MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD"

Transkript

1 NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE REFERATSAKER KIRKEVERGEN INFORMERER ÅRSMELDING 2009 REGNSKAP 2009 LANGTIDSPLANLEGGING:STILLINGER LANGTIDSPLANLEGGING TYVERISIKRING, OPPVARMING, ELEKTRISK ARBEID EVENTUELT NORDRE LAND KOMMUNE, den 14.april 2010 Kirsten Sætheren Lande leder

2 NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD SAK NR.: 14/10 Lnr.: 3908/10 Møtedato: Arkivsaksnr.: 10/880 Nordre Land kirkelige fellesråd /10 NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE

3 NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD SAK NR.: 15/10 Lnr.: 3907/10 Møtedato: Arkivsaksnr.: 10/881 Nordre Land kirkelige fellesråd /10 REFERATSAKER 1. Ordningen med rentekompensasjon foreslås forlenget for Tariffoppgjøret innspill Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde Fellesrådet til å fatte slikt vedtak: 1. Referatene tas til etterretning. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 12.april 2010 Ragnar Ruden kirkeverge

4 NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD SAK NR.: 16/10 Lnr.: 3909/10 Møtedato: Arkivsaksnr.: 10/882 Nordre Land kirkelige fellesråd /10 KIRKEVERGEN INFORMERER 1. Arbeidssituasjonen 2. Brannalarm 3. Uthuset på Nordsinni 4. Kirkegårdsarbeiderne 5. Sommer 2010 Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde Fellesrådet til å fatte slikt vedtak: 1. Informasjonen tas til orientering. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 12.april 2010 Ragnar Ruden kirkeverge

5 NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD SAK NR.: 17/10 Lnr.: 1693/10 Møtedato: Arkivsaksnr.: 10/450 Saksbeh.: Grethe Rundhaug Arkivnøkkel.: KIRKE FELLESRÅDSAKER Nordre Land kirkelige fellesråd /10 Nordre Land kirkelige fellesråd /10 Saksbehandler: GRU ÅRSMELDING 2009 Sammendrag: Fellesrådet skal innen 1. mars hvert år utarbeide en årsmelding over rådets virksomhet for siste kalenderår. Vedlegg: Årsmelding utdelt til forrige møte. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Vurdering: Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde til å fatte slikt vedtak: Årsmelding for 2008 tas til etterretning. NORDRE LAND FELLESRÅD, den Grethe Sveen Rundhaug Kirkeverge

6 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 18/10 Lnr.: 3911/10 Møtedato: Arkivsaksnr.: 10/884 Nordre Land kirkelige fellesråd /10 REGNSKAP 2009 Sammendrag: Regnskapet for 2009 godkjennes. Vedlegg: Regnskap 2009 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Regnskapet for 2009 viste ett overskudd på kr ,-. Vurdering: Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde Fellesrådet til å fatte slikt vedtak: 1. Regnskapet for 2009 godkjennes. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 12. april 2010 Ragnar Ruden kirkeverge Side 6

7 Side 7

8 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 19/10 Lnr.: 3912/10 Møtedato: Arkivsaksnr.: 10/887 Nordre Land kirkelige fellesråd /10 LANGTIDSPLANLEGGING: STILLINGER Sammendrag: Gruppen som skal de på trosopplæringsreformen får utvidet mandat til å arbeide vider med utredning av disse stillingene. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Sekretær stilling : I forrige møte drøftet vi nødvendigheten av å styrke sekretærfunksjonen for å kunne rekke over det som bør gjøres og gjøre systemet mindre sårbart. På kort sikt vil vi prøve med sysselsetting for å fjerne restanser og prøve ut dette. I kirkeloven 15 d. slås det fast at kommunen har ansvaret for administrasjon og kontorhold og på lang sikt må vi prøve å finne midler til å utvide med en stilling. Det er to store reformer som kan få konsekvenser for stillinger i kirken. Den første er trosopplæringsreformen som vil tilføre oss midler til å drive trosopplæring fra 0-18 år. Her vil vi ikke få tilstrekkelig til å få en full stilling, men dersom kommunen kunne gå inn med ressurser slik at vi fikk ansatt en full stilling kunne vi drevet enda mer forebyggende arbeid for barne og unge. Den andre er samhandlingsreformen som fordrer samarbeid for å gi et best mulig koordinert helsetilbud. Ett av elementene i denne reformen er å styrke forebyggingsarbeidet blant annet med lavterskeltilbud. En diakonstilling vil være et godt bidrag til dette for eksempel med selvhjelpsgrupper (Sorggrupper for pårørende) og mestringskurs (kommunikasjon

9 /samliv) En diakonstilling vil kunne hjelpe menigheten til å fungere inkluderende i forhold til folk med bistandsbehov, ungdom, flyktninger og folk som sliter med livene sine. For å styrke det sosiale nettverket kan det lages lavterskel treffsteder for eksempel. Kirkekro. Den diakonale institusjonen Risby kunne vært utfordret til å bidra med dette sammen med kommunen. Vurdering: 1 barne- og ungdomsarbeider vil bidra til at barn og unge får et kvantitativt. 1 sekretærstilling er nødvendig og vil kvalitetsikre det arbeidet som gjøres og gi et kvalitativt bedre tilbud. 1 Diakon vil i samarbeid med kommune og institusjoner bidra til å bygge inkluderende felleskap og myndiggjøre folk som sliter. Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde Fellesrådet til å fatte slikt vedtak: 1. Gruppen som skal se på trosopplæringsreformen får utvidet mandat til å arbeide videre med utredning av disse stillingene. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 12.april 2010 Ragnar Ruden kirkeverge Side 9

10 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 20/10 Lnr.: 3915/10 Møtedato: Arkivsaksnr.: 10/899 Nordre Land kirkelige fellesråd /10 LANGTIDSPLANLEGGING TYVERISIKRING, OPPVARMING, ELEKTRISK ARBEID Sammendrag: Kirkevergen arbeider videre med å få til en finansiering av Tyverialarm, alternativ oppvarming og utbedring av det elektriske anlegget. Vedlegg: Forskrift om kompensasjon for utgifter til renter til innvesteringer for istandsetting av kirker og kirkeinnventar. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Vi har mye verdier som står usikret i forhold til tyveri. Det er viktig at vi sikrer våre kirker og bårehus med tyverialarm for å sikre mot tyveri og skjending. Oppvarmingen av kirkene er brann og berøringsfarlige.ovnene bør fjernes og alternativ oppvarming bør installeres i alle kirkene. En strømregning på over vil også være ett godt argument for å gjøre noe med situasjonen. Vi har mulighet til å søke lån og få kompensasjon for utgifter til renter til investeringer for istandsetting av kirker og kirkeinventar. I følge kirkeloven 15 a. skal kommunen utrede utgifter til drift og vedlikehold av kirker..

11 Vurdering: Administrasjonens innstilling: Kirkevergen vil råde Fellesrådet til å fatte slikt vedtak: 1. Kirkevergen arbeider videre med å få til en finansiering av Tyverialarm, alternativ oppvarming og utbedring av det elektriske anlegget. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 12.april 2010 Ragnar Ruden kirkeverge Side 11

12 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 21/10 Lnr.: 3914/10 Møtedato: Arkivsaksnr.: 10/888 Nordre Land kirkelige fellesråd /10 EVENTUELT

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 18.06.2009 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN

MØTEINNKALLING FOR. NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD NB!!! TID: 12.12.2013 kl. 08.30-12.00 NB!!! STED: HAUGTUN Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE.

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 13.06.2013 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 12.06.2014 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 07/14

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 03.06.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 26.03.2008 kl. 10.00 (Møtet starter med en befaring) STED: PEISESTUA, LANDMO Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE TID: 12.05.2009 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 10.06.2014 kl. 08.30 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Oppdatert program for 10. og 11. juni er lagt på hjemmesida sammen med sakslista. Eventuelle forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 20.04.2015 kl. 18:00 For de av komiteens medlemmer som ønsker, er det omvisning i Festningsåsen barnehage kl 17:15. oppmøte

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 17. desember 2013 Sted: Møterommet på kirkekontoret Varighet: kl. 1500-1800 Faste medlemmer til stede: Per Harald Svendsen (RMR) Laila Torp (EMR)

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 ØKONOMI-

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM.

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET ADM. Møtedato: 31.08.2011 Fra kl. 09.15 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 9/11 Til saknr.: 10/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 23.04.09 Møtested: Hamsun Møtetid: 10:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37 25 03 00, slik at vararepresentant

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 05.11.2008 kl. 09.00 STED: NYTHUN Gruppemøte: kl. Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR

Detaljer