Offentlig postjournal for Felles Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig postjournal 22.05.03-22.05.03 for Felles Lyngen kommune"

Transkript

1 -QU 8 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: PUF-PUF-EK Til: SND Troms Sak: GNR. 79/12 - DRIFTSBYGNING II - MERETHE NORDSVEEN Dok: GNR. 79/12 - DRIFTSBYGNING II - MERETHE NORDSVEEN Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: PUF-PUF-EK Til: SND Troms Sak: SØKNAD OM LÅN TIL LANDBRUKSFORMÅL Dok: SØKNAD OM DEBITORSKIFTE FOR LÅN/ TILSKUDD Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: FET-FET-LÅ Fra: Jørn Ove Bakke Sak: BEMANNINGSOVERSIKT - LÆRERE I GRUNNSKOLEN Dok: Søknad - BEMANNINGSOVERSIKT - LÆRERE I GRUNNSKOLEN Lnr.: /03 Off. loven 5 1. ledd -QU, 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: OPP-OPPV-SM Fra: Sigrun Marthinsen Sak: KULTUR I SKOLEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I TROMS Dok: DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I LYNGEN OG NORD TROMS - OPPSUMMERING FRA MØTE I LYNGEN KOMMUNE 14. MAI 2003 Lnr.: /03 Fra: Statens vegvesen Sak: 112/12 - SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN - ELLY PETTERSEN Dok: 112/12 - FV 312 UTTALELSE TIL DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV BEBYGD PARSELL Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY6 Saksbeh.: PUF-PUF-RUK Fra: Norges vassdrags- og energidirektorat Sak: BEFARING AV SOLHOVDAMMEN (LYSDAMMEN) Dok: VEDRØRENDE BEFARING AV SOLHOVDAMMEN (LYSDAMMEN) Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: OPP-OPPV-LH Fra: Margrethe Nordahl Sak: SØKNAD OM PERMISJON FOR DELTAKELSE PÅ FYLKESÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET - MARGRETE NORDAHL Dok: PERMISJONSØKNAD 23 MAI 2003 Lnr.: /03

2 -QU, 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: OPP-OPPV-LH Fra: Utdanningsforbundet Troms Sak: SØ KNAD OM PERMISJON FOR DELTAKELSE PÅ FYLKESÅRSMØ TE I UTDANNINGSFORBUNDET - MARGRETE NORDAHL Dok: SØ KNAD OM PERMISJON - VEDR. FYLKESÅRSMØ TE MAI MARGRETHE NORDAHL Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-EAS Fra: Berit Berg og Fredrik Berg Sak: 89/3 OG 4 - SØ KNAD OM GRENSEPÅVISNING ETTER MÅLEBREV - BERIT BERG OG FREDRIK BERG Dok: 89/3 OG 2 - GRENSEPÅVISNING ETTER MÅLEBREV - BERIT BERG/FREDRIK BERG Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: FET-FET-LÅ Fra: Rita Pedersen Sak: SØ KNAD OM UTDANNELSESPERMISJON Dok: SØ KNAD OM PERMISJON FRA 20 % STILLING Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-KMD Til: Framtid i Nord - Nordlys Bladet AS Sak: SOMMERJOBB FOR SKOLEUNGDOM - LYNGEN KOMMUNE Dok: SOMMERJOBB FOR SKOLEUNGDOM - LYNGEN KOMMUNE Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: PUF-PUF-EL Fra: Statistisk sentralbyrå Sak: LANDBRUKSUNDERSØ KELSEN 2003 Dok: LANDBRUKSUNDERSØ KELSEN 2003 Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: PUF-PUF-EAS Fra: Statens vegvesen Sak: 74/17 - SØ KNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - HÅKON KARLSEN JR. Dok: 74/17 - SØ KNAD OM UTVIDET BRUK AV AVKJØ RSEL FOR ADKOMST TIL SOLVIK GÅRD - RV 868 Lnr.: /03 Fra: Pia Jacob Sak: OPPSIGELSER / ENDRINGER AV SFO PLASSER 2003 Dok: SLUTTMELDING SFO Lnr.: /03

3 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: OMS-OMS-MOS Fra: Linda Meisler Sak: FERIEVIKARER 2003 Dok: ARBEIDSAVTALE TIDSBEGRENSET - KJØ KKENASSISTENT LYNGEN SYKEHJEM Lnr.: /03 Off.loven 6.2a Fra: Solhov barnehage Dok: MELDINGSSKJEMA Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: OPP-OPPV-LH Til: Ann Sissel Strand Sak: HOVEDOPPTAK TIL BARNEHAGENE Dok: SVAR ANG. SØ KNAD OM BARNEHAGEPLASS Lnr.: /03 Svar på lnr: 26 Fra: Midttun A/S Sak: 110/89 - SØ KNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - ETT-TRINNS SØ KNADSBEHANDLING: - STEN GRANLI Dok: 110/89 - KONTROLLERKLÆ RING Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: OPP-OPPV-LH Til: Furustua barnehage - Knøttelia barnehage - Sør-Lenangen barnehage - Solhov barnehage - Rødtoppen barnehage Sak: INNKALLING TIL MØ TE/KURS FOR STYRERNE I BARNEHAGENE Dok: INNKALLING TIL MØ TE/KURS FOR STYRERNE I BARNEHAGENE Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-EAS Fra: (ikke utfylt) Sak: 89/3 OG 4 - SØ KNAD OM GRENSEPÅVISNING ETTER MÅLEBREV - BERIT BERG OG FREDRIK BERG Dok: RETTSBOK FOR NORD-TROMS SKIFTERETT Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-HPM Fra: Stein Arnulf Odden Sak: KRAV TIL OG BEHANDLING AV LISTEFORSLAG 2003 Dok: KRAV OM FRITAK FRA Å STÅ PÅ VALGLISTE Lnr.: /03

4 Fra: Rødtoppen barnehage Dok: MELDING OM NYTT BARN I RØ DTOPPEN BARNEHAGE Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-LÅ Fra: Liv Heidi Claussen Sak: STILLINGSOVERSIKT OVER DIVERSE STILLINGER VED HJEMMETJENESTEN INDRE LYNGEN Dok: ARBEIDSAVTALE - HJEMMETJENESTEN 21,13% STILLING Lnr.: /03 Off.loven 6.2a Fra: Solhov barnehage Dok: MELDINGSSKJEMA Lnr.: /03 Fra: Jone Hognestad Sak: GNR. 111 BNR. 6 SØ KNAD OM GODKJENNING FOR FRADELING AV 3 HYTTETOMTER - TOMMY HILBERTSEN Dok: VEDR. HYTTETOMTER I NORD-LENANGEN MELLOM EIDSTRAND OG ARNENGA Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: PUF-PUF-JIL Fra: Viggo Larsen Sak: SØ KNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI - VIGGO LARSEN - NORDREISA KOMMUNE Dok: SØ KNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: FET-FET-LÅ Til: HALLGERD LUDVIGSEN Sak: KRAV OM FAST TILSETTING I 20 % STILLING I RØ DTOPPEN BARNEHAGE Dok: FAST TILSETTING I 20% ASSISTENTSTILLING I RØ DTOPPEN BARNEHAGE FRA Lnr.: /03 Off. loven 6, 2a -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: PUF-PUF-EK Fra: Wiggo Slettland Sak: SØ KNAD OM LÅN TIL LANDBRUKSFORMÅL Dok: SØ KNAD OM DEBITORSKIFTE FOR LÅN/TILSKUDD Lnr.: /03

5 -QU 8 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: FET-FET-LÅ Til: Hallgerd Ludvigsen Sak: KRAV OM FAST TILSETTING I 20 % STILLING I RØ DTOPPEN BARNEHAGE Dok: Tilsettingsbrev Lnr.: /03 Off.loven 6.2a -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-LÅ Til: Solhov bo- og aktivitetssenter v/boveileder - Hjemmetjenesten indre Lyngen v/avd.sykepleier - PRO ytre Lyngen v/avd.sykepleier Sak: ORIENTERING OM RESULTATET ETTER LOKALE FORHANDLINGER PER Dok: ORIENTERING OM RESULTATET ETTER LOKALE FORHANDLINGER PER Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-RUK Til: Lyngen Sak: GNR. 118 BNR SØ KNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - ELI BERG JESSEN Dok: GNR. 118 BNR SØ KNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - ELI BERG JESSEN, tomt til bolig mm Lnr.: /03

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 10.06.03-10.06.03 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 10.06.03-10.06.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-EAS Til: Liv Larssen Sak: 84/1 FNR. 13 - SØKNAD OM KJØP AV FESTETOMT - LIV LARSSEN Dok: 84/1 FNR. 13 - SØKNAD OM KJØP AV FESTETOMT - LIV LARSSEN Lnr.: 004980/03 Til:

Detaljer

Offentlig postjournal 12.06.03-12.06.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 12.06.03-12.06.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: OPP-OPPV-LH Til: Margrethe Nordahl Sak: SØKNAD OM PERMISJON FOR DELTAKELSE PÅ FYLKESÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET - MARGRETE NORDAHL Dok: SVAR ANG. PERMISJONSØ KNAD 23 MAI

Detaljer

Offentlig postjournal 25.09.03-25.09.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 25.09.03-25.09.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY>8@ Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Lnr.: 007635/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-SS Fra: Lyngsdata as Sak: BREDBÅNDUTBYGGING I KOMMUNER

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 02.01.04-04.01.04 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 02.01.04-04.01.04 for Felles Lyngen kommune -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-APR Fra: Aetat Sak: TILSAGN OM TILSKOTT FLEKSIBEL JOBB Dok: TILSAGN OM TILSKUDD TIL FLEKSIBEL JOBB- LØNNSTILSKUDD AV LENGRE VARIGHET Lnr.: 000001/04 Off.loven 6.2a Fra:

Detaljer

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune Sak: PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNADSOMGANGEN 20. AUGUST 2003 [U3] Dok: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET [U3] Lnr.: 006747/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY%

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00219-025 U Datert: 08.07.03 Arkiv: [E4] Saksbeh.: [E4] Til: [E4] Sak: [E4] [E4] Dok: [E4] [E4] Lnr.: 005983/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 02/02355-155 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off: J.nr: 06/01236-004 U Datert: 13.10.06 Arkiv: 124/13 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tove N. Johannessen Sak: GNR. 124/13 - MELDING OM TILTAK - VED OG REDSKAPSBOD Dok: SVAR ANG. GNR. 124/13 - NY - MELDING

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 19.02.04-19.02.04 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 19.02.04-19.02.04 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Forbrukerombudet Sak: FORBRUKERPOLITIKK INNEN KOMMUNAL TJENESTEYTING Dok: PROSJEKT OM FORBRUKERPOLITIKK INNEN KOMMUNAL TJENESTEYTING Lnr.: 001286/04 -QU, 'DWHUW

Detaljer

Offentlig postjournal 22.06.06 22.06.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 22.06.06 22.06.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/00701-002 U Datert: 19.06.06 Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: 004323/06 Svar på lnr: 1 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 06/00816-001

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00082-045 U Datert: 31.05.07 Arkiv: V11 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Janne og Bjarne Leonhardsen Sak: OPPFØLGING AV NÆRINGSSAKER FRA 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Lnr.:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off: J.nr: 03/01523-053 U Datert: 14.03.06 Arkiv: 131 K12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Destinasjon Tromsø - Vestre Storfjord og Lyngen jeger- og fisk V/Svein Arild Larsen - Koppangen brygger V/ Alf Fagerborg

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00986-037 U Datert: 30.11.04 Arkiv: 123/15 L12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-SLA Til: Evelyn Thomassen - Fylkesmannen i Troms, miljøvernavd. - Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Hallvard Robertsen

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 05/00733-002 U Datert: 31.05.05 Arkiv: [F4] Saksbeh.: [F4] Til: [F4] Sak: [F4] [F4] Dok: [F4] [F4] Lnr.: 003873/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00928-001 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok.

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.11.2009 nnhold: Kommunal bolig 2009/9811-1 39495/2009 LYADM/EMH 613 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/00022-014 I Datert: 14.02.05 Arkiv: 223 C11 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Laila Lanes Dok: SØKNAD OM KULTURMIDLER 2005 FOR PROSJEKT "LYNGEN FABRIKKER M.M" Lnr.: 001300/05 J.nr: 04/01741-005 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00048-008 U Datert: 25.09.07 Arkiv: 232 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Lyngen Næringsforening Sak: KOMMUNAL EIENDOMSSKATT Dok: SVAR ANG. EIENDOMSSKATT Lnr.: 007634/07 Svar på lnr: 6 J.nr: 07/01304-003

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.03.2005-31.03.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.03.2005-31.03.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/01335-009 U Datert: 21.03.05 Arkiv: G10 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Til: Helsetilsynet i Troms v/ kst. fylkeslege Anne Høye Sak: MELDING OM TILSYN MED SAMFUNNSMEDISINSKE OPPGAVER M/VEKT PÅ MILJØRETTET

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 01/02368-003 U Datert: 05.11.01 Arkiv: 251 Saksbeh.: FET-FET-KD Til: KLP Forsikring Sak: LYNGEN KOMMUNE - LÅN - AVDRAGSUTSETTELSE Dok: LYNGEN KOMMUNE LÅN AVDRAGSUTSETTELSE 2002 Lnr.: 007548/01 Off.loven

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01451-002 U Datert: 18.12.06 Arkiv: PM 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Camilla Olsen Sak: SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL BRILLE Dok: SVAR PÅ SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL NYE BRILLER Lnr.:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.09.06 27.09.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.09.06 27.09.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01124-003 I Datert: 25.09.06 Arkiv: 111/67 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Dalsbøes Arkitektkontor Sak: 111/67 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Dok: 111/67 - NY- SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse. ***** ***** - Personalsak 2007/335-2 1164/2007 RDL/EAM 17.04.2007 04.04.2007

Offentlig journal. Oppsigelse. ***** ***** - Personalsak 2007/335-2 1164/2007 RDL/EAM 17.04.2007 04.04.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.4.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.04.2007 Oppsigelse ***** ***** - ersonalsak 2007/335-2 1164/2007 04.04.2007 Mottaker Erling Holmen Referat fra møte

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 28.10.05 30.10.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 28.10.05 30.10.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 05/01246-002 U Datert: 28.10.05 Arkiv: L10 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Lyngen Bondelag Sak: HYTTEBYGGING PÅ DYRKA JORD Dok: SVAR ANG. VEDR. HYTTEBYGGING PÅ DYRKET MARK Lnr.: 007025/05 Svar på lnr:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/01276-002 U Datert: 11.12.08 Arkiv: B44 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Til: Fylkesmannen i Troms Sak: SKRIFTLIG TILSYN MED KOMMUNENES OPPFYLLELSE AV PLIKTEN TIL Å TILBY FRUKT OG GRØNT Dok: SKRIFTLIG TILSYN

Detaljer

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01276-005 U Datert: 28.11.06 Arkiv: 78/25 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Reindriftsforvaltningen i Troms - Sametinget / Sámediggi - Troms fylkes v/kulturetaten

Detaljer