Lyngen kommune. Offentlig postjournal for Felles Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.06.07 19.06.07 for Felles Lyngen kommune"

Transkript

1 J.nr: 03/ I Datert: Arkiv: X53 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Sak: FJELLSKRED I TROMS Dok: OVERSENDELSE AV NGU-RAPPORT Lnr.: /07 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Fylkesmannen i Troms, justis-/sosialavd. Sak: RÅTESKADER PÅ TIDLIGERE KOMMUNAL BOLIG - SØKNAD OM BISTAND TIL UTBEDRING Dok: SVAR ANG. KOMMUNAL SAKBEHANDLING - ERSTATNING FOR RÅTESKADER PÅ BOLIG Lnr.: /07 Svar på lnr: 6 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: LYNG-LYNG-MOS Til: Tove Nilsen Lnr.: /07 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: LYNG-LYNG-MOS Til: Kristoffer Andreassen Lnr.: /07 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 101/12 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Jann Larsen Sak: GNR. 101/12 - MELDING OM TILTAK - UTEBOD - ÅGE EDVARDSEN Dok: GNR. 101/12 - MELDING OM TILTAK - UTEBOD - ÅGE EDVARDSEN, OPPLYSNINGER TIL BYGNINGSMYNDIGHETEN Lnr.: /07 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-IJ Til: [U3] Sak: TILSAGN OM TILSKUDD TIL ARBEIDSPRAKSIS I ORDINÆR VIKRSOMHET [U3] Dok: REFUSJONSKRAV - ARBEIDSPRAKSIS, DRIFTSTILSKUDD FOR PERIODEN [U3] Lnr.: /07 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1

2 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: LYNG-LYNG-MOS Til: Stine Grønnbakk Lnr.: /07 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: LYNG-LYNG-MOS Til: Ulrikke Hoe Lnr.: /07 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 79/54 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Oddbjørn Skogvang Sak: 79/54 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FRODE WALTENBERG Dok: SVAR ANG. 79/54 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FRODE WALTENBERG Lnr.: /07 Svar på lnr: 1 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Hege-Anita Sørensen Sak: 35% FAST STILLING OG 20 % VIKARIAT SOM FØRSKOLELÆRER I KNØTTELIA BARNEHAGE Dok: SØKNAD - 35% FAST STILLING SOM FØRSKOLELÆRER I KNØTTELIA BARNEHAGE Lnr.: /07 Off. loven 6.2a J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: LYNG-LYNG-MOS Til: Ragnhild Kviteberg Hansen Lnr.: /07 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: LYNG-LYNG-MOS Til: Abdi Abdulgadir Lnr.: /07

3 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: LYNG-LYNG-MOS Til: Maja Skogvang Lnr.: /07 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: [U3] Saksbeh.: LYNG-LYNG-KH Til: [U3] Sak: TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2007 [U3] Dok: GODKJENNING SOM BRUKER AV TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE I LYNGEN [U3] Lnr.: /07 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: LYNG-LYNG-MOS Til: Inger Samuelsen Nordli Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 115/17 OG 117/7 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Fra: Ingeborg Molund Sak: GNR. 115/17 OG 117/7 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Dok: ENDRING AV PRIS OG STØRRELSE PÅ PARSELL SOM ØNSKES FRADELT Lnr.: /07 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: [U3] Saksbeh.: LYNG-LYNG-KH Til: [U3] Sak: TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2007 [U3] Dok: GODKJENTE BRUKERE AV TRANSPORTTJENESTEN I LYNGEN KOMMUNE FRA [U3] Lnr.: /07 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Hege-Anita Sørensen Sak: 35% FAST STILLING SOM FØRSKOLELÆRER I KNØTTELIA BARNEHAGE Dok: 35% FAST STILLING SOM FØRSKOLELÆRER I KNØTTELIA BARNEHAGE Lnr.: /07 Svar på lnr: 10

4 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Ann-Monica Johnsen Sak: 62 % OMSORGSFAGARBEIDER FOR HJEMMEBOENDE BRUKER 3 DELT TURNUS VED SOLHOV BOSENTER Dok: SØKNAD 62 % OMSORGSFAGARBEIDER FOR HJEMMEBOENDE BRUKER 3 DELT TURNUS VED SOLHOV BOSENTER Lnr.: /07 Off. loven 6.2a J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Elin Berg - Marit Olsborg - Nina Kristiansen - Reidun Holm Sak: LEDIG STILLING SOM BOVEILEDER / AVDELINGSLEDER VED SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER Dok: DIN SØKNAD PÅ LEDIG STILLING SOM AVDELINGSLEDER VED SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER Lnr.: /07 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 233 A10 Saksbeh.: ADM-ADM-IHI Til: Fylkesmannen i Troms Sak: STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER 2007 Dok: ENDRING I ANTALL BARN I SOLHOV BARNEHAGE Lnr.: /07 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: C62 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Kåfjord Kommune Sak: TILBUD OM BOKBUSS I 2007 Dok: TILBUD OM BOKBUSSTJENESTE - HØSTEN 2007 Lnr.: /07 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: [U3] Sak: KRAV OM FAST TILSETTING [U3] Dok: KRAV OM FAST TILSETTING [U3] Lnr.: /07 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 93/28 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Bjørn Ivar Hammervold Sak: GNR. 93/28 - MELDING OM TILTAK Dok: GNR. 93/28 - MELDING OM TILTAK - DOBBELGARASJE PÅ TOMT TIL EKSISTERENDE UTHUS/SJÅ Lnr.: /07

5 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: V83 Saksbeh.: ADMI-ADMI-TES Fra: Tromsø Fylkes, kulturetaten Sak: SØKNAD OM TILSKUDD TIL VEGBYGGING - TASKEBY TIL SETERNES GÅRD - GEORG JØRGENSEN Dok: SKOGSVEI FRA TASKEBY TIL SETERNES - BYGGING AV SKOGSVEG: UTTALELSE OM KULTURMINNER ETTER BEFARING Lnr.: /07 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-TES Til: Fylkesmannen i Troms, landbr.avd., skog Sak: SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - RESTAURERING AV FORHAMNA - STEINAR HØGTUN Dok: ANMODNING OM UTBETALING AV SMIL-MIDLER Lnr.: /07 Svar på lnr: 4 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 98/35 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Jan Isak Mikalsen og Grete Torgersen Sak: GNR. 98/35 - SØKNAD OM BYGGETILLATELSE Dok: GNR. 98/35 - SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR FRITIDSBOLIG I REGULERT FELT ÅRØYBUKTNES Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: H30 Saksbeh.: LYNG-LYNG-TEO Fra: Norwaco Sak: DISTRIBUSJON AV FJERNSYNSKANALER I SYKEHUS / INSTITUSJON Dok: DISTRIBUSJON AV FJERNSYNSKANALER I SYKEHUS/INSTITUSJON Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: M82 Saksbeh.: TEK-TEK-KK Fra: DSB Sak: TILBAKEMELDING - FORDELSBESKATNING VED BRUK AV YRKESBIL / FIRMABIL - BEREDSKAPSREISER Dok: TILBAKEMELDING - FORDELSBESKATNING VED BRUK AV YRKESBIL/FIRMABIL - BREDSKAPSREISER Lnr.: /07

6 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: H30 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: Ytre Lyngen Pensjonistforening Sak: NEDSETTELSE AV HUSLEIE I DET NYE OMSORGSSENTERET FOR MINSTEPENSJONISTENE Dok: ANG. HUSLEIE/MAT FOR MINSTEPENSJONISTENE PÅ LENANGEN OMSORGSSENTER Lnr.: /07 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 110/1 V12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Fra: Bjarne Leonardsen Sak: GNR. 110/1 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING Dok: GNR. 110/1 - NYDYRKING Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 115/6 V60 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Fra: Bjarne Leonhardsen Sak: GNR. 115/6 - EIENDOMMEN TROMS LANDBRUKSSELSKAP - TILLEGGSJORD Dok: ANG. INTERESSE FOR KJØP AV DA DYRKINGSJORD Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Pål J. Andreassen Sak: LÆRERTILSETTINGER FRA HØSTEN 2007 Dok: UNDERSKREVET TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: J81 Saksbeh.: TEK-TEK-HLH Fra: Lenangen helsesenter Sak: VANNPRØVER TIL SIKRING AV VANNKVALITETEN VED LENANGEN HELSESTASJON OG HELSESENTER Dok: VEDR. VANNPRØVER TIL SIKRING AV VANNKVALITETEN VED LENANGEN HELSESTASJON OG HELSESENTER Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Aud Pettersen Sak: LEDIG STILLING SOM BOVEILEDER / AVDELINGSLEDER VED SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER Dok: SØKNAD - LEDIG STILLING SOM BOVEILEDER / AVDELINGSLEDER VED SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER Lnr.: /07 Off. loven 6.2a

7 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: PM 462 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Liss Grønnbakk Sak: SØKNAD OM PERMISJON Dok: SØKNAD OM PERMISJON I 10% FRA SIN STILLING I PERIODEN Lnr.: /07 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Erling Andreassen Sak: FAST TILSETTING AV RENHOLDERE VED LYNGSTUNET Dok: UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE OG TAUSHETSERKLÆRING Lnr.: /07 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 412 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Ragnhild Kviteberg Hansen Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM SOMMERJOBB Lnr.: /07 Svar på lnr: 10 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 412 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Øyvind Garfjell Dok: SVAR ANG. SØKNAD PÅ SOMMERJOBB FOR SKOLEUNGDOM Lnr.: /07 Svar på lnr: 6 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 412 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Knut Eirik Jørgensen Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM SOMMERJOBB Lnr.: /07 Svar på lnr: 5 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 412 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Ole Oscar Ross Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM SOMMERJOBB FOR SKOLEUNGDOM Lnr.: /07

8 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 412 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Runa C. Rognli Dok: SVAR ANG. SØKNAD ANGÅENDE SOMMERJOBB Lnr.: /07 Svar på lnr: 8 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 412 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Johan Aksel Johansen Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM SOMMERJOBB Lnr.: /07 Svar på lnr: 7 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 412 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Øyvind Samuelsen Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM SOMMERJOBB FOR SKOLEUNGDOM Lnr.: /07 Svar på lnr: 2 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 412 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Wahdat Shirzad Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM SOMMERJOBB FOR SKOLEUNGDOM Lnr.: /07 Svar på lnr: 3 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 412 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Raade Willassen Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM SOMMERJOBB Lnr.: /07 Svar på lnr: 4

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01276-005 U Datert: 28.11.06 Arkiv: 78/25 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Reindriftsforvaltningen i Troms - Sametinget / Sámediggi - Troms fylkes v/kulturetaten

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off: J.nr: 03/01523-053 U Datert: 14.03.06 Arkiv: 131 K12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Destinasjon Tromsø - Vestre Storfjord og Lyngen jeger- og fisk V/Svein Arild Larsen - Koppangen brygger V/ Alf Fagerborg

Detaljer

Offentlig postjournal 22.06.06 22.06.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 22.06.06 22.06.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/00701-002 U Datert: 19.06.06 Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: 004323/06 Svar på lnr: 1 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 06/00816-001

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01451-002 U Datert: 18.12.06 Arkiv: PM 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Camilla Olsen Sak: SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL BRILLE Dok: SVAR PÅ SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL NYE BRILLER Lnr.:

Detaljer

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune Sak: PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNADSOMGANGEN 20. AUGUST 2003 [U3] Dok: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET [U3] Lnr.: 006747/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY%

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 04.01.07 04.01.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 04.01.07 04.01.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01376-027 U Datert: 20.12.06 Arkiv: 416 Saksbeh.: LYNG-LYNG-KH Til: Alise Bakkehaug - Anita Båtnes Stenhaug - Anne-Stine Jenssen - Annie Sørensen - Cathrine Hammervold - Elisabeth Olsen Skogvang

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 05/00733-002 U Datert: 31.05.05 Arkiv: [F4] Saksbeh.: [F4] Til: [F4] Sak: [F4] [F4] Dok: [F4] [F4] Lnr.: 003873/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00928-001 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off: J.nr: 06/01236-004 U Datert: 13.10.06 Arkiv: 124/13 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tove N. Johannessen Sak: GNR. 124/13 - MELDING OM TILTAK - VED OG REDSKAPSBOD Dok: SVAR ANG. GNR. 124/13 - NY - MELDING

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 01/02368-003 U Datert: 05.11.01 Arkiv: 251 Saksbeh.: FET-FET-KD Til: KLP Forsikring Sak: LYNGEN KOMMUNE - LÅN - AVDRAGSUTSETTELSE Dok: LYNGEN KOMMUNE LÅN AVDRAGSUTSETTELSE 2002 Lnr.: 007548/01 Off.loven

Detaljer

Offentlig postjournal 22.05.03-22.05.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 22.05.03-22.05.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: PUF-PUF-EK Til: SND Troms Sak: GNR. 79/12 - DRIFTSBYGNING II - MERETHE NORDSVEEN Dok: GNR. 79/12 - DRIFTSBYGNING II - MERETHE NORDSVEEN Lnr.: 004371/03 -QU 8 'DWHUW $UNLY

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.01.08 03.01.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.01.08 03.01.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/00349-040 I Datert: 31.12.07 Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Fra: Mit-FabLab Norway Sak: "KOMPETANSEHEVING MED FOKUS PÅ TEKNOLOGI OG INNOVASJON" PROSJEKT Dok: SKIFTE AV MEDLEM AV STYRINGSGRUPPA

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.09.06 27.09.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.09.06 27.09.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01124-003 I Datert: 25.09.06 Arkiv: 111/67 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Dalsbøes Arkitektkontor Sak: 111/67 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Dok: 111/67 - NY- SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/00022-014 I Datert: 14.02.05 Arkiv: 223 C11 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Laila Lanes Dok: SØKNAD OM KULTURMIDLER 2005 FOR PROSJEKT "LYNGEN FABRIKKER M.M" Lnr.: 001300/05 J.nr: 04/01741-005 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00219-025 U Datert: 08.07.03 Arkiv: [E4] Saksbeh.: [E4] Til: [E4] Sak: [E4] [E4] Dok: [E4] [E4] Lnr.: 005983/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 02/02355-155 U Datert:

Detaljer

Journaldato: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.04.2014 Søknad om tilskudd til studietur til nderøya og Røros - Kjelkebakken gårdsslakteri

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00048-008 U Datert: 25.09.07 Arkiv: 232 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Lyngen Næringsforening Sak: KOMMUNAL EIENDOMSSKATT Dok: SVAR ANG. EIENDOMSSKATT Lnr.: 007634/07 Svar på lnr: 6 J.nr: 07/01304-003

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 23.10.08 23.10.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 23.10.08 23.10.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/01261-001 U Datert: 23.10.08 Arkiv: L40 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Sigvald Grønnås Lnr.: 008653/08 J.nr: 08/01264-003 U Datert: 20.10.08 Arkiv: PM G27 Saksbeh.: LYNG-LYNG-ING Til: Tonje Kristensen

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00082-045 U Datert: 31.05.07 Arkiv: V11 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Janne og Bjarne Leonhardsen Sak: OPPFØLGING AV NÆRINGSSAKER FRA 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Lnr.:

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 10.06.03-10.06.03 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 10.06.03-10.06.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-EAS Til: Liv Larssen Sak: 84/1 FNR. 13 - SØKNAD OM KJØP AV FESTETOMT - LIV LARSSEN Dok: 84/1 FNR. 13 - SØKNAD OM KJØP AV FESTETOMT - LIV LARSSEN Lnr.: 004980/03 Til:

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 02.01.04-04.01.04 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 02.01.04-04.01.04 for Felles Lyngen kommune -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-APR Fra: Aetat Sak: TILSAGN OM TILSKOTT FLEKSIBEL JOBB Dok: TILSAGN OM TILSKUDD TIL FLEKSIBEL JOBB- LØNNSTILSKUDD AV LENGRE VARIGHET Lnr.: 000001/04 Off.loven 6.2a Fra:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/01276-002 U Datert: 11.12.08 Arkiv: B44 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Til: Fylkesmannen i Troms Sak: SKRIFTLIG TILSYN MED KOMMUNENES OPPFYLLELSE AV PLIKTEN TIL Å TILBY FRUKT OG GRØNT Dok: SKRIFTLIG TILSYN

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.01.07 19.01.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.01.07 19.01.07 for felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00122-001 I Datert: 18.01.07 Arkiv: 82/2 V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Fra: Svein Håvard Karlsen Sak: 82/2 - SØKNAD OM NYDYRKING Dok: 82/2 - SØKNAD OM NYDYRKING Lnr.: 000519/07 J.nr: 06/00142-053

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00986-037 U Datert: 30.11.04 Arkiv: 123/15 L12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-SLA Til: Evelyn Thomassen - Fylkesmannen i Troms, miljøvernavd. - Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Hallvard Robertsen

Detaljer

Journaldato: 2.10.2014-5.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2014.

Journaldato: 2.10.2014-5.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.10.2014-5.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.10.2014 Voksenopplæring elevmappe 2012/837-19 24991/2014 19.06.2014 LYADM/HOS E

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om skjenkebevilling for en enkeltanledning 17.04.14

Offentlig journal. Innvilget søknad om skjenkebevilling for en enkeltanledning 17.04.14 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.05.2014 nnvilget søknad om skjenkebevilling for en enkeltanledning 17.04.14 Søknad om skjenkebevilling

Detaljer