Offentlig postjournal for Felles Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig postjournal 09.12.03-09.12.03 for Felles Lyngen kommune"

Transkript

1 -QU 8 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: PUF-PUF-JIL Til: Troms fylkes v/kulturetaten - Fylkesmannen i Troms, miljøvernavd. - Sametinget v/miljø- og kult. vernavd - Reindriftsforvaltningen i Troms Sak: SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG GNR.117 BNR.19 Dok: HØRING - SKOGSVEIPLAN FOR LANDBRUKSVEI PÅ GNR. 117 BNR. 19 I LYNGEN KOMMUNE Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-HPM Til: Husbanken Sak: OMDANNING/OPPLØSNING AV LYNGBO BOLIGSTIFTELSE Dok: OVERFØRING AV HUSBANKLÅN Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY+ Saksbeh.: TEK-TEK-KK Fra: Espen Aursland arkitektskontor as Sak: LYNGEN OMSORGSSENTER - BRANNDOKUMENTASJON Dok: VEDR. LYNGEN OMSORGSSENTER Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-HPM Fra: Distriktsstyret i TKD5 Sak: FREMTIDENS KOMMUNEREVISJON - PROREV Dok: SÆRUTSKRIFT: 12/03 - ORGANISERING AV KOMMUNAL REVISJON Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-BH Fra: Hedly Mathisen Sak: 118/7 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Dok: 118/7: FRADELING AV GRUNNEIENDOM 118/7 - REISEREGNING Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW Saksbeh.: [A4] Fra: [A4] Sak: [A4] [A4] Dok: [A4] [A4] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: PUF-PUF-EK Fra: Adv.Hallvard Østgård Sak: GNR. 118 BNR. 3 ODELSSAK Dok: VEDR. OPPMÅLING AV EIENDOMMEN JÆGERVATN I LYNGEN Lnr.: /03

2 -QU, 'DWHUW Saksbeh.: [U4] Fra: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU 8 'DWHUW Saksbeh.: [H4] Til: [H4] Sak: [H4] [H4] Dok: [H4] [H4] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-EAS Fra: Nord-Troms Tingrett Sak: 118/17 - SØ KNAD OM DELING AV EIENDOM - TOMT TIL JÆ GERVATN LEIRSKOLE Dok: 118/83: TINGLYST MÅLEBREV Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-EAS Fra: Nord-Troms Tingrett Sak: SØ KNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 83 BNR. 5 I LYNGEN Dok: 83/132: TINGLYST MÅLEBREV Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-LÅ Fra: Utdanningsforbundet Sak: TILSETTING 100 % STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER I KNØ TTELIA BARNEHAGE Dok: VEDR. UTLYSNING AV FØ RSKOLELÆ RERSTILLING - BRUDD PÅ HOVEDAVTALEN Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-RUK Fra: Espen Aursand Arkitektkontor Sak: LYNGEN OMSORGSSENTER - SØ KNAD OM BYGGETILLATELSE Dok: VEDR. :LYNGEN OMSORGSSENTER (REF.03/01484) Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW Saksbeh.: [U4] Fra: [U4] Sak: ANMODNING OM Å BOSETTE FLYKTNINGER I 2004 Dok: [U4] [U4] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW Saksbeh.: [U4] Fra: [U4] Sak: ANMODNING OM Å BOSETTE FLYKTNINGER I 2004 Dok: [U4] [U4] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1

3 -QU 8 'DWHUW Saksbeh.: [P4] Til: [P4] Sak: [U4] [U4] Dok: [P4] [P4] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-LÅ Til: Fagforbundet v/hovedtillitsvalgt May Lise Brose Sak: BEMANNINGSSITUASJONEN PÅ SOSIALKONTORET Dok: TILRÅDING VEDR. OVERFLYTTING AV ARBEIDSTAKER Lnr.: /03 Off. loven 6, 2a -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: OPP-OPPV-LH Til: De valgte Sak: VALG AV NYTT MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL OPPTAKSNEMNDA FOR BARNEHAGENE Dok: SÆ RUTSKRIFT: VALG AV NYTT MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL OPPTAKSNEMNDA FOR BARNEHAGENE Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY0 Saksbeh.: FET-FET-KMD Fra: Avfallsservice as Sak: MELDINGER OM ENDRINGER I RENOVASJON OG SEPTIK-ABONNEMENT I AVFALLSSERVICE 2003 Dok: 75/31: RENOVASJON PÅ FRITIDSEIENDOM 75/31 I LYNGEN KOMMUNE Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY0 Saksbeh.: FET-FET-KMD Fra: Avfallsservice as Sak: MELDINGER OM ENDRINGER I RENOVASJON OG SEPTIK-ABONNEMENT I AVFALLSSERVICE 2003 Dok: 109/18: RENOVASJON PÅ EIENDOM 109/18 I LYNGEN KOMMUNE Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY8 Saksbeh.: FET-FET-EMH Fra: Lyngstuva Sportsklubb Sak: SØ KNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING Dok: SØ KNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW $UNLY8 Saksbeh.: FET-FET-EMH Til: Lyngstuva Sportsklubb Sak: SØ KNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING Dok: SØ KNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING Lnr.: /03 Svar på lnr: 1

4 -QU, 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: OPP-OPPV-LH Fra: Fylkesmannen i Troms, justis og sosialavdelingen Sak: INVESTERINGSTILSKUDD TIL NYE BARNEHAGEPLASSER I 2003 Dok: PRESISERING AV REGLER FOR INVESTERINGSTILSKUDD - JF. RUNDSKRIV Q-20/2003 Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY0 Saksbeh.: FET-FET-KMD Fra: Avfallsservice as Sak: MELDINGER OM ENDRINGER I RENOVASJON OG SEPTIK-ABONNEMENT I AVFALLSSERVICE 2003 Dok: 118/79: ANGÅENDE RENOVASJON PÅ EIENDOM 118/79 I LYNGEN KOMMUNE Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY0 Saksbeh.: FET-FET-KMD Fra: Avfallsservice as Sak: MELDINGER OM ENDRINGER I RENOVASJON OG SEPTIK-ABONNEMENT I AVFALLSSERVICE 2003 Dok: 118/5: ANG. RENOVASJON PÅ EIENDOM 118/5 JÆ GERVATNET Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW Saksbeh.: [F4] Til: [F4] Sak: [F4] [F4] Dok: [F4] [F4] Lnr.: /03 Svar på lnr: 1 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-LÅ Fra: Adil Ali Sak: TILSETTING I 100 % STILLING SOM ASSISTENT I KNØ TTELIA BARNEHAGE Dok: SØ KNAD - TILSETTING I 100 % STILLING SOM ASSISTENT I KNØ TTELIA BARNEHAGE Lnr.: /03 Off. loven 6, 2a -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-BH Fra: Kommunal og regionaldepartementet Sak: H-31/03: RUNDSKRIV OM FRIST FOR OMORGANISERING AV KOMMUNALE BEDRIFTER TIL KOMMUNALE FØ RETAK MM Dok: H-31/03:RUNDSKRIV OM FRIST FOR OMORGANISERING AV KOMMUNALE BEDRIFTER TI KOMMUNALE FØ RETAK MM. Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-KD Fra: Kommunal og regionaldepartementet Sak: ENDRINGER I KONTOPLAN I KOSTRA OG VEILEDNING TIL DENNE FRA 2004 Dok: ENDRINGER I KONTOPLAN I KOSTRA OG VEILEDNING TIL DENNE FRA 2004 Lnr.: /03

5 -QU, 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: FET-FET-EMH Fra: Edmund Skog Sak: SØ KNAD OM REFUSJON TERMINALBRILLE Dok: SØ KNAD OM REFUSJON TERMINALBRILLE Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: PUF-PUF-EK Fra: Lyngen Sak: 110/4 - SØ KNAD OM FRITAK FRA BO OG DRIVEPLIKT Dok: KART Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-RUK Fra: Skjervøy Byggeservice AS Sak: 84/1 - SØ KNAD OM BYGGETILLATELSE - MENIGHETSHUS LYNGEN KIRKELIGEFELLESRÅD Dok: VITNEMÅL Lnr.: /03 OFF.LOVEN % 1. ledd -QU, 'DWHUW Saksbeh.: [H4] Fra: [H4] Sak: [H4] [H4] Dok: [H4] [H4] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW Saksbeh.: [B4] Fra: [B4] Sak: [B4] [B4] Dok: [B4] [B4] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-IJ Til: Fylkesmannen i Troms Sak: STATSTILSKUDD SKOLEÅRET 2003/2004 TIL UNDERVISNING I FINSK SOM ANDRESPRÅK Dok: REFUSJONSKRAV - FINSK SOM ANDRESPRÅK - HØ STHALVÅRET 2003 Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW Saksbeh.: [F4] Til: [F4] Sak: [F4] [F4] Dok: [F4] [F4] Lnr.: /03 Svar på lnr: 1 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1

6 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-LÅ Til: Fagforbundet v/hovedtillitsvalgt May-Lise Brose - Knøttelia barnehage v/styrer Sak: TILSETTING I 100 % STILLING SOM ASSISTENT I KNØ TTELIA BARNEHAGE Dok: ETTERSENDING AV SØ KNAD Lnr.: /03 Off. loven 6.2a -QU, 'DWHUW Saksbeh.: [B4] Fra: [B4] Sak: [B4] [B4] Dok: [B4] [B4] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-EMH Fra: Eila Kauppinen Sak: FLYTTEGODTGJØ RING Dok: ERKLÆ RING - DEKNING AV FLYTTEUTGIFTER VEDTATT I K.SAK 17/94 Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW Saksbeh.: PUF-PUF-EK Fra: [U3] Sak: POTET- OG GROVFORAVLINGER 2003 [U3] Dok: POTET- OG GROVFORAVLINGER 2003 [U3] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-LÅ Til: Adil Ali Sak: TILSETTING I 100 % STILLING SOM ASSISTENT I KNØ TTELIA BARNEHAGE Dok: DIN SØ KNAD PÅ LEDIG STILLING I KNØ TTELIA BARNEHAGE Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY0 Saksbeh.: TEK-TEK-KK Fra: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Sak: FYRKERKERI - SAMARBEID OM TILTAK SESONGEN 2003 Dok: FYRVERKERI - SAMARBEID OM TILTAK SESONGEN 2003 Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW Saksbeh.: [A4] Til: [A4] Sak: BETALING AV RESTSKATT 2002 Dok: [A4] [A4] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1

7 -QU, 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: FET-FET-BH Fra: Statens kartverk Sak: KART FOR LYNGSALPAN - TILBUD TURKART I LANDETS TURKARTSERIE Dok: KART FOR LYNGSALPAN - TILBUD TURKART I LANDETS TURKARTSERIE Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-HPM Fra: Nord-Troms tingrett Sak: OMDANNING/OPPLØ SNING AV LYNGBO BOLIGSTIFTELSE Dok: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT 83/91 OG 112/253 - SKJØ TE Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW Saksbeh.: PUF-PUF-EK Fra: [U3] Sak: PRODUKSJONSTILSKUDD - SØ KNADSOMGANGEN 20. AUGUST 2003 [U3] Dok: KONTROLL AV SØ KNADER OM TILSKOT TIL ENDRA JORDARBEIDING FOR SØ KNADSOMGANGEN 20. AUGUST 2003 [U3] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU 8 'DWHUW $UNLY0 Saksbeh.: PUF-PUF-HLH Til: Arnt Ole Pedersen Sak: SØ KNAD OM TILSKUDD TIL FORLENGELSE AV NY VANNLEDNING/NY BRØ NN Dok: SØ KNAD OM TILSKUDD TIL FORLENGELSE AV NY VANNLEDNING/NY BRØ NN Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY* Saksbeh.: FET-FET-BH Fra: Lyngenfjord BHT Sak: LYNGENFJORD BHT : SAMARBEIDSPLAN FOR 2004 Dok: SAMARBEIDSPLAN FOR 2004 Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-EMH Fra: Nord-Troms tingrett Sak: SLETTING AV PANTOBLIGASJON Dok: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - GNR 83/ PANTOBLIGSJON Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW Saksbeh.: FET-FET-AKH Fra: [U3] Sak: SØ KNAD OM AVLØ SERTILSKUDD VED SYKDOM PERIODEN [U3] Dok: SØ KNAD OM AVLØ SERTILSKUDD VED SYKDOM PERIODEN [U3] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1

8 -QU, 'DWHUW $UNLY8 Saksbeh.: FET-FET-HPM Fra: Kvinnehuset A/S Sak: SØ KNAD OM FORNYET SALGS OG SKJENKEBEVILLING Dok: SØ KNAD OM SKJENKEBEVILLING Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW $UNLY0 Saksbeh.: PUF-PUF-HLH Til: Tommy Hilbertsen - Hugo Pedersen Sak: FORLENGELSE AV HOVEDVANNLEDNING EIDSTRAND Dok: FORLENGELSE AV HOVEDVANNLEDNING EIDSTRAND Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: OMS-OMS-KH Fra: Irene Sørensen Sak: SØ KNAD OM PERMISJON Dok: PERMISJONSSØ KNAD - 3 DAGER MED LØ NN Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: OMS-OMS-MG Fra: Unni Johansen Sak: SØ KNAD OM STIPEND Dok: SØ KNAD OM STIPEND Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY8 Saksbeh.: FET-FET-WK Fra: Odd Egil Nilsen Sak: NÆ RINGS- OG REISELIVSSEMINAR Dok: OPPFØ LGINGSMØ TE - NÆ RINGSUTVIKLING Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: OPP-OPPV-SM Til: Rektorene i grunnnskolen i Lyngen - Voksenopplæringen - Utdanningsforbundet Lyngen Tone Magelssen - Musikkskolerektor Bård Ringbakken Sak: REKTORMØ TER 2003 Dok: INNKALLING TIL REKTORMØ TE Lnr.: /03

9 -QU 8 'DWHUW Saksbeh.: FET-FET-AKH Til: [U3] Sak: SØ KNAD OM AVLØ SERTILSKUDD VED SYKDOM PERIODEN [U3] Dok: SØ KNAD OM AVLØ SERTILSKUDD VED SYKDOM PERIODEN [U3] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: FET-FET-EMH Fra: Rødtoppen barnehage Sak: OPPSIGELSER OG ENDRINGER I STØ RRELSER PÅ BARNEHAGEPLASSER 2003 Dok: MELDINGS/ENDRINGS/REGISTRERINGSSKJEMA Lnr.: /03

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 02.01.04-04.01.04 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 02.01.04-04.01.04 for Felles Lyngen kommune -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-APR Fra: Aetat Sak: TILSAGN OM TILSKOTT FLEKSIBEL JOBB Dok: TILSAGN OM TILSKUDD TIL FLEKSIBEL JOBB- LØNNSTILSKUDD AV LENGRE VARIGHET Lnr.: 000001/04 Off.loven 6.2a Fra:

Detaljer

Offentlig postjournal 25.09.03-25.09.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 25.09.03-25.09.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY>8@ Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Lnr.: 007635/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-SS Fra: Lyngsdata as Sak: BREDBÅNDUTBYGGING I KOMMUNER

Detaljer

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune Sak: PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNADSOMGANGEN 20. AUGUST 2003 [U3] Dok: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET [U3] Lnr.: 006747/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY%

Detaljer

Offentlig postjournal 12.06.03-12.06.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 12.06.03-12.06.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: OPP-OPPV-LH Til: Margrethe Nordahl Sak: SØKNAD OM PERMISJON FOR DELTAKELSE PÅ FYLKESÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET - MARGRETE NORDAHL Dok: SVAR ANG. PERMISJONSØ KNAD 23 MAI

Detaljer

Offentlig postjournal 22.05.03-22.05.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 22.05.03-22.05.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: PUF-PUF-EK Til: SND Troms Sak: GNR. 79/12 - DRIFTSBYGNING II - MERETHE NORDSVEEN Dok: GNR. 79/12 - DRIFTSBYGNING II - MERETHE NORDSVEEN Lnr.: 004371/03 -QU 8 'DWHUW $UNLY

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00219-025 U Datert: 08.07.03 Arkiv: [E4] Saksbeh.: [E4] Til: [E4] Sak: [E4] [E4] Dok: [E4] [E4] Lnr.: 005983/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 02/02355-155 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01451-002 U Datert: 18.12.06 Arkiv: PM 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Camilla Olsen Sak: SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL BRILLE Dok: SVAR PÅ SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL NYE BRILLER Lnr.:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 17.12.2004-19.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 17.12.2004-19.12.2004 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 04/01855-002 U Datert: 16.12.04 Arkiv: V65 98/1 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Til: Kjell Magne Stenhaug Sak: GNR. 98/1 - FORPAKTNINGSKONTRAKT Dok: FORPAKTNINGSKONTRAKT Lnr.: 009985/04 J.nr: 04/00344-009

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 10.06.03-10.06.03 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 10.06.03-10.06.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-EAS Til: Liv Larssen Sak: 84/1 FNR. 13 - SØKNAD OM KJØP AV FESTETOMT - LIV LARSSEN Dok: 84/1 FNR. 13 - SØKNAD OM KJØP AV FESTETOMT - LIV LARSSEN Lnr.: 004980/03 Til:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off: J.nr: 06/01236-004 U Datert: 13.10.06 Arkiv: 124/13 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tove N. Johannessen Sak: GNR. 124/13 - MELDING OM TILTAK - VED OG REDSKAPSBOD Dok: SVAR ANG. GNR. 124/13 - NY - MELDING

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 19.02.04-19.02.04 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 19.02.04-19.02.04 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Forbrukerombudet Sak: FORBRUKERPOLITIKK INNEN KOMMUNAL TJENESTEYTING Dok: PROSJEKT OM FORBRUKERPOLITIKK INNEN KOMMUNAL TJENESTEYTING Lnr.: 001286/04 -QU, 'DWHUW

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.01.08 03.01.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.01.08 03.01.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/00349-040 I Datert: 31.12.07 Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Fra: Mit-FabLab Norway Sak: "KOMPETANSEHEVING MED FOKUS PÅ TEKNOLOGI OG INNOVASJON" PROSJEKT Dok: SKIFTE AV MEDLEM AV STYRINGSGRUPPA

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00048-008 U Datert: 25.09.07 Arkiv: 232 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Lyngen Næringsforening Sak: KOMMUNAL EIENDOMSSKATT Dok: SVAR ANG. EIENDOMSSKATT Lnr.: 007634/07 Svar på lnr: 6 J.nr: 07/01304-003

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 05/00733-002 U Datert: 31.05.05 Arkiv: [F4] Saksbeh.: [F4] Til: [F4] Sak: [F4] [F4] Dok: [F4] [F4] Lnr.: 003873/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00928-001 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00986-037 U Datert: 30.11.04 Arkiv: 123/15 L12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-SLA Til: Evelyn Thomassen - Fylkesmannen i Troms, miljøvernavd. - Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Hallvard Robertsen

Detaljer

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01276-005 U Datert: 28.11.06 Arkiv: 78/25 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Reindriftsforvaltningen i Troms - Sametinget / Sámediggi - Troms fylkes v/kulturetaten

Detaljer

Offentlig postjournal 22.06.06 22.06.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 22.06.06 22.06.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/00701-002 U Datert: 19.06.06 Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: 004323/06 Svar på lnr: 1 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 06/00816-001

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/00022-014 I Datert: 14.02.05 Arkiv: 223 C11 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Laila Lanes Dok: SØKNAD OM KULTURMIDLER 2005 FOR PROSJEKT "LYNGEN FABRIKKER M.M" Lnr.: 001300/05 J.nr: 04/01741-005 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.09.06 27.09.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.09.06 27.09.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01124-003 I Datert: 25.09.06 Arkiv: 111/67 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Dalsbøes Arkitektkontor Sak: 111/67 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Dok: 111/67 - NY- SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.03.2005-31.03.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.03.2005-31.03.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/01335-009 U Datert: 21.03.05 Arkiv: G10 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Til: Helsetilsynet i Troms v/ kst. fylkeslege Anne Høye Sak: MELDING OM TILSYN MED SAMFUNNSMEDISINSKE OPPGAVER M/VEKT PÅ MILJØRETTET

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.12.2004-06.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.12.2004-06.12.2004 for Felles Lyngen kommune J.nr: 02/00279-019 U Datert: 01.12.04 Arkiv: C10 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Til: Nord-Troms Regionråd DA Sak: PROSJEKT UNIT Dok: UNIT - DOKUMENTASJON AV EGENANDEL FOR PERIODEN JUNI - DESEMBER 2004 Lnr.: 009612/04

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om skjenkebevilling for en enkeltanledning 17.04.14

Offentlig journal. Innvilget søknad om skjenkebevilling for en enkeltanledning 17.04.14 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.05.2014 nnvilget søknad om skjenkebevilling for en enkeltanledning 17.04.14 Søknad om skjenkebevilling

Detaljer

Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V72. (enhet/initialer): LYADM/ET. Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V83 LYADM/ET. Dok.dato: 16.02.

Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V72. (enhet/initialer): LYADM/ET. Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V83 LYADM/ET. Dok.dato: 16.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.10, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2010 OKsvik gård vedproduksjon AS - søknad om NMSK tilskudd. Gnr.85 bnr.1 Oksvik gård vedproduksjon

Detaljer

Journaldato: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.07.2009.

Journaldato: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.07.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.08.2009 79/57 - Ferdigmelding, Midlertidig brukstillatelse 79/57 -

Detaljer

Offentlig postjournal 09.04.08 09.04.08 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 09.04.08 09.04.08 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/01246-009 U Datert: 04.04.08 Arkiv: 416 Saksbeh.: LYNG-LEG-CP Til: Kira Kristiane Bech Sak: LEGEVIKARIATER 2008 Dok: LEGEVIKARAVTALE Lnr.: 002738/08 J.nr: 07/00018-056 U Datert: 04.04.08

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off: J.nr: 03/01523-053 U Datert: 14.03.06 Arkiv: 131 K12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Destinasjon Tromsø - Vestre Storfjord og Lyngen jeger- og fisk V/Svein Arild Larsen - Koppangen brygger V/ Alf Fagerborg

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer