/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal for Felles Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 02.01.04-04.01.04 for Felles Lyngen kommune"

Transkript

1 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-APR Fra: Aetat Sak: TILSAGN OM TILSKOTT FLEKSIBEL JOBB Dok: TILSAGN OM TILSKUDD TIL FLEKSIBEL JOBB- LØNNSTILSKUDD AV LENGRE VARIGHET Lnr.: /04 Off.loven 6.2a Fra: Solveig Nicolaisen m.fl. Sak: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Dok: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Lnr.: /04 Fra: Gudleiv B. Harrystad Sak: EGENERKLÆRING OM KONESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Dok: EGENERKLÆRING OM KONSSJONSFRIHET GNR. 92 BNR. 48 Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY) Saksbeh.: OMS-OMS-ONJ Fra: Troms Fylkes Sak: ANMODNING OM Å BOSETTE FLYKTNINGER I 2004 Dok: SOLHOV - LEIE AV LOKALER Lnr.: /04 Fra: Statens Pensjonskasse Sak: PENSJONSKOSTNADER FOR LÆRER I GRUNNSKOLEN 2003 Dok: PENSJONSKOSTNADER FOR LÆRERE I GRUNNSKOLEN 2003 Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: OPP-OPPV-SM Fra: Utdannings og forskningsdepartementet Sak: MUNTLIGE OG SKRIFTLIGE AVGANGSPRØVER I GRUNNSKOLEN VÅREN 2004 Dok: FORSKRIFTSREGULERING AV OBLIGATORISKE NASJONALE PRØVER - HØRINGSBREV Lnr.: /04

2 Fra: Ann Sissel Berglund Sak: SØ KNAD OM UTVIDELSE AV STILLING Dok: SØ KNAD OM UTVIDELSE AV STILLING Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: OPP-OPPV-SM Fra: Utdannings og forskningsdepartementet Sak: HØ RING - FORSLAG OM ENDRINGER I OPPLÆ RINGSLOVEN - SPRÅKLIGE MINORITETER I BARNEHAGE OG SKOLE 2004/2009 Dok: HØ RING - FORSLAG OM ENDRINGER I OPPLÆ RINGSLOVEN 2-8 OG FRISKOLELOVEN 3-5 Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY) Saksbeh.: OMS-SOS-LMH Fra: Barne og familiedepartementet Sak: NY ORGANISERING FOR HANDSAMINGA AV SØ KNADER OM ADOPSJON Dok: NY ORGANISERING FOR HANDSAMINGA AV SØ KNADER OM ADOPSJON Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-EAS Fra: Statsskog Sak: 84/1 FNR 171- SØ KNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - KJØ P AV FESTETOMT Dok: 84/1 FNR INNLØ SNING AV FESTETOMT Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-EAS Fra: Statsskog Sf. Troms Sak: 84/1 FNR 171- SØ KNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - KJØ P AV FESTETOMT Dok: SØ KNAD OM DELINGSTILLATELSE - GJENPART AV NABOVARSEL Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: OPP-OPPV-LH Fra: Bjørn V. Solberg Sak: SØ KNAD OM FORLENGELSE AV PERMISJON Dok: FORLENGELSE AV PERMISJON Lnr.: /04

3 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: OPP-OPPV-JSS Fra: Sametinget Sak: FORSKRIFT OM BRUK AV DET SAMISKE FLAGGET - HØ RING Dok: FORSKRIFT OM BRUK AV DET SAMISKE FLAGGET - HØ RING Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY+ Saksbeh.: FET-FET-HPM Fra: Norconsult Sak: LYNGEN OMSORGSSENTER - MØ TEPROTOKOLLER FRA PLAN OG BYGGEKOMITEEN Dok: LYNGEN OMSORGSSENTER: PROTOKOLL Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW Saksbeh.: [H4] Fra: [H4] Sak: [H4] [H4] Dok: [H4] [H4] Lnr.: /04 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: OPP-OPPV-LH Fra: Barne og familiedep. Sak: INVESTERINGSTILSKUDD TIL NYE BARNEHAGEPLASSER I 2003 Dok: VEDRØ RENDE ORDNINGEN MED INVESTERINGSTILSKUDD Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY* Saksbeh.: FET-FET-IJ Fra: Helsedepartementet Sak: BEHOV FOR ENDRINGER I TURNUSTJENESTEN FOR LEGER Dok: HØ RINGSBREV: BEHOV FOR ENDRINGER I TURNUSTJENESTEN FOR LEGER? Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW Saksbeh.: [P4] Fra: [P4] Sak: [P4] [P4] Dok: [P4] [P4] Lnr.: /04 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1

4 -QU, 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: OPP-OPPV-SM Fra: Troms fylkes Sak: KULTUR I SKOLEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I TROMS Dok: DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I TROMS - REGIONALE MØ TER 2004 Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY3 Saksbeh.: FET-FET-HPM Fra: Kåfjord Sak: ETABLERING AV KOMMUNAL/INTERKOMMUNALT HAVNEDISTRIKT Dok: ETABLERING AV KOMMUNALT/ INTERKOMMUNALT HAVNEDISTRIKT Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW Saksbeh.: [A4] Fra: [A4] Sak: [A4] [A4] Dok: [A4] [A4] Lnr.: /04 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW Saksbeh.: [H4] Fra: [H4] Sak: [H4] [H4] Dok: [H4] [H4] Lnr.: /04 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 Fra: Fagforbundet avd. 294, Lyngen Sak: SØ KNAD OM UTVIDELSE AV FRIKJØ P HOVEDTILLITSVALGT Dok: SØ KNAD OM UTVIDELSE AV FRIKJØ P AV HOVEDTILLITSVALGT Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: PUF-PUF-JIL Fra: Troms Fylkes, kultureetaten Sak: SØ KNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG GNR.117 BNR.19 - SELNESÅSEN Dok: SELNESÅSEN, SKOGVEIPLAN FOR LANDBRUKSVEI: UTTALELSE OM KULTURMINNER Lnr.: /04

5 -QU, 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-RUK Fra: Troms Fylkes, kulturetaten Sak: 83/9 - SØ KNAD OM BYGGETILLATELSE FOR ANEKS Dok: SØ KNAD OM BYGGETILLATELSE FOR ANEKS: UTTALELSE OM KULTURMINNER Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-BH Fra: Arbeidstilsynet 12. distrikt Sak: ARBEIDSTILSYNETS KAMPANJE OVERFOR UNDERVISNINGSINSTITUSJONER I TROMS OG FINNMARK - RAPPORT ETTER TILSYN VED EIDEBAKKEN UNGDOMSSKOLE - VARSEL OM PÅLEGG Dok: ARBEIDSTILSYNET: TILSYNSRAPPORT VED EIDEBAKKEN UNGDOMSSKOLE Lnr.: /04 Fra: Torill H. Andersen Sak: SØ KNAD OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Dok: 107/23-1/2-ANDEL:EGENERKLÆ RING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Lnr.: /04 -QU 8 'DWHUW $UNLY1 Saksbeh.: TEK-TEK-HLH Til: Telenor mobil A/S Sak: OPPSIGELSE AV MOBILABONNEMENT Dok: OPPSIGELSE AV MOBILABONNEMENT Lnr.: /04 Fra: Lena Myreng Sak: EGENERKLÆ RING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Dok: EGENERKLÆ RING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: PUF-PUF-HLH Fra: Helge Ø. Johansen Sak: SØ KNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT Dok: KLOAKKTILKOBLING Lnr.: /04

6 -QU, 'DWHUW $UNLY& Saksbeh.: FET-FET-BH Fra: Prosten i Nord-Troms Sak: KONFIRMASJONSFORBEREDELSE I SKOLETIDEN Dok: ANG. KONFIRMANTUNDERVISNING VED EIDEBAKKEN SKOLE Lnr.: /04 Fra: Reidun L. Karlsen Sak: NY INTERN UTLYSNING VIKARIAT VERNEPLEIER 86,15 % STILLING FRAM TIL Dok: TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE - UNDERSKREVET Lnr.: /04 Off.loven 6.2a -QU, 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: FET-FET-LÅ Fra: Reidun L. Karlsen Sak: OPPSIGELSE AV RENHOLDERSTILLING VED SOLHOV BOSENTER Dok: OPPSIGELSE AV RENHOLDERSTILLING Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-EAS Fra: Nord-Troms Tingrett Sak: 112/82 - SØ KNAD OM DELING AV EIENDOMMEN MOLUND I LYNGEN KOMMUNE Dok: TINGLYST SKJØ TE Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW Saksbeh.: [H4] Fra: [H4] Sak: [H4] [H4] Dok: [H4] [H4] Lnr.: /04 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-KD Fra: Sparebank 1 - Nord - Norge Sak: FORLENGELSE AV KASSAKREDITT KR. 6 MILL. Dok: KASSAKREDITT KR. 6 MILL. - FORLENGELSE Lnr.: /04

7 -QU, 'DWHUW $UNLY- Saksbeh.: FET-FET-IJ Fra: Helsedep. Sak: HØ RING: FORSLAG OM RØ YKFRIE SERVERINGSSTEDER M.V. Dok: INNFØ RING AV RØ YKFRIE SERVERINGSSTEDER FRA 01. JUNI 2004 Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY) Saksbeh.: OMS-OMS-ONJ Fra: UDI Sak: ANMODNING OM Å BOSETTE FLYKTNINGER I 2004 Dok: TILSKUDD TIL LOKALE INNVANDRERORGANISASJONER OG ANNEN FRIV. - RUNDSKRIV 36/03 Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: PUF-PUF-EK Fra: Statens landbruksforvaltning Sak: PRODUKSJONSTILSKUDD - SØ KNADSOMGANGEN 20. JANUAR 2004 Dok: KOMMENTARER TIL FORSKRIFT OM PRODUKSJONSTILSKUDD PR. 20. JANUAR 2004 Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: PUF-PUF-EK Fra: Statens landbruksforvaltning Sak: PRODUKSJONSTILSKUDD - SØ KNADSOMGANGEN 20. JANUAR 2004 Dok: PRODUKSJONSTILSKUDD OG TILSKUDD TIL AVLØ SNING, FERIE OG FRITID - SAKSBEHANDLINGSRUTINER PR Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: FET-FET-AAH Fra: Knøttelia barnehage Sak: SØ KNAD OM OVERFØ RING AV FERIE Dok: OVERFØ RING AV FERIE FRA 2003 TIL 2004 Lnr.: /04

Offentlig postjournal 25.09.03-25.09.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 25.09.03-25.09.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY>8@ Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Lnr.: 007635/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-SS Fra: Lyngsdata as Sak: BREDBÅNDUTBYGGING I KOMMUNER

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 10.06.03-10.06.03 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 10.06.03-10.06.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-EAS Til: Liv Larssen Sak: 84/1 FNR. 13 - SØKNAD OM KJØP AV FESTETOMT - LIV LARSSEN Dok: 84/1 FNR. 13 - SØKNAD OM KJØP AV FESTETOMT - LIV LARSSEN Lnr.: 004980/03 Til:

Detaljer

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune Sak: PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNADSOMGANGEN 20. AUGUST 2003 [U3] Dok: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET [U3] Lnr.: 006747/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY%

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 19.02.04-19.02.04 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 19.02.04-19.02.04 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Forbrukerombudet Sak: FORBRUKERPOLITIKK INNEN KOMMUNAL TJENESTEYTING Dok: PROSJEKT OM FORBRUKERPOLITIKK INNEN KOMMUNAL TJENESTEYTING Lnr.: 001286/04 -QU, 'DWHUW

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off: J.nr: 06/01236-004 U Datert: 13.10.06 Arkiv: 124/13 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tove N. Johannessen Sak: GNR. 124/13 - MELDING OM TILTAK - VED OG REDSKAPSBOD Dok: SVAR ANG. GNR. 124/13 - NY - MELDING

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00219-025 U Datert: 08.07.03 Arkiv: [E4] Saksbeh.: [E4] Til: [E4] Sak: [E4] [E4] Dok: [E4] [E4] Lnr.: 005983/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 02/02355-155 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00048-008 U Datert: 25.09.07 Arkiv: 232 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Lyngen Næringsforening Sak: KOMMUNAL EIENDOMSSKATT Dok: SVAR ANG. EIENDOMSSKATT Lnr.: 007634/07 Svar på lnr: 6 J.nr: 07/01304-003

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 17.12.2004-19.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 17.12.2004-19.12.2004 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 04/01855-002 U Datert: 16.12.04 Arkiv: V65 98/1 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Til: Kjell Magne Stenhaug Sak: GNR. 98/1 - FORPAKTNINGSKONTRAKT Dok: FORPAKTNINGSKONTRAKT Lnr.: 009985/04 J.nr: 04/00344-009

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01451-002 U Datert: 18.12.06 Arkiv: PM 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Camilla Olsen Sak: SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL BRILLE Dok: SVAR PÅ SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL NYE BRILLER Lnr.:

Detaljer

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01276-005 U Datert: 28.11.06 Arkiv: 78/25 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Reindriftsforvaltningen i Troms - Sametinget / Sámediggi - Troms fylkes v/kulturetaten

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00986-037 U Datert: 30.11.04 Arkiv: 123/15 L12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-SLA Til: Evelyn Thomassen - Fylkesmannen i Troms, miljøvernavd. - Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Hallvard Robertsen

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.01.08 03.01.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.01.08 03.01.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/00349-040 I Datert: 31.12.07 Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Fra: Mit-FabLab Norway Sak: "KOMPETANSEHEVING MED FOKUS PÅ TEKNOLOGI OG INNOVASJON" PROSJEKT Dok: SKIFTE AV MEDLEM AV STYRINGSGRUPPA

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 28.10.05 30.10.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 28.10.05 30.10.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 05/01246-002 U Datert: 28.10.05 Arkiv: L10 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Lyngen Bondelag Sak: HYTTEBYGGING PÅ DYRKA JORD Dok: SVAR ANG. VEDR. HYTTEBYGGING PÅ DYRKET MARK Lnr.: 007025/05 Svar på lnr:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 05/00733-002 U Datert: 31.05.05 Arkiv: [F4] Saksbeh.: [F4] Til: [F4] Sak: [F4] [F4] Dok: [F4] [F4] Lnr.: 003873/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00928-001 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/01276-002 U Datert: 11.12.08 Arkiv: B44 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Til: Fylkesmannen i Troms Sak: SKRIFTLIG TILSYN MED KOMMUNENES OPPFYLLELSE AV PLIKTEN TIL Å TILBY FRUKT OG GRØNT Dok: SKRIFTLIG TILSYN

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off: J.nr: 03/01523-053 U Datert: 14.03.06 Arkiv: 131 K12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Destinasjon Tromsø - Vestre Storfjord og Lyngen jeger- og fisk V/Svein Arild Larsen - Koppangen brygger V/ Alf Fagerborg

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok.

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.11.2009 nnhold: Kommunal bolig 2009/9811-1 39495/2009 LYADM/EMH 613 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/00022-014 I Datert: 14.02.05 Arkiv: 223 C11 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Laila Lanes Dok: SØKNAD OM KULTURMIDLER 2005 FOR PROSJEKT "LYNGEN FABRIKKER M.M" Lnr.: 001300/05 J.nr: 04/01741-005 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.09.06 27.09.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.09.06 27.09.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01124-003 I Datert: 25.09.06 Arkiv: 111/67 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Dalsbøes Arkitektkontor Sak: 111/67 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Dok: 111/67 - NY- SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V72. (enhet/initialer): LYADM/ET. Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V83 LYADM/ET. Dok.dato: 16.02.

Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V72. (enhet/initialer): LYADM/ET. Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V83 LYADM/ET. Dok.dato: 16.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.10, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2010 OKsvik gård vedproduksjon AS - søknad om NMSK tilskudd. Gnr.85 bnr.1 Oksvik gård vedproduksjon

Detaljer

Journaldato: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.2010.

Journaldato: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.07.2014 Søknad på ressurser til spesialundervisning/hjelp for Barnehagemappe - 2009/1249-15

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.12.07 13.12.07 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.12.07 13.12.07 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00074-036 U Datert: 09.10.07 Arkiv: 243 G10 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Til: Liz - Johanne Rodahl Sak: FYSAK 2007 Dok: SØKNAD OM FYSAK-MIDLER TIL FURUFLATEN AEROBIC Lnr.: 008180/07 J.nr: 07/01273-023

Detaljer

Offentlig postjournal 22.06.06 22.06.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 22.06.06 22.06.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/00701-002 U Datert: 19.06.06 Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: 004323/06 Svar på lnr: 1 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 06/00816-001

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 01/02368-003 U Datert: 05.11.01 Arkiv: 251 Saksbeh.: FET-FET-KD Til: KLP Forsikring Sak: LYNGEN KOMMUNE - LÅN - AVDRAGSUTSETTELSE Dok: LYNGEN KOMMUNE LÅN AVDRAGSUTSETTELSE 2002 Lnr.: 007548/01 Off.loven

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll Søknad om å få leie gamle gartneriet

Detaljer