Offentlig postjournal for Felles Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig postjournal 12.06.03-12.06.03 for Felles Lyngen kommune"

Transkript

1 -QU 8 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: OPP-OPPV-LH Til: Margrethe Nordahl Sak: SØKNAD OM PERMISJON FOR DELTAKELSE PÅ FYLKESÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET - MARGRETE NORDAHL Dok: SVAR ANG. PERMISJONSØ KNAD 23 MAI 2003 Lnr.: /03 Svar på lnr: 1 -QU 8 'DWHUW $UNLY8 Saksbeh.: FET-FET-BH Til: Lyngseidet Gjestegård A/S Sak: SØ KNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - SOLHOV - LYNGSEIDET GJESTEGÅRD AS Dok: INNVILGET BRUK AV AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - LYNGSEIDET GJESTEGÅRD A/S PÅ SOLHOV Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: PUF-PUF-EL Fra: Gøran Skogeng Sak: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GØ RAN SKOGENG Dok: 108/80 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY+ Saksbeh.: FET-FET-HPM Fra: Tromsbygg as Sak: PLAN- OG BYGGEKOMITEEN - LENANGEN OMSORGSBOLIGER Dok: LENANGENOMSORGSBOLIGER OG ALDERSHJEM - KONTRAKTSARBEIDER-TILLEGGSARBEIDER- FERDIGSTILLINIG Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY3 Saksbeh.: PUF-PUF-HLH Fra: Kystverket Troms og Finnmark Sak: MOLOSKADER I TROMS OG FINNMARK Dok: MOLOSKADER I TROMS OG FINMARK Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-EAS Fra: Harry Rørbakk Sak: 112/56 - SØ KNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - OLEA RØ RBAKK Dok: 112/56 - DELING AV GRUNNEIENDOM Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-IJ Fra: Lenangen barne- og ungdomsskole Sak: STATSTILSKUDD TILSKUDD TIL DET SAMISKE UTDANNINGSOMRÅDET - VÅR OG HØ ST Dok: UNDERVISNING I SAMISK VÅREN 2003 Lnr.: /03

2 -QU, 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: PUF-PUF-JIL Fra: Rottenvik bygdeutvalg Sak: DISRIKTSPLAN HOVEDDEL RENDALEN REINBEITEDISTRIKT 33 T Dok: DISTRIKTSPLAN HOVEDDEL RENDALEN REINBEITEDISTRIKT 33T Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: FET-FET-IJ Fra: Lenangen barne- og ungdomsskole Sak: STATSTILSKUDD TIL LEIRSKOLEOPPHOLD 2002 ÅRLIG KUNNGJØ RINGSBREV Dok: REFUSJONSKRAV LEIRSKOLEOPPHOLD Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: FET-FET-EMH Fra: Knøttelia barnehage Sak: OPPSIGELSER OG ENDRINGER I STØ RRELSER PÅ BARNEHAGEPLASSER 2003 Dok: ENDRING I KNØ TTELIA BARNEHAGE Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY. Saksbeh.: PUF-PUF-SH Fra: Tor Eriksen Sak: FORSLAG TIL LYNGSALPAN/LYNGSFJELLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE I BALSFJORD, TROMSØ, LYNGEN OG STORFJORD KOMMUNER - AVSLUTTENDE LOKAL HØ RING - OFFENTLIG ETTERSYN Dok: UTTALELSE VEDR. LYNGSALPENE LANDSKAPSVERNOMRÅDE Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY. Saksbeh.: PUF-PUF-SH Fra: Sør-Lenangen grunneierlag Sak: FORSLAG TIL LYNGSALPAN/LYNGSFJELLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE I BALSFJORD, TROMSØ, LYNGEN OG STORFJORD KOMMUNER - AVSLUTTENDE LOKAL HØ RING - OFFENTLIG ETTERSYN Dok: UTTALELSE VEDR. LYNGSALPENE LANDSKAPSVERNOMRÅDE Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-TJI Fra: Lenangen barne- og ungdomsskole Sak: Ø KONOMIRAPPORTER 2003 Dok: BUDSJETTRAPPORT TERTIALRAPPORT Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-TJI Fra: Knøttelia barnehage Sak: Ø KONOMIRAPPORTER 2003 Dok: TERTIALRAPPORT Lnr.: /03

3 -QU, 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: FET-FET-LÅ Fra: Rolf Solvang Sak: BEMANNINGSOVERSIKT - LÆ RERE I GRUNNSKOLEN Dok: SØ KNAD PÅ LÆ RERSTILLING VED LENANGEN SKOLE Lnr.: /03 Off.loven 6.2a -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: OMS-OMS-MOS Fra: Ahmed S.M. Hassan Sak: FERIEVIKARER 2003 Dok: SØ KNAD OM SOMMERJOBB PÅ KJØ KKENET VED SYKEHJEMMET Lnr.: /03 Off.loven 6.2a -QU, 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: PUF-PUF-EK Fra: Statens landbruksforvaltning Sak: PRODUKSJONSTILSKUDD I LANDBRUKET PR Dok: PT-2200 PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY0 Saksbeh.: FET-FET-KMD Fra: Avfallsservice AS Sak: MELDINGER OM ENDRINGER I RENOVASJON OG SEPTIK-ABONNEMENT I AVFALLSSERVICE 2003 Dok: RENOVASJON PÅ EIENDOMMEN 85/17 Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY0 Saksbeh.: FET-FET-KMD Fra: Avfallsservice AS Sak: MELDINGER OM ENDRINGER I RENOVASJON OG SEPTIK-ABONNEMENT I AVFALLSSERVICE 2003 Dok: RENOVASJON PÅ EIENDOMMEN 112/149 Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY3 Saksbeh.: PUF-PUF-OEN Fra: Troms fylkes v/reg. utvikl.avd Sak: RULLERING AV PRIORITERINGSLISTE FOR STATLIG FISKERIHAVNEUTBYGGING OG Dok: VEDR. RULLERING AV PRIORITERINGSLISTER FOR STATLIG FISKERIHAVNEUTBYGGING Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: OPP-OPPV-LH Fra: May-Britt Olsen Sak: MIDLERTIDIG TILSETTING - MAY-BRITT OLSEN Dok: RETUR AV ARBEIDSAVTALE - KNØ TTELIA BARNEHAGE Lnr.: /03 Off.loven 6.2a

4 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: OPP-OPPV-LH Fra: May-Britt Olsen Sak: MIDLERTIDIG TILSETTING - MAY-BRITT OLSEN Dok: RETUR AV ARBEIDSAVTALE - FURUSTUA BARNEHAGE Lnr.: /03 Off.loven 6.2a -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: OMS-OMS-MG Fra: Helsetilsynet i Troms Sak: MELDING OM TILSYN MED LYNGEN SYKEHJEM FRA HELSETILSYNET Dok: RAPPORT ETTER TILSYN Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW Saksbeh.: [U4] Fra: [U4] Sak: RÅDGIVENDE BISTAND TIL SALG AV AKSJER I TIRB Dok: [U4] [U4] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW Saksbeh.: [U4] Fra: [U4] Sak: RÅDGIVENDE BISTAND TIL SALG AV AKSJER I TIRB Dok: [U4] [U4] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: PUF-PUF-OEN Fra: Kvinnehuset as Sak: SØ KNAD OM NEDSKRIVING AV KOMMUNALT LÅN - KVINNEHUSET AS Dok: SØ KNAD OM NEDSKRIVING AV KOMMUNALT LÅN Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY1 Saksbeh.: FET-FET-IJ Fra: Eidebakken barneskole Sak: SKOLESKYSS SKOLEÅRET 2003/2004 Dok: SKOLESKYSS FOR NESTE SKOLEÅRET Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: PUF-PUF-EK Fra:? Sak: PRODUKSJONSTILSKUDD I LANDBRUKET PR Dok: KORREKSJONSLISTE KVOTEORDNINGEN FOR MELK 2003 Lnr.: /03

5 -QU, 'DWHUW $UNLY) Saksbeh.: OMS-PRO-ING Fra: Sosial - og helsedirektoratet Sak: FORSKRIFT OM REGISTER FOR INDIVIDBASERT PLEIE OG OMSORGSSTATISTIKK - IPLOS REGISTERET Dok: FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGISTRER FOR INDIVIDUEDBASERT PLEIE- OG OMSORGSSTETISTIKK - KORRIGERING AV UTSENDT VEDLEGG Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: FET-FET-LÅ Fra: Bodil Haugen Sak: SØ KNAD OM SVANGERSKAPSPERMISJON BODIL HAUGEN Dok: SØ KNAD OM FØ DSELSPERMISJON Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: PUF-PUF-OEN Fra: Koppangen brygger as Sak: SØ KNAD TIL SND TROMS PRODUKTUTVIKLING KOPPANGEN BRYGGER AS - ALF OG GUNNAR FAGERBORG Dok: TILSKUDD PRODUKTUTVIKLING KOPPANGEN BRYGGER AS Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: PUF-PUF-EK Fra: (ikke utfylt) Sak: AVTALE OM SAMARBEID I BEITESESONGEN LEONHARDSEN, BUGJERDE OG KIIL Dok: AVTALE OM SAMARBEID I BEITESESONGEN Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-RUK Fra: Det kongelige miljøverndepartementet Sak: HØ RING - BEDRE KOMMUNAL OG REGIONAL PLANLEGGING ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN Dok: HØ RING - NOU 2003:14. BEDRE KOMMUNAL OG REGIONAL PLANLEGGING ETTER PLAN -OG BYGNINGSLOVEN Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY) Saksbeh.: OPP-OPPV-ONJ Fra: Utlendingsdirektoratet Sak: TILSKUDD TIL KOMMUNER FOR Å UTVIKLE SÆ RSKILT KOMPETANSE I ARBEIDET MED ENSLIGE MINDREÅREIGE FLYKTNINGER Dok: RUNDSKRIV 14/03 INA Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY* Saksbeh.: OMS-OMS-MG Fra: Sosial og helsedirektoratet Sak: RULLERING AV KOMMUNAL PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I LYNGEN KOMMUNE Dok: OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE Lnr.: /03

6 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-LÅ Fra: Rigmor Teigen Sak: SØ KNAD OM STILLING SOM PSYKIATRISK HJELPEPLEIER I YTRE LYNGEN Dok: SØ KNAD OM PSYKIATRISK HJELPEPLEIERSTILLING Lnr.: /03 Off.loven 6.2a -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-LÅ Fra: Svanhild Haugen Sak: SØ KNAD OM STILLING SOM PSYKIATRISK HJELPEPLEIER I YTRE LYNGEN Dok: SØ KNAD OM PSYKIATRISK HJELPEPLEIERSTILLING Lnr.: /03 Off.loven 6.2a -QU, 'DWHUW $UNLY8 Saksbeh.: PUF-PUF-OEN Fra: Nyheim handel Sak: TILSKUDDSORDNING FOR DAGLIGVAREBUTIKKER I UTKANTSTRØ K FOR 2003 Dok: SØ KNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV DAGLIGVAREBUTIKK I UTKANTSTRØ K Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW Saksbeh.: [S4] Til: [S4] Sak: [S4] [S4] Dok: [S4] [S4] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU 8 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-SH Til: Ola Giæver jr. Sak: PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMENE 95/6 OG 95/12 - OLA GIÆ VER JR. Dok: VEDRØ RENDE PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMENE 95/6 OG 95/12 - OLA GIÆ VER JR. Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-EMH Til: Lyngen trygdekontor Sak: BEKREFTELSE PÅ FORELDREBETALING BARNEHAGE Dok: BEKREFTELSE PÅ FORELDREBETALING BARNEHAGE Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: OMS-OMS-MOS Fra: Mahamud Yusuf Adan Sak: FERIEVIKARER 2003 Dok: RETUR AV ARBEIDSAVTALE Lnr.: /03 Off.loven 6.2a

7 -QU, 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: FET-FET-LÅ Fra: Line Hjelland Saveski Sak: SØ KNAD OM PERMISJON FRA DELER AV 100 % STILLING - LINE HJELLAND SAVESKI Dok: SØ KNAD OM PERMISJON Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-BH Til: Formannskapet, utvalgslederne, kontrollutvalgets leder Sak: Ø KONOMIPLAN INKL. ÅRSBUDSJETT FOR 2003 Dok: MØ TEINNKALLING - BUDSJETTOPPFØ LGING Lnr.: /03

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 10.06.03-10.06.03 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 10.06.03-10.06.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-EAS Til: Liv Larssen Sak: 84/1 FNR. 13 - SØKNAD OM KJØP AV FESTETOMT - LIV LARSSEN Dok: 84/1 FNR. 13 - SØKNAD OM KJØP AV FESTETOMT - LIV LARSSEN Lnr.: 004980/03 Til:

Detaljer

Offentlig postjournal 25.09.03-25.09.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 25.09.03-25.09.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY>8@ Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Lnr.: 007635/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-SS Fra: Lyngsdata as Sak: BREDBÅNDUTBYGGING I KOMMUNER

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off: J.nr: 03/01523-053 U Datert: 14.03.06 Arkiv: 131 K12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Destinasjon Tromsø - Vestre Storfjord og Lyngen jeger- og fisk V/Svein Arild Larsen - Koppangen brygger V/ Alf Fagerborg

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 05/00733-002 U Datert: 31.05.05 Arkiv: [F4] Saksbeh.: [F4] Til: [F4] Sak: [F4] [F4] Dok: [F4] [F4] Lnr.: 003873/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00928-001 U Datert:

Detaljer

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune Sak: PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNADSOMGANGEN 20. AUGUST 2003 [U3] Dok: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET [U3] Lnr.: 006747/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY%

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 19.02.04-19.02.04 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 19.02.04-19.02.04 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Forbrukerombudet Sak: FORBRUKERPOLITIKK INNEN KOMMUNAL TJENESTEYTING Dok: PROSJEKT OM FORBRUKERPOLITIKK INNEN KOMMUNAL TJENESTEYTING Lnr.: 001286/04 -QU, 'DWHUW

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/00022-014 I Datert: 14.02.05 Arkiv: 223 C11 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Laila Lanes Dok: SØKNAD OM KULTURMIDLER 2005 FOR PROSJEKT "LYNGEN FABRIKKER M.M" Lnr.: 001300/05 J.nr: 04/01741-005 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off: J.nr: 06/01236-004 U Datert: 13.10.06 Arkiv: 124/13 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tove N. Johannessen Sak: GNR. 124/13 - MELDING OM TILTAK - VED OG REDSKAPSBOD Dok: SVAR ANG. GNR. 124/13 - NY - MELDING

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01451-002 U Datert: 18.12.06 Arkiv: PM 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Camilla Olsen Sak: SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL BRILLE Dok: SVAR PÅ SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL NYE BRILLER Lnr.:

Detaljer

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01276-005 U Datert: 28.11.06 Arkiv: 78/25 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Reindriftsforvaltningen i Troms - Sametinget / Sámediggi - Troms fylkes v/kulturetaten

Detaljer

Offentlig postjournal 22.06.06 22.06.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 22.06.06 22.06.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/00701-002 U Datert: 19.06.06 Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: 004323/06 Svar på lnr: 1 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 06/00816-001

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00986-037 U Datert: 30.11.04 Arkiv: 123/15 L12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-SLA Til: Evelyn Thomassen - Fylkesmannen i Troms, miljøvernavd. - Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Hallvard Robertsen

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 01/02368-003 U Datert: 05.11.01 Arkiv: 251 Saksbeh.: FET-FET-KD Til: KLP Forsikring Sak: LYNGEN KOMMUNE - LÅN - AVDRAGSUTSETTELSE Dok: LYNGEN KOMMUNE LÅN AVDRAGSUTSETTELSE 2002 Lnr.: 007548/01 Off.loven

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00219-025 U Datert: 08.07.03 Arkiv: [E4] Saksbeh.: [E4] Til: [E4] Sak: [E4] [E4] Dok: [E4] [E4] Lnr.: 005983/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 02/02355-155 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.07.07 09.07.08 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.07.07 09.07.08 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00712-006 U Datert: 09.07.07 Arkiv: U50 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Utlendingsdirektoratet Sak: BEKREFTELSE PÅ SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE I NORGE Dok: SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE - NORDIC

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 28.10.05 30.10.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 28.10.05 30.10.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 05/01246-002 U Datert: 28.10.05 Arkiv: L10 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Lyngen Bondelag Sak: HYTTEBYGGING PÅ DYRKA JORD Dok: SVAR ANG. VEDR. HYTTEBYGGING PÅ DYRKET MARK Lnr.: 007025/05 Svar på lnr:

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Elevmappe Eidebakken skole - 2012/421-76 44304/2013 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00048-008 U Datert: 25.09.07 Arkiv: 232 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Lyngen Næringsforening Sak: KOMMUNAL EIENDOMSSKATT Dok: SVAR ANG. EIENDOMSSKATT Lnr.: 007634/07 Svar på lnr: 6 J.nr: 07/01304-003

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.01.07 19.01.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.01.07 19.01.07 for felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00122-001 I Datert: 18.01.07 Arkiv: 82/2 V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Fra: Svein Håvard Karlsen Sak: 82/2 - SØKNAD OM NYDYRKING Dok: 82/2 - SØKNAD OM NYDYRKING Lnr.: 000519/07 J.nr: 06/00142-053

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 04.01.07 04.01.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 04.01.07 04.01.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01376-027 U Datert: 20.12.06 Arkiv: 416 Saksbeh.: LYNG-LYNG-KH Til: Alise Bakkehaug - Anita Båtnes Stenhaug - Anne-Stine Jenssen - Annie Sørensen - Cathrine Hammervold - Elisabeth Olsen Skogvang

Detaljer

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok.

Journaldato: 18.11.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.11.2009. Klassering: LYADM/EMH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.11.2009 nnhold: Kommunal bolig 2009/9811-1 39495/2009 LYADM/EMH 613 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/01276-002 U Datert: 11.12.08 Arkiv: B44 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Til: Fylkesmannen i Troms Sak: SKRIFTLIG TILSYN MED KOMMUNENES OPPFYLLELSE AV PLIKTEN TIL Å TILBY FRUKT OG GRØNT Dok: SKRIFTLIG TILSYN

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.01.08 03.01.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.01.08 03.01.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/00349-040 I Datert: 31.12.07 Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Fra: Mit-FabLab Norway Sak: "KOMPETANSEHEVING MED FOKUS PÅ TEKNOLOGI OG INNOVASJON" PROSJEKT Dok: SKIFTE AV MEDLEM AV STYRINGSGRUPPA

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer