Offentlig postjournal for Felles Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig postjournal 22.06.06 22.06.06 for Felles Lyngen kommune"

Transkript

1 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: /06 Svar på lnr: 1 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 81/8 V12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Til: INNOVASJON NORGE Sak: REHABILTERING AV ENG Dok: REHABILTERING AV ENG Lnr.: /06 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: 233 U01 Saksbeh.: ADMI-ADMI Til: Nord-Lenangen grendelag - Lenangsøyra bygdeutvalg - Jægervatn/Lattervik bygdeutvalg - Nord-Lenangen Fiskarlag - Lenangsøyra Fiskarlag - Lyngen Næringsforening - Sør- Lenangen grendelag - Sør-Lenangen grendelag Sak: SØKNAD OM MIDLER TIL PROSJEKT "MULIGHETER I YTRE LYNGEN" Dok: "INNOVASJON YTRE LYNGEN" - FORSLAG PÅ REPRESENTANTER TIL PROSJEKTSTYRE OG ARBEIDSGRUPPER Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Hilde S Valø Sak: TILSETTING AV HELSESØSTER I Dok: TILSETTINGSBREV Lnr.: /06 J.nr: 04/ U Datert: Arkiv: 420 PM Saksbeh.: ADM-ADM-EH Til: Statens Lånekasse Sak: BEKREFTELSER TIL STATENS LÅNEKASSE Dok: BEKREFTELSER TIL STATENS LÅNEKASSE Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Hilde S Valø Sak: TILSETTING AV HELSESØSTER I Dok: FAST TILSETTING SOM HELSESØSTER I Lnr.: /06

2 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: U63 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Lyngsalpeprodukter as v/kirsti Sollid Sak: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - LYNGSALPEPRODUKTER AS Dok: SÆRUTSKRIFT: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - LYNGSALPEPRODUKTER AS Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Lyngstunet v/ Synnøve Nyaas Sak: TILSETTING AV HELSESØSTER I Dok: ANSETTELSE Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: A22 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Fra: Eidebakken barneskole Sak: EVALUERING AV PRØVEORDNINGEN MED HELÅRSTILBUD I SKOLEFRITIDSORDNINGEN Dok: EVALUERING AV PRØVEORDNINGEN MED HELÅRSTILBUD I SKOLEFRITIDSORDNINGEN Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 411 F21 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Lyngstunet v/synnøve Nyaas Sak: ANN-TOVE BALLOVARRE - SØKNAD OM FAST STILLING SOM HJEMMEHJELP Dok: ANG. FAST STILLING Lnr.: /06 J.nr: 04/ U Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Maria Larson - Anne Hilde Nordli Sak: TILSETTING AV LEDENDE HELSESØSTER Dok: OPPHØR AV MIDLERTIDIG TILSETTING SOM HELSESØSTER I Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 107/2 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Torstein Hansen Sak: GNR. 107/2 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Dok: TINGLYSTE MÅLEBREV Lnr.: /06

3 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 433 Saksbeh.: ADM-ADM-IHI Til: Liv Solberg - Lill Tove Bergmo Sak: UTLYSNINGSBREV REKRUTTERINGSPLAN FOR HELSE OG SOSIALPERSONELL OG OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE Dok: RULLERING HANDLINGSPROGRAM FOR PSYKISK HELSEARBEID VALG AV MEDLEM TIL ARBEIDSGRUPPA Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Heidi Kristiansen Sak: FAST 60 % ASSISTENTSTILLING VED OKSVIK SKOLE Dok: SØKNAD PÅ LEDIGE ASSISTENTSTILLINGER VED OKSVIK SKOLE Lnr.: /06 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: 108/16 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Lyngen Havfiske & Tursenter Sak: GNR. 108/16 - VEDRØRENDE OMDISPONERING AV TOMT - LYNGEN HAVFISKE OG TURSENTER V/ARVID JOHANSEN Dok: TINGLYST MÅLEBREV FOR GNR. 108/159 Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Kurt Johan Kristiansen Sak: FAST 60 % ASSISTENTSTILLING VED OKSVIK SKOLE Dok: DIN SØKNAD PÅ LEDIGE ASSISTENTSTILLINGER VED OKSVIK SKOLE Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Magdalene Bjørn Sak: TILSETTING ASSISTENTER I DELSTILLING VED EIDEBAKKEN SKOLE Dok: DIN SØKNAD PÅ LEDIGE STILLINGER VED EIDEBAKKEN SKOLE OG OKSVIK SKOLE Lnr.: /06

4 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Jorunn Nymo Sak: 50% VIKARIAT BARNE- OG UNGDOMSFAGARBEIDER BARNEHAGEÅRET 2006/ SØR-LENANGEN BARNEHAGE Dok: DIN SØKNAD PÅ LEDIGE STILLINGER VED SØR-LENANGEN BARNEHAGE OG LENANGEN SKOLE Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Ragnhild Øren Sak: 50% VIKARIAT BARNE- OG UNGDOMSFAGARBEIDER BARNEHAGEÅRET 2006/ SØR-LENANGEN BARNEHAGE Dok: DIN SØKND PÅ LEDIGE STILLINGER VED SØR-LENANGEN BARNEHAGE Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Ann-Inger Soini Sak: TILSETTING ASSISTENTER I DELSTILLING VED EIDEBAKKEN SKOLE Dok: DIN SØKNAD PÅ LEDIG STILLING VED EIDEBAKKEN SKOLE Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 223 Q31 Saksbeh.: TEK-TEK-HLH Fra: Elljan Rørnes Sak: SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD TIL UTBEDRING AV RØRNESVEIEN, OG REPARASJON AV BRO OVER GJERDEELVA Dok: SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD TIL UTBEDRING AV RØRNESVEIEN, OG REPARASJON AV BRO OVER GJERDEELVA Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 119/7 V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Fra: Lasse H. Lyngmo Sak: GNR. 119/7 - LASSE H. LYNGMO - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - STOPPE AVSIG FRA ORGANISK LAGER Dok: GNR. 119/7 - LASSE H. LYNGMO - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - STOPPE AVSIG FRA ORGANISK LAGER Lnr.: /06

5 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: 223 U00 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OEN Til: Annbjørg Jensen Sak: SØKNAD OM KR ,- I STØTTE TIL GARNSKYTEMASKIN Dok: SØKNAD OM KR ,- I STØTTE TIL GARNSKYTEMASKIN Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Heidi Kristiansen Sak: LEDIG ASSISTENTSTILLING PÅ 97,3 % FOR SKOLÅRET 2006/2007 VED OKSVIK SKOLE Dok: SØKNAD PÅ LEDIGE ASSISTENTSTILLINGER VED OKSVIK SKOLE Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Kurt Johan Kristiansen Sak: LEDIG ASSISTENTSTILLING PÅ 97,3 % FOR SKOLÅRET 2006/2007 VED OKSVIK SKOLE Dok: DIN SØKNAD PÅ LEDIGE ASSISTENTSTILLINGER VED OKSVIK SKOLE Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 U64 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OEN Til: Kvinnehuset AS Sak: SØKNAD OM STØTTE TIL TURISTINFORMASJON Dok: SØKNAD OM STØTTE TIL TURISTINFORMASJON Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Magdalene Bjørn Sak: FAST 60 % ASSISTENTSTILLING VED OKSVIK SKOLE Dok: DIN SØKNAD PÅ LEDIGE STILLINGER VED EIDEBAKKEN SKOLE OG OKSVIK SKOLE Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Jorunn Nymo Sak: 50% FAST STILLING SOM BARNE- OG UNGDOMSFAGARBEIDER VED SØR- LENANGEN BARNEHAGE Dok: DIN SØKNAD PÅ LEDIGE STILLINGER VED SØR-LENANGEN BARNEHAGE OG LENANGEN SKOLE Lnr.: /06

6 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Jorunn Nymo Sak: TILSETTING 25% STILLING SOM ASSISTENT VED LENANGEN SKOLE Dok: DIN SØKNAD PÅ LEDIGE STILLINGER VED SØR-LENANGEN BARNEHAGE OG LENANGEN SKOLE Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: /06 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Ragnhild Øren Sak: 50% FAST STILLING SOM BARNE- OG UNGDOMSFAGARBEIDER VED SØR- LENANGEN BARNEHAGE Dok: DIN SØKND PÅ LEDIGE STILLINGER VED SØR-LENANGEN BARNEHAGE Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 150 B00 Saksbeh.: ADM-ADM-IJ Til: Straumen skole Sak: OVERSIKT OVER LEIRSKOLEELEVER OG BARN I SFO SAMT SPESIALUNDERVISNING FOR 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL SFO OG SPESIALUNDERVISNING FOR VÅREN 2006 Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 111/6 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Fra: Jone Hognstad Sak: GNR. 111/6 - SØKNAD OM GODKJENNING FOR FRADELING AV 2 HYTTETOMTER Dok: AD. FRADELINGSSØKNAD FRA TOMMY HILBERTSEN, TO NYE HYTTETOMTER Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: V16 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Fra: Håvard Jenssen Sak: SØKNADER OM ERSTATNING ETTER VINTERSKADER PÅ ENG 2006 Dok: GNR. 81/2 - SØKNAD OM ERSTATNING ETTER VINTERSKADE PÅ ENG Lnr.: /06

7 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: K45 Saksbeh.: ADMI-ADMI-TES Fra: Håvard Jenssen Sak: SØKNAD OM FELLINGSTILLATELSE PÅ GÅS Dok: SØKNAD OM FELLINGSTILLATELSE PÅ GÅS Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: K45 Saksbeh.: ADMI-ADMI-TES Fra: Arild Ribe Sak: SØKNAD OM FELLINGSTILLATELSE PÅ GÅS Dok: SØKNAD OM FELLINGSTILLATELSE PÅ GÅS Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OEN Fra: Lenangen Hytteservice ANS Sak: SØKNAD OM STØTTE TIL OPPSTART AV BEDRIFT Dok: KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD Lnr.: /06 J.nr: 04/ I Datert: Arkiv: 74/55 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Fra: Overhalla Industrier Sak: GNR. 74/55 - TILLATELSE TIL TILTAK Dok: FERDIGMELDING 74/55 Lnr.: /06 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 261 Saksbeh.: TEK-TEK-HLH Fra: Gjensidige Forsikring Sak: YNGVE JOHANSEN - SKADESAK Dok: SKADE PÅ KJØRETØY Lnr.: /06 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: PM 416 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Fra: Edel Paulsen Sak: MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE MED EDEL PAULSEN PÅ EIDEBAKKEN SKOLE Dok: ARBEIDSAVTALE SFO EIDEBAKKEN SKOLE Lnr.: /06

8 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: K01 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Fra: Bjerknes Centre for Climate Research Sak: SØKNAD OM HELIKOPTERLØYVE TIL STRUPSKARDET Dok: HELIKOPTERLØYVE TIL STRUPSKARDET Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 210 Saksbeh.: ADM-ADM-TJI Til: Fylkesmannen i Troms Sak: ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2005 Dok: OVERSENDELSE AV VEDTAK OM ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2005 Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Aid Sand Sak: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: /06 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 433 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Fra: Fylkesmannen i Troms Sak: RUNDSKRIV 05/05 - UTLYSNING AV STUDIEHJEMMEL I FINSK SKOLEÅRET 2005/2006 Dok: TILDELING AV 25% STUDIEHJEMMEL VÅREN 2007 Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 108/25 L33 Saksbeh.: PUF-PUF-EK Fra: Stein Åge Midttun Sak: GNR. 108/25 - SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Dok: GNR. 108/25 - SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - KLAGE Lnr.: /06 J.nr: 04/ I Datert: Arkiv: X47 &58 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Fra: Fylkesmannen i Troms Sak: LYNGEN OVERFORMYNDERI - TILSYN Dok: LYNGEN OVERFORMYNDERI - MANGLENDE REGNSKAP Lnr.: /06

9 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 223 U00 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OEN Fra: Kontoret Lenangen Sak: SØKNAD OM KR ,- I STØTTE TIL GARNSKYTEMASKIN Dok: INNDRAGING AV TILSAGN OM TILSKUDD FOR KJØP AV GARNSKYTEMASKIN Lnr.: /06 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: [P4] Saksbeh.: [P4] Fra: [P4] Sak: [P4] [P4] Dok: [P4] [P4] Lnr.: /06 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: L32 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Statens navnekonsulenter Sak: OVERSENDELSE AV NAVNESAK FOR LYNGEN KOMMUNE - ROTTENVIK Dok: NORSKE STEDSNAVN PÅ N50-KART I LYNGEN - FORELØPIG TILRÅDING Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: V16 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Til: Fylkesmannen i Troms, landbr.avd., jord Sak: SØKNADER OM ERSTATNING ETTER VINTERSKADER PÅ ENG 2006 Dok: SØKNADER OM ERSTATNING ETTER VINTERSKADER PÅ ENG 2006 Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 613 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Fra: Takstkonsulent Jens Ottosen Sak: VERDI OG LÅNETAKST OVER GNR. 67 BNR. 90 I FURUFLATEN Dok: FØLGESKRIV TAKSTDOKUMENT 67/90 Lnr.: /06 J.nr: 04/ U Datert: Arkiv: 420 PM Saksbeh.: ADM-ADM-EH Til: Statens Lånekasse Sak: BEKREFTELSER TIL STATENS LÅNEKASSE Dok: BEKREFTELSER TIL STATENS LÅNEKASSE Lnr.: /06

10 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: V16 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Fra: Arild Ribe Sak: SØKNADER OM ERSTATNING ETTER VINTERSKADER PÅ ENG 2006 Dok: GNR. 79/2 - SØKNAD OM ERSTATNING ETTER VINTERSKADER PÅ ENG Lnr.: /06

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.09.06 27.09.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.09.06 27.09.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01124-003 I Datert: 25.09.06 Arkiv: 111/67 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Dalsbøes Arkitektkontor Sak: 111/67 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Dok: 111/67 - NY- SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01451-002 U Datert: 18.12.06 Arkiv: PM 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Camilla Olsen Sak: SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL BRILLE Dok: SVAR PÅ SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL NYE BRILLER Lnr.:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00048-008 U Datert: 25.09.07 Arkiv: 232 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Lyngen Næringsforening Sak: KOMMUNAL EIENDOMSSKATT Dok: SVAR ANG. EIENDOMSSKATT Lnr.: 007634/07 Svar på lnr: 6 J.nr: 07/01304-003

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 05/00733-002 U Datert: 31.05.05 Arkiv: [F4] Saksbeh.: [F4] Til: [F4] Sak: [F4] [F4] Dok: [F4] [F4] Lnr.: 003873/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00928-001 U Datert:

Detaljer

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01276-005 U Datert: 28.11.06 Arkiv: 78/25 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Reindriftsforvaltningen i Troms - Sametinget / Sámediggi - Troms fylkes v/kulturetaten

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off: J.nr: 06/01236-004 U Datert: 13.10.06 Arkiv: 124/13 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tove N. Johannessen Sak: GNR. 124/13 - MELDING OM TILTAK - VED OG REDSKAPSBOD Dok: SVAR ANG. GNR. 124/13 - NY - MELDING

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off: J.nr: 03/01523-053 U Datert: 14.03.06 Arkiv: 131 K12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Destinasjon Tromsø - Vestre Storfjord og Lyngen jeger- og fisk V/Svein Arild Larsen - Koppangen brygger V/ Alf Fagerborg

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00082-045 U Datert: 31.05.07 Arkiv: V11 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Janne og Bjarne Leonhardsen Sak: OPPFØLGING AV NÆRINGSSAKER FRA 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Lnr.:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00219-025 U Datert: 08.07.03 Arkiv: [E4] Saksbeh.: [E4] Til: [E4] Sak: [E4] [E4] Dok: [E4] [E4] Lnr.: 005983/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 02/02355-155 U Datert:

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.07.07 09.07.08 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.07.07 09.07.08 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00712-006 U Datert: 09.07.07 Arkiv: U50 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Utlendingsdirektoratet Sak: BEKREFTELSE PÅ SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE I NORGE Dok: SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE - NORDIC

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/00022-014 I Datert: 14.02.05 Arkiv: 223 C11 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Laila Lanes Dok: SØKNAD OM KULTURMIDLER 2005 FOR PROSJEKT "LYNGEN FABRIKKER M.M" Lnr.: 001300/05 J.nr: 04/01741-005 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 01/02368-003 U Datert: 05.11.01 Arkiv: 251 Saksbeh.: FET-FET-KD Til: KLP Forsikring Sak: LYNGEN KOMMUNE - LÅN - AVDRAGSUTSETTELSE Dok: LYNGEN KOMMUNE LÅN AVDRAGSUTSETTELSE 2002 Lnr.: 007548/01 Off.loven

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00986-037 U Datert: 30.11.04 Arkiv: 123/15 L12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-SLA Til: Evelyn Thomassen - Fylkesmannen i Troms, miljøvernavd. - Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Hallvard Robertsen

Detaljer

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune Sak: PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNADSOMGANGEN 20. AUGUST 2003 [U3] Dok: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET [U3] Lnr.: 006747/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY%

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.01.08 03.01.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.01.08 03.01.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/00349-040 I Datert: 31.12.07 Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Fra: Mit-FabLab Norway Sak: "KOMPETANSEHEVING MED FOKUS PÅ TEKNOLOGI OG INNOVASJON" PROSJEKT Dok: SKIFTE AV MEDLEM AV STYRINGSGRUPPA

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.12.07 13.12.07 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.12.07 13.12.07 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00074-036 U Datert: 09.10.07 Arkiv: 243 G10 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Til: Liz - Johanne Rodahl Sak: FYSAK 2007 Dok: SØKNAD OM FYSAK-MIDLER TIL FURUFLATEN AEROBIC Lnr.: 008180/07 J.nr: 07/01273-023

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/01276-002 U Datert: 11.12.08 Arkiv: B44 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Til: Fylkesmannen i Troms Sak: SKRIFTLIG TILSYN MED KOMMUNENES OPPFYLLELSE AV PLIKTEN TIL Å TILBY FRUKT OG GRØNT Dok: SKRIFTLIG TILSYN

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 17.12.2004-19.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 17.12.2004-19.12.2004 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 04/01855-002 U Datert: 16.12.04 Arkiv: V65 98/1 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Til: Kjell Magne Stenhaug Sak: GNR. 98/1 - FORPAKTNINGSKONTRAKT Dok: FORPAKTNINGSKONTRAKT Lnr.: 009985/04 J.nr: 04/00344-009

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 04.01.07 04.01.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 04.01.07 04.01.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01376-027 U Datert: 20.12.06 Arkiv: 416 Saksbeh.: LYNG-LYNG-KH Til: Alise Bakkehaug - Anita Båtnes Stenhaug - Anne-Stine Jenssen - Annie Sørensen - Cathrine Hammervold - Elisabeth Olsen Skogvang

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll Søknad om å få leie gamle gartneriet

Detaljer

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: Tilsetting i stilling som kommuneveterinær D 636 Utlysning av stilling

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.01.07 19.01.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.01.07 19.01.07 for felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00122-001 I Datert: 18.01.07 Arkiv: 82/2 V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Fra: Svein Håvard Karlsen Sak: 82/2 - SØKNAD OM NYDYRKING Dok: 82/2 - SØKNAD OM NYDYRKING Lnr.: 000519/07 J.nr: 06/00142-053

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.03.2005-31.03.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.03.2005-31.03.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/01335-009 U Datert: 21.03.05 Arkiv: G10 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Til: Helsetilsynet i Troms v/ kst. fylkeslege Anne Høye Sak: MELDING OM TILSYN MED SAMFUNNSMEDISINSKE OPPGAVER M/VEKT PÅ MILJØRETTET

Detaljer

Journaldato: 13.10.2010, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.08.2010. Klassering: 115/6 LYADM/EK

Journaldato: 13.10.2010, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.08.2010. Klassering: 115/6 LYADM/EK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.10.2010 -Søknad om tillatelse til nydyrking, Karl Arvid Brose 2009/2975-26 28868/2010 19.08.2010 Avs./mottaker:

Detaljer