Lyngen kommune. Offentlig postjournal for Felles Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Offentlig postjournal 01.02.2005-01.02.2005 for Felles Lyngen kommune"

Transkript

1 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: [B4] Saksbeh.: [B4] Til: [B4] Sak: MANGLENDE BETALING FOR HUSLEIE Lnr.: /05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: A10 Saksbeh.: ADM-ADM-LH Til: Knøttelia barnehage - Furustua barnehage - Sør-Lenangen barnehage - Solhov barnehage - Rødtoppen barnehage Sak: STYRERMØTER FOR BARNEHAGENE Dok: INNKALLING TIL MØTE/KURS FOR STYRERNE I BARNEHAGENE Lnr.: /05 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: Saksbeh.: ADM-ADM-SM Til: Grunnskolene i Lyngen - Rektor Jon Terje Sørensen - Musikkskolerektor Bård Ringbakken - Utdanningsforbundet Lyngen - Skolenes Landsforbund - Plangruppefor sparing i oppvekstsektoren Sak: REKTORMØTER 2005 Dok: INNKALLING TIL REKTORMØTE Lnr.: /05 J.nr: 04/ U Datert: Arkiv: [U3] Saksbeh.: LSP Sak: TILSAGN OM TILSKUDD TIL ARBEIDSPRAKSIS [U3] Dok: SVAR PÅ SØKNAD VEDR. DEKNING AV NYE BRILLER [U3] Lnr.: /05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: PM 502 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Ole Johansen Sak: SØKNAD OM UTBETALING AV LØNN FOR IKKE AVVIKLET FERIE/AVSPASERING AV OVERTIDS Dok: UTBETALING AV LØNN FOR IKKE AVVIKLET FERIE/AVSPASERING AV OVERTIDSARBEID Lnr.: /05 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: /6 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Til: Innovasjon Norge Sak: VEILEDER I LANDBRUKET - SØKNAD OM MIDLER Dok: SØKNAD OM UTVIKLING OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD Lnr.: /05

2 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 433 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Fra: Lyngen Sak: KOMPETANSEUTVIKLING GRUNNSKOLEOPPLÆRINGEN 2005 Dok: INVITASJON KURS NASJONALE PRØVER NORSK SKRIV I NORDREISA Lnr.: /05 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Fra: Berit i Ura Sak: SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRYKKING AV BOK Dok: VEDR.BOK OM LYNGENS KATEDRALER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TRYKKING Lnr.: /05 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: K01 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Fra: Lyngen Havfiske & Tursenter as Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK Dok: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK Lnr.: /05 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: A10 Saksbeh.: ADM-ADM-LH Fra: Ramona Johansen Sak: HOVEDOPPTAK TIL BARNEHAGENE Dok: SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS - RØDTOPPEN BARNEHAGE Lnr.: /05 J.nr: 02/ I Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Troms fylkes v/kulturetaten Sak: FORDELING AV SPILLEMIDLER 2002 TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I TROMS Dok: DELUTBETALING SPILLEMIDLER LENANGEN SKOLE NÆRMILJØANLEGG Lnr.: /05 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 223 Q15 Saksbeh.: TEK-TEK-KK Fra: Andine Molund Sak: SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRØYTING Dok: SØKNAD OM TILSKUDD TIL BRØYTING Lnr.: /05

3 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: C30 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Troms fylkes Sak: UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 2005 Dok: LEIE AV LOKALER - SOLHOV Lnr.: /05 J.nr: 04/ I Datert: Arkiv: 151 Saksbeh.: ADM-ADM-TJI Fra: Kommunal- og regionaldepartementet Sak: ØKONOMIPLAN / ÅRSBUDSJETT 2005 Dok: MOMSKOMPENASJON - REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2004 Lnr.: /05 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 150 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: KS Sak: EFFEKTIVISERINGSNETTVERKENE - INFORMASJON OM DELTAKERAVGIFT FOR 2005 Dok: EFFEKTIVISERINGSNETTVERKENE - INFORMASJON OM DELTAKERAVGIFT FOR 2005 Lnr.: /05 J.nr: 04/ I Datert: Arkiv: [H4] Saksbeh.: [H4] Fra: [H4] Sak: [H4] [H4] Dok: [H4] [H4] Lnr.: /05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 142 L12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-SH Fra: Svein Olav Bårdsen Sak: MERKNAD TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Dok: INNSIGELSE TIL AREALDEL Lnr.: /05 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 142 L12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-SH Fra: Einar Hamnvik Sak: MERKNAD TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Dok: MEKNADER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Lnr.: /05

4 J.nr: 04/ I Datert: Arkiv: 251 A20 &5 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: Kommunal - og regionaldepartementet Sak: UTBEDRING AV SKOLEANLEGG - LÅNEOPPTAK Dok: KLAGE PÅ AVSLAG OM GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK Lnr.: /05 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: [B4] Saksbeh.: [B4] Fra: [B4] Sak: [B4] [B4] Lnr.: /05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 223 A10 Saksbeh.: ADM-ADM-LH Fra: Knøttelia barnehage Sak: BARNEHAGENE - SØKNAD OM EKSTRAMIDLER TIL INVENTAR Dok: SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV INVENTAR Lnr.: /05 J.nr: 04/ I Datert: Arkiv: A10 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Fra: Knøttelia barnehage Sak: NYE BARN / ENDRINGER OG OPPSIGELSER BARNEHAGEÅRET 2004/2005 Dok: ENDRING I KNØTTELIA BARNEHAGE Lnr.: /05 J.nr: 04/ I Datert: Arkiv: 020 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: KS Sak: FRAMTIDENS KOMMUNESTRUKTUR - KOMMUNENE MED ANSVAR FOR EGEN UTVIKLING Dok: OPPFØLGING AV KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET Lnr.: /05 J.nr: 02/ U Datert: Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Sak: SØKNADER OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET PR [U3] Dok: KRAV OM TILBAKEBETALING AV AVLØSERTILSKUDD FOR ÅRET [U3] Lnr.: /05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1

5 J.nr: 04/ I Datert: Arkiv: [B4] Saksbeh.: [B4] Fra: [B4] Sak: [B4] [B4] Lnr.: /05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 02/ U Datert: Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Sak: SØKNADER OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET PR [U3] Dok: KRAV OM TILBAKEBETALING AV AVLØSERTILSKUDD FOR 2002 [U3] Lnr.: /05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: [B4] Saksbeh.: [B4] Fra: [B4] Sak: [B4] [B4] Lnr.: /05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 471 PM Saksbeh.: LSP-LSP-ING Fra: Reidun L. Karlsen Sak: OPPSIGELSE AV STILLING SOM FRITIDSASSISTENT Dok: OPPSIGELSE AV STILLING SOM FRITIDSASSISTENT Lnr.: /05 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 142 L12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-SH Fra: Rottenvik Bygdelag Sak: MERKNAD TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Dok: KOMMENTARER TIL HØRINGSUTKAST KOMMUNEPLAN Lnr.: /05 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: J81 Saksbeh.: TEK-TEK-HLH Fra: Toslab as Sak: AVTALE FOR ANALYSE AV DRIKKEVANN FOR PERIODEN 2005 OG ANALYSERESULATER Dok: ANALYSERESULTATER FOR PERIODEN Lnr.: /05

6 J.nr: 04/ U Datert: Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Sak: POTET OG GROVFORAVLINGER 2004 [U3] Dok: SVAR ANG. POTET- OG GROVFORAVLING 2004 LYNGEN KOMMUNE I TROMS [U3] Lnr.: /05 Svar på lnr: 1 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: 230 Saksbeh.: KAS-KAS-KD Til: Lyngen Kirkelig Fellesråd Sak: EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD AVREGNING 2003/2004 Dok: EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - AVREGNING 2002/2003/2004 Lnr.: /05 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: B06 Saksbeh.: ADM-ADM-LH Til: Troms fylkes, Utdanningsetaten Sak: SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2005/2006 Dok: SVAR ANG. FORSLAG TIL SKOLERUTA - SKOLEÅRET 2005/2006 Lnr.: /05 Svar på lnr: 1 J.nr: 04/ U Datert: Arkiv: L33 84/1 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Nord - Troms Tingrett Sak: GNR. 84/1 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Dok: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET FOR GNR. 84 BNR. 99 I LYNGEN. Lnr.: /05 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: Saksbeh.: ADM-ADM-MG Til: Yvonn Hansen Sak: [E4] [E4] Dok: DOKUMENTASJON FOR DELTAKELSE I HJELPEPLEIERUTDANNING Lnr.: /05 J.nr: 04/ U Datert: Arkiv: L33 84/1 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Nord - Troms Tingrett Sak: GNR. 84/1 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Dok: TINGLYSING AV SKJØTE FOR 84/99. Lnr.: /05

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/00022-014 I Datert: 14.02.05 Arkiv: 223 C11 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Laila Lanes Dok: SØKNAD OM KULTURMIDLER 2005 FOR PROSJEKT "LYNGEN FABRIKKER M.M" Lnr.: 001300/05 J.nr: 04/01741-005 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00986-037 U Datert: 30.11.04 Arkiv: 123/15 L12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-SLA Til: Evelyn Thomassen - Fylkesmannen i Troms, miljøvernavd. - Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Hallvard Robertsen

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off: J.nr: 06/01236-004 U Datert: 13.10.06 Arkiv: 124/13 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tove N. Johannessen Sak: GNR. 124/13 - MELDING OM TILTAK - VED OG REDSKAPSBOD Dok: SVAR ANG. GNR. 124/13 - NY - MELDING

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01451-002 U Datert: 18.12.06 Arkiv: PM 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Camilla Olsen Sak: SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL BRILLE Dok: SVAR PÅ SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL NYE BRILLER Lnr.:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 05/00733-002 U Datert: 31.05.05 Arkiv: [F4] Saksbeh.: [F4] Til: [F4] Sak: [F4] [F4] Dok: [F4] [F4] Lnr.: 003873/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00928-001 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.12.07 13.12.07 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.12.07 13.12.07 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00074-036 U Datert: 09.10.07 Arkiv: 243 G10 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Til: Liz - Johanne Rodahl Sak: FYSAK 2007 Dok: SØKNAD OM FYSAK-MIDLER TIL FURUFLATEN AEROBIC Lnr.: 008180/07 J.nr: 07/01273-023

Detaljer

Offentlig postjournal 22.06.06 22.06.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 22.06.06 22.06.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/00701-002 U Datert: 19.06.06 Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: 004323/06 Svar på lnr: 1 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 06/00816-001

Detaljer

Offentlig postjournal 22.05.03-22.05.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 22.05.03-22.05.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: PUF-PUF-EK Til: SND Troms Sak: GNR. 79/12 - DRIFTSBYGNING II - MERETHE NORDSVEEN Dok: GNR. 79/12 - DRIFTSBYGNING II - MERETHE NORDSVEEN Lnr.: 004371/03 -QU 8 'DWHUW $UNLY

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/01276-002 U Datert: 11.12.08 Arkiv: B44 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Til: Fylkesmannen i Troms Sak: SKRIFTLIG TILSYN MED KOMMUNENES OPPFYLLELSE AV PLIKTEN TIL Å TILBY FRUKT OG GRØNT Dok: SKRIFTLIG TILSYN

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 01/02368-003 U Datert: 05.11.01 Arkiv: 251 Saksbeh.: FET-FET-KD Til: KLP Forsikring Sak: LYNGEN KOMMUNE - LÅN - AVDRAGSUTSETTELSE Dok: LYNGEN KOMMUNE LÅN AVDRAGSUTSETTELSE 2002 Lnr.: 007548/01 Off.loven

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.01.08 03.01.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.01.08 03.01.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/00349-040 I Datert: 31.12.07 Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Fra: Mit-FabLab Norway Sak: "KOMPETANSEHEVING MED FOKUS PÅ TEKNOLOGI OG INNOVASJON" PROSJEKT Dok: SKIFTE AV MEDLEM AV STYRINGSGRUPPA

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00219-025 U Datert: 08.07.03 Arkiv: [E4] Saksbeh.: [E4] Til: [E4] Sak: [E4] [E4] Dok: [E4] [E4] Lnr.: 005983/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 02/02355-155 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00048-008 U Datert: 25.09.07 Arkiv: 232 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Lyngen Næringsforening Sak: KOMMUNAL EIENDOMSSKATT Dok: SVAR ANG. EIENDOMSSKATT Lnr.: 007634/07 Svar på lnr: 6 J.nr: 07/01304-003

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 02.01.04-04.01.04 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 02.01.04-04.01.04 for Felles Lyngen kommune -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-APR Fra: Aetat Sak: TILSAGN OM TILSKOTT FLEKSIBEL JOBB Dok: TILSAGN OM TILSKUDD TIL FLEKSIBEL JOBB- LØNNSTILSKUDD AV LENGRE VARIGHET Lnr.: 000001/04 Off.loven 6.2a Fra:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.01.07 19.01.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.01.07 19.01.07 for felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00122-001 I Datert: 18.01.07 Arkiv: 82/2 V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Fra: Svein Håvard Karlsen Sak: 82/2 - SØKNAD OM NYDYRKING Dok: 82/2 - SØKNAD OM NYDYRKING Lnr.: 000519/07 J.nr: 06/00142-053

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Offentlig postjournal 12.06.03-12.06.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 12.06.03-12.06.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: OPP-OPPV-LH Til: Margrethe Nordahl Sak: SØKNAD OM PERMISJON FOR DELTAKELSE PÅ FYLKESÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET - MARGRETE NORDAHL Dok: SVAR ANG. PERMISJONSØ KNAD 23 MAI

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.06.07 19.06.07 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.06.07 19.06.07 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/01360-077 I Datert: 01.05.07 Arkiv: X53 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Sak: FJELLSKRED I TROMS Dok: OVERSENDELSE AV NGU-RAPPORT 2007.041 Lnr.: 004493/07 J.nr: 05/01084-007

Detaljer

Offentlig postjournal 09.12.03-09.12.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 09.12.03-09.12.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: PUF-PUF-JIL Til: Troms fylkes v/kulturetaten - Fylkesmannen i Troms, miljøvernavd. - Sametinget v/miljø- og kult. vernavd - Reindriftsforvaltningen i Troms Sak: SØKNAD OM

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off: J.nr: 03/01523-053 U Datert: 14.03.06 Arkiv: 131 K12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Destinasjon Tromsø - Vestre Storfjord og Lyngen jeger- og fisk V/Svein Arild Larsen - Koppangen brygger V/ Alf Fagerborg

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 28.10.05 30.10.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 28.10.05 30.10.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 05/01246-002 U Datert: 28.10.05 Arkiv: L10 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Lyngen Bondelag Sak: HYTTEBYGGING PÅ DYRKA JORD Dok: SVAR ANG. VEDR. HYTTEBYGGING PÅ DYRKET MARK Lnr.: 007025/05 Svar på lnr:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 17.12.2004-19.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 17.12.2004-19.12.2004 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 04/01855-002 U Datert: 16.12.04 Arkiv: V65 98/1 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Til: Kjell Magne Stenhaug Sak: GNR. 98/1 - FORPAKTNINGSKONTRAKT Dok: FORPAKTNINGSKONTRAKT Lnr.: 009985/04 J.nr: 04/00344-009

Detaljer

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01276-005 U Datert: 28.11.06 Arkiv: 78/25 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Reindriftsforvaltningen i Troms - Sametinget / Sámediggi - Troms fylkes v/kulturetaten

Detaljer

Offentlig postjournal 09.04.08 09.04.08 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 09.04.08 09.04.08 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/01246-009 U Datert: 04.04.08 Arkiv: 416 Saksbeh.: LYNG-LEG-CP Til: Kira Kristiane Bech Sak: LEGEVIKARIATER 2008 Dok: LEGEVIKARAVTALE Lnr.: 002738/08 J.nr: 07/00018-056 U Datert: 04.04.08

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.09.06 27.09.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.09.06 27.09.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01124-003 I Datert: 25.09.06 Arkiv: 111/67 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Dalsbøes Arkitektkontor Sak: 111/67 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Dok: 111/67 - NY- SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.01.07 09.01.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.01.07 09.01.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01251-011 U Datert: 09.01.07 Arkiv: 255 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Sak: PINGVINVASK AS - SALG AV AKSJER Dok: PINGVINVASK AS - SALG AV AKSJER Lnr.: 000219/07

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om skjenkebevilling for en enkeltanledning 17.04.14

Offentlig journal. Innvilget søknad om skjenkebevilling for en enkeltanledning 17.04.14 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.05.2014 nnvilget søknad om skjenkebevilling for en enkeltanledning 17.04.14 Søknad om skjenkebevilling

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll Søknad om å få leie gamle gartneriet

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 10.06.03-10.06.03 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 10.06.03-10.06.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-EAS Til: Liv Larssen Sak: 84/1 FNR. 13 - SØKNAD OM KJØP AV FESTETOMT - LIV LARSSEN Dok: 84/1 FNR. 13 - SØKNAD OM KJØP AV FESTETOMT - LIV LARSSEN Lnr.: 004980/03 Til:

Detaljer