Lyngen kommune. Offentlig postjournal for felles Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Offentlig postjournal 14.10.06 16.10.06 for felles Lyngen kommune"

Transkript

1 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Fra: Kultur- og kirkedepartementet Sak: UTBETALING AV TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2006 Lnr.: /06 J.nr: 03/ U Datert: Arkiv: 433 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Til: Psykiatrisk sykepleier Eva Berglund Dok: SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN FOR Å DELTA PÅ STUDIE I " RUS OG PSYKISK HELSE" Lnr.: /06 J.nr: 04/ U Datert: Arkiv: G00 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Til: Rolf Johansen - Trond Ivar Jørgensen - Carol Pascoe - Lene Simonsen - Jan Sigurd Sivertsen - Hilde Valø - Bente Rognli Sak: HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE I TROMS Dok: MØTEINNKALLING / ARBEIDSGRUPPE FOLKEHELSE DEN Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: X03 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Til: Sølvi Jensen - Randi Rivertz - Trond Ivar Jørgensen - Tor- Steinar Solvang - Wenche Ludvigsen - Odda Johansen Sak: TV-AKSJONEN 2006 Dok: TV-AKSJONEN SISTE BRIEFING FØR AKSJONSDAGEN 22.OKTOBER Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: [P4] Saksbeh.: [P4] Til: [P4] Sak: [P4] [P4] Dok: [P4] [P4] Lnr.: /06 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: /06 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1

2 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Sylvi Brynildsen Sak: OPPMÅLING AV TO STK. TOMTER KJØPT HOS JØRGEN KARLSEN Dok: TINGLYST MÅLEBREV Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eirin Larsen Sak: SØKNAD OM LØNNSANSINITET Dok: SØKNAD OM LØNNSANSIENNITET Lnr.: /06 Svar på lnr: 1 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: 110/31 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Nord-Troms Tingrett Sak: 110/31 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Dok: TINGLYSING AV MÅLEBREV GNR. 110, BNR. 32 Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: PM 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Ellinor Larsen Sak: SØKNAD OM REFUSJON FOR TERMINALBRILLE Dok: SVAR PÅ SØKNAD OM REFUSJON AV TERMINALBRILLER Lnr.: /06 Svar på lnr: 1 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 570 Saksbeh.: ADM-ADM-TJI Fra: Statens Pensjonskasse Sak: PENSJONSKOSTNADER FOR LÆRERE I GRUNNSKOLEN - ORDNING I STATENS PENSJONSKASSE - REGNSKAPSÅRET 2005 Dok: PENSJONSKOSTNADER FOR LÆRERE I GRUNNSKOLEN - REGNSKAPSTALL 2006/BUDSJETTALL FOR 2007 Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Terese Georgsen - Eli Anita Henriksen Sak: DELTIDSSTILLING SOM RENHOLDER I KOMMUNESTYRESALEN MED TILHØRENDE AREAL PÅ TIMEBASIS Dok: DELTIDSSTILLING SOM RENHOLDER I KOMMUNESTYRESALEN MED TILHØRENDE AREAL PÅ TIMEBASIS Lnr.: /06

3 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: L33 90/4 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Nord-Troms Tingrett Sak: 90/4 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Dok: TINGLYSING AV MÅLEBREV GNR. 90, BNR, 24 Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: X03 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Til: Lyngen kirkelige fellesråd Sak: TV-AKSJONEN 2006 Dok: OPPFORDRING TIL LYNGEN KIRKELIGE FELLESRÅD OM Å GI ØKONOMISK STØTTE TIL TV-AKSJONEN 2006 Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Terese Georgsen - Eli Anita Henriksen - Gerd Kviteberg Sak: 26 % DELTIDSSTILLING SOM RENHOLDER SOLHOV BO OG AKTIVITETSENTER Dok: SØKNAD PÅ LEDIG DELTIDSSTILLING SOM RENHOLDER SOLHOV BO OG AKTIVITETSSENTER Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 75/41+42 V60 Saksbeh.: ADMI-ADMI-AKH Fra: Nord-Troms Tingrett Sak: 75/ EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET Dok: GNR. 75/41 OG 42 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV. Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 97/27 V60 Saksbeh.: ADMI-ADMI-AKH Fra: Nord-Troms Tingrett Sak: 97/27 - EGENERKLÆRING Dok: GNR. 97/27 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV. Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 118/1 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Troms fylkes Sak: 118/1 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Dok: GNR. 118/1 - SØKNAD OM BYGGETILLATELSE Lnr.: /06

4 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 000 &02 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Fra: Adv. Rekve, Pleym & Co Sak: SØKSMÅL MOT AVISEN FRAMTID I NORD MFL. Dok: WERNER KIIL - FRAMTID I NORD, ROY JOHANSEN M.FL. Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: K90 &13 Saksbeh.: ADMI-ADMI-SH Fra: FNF Troms Sak: FNF TROMS SOM HØRINGSINSTANS OG SAMARBEIDSPART Dok: FNF TROMS - HØRINGSINSTANS OG SAMARBEIDSPARTNER Lnr.: /06 J.nr: 01/ I Datert: Arkiv: 118/18 L12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: May-Kjellaug Pettersen Sak: ETABLERING AV OMRÅDE FOR UTLEIEHYTTER PÅ EIENDOMMEN "BJØRKÅS" GNR 118 BNR 18 VED JÆGERVATNET Dok: KLAGE PÅ VEDTAK: SAK NR. 34/06 REGULERINGSPLAN FOR "UTLEIEHYTTER" - GNR. 118/18 VED JÆGERVATNET Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 78/25 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Fra: Jarle Ballovarre Sak: 78/25 - SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN Dok: GNR. 78/25 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Lnr.: /06 J.nr: 04/ I Datert: Arkiv: [E4] Saksbeh.: [E4] Fra: [E4] Sak: [E4] [E4] Dok: [E4] [E4] Lnr.: /06 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Oddbjørn Skogvang Sak: GNR. 84, BNR. 1/87, FESTENR. 19/196 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Dok: SØKNAD OM LOKAL GODKJENNING AV FORETAK Lnr.: /06

5 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: M74 Saksbeh.: TEK-TEK-KK Fra: Furuflaten brannstasjon Sak: BUDSJETT UTSTYRSBEHOV FURUFLATEN BANNSTASJON Dok: BUDSJETT UTSTYRSBEHOV FURUFLATEN BRANNSTASJON Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Fra: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: /06 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 467 Saksbeh.: LYNG-LYNG-SYN Fra: Haldis Andersen Sak: SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE FRA 2006 TIL 2007 Dok: SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 467 Saksbeh.: LYNG-LYNG-SYN Fra: Roald Andersen Sak: SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE FRA 2006 TIL 2007 Dok: SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 101/8 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Gunnar Fagerborg Sak: 101/8 - MELDING OM TILTAK Dok: GNR. 101/8 - MELDING OM TILTAK Lnr.: /06 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: /06 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1

6 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eli Anita Henriksen Sak: 33 % STILLING SOM RENHOLDER I SØR-LENANGEN BARNEHAGE Dok: LEDIG 33 % STILLING SOM RENHOLDER I SØR-LENANGEN BARNEHAGE Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: K24 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Lyngen v/landbruk Sak: LASSE HÅVARD LYNGMO - LAGRING AV ORGANISK MATERIALE - KONTROLL Dok: LASSE HÅVARD LYNGMO - LAGRING AV ORGANISK MATERIALE - KONTROLL Lnr.: /06 Svar på lnr: 1 J.nr: 03/ U Datert: Arkiv: 131 K12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Storfjord V/Ordfører Hanne Braathen - Balsfjord V/ Ordfører Gunda Johansen - Tromsø V/ Jeanine Ringstad - Lyngen V/Ordfører Werner Kiil Sak: FORVALTNINGSPLAN LYNGSALPAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Dok: INNKALLING TIL MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR UTARBEIDELSE AV FORVALTNINGSPLAN FOR LYNGSALPAN Lnr.: /06 J.nr: 03/ U Datert: Arkiv: 433 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Til: Liv Merethe Sørensensen Dok: SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN FOR Å DELTA PÅ STUDIE I "RUS OG PSYKISK HELSE" Lnr.: /06 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: /06 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 03/ U Datert: Arkiv: 433 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Til: Nina Olsen Johansen Dok: SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN FOR Å DELTA PÅ STUDIET "RUS OG PSYKISK HELSE" Lnr.: /06

7 J.nr: 03/ U Datert: Arkiv: 433 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Til: Marit Lillevik Dok: SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN FOR Å DELTA I STUDIET "RUS OG PSYKISK HELSE". Lnr.: /06 J.nr: 03/ U Datert: Arkiv: 433 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Til: Svanhild Haugen Dok: SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN FOR Å DELTA PÅ STUDIET "RUS OG PSYKISK HELSE". Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: K24 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Fra: Avdelingsing. byggsak Rolf Krag Sak: LASSE HÅVARD LYNGMO - LAGRING AV ORGANISK MATERIALE - KONTROLL Dok: LASSE HÅVARD LYNGMO - LAGRING AV ORGANISK MATERIALE - KONTROLL Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: A20 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Fra: Rektorkollegiet/organisasjonene Sak: REKTORMØTER 2006 Dok: INTENSJONSVEDTAK FRA REKTORMØTE Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: L83 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Inger Lill Borch Sak: SØKNAD OM BOLIGTOMT Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM BOLIGTOMT NR. 9 I BERGVEIEN Lnr.: /06 Svar på lnr: 1 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: C33 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Den norske opera Sak: ANG. REPR. TIL SLAVEKORET VED ÅPNING AV DEN NORSKE OPERA Dok: LYNGEN KOMMUNES REPRESENTANT/PÅMELDING TIL SLAVEKORET Lnr.: /06

8 Offentlig postjournal [FraDato] - [TilDato] for [JournalEnhet]

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off: J.nr: 06/01236-004 U Datert: 13.10.06 Arkiv: 124/13 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tove N. Johannessen Sak: GNR. 124/13 - MELDING OM TILTAK - VED OG REDSKAPSBOD Dok: SVAR ANG. GNR. 124/13 - NY - MELDING

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.01.07 09.01.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.01.07 09.01.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01251-011 U Datert: 09.01.07 Arkiv: 255 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Sak: PINGVINVASK AS - SALG AV AKSJER Dok: PINGVINVASK AS - SALG AV AKSJER Lnr.: 000219/07

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 01/02368-003 U Datert: 05.11.01 Arkiv: 251 Saksbeh.: FET-FET-KD Til: KLP Forsikring Sak: LYNGEN KOMMUNE - LÅN - AVDRAGSUTSETTELSE Dok: LYNGEN KOMMUNE LÅN AVDRAGSUTSETTELSE 2002 Lnr.: 007548/01 Off.loven

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 17.01.08 17.01.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 17.01.08 17.01.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 05/01530-019 U Datert: 16.01.08 Arkiv: 116/25 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Alfred Ersfjord Sak: 116/3 - SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Dok: SVAR ANG. 116/3 - SVAR ANG. NY OPPMÅLING/UTSKILLING AV

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.09.06 27.09.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.09.06 27.09.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01124-003 I Datert: 25.09.06 Arkiv: 111/67 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Dalsbøes Arkitektkontor Sak: 111/67 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Dok: 111/67 - NY- SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01451-002 U Datert: 18.12.06 Arkiv: PM 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Camilla Olsen Sak: SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL BRILLE Dok: SVAR PÅ SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL NYE BRILLER Lnr.:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.01.08 03.01.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.01.08 03.01.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/00349-040 I Datert: 31.12.07 Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Fra: Mit-FabLab Norway Sak: "KOMPETANSEHEVING MED FOKUS PÅ TEKNOLOGI OG INNOVASJON" PROSJEKT Dok: SKIFTE AV MEDLEM AV STYRINGSGRUPPA

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off: J.nr: 03/01523-053 U Datert: 14.03.06 Arkiv: 131 K12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Destinasjon Tromsø - Vestre Storfjord og Lyngen jeger- og fisk V/Svein Arild Larsen - Koppangen brygger V/ Alf Fagerborg

Detaljer

Offentlig postjournal 22.06.06 22.06.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 22.06.06 22.06.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/00701-002 U Datert: 19.06.06 Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: 004323/06 Svar på lnr: 1 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 06/00816-001

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00048-008 U Datert: 25.09.07 Arkiv: 232 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Lyngen Næringsforening Sak: KOMMUNAL EIENDOMSSKATT Dok: SVAR ANG. EIENDOMSSKATT Lnr.: 007634/07 Svar på lnr: 6 J.nr: 07/01304-003

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00082-045 U Datert: 31.05.07 Arkiv: V11 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Janne og Bjarne Leonhardsen Sak: OPPFØLGING AV NÆRINGSSAKER FRA 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Lnr.:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 17.12.2004-19.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 17.12.2004-19.12.2004 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 04/01855-002 U Datert: 16.12.04 Arkiv: V65 98/1 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Til: Kjell Magne Stenhaug Sak: GNR. 98/1 - FORPAKTNINGSKONTRAKT Dok: FORPAKTNINGSKONTRAKT Lnr.: 009985/04 J.nr: 04/00344-009

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.06.07 19.06.07 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.06.07 19.06.07 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/01360-077 I Datert: 01.05.07 Arkiv: X53 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Sak: FJELLSKRED I TROMS Dok: OVERSENDELSE AV NGU-RAPPORT 2007.041 Lnr.: 004493/07 J.nr: 05/01084-007

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00219-025 U Datert: 08.07.03 Arkiv: [E4] Saksbeh.: [E4] Til: [E4] Sak: [E4] [E4] Dok: [E4] [E4] Lnr.: 005983/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 02/02355-155 U Datert:

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Elevmappe Eidebakken skole - 2012/421-76 44304/2013 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Offentlig postjournal 22.05.03-22.05.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 22.05.03-22.05.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: PUF-PUF-EK Til: SND Troms Sak: GNR. 79/12 - DRIFTSBYGNING II - MERETHE NORDSVEEN Dok: GNR. 79/12 - DRIFTSBYGNING II - MERETHE NORDSVEEN Lnr.: 004371/03 -QU 8 'DWHUW $UNLY

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 23.10.08 23.10.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 23.10.08 23.10.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/01261-001 U Datert: 23.10.08 Arkiv: L40 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Sigvald Grønnås Lnr.: 008653/08 J.nr: 08/01264-003 U Datert: 20.10.08 Arkiv: PM G27 Saksbeh.: LYNG-LYNG-ING Til: Tonje Kristensen

Detaljer

Offentlig postjournal 09.04.08 09.04.08 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 09.04.08 09.04.08 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/01246-009 U Datert: 04.04.08 Arkiv: 416 Saksbeh.: LYNG-LEG-CP Til: Kira Kristiane Bech Sak: LEGEVIKARIATER 2008 Dok: LEGEVIKARAVTALE Lnr.: 002738/08 J.nr: 07/00018-056 U Datert: 04.04.08

Detaljer

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01276-005 U Datert: 28.11.06 Arkiv: 78/25 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Reindriftsforvaltningen i Troms - Sametinget / Sámediggi - Troms fylkes v/kulturetaten

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 02.01.04-04.01.04 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 02.01.04-04.01.04 for Felles Lyngen kommune -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-APR Fra: Aetat Sak: TILSAGN OM TILSKOTT FLEKSIBEL JOBB Dok: TILSAGN OM TILSKUDD TIL FLEKSIBEL JOBB- LØNNSTILSKUDD AV LENGRE VARIGHET Lnr.: 000001/04 Off.loven 6.2a Fra:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 04.12.06 04.12.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 04.12.06 04.12.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01154-014 U Datert: 20.11.06 Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Mona-Helen Lorentzen Sak: 42 % STILLING SOM OMSORGSFAGARBEIDER/HJELPEPLEIER, NATT - SOLHOV BO OG AKTIVITETSSENTER Dok: TILSETTINGSBREV

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 11.07.06 11.07.06 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 11.07.06 11.07.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/00876-001 I Datert: 27.06.06 Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Lnr.: 004871/06 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 06/00876-002 I Datert: 22.06.06 Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Lnr.:

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 14.06.04-14.06.04 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 14.06.04-14.06.04 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: ADMI-ADMI-JIL Til: Per Hermod Hansen Sak: TRAKTORVEI VED AITEGALLU - MANNDALEN I KÅFJORD Dok: VEDRØRENDE TRAKTORVEG VED AITEGALLU Lnr.: 003777/04 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.:

Detaljer

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune Sak: PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNADSOMGANGEN 20. AUGUST 2003 [U3] Dok: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET [U3] Lnr.: 006747/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY%

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 05/00733-002 U Datert: 31.05.05 Arkiv: [F4] Saksbeh.: [F4] Til: [F4] Sak: [F4] [F4] Dok: [F4] [F4] Lnr.: 003873/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00928-001 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/01276-002 U Datert: 11.12.08 Arkiv: B44 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Til: Fylkesmannen i Troms Sak: SKRIFTLIG TILSYN MED KOMMUNENES OPPFYLLELSE AV PLIKTEN TIL Å TILBY FRUKT OG GRØNT Dok: SKRIFTLIG TILSYN

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 04.01.07 04.01.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 04.01.07 04.01.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01376-027 U Datert: 20.12.06 Arkiv: 416 Saksbeh.: LYNG-LYNG-KH Til: Alise Bakkehaug - Anita Båtnes Stenhaug - Anne-Stine Jenssen - Annie Sørensen - Cathrine Hammervold - Elisabeth Olsen Skogvang

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00986-037 U Datert: 30.11.04 Arkiv: 123/15 L12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-SLA Til: Evelyn Thomassen - Fylkesmannen i Troms, miljøvernavd. - Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Hallvard Robertsen

Detaljer