Offentlig postjournal for Felles Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune"

Transkript

1 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 78/25 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Reindriftsforvaltningen i Troms - Sametinget / Sámediggi - Troms fylkes v/kulturetaten - Troms fylkes v/reg. utvikl.avd Sak: GNR. 78/25 - JARLE BALLOVARRE - SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN Dok: GNR. 78/25 - JARLE BALLOVARRE - SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN TIL FRITIDSFORMÅL- HØRINGSBREV. Lnr.: /06 J.nr: 04/ U Datert: Arkiv: G00 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Til: Troms Fylkes v/rådgiver for folkehelse Gjerth - Henrik Vedeler Sak: HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE I TROMS Dok: RAPPORT OM BRUK MIDLER 2006 OG SVAR ANG. VIDEREFØRING AV PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE MED KOMMUNENE I TROMS Lnr.: /06 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: 465 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Edith Samuelsen Sak: SØKNAD OM PERMISJON Dok: DIN SØKNAD OM VIDERE PERMISJON Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 570 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Kommunal Landspensjonskasse Dok: OPPHØR AV TILSLUTNING TIL KLP`S FELLES PENSJONSORDNING Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 570 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: VITAL FORSIKRING ASA Dok: ANTAGELSE AV TILBUD PÅ PENSJONSORDNING FOR LYNGEN KOMMUNE Lnr.: /06

2 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 570 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Storebrand Livsforsikring AS Dok: SVAR PÅ TILBUD PÅ OFFENTLIG TJENESTEPENSJON FOR LYNGEN KOMMUNE Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 420 PM Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Wenche M Hegdahl Sak: ARBEIDSBEKREFTELSER Dok: ARBEIDSBEKREFTELSE Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: V15 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Fylkesmannen i Troms, landbr.avd., jord Sak: SØKNAD OM ERSTATNING VED AVLINGSSVIKT FOR 2006 Dok: SØKNAD OM ERSTATNING VED AVLINGSSVIKT FOR 2006 Lnr.: /06 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: 251 Saksbeh.: KAS-KAS-KD Til: Kommunekreditt Norge as Sak: LYNGEN KOMMUNE - FORESPØRSEL OM LÅN Dok: LYNGEN KOMMUNE - FORESPØRSEL OM LÅN Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: PM 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Vigdis Guttormsen Sak: 65 % VERNEPLEIERSTILLING 2 DELT TURNUS - SOLHOV BO OG AKTIVITETSSENTER Dok: MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Lnr.: /06 J.nr: 05/ U Datert: Arkiv: 251 Saksbeh.: KAS-KAS-KD Til: Kommunalbanken Sak: LYNGEN KOMMUNE - FORESPØRSEL OM LÅN Dok: LYNGEN KOMMUNE - FORESPØRSEL OM LÅN Lnr.: /06

3 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: PM 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Vigdis Guttormsen Sak: 65 % VERNEPLEIERSTILLING 2 DELT TURNUS - SOLHOV BO OG AKTIVITETSSENTER Dok: MIDLERTIDIG TILSETTING SOM VIKAR FOR HJEMMEBOENDE BRUKER Lnr.: /06 J.nr: 03/ U Datert: Arkiv: 433 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Til: Harriet Bekkstrand Sak: REKRUTTERINGSPLAN FOR HELSE OG SOSIALPERSONELL Dok: SØKNAD OM DEKNING AV KURSAVGIFT I FORB. MED BASISOPPLÆRING I OMSORG. Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: L00 Saksbeh.: ADMI-ADMI-AKH Fra: Aktør Eiendomsmegling as Sak: EIENDOMSOPPLYSNINGER Dok: GNR. 109/19 - VEDR. KOMMUNALE OPPLYSNINGER PÅ EIENDOMMEN Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: PM 460 Saksbeh.: LYNG-LYNG-SYN Fra: Unn-Åsa Jensen Sak: SØKNAD OM PERMISJON I 1 ÅR Dok: SØKNAD OM PERMISJON Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: Q02 Saksbeh.: ORD-ORD-WK Fra: Aurora Lyngdal Sak: SØKNAD OM VEILYS PÅ ØVRE JENSVOLL VEI Dok: ØNSKE OM Å FÅ GATELYS PÅ ØVRE JENSVOLLVEI Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Fra: Redd Barna Sak: SØKNAD OM JULEGAVE TIL REDD BARNAS ARBEID Dok: SØKNAD OM JULEGAVE TIL REDD BARNAS ARBEID Lnr.: /06

4 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: PM 464 Saksbeh.: LYNG-LYNG-SYN Fra: Ingvild Grønvoll Sak: SØKNAD OM PERMISJON I FORBINDELSE MED VIDEREUTDANNING Dok: SØKNAD OM PERMISJON I FORBINDELSE MED VIDEREUTDANNIG I RUSPROBLEMATIKK Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 467 Saksbeh.: ADM-ADM-APR Fra: Inger N. Grønvoll Sak: SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE FRA 2006 TIL 2007 Dok: SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 233 A00 Saksbeh.: ADM-ADM-IJ Til: Eidebakken skole - Lenangen barne- og ungdomsskole - Oksvik skole - Lyngsdalen skole Sak: STATSTTILSKUDD TIL OPPLÆRING I FINSK SKOLEÅRET 2006/2007 Dok: REFUSJONSKRAV VEDR. FINSK FOR HØSTEN 2006 Lnr.: /06 J.nr: 04/ I Datert: Arkiv: PM G27 Saksbeh.: LSP-LSP-ING Fra: Paul Johan Jensen Sak: AVTALE OM PRIVAT FYSIOTERAPI PRAKSIS - DRIFTSTILSKUDD Dok: UNDERSKREVET AVTALE MELLOM FYSIOTERAPEUT PAUL JOHAN JENSEN OG LYNGEN KOMMUNE Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: [S4] Saksbeh.: [S4] Fra: [S4] Sak: [S4] [S4] Dok: [S4] [S4] Lnr.: /06 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 233 A00 Saksbeh.: ADM-ADM-IJ Fra: Eidebakken skole Sak: STATSTTILSKUDD TIL OPPLÆRING I FINSK SKOLEÅRET 2006/2007 Dok: REFUSJONSKRAV FINSK HØSTEN EIDEBAKKEN SKOLE Lnr.: /06

5 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Lyngen v/lisbeth Årsand Sak: VEDR. STYRERSTILLINGEN I RØDTOPPEN BARNEHAGE Dok: VEDR. TILSETTING I RØDTOPPEN BARNEHAGE Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 570 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: Fagforeningene Dok: PROTOKOLL FRA DRØFTELSESMØTE Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 570 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: Organisasjonene Dok: PROTOKOLL FRA TILLITSVALGTE ANG. TJENESTEPENSJON Lnr.: /06 J.nr: 04/ I Datert: Arkiv: G00 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Fra: Lyngsdalen Sanitetsforening Sak: HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE I TROMS Dok: SØKNAD OM MIDLER BEREGNET TIL LAVTERSKELTILTAK - FYSISK HELSE Lnr.: /06 J.nr: 03/ I Datert: Arkiv: 433 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Fra: Harriet Bekkstrand Sak: REKRUTTERINGSPLAN FOR HELSE OG SOSIALPERSONELL Dok: SØKNAD OM REFUSJON AV DELTAKERAVGIFT - BASISOPPLÆRING Lnr.: /06 J.nr: 04/ I Datert: Arkiv: 614 H31 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Fra: Lyngen Sak: LYNGEN OMSORGSSENTER - BL.A. MØTEPROTOKOLLER FRA PLAN OG BYGGEKOMITEEN Dok: PROTOKOLL LYNGEN OMSORGSSENTER Lnr.: /06

6 J.nr: 04/ I Datert: Arkiv: 614 H31 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Fra: Plan og byggekomiteen Sak: LYNGEN OMSORGSSENTER - BL.A. MØTEPROTOKOLLER FRA PLAN OG BYGGEKOMITEEN Dok: PROSJEKTRAPPORT LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER - SLUTTRAPPORT Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: V17 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Fra: Kjosen/Fastdalen sankelag v/frank Valø Sak: ORGANISERT BEITEBRUK - SØKNADSMATERIELL 2006 Dok: SØKNAD OM TILSKOTT TIL ORGANISERT BEITEBRUK Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: H06 &30 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Fra: Ola O.K.Giæver jr. Sak: HØRING: FORSLAG TIL AMBULANSEPLAN UNN Dok: ANG. BYGGING AV AMBULANSESTASJONER I LYNGEN KOMMUNE Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 570 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: Birger Hellan Dok: VEDR. DRØFTELSESMØTE OG PROSESSEN OM OFFENTLIG PENSJON Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 467 Saksbeh.: ADM-ADM-APR Fra: Kirsten Eriksen Sak: SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE FRA 2006 TIL 2007 Dok: SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 467 Saksbeh.: ADM-ADM-APR Fra: Gunn-L. Karlsen Sak: SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE FRA 2006 TIL 2007 Dok: SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE Lnr.: /06

7 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: V15 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Fra: Angelika Bugjerde Sak: SØKNAD OM ERSTATNING VED AVLINGSSVIKT FOR 2006 Dok: SØKNAD OM ERSTATNING VED AVLINGSSVIKT Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 570 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: Klp forsikring Dok: KLP FORSIKRING - TILBUD TJENESTEPENSJON 2006 Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 74/65 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Bygginor as Sak: GNR. 74/65 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - ASBJØRN RYGH Dok: GNR. 74/65 - VEDR. BYGGETILLATELSEN Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 420 PM Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Fra: Wenche Myrstad Hegdahl Sak: ARBEIDSBEKREFTELSER Dok: VEDR. ATTEST Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 040 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Fra: Odd Solberg Sak: KOMMUNENS ETISKE RETNINGSLINJER - REGISTRERING AV VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Dok: REGISTRERINGSSKJEMA Lnr.: /06 J.nr: 05/ I Datert: Arkiv: 233 D00 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Troms fylkes v/kulturetaten Sak: SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET NÆRMILJØMIDLER Dok: JÆGERVATNET IL LYSLØYPE - DELUTBETALING SPILLEMIDLER 2006 Lnr.: /06

8 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 026 A20 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Fra: Regionkontakt Ulla Laberg Sak: REGIONKONTORET I NORD TROMS 2006 Dok: REFUSJONSKRAV VEDR. DRIFT OG KURSVIRKSOMHET FOR 2006 Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 570 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: VITAL FORSIKRING ASA Dok: VITAL FORSIKRING - TILBUD TJENESTEPENSJON Lnr.: /06 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 570 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: Storebrand Livsforsikring AS Dok: STOREBRAND - TILBUD PÅ OFFENTLIG TJENESTEPENSJON Lnr.: /06 J.nr: 03/ U Datert: Arkiv: 112/115-1,2,3,4 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Åsmund Sivertsen Sak: GNR. 112/115 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - ÅSMUND SIVERTSEN Dok: SVAR ANG. GNR. 112/115 - SØKNAD OM Å FÅ FRADELTE HYTTETOMTER OMGJORT FRA PUNKTFESTER TIL VANLIGE TOMTER Lnr.: /06 Svar på lnr: 11 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: F08 Saksbeh.: SOS-SOS-SR Fra: Frivillige organisasjoner, lag og foreninger Sak: OPPSTART AV NÆRMILJØSENTRAL/FRIVILLIGHETSSENTRAL I LYNGEN KOMMUNE Dok: OPPSTART AV NÆRMILJØ/SENTRAL/FRIVILLIGHETSSENTRAL I LYNGEN KOMMUNE Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Redd Barna Sak: SØKNAD OM JULEGAVE TIL REDD BARNAS ARBEID Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM JULEGAVE TIL REDD BARNAS ARBEID Lnr.: /06 Svar på lnr: 1

9 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: 101/4 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Knut Mathisen Sak: GNR. 101/4 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Dok: SVAR ANG. NABOVARSEL Lnr.: /06 Svar på lnr: 3 J.nr: 06/ I Datert: Arkiv: 412 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Fagforbundet avd. 294, Lyngen Sak: PROSJEKTMIDLER FRA FYLKESMANNEN - KONSULENTBISTAND Dok: TILSETTING UTEN UTLYSNING Lnr.: /06 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: /06 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 06/ U Datert: Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: /06 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off: J.nr: 06/01236-004 U Datert: 13.10.06 Arkiv: 124/13 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tove N. Johannessen Sak: GNR. 124/13 - MELDING OM TILTAK - VED OG REDSKAPSBOD Dok: SVAR ANG. GNR. 124/13 - NY - MELDING

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/00022-014 I Datert: 14.02.05 Arkiv: 223 C11 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Laila Lanes Dok: SØKNAD OM KULTURMIDLER 2005 FOR PROSJEKT "LYNGEN FABRIKKER M.M" Lnr.: 001300/05 J.nr: 04/01741-005 U Datert:

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll Søknad om å få leie gamle gartneriet

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00082-045 U Datert: 31.05.07 Arkiv: V11 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Janne og Bjarne Leonhardsen Sak: OPPFØLGING AV NÆRINGSSAKER FRA 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Lnr.:

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Nedbemanning Nedbemanning i 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 474 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: Tilsetting i stilling som kommuneveterinær D 636 Utlysning av stilling

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok.

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.11.2010 Tillatelse ett trinn - byggetillatelse hytte på gbn. 1942/22/56 Byggesak

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03.

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1 Diverse bekreftelser i landbruket

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok.

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2013 Tilsynsrapport Nordreisa kirke, gnr 1942/14/9 Nordreisa kirke 1942/14/9

Detaljer

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05.

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2013 Vedr lemping av låneavtale Søknad om startlån - 2012/2887-5 15138/2013 29.04.2013 LYADM/SR

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Journaldato: 11.10.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2010. Dok.dato: 08.10.2010. Dok.

Journaldato: 11.10.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2010. Dok.dato: 08.10.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.10.2010 gangsettingstillatelse tiltak på gbn. 1942/52/161 Byggesak på gnr. 1942/52/161

Detaljer

Journaldato: 21.12.2011-21.12.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.2010. Dok.dato: 15.11.

Journaldato: 21.12.2011-21.12.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.2010. Dok.dato: 15.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad ETTERGVELSE RENTER PÅ LÅN TL KÅFJORD KOMMNE - O 2010/4063-2 30844/2010 Sikkerhet

Detaljer

Offentlig journal. Avklaring vedr. pasientmiddelregnskapet for 2006. Pasientregnskap 2007/830-4 4488/2007 13.12.2007 PLO/BMP 04.12.

Offentlig journal. Avklaring vedr. pasientmiddelregnskapet for 2006. Pasientregnskap 2007/830-4 4488/2007 13.12.2007 PLO/BMP 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2007 Avklaring vedr. pasientmiddelregnskapet for 2006 Pasientregnskap 2007/830-4 4488/2007 PLO/BMP 5F Ofl. 5a/Forv.l

Detaljer