Offentlig postjournal for Felles Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig postjournal 09.04.08 09.04.08 for Felles Lyngen kommune"

Transkript

1 Lyngen J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 416 Saksbeh.: LYNG-LEG-CP Til: Kira Kristiane Bech Sak: LEGEVIKARIATER 2008 Dok: LEGEVIKARAVTALE Lnr.: /08 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: 433 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Til: Lise Hammervoll - Torunn Odden - HTV May Lise Brose - HTV Eva Berglund Sak: REKRUTTERINGSPLAN FOR 2007 HELSE- OG SOSIAL PERSONELL Dok: KOMPETANSELØFTET 2015 MØTEINNKALLING Lnr.: /08 J.nr: 03/ U Datert: Arkiv: V60 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Til: Furuflaten Bygdeutvalg - Grunneierlaget Lyngsdalen Nord - Jægervatn og omegn grunneierlag - Jægervatn/Lattervik bygdeutvalg - Kjosen - Elvejord Utmarkslag - Kjosen- Elvejord grunneierlag - Lenangsøyra bygdeutvalg - Lyngseidet bygdeutvalg - Naustnes Velforening - Nord- Lenangen Fiskarlag - Oksen grunneierlag - Nord-Lenangen grendelag - Prestesommarset Velforening - Rottenvik Bygdelag - Skinnelv-Koppangen grunneierlag - Skinnelv/Koppangen bygdeutvalg - Svensby og omegn grunneierlag - UL Trollvasstind - Sør-Lenangen grendelag - Sør-Lenangen grunneierlag - Ørnes Vel - Øvre Jensvoll Vel - Oksvik skole - Eidebakken skole - Lyngsdalen skole - Straumen skole - Sør-Lenagen skole Sak: NÆRINGSFORUMET FOR PRIMÆRNÆRINGEN I LYNGEN Dok: "DUGNAD FOR Å ØKE TILGJENGELIGHETEN OG OPPLEVELSEKVALITETEN AV KULTURLANDSKAPET I LYNGEN" Lnr.: /08 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-EAL Til: [U3] Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK FOR 2007/2008 Dok: ANG. LEGEATTEST AV NY DATO [U3] Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1

2 Lyngen J.nr: 08/ U Datert: Arkiv: 78/23 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-AKH Til: Peter Bruvold Sak: GNR. 78/23 - MELDING OM TILTAK DRIFTSBYGNING I LANDBRUKET Dok: GNR. 78/23 - MELDING OM TILTAK DRIFTSBYGNING I LANDBRUKET Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Grethe Lundberg Skogheim Sak: DELTIDSSTILLING SOM RENHOLDER VED LYNGSEIDET TANNKLINIKK Dok: SØKNAD - DELTIDSSTILLING SOM RENHOLDER VED LYNGSEIDET TANNKLINIKK Lnr.: /08 Off. loven 5 1. ledd J.nr: 08/ U Datert: Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: [U3] Sak: SØKNAD OM ALDERSPENSJON [U3] Dok: MELDING VEDR. UTBETALING AV ALDERSPENSJON [U3] Lnr.: /08 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: G70 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Fra: Lyngen Sak: ANGÅENDE VIDERE DRIFT OG LOKALER TIL SENTER FOR SELVHJELP OG MESTRING - LINK LYNGEN Dok: DISPONERING AV LOKALENE TIL LINK LYNGEN Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 98/5 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Gunn Eriksen Sak: GNR. 98/5 - MELDING OM TILTAK - RIVING AV DELER AV FJØS OG BYGGING AV GARASJE Dok: GNR. 98/5 - GJENPART AV NABOVARSEL OG TEGNINGER Lnr.: /08 J.nr: 04/ I Datert: Arkiv: 613 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Fra: Jorunn Lyngmo Sak: KOMMUNAL BOLIG NEDRE JENSVOLLVEI 29 Dok: UNDERSKREVET HUSLEIEKONTRAKT Lnr.: /08

3 Lyngen J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: PM 471 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Vigdis J. Osvaldsen Sak: OPPSIGELSE AV STILLING Dok: OPPSIGELSE AV STILLING Lnr.: /08 J.nr: 07/ U Datert: Arkiv: K01 Saksbeh.: ADM-ADM-EL Til: Knut Erling P. Røe Sak: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK FOR 2007/2008 Dok: SVAR ANG. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK Lnr.: /08 Svar på lnr: 72 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: G23 Saksbeh.: LYNG-LEG-CP Fra: Marie Grøn Sælen Sak: TILDELING AV TURNUSPLASS I KOMMUNEHELSETJENESTEN Dok: SØKNAD OM FRITAK FRA LEGEVAKT Lnr.: /08 Off. loven 5 1. ledd J.nr: 08/ U Datert: Arkiv: C90 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Til: Lag,foreninger,institusjoner og organisasjoner i Lyngen Sak: LYNGEN VINTERFESTIVAL 2009 Dok: BLI MED PÅ VINTERFESTIVALEN 2009 Lnr.: /08 J.nr: 08/ U Datert: Arkiv: 111/6 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tommy Hilbertsen Sak: GNR. 111/6 - SØKNAD OM FRADELING AV TOMTER TIL HYTTE-/FRILUFTFORMÅL Dok: GNR. 111/6 - SØKNAD OM FRADELING AV TOMTER TIL HYTTE-/FRILUFTFORMÅL Lnr.: /08 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: L32 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Lyngen Sjøsameforening SLF og Grunneierlaget Furuflaten Sak: NAVNESAK FOR LYNGEN KOMMUNE - MIDTBREEN NAVN PÅ BREENE I LYNGSDALEN Dok: UTTALELSE VEDR. NAVNESAK ANG. SKRIVEMÅTEN AV MIDTBREEN/GASKAJIEHKKI PÅ KARTBLAD SKIBOTN Lnr.: /08

4 Lyngen J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 84/42 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Focus Neon AS Sak: GNR. 84/42 - MONTERING AV NYE SKILT - SPAREBANKEN 1 LYNGSEIDET Dok: MELDING OM TILTAK 84/ 42 Lnr.: /08 J.nr: 07/ I Datert: Arkiv: 433 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Fra: Ann Tove Ballovarre m/fl Sak: REKRUTTERINGSPLAN FOR 2007 HELSE- OG SOSIAL PERSONELL Dok: SØKNAD OM STIPEND Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Havnnesset Fiskebåtforening v/per Hansen Sak: SØKNAD OM TILLATELSE TIL ETABLERING AV FLYTEBRYGGE I NORD- LENANGEN HAMN Dok: SØKNAD OM TILLATELSE TIL ETABLERING AV NY FLYTEBRYGGE I OMRÅDE S3/S4 I NORD-LENANGEN HAVN Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 411 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Anne-Kari Krag Sak: SØKNAD OM UTVIDELSE AV STILLING Dok: SØKNAD OM UTVIDELSE AV STILLING Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: PM 462 Saksbeh.: VOP-VOP-LIF Fra: Øyvind Endresen Sak: SØKNAD OM PERMISJON / REDUSERT STILLING MED 20 % SKOLEÅRET 2008/2009 Dok: SØKNAD OM PERMISJON/REDUSERT STILLING MED 20% SKOLEÅRET 2008/2009 Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Nils Lyshaug Riddu Riddu Nuoraid Sak: SØKNAD OM STØTTE TIL RIDDU RIDDU UNGDOMSCAMP Dok: SØKNAD OM STØTTE TIL RIDDU RIDDU UNGDOMSCAMP Lnr.: /08

5 Lyngen J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: L42 84/1-199 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Lyngen Servicesenter as v/hans Petter Myrland Sak: GNR. 84/1 FNR MELDING OM TILTAK Dok: GNR. 84/ MELDING OM TILTAK - OVERBYGG Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 109/1 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Fra: Egil Magne Hansen Sak: GNR. 109/1 - FEIL I KART FOR SØRGRENSEN FOR STORVOLL I NORD-LENANGEN Dok: GNR. 109/1 - FEIL I KARTET FOR SØRGRENSEN FOR STORVOLL Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: V70 Saksbeh.: ADMI-ADMI-TES Fra: Statistisk sentralbyrå Sak: LANDBRUKSUNDERSØKELSEN SKOGBRUK Dok: LANDBRUKSUNDERSØKELSEN SKOGBRUK Lnr.: /08 J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 112/30 V32 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Fra: Åsmund Sivertsen Sak: GNR. 112/30 - GJØDSLINGSPLAN 2008 Dok: GNR. 112/30 - GJØDSLINGSPLAN 2008 Lnr.: /08 J.nr: 08/ U Datert: Arkiv: 109/1 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Egil Magne Hansen Sak: GNR. 109/1 - FEIL I KART FOR SØRGRENSEN FOR STORVOLL I NORD-LENANGEN Dok: SVAR ANG. 109/1 - FEIL I KARTET FOR SØRGRENSEN FOR STORVOLL Lnr.: /08 Svar på lnr: 1 J.nr: 08/ U Datert: Arkiv: 75/5 V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Til: Fylkesmannen i Troms, adm.staben - Reindriftsforvaltningen i Troms - Sametinget / Sámediggi - Troms fylkes v/kulturetaten Sak: GNR. 75/5 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - NILS EINAR SAMUELSEN Dok: GNR. 75/5 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - NILS EINAR SAMUELSEN Lnr.: /08

6 Lyngen J.nr: 08/ I Datert: Arkiv: 109/1 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Fra: Nils-Arne Larsen Sak: GNR. 109/1 - FEIL I KART FOR SØRGRENSEN FOR STORVOLL I NORD-LENANGEN Dok: DEK-KORREKSJON GNR. 109 Lnr.: /08

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00986-037 U Datert: 30.11.04 Arkiv: 123/15 L12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-SLA Til: Evelyn Thomassen - Fylkesmannen i Troms, miljøvernavd. - Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Hallvard Robertsen

Detaljer

Offentlig postjournal 22.06.06 22.06.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 22.06.06 22.06.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/00701-002 U Datert: 19.06.06 Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: 004323/06 Svar på lnr: 1 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 06/00816-001

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01276-005 U Datert: 28.11.06 Arkiv: 78/25 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Reindriftsforvaltningen i Troms - Sametinget / Sámediggi - Troms fylkes v/kulturetaten

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.09.06 27.09.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.09.06 27.09.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01124-003 I Datert: 25.09.06 Arkiv: 111/67 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Dalsbøes Arkitektkontor Sak: 111/67 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Dok: 111/67 - NY- SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/00022-014 I Datert: 14.02.05 Arkiv: 223 C11 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Laila Lanes Dok: SØKNAD OM KULTURMIDLER 2005 FOR PROSJEKT "LYNGEN FABRIKKER M.M" Lnr.: 001300/05 J.nr: 04/01741-005 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 05/00733-002 U Datert: 31.05.05 Arkiv: [F4] Saksbeh.: [F4] Til: [F4] Sak: [F4] [F4] Dok: [F4] [F4] Lnr.: 003873/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00928-001 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off: J.nr: 06/01236-004 U Datert: 13.10.06 Arkiv: 124/13 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tove N. Johannessen Sak: GNR. 124/13 - MELDING OM TILTAK - VED OG REDSKAPSBOD Dok: SVAR ANG. GNR. 124/13 - NY - MELDING

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00048-008 U Datert: 25.09.07 Arkiv: 232 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Lyngen Næringsforening Sak: KOMMUNAL EIENDOMSSKATT Dok: SVAR ANG. EIENDOMSSKATT Lnr.: 007634/07 Svar på lnr: 6 J.nr: 07/01304-003

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll Søknad om å få leie gamle gartneriet

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 01/02368-003 U Datert: 05.11.01 Arkiv: 251 Saksbeh.: FET-FET-KD Til: KLP Forsikring Sak: LYNGEN KOMMUNE - LÅN - AVDRAGSUTSETTELSE Dok: LYNGEN KOMMUNE LÅN AVDRAGSUTSETTELSE 2002 Lnr.: 007548/01 Off.loven

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.12.2004-06.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.12.2004-06.12.2004 for Felles Lyngen kommune J.nr: 02/00279-019 U Datert: 01.12.04 Arkiv: C10 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Til: Nord-Troms Regionråd DA Sak: PROSJEKT UNIT Dok: UNIT - DOKUMENTASJON AV EGENANDEL FOR PERIODEN JUNI - DESEMBER 2004 Lnr.: 009612/04

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 10.06.03-10.06.03 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 10.06.03-10.06.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-EAS Til: Liv Larssen Sak: 84/1 FNR. 13 - SØKNAD OM KJØP AV FESTETOMT - LIV LARSSEN Dok: 84/1 FNR. 13 - SØKNAD OM KJØP AV FESTETOMT - LIV LARSSEN Lnr.: 004980/03 Til:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off: J.nr: 03/01523-053 U Datert: 14.03.06 Arkiv: 131 K12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Destinasjon Tromsø - Vestre Storfjord og Lyngen jeger- og fisk V/Svein Arild Larsen - Koppangen brygger V/ Alf Fagerborg

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.01.08 03.01.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.01.08 03.01.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/00349-040 I Datert: 31.12.07 Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Fra: Mit-FabLab Norway Sak: "KOMPETANSEHEVING MED FOKUS PÅ TEKNOLOGI OG INNOVASJON" PROSJEKT Dok: SKIFTE AV MEDLEM AV STYRINGSGRUPPA

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.01.07 19.01.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.01.07 19.01.07 for felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00122-001 I Datert: 18.01.07 Arkiv: 82/2 V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Fra: Svein Håvard Karlsen Sak: 82/2 - SØKNAD OM NYDYRKING Dok: 82/2 - SØKNAD OM NYDYRKING Lnr.: 000519/07 J.nr: 06/00142-053

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/01276-002 U Datert: 11.12.08 Arkiv: B44 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Til: Fylkesmannen i Troms Sak: SKRIFTLIG TILSYN MED KOMMUNENES OPPFYLLELSE AV PLIKTEN TIL Å TILBY FRUKT OG GRØNT Dok: SKRIFTLIG TILSYN

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 28.10.05 30.10.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 28.10.05 30.10.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 05/01246-002 U Datert: 28.10.05 Arkiv: L10 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Lyngen Bondelag Sak: HYTTEBYGGING PÅ DYRKA JORD Dok: SVAR ANG. VEDR. HYTTEBYGGING PÅ DYRKET MARK Lnr.: 007025/05 Svar på lnr:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.12.07 13.12.07 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.12.07 13.12.07 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00074-036 U Datert: 09.10.07 Arkiv: 243 G10 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Til: Liz - Johanne Rodahl Sak: FYSAK 2007 Dok: SØKNAD OM FYSAK-MIDLER TIL FURUFLATEN AEROBIC Lnr.: 008180/07 J.nr: 07/01273-023

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.03.2005-31.03.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.03.2005-31.03.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/01335-009 U Datert: 21.03.05 Arkiv: G10 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Til: Helsetilsynet i Troms v/ kst. fylkeslege Anne Høye Sak: MELDING OM TILSYN MED SAMFUNNSMEDISINSKE OPPGAVER M/VEKT PÅ MILJØRETTET

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V72. (enhet/initialer): LYADM/ET. Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V83 LYADM/ET. Dok.dato: 16.02.

Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V72. (enhet/initialer): LYADM/ET. Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V83 LYADM/ET. Dok.dato: 16.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.10, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2010 OKsvik gård vedproduksjon AS - søknad om NMSK tilskudd. Gnr.85 bnr.1 Oksvik gård vedproduksjon

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 19.02.04-19.02.04 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 19.02.04-19.02.04 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Forbrukerombudet Sak: FORBRUKERPOLITIKK INNEN KOMMUNAL TJENESTEYTING Dok: PROSJEKT OM FORBRUKERPOLITIKK INNEN KOMMUNAL TJENESTEYTING Lnr.: 001286/04 -QU, 'DWHUW

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01451-002 U Datert: 18.12.06 Arkiv: PM 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Camilla Olsen Sak: SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL BRILLE Dok: SVAR PÅ SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL NYE BRILLER Lnr.:

Detaljer

Journaldato: 13.10.2010, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.08.2010. Klassering: 115/6 LYADM/EK

Journaldato: 13.10.2010, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.08.2010. Klassering: 115/6 LYADM/EK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.10.2010 -Søknad om tillatelse til nydyrking, Karl Arvid Brose 2009/2975-26 28868/2010 19.08.2010 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune Sak: PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNADSOMGANGEN 20. AUGUST 2003 [U3] Dok: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET [U3] Lnr.: 006747/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY%

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00082-045 U Datert: 31.05.07 Arkiv: V11 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Janne og Bjarne Leonhardsen Sak: OPPFØLGING AV NÆRINGSSAKER FRA 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Lnr.:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.07.07 09.07.08 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.07.07 09.07.08 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00712-006 U Datert: 09.07.07 Arkiv: U50 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Utlendingsdirektoratet Sak: BEKREFTELSE PÅ SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE I NORGE Dok: SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE - NORDIC

Detaljer