/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal for Felles Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 10.06.03-10.06.03 for Felles Lyngen kommune"

Transkript

1 -QU 8 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-EAS Til: Liv Larssen Sak: 84/1 FNR SØKNAD OM KJØP AV FESTETOMT - LIV LARSSEN Dok: 84/1 FNR SØKNAD OM KJØP AV FESTETOMT - LIV LARSSEN Lnr.: /03 Til: Marita Osvaldsen Dok: FERIEVIKARER 2003 Lnr.: /03 Til: Marita Osvaldsen Lnr.: /03 Off. loven 6.2a Til: John Henrik Utsi Dok: FERIEVIKARER 2003 Lnr.: /03 Til: John Henrik Utsi Lnr.: /03 Off. loven 6.2a Til: Monica Sahlsten Fyhn Dok: FERIEVIKARER 2003 Lnr.: /03 Til: Monica Sahlsten Fyhn Lnr.: /03 Off. loven 6.2a -QU 8 'DWHUW $UNLY0 Saksbeh.: PUF-PUF-HLH Til: Telenor Eiendom Holding A/S Sak: OPPSIGELSE AV TILKNYTNING TIL VANN OG AVLØP - TELENOR Dok: OPPSIGELSE AV TILKNYTNING TIL VANN OG AVLØP - TELENOR Lnr.: /03

2 -QU, 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-RUK Fra: Jan-Inge Hansen Sak: 74/52 - SØ KNAD OM BYGGETILLATELSE - JAN INGE HANSEN Dok: 74/52 - SØ KNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-SH Fra: Dagfinn Pedersen Sak: MELDING OM PÅBEGYNT PLANARBEID - KOMMUNEPLANENS AREALDEL Dok: FRITIDSBEBYGGELSE PÅ EIENDOMMEN 72/1, OG OMRÅDE FOR FRITIDSAKVIVITET FOR UNGDOM Lnr.: /03 Fra: Fylkesmannen i Troms Sak: LYNGEN OMSORGSSENTER - FORHÅNDSGODKJENNING Dok: GODKJENNING AV KOMMUNALT LÅNEOPPTAK TIL BYGGING AV LYNGEN OMSORGSSENTER Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW Saksbeh.: [P4] Fra: [P4] Sak: [P4] [P4] Dok: [P4] [P4] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: PUF-PUF-EK Fra: Advokat Hallvard Ø stgård Sak: 110/4 - ANMODNING OM UTTALELSE I VEDR. DELING AV GRUNNEIENDOM - HALLVARD Ø STGÅRD Dok: ANMODNING OM UTTALELSE Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY4 Saksbeh.: FET-FET-HPM Fra: Fylkesmannen i Troms, landbr.avd. Sak: ULLSFJORDFORBINDELSEN - ETABLERING AV AKSJESELSKAP - RASSIKRING AV NY-URA Dok: DELTAGELSE I PLANSAMARBEID - RV 91 URA Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-RUK Fra: Miljø- og kulturvernavdelingen Sak: 124/23 - SØ KNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - PEDER INDREBERG Dok: 124/23 - UTTALELSE TIL SØ KNAD OM FRADELING Lnr.: /03

3 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-EMH Fra: Tone Fyhn og Rune Lillevik Sak: PARKVEIEN 2 - SØ KNAD OM FORLENGET HUSLEIEKONTRAKT - TONE FYHN Dok: OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: FET-FET-LÅ Fra: Wenche Myrstad Hegdahl Sak: OPPSIGELSE AV 90 % STILLING I LYNGEN KOMMUNE - WENCHE MYRSTAD HEGDAHL Dok: OPPSIGELSE AV STILLING Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY. Saksbeh.: PUF-PUF-JIL Fra: Norsk institutt for naturforskning Sak: KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD 2003 Dok: KONTRAKT MELLOM LYNGEN KOMMUNE OG NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-RUK Fra: Lona Gamst Sak: 115/12 - SØ KNAD OM OMDISPONERING AV UTHUS TIL HYTTE - LONA GAMST Dok: VEDR. SØ KNAD OM OMDISPONERING AV UTHUS TIL HYTTE Lnr.: /03 Fra: Stiftelsen Troms landbruksselskap Dok: VEDSHOGST TIL EGET BRUK PÅ EIENDOMMEN 115/6 - STEN JØ RAN OLSEN Lnr.: /03 Fra: Stiftelsen Troms landbruksstiftelse Dok: VEDHOGST TIL EGET BRUK PÅ EINDOMMEN 115/6 - HERMOD OTTESEN Lnr.: /03 Fra: Stifteksen Troms landbruksstiftelse Dok: VEDHOGST TIL EGET BRUK PÅ EIENDOMMEN 115/6 - LIV GRETHE AARSTAD JENSSEN Lnr.: /03 Fra: Stiftelsen Troms landbruksselskap Dok: VEDHOGST TIL EGET BRUK PÅ EIENDOMMEN 115/6 - INGE HANSEN Lnr.: /03

4 Fra: Stiftelsen Troms Landbruksselskap Dok: VEDHOGST TIL EGET BRUK PÅ EIENDOMMEN 115/6 - LEIF OTTO BRATTSTI Lnr.: /03 Fra: Stiftelsen Troms Landbruksselskap Dok: VEDHOGST TIL EGET BRUK PÅ EIENDOMMEN GNR. 115, BNR. 6 I LYNGEN KOMMUNE - ALF KARLSEN Lnr.: /03 Fra: Stiftelsen Troms Landbruksselskap Dok: VEDHOGST TIL EGET BRUK PÅ EIENDOMMEN 115/6 - PER-VEGAR MORTENSEN Lnr.: /03 Fra: Stiftelsen Troms landbruksselskap Dok: VEDHOGST TIL EGET BRUK PÅ EINDOMMEN 115/6 - OTTO HARRY MORTENSEN Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY. Saksbeh.: FET-FET-KMD Fra: Anders Kemi Sak: SØ KNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - ANDERS KEMI Dok: SØ KNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-RUK Fra: Leif-Harald Kock/ Britt Grønnbakk Sak: 97/20 - SØ KNAD OM BRUKSENDRING AV BOLIGHUS - LEIF HARALD KOCH OG BRITT GRØ NNBAKK Dok: 97/20 - SØ KNAD OM BRUKSENDRING AV BOLIGHUS Lnr.: /03 Fra: Svensby og omegn grunneierlag Sak: DISRIKTSPLAN HOVEDDEL RENDALEN REINBEITEDISTRIKT 33 T Dok: DISTRIKTSPLAN HOVEDDEL REINBEITEDISTRIKT 33T Lnr.: /03

5 Fra: Lenangsøyra bygdeutvalg Sak: DISRIKTSPLAN HOVEDDEL RENDALEN REINBEITEDISTRIKT 33 T Dok: VEDR. DISTRIKTSPLAN HOVEDDEL RENDALEN REINBEITEDISTRIKT 33T Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY8 Saksbeh.: PUF-PUF-IS Fra: Lyngseidet Gjestegård AS Sak: SØ KNAD OM SKJENKING PÅ TERASSE - LYNGSEIDET GJESTEGÅRD AS Dok: SØ KNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ TERRASSE - LYNGSEIDET GJESTEGÅRD AS Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY8 Saksbeh.: FET-FET-BH Fra: Lyngseidet Gjestegård as Sak: SØ KNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - SOLHOV - LYNGSEIDET GJESTEGÅRD AS Dok: SØ KNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - SOLHOV Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: FET-FET-EMH Fra: Knøttelia barnehage Sak: OPPSIGELSER OG ENDRINGER I STØ RRELSER PÅ BARNEHAGEPLASSER 2003 Dok: ENDRINGER I BARNEHAGEN Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW Saksbeh.: [A4] Fra: [A4] Sak: [A4] [A4] Dok: [A4] [A4] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU 8 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: OPP-OPPV-LH Til: MAY-TONE HANSEN Sak: SØ KNAD OM FORTSATT PERMISJON FRA FAGARBEIDERSTILLING I RØ DTOPPEN BARNEHAGE - ELLINOR JOHANSEN MAY-TONE HANSEN Lnr.: /03 Off.loven 6.2a Til: John Tøyra Dok: FERIEVIKARER 2003 Lnr.: /03

6 Til: John Tøyra Lnr.: /03 Off. loven 6.2a Fra: Ytre Lyngen PRO-seksjon Sak: VEDR. STIFTELSEN SIGMUND B. JOHANSENS LEGAT Dok: VEDR. STIFTELSEN SIGMUND B. JOHANSENS LEGAT Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY& Saksbeh.: OPP-OPPV-JSS Fra: Leder minnemarkering v/bjarne Dalhaug Sak: BRATTHOLMTRAGEDIEN - MINNEMARKERING Dok: BRATTHOLMTRAGEDIEN - MINNEMARKERING Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY* Saksbeh.: FET-IJ Fra: "Tom Gunnar Fagerborgs minnefond" Sak: TILDELING AV MIDLER TIL TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2003 Dok: TILDELING AV PENGER TIL TRFIKKSIKKERHETSTILTAK Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW Saksbeh.: [A4] Til: [A4] Sak: [A4] [A4] Dok: [A4] [A4] Lnr.: /03 Svar på lnr: 1 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY0 Saksbeh.: PUF-PUF-KK Fra: Elnar Johansen Sak: SØ KNAD OM GODKJENNING FOR Å TILKNYTTE BOLIGER OG LIGNENDE TIL KOMMUNALT VANNVERK Dok: SØ KNAD OM GODKJENNELSE FOR Å TILKNYTTE BOLIGER OG LINGNENDE TIL KOMMUNALT VANNVERK Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: PUF-PUF-EK Fra: SND Sak: GNR. 79/12 - DRIFTSBYGNING II - MERETHE NORDSVEEN Dok: BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØ KNAD - BU-MIDLER TIL UTBEDR. DRIFTSBYGNING Lnr.: /03

7 -QU, 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-RUK Fra: Fylkesmannen i Troms, landbr.avd. Sak: ETABLERING AV OMRÅDE FOR UTLEIEHYTTER PÅ EIENDOMMEN "BJØ RKÅS" GNR 118 BNR 18 VED JÆGERVATNET Dok: UTTSATT HØ RINGSFRIST - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR UTLEIEHYTTE PÅ GNR.118/8 Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY) Saksbeh.: FET-FET-BH Fra: Storfjord Sak: STIMULERINGSMIDLER TIL UTVIKLING AV TVERRFAGLIG SAMARBEID - SLT Dok: UTDYPING AV SØ KNAD OM STIMULERINGSMIDLER TIL SLT DATERT Lnr.: /03 Fra: Asle Kristiansen Sak: 112/47 - SØ KNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI - ASLE KRISTIANSEN OG JOHN KRISTIANSEN Dok: SØ KNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI PÅ 112/47 Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY0 Saksbeh.: FET-FET-KMD Fra: Avfallsservice AS Sak: MELDINGER OM ENDRINGER I RENOVASJON OG SEPTIK-ABONNEMENT I AVFALLSSERVICE 2003 Dok: RENOVASJON PÅ EIENDOMMEN 112/102 Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY0 Saksbeh.: FET-FET-KMD Fra: Avfallsservice AS Sak: MELDINGER OM ENDRINGER I RENOVASJON OG SEPTIK-ABONNEMENT I AVFALLSSERVICE 2003 Dok: RENOVASJON PÅ EINDOMMEN 112/163 Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: OPP-OPPV-LH Fra: Fylkesmannen i Troms, justis-/sosialavd. Sak: SITUASJONSBESKRIVELSE AV BARNEHAGESEKTOREN I TROMS FYLKE 2003 Dok: SITUASJONSBESKRIVELSE AV BARNEHAGESEKTOREN I TROMS FYLKE Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: OPP-OPPV-LH Til: MAY TONE HANSEN Sak: SØ KNAD OM FORTSATT PERMISJON FRA FAGARBEIDERSTILLING I RØ DTOPPEN BARNEHAGE - ELLINOR JOHANSEN Dok: VIKARIAT FAGARBEIDERSTILLING - RØ DTOPPEN Lnr.: /03

8 Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY& Saksbeh.: FET-FET-BH Fra: Lyngenhallen Drift AS Sak: LYNGSALPENE FRITIDSPARK Dok: FAKTURA FOR GJENNOMFØ RING AV ARBEID MED FREMFORHANDLINGER AV GRUNNLEIEAVTALE Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: OPP-OPPV-LH Fra: Solhov barnehage Sak: TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE MED MARGRETHE NORDAHL Lnr.: /03 Off.loven 6.2a -QU, 'DWHUW Saksbeh.: [U4] Fra: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 Fra: KONE AS Sak: ANBUD - LYNGEN OMSORGSSENTER Dok: VEDRØ RENDE LYNGEN OMSORGSSENTER -HEISANLEGG Lnr.: /03 Fra: Norconsult AS, Narvik Sak: ANBUD - LYNGEN OMSORGSSENTER Dok: LYNGEN OMSORGSSENTER - BYGGELEDER - VARSEL OM KONTRAKTSINNGÅELSE Lnr.: /03 Fra: (ikke utfylt) Sak: ANBUD - LYNGEN OMSORGSSENTER Dok: BANKREMISSE - LYNGEN OMSORGSSENTER Lnr.: /03

9 Fra: (ikke utfylt) Sak: ANBUD - LYNGEN OMSORGSSENTER Dok: DEPOSITUM ANBUD LYNGEN OMSORGSSENTER Lnr.: /03 Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU 8 'DWHUW $UNLY0 Saksbeh.: PUF-PUF-HLH Til: Albert E. Olsen Sak: RENOVERING VANN OG AVLØ P EIDEBAKKEN Dok: TILBUD VA-MATERIELL Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY+ Saksbeh.: PUF-PUF-JML Fra: Albert Karlsen Sak: HUSLEIEKONTRAKT LEILIGHET LENANGEN BO OG SERVICESENTER - ALBERT KARLSEN Dok: LEIEKONTRAKT LENANGEN BO- OG SERVICESENTER - ALBERT KARLSEN Lnr.: /03 Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 Fra: Advokatfirmaer Schjødt Sak: ÅPNING AV GJELDSFORHANDLINGER DÅFJORD SLAKTERIER - FORDRINGSANMELDELSE Dok: AD DÅFJORD SLAKTERI AS - ÅPNING AV GJELDSFORHANDLINGER Lnr.: /03

10 Fra: Det kongelige kommunal - og regionaldepartementet Sak: KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2003 Dok: KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGVALGET ORIENTERING OM DEPARTEMENTETS INFORMASJONSTILTAK Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: OPP-OPPV-SM Til: Lyngen Sak: KULTUR I SKOLEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I TROMS Dok: SØ KNAD "MIDLER FRA DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN" Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: OPP-OPPV-LH Til: Ellinor Johansen Sak: SØ KNAD OM FORTSATT PERMISJON FRA FAGARBEIDERSTILLING I RØ DTOPPEN BARNEHAGE - ELLINOR JOHANSEN Dok: PERMISJON FRA ASSISTENTSTILLING I RØ DTOPPEN BARNEHAGE - ELLINOR JOHANSEN Lnr.: /03 Svar på lnr: 1 Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: OPP-OPPV-JSS Til: Ungdom år i Lyngen Sak: UNGDOMSSATSING I DISTRIKTENE I 2003 Dok: SPØ RRESKJEMA ER DU INTERESSERT I Å DELTA PÅ KURS? Lnr.: /03

11 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: OPP-OPPV-JSS Til: Skolene i Lyngen Sak: UNGDOMSSATSING I DISTRIKTENE I 2003 Dok: SPØ RRESKJEMA ER DU INTERESSERT I Å DELTA PÅ KURS? Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: OPP-OPPV-LH Til: Fylkesmannen i Troms, justis-/sosialavd. Sak: STATSTILSKUDD TIL DRIFT AV BARNEHAGENE FOR ÅRSMELDING FOR BARNEHAGER PR Dok: MELDING OM Ø KNING AV ANTALL BARN IFURUSTUA BARNEHAGE - SØ KNAD OM STATSTILSKUDD. Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-KMD Til: Lill Marion Lauritzen Sak: TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE Lnr.: /03 Off. loven 6.2a -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-KMD Til: Lill Marion Lauritzen Sak: TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE Dok: VEDRØ RENDE TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: OPP-OPPV-ONJ Til: UDI Nord Sak: ANG. INFO.MØ TE Dok: ANG. INFO.MØ TE Lnr.: /03

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune Sak: PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNADSOMGANGEN 20. AUGUST 2003 [U3] Dok: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET [U3] Lnr.: 006747/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY%

Detaljer

Offentlig postjournal 25.09.03-25.09.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 25.09.03-25.09.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY>8@ Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Lnr.: 007635/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-SS Fra: Lyngsdata as Sak: BREDBÅNDUTBYGGING I KOMMUNER

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00219-025 U Datert: 08.07.03 Arkiv: [E4] Saksbeh.: [E4] Til: [E4] Sak: [E4] [E4] Dok: [E4] [E4] Lnr.: 005983/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 02/02355-155 U Datert:

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 19.02.04-19.02.04 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 19.02.04-19.02.04 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Forbrukerombudet Sak: FORBRUKERPOLITIKK INNEN KOMMUNAL TJENESTEYTING Dok: PROSJEKT OM FORBRUKERPOLITIKK INNEN KOMMUNAL TJENESTEYTING Lnr.: 001286/04 -QU, 'DWHUW

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00048-008 U Datert: 25.09.07 Arkiv: 232 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Lyngen Næringsforening Sak: KOMMUNAL EIENDOMSSKATT Dok: SVAR ANG. EIENDOMSSKATT Lnr.: 007634/07 Svar på lnr: 6 J.nr: 07/01304-003

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 01/02368-003 U Datert: 05.11.01 Arkiv: 251 Saksbeh.: FET-FET-KD Til: KLP Forsikring Sak: LYNGEN KOMMUNE - LÅN - AVDRAGSUTSETTELSE Dok: LYNGEN KOMMUNE LÅN AVDRAGSUTSETTELSE 2002 Lnr.: 007548/01 Off.loven

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off: J.nr: 03/01523-053 U Datert: 14.03.06 Arkiv: 131 K12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Destinasjon Tromsø - Vestre Storfjord og Lyngen jeger- og fisk V/Svein Arild Larsen - Koppangen brygger V/ Alf Fagerborg

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/00022-014 I Datert: 14.02.05 Arkiv: 223 C11 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Laila Lanes Dok: SØKNAD OM KULTURMIDLER 2005 FOR PROSJEKT "LYNGEN FABRIKKER M.M" Lnr.: 001300/05 J.nr: 04/01741-005 U Datert:

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll Søknad om å få leie gamle gartneriet

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 05/00733-002 U Datert: 31.05.05 Arkiv: [F4] Saksbeh.: [F4] Til: [F4] Sak: [F4] [F4] Dok: [F4] [F4] Lnr.: 003873/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00928-001 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00986-037 U Datert: 30.11.04 Arkiv: 123/15 L12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-SLA Til: Evelyn Thomassen - Fylkesmannen i Troms, miljøvernavd. - Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Hallvard Robertsen

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off: J.nr: 06/01236-004 U Datert: 13.10.06 Arkiv: 124/13 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tove N. Johannessen Sak: GNR. 124/13 - MELDING OM TILTAK - VED OG REDSKAPSBOD Dok: SVAR ANG. GNR. 124/13 - NY - MELDING

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.09.06 27.09.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.09.06 27.09.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01124-003 I Datert: 25.09.06 Arkiv: 111/67 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Dalsbøes Arkitektkontor Sak: 111/67 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Dok: 111/67 - NY- SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00082-045 U Datert: 31.05.07 Arkiv: V11 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Janne og Bjarne Leonhardsen Sak: OPPFØLGING AV NÆRINGSSAKER FRA 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Lnr.:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01276-005 U Datert: 28.11.06 Arkiv: 78/25 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Reindriftsforvaltningen i Troms - Sametinget / Sámediggi - Troms fylkes v/kulturetaten

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Elevmappe Eidebakken skole - 2012/421-76 44304/2013 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.12.07 13.12.07 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.12.07 13.12.07 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00074-036 U Datert: 09.10.07 Arkiv: 243 G10 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Til: Liz - Johanne Rodahl Sak: FYSAK 2007 Dok: SØKNAD OM FYSAK-MIDLER TIL FURUFLATEN AEROBIC Lnr.: 008180/07 J.nr: 07/01273-023

Detaljer

Journaldato: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.2010.

Journaldato: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.07.2014 Søknad på ressurser til spesialundervisning/hjelp for Barnehagemappe - 2009/1249-15

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 17.12.2004-19.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 17.12.2004-19.12.2004 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 04/01855-002 U Datert: 16.12.04 Arkiv: V65 98/1 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EK Til: Kjell Magne Stenhaug Sak: GNR. 98/1 - FORPAKTNINGSKONTRAKT Dok: FORPAKTNINGSKONTRAKT Lnr.: 009985/04 J.nr: 04/00344-009

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.07.07 09.07.08 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.07.07 09.07.08 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00712-006 U Datert: 09.07.07 Arkiv: U50 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Utlendingsdirektoratet Sak: BEKREFTELSE PÅ SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE I NORGE Dok: SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE - NORDIC

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Johansen Fred Skogeng Følgende medlemmer møtte ikke:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.01.07 19.01.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.01.07 19.01.07 for felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00122-001 I Datert: 18.01.07 Arkiv: 82/2 V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Fra: Svein Håvard Karlsen Sak: 82/2 - SØKNAD OM NYDYRKING Dok: 82/2 - SØKNAD OM NYDYRKING Lnr.: 000519/07 J.nr: 06/00142-053

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01451-002 U Datert: 18.12.06 Arkiv: PM 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Camilla Olsen Sak: SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL BRILLE Dok: SVAR PÅ SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL NYE BRILLER Lnr.:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.01.08 03.01.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 03.01.08 03.01.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/00349-040 I Datert: 31.12.07 Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Fra: Mit-FabLab Norway Sak: "KOMPETANSEHEVING MED FOKUS PÅ TEKNOLOGI OG INNOVASJON" PROSJEKT Dok: SKIFTE AV MEDLEM AV STYRINGSGRUPPA

Detaljer