Offentlig postjournal for Felles Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune"

Transkript

1 Sak: PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNADSOMGANGEN 20. AUGUST 2003 [U3] Dok: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET [U3] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY% Saksbeh.: FET-FET-AAH Fra: Eidebakken barneskole Sak: FLYTTEMELDINGER FOR ELEVER 2003 Dok: FLYTTEMELDING Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-APR Fra: Troms Kommunerevisjon, Distrikt 5 Sak: TILSAGN OM LØNNSTILSKUDD Dok: REVISORBEKREFTELSE REFKRAV AETAT Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: FET-FET-KMD Fra: Kjell Kristoffersen Sak: TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE Dok: UNDERTEGNET ARBEIDSAVTALE Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-EMH Fra: Mirjam Kristensen Sak: SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG - PARKVEIEN 6 Dok: UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: FET-FET-LÅ Fra: Øistein Hoe Sak: SØKNAD OM LØNNSJUSTERING Dok: LØNNSJUSTERING Lnr.: /03 Off.loven 6.2a -QU, 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: OPP-OPPV-SM Fra: Nord-Troms Museum Sak: KULTUR I SKOLEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I TROMS Dok: DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: OPP-OPPV-SM Fra: Regionskontoret i Nord-Troms Sak: REGION NORD TROMS 2003 Dok: INNKALLING TIL MØTE I REGIONEN Lnr.: /03

2 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-HPM Fra: Nasjonalbiblioteket Sak: KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2003 Dok: INNSAMLING AV VALGMATERIELL I FORBINDELSE MED HØ STENS VALG Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-RUK Fra: Arbeidstilsynet 12. distrikt Sak: BEHANDLING AV SØ KNAD OM SAMTYKKE ETTER AML 19 MANGLER VED SØ KNADEN - INNBETALING AV GEBYR - FAVORITTEN BAKERI AS Dok: SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØ LOVENS 19 Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-EMH Fra: Britt Evy Kristoffersen Sak: KOMMUNAL BOLIG MELLOMVEIEN 19 Dok: OPPSIGELSE AV LEIEKONTRAKT Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW Saksbeh.: [P4] Fra: [P4] Sak: [P4] [P4] Dok: [P4] [P4] Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 Til: Lene Karlsen Dok: TILSETTING I LEDIG HELGEHJEMMEL VED F.T. LYNGEN SYKEHJEM Lnr.: /03 Off. loven 6, 2a -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-TJI Fra: Rådgiver May Rostad Sak: NYE RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV SELVKOST FOR KOMMUNALE TJENESTER Dok: TILBUD OM VERKTØ Y - BEREGNING AV SELVKOST FOR VA-TJENESTENE Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY0 Saksbeh.: PUF-PUF-KK Fra: Skjervøy Sak: INVITASJON TIL INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID Dok: LEDER FOREBYGGENDE AVDELING - BRANN Lnr.: /03

3 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-HPM Fra: Kommunalbanken Sak: OPPTAK AV LÅN TIL BYGGING AV LYNGEN OMSORGSSENTER Dok: TILSAGN OM LÅN TIL BYGGING AV LYNGEN OMSORGSSENTER Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: PUF-PUF-EK Fra: Advokatene Rekve, Pleym & Co Sak: GNR. 118 BNR. 3 ODELSSAK Dok: 118/3 - OPPMÅLING AV DYRKEDE AREALER Lnr.: /03 Fra: Norsk forbund avd.294, Lyngen Sak: MIDLERTIDIG 50 % ASSISTENTSTILLING VED LENANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Dok: TILRÅDNING I STILLING SOM ASSISTENT I 50% VED LENANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Lnr.: /03 Off.loven 6.2a Til: Lene Karlsen Dok: ARBEIDSAVTALE Lnr.: /03 Off. loven 6, 2a Fra: Norsk forbund avd.294, Lyngen Sak: 26,7 % FAST STILLING I SOLHOV BARNEHAGE Dok: TILRÅDNING I STILLING SOM ASSISTENT FAST I 26,7% STILLING Lnr.: /03 Off.loven 6.2a Fra: Norsk forbund avd.294, Lyngen Sak: SOLHOV BARNEHAGE - ASSISTENTSTILLING I FORB. M/SPES. PED., 12 T/UKE Dok: TILRÅDNING I STILLING SOM ASSISTENT I FORBINDELSE MED SPSS.PED. TILTAK, 12 T/ UKE Lnr.: /03 Off. loven 6.2a Fra: Norsk forbund avd.294, Lyngen Sak: LEDIGE STILLINGER VED LYNGSDALEN SKOLE - SKOLEFRITIDSORDNINGEN Dok: TILRÅDNING I 2 VIKARIATER I DELSTILLING SOM ASS. I SFO Lnr.: /03 Off. loven 6.2a -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-LIF Til: Sparebanken Nord-Norge Sak: FRIGJØ RING DEPOSITUM Dok: FRIGJØ RING DEPOSITUM Lnr.: /03

4 Fra: Norsk forbund avd.294, Lyngen Sak: VIKARIAT I DELSTILLING SOM LÆRERASSISTENT Dok: TILRÅDNING I DELSTILLING SOM LÆRERASSISTENT Lnr.: /03 Off. loven 6.2a Fra: Norsk forbund avd.294, Lyngen Sak: DELSTILLING SOM ASSISTENT I SFO VED EIDEBAKKEN SKOLE Dok: TILRÅDNING I DELSTILLING SOM ASSISTENTEN I SFO FREM TIL Lnr.: /03 Off. loven 6.2a -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-HPM Fra: Norconsult as Sak: ANBUD - LYNGEN OMSORGSSENTER Dok: LYNGEN OMSORGSSENTER - VARSEL OM KONTRAKTSINNGÅELSE IHT FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 10-3 Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY% Saksbeh.: FET-FET-AAH Fra: Lenangen barne- og ungdomsskole Sak: FLYTTEMELDINGER FOR ELEVER 2003 Dok: FLYTTEMELDING Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY% Saksbeh.: FET-FET-AAH Fra: Hansnes skole Sak: FLYTTEMELDINGER FOR ELEVER 2003 Dok: FLYTTEMELDING Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: FET-FET-LÅ Fra: Tone Magelssen Sak: SØ KNAD OM 20 % PERMISJON FOR Å UTFØ RE ORGANISASJONSARBEID Dok: SØ KNAD OM DELVIS PERMISJON FOR Å UTFØ RE ORGANISASJONSARBEID Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY0 Saksbeh.: PUF-PUF-HLH Fra: Jægervassdragets fiskerlag Sak: ÅPENT KLOAKKUTSLIPP Dok: ÅPEN KLOAKKUTSLIPP TIL KJOSEN I JÆGERVASSELVA Lnr.: /03

5 Til: Vibeke Solås Dok: TILSETTING I LEDIG HELGEHJEMMEL VED F.T. LYNGEN SYKEHJEM Lnr.: /03 Off. loven 6, 2a Til: Vibeke Solås Dok: ARBEIDSAVTALE Lnr.: /03 Off. loven 6, 2a -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-LIF Til: Sparebanken Nord-Norge Sak: FRIGJØ RING DEPOSITUM Dok: FRIGJØ RING DEPOSITUM Lnr.: /03 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: PUF-PUF-EAS Til: Dagfinn Pedersen Sak: 72/1 - SØ KNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - DAGFINN PEDERSEN OG ASTRID ANDREASSEN Dok: 72/1 - SØ KNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - DAGFINN PEDERSEN OG ASTRID ANDREASSEN Lnr.: /03 -QU, 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: FET-FET-IJ Fra: -QU Fylkesmannen, i Troms, 'DWHUW adm.staben $UNLY0 Saksbeh.: FET-FET-KMD Sak: Fra: -QU TILSKUDD Avfallsservice, TIL ASSKOLEFRITIDSORDNINGER 'DWHUW $UNLY 2003 Saksbeh.: PUF-PUF-EK Dok: Sak: Fra: -QU MELDINGER Reindriftsforvaltningen 8 TILDELING AV OM TILSKUDD ENDRINGER 'DWHUW i TromsTIL I SKOLEFRITIDSORDNINGEN RENOVASJON OG SEPTIK-ABONNEMENT VÅER Saksbeh.: KAP. I [S4] AVFALLSSERVICE 221 POST Lnr.: Dok: Sak: Til: -QU /03 SØ [S4] 8 RENOVASJON KNAD OM GODKJENNING PÅ EIENDOMMEN 'DWHUW AV PLAN 86/15 FOR $UNLY NYDYRKING GNR. 112 Saksbeh.: BNR. 79FET-FET-LÅ Lnr.: Dok: Sak: Til: -QU /03 [S4] Silje 8 SØ KNAD [S4] Karlsen OM GODKJENNING 'DWHUW AV PLAN FOR NYDYRKING PÅ EIENDOMMEN Saksbeh.: [S4] 112/79 Lnr.: Dok: Sak: Til: -QU /03 FAST [S4], [S4] TILSETTING I 'DWHUW LEDIGE STILLINGSHJEMLER I PRO Saksbeh.: PUF-PUF-EK Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU /03 [S4] [U3], TILSETTING [S4] I LEDIG 'DWHUW HELGEHJEMMEL VED F.T. LYNGEN SYKEHJEM Svar Saksbeh.: på lnr: PUF-PUF-EK 1 Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU Off /03 PRODUKSJONSTILSKUDD [U3], [S4] loven [S4] 5a 1. ledd/forvaltn.loven 'DWHUW - SØ KNADSOMGANGEN ledd $UNLY9 nr AUGUST 2003 Saksbeh.: [U3] PUF-PUF-EK Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU Off /03 PRODUKSJONSTILSKUDD Fylkesmannen, SØ KNAD loven 6, OM 2a i PRODUKSJONSTILKUDD Troms, 'DWHUW landbr.avd., - SØ KNADSOMGANGEN jord I $UNLY0 JORDBRUKET 20. AUGUST [U3] 2003 Saksbeh.: [U3] FET-FET-KMD Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU Off /03 INFORMASJON Avfallsservice 8 SØ KNAD loven 5a OM 1. PRODUKSJONSTILSKUDD ledd/forvaltn.loven OM KULTURLANDSKAPSARBEID 'DWHUW ledd $UNLY I JORDBRUKET nr [U3] Saksbeh.: FET-FET-LÅ Lnr.: Dok: Sak: Til: -QU Off /03 MELDINGER Silje 8 INFORMASJON loven Karlsen 5a 1. OM ledd/forvaltn.loven OM ENDRINGER KULTURLANDSKAPSMIDLER 'DWHUW I RENOVASJON ledd $UNLY/ nr. 1OG SEPTIK-ABONNEMENT Saksbeh.: I PUF-PUF-RUK AVFALLSSERVICE 2003 Lnr.: Dok: Sak: Til: -QU Off /03 FAST Lill-Tove, 87/1 loven - RENOVASJON TILSETTING og 5a Rolf 1. ledd/forvaltn.loven Busund I 'DWHUW LEDIGE FOR - Magnus FRITIDSEIENDOMMEN STILLINGSHJEMLER Johansen ledd nr. 1 I PRO Saksbeh.: [E4] Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU /03 GNR. [E4], ARBEIDSAVTALE 107/40 - BYGGESØ 'DWHUW KNAD - MAGNUS JOHANSEN Saksbeh.: [E4] Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU /03 [E4], GNR. [E4] 107/40 - BYGGESØ 'DWHUW KNAD ANSVARLIG $UNLY30 SØ KER MAGNUS JOHANSEN, Saksbeh.: FET-FET-LÅ TILTAKSHAVER Dok: Sak: Fra: -QU LILL-TOVE Off. [E4] Marit 8 loven [E4] Lillevil 6, OG 2a ROLF 'DWHUW BUSUND, OPPHEVELSE $UNLY AV UTSETTENDE VIRKNING Saksbeh.: FET-FET-LÅ AV TILLATELSE TIL Lnr.: Dok: Sak: Til: -QU TILTAK /03 SØ Alise, [E4] KNAD [E4] Bakkehaug OM PERMISJON 'DWHUW FOR VIDEREUTDANNING $UNLY30 Saksbeh.: FET-FET-LÅ Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU /03 Off /03 FAST Elin 8 SØ KNAD loven Solvang TILSETTING 5a OM 1. PERMISJON ledd/forvaltn.loven I 'DWHUW LEDIGE STILLINGSHJEMLER ledd $UNLY nr. 1 I PRO Saksbeh.: FET-FET-LÅ Lnr.: Dok: Sak: Til: -QU Off /03 SØ Alise, TILSETTING KNAD loven Bakkehaug 5a OM I 1. PERMISJON LEDIG ledd/forvaltn.loven 'DWHUW HELGEHJEMMELVED FOR VIDEREUTDANNING ledd nr. F.T. 1 LYNGEN SYKEHJEM Saksbeh.: PUF-PUF-EK Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU /03 FAST [U3], SØ KNAD TILSETTING OM PERMISJON I 'DWHUW LEDIGE STILLINGSHJEMLER I PRO Saksbeh.: PUF-PUF-EK Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU Off /03 PRODUKSJONSTILSKUDD [U3], ARBEIDSAVTALE loven 6, 2a 'DWHUW - SØ KNADSOMGANGEN 20. AUGUST 2003 Saksbeh.: [U3] PUF-PUF-EK Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU /03 PRODUKSJONSTILSKUDD [U3], SØ KNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 'DWHUW - SØ KNADSOMGANGEN I JORDBRUKET 20. AUGUST [U3] 2003 Saksbeh.: [U3] PUF-PUF-EK Lnr.: Dok: Sak: Fra: Off /03 PRODUKSJONSTILSKUDD [U3] SØ KNAD loven 6, OM 2a PRODUKSJONSTILSKUDD - SØ KNADSOMGANGEN I JORDBRUKET 20. AUGUST U3] 2003 [U3] Lnr.: Dok: Sak: Off /03 PRODUKSJONSTILSKUDD SØ KNAD loven 5a OM 1. PRODUKSJONSTILKSUDD ledd/forvaltn.loven - SØ KNADSOMGANGEN ledd I JORDBRUKET nr AUGUST [U3] 2003 [U3] Lnr.: Dok: Off /03 SØ KNAD loven 5a OM 1. PRODUKSJONSTILSKUDD ledd/forvaltn.loven ledd I JORDBRUKET nr. 1 [U3] Lnr.: Off /03 loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1

6 Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 Fra: -QU [U3], 'DWHUW Saksbeh.: PUF-PUF-EK Sak: Fra: -QU PRODUKSJONSTILSKUDD [U3], 'DWHUW - SØ KNADSOMGANGEN 20. AUGUST 2003 Saksbeh.: [U3] PUF-PUF-EK Dok: Sak: Fra: -QU PRODUKSJONSTILSKUDD [U3], SØ KNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 'DWHUW - SØ KNADSOMGANGEN I JORDBRUKET 20. AUGUST [U3] 2003 Saksbeh.: [U3] PUF-PUF-EK Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU /03 PRODUKSJONSTILSKUDD [U3], SØ KNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 'DWHUW - SØ KNADSOMGANGEN I JORDBRUKET 20. AUGUST [U3] 2003 Saksbeh.: [U3] PUF-PUF-EK Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU Off /03 PRODUKSJONSTILSKUDD [U3], SØ KNAD loven 5a OM 1. PRODUKSJONSTILSKUDD ledd/forvaltn.loven 'DWHUW - SØ KNADSOMGANGEN ledd I JORDBRUKET nr AUGUST [U3] 2003 Saksbeh.: [U3] PUF-PUF-EK Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU Off /03 PRODUKSJONSTILSKUDD [U3] 8 SØ KNAD loven 5a OM 1. PRODUKSJONSTILSKUDD ledd/forvaltn.loven 'DWHUW - SØ KNADSOMGANGEN ledd $UNLY& I JORDBRUKET nr AUGUST [U3] 2003 Saksbeh.: [U3] OPP-OPPV-JSS Lnr.: Dok: Sak: Til: -QU Off /03 PRODUKSJONSTILSKUDD Jægervatnet, SØ KNAD loven 5a OM Idrettslag 1. PRODUKSJONSTILSKUDD ledd/forvaltn.loven -'DWHUW Lenangsøyra - SØ KNADSOMGANGEN Idrettslag ledd I - JORDBRUKET Lyngen/Karnes nr AUGUST IL [U3] Saksbeh.: [U3] PUF-PUF-EK Lnr.: Dok: Fra: -QU Furuflaten Off /03 [U3], SØ KNAD loven 5a IL OM - 1. Lyngstuva PRODUKSJONSTILSKUDD ledd/forvaltn.loven 'DWHUW Sportsklubb ledd I JORDBRUKET nr. 1 [U3] Saksbeh.: PUF-PUF-EK Lnr.: Sak: Fra: -QU Off /03 KULTUR- PRODUKSJONSTILSKUDD [U3], loven 5a OG 1. MARKEDSDAGAN ledd/forvaltn.loven 'DWHUW - SØ KNADSOMGANGEN I 13 LYNGEN 1. ledd nr AUGUST 2003 Saksbeh.: [U3] PUF-PUF-EK Dok: Sak: Fra: -QU Off. PRODUKSJONSTILSKUDD [U3], "ÅPEN SØ KNAD loven HALL" 5a OM 1. PRODUKSJONSTILSKUDD FOR ledd/forvaltn.loven BARN 'DWHUW OG - SØUNGDOM KNADSOMGANGEN ledd FREDAG I JORDBRUKET nr AUGUST FORESPØ [U3] 2003 RSEL Saksbeh.: [U3] OM PUF-PUF-EK Å VÆ RE VAKTER Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU OG/ELLER /03 PRODUKSJONSTILSKUDD [U3], SØ KNAD OM AKTIVITETSLEDERE PRODUKSJONSTILSKUDD 'DWHUW - SØ KNADSOMGANGEN I JORDBRUKET 20. AUGUST [U3] 2003 Saksbeh.: [U3] PUF-PUF-EK Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU /03 Off /03 PRODUKSJONSTILSKUDD [U3] 8 SØ KNAD loven 5a OM 1. PRODUKSJONSTILSKUDD ledd/forvaltn.loven 'DWHUW - SØ KNADSOMGANGEN ledd $UNLY I JORDBRUKET nr AUGUST [U3] 2003 Saksbeh.: [U3] FET-FET-LÅ Lnr.: Dok: Sak: Til: -QU Off /03 PRODUKSJONSTILSKUDD Karianne, SØ KNAD loven Karlsen 5a OM 1. PRODUKSJONSTILSKUDD ledd/forvaltn.loven 'DWHUW - SØ KNADSOMGANGEN ledd I JORDBRUKET nr AUGUST [U3] 2003 Saksbeh.: [U3] PUF-PUF-EK Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU Off /03 FAST [U3], SØ KNAD loven TILSETTING 5a OM 1. PRODUKSJONSTILSKUDD ledd/forvaltn.loven I 'DWHUW LEDIGE STILLINGSHJEMLER ledd I JORDBRUKET nr. 1 I PRO [U3] Saksbeh.: PUF-PUF-EK Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU Off /03 PRODUKSJONSTILSKUDD [U3], TILSETTING loven 5a I 1. LEDIG ledd/forvaltn.loven 'DWHUW HELGEHJEMMEL - SØ KNADSOMGANGEN ledd VED nr. F.T. 1 LYNGEN 20. AUGUST SYKEHJEM 2003 Saksbeh.: [U3] PUF-PUF-EK Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU Off /03 PRODUKSJONSTILSKUDD [U3], SØ KNAD loven 5a OM 1. PRODUKSJONSTILSKUDD ledd/forvaltn.loven 'DWHUW - SØ KNADSOMGANGEN ledd I JORDBRUKET nr AUGUST [U3] 2003 Saksbeh.: [U3] PUF-PUF-EK Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU Off /03 PRODUKSJONSTILSKUDD [U3], SØ KNAD loven 6, OM 2a PRODUKSJONSTILSKUDD 'DWHUW - SØ KNADSOMGANGEN I JORDBRUKET 20. AUGUST [U3] 2003 Saksbeh.: [U3] PUF-PUF-EK Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU Off /03 PRODUKSJONSTILSKUDD [U3], SØ KNAD loven 5a OM 1. PRODUKSJONSTILSKUDD ledd/forvaltn.loven 'DWHUW - SØ KNADSOMGANGEN ledd I JORDBRUKET nr AUGUST [U3] 2003 Saksbeh.: [U3] PUF-PUF-EK Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU Off /03 PRODUKSJONSTILSKUDD [U3], SØ KNAD loven 5a OM 1. PRODUKSJONSTILSKUDD ledd/forvaltn.loven 'DWHUW - SØ KNADSOMGANGEN ledd I JORDBRUKET nr AUGUST [U3] 2003 Saksbeh.: [U3] PUF-PUF-EK Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU Off /03 PRODUKSJONSTILSKUDD [U3], SØ KNAD loven 5a OM 1. PRODUKSJONSTILSKUDD ledd/forvaltn.loven 'DWHUW - SØ KNADSOMGANGEN ledd I JORDBRUKET nr AUGUST [U3] 2003 Saksbeh.: [U3] PUF-PUF-EK Lnr.: Dok: Sak: Fra: -QU Off /03 PRODUKSJONSTILSKUDD [U3] 8 SØ KNAD loven 5a OM 1. PRODUKSJONSTILSKUDD ledd/forvaltn.loven 'DWHUW - SØ KNADSOMGANGEN ledd $UNLY I JORDBRUKET nr AUGUST U3] 2003 Saksbeh.: [U3] FET-FET-LÅ Lnr.: Dok: Sak: Til: Off /03 PRODUKSJONSTILSKUDD Karianne SØ KNAD loven Karlsen 5a OM 1. PRODUKSJONSTILSKUDD ledd/forvaltn.loven - SØ KNADSOMGANGEN ledd I JORDBRUKET nr AUGUST [U3] 2003 [U3] Lnr.: Dok: Sak: Off /03 FAST SØ KNAD loven TILSETTING 5a OM 1. PRODUKSJONSTILSKUDD ledd/forvaltn.loven I LEDIGE STILLINGSHJEMLER ledd I JORDBRUKET nr. 1 I PRO [U3] Lnr.: Dok: Off /03 TILSETTINGSBREV loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 Lnr.: Off /03 loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 Off.loven 6.2a

7 Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 Lnr.: /03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 Fra: -QU [U3] 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-KMD Sak: Til: -QU PRODUKSJONSTILSKUDD Quentin 8 Serba 'DWHUW - SØ KNADSOMGANGEN $UNLY 20. AUGUST 2003 Saksbeh.: [U3] FET-FET-KMD Dok: Sak: Til: -QU SOMMERJOBB Daniel 8 SØ KNAD Høgtun PRODUKSJONSTILSKUDD FOR 'DWHUW SKOLEUNGDOM - LYNGEN $UNLY I JORDBRUKET KOMMUNE [U3] 2003 Saksbeh.: FET-FET-KMD Lnr.: Dok: Sak: Til: -QU /03 SOMMERJOBB Lars-Andre 8 ARBEIDSBEKREFTELSE Ophaug FOR 'DWHUW SKOLEUNGDOM - LYNGEN $UNLY KOMMUNE 2003 Saksbeh.: FET-FET-KMD Lnr.: Dok: Sak: Til: -QU Off /03 SOMMERJOBB Aleksander 8 ARBEIDSBEKREFTELSE loven 5a Bjørg 1. FOR ledd/forvaltn.loven 'DWHUW SKOLEUNGDOM LYNGEN ledd $UNLY nr. 1 KOMMUNE 2003 Saksbeh.: FET-FET-KMD Lnr.: Dok: Sak: Til: -QU /03 SOMMERJOBB Kristian 8 ARBEIDSBEKREFTELSE Rognli FOR 'DWHUW SKOLEUNGDOM - LYNGEN $UNLY KOMMUNE 2003 Saksbeh.: FET-FET-KMD Lnr.: Dok: Sak: Til: -QU /03 SOMMERJOBB Veronika 8 ARBEIDSBEKREFTELSE Nilsen FOR 'DWHUW SKOLEUNGDOM - LYNGEN $UNLY KOMMUNE 2003 Saksbeh.: FET-FET-KMD Lnr.: Dok: Sak: Til: -QU /03 SOMMERJOBB Lill-Anna 8 ARBEIDSBEKREFTELSE HijmanFOR 'DWHUW SKOLEUNGDOM - LYNGEN $UNLY KOMMUNE 2003 Saksbeh.: FET-FET-KMD Lnr.: Dok: Sak: Til: -QU /03 SOMMERJOBB Karoline 8 ARBEIDSBEKREFTELSE Garfjell FOR 'DWHUW SKOLEUNGDOM - LYNGEN $UNLY KOMMUNE 2003 Saksbeh.: FET-FET-KMD Lnr.: Dok: Sak: Til: -QU /03 SOMMERJOBB Marita 8 ARBEIDSBEKREFTELSE Sørensen FOR 'DWHUW SKOLEUNGDOM - LYNGEN $UNLY KOMMUNE 2003 Saksbeh.: FET-FET-KMD Lnr.: Dok: Sak: Til: -QU /03 SOMMERJOBB Hilde 8 ARBEIDSBEKREFTELSE Fagerborg FOR 'DWHUW SKOLEUNGDOM - LYNGEN $UNLY KOMMUNE 2003 Saksbeh.: FET-FET-KMD Lnr.: Dok: Sak: Til: /03 SOMMERJOBB Jill ARBEIDSBEKREFTELSE Gøril Samuelsen FOR SKOLEUNGDOM - LYNGEN KOMMUNE 2003 Lnr.: Dok: Sak: /03 SOMMERJOBB ARBEIDSBEKREFTELSE FOR SKOLEUNGDOM - LYNGEN KOMMUNE 2003 Lnr.: Dok: /03 ARBEIDSBEKREFTELSE Lnr.: /03

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/00022-014 I Datert: 14.02.05 Arkiv: 223 C11 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Laila Lanes Dok: SØKNAD OM KULTURMIDLER 2005 FOR PROSJEKT "LYNGEN FABRIKKER M.M" Lnr.: 001300/05 J.nr: 04/01741-005 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 05/00733-002 U Datert: 31.05.05 Arkiv: [F4] Saksbeh.: [F4] Til: [F4] Sak: [F4] [F4] Dok: [F4] [F4] Lnr.: 003873/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00928-001 U Datert:

Detaljer

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01276-005 U Datert: 28.11.06 Arkiv: 78/25 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Reindriftsforvaltningen i Troms - Sametinget / Sámediggi - Troms fylkes v/kulturetaten

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off: J.nr: 06/01236-004 U Datert: 13.10.06 Arkiv: 124/13 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tove N. Johannessen Sak: GNR. 124/13 - MELDING OM TILTAK - VED OG REDSKAPSBOD Dok: SVAR ANG. GNR. 124/13 - NY - MELDING

Detaljer

Offentlig journal. Innmelding elev Thea Samuelsen. Innmelding av elever til 1. klasse skoleåret 2012/2013 ved Oksvik skole 2012/287-3 1915/2012

Offentlig journal. Innmelding elev Thea Samuelsen. Innmelding av elever til 1. klasse skoleåret 2012/2013 ved Oksvik skole 2012/287-3 1915/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 19.01.2012 nnhold: nnmelding elev Thea Samuelsen nnmelding av elever til 1. klasse

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll Søknad om å få leie gamle gartneriet

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/01276-002 U Datert: 11.12.08 Arkiv: B44 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Til: Fylkesmannen i Troms Sak: SKRIFTLIG TILSYN MED KOMMUNENES OPPFYLLELSE AV PLIKTEN TIL Å TILBY FRUKT OG GRØNT Dok: SKRIFTLIG TILSYN

Detaljer

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Nedbemanning Nedbemanning i 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 474 Avs./mottaker:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00082-045 U Datert: 31.05.07 Arkiv: V11 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Janne og Bjarne Leonhardsen Sak: OPPFØLGING AV NÆRINGSSAKER FRA 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Lnr.:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00048-008 U Datert: 25.09.07 Arkiv: 232 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Lyngen Næringsforening Sak: KOMMUNAL EIENDOMSSKATT Dok: SVAR ANG. EIENDOMSSKATT Lnr.: 007634/07 Svar på lnr: 6 J.nr: 07/01304-003

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.03.2005-31.03.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.03.2005-31.03.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/01335-009 U Datert: 21.03.05 Arkiv: G10 Saksbeh.: ADM-ADM-MG Til: Helsetilsynet i Troms v/ kst. fylkeslege Anne Høye Sak: MELDING OM TILSYN MED SAMFUNNSMEDISINSKE OPPGAVER M/VEKT PÅ MILJØRETTET

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Offentlig journal. Regulerings av festeavgift. Regulering av festeavgift gnr. 84/1 feste 86, 25, 159, 84 og 83 2009/3992-1 10535/2009 19.03.

Offentlig journal. Regulerings av festeavgift. Regulering av festeavgift gnr. 84/1 feste 86, 25, 159, 84 og 83 2009/3992-1 10535/2009 19.03. Offentlig journal Seleksjon: Raort generert: 25.3.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttye:,U, Status: J,A 26.03.2009 nnhold: Regulerings av festeavgift Regulering av festeavgift gnr. 84/1

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Elevmappe Eidebakken skole - 2012/421-76 44304/2013 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.04.2014 Søknad om tilskudd til studietur til nderøya og Røros - Kjelkebakken gårdsslakteri

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.12.07 13.12.07 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.12.07 13.12.07 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00074-036 U Datert: 09.10.07 Arkiv: 243 G10 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Til: Liz - Johanne Rodahl Sak: FYSAK 2007 Dok: SØKNAD OM FYSAK-MIDLER TIL FURUFLATEN AEROBIC Lnr.: 008180/07 J.nr: 07/01273-023

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.07.07 09.07.08 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 06.07.07 09.07.08 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00712-006 U Datert: 09.07.07 Arkiv: U50 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Utlendingsdirektoratet Sak: BEKREFTELSE PÅ SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE I NORGE Dok: SØKNAD OM ARBEIDSTILLATELSE - NORDIC

Detaljer

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok.

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2013 Tilsynsrapport Nordreisa kirke, gnr 1942/14/9 Nordreisa kirke 1942/14/9

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.01.07 19.01.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.01.07 19.01.07 for felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00122-001 I Datert: 18.01.07 Arkiv: 82/2 V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Fra: Svein Håvard Karlsen Sak: 82/2 - SØKNAD OM NYDYRKING Dok: 82/2 - SØKNAD OM NYDYRKING Lnr.: 000519/07 J.nr: 06/00142-053

Detaljer

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03.

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1 Diverse bekreftelser i landbruket

Detaljer

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: Tilsetting i stilling som kommuneveterinær D 636 Utlysning av stilling

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal. Fysisk test. Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 01.06.2012 06.06.2012 ***** ***** ***** ***** ***** ST-Personalmappe - ***** *****

Offentlig journal. Fysisk test. Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 01.06.2012 06.06.2012 ***** ***** ***** ***** ***** ST-Personalmappe - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2012 Fysisk test Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 Rolf-Vidar Olsen m.fl.

Detaljer