/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal for Felles Lyngen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 14.06.04-14.06.04 for Felles Lyngen kommune"

Transkript

1 -QU 8 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: ADMI-ADMI-JIL Til: Per Hermod Hansen Sak: TRAKTORVEI VED AITEGALLU - MANNDALEN I KÅFJORD Dok: VEDRØRENDE TRAKTORVEG VED AITEGALLU Lnr.: /04 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: LSP-LSP-KH Til: AOF Troms - avd. Finnsnes Sak: HJELPEPLEIERUTDANNING - LØNN FOR UNDERVISNINGSTIMER Dok: HJELPEPLEIERUTDANNING - LØNN FOR UNDERVISNINGSTIMER Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Alette Brorstad Sak: TILSETTING I FASTLEGEHJEMMEL LYNGEN LEGEKONTOR Dok: SØKNAD - TILSETTING I FASTLEGEHJEMMEL LYNGEN LEGEKONTOR Lnr.: /04 Off. loven 6.2a -QU 8 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: TEK-TEK-HLH Til: Margrethe Nordahl Sak: TILDELING AV TOMT ØVRE SOLBAKKEN BOLIGFELT Dok: TILDELING AV TOMT ØVRE SOLBAKKEN BOLIGFELT Lnr.: /04 Til: Gerd Larsen Sak: LÆRERTILSETTINGER SKOLEÅRET 2004/2005 Dok: TILSETTINGSBREV Lnr.: /04 Off.loven 6.2a -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: ILH-ILH-MOS Til: Marita Larsen Sak: SØKNAD SOM FERIEVIKAR 2004 Dok: FERIEVIKAR 2004 Lnr.: /04

2 Til: Annie Skogheim Lund Sak: LÆRERTILSETTINGER SKOLEÅRET 2004/2005 Dok: TILSETTINGSBREV Lnr.: /04 Off.loven 6.2a Til: Annie Skogheim Lund Sak: LÆRERTILSETTINGER SKOLEÅRET 2004/2005 Dok: TILSETTINGSBREV I VIKARIAT VED OKSVIK SKOLE Lnr.: /04 Off.loven 6.2a Til: Annie Skogheim Lund Sak: LÆRERTILSETTINGER SKOLEÅRET 2004/2005 Dok: TILSETTING SOM LÆRER I FAST STILLING VED OKVIK SKOLE OG SOM VIKAR FOR SKOLEÅRET 2004/2005 Lnr.: /04 Off. loven 6, 2a Til: Willy Haugen Dok: FJÆRNING AV SØ PPEL/RYDDING I NORD-LENANGEN HAMN Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Fra: KLP Forsikring Sak: NYTT FLEKSIBELT TILBUD FRA KLP Dok: SVARSKJEMA FOR VALG AV FINANSIERINGSMODELL FRA 1.JULI 2004 Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Fra: KLP Forsikring Sak: NYTT FLEKSIBELT TILBUD FRA KLP Dok: ENDRING I VÅRT NYE FLEKSIBLE TILBUD Lnr.: /04

3 -QU 8 'DWHUW Saksbeh.: ADMI-ADMI-AKH Til: [U3] Sak: SØ KNAD OM AVLØ SERTILSKUDD VED SYKDOM [U3] Dok: SØ KNAD OM AVLØ SERTILSKUDD VED SYKDOM [U3] Lnr.: /04 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 Til: Bente Merete Hansen Sak: LÆ RERTILSETTINGER SKOLEÅRET 2004/2005 Dok: TILSETTINGSBREV Lnr.: /04 Off.loven 6.2a Til: Bjarne Leonhardsen Dok: FJÆ RNING AV SØ PPEL/RYDDING I NORD-LENANGEN HAMN Lnr.: /04 Til: Bente Merete Hansen Sak: LÆ RERTILSETTINGER SKOLEÅRET 2004/2005 Dok: TILSETTING I VIKARIAT VED OKSVIK SKOLE Lnr.: /04 Off. loven 6, 2a -QU 8 'DWHUW Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: /04 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 Til: Frank Næss Dok: FJÆ RNING AV SØ PPEL/RYDDING I NORD-LENANGEN HAMN Lnr.: /04

4 -QU 8 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: ADMI-ADMI-JIL Til: Harald Johnsen Sak: TRAKTORVEI VED LØ KVOLL- KÅFJORD KOMMUNE Dok: SØ KNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI PÅ GNR 29 BNR 2,8, 3 OG 7 PÅ LØ KVOLL I KÅFJORD - MELDING OM VEDTAK Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY. Saksbeh.: ADMI-ADMI-SH Fra: Lyngen kommuen Sak: FORVALTNINGSPLAN LYNGSALPAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Dok: ANNONSERING - FRAMTID I NORD OG NORDLYS Lnr.: /04 Til: Emil Næss Dok: FJÆ RNING AV SØ PPEL/RYDDING I NORD-LENANGEN HAMN Lnr.: /04 Til: Kurth Engenes Dok: FJÆ RNING AV SØ PPEL/RYDDING I NORD-LENANGEN HAMN Lnr.: /04 Til: Vivi-Anne Siikavuopio - Abdirahman Sheekh Mohamed Sak: TILSETTING AV VERNEPLEIER V/SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER Dok: VEDR. SØ KNAD PÅ LEDIG STILLING SOM VERNEPLEIER Lnr.: /04 -QU 8 'DWHUW Saksbeh.: [P4] Til: [P4] Sak: [P4] [P4] Dok: [P4] [P4] Lnr.: /04 Off. loven 6, 2a

5 -QU 8 'DWHUW $UNLY8 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OEN Til: Eivind/Espen og Kjetil Johansen Sak: SØ KNAD OM LÅN/ TILSKUDD Dok: SØ KNAD OM LÅN/ TILSKUDD Lnr.: /04 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Adan Yusuf Mahamuid Dok: TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE Lnr.: /04 Off.loven 6.2a -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: ADM-ADM-AAH Til: Framtid i Nord - Nordlys Sak: KUNNGJØ RINGER AV KOMMUNESTYREMØ TER 2004 Dok: KUNNGJØ RING AV KOMMUNESTYREMØ TE Lnr.: /04 Til: Lenangen Fiskeriselskap a/s Dok: FJÆ RNING AV SØ PPEL/RYDDING I NORD-LENANGEN HAMN Lnr.: /04 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Adan Yusuf Mahamud Dok: TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE Lnr.: /04 Off. loven 6, 2a -QU 8 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: TEK-TEK-HLH Til: Liss Grønnbakk og Odd Harald Grøtterud Sak: TILDELING AV TOMT Ø VRE SOLBAKKEN BOLIGFELT Dok: TILDELING AV TOMT Ø VRE SOLBAKKEN BOLIGFELT Lnr.: /04

6 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Adan Yusuf Mahamud Dok: TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE Lnr.: /04 Off. loven 6, 2a -QU 8 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: TEK-TEK-HLH Til: Frode Langgård Sak: SØ KNAD OM TILDELING AV TOMT SOLBAKKEN BOLIGFELT Dok: TILDELING AV TOMT Ø VRE SOLBAKKEN BOLIGFELT Lnr.: /04 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Mahamud Yusuf Adan Dok: VEDRØ RENDE VIKARIAT SOM RENHOLDER Lnr.: /04 -QU 8 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: ADM-ADM-EH Til: Nordreisa Sak: BEKREFTELSE PÅ TAPT ARBEIDSFORTJENESTE Dok: BEKREFTELSE PÅ TAPT ARBEIDSFORTJENESTE Lnr.: /04 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: ILH-ILH-MOS Til: Marita Larsen Dok: TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE Lnr.: /04 Off. loven 6.2a -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: ILH-ILH-MOS Til: Liv Torunn Jørgensen Dok: FERIEVIKAR 2004 Lnr.: /04

7 -QU 8 'DWHUW $UNLY. Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Formannskapets medlemmer m.v. Sak: FORVALTNINGSPLAN LYNGSALPAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Dok: TRANSPORT TIL TROMSØ 17. JUNI - OPPDATERT PROGRAM Lnr.: /04 -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: ILH-ILH-MOS Til: Liv Torunn Jørgensen Dok: TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE Lnr.: /04 Off. loven 6.2a -QU 8 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Nord - Troms Tingrett Sak: SØ KNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM/DISPENSASJON FRA AREALPLAN OG BYGNINGSLOV GNR. 120/6 Dok: TINGLYSING AV MÅLEBREV Lnr.: /04 -QU 8 'DWHUW Saksbeh.: [P4] Til: [P4] Sak: [P4] [P4] Dok: [P4] [P4] Lnr.: /04 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU 8 'DWHUW Saksbeh.: [P4] Til: [P4] Sak: [P4] [P4] Dok: [P4] [P4] Lnr.: /04 Off. loven 6, 2a -QU, 'DWHUW $UNLY* Saksbeh.: ADM-ADM-MG Fra: KS Sak: AVTALEN MELLOM REGJERINGEN OG KS OM KVALITET I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE Dok: AVTALE MELLOM REGJERINGEN OG KS OM KVALITET I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTENE Lnr.: /04

8 -QU, 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Janne og Åge Edvardsen Sak: MELDING OM TILTAK GNR. 101/12 - BYGGETILLATELSE Dok: MELDING OM TILTAK - BOENHET I TILLAGG TIL CAMPINGVOGN Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY8 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Fra: U.L Trollvasstind Sak: SØ KNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING FOR Ø L OG VIN Dok: SØ KNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING FOR Ø L OG VIN Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: ILH-ILH-MOS Fra: Abdieahaman Sheek Mohamed Dok: RETUR AV ARBEIDSAVTALE Lnr.: /04 Off.loven 6.2a -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Kjell Gunnar MacKay Sak: LEDIG STILLING SOM BADEVAKT EIDEBAKKEN UNGDOMSSKOLE Dok: SØ KNAD - LEDIG STILLING SOM BADEVAKT EIDEBAKKEN UNGDOMSSKOLE Lnr.: /04 Off. loven 6.2a -QU, 'DWHUW Saksbeh.: [P4] Fra: [P4] Sak: [P4] [P4] Dok: [P4] [P4] Lnr.: /04 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Fra: Andenes Baptistmenighet Sak: SØ KNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL TROSSAMFUNN 2004 Dok: KRAV OM TILSKUDD Lnr.: /04 Off.loven 5a

9 -QU, 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-RUK Fra: Ø kohus Norge as Sak: SØ KNAD OM BYGGETILLATELSe GNR. 123/31 Dok: ANMODNING OM FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY$ Saksbeh.: ADM-ADM-LH Fra: Fylkesmannen i Troms, justis-/sosialavd. Sak: STATSTILSKUDD TIL DRIFT AV BARNEHAGER ÅRSMELDING PR Dok: RAPPORTERING PÅ BARNEHAGEOMRÅDET Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY; Saksbeh.: TEK-TEK-KK Fra: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Sak: KOMMUNEUNDERSØ KELSEN 2002 (DSB) Dok: MANGELFULL GJENNOMFØ RING AV TILSYN MED SÆ RSKILTE BRANNOBJEKTER I LYNGEN KOMMUNE Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: ADM-ADM-LH Fra: Rødtoppen barnehage Sak: 100 % FAST STILLING SOM BARNE OG UNGDOMSFAGARBEIDER I RØ DTOPPEN BARNEHAGE Dok: TILRÅDING VED TILSETTING AV BARNE- OG UNGDOMSFAGARBEIDER I RØ DTOPPEN BARNEHAGE Lnr.: /04 Off.loven 6.2a -QU 8 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: ADM-ADM-EH Til: Jorunn Larssen Sak: BEKREFTELSER TIL STATENS LÅNEKASSE Dok: BEKREFTELSER TIL STATENS LÅNEKASSE Lnr.: /04 -QU, 'DWHUW Saksbeh.: [B4] Fra: [B4] Sak: [B4] [B4] Dok: [B4] [B4] Lnr.: /04 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven ledd nr. 1

10 -QU 8 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Nord - Troms Tingrett Sak: SØ KNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 84/ KJØ P AV FESTETOMT Dok: TINGLYSING AV MÅLEBREV FOR 84/98 Lnr.: /04 -QU 8 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Nord - Troms Tingrett Sak: SØ KNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 84/ KJØ P AV FESTETOMT Dok: TINGLYSING AV MÅLEBREV FOR 84/97 Lnr.: /04 -QU 8 'DWHUW $UNLY8 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: U.L Trollvasstind Sak: SØ KNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING FOR Ø L OG VIN Dok: SVAR ANG. SØ KNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING FOR Ø L OG VIN Lnr.: /04 Svar på lnr: 1 -QU 8 'DWHUW $UNLY8 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OEN Til: Gavebua Sak: SØ KNAD TIL NÆ RINGSFONDET Dok: SØ KNAD TIL NÆ RINGSFONDET Lnr.: /04

Offentlig postjournal 22.05.03-22.05.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 22.05.03-22.05.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY9 Saksbeh.: PUF-PUF-EK Til: SND Troms Sak: GNR. 79/12 - DRIFTSBYGNING II - MERETHE NORDSVEEN Dok: GNR. 79/12 - DRIFTSBYGNING II - MERETHE NORDSVEEN Lnr.: 004371/03 -QU 8 'DWHUW $UNLY

Detaljer

Offentlig postjournal 12.06.03-12.06.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 12.06.03-12.06.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: OPP-OPPV-LH Til: Margrethe Nordahl Sak: SØKNAD OM PERMISJON FOR DELTAKELSE PÅ FYLKESÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET - MARGRETE NORDAHL Dok: SVAR ANG. PERMISJONSØ KNAD 23 MAI

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 10.06.03-10.06.03 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 10.06.03-10.06.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY/ Saksbeh.: PUF-PUF-EAS Til: Liv Larssen Sak: 84/1 FNR. 13 - SØKNAD OM KJØP AV FESTETOMT - LIV LARSSEN Dok: 84/1 FNR. 13 - SØKNAD OM KJØP AV FESTETOMT - LIV LARSSEN Lnr.: 004980/03 Til:

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 02.01.04-04.01.04 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 02.01.04-04.01.04 for Felles Lyngen kommune -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-APR Fra: Aetat Sak: TILSAGN OM TILSKOTT FLEKSIBEL JOBB Dok: TILSAGN OM TILSKUDD TIL FLEKSIBEL JOBB- LØNNSTILSKUDD AV LENGRE VARIGHET Lnr.: 000001/04 Off.loven 6.2a Fra:

Detaljer

Offentlig postjournal 22.06.06 22.06.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 22.06.06 22.06.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/00701-002 U Datert: 19.06.06 Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Sak: [U4] [U4] Dok: [U4] [U4] Lnr.: 004323/06 Svar på lnr: 1 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 06/00816-001

Detaljer

Offentlig postjournal 25.09.03-25.09.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 25.09.03-25.09.03 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY>8@ Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Lnr.: 007635/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: FET-FET-SS Fra: Lyngsdata as Sak: BREDBÅNDUTBYGGING I KOMMUNER

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.03.06 16.03.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 01/02368-003 U Datert: 05.11.01 Arkiv: 251 Saksbeh.: FET-FET-KD Til: KLP Forsikring Sak: LYNGEN KOMMUNE - LÅN - AVDRAGSUTSETTELSE Dok: LYNGEN KOMMUNE LÅN AVDRAGSUTSETTELSE 2002 Lnr.: 007548/01 Off.loven

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.07.2003-16.07.2003 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00219-025 U Datert: 08.07.03 Arkiv: [E4] Saksbeh.: [E4] Til: [E4] Sak: [E4] [E4] Dok: [E4] [E4] Lnr.: 005983/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 02/02355-155 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.05 22.06.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 05/00733-002 U Datert: 31.05.05 Arkiv: [F4] Saksbeh.: [F4] Til: [F4] Sak: [F4] [F4] Dok: [F4] [F4] Lnr.: 003873/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00928-001 U Datert:

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 19.02.04-19.02.04 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 19.02.04-19.02.04 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Forbrukerombudet Sak: FORBRUKERPOLITIKK INNEN KOMMUNAL TJENESTEYTING Dok: PROSJEKT OM FORBRUKERPOLITIKK INNEN KOMMUNAL TJENESTEYTING Lnr.: 001286/04 -QU, 'DWHUW

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.08 14.12.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/01276-002 U Datert: 11.12.08 Arkiv: B44 Saksbeh.: ADM-ADM-SM Til: Fylkesmannen i Troms Sak: SKRIFTLIG TILSYN MED KOMMUNENES OPPFYLLELSE AV PLIKTEN TIL Å TILBY FRUKT OG GRØNT Dok: SKRIFTLIG TILSYN

Detaljer

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 21.08.03-21.08.03 for Felles Lyngen kommune Sak: PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNADSOMGANGEN 20. AUGUST 2003 [U3] Dok: SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET [U3] Lnr.: 006747/03 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY%

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00986-037 U Datert: 30.11.04 Arkiv: 123/15 L12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-SLA Til: Evelyn Thomassen - Fylkesmannen i Troms, miljøvernavd. - Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Hallvard Robertsen

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off: J.nr: 06/01236-004 U Datert: 13.10.06 Arkiv: 124/13 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tove N. Johannessen Sak: GNR. 124/13 - MELDING OM TILTAK - VED OG REDSKAPSBOD Dok: SVAR ANG. GNR. 124/13 - NY - MELDING

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 16.02.2005-16.02.2005 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/00022-014 I Datert: 14.02.05 Arkiv: 223 C11 Saksbeh.: ADM-ADM-JSS Fra: Laila Lanes Dok: SØKNAD OM KULTURMIDLER 2005 FOR PROSJEKT "LYNGEN FABRIKKER M.M" Lnr.: 001300/05 J.nr: 04/01741-005 U Datert:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.09.06 27.09.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.09.06 27.09.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01124-003 I Datert: 25.09.06 Arkiv: 111/67 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: Dalsbøes Arkitektkontor Sak: 111/67 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Dok: 111/67 - NY- SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Journaldato: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.07.2009.

Journaldato: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.07.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.08.09-03.08.09, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.08.2009 79/57 - Ferdigmelding, Midlertidig brukstillatelse 79/57 -

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01276-005 U Datert: 28.11.06 Arkiv: 78/25 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Reindriftsforvaltningen i Troms - Sametinget / Sámediggi - Troms fylkes v/kulturetaten

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 15.03.06 15.03.06 for Felles Lyngen kommune. FOR LYNGSALPAN Lnr.: 001751/06 U.off: J.nr: 03/01523-053 U Datert: 14.03.06 Arkiv: 131 K12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-OMS Til: Destinasjon Tromsø - Vestre Storfjord og Lyngen jeger- og fisk V/Svein Arild Larsen - Koppangen brygger V/ Alf Fagerborg

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.06 18.12.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01451-002 U Datert: 18.12.06 Arkiv: PM 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Til: Camilla Olsen Sak: SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL BRILLE Dok: SVAR PÅ SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL NYE BRILLER Lnr.:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 31.05.07 31.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00082-045 U Datert: 31.05.07 Arkiv: V11 Saksbeh.: ADM-ADM-HPM Til: Janne og Bjarne Leonhardsen Sak: OPPFØLGING AV NÆRINGSSAKER FRA 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL KJØP AV MELKEKVOTE Lnr.:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V72. (enhet/initialer): LYADM/ET. Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V83 LYADM/ET. Dok.dato: 16.02.

Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V72. (enhet/initialer): LYADM/ET. Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V83 LYADM/ET. Dok.dato: 16.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.10, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2010 OKsvik gård vedproduksjon AS - søknad om NMSK tilskudd. Gnr.85 bnr.1 Oksvik gård vedproduksjon

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 24.10.07 24.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00048-008 U Datert: 25.09.07 Arkiv: 232 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: Lyngen Næringsforening Sak: KOMMUNAL EIENDOMSSKATT Dok: SVAR ANG. EIENDOMSSKATT Lnr.: 007634/07 Svar på lnr: 6 J.nr: 07/01304-003

Detaljer

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Nedbemanning Nedbemanning i 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 474 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 2.10.2014-5.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2014.

Journaldato: 2.10.2014-5.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 19.06.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.10.2014-5.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.10.2014 Voksenopplæring elevmappe 2012/837-19 24991/2014 19.06.2014 LYADM/HOS E

Detaljer