Sammen i TET. Ved hjelp av samarbeid og kunnskapsdeling bygges de mest avanserte offshorefartøyene fremdeles på Sunnmøre.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammen i TET. Ved hjelp av samarbeid og kunnskapsdeling bygges de mest avanserte offshorefartøyene fremdeles på Sunnmøre."

Transkript

1 40

2 Sammen i TET Ved hjelp av samarbeid og kunnskapsdeling bygges de mest avanserte offshorefartøyene fremdeles på Sunnmøre. Tekst: Audun Bakke Andersen Foto: Audun Bakke Andersen Forsidefoto: Tony Hall, Ulstein Group Jeg får for første gang på lenge, et glimt av sola før det lille Widerøeflyet dukker under det tette skydekket igjen. Jeg er på vei nordover fra Bergen, langs Europas lengste kystlinje. Like nord for Stadt, et av de mest værharde forseringspunktene langs norskekysten, ligger Ulsteinvik. Her er de godt vant til vær og vind og har vært avhengige av havet, både for mat og transport, gjennom alle tider. Det er derfor ikke unaturlig at det var akkurat her X-bow ble unnfanget. Baugformen kløyver mektige bølger som en øks, og den økte oppdriften det store baugvolumet skaper, bidrar både til mindre sjøgang, lavere drivstofforbruk og høyere sikkerhet. En revolusjon innen skipsdesign for de utfordrende havområdene i nord... 41

3 KORTE AVSTANDER: Høyt over Ulsteinvik har Gunvor Ulstein god oversikt fra stuevinduet, med Ulstein verft ytterst på Osneset i høyre bildekant, Rolls Royce umiddelbart innenfor og Kleven verft på motsatt side av bukta. For 12 år siden var vi et verft, nå er vi ganske mye mer enn det. Jeg møter konsernsjef Gunvor Ulstein på Ulsteingruppens nye besøkssenter Expo, et stort og åpent bygg med en fantastisk utsikt til Sunnmørsalpene gjennom en hel vegg av glass. Det var her på Osneset hennes bestefar Martin Ulstein i 1917 kjøpte en liten tomt av sin onkel, fikk sin far til å stå som kausjonist for et lån i Ulsteinvik Sparebank og startet Ulstein Mekaniske Verksted sammen med sin svoger. Mye har forandret seg over de hundre årene som har gått. Ulstein Group ASA»»Stiftet i 1917 av Martin Ulstein som Ulstein Mekaniske Verksted»»Solgt til Vickers i 1999 for 3,9 milliarder kroner»»ulstein Verft ble kjøpt tilbake av Idar Ulstein og familie»»har i dag 800 ansatte og driver innenfor verft, design, engineering, elektro- og fremdriftssystemer, ettermarked, eiendom og shipping»»leverer hovedsaklig pakkeløsninger inkludert skipsdesign i offshoremarkedet Maritimt Møre Nærmeste nabo er i dag det som utgjorde mye av Ulsteinkonsernet for kun ti år siden, da alt bortsett fra verftet ble solgt til Vickers og senere 42 Rolls Royce. På motsatt side av den lille bukta ligger Kleven Verft. Korte avstander og små forhold er kanskje det som best kjennetegner det nærmeste vi kommer den perfekte næringsklyngen her til lands, den maritime klyngen på Mørekysten, ofte kalt Maritimt Møre. Vi samarbeider der vi kan og konkurrerer der vi må. mot vårt eget designkonsept, til en pakkeløsning som vi selger videre til verft, stort sett utenlands. Vi besitter selv kompetanse på elektro, styringssystem og kraftpakke, det vi kaller fra bro til propell, resten kjøper vi inn. For at leveransene skal gå smertefritt, kreves et spesielt godt samarbeid med utstyrsleverandører. Ett skip kan ha Gunvor Ulstein, konsernsjef Ulstein Group ASA Innen et lite geografisk område på nord vestlandet ligger over 200 skips designere, verft, utstyrs leverandører og rederier innen den samme næringa. De sysselsetter over mennesker og har en samlet omsetning på rundt 50 milliarder kroner. Vi samarbeider der vi kan og konkur rerer der vi må. Det er ikke siste gangen Gunvor refererer til mottoet for samarbeidet i regionen. De fleste næringsklynger er kjenne tegnet av en kombinasjon av rivalisering og samarbeid som fremmer verdiskaping og innovasjon. Der Ulsteingruppen før nedsalget i 1999 var et fullintegrert verft som selv eide alle ledd i verdikjeden, har de i dag kun kontroll over det mest sentrale, resten hentes fra klyngen. Vi eier ikke mange av utstyrsleverandørene i dag, men pakker dem sammen gjennom engineering og opp Gunvor Ulstein»»41 år fra Ulsteinvik, datter av Idar Ulstein»»Konsernsjef i Ulstein Group ASA fra 2003»»Siviløkonom fra NHH»»Kåret til Årets forretningskvinne 2006 og Årets shippingnavn 2008»»Ansatt i Ulstein gruppen siden 1994

4 flere hundre ulike underleverandører, og Ulsteins konsept med én utstyrspakke betyr handel med et stort antall aktører. Det er krevende arbeid som ved de lokale verftene. Resultatene av samarbeidet selges videre til kunder i hele verden, noe som bidrar til at næringsklyngen ligger foran i en stadig Noe vi ser betegnende for hele utviklingen vår, det er skaperglede. Gunvor Ulstein, konsernsjef Ulstein Group ASA tar flerfoldige timer før kontrakt kan underskrives, men det lettes betraktelig gjennom tett samarbeid i nærings klyngen. Lønnsomt samarbeid Vi i næringa ser at samarbeidet har en tydelig positiv effekt og utarbeider et årlig klyngeregnskap. Om man er en liten, enslig utstyrsleverandør eller designer som drar til Kina eller Korea for å selge løsningene sine, da tenker de nok der borte: «What s in it for us?» Man tar jo en stor risiko som rederi ved å teste ut helt nye løsninger, så disse kan være vanskelig å selge inn om man er alene, sier konsernsjefen. Risiko er man derimot villige til å ta i Norge, også norske rederier som driver i utlandet. Nordmenn er risikovillige innenfor de områdene vi kjenner relativt godt, mener Gunvor. Dette nyter hele den maritime klyngen på Møre godt av. Ved hjelp av risiko villige redere kan utstyrsleverandører og designere teste ut nye løsninger raskere teknologisk utvikling. Erik Dyrkoren, sekretariatsleder i Maritim21, er enig i at kunnskapsdeling lønner seg. Den maritime klyngen på Møre er helt essensiell for bedriftene som inngår i den. Uten det tette samarbeidet som foregår mellom rederier, verft og utstyrsleverandører hadde man ikke vært konkurransedyktig overhodet, sier han. Kontinuerlig endring Professor ved Handelshøyskolen BI, «klyngeekspert» Torger Reve, betrakter Maritimt Møre som enestående på den måten at næringsklyngen samarbeider tettere internt og er mer komplett enn andre klynger i Norge. Dette gjør det enklere for næringa som helhet å omstille seg gjennom en kombinasjon av samarbeid og sunn konkurranse. Denne omstillingsevnen er avgjørende når man opererer i et ustabilt marked. Svingningene i markedet vil skje stadig hyppigere. Selskap som var store for femten år siden eksisterer ikke i dag, mens store selskap om femten år kanskje enda ikke er påbegynt. Det er det som gjør det så utrolig spennende! Gunvor blir stadig mer engasjert, om mulig. Det er alltid noen store bedrifter som vil overleve fordi de er flinke til å tenke nytt og omstille seg. Om vi ønsker å ha det på samme måte som i dag og som vi har hatt det de siste ti åra, så er jeg sikker på at vi ikke har et langt liv foran oss. Med tanke på at vi er en familiebedrift, så er det jo trist om vi ikke kan overlate noe til neste generasjon, noe som er i bedre stand enn da vi fikk det. Ikke unik Ulsteingruppen er i seg selv ikke mer spesiell enn de andre bedriftene i klyngen. Det er kombinasjonen av både små og store bedrifter, norske Maritim 21»»En helhetlig maritim forskningsog innovasjonsstrategi utviklet av næringen på oppdrag fra Næringsog Handelsdepartementet»»Har målsetting om å bidra til svaret på hva Norge kan bygge sin fremtidige verdiskapning på»»utredningen av konkrete handlingsplaner for implementering av de syv innsatsområdene ledes av Erik Dyrkoren 43

5 STORE DIMENSJONER: Ulsteingruppen har valgt å selv sitte på kompetanse på systemene fra bro til propell, resten hentes i markedet. og utenlandske, som gir klyngen en stor innovasjonsevne og evnen til å tenke internasjonalt. Dette gjør dem konkurranse dyktige, sier Reve. Noen aktører i klyngen er norske Ulstein, britiske Rolls Royce og koreanske STX. Ivaretatt er også kunnskapene fra de som startet det hele, produsentene av fiskebåter og utstyr til fiskeriene. Store klynger finnes mange steder i verden, som i Singapore og Kina, men det er noen kulturelle fordeler på Møre som man ikke har andre steder. I Maritimt Møre har de ikke samme redsel som mange andre, for å dele kunnskap med sine konkurrenter. Dette er spesielt viktig i næringer som driver med produksjon, da man trenger å ha alle aktører med seg for å drive innovasjon. X-Bow unnfanges Vi er alltid åpne for nye idéer og ser etter hva vi kan gjøre for å skille oss ut i markedet, forteller Gunvor. Et godt eksempel er Ulstein Design som ble skilt ut fra morselskapet så sent som i Helt fra starten av hadde de som målsetning å jobbe annerledes enn sine konkurrenter. Vi hentet inn industridesignere fra Oslo som kunne mye om form og design, og koblet dette sammen med vårt kreative team som er gode på båt, følge Torger Reve. Fra 2005 til 2008 økte Ulstein Design omsetningen sin fra seks til 184 millioner kroner og ble kåret av Dagens Næringsliv til årets gasellebedrift i Møre og Romsdal i både 2007 og 2008, i 2007 gikk de faktisk helt til topps i landet. Andre industrier bruker ofte lang tid på produktutvikling, men vi er veldig på ballen der. Når en idé blir unnfanget, tar det kort tid før vi finner ut om den kan kommersialiseres eller ikke. Det tror jeg er suksessoppskriften, sier Gunvor. I Maritimt Møre har de ikke samme redsel som mange andre, for å dele kunnskap med sine konkurrenter. Torger Reve, professor for å se om vi kunne få noe ut av det, fortsetter hun. Dette bar ingen direkte frukter, men gjorde at vi begynte å tenke annerledes. Et par år senere kjørte vi et nytt og annerledes skipsdesign på forsiden av magasinet på en av våre workshops. Dette førte til at en kunde kontaktet oss og lurte på om vi kunne utvikle noe i felleskap. Resten er, som de sier, historie. I 2004 ble kontrakten om levering underskrevet, i 2005 var X-bowdesignet ferdig tegnet, og første skip ble levert allerede i Ulstein Design har høstet flere priser både for årets ingeniørbragd og for årets skip. Per i dag har de solgt over 40 skipsdesign med den karakteristiske baugformen, og fått meget positive tilbakemeldinger fra kundene. Et ikon for hele næringsklyngen, i Design som drivkraft Skule Storheill i Norsk Designråd, forteller at de benytter Ulstein Design som et «Best Practice-eksempel» på en arbeidsform som både gir resultater og som har stor overføringsverdi til norsk næringsliv forøvrig. Designdrevet innovasjon, som Ulstein Design driver med, har et stort potensiale i seg til å styrke næringslivets X-bow»»Baugform utviklet av Ulstein Design frem mot 2005»»Gir høyere hastighet, redusert drivstofforbruk, høyere komfort, bedre sikkerhet»»har høstet priser for beste ingeniørbragd og årets skip flere ganger

6 SISTE PUSS: Ytterst på Osneset har Ulsteingruppen en innendørs dokkhall som gjør det mulig å opprettholde arbeidet, uansett værforhold. konkurranseevne. Storheill viser til forskning gjort på området som understreker at bedrifter som har designaktiviteter integrert i arbeidsprosessen, både har økt konkurransekraft og lønnsomhet. Bedriftene slipper også å konkurrere på pris i like stor grad, noe som er en fordel i et høykostland som Norge. Gunvor Ulstein mener vi kan konkurrere også på pris, om vi bare arbeider smart nok. Vi ser at om vi kombinerer de Klynge»»En gruppe bedrifter innenfor samme næring og i samme geografiske område, som jobber mot felles mål»»et miljø av bedrifter som både samarbeider og konkurrerer mot hverandre koblet andre bransjer mot sin egen. På begynnelsen av 80-tallet utviklet Ulsteingruppen swing-up thrusteren, en innsvingbar manøvreringsmotor som kunne skjules i skroget når den ikke var i bruk. Idéen kom da Idar Ulstein var ute og fløy og oppdaget at hjulene gikk inn i flykroppen etter avgang. Deretter kom han tilbake til Osneset og sa: «Hvorfor har ikke vi sett på noe liknende til båter?» Man kan ikke lene seg tilbake og tro at suksess kommer av seg selv. Selv om man har lykkes tidligere kan man ikke flyte på fordums storhet, da er det noen andre som går forbi deg. Det er fullt av indere og kinesere som er klare til å steppe inn og overta ledelsen, forteller Gunvor. Det er hardt arbeid å alltid ligge i forkant og tenke nytt. Men det er ikke slitsomt. Eirik Dyrkoren mener Ulsteins suksess i stor grad skyldes norsk arbeidskultur. I Norge har vi flate organisasjoner som legger til rette for at nye idéer kan komme opp fra bunn. I andre kulturer er det ikke rom for dette, da det er et strengere hierarki. Dette bidrar til at den maritime klynga på Møre kan hevde seg internasjonalt når det kommer til innovasjon. Gunvor sier seg enig. Det er noe eget med den gleden ved å finne opp noe nytt, og det er viktig for oss å fremme en kultur hvor våre ansatte kan være kreative. Noe vi ser betegnende for hele utviklingen vår, det er skaperglede.»»kunnskapsmiljø hvor medlemmene tjener mer på utveksling av kunnskap enn de taper»»bedriftene i klyngen er lojale mot hjemstedet og flytter sjelden ut kunnskapsintensive prosessene her hjemme med de arbeidsintensive som vi plasserer i utemarkedene, så kan vi sammen komme frem til en felles pris som er konkurransedyktig på verdensmarkedet. Skaperglede X-bow er ikke den første nyvinningen som kommer fra Ulsteingruppen. Gunvors far, Idar Ulstein, har alltid vært et oppkomme av gode idéer og LANGE TRADISJONER: Martin Ulstein, foran i midten, med arbeidsstokken anno 1927 rundt seg. Foto: Ulstein Group 45