Arbeidsplan 9. klasse Veke 23-25

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplan 9. klasse Veke 23-25"

Transkript

1 Arbeidsplan 9. klasse Veke NORSK På livet laus! MATTE Funksjonar SAMF. Å lese nokre litterære verk frå midten av 1800-talet og samanlikne dei med nokre samtidstekster. Å reflektere rundt innhaldet i nokre noveller. Å kjenne att sjangertrekk ved og å samtale om drama og novelle. Ukene 23-24: TEMAARBEID 2. Verdenskrig Kunne presentere et temaarbeid i gruppe om viktige hendelser knyttet opp til krigen. Linære funksjonar. Å finne funksjonsuttrykket for ei rett linje, når vi veit at linja går gjennom origo, og vi kjenner koordinatane til eit punkt på linja. Å finne funksjonsuttrykket for ei rett linje. ENGELSK Hollywood dreams RLE Naturalismen, tankar og tru NATUR Elektrisitet Kunne gi nokre fakta og kjenneteikn på Jehovas vitne, Mormonkyrkja og Bahai religionen, og seie noko om opprinninga til kvar av desse. Kunne forklare hovudtrekka med naturalismen Se og rette opp egne feil i skriftlig arbeid (tentamen) Lære nye gloser Kunne lese og diskutere litterær tekst på engelsk. Elektrisk ladning. Ladningar i rørsle: Elektrisk straum. Elektriske krinsar. Spenning, straum og resistans. Å måle straum og spenning. Serie og paralellkoplingar. Energi i elektriske krinsar.

2 Spansk Mål Kunne gradbøye eit adjektiv og samanlikne ting Kunne forklare vegen Øve og kunne utanatt bøyingsformane av dei viktigaste uregelrette verb Tysk Mål Kunne seie og bruke modale hjelpeverb Forstå innhaldet av tekst du har lytta til Føre enkel samtale på tysk (munnleg) Eng. ford. Mål Oppgaver Gym Musikk KH M & H Mål A horse and two goats Read and understand an English tet. Discuss the tet in class Listen to and discuss the differences between various English accents Read the tet «a horse and two goats», and do post reading tasks in class. We will be listening to various English accents using the internet in class, be ready to talk in English about what you hear! Norsk ford. Mål Oppgaver Friidrett. 60M, 3000M, kulestøt og diskos. Øke styrke og hurtighet. Avslutningsinnslag.Gitar.Sang.Musikkvideo.Rollespill Øve inn program.repetisjon av lærestoff Avslutning! Lage sukkerbrød og pynte kake, bruke det du har lært om teknikkar i baking for å få eit velsmakande produkt som ser bra ut! Bruke ulike reingjeringsteknikkar for å vaske ulike overflater Meny / Oppgaver Dikt Høytlesing Rettskriving/grammatiske oppgaver. - Øve på høytlesing av dikt og anna litterær tekst. - Trene rettskriving. Finne dikt Oppgavehefte Veke 23: Bløtkake Veke 24: Vaflar Vi vaskar ned kjøkkenet før ferien i veke 24, og koser oss med vaflar når jobben er gjort! Les om mat og mogelegheiter på s Her er gode idear til korleis du sjølv kan prøve ut og variere oppskrifter. Bruk det du har lært, og eksperimenter vidare med matlaginga!

3 NORSK VEKE TEMA; 2 På livet laus Lese Side og side Oppgaver Dikt Oppgave 13 A-H side 96, oppgave 14 A side 100, oppgave 16 A-E side 120, oppgave 17 A-G side 127, oppgave 18 A-D side 130 Fremføring i diktlesing. Du kan velge dikt frå det norske læreverket, eller et dikt som finner sjølv eventuelt kan du lage eit dikt. Viktig! At du fortel kven som er forfattar. Fremføring fredag Obl. X Fremføre eit dikt med innleving. Kunne reflektere og samtale om innhaldet i noveller Kjenne att sjangertrekk ved drama og novelle Kunne samanlikne tekster fra 1800-talet og nokre samtidstekster.

4 MATEMATIKK VEKE TEMA; På mandag Til torsdag Til fredag På mandag Til torsdag Til fredag G20, G21 G22,G23 G24,G25 S.197 H2 S.197 H3 S.197 H4 I KLASSEN Blå G25, G26,G27,G28,G30 s.197 H6,H7, s.202 H15, Gul 36,G37,G38,G39,G40,G41,G42G44 Rød,G55,G56,G57,G58,G59,G60,G61,G62 Å finne funksjonsuttrykket for ei rett linje Linære funksjonar Teikne grafar til funksjonar

5 ENGLISH WEEK TOPIC; Hollywood Dreams Obl. Read Read page Glossaries Trigger off, receive, summon, engrave, fade away Tool Make a timeline for the tet. You can see how to make a timeline on page in the workbook. Tasks Retell the story to one of your classmates in English X Spring test Correct your mistakes in the spring test Quentin Tarantino Oral presentation Basic Challenging Demanding What do you already know about this man? Write down what you already know in your book. Then find more information about him on the internet, and check if your previous knowledge was correct! Make an oral presentation about a current event. (Something you have read about or seen in the news.) This is an individual task. You should choose one domestic and one international topic. Speak for at least 3 minutes. Choose your level Describe Sarah, the doctor, and Sarah, the patient. Write at least two paragraphs Sarah, the doctor, tells Sarah, the patient, why she was startled. Write down their conversation. Write at least two paragraphs. Imagine you are Sarah (the doctor). Write her letter to Quentin Tarantino. Include facts and opinions on what happened. X X Lese og forstå engelsk tekst Lære nye ord og uttrykk på engelsk Kunne gjenfortelle teksten på engelsk til en medelev. Rette egne feil i tekst og grammatiske oppgaver.

6 SAMFUNNSFAG VEKE TEMAARBEID: ANDRE VERDENSKRIG Lese Skrive s og Andre kilder kan være internett, filmer, tidsskrifter, bøker Klassen blir delt inn i åtte grupper, som ved loddtrekning får tildelt delemner fra krigen. Vi har ikke så mange timer tilgjengelige, så det vil bli en muntlig presentasjon +++ kanskje noen illustrasjoner ved framføringen. Framføringen torsdag i uke 24. Obl. NB!!!!!! Derfor viktig at gruppene jobber godt og fordeler arbeid mellom gruppemedlemmene, da dette skal bli et produkt for vurdering med karakter. Tidsnød indikerer at power point ikke skal benyttes. Ryddige og presise fakta Klarer å formidle stoffet godt til publikum God arbeidsfordeling i gruppene' Enkle men gode illustrasjoner o.l.

7 RLE VEKE TEMA; naturalismen Lese Les om naturalismen s Oppgåver Gjer oppgåve 1 A og B på side 232 Tospalte notat Stjerner Finn ut meir Artikkel PRØVE: Lag tospaltenotat til sidene du har lest! Svar på stjernespørsmåla på sidene i boka di. Finn ut meir om Sigmund Freud. Du kan bruke nettsidene til læreverket for å finne informasjon! Skriv ein tekst med overskrifta: Er mennesket meir enn eit dyr? Få fram om du støttar eller tek avstand frå eit naturalistisk syn. Framfør teksten gjerne i klasserommet! Les s , og bruk tospaltenotatet du laga sist periode til hjelp når du skal øve til prøva! Obl. Kunne gi ein del kjenneteikn på Jehovas vitne, bahai religionen og mormonkyrkja Kunne svare på spørsmåla korleis, når, kvar og kven om byrjinga til dei tre kyrkjesamfunna Kunne gjenfortelle viktige fakta frå boka om kvart kyrkjesamfunn Kunne seie litt om kva som er likt og ulikt ved desse tre kyrkjesamfunna Kunne fortelje kva som er hovudtrekka ved naturalismen som livssyn Kunne forklare menneskesynet i naturalismen

8 NATURFAG VEKE TEMA; Lese Les. S Spørsmål Repeter spørsmål Oppgaver Oppgaver side ,18,19,20,21,22,23,24,25. Forsøk/ illustrasjon Finn ut meir Obl. Lær om elektrisk ladning. Ha kjennskap til elektriske krinsar Kunne om spenning, straum og resistans Å kunne måle straum og spenning

9 DEUTSCH WOCHE 23 und 24 TEMA; WAS DARF ICH? Obl. HEIME I TIMANE Til TYSDAG 7.juni Til TYSDAG 14.juni TYSDAG 7.juni TYSDAG 14.juni - Lær deg bøyinga av SEKS modale hjelpeverb i presens (Pkt s. 160 i boka) Test. - Les godt på «rolla» di s. 98 og 99 i boka. - Lær glosene - Svar på Worum geht`s s Leksetest (modale hjelpeverb) - Vere med på gjennomgang av s. 98 og 99 i boka. - Arbeide med høyreøving - Munnlege øvingar (ord og uttrykk) - Framføre dialog - Oppsummere vårhalvåret med tysk Kunne alle former av seks modale hjelpeverb i presens Bruke modale hjelpeverb rett i setningar Få med innhaldet av tekst du har lytta til Kunne føre enkel samtale om sommarferien på tysk SCHÖNE SOMMERFERIEN!

10 SPANSK 23,24 y 25 TEMA; GRAMÁTICA Obl. Lee: Kap 9A s Ejercicios: 1,2,3 4, 7 y 9 Gramática: Lær deg bøyinga av dei uregelrette verba s og presens futurum s 91. PRØVE TYSDAG 14 juni. PRØVESTOFF: Uregelrette verb, presens futurum og gradbøying i adjektiv, klokka, tider på døgnet. Màs trabajo Lee el teto por la página Ejercicios 5 y 6. Prestasjoner i timene Prøven

11 Mine Notater

12 «BAKSIDA» 6 VEKE 23 7 Leksetest i tysk 8 Prøve om elektrisitet Naturfag 9 Aktivitetsdag 10 Diktfremføring i norsk. Prøve i RLE s VEKE Pinsedag, fri! 14 SPANSK-grammatikk prøve Oral presentation, English 15 Energidagen i Tafjord MELDING FRA LÆRER Det blir tur til Tafjord Ha med klede etter vêret! Vi prøver å få til ein tur til Sunnmøre museum for å delta på eit opplegg der før ferien, dato for dette er ikkje fastsett enno. Hugs treningsklede og grillmat på aktivitetsdagen 9. juni. Vi ønsker alle ein riktig god sommar! 16 Framføring m/ vurdering 9.kl i SF om 2. verdenskrig VEKE Siste skoledag!

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Uke 41 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO 09:15-10:00 2 EN 10:00-10:45 3 11:25-12:10 4 12:20-13:05 5 13:15-14:00 6 MA SF GYM F-EN SP 230 Utstilling

Detaljer

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk Arbeidsplan 9A Uke 23-24 Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte KRØ Sp./Eng. ford.

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 21&22

Arbeidsplan 8. klasse Uke 21&22 Arbeidsplan 8. klasse Uke 21&22 UKE 21 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Studie SP F-EN EN RLE SP F-EN KH 09:15-10:00 2 MA NF NO NO NO MA 10:00-10:45 3 NF MA NF EN KØ MA NO 11:25-12:10

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 233 Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE 233 RLE. 233 Naturfag 233. Engelsk. Tentamen, norsk sidemål

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 233 Samfunnsfag 233. Samfunnsfag RLE 233 RLE. 233 Naturfag 233. Engelsk. Tentamen, norsk sidemål Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Uke 21 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 2. 3. 4. Norsk Matematikk Prøve RLE Engelsk RLE Matematikk

Detaljer

Arbeidsplan 10. klasse

Arbeidsplan 10. klasse Arbeidsplan 10. klasse LÆRINGSSTRATEGI Notat til forelesing Uke 18 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å Vekeplan 10. klasse Norsk: «Nyrealismen, 2.verdskrig og tida etter» og vårprøver Skrive tekstar i ulike sjangrar på bokmål og på nynorsk med eit variert ordforråd. Mål: Bruke kjelder rett i eigenproduserte

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse

Arbeidsplan 8. klasse Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 Veke 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samf. fag Hva er OD? Engelsk Norsk Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10

Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10 Arbeidsplan 9. klasse veke 9 & 10 9A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 RLE kulturkveld GYM Klasseråd 09:05-09:50 2 kulturkveld Spansk/F.eng GYM kulturkveld 10:30-11:15 3 Matte Naturfag

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng.

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng. Namn:.. Vekeplan 10. klasse Norsk: Eksamen / På nett For dei det gjeld: gjere ein god skriftleg eksamen. Mål: Hald ei god munnleg framføring med tanke på vurderingskriteria. Samf: Geografi: Australia/Oseania

Detaljer

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside

Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside Arbeidsplan 10A LÆRINGSSTRATEGI TO-SPALTENOTAT Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.20-09.05 1. 09.05- økt 09.50 10.30-11.15 2. 11.15- økt 12.00 12.25-13.10 3. 13.15- økt 14.00 Oppstart med kontaktlærer

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Uke 44 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP NO UV 09:15-10:00 2 EN RLE NF NP 10:00-10:45 3 HJEMME- MA Bust da STU NF DAG RLE breakz PRYO- 11:25-12:10

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Valgfag

Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Valgfag Arbeidsplan 10 A Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 14.00-14.45 3. 4. 5. Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Engelsk/ Engelsk/

Detaljer

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI STIKKORD Uke 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Spansk Fordyp MH Kroppsøving

Detaljer

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag.

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Lesestrategiar Uke 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Matematikk Matematikk

Detaljer

Arbeidsplan 10. klasse

Arbeidsplan 10. klasse Arbeidsplan 10. klasse LÆRINGSSTRATEGI DISPOSISJON/IDEMYLDRING Uke 46 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 NO NF UV MA KH RLE SP F- EN ALF UV Mndsamling 10:30- EN MU 11:15

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Uke 4 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 SP F-EN UV SP F-EN SF 09:15-10:00 2 2.t - elevråd NF Skidag på KHekskursjon MA 10:00-10:45 3 SF RLE Ørskogfjellet

Detaljer

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233.

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Sammendrag Uke 36 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Kartleggingsprøve norsk RLE Spansk

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. Matte Norsk Matte 09:15-10:00 2 Norsk Samf. Engelsk RLE/UV 10:00-10:45 3 Norsk Norsk Heildagsprøve Matte Engelsk

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. RLE Gym Norsk 09:15-10:00 2 Norsk Samf. SP ENF Engelsk 10:00-10:45 3 Norsk Norsk SP ENF Samf. OD-dag 11:25-12:10

Detaljer

Periodeplan 9C uke 20 og 21

Periodeplan 9C uke 20 og 21 Periodeplan 9C uke 20 og 21 Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/2013 Ordenselever: Uke 20: Fredrik og Joakim Uke 21: Marius E og Celine Navn: UKE 20 Man. Tirs. Ons. Tor. Fred. 08.30-10.00 10.20-11.50

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25 Veke 24 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samfunnsfag RLE Engelsk Naturfag Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Periodeplan 10E uke 35 og 36

Periodeplan 10E uke 35 og 36 Periodeplan 10E uke 35 og 36 Østersund ungdomsskole skoleåret 2015/2016 Ordenselever Uke 35: Julia, BR Uke 36: Mads Erik, Pablo Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Kunst og Musikk/ 10.00

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR 9.TRINN veke 15-16

ARBEIDSPLAN FOR 9.TRINN veke 15-16 ARBEIDSPLAN FOR 9.TRINN veke 15-16 Fag Kompetansemål L-06 Norsk Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget. Engelsk

Detaljer

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret 2014-2015 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt

Detaljer

ARBEIDSPLAN 10. TRINN VEKE 10 & 11

ARBEIDSPLAN 10. TRINN VEKE 10 & 11 ARBEIDSPLAN 10. TRINN VEKE 10 & 11 Veke Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 10 Hugs eiga Hugs eiga Innlevering av norsk, datamaskin til norsk datamaskin til norsk innan 18:00. AB Musikk 11 Framføring i

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn

Arbeidsplan for 8-trinn Arbeidsplan for 8-trinn - Navn: Spesielt Sosiale mål: Sett skoene fint i gangen : Denne uka begynner vi med presentasjoner i naturfag tirsdag, torsdag og fredag Torsdag: Avspasering for Lego League Fredag

Detaljer

Welcome to Stairs 5. Generell del

Welcome to Stairs 5. Generell del Welcome to Stairs 5 Generell del Stairs i skolehverdagen I Stairs har vi seks kapitler i hver bok, og tanken er at dere starter med kapittel 1 i august, og jobber dere igjennom boka i løpet av et skoleår.

Detaljer