Dette er avtaler som gir pi forholdet mellom og Vidar Lyhus. Den fsrste har jeg f6u fra Fylkesskattekontoret i Buskerud.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette er avtaler som gir pi forholdet mellom Kvammel@veren og Vidar Lyhus. Den fsrste har jeg f6u fra Fylkesskattekontoret i Buskerud."

Transkript

1 Dette er avtaler s gir pi forholdet Vidar Lyhus. Den fsrste har jeg f6u fra Fylkesskattekontoret i Buskerud. Rer

2 AVTALE (a( I I )r. KJgp AV A,K$JER I CONCEPTOR AS ("SELSKAPET") VIDAR LYHUS (persnr ) (Selger)) ERIK OVEREN (persnr (Kjoper)) 1. Bakgrunn Vidar Lyhus Eurosmart AS har den A03 inng6tt en avtale emisjon av aksjer i Conceptor AS. Trinn 1 i denne emisjonen gjenn tegning av nye aksjer i Conceptor AS med total innbetaling av NOK er gjennfart. ' Trinn 2 trinn 3 i avtalen av er pd grunn av manglende oppfyllelse (betaling) fra Eurosmart AS sin side ikke gjennfort erstattes av denne avtale. Denne avtale kjop av aksjel sammen med likelydende avtale kjop av aksjer Vidar Lyhus Roy Kvamme, ny avtale Vidar Lyhus Kvamme emisjon av aksjer i Conceptor AS erstatter derfor punkt 2. (emisjon) punkt 3. (aksjonarstruktur) i avtalen av Selger overdrar til kjaper aksjer pdlydende kr 100 i Conceptor AS. Kjopesummen pr aksje er fastsattil NOK Totalt for alle aksjene er kjopesummen NOK , kroner tremillionertohu nd rettttisyvtu sennihund re 6tti. 3. Kjopesummen skal i sin helhet vere innbetralt innen , d med minimum m6endelige avdrag a NOK , fsrste gang pr , deretter innbetaling pr 01. i hver maned, fsrste gang Ders hele kjopesummen ikke er innbetalt innen , skal det beregnes rente fra med denne dato inntil betaling finner sted. Rentesatsen er fastsattil 6%. 4. Inntil kjopesummen p6 NOK er innbetalt i sin helhet har selger pant i alle de overdratte aksjer, totalt aksjer. Pantet pr aksje skal registreres i selskapets aksjeeierbok umiddelbart etter at kjoper er innfsrt i aksjeeierboken. 5. For kjoper gir aksjene rett til utbytte fra med regnskaps6ret Kjoper tiltrer ovrige aksjonerrettigheter nar kjopet av aksjene er innfsrt i selskapets aksjeeierbok. Innforing i aksjeeierboken skal skje umiddelbart etter underskrift av denne avt!1.y,--",? Denne avtale er underskrevet i to eksemplarer,.'f. ett til hver ay,..pdrtene"". Billingstad/Honefoss, den 29. a r Lyhus

3 AVTALE EMTSJON AV AKSJER I CONCEPTOR AS ("SELSKAPET") VIDAR LYHUS (personnr o9e6l ERIK OVEREN (personnr 19d858,37179) ROY KVAMME (personnr o41o6l.z4sl6l 1. Bakgrunn Vidar Lyhus Eurosmart AS har den inngdtt en avtale emisjon av aksjer i conceptor AS. Trinn 1 i denne emisjonen gjenn tegning av nye aksjer i Conceptor AS med total innbetaling av NOK er gjennfort. Trinn 2 trinn 3 i avtalen av A03 er p6 grunn av manglende oppfyllelse (betaling) fra Eurosmart AS sin side ikke gjennlart erstattes av denne avtale. Denne avtale emisjon av aksjer sammen med avtale kjop av aksjer Vidar Lyhus (selger) Erik Overen (kjoper) avtale kjop av aksjer Vidar Lyhus (selger) Roy Kvamme (kjoper) erstatter derfor punkt 2. (emisjon) punkt 3. (aksjonerstruktur) i avtalen av Emisjon Roy Kvamme skaltegne seg for totalt7.734 nye aksjer i SELSKAPET, (fordelt med 50%, dvs nye aksjer pa hver aksjoner). Tegningen skalfortrinnsvis skje i to trinn: 1. Innen : Tegning av aksjer til kurs NOK 2.899, totalt NOK lnnen ; Tegning av ytterligere 4,828 aksjer til kurs NOK 2.899,62, totalt NOK Totalt tegningsbelop er NAK Ved underskrift av denne avtale, pr , er det innbetalt totalt NOK T til selskapet. Erik Overen Roy Kvamme skal innbetale tilselskapet ytterligere minimum NOK pr mdned, fsrste gang pr deretter innbetaling den 1. i hver mdned, fsrste gang pr Pr skal minimum NOK vere innbetalt. Hefe tegningsbelopet pd totalt NOK skalvere innbetalt innen Tegningene de etterfolgendemisjonene vil gjennfores ved konvertering av gjeld s selskapet har til Erik Overen Roy Kvamme. Tegning emisjon kan sd skje pa andre tidspunkt med andre belop ders partene blir enige dette, d skal totalt tegningsbelop for aksjer vere uforandret utgjore NOKZ2.4Z3.BT4. Tegningskursen pr aksje NOK skal i sd tilfelle vaere uendret. 'r /./' //.'/.,/' rtr./ // '/ r'.-.--

4 3. Aksjonarstruktur etter gjenntart emisjon salg av aksjer i selskapet Etter gjennforing av kjop av aksjer fra Vidar Lyhus trinn 1 2 i emisjonen under punkt 2. vil aksjonarstrukturen i SELSKAPET vaere s falger'.. Vidar Lyhus: aksjer tilsvarende 51% ' Eurosmart AS: aksjer tilsvarende 16% (etter avtale av ) aksjer tilsvarende 16,5Vo (herav V'lsp aksjer) ' Roy Kvamme: aksjer tilsvarende 16,50/o (herav kjap aksjer) Sum totalt aksjer pdlydende NOK 100. Totalt innbetaltil SELSKAPET Vidar Lyhus etter gjennfsrt salg av aksjer emisjoner er:. Emisjon Eurosmart AS NOK (etter avtale av ). Salg aksjer til NOK Salg aksjer til Roy Kvamme NOK Emisjon trinn 1, etter denne avtale NOK Emisjon trinn 2, etter denne avtale NOK Totalt innbetalt NOK Dette belop er lik opprinnelig avtaltotalt emisjonsbelop Eurosmart AS Vidar Lyhus iavtalen av Opsjon/rett Ders ErikQveren Roy Kvamme ikke har innbetalt hele tegningsbelopet pa NOK innen A4 har Vidar Lyhus innen en rett til enten 6:. reforhandle forlenge denne avtale, eller d. kjspe tilbake de aksjene Erik Overen Roy Kvamme har mottatt i forbindelse med gjennfartemisjoner etter denne avtale (se punkt 2). 5. Tvist Ders det oppstdr uenighet innholdet i denne avtale skal dette sokes lost ved forhandlinger partene. Ders det ikke fsrer frem benyttes rettsapparatet pd vanlig mdte. Denne avtate er underskrevet itre eksemplarer, ett til hver av partene. Billingstad/Hsnefoss, den 29. april 2004 Erik Overen

5 TILLEGGSAVTALE KJaP AV AKSJER I CONCEPTOR AS ("SELSKAPET") VIDAR LYHUS (persnr na ) (Selger)) ERIK 6VEREN (persnr 1e (Kjoper)) 1. Bakgrunn Vidar Lyhus Erik Overen har den 29. april 2004 inngatt en avtale salg av aksjer i Conceptor AS til en pris av NOK pr aksje, totalt NOK I henhold til denne avtalen skal kjopesummen i sin helhet vare innbetalt innen , d med minimum mdendelige avdrag a NOK , ferste gang pr , deretter innbetaling pr 01. i hver m&ned, forste gang pr 1, Ders hele kjopesummen ikke er innbetalt innen A04, skal det beregnes rente fra med denne dato inntil betaling finner sted. Rentesatsen er fastsattil 6%. Denne avtale regulerer kun det forhold at kjoper ikke har oppfytt sine betalingsforpliktelser i henhold til avtalen av 29.A Ders kjoper har overholdt sine betalingsforpliktelser vil denne avtale ikke vare gjeldende. 2. Ders kjoper ikke har overholdt sine betalingsforpliktelser pr har selger innen en rett til enten d:. kjspe tilbake alle aksjer overdratt til selger, eller 6:. kjspe.tilbake det antallaksjer, av totalt 1580 aksjer, s ikke er betalt pr Prisen pr aksje ved tilbakekjop er satt til NOK Denne avtale er underskrevet i to -2 - eksemplarer, ett til hver av Billingstad/Honefoss, den 29. april

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted:

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 18. juni 2008 kl. 09.00 på Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA. mellom

AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA. mellom AVTALE OM BRUKSRETT TIL LEILIGHET I ANDELSLAGET JARDIN FOYA BLANCA BA mellom Navn 1 Navn 2: Fødselsnr. (11 siffer) Fødselsnr. (11 siffer) (hvorav er bemyndiget til på våre vegne å opptre som andelseier

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål SAMEIEAVTALE for Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) 1 Bakgrunn og formål Denne sameieavtale skal realisere planene om å etablere et sameie med formål å sikre sameierne hensiktsmessige

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Samarbeidsavtale Pilot Nasjonal detaljert høydemodell LACH0001

Samarbeidsavtale Pilot Nasjonal detaljert høydemodell LACH0001 Samarbeidsavtale LACH0001 Side 1/13 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 1.1. Parter... 3 1.2. Sentral avtale om geodatasamarbeid... 3 2. HVA AVTALEN GJELDER... 3 2.1. Etablering av LAS-data/høydedata... 3

Detaljer

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx).

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx). A V T A L E OM FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD (FDV) AV GEODATA I Andeby KOMMUNE Nr : 1 av 6 Til underskrift Eksemplar for : Statens vegvesen region Xx (LVEGXY12) (heretter kalt FDV-avtalen) Denne avtale

Detaljer