Innkalling. Møte i Studentwebgruppen Tid: Onsdag 23. november 2011, kl 10:00 15:00. Møterom 7. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Møte i Studentwebgruppen 23.11.2011. Tid: Onsdag 23. november 2011, kl 10:00 15:00. Møterom 7. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo"

Transkript

1 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Innkalling Møte i Studentwebgruppen Til: Elin Bjørgen, NTNU Sven Erik Sivertsen, NTNU Lena Finseth, UiO Vibeke Braaten, UiO Øystein Ørnegård, UiB Birthe Gjerdevik, UiB Sara Nustad Mauland, UiS Inger Setnes, HiOA Myrian Jensvold Massaoud, HiOA Gro Strand, HiSF Signe Marie Søraunet, HiST Rigmor Øvstetun, HiG Nina Hafstad, HiL Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Jon Kleiser, USIT Stig Benserud, USIT Sven Petter Myhr Næss, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Tid: Onsdag 23. november 2011, kl 10:00 15:00 Møtested: Møterom 7. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Kart med veibeskrivelse 1

2 Saksdokumenter Sak 2 FS StudentWeb_brukertestraport-1 Dagsorden 1. Mandat for gruppen 2. Gjennomgang av rapport etter brukertesting 3. Orientering om prosjektet Felles Utforming på Nett (FUN) 4. Organisering av det videre arbeid a. Møteplan for fremtidige møter, ca en gang pr mnd b. Planlegging av samlinger 5. Diskusjon om hva ny StudentWeb bør inneholde: a. Hva skal StudentWeb inneholde? b. Nye hovedområder? c. Nettbetaling? d. Andre ting? 6. Eventuelt FS Innkalling til møte i StudentWebgruppen Side 2

3 Brukertestrapport StudentWeb 29. og 30. april 2010 Andreas Schjønhaug og Øyvind H. Bjørkum

4 Innhold i rapporten 1. Kort om brukertesten 2. Oppsummering og sitater 3. Funn og tips 4. Idéer og quick fixes 5. Vi anbefaler

5 Gjennomført i testlab i Oslo Testsituasjon Observasjon Testpersoner ble gitt konkrete testoppgaver de ble bedt om å løste på StudentWeb.

6 Hva avdekker en brukertest? Avdekker primært bruksproblemer dvs. områder hvor brukerne ikke finner frem, ikke forstår kategorier, navngiving, navigasjon eller har problemer med å fullføre oppgaver Ikke egnet til å fange opp subjektive meninger om grafisk design eller merkevarebudskap

7 Rekruttering og deltakere Rekruttering ble utført av Norstat (se vedlegg for testopplegg og testpersoner) Totalt 8 testpersoner 1 bachelorstudenet fra matnat ved UiB 1 masterstudent fra historisk fakultet ved UiB 2 elever på videregående som er potensielle søkere til UiO 1 bachelorstudent i psykologi ved UiO 1 lektor/adjunktstudent ved UiO 1 infomatikkstudent ved NTNU 1 samfunnsvitenskaplig student ved NTNU

8 OPPSUMMERING OG SITATER

9 Noen sitater fra testen Når jeg trykket på blyanten så var det vill gjetning Ja ja, jeg bare tar en gruppe jeg. Tror jeg velger gruppe 20 for den har lavest tall og er sikkert den letteste Jeg aner virkelig ikke hva jeg gjør nå Hvis jeg tenker litt over det, så er denne siden ganske krise egentlig Er det virkelig så presserende å kunne velge mellom bokmål og nynorsk at de har lagt valget i hovedmenyen? Hvis man har tid hadde man sikkert funnet ut av det. Hele opplegget virker veldig fastlåst! Folk går rett til rådgiver når de lurer. Når det er mer en 7 linjer så leser man ikke mer!

10 Kategorisering av resultater Katastrofe Alvorlig problem Mindre problem Positivt aspekt Tips

11 Kort oppsummering Samtlige testpersoner feilet i registrering av utdanningsplanen, hvilket er den viktigste oppgaven for brukeren!

12 En litt lengre oppsummering Registrering av utdanningsplan er preget av: få og ubrukelige tilbakemeldinger på hva som skjer begreper og betegnelser som brukeren ikke kjenner seg igjen i utydelig steg i prosessen forvirrende og lite konsekvent interaksjon Det ble utført brukertest av StudentWeb i 2003, og funnene i årets test er i stor grad de samme som den gang. Vi har derfor lagt ved rapporten fra 2003, og supplert med nye funn som fant sted ved årets test. Selv om det er gjort enkelte endringer siden 2003, og ny funksjonalitet er lagt til, ser vi tydelig at testpersonene sliter med det samme som i 2003.

13 Hva koster en løsning som er vanskelig å bruke? Kostnad for studentene Det er ca studenter ved UiB, UiO og NTNU. Med et konservativt antagelse kan vi si at de kaster bort i gjennomsnitt 30 minutter på StudentWeb per semester fordi de ikke klarer å bruke det på en effektiv måte. Til sammen blir dette ca. 58 semestre i året! Kostnad for universitetene Hvis vi går ut i fra en timepris på 400 til veileder/rådgiver og antar at 25% av studentene må ha hjelp i 30 minutter per semester koster StudentWeb dere ca. 7 millioner kr i året.

14 Dette må dere gjøre 1. Kast alt 2. Begynn på nytt I mellomtiden kan det gjøres noen mindre forbedringer, men det er såpass mange og grove konseptuelle feil og mangler i løsningen at en fullstendig redesign ikke er til å unngå.

15 REGISTRERING AV UTDANNINGSPLAN

16 Registrering av utdanningsplan feiler på alle plan Under testen kom det tydelig fram at samtlige testpersoner var forvirret og usikre i forhold til registrering av utdanningsplan. Det er utydelig hvilke steg man må gjennom, og hva som kreves. Dette skapte stor usikkerhet blant testpersonene. Flere av testpersonene måtte gi opp under testen. Mange velger derfor å ta kontakt med universitetet og rådgiver for hjelp.

17 Hjelp brukerne deres og skap trygghet i registreringsprosessen Gjør det tydelig for brukeren hvilke trinn de må gjennom når de skal semesterregistrere seg. Tydeliggjør og markér hvilke trinn de er på og hvilke trinn de må gjennom. Det vil gi trygghet for bruker. (Se skisser for forslag til prosesskart i rapport fra ) Ta bort stegene i registreringsprosessen fra menyen. Den har ingenting i menyen å gjøre!

18 Ta bort del 1 for eksisterende studenter Utdanningsplan del 1 kan tas bort for studenter som allerede har godtatt vilkårene.

19 Skillet mellom del 2 og meldinger er uforståelig Flere av brukerne var i del 2 av prosessen og lette etter ting som ligger i meldinger. Utdanningsplan del 2 og meldinger må slås sammen for at prosessen skal fremstå tydeligere og mer oversiktlig.

20 Ikke vis valg som ikke kan gjøres Emner som ikke er tilgjengelig av ulike grunner må ikke være i oversikten.

21 Stor mangel på tilbakemeldinger fra systemet Testpersoner skjønte ikke at man må melde seg opp til eksamen og undervisning når man legger til et emne. Samtlige testpersoner var usikre på om de hadde utført oppgavene riktig og om de var registrert og godkjent av systemet. Når man legger til et emne må det automatisk bli lagt til både undervisningsmelding og eksamensmelding der det er mulig. Eksamener man ønsker å ta på nytt (for å få bedre karakter) må dukke opp i det aktuelle semesteret.

22 Stor mangel på tilbakemeldinger fra systemet (forts.) Det må være mulig å gå til andre sider uten å bli fanget i registreringsløpet fordi man ikke har lagret endringene. Hva er poenget med å gi beskjed om tilrettelegging på eksamen (f.eks for dyslektikere) hvis man likevel må søke på nytt senere? Det er svært forstyrrende at hele siden lastes på nytt hver gang det gjøres endringer. Bruk AJAX for å unngå dette. Det må tydeliggjøres at obligatoriske emner ikke kan slettes.

23 Lenkefarger og klikkbarhet Testen viste at ingen oppfattet rød tekst som klikkbar. Rød farge bør i hovedsak brukes ved feilmeldinger Markér lenker med blå tekst og understreking

24 Hjelpetekst vises ikke i kontekst Ingen av testpersonenene benyttet seg av? -ikonet. Knytt all informasjon og tilbakemelding direkte til den aktuelle oppgaven brukeren utfører.

25 Ikonene ser ikke klikkbare ut Testen viste at blyant -ikonet ikke oppfattest som klikkbart. Design ikonene til å se mer klikkbare ut Legg handlingene direkte i tekstlinjene, i stedet for bruk av ikoner

26 MENYEN

27 Menyen inneholder for mange uvesentligheter Ta bort alle valg som ikke er vesentlige for brukeren. Valg som er irrelevante forsøpler menyen og gjør det ennå vanskeligere for brukeren å utføre oppgavene sine. Stegene i registreringsprosessen skal ikke vises som menypunkter

28 Skjul meny er unttigog må bort. Stegene i registreringsløpet har ingenting i menyen å gjøre, disse må vises på annen måte. Målform må bort, det endrer seg så godt som aldri. Hva betyr innsyn?

29 NAVNGIVING, ORD OG UTRYKK

30 Innhold og betegnelser er forvirrende Problemer: Testen viste at tekstlig innhold og betegnelser skapte stor forvirring hos bruker. Dette fordi betegnelser ikke er genuine og konsekvent i bruken. Infotekster er for lange, for uoversiktlige og utilgjengelige. Innsyn er ikke en god beskrivelse av hva som ligger under menyvalget. Samtlige testpersoner misforstå eller skjønte ikke hva det betydde. Testpersonene skjønte ikke forskjellen på meldinger og vurderingsmeldinger Ikke bruk forkortelser som sp, und.meldt og vurd.meldt. Dette skaper usikkerhet hos bruker. Skriv ut ordene så det ikke skaper unødvendig usikkerhet. Hva er stemmeretten? Tydeliggjør hva dette innebærer og hvorfor. Løsning: Vi anbefaler at dere foretar en full revurdering av all tekstlig innhold og betegnelser, og utarbeider en innholdstrategi som er felles for alle institusjonene. Navngi med tanke på at de skal umiddelbart beskrive hva som ligger bak.

31 DE ØVRIGE OPPGAVENE

32 De øvrige oppgavene fungerer tilfredsstillende Meldinger: Testpersonene oppfattet meldinger som beskjeder fra universitetet. Eller som e-postmeldinger og SMS-meldinger. Datoer vises ikke, man kan potensielt ha to eksamener på samme dato uten å vite det. Gjennomsnittskarakter: Antall stryk mangler i grafen. Resultater: Legg inn en lenke til karakterutskrifter.

33 Karakterutskrifter: Hvis man ønsker å endre adressen må man ha en vei tilbake til karakterutskrift. Hvorfor må man vente 7 dager med å bestille ny karakterutskrift? Hvorfor kan man ikke velge antall utskrifter?

34 Utskriftsbetaling: Det står ikke hvor mange utskrifter man får for 100 kr (står på neste side, men det må stå på den første siden). Semensteravgift: Forklar hva man betaler for. Hva er SAIH-tier? Flere av brukerne trodde nettsiden viste at de hadde betalt semesteravgiften. Adresse: Vis hvilke felter som er valgfrie (som f.eks c/o).

35 GRAFISK DESIGN

36 Gradisk design er funksjonell Positiv tilbakemelding på grafisk design. Enkelt og troverdig. Tar ikke oppmerksomheten bort fra det man skal gjøre.

37 IDEER

38 Innspill og ideer Mobilversjon som viser eksamendato, tid og sted. Timeplanløsnings i forhold til å kunne planlegge semesteret og velge grupper og seminarer. La studentene få ut data som karakterer på e- post eller SMS, så slipper de å logge inn på StudentWeb hele tiden for å sjekke.

39 VI ANBEFALER

40 Fullstendig redesign er det eneste man kan gjøre her Dere må starte en ny prosess/prosjekt med mål om å kaste eksisterende løsning, og bygge en ny, mer effektiv og brukervennlig løsning. Slik løsningen framstår i dag er den uholdbar både for studentene og de ulike universitetene og høyskolene som benytter seg av løsningen. Vi fraråder dere å bruke mye tid på å utbedre eller lappe på eksisterende løsning som har grunnleggende konseptuelle feil og mangler. Det er mer lønnsomt på kort og langsikt for StudentWeb og brukerne å investere i utvikling av en ny brukervennlig og tilfredstillende løsning, enn å lappe på et konsept som åpenbart ikke fungerer.

41 Stegene i et redesignprosjekt Vi anbefaler StudentWeb å samle alle som kan bidra inn i en ny strategiplan for StudentWeb, og etablerer en dedikert prosjektgruppe som har ansvar for framdrift, kompetanseoverføring og kvalitetessikring. Man må utarbeide et strategidokument som blant annet tar for seg disse hovedpunktene: Prosjektmandat Dedikert prosjektgruppe Hovedmål Delmål Målgruppe og brukerbehov Konkrete tiltak for å iverksette dette.

42 Stegene i et redesignprosjekt (forts.) Vedta et utviklingsprosjekt som skal imøtekomme og iverksette de mål som framkommer i strategidokumetet. Hovedaktiviter i et slikt prosjekt vil være: Analyse Konseptutvikling Innholdsanalyse og innholdsstrategi Informasjonarkitektur Grafisk design/prototyping Teknisk implementering

43 Andreas Schjønhaug Øyvind H. Bjørkum

Utdanningsplaner Bakgrunn, mål og overordnet design

Utdanningsplaner Bakgrunn, mål og overordnet design Utdanningsplaner Bakgrunn, mål og overordnet design Beth, Gunder, Bjørn Oppdatert oktober 2012 Agenda 1. Rammebetingelser og utfordringer 2. Brukeroppgaver og mål for løsningen 3. Tiltak for å nå mål og

Detaljer

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012 AGENDA Dag 1 9:30 10:30 Ankomst 10:30 11:30 Velkommen 11:30 12:30 Lunsj Gjennomgang av siste versjon av NetLifes utforming av utdanningsplaner 12:30 13:30 Gjennomgang

Detaljer

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Seminar StudentWeb-gruppen

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-013 Innkalling Møte

Detaljer

søkere? Velge instrument samtidig med å melde seg til emnet Emne oppmeldingskrav undervisning- og vurderingsmodul undervisning- og vurderingsmodul

søkere? Velge instrument samtidig med å melde seg til emnet Emne oppmeldingskrav undervisning- og vurderingsmodul undervisning- og vurderingsmodul Saker til behandling 28.-29. november Sak Modul Oppsummering STW-794 betalinger Faktura: egengenerering av 5 fakturadetaljer STW-798 innsynsmoduler VURDMELD: Skal KONT eller NY vises frem? STW-799 innsynsmoduler

Detaljer

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-064 Innkalling Møte

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 11. februar 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 11. februar 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 11. februar 2015 Innlogging Id-porten Feide Fødselsnummer og pin Studentweb 11. februar 2015 2 Kriterier for å kunne logge inn Må være opprettet som student med: Generell studiekompetanse

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-049 Innkalling

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-041 Innkalling Møte

Detaljer

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Ny designmanual og ny StudentWeb Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Felles uttrykk på nett FUN-prosjekt i Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer (SUN) NetLife Research AS Prosjekt Designmanual

Detaljer

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 19. januar 2011

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 19. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i arbeidsgruppen

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.05.2011. Tid: Mandag 30. mai 2011 kl 10:00-16:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.05.2011. Tid: Mandag 30. mai 2011 kl 10:00-16:00 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-080 Innkalling Møte

Detaljer

Brukerevaluering: Innbyggerundersøkelsen

Brukerevaluering: Innbyggerundersøkelsen Brukerevaluering: Innbyggerundersøkelsen Rapport Versjon 1.0 13.01.14 1/60 2/60 www.inmeta.no Versjon Endret dato Endret av Beskrivelse 0.1 21.11-13 Runar Normark Opprettet dokumentet 0.2 6.12-13 Runar

Detaljer

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-071 Innkalling Møte

Detaljer

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007. Webprosjekt ved HiT. Avdeling for teknologiske fag

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007. Webprosjekt ved HiT. Avdeling for teknologiske fag Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE FY-1207 HØSTEN 2007 Kommunikasjon/Norsk F1-28-07 Webprosjekt ved HiT Avdeling for teknologiske fag Adresse: Pb

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.4.2014. Tid: Onsdag 2. april kl 09:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.4.2014. Tid: Onsdag 2. april kl 09:00 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-041 Innkalling

Detaljer

Sluttrapport Pilot - nye nettsider

Sluttrapport Pilot - nye nettsider Sluttrapport Pilot side 1 Sluttrapport Pilot - nye nettsider Prosjekt Løftet 19. desember 2014. Ansvarlige for utarbeidelse av rapporten: Roller og ansvarsområder Rapportansvarlig (delprosjektleder) UX

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 17. oktober 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 7. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 17. oktober 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 7. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-132 Innkalling

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-170 Innkalling

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-155 Innkalling Møte

Detaljer

Prosjektsrapport, Fase 1

Prosjektsrapport, Fase 1 Prosjektsrapport, Fase 1 Muligheter og barrierer for en nasjonal kommersiell samkjøringstjeneste 1. Januar 2012 1 Innhold Introduksjon s. 3 Forarbeid og aktiviteter s. 3 Løsningen s. 4-7 Analyse og resultat

Detaljer

SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT

SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT Stian Åsen Anton Ilchenko Ole Johnny Wahlstrøm Shanmugarajah Senthilkumaran Høgskolen i Oslo og Akershus PROSJEKT NR. 2015-10 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer