Studentweb3. Kathy Haugen 11. februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentweb3. Kathy Haugen 11. februar 2015"

Transkript

1 Studentweb3 Kathy Haugen 11. februar 2015

2 Innlogging Id-porten Feide Fødselsnummer og pin Studentweb 11. februar

3 Kriterier for å kunne logge inn Må være opprettet som student med: Generell studiekompetanse (GSK) eller Studentgrunnlag som gir adgang til Studentweb Studentweb 11. februar

4 Modulvalg HOVEDMENY Studentweb 11. februar

5 Øvre meny Valg av språk Profil Saksbehandler innlogging Logge ut Studentweb 11. februar

6 Valg av språk Før innlogging Webapplikasjonen velger det språk som nettleseren er innstilt på Etter innlogging Webapplikasjonen velger det språk som er registrert på personen Studentweb 11. februar

7 Min profil - Modulegenskaper Studentweb 11. februar

8 Min profil Adresse Bruk hjemmeadresse Samtykke full tekst vises første gang, senere minimert Studentweb 11. februar

9 Saksbehandlerinnlogging Studentweb 11. februar

10 Forside Registrering Kommende hendelser Varselmeldinger Studentweb 11. februar

11 Kommende hendelser Vurderingsmelding med en av følgende frister: Eksamensdato Uttak Innleveringsfrist Studentweb 11. februar

12 Varselmeldinger Semesterregistrering Betaling Politiattester Manglende meldinger om undervisning eller vurdering Takke ja/nei til tilbud om undervisning Studentweb 11. februar

13 Semesterregistrering - UP Fast sekvens med steg FS husker hvor langt studenten har kommet i sekvensen Kommer bilde i klienten for å se hvor langt studenten har kommet Automatisk oppmelding til emner i utdanningsplanen i det en kommer inn på planen Modulvalg Studentweb 11. februar

14 Semesterregistrering Studentweb 11. februar

15 Semesterregistrering Studentweb 11. februar

16 Studentweb 11. februar

17 Automatisk oppmelding til undervisning og vurdering Studenten meldes nå automatisk opp i en kommer inn på siden utdanningsplan Meldinger om hvorfor studenten ikke ble meldt kan gis med en gang Blir også oppmeldt i emner med påmeldingstype Manuell eller studentweb oppmelding N, dersom emnet ligger i utdanningsplanen Studentweb 11. februar

18 Studentweb 11. februar

19 Spørreskjema Studentweb 11. februar

20 Studentweb 11. februar

21 Kvitteringsposter - Ved fullført registrering - 30 min etter påbegynt, men ikke fullført registrering Studentweb 11. februar

22 Semesterregistrering flere utdanningsplaner Studieprogrammene kommer samlet etter hverandre Studentweb 11. februar

23 Semesterregistrering uten up Sekvens med stegene FS husker hvor langt studenten har kommet Modulvalg Fjernet mulighet for helårlig semester-registrering Studentweb 11. februar

24 Semesterregistering uten utdanningsplan Studentweb 11. februar

25 Semesterregisteringsperiode knyttet til studieprogrammet Kan angi datoperiode på Rapportering Studieprogram Hvis ikke gjelder frister fra bildet Semesterregistrering Studentweb 11. februar

26 Flere perioder pr semester Når studenten logger seg på beregnes studentens semreg-periode utifra perioden registrert på reg.terminen i Semesterregistrering (inkludert evt egen frist for 1.årsstudenter), samt perioden som kan være registrert på de ulike Studieprogrammene studenten er aktiv. Studentens semreg-periode blir da den tidligste start-datoen blant disse og den seneste fristen blant disse.(når en undervisningsenhet eller vurderingsenhet mangler start- eller slutt-dato for påmeldingsperioden, så brukes start/slutt-dato for semreg-perioden. Hvis studentene ikke er registrert som aktiv på programmet når de semesterregistrerer seg, så vil de kunne fullføre registreringen (grønn knapp) og få godkjent planen på programmer de blir tatt opp til senere i semesteret. I SW3 er det ingen egen knapp for Godkjenning av plan, registreringssekvensen fungerer som sted for planbekreftelse generelt. Studentweb 11. februar

27 Mine studier Oversikt over alle studieprogram som studenten er eller har vært knyttet til Lenke til å kunne melde seg til emner utenfor planen Styres av studentstatus Studentweb 11. februar

28 Utdanningsplan To faner: Utdanningsplan Status og oversikt Studentweb 11. februar

29 Knapper på utdanningsplanen Alt følger regler angitt på emnekombinasjonen: Slette emne Flytte emne Ved flytting av emne så slettes tilhørende undervisnings- og vurderingsmelding Nytt! Studentweb 11. februar

30 Knapper på utdanningsplanen Meld til undervisning Slett undervisning Rediger undervisning Vis detaljer Meld til vurdering Slett vurdering Rediger Vis detaljer Studentweb 11. februar

31 Fremvisning av ekstern eksamen Vises: på termin for ekstern eksamen I funksjonen Planlegging av studieprogram Studentweb 11. februar

32 Emnenavn Nytt! Dersom det er oppgitt spesialpensumtittel på vurderingsmeldingen, så vises denne i stedet for navnet hentet fra emne Studentweb 11. februar

33 Valg av emner Alt presenteres flatt, ikke noe emnekombinasjonstre som studentene må forholde seg til. Viser frem emner som er valgbare for studenten Kan få se alle emner med årsak til at de ikke kan velges. Alle årsaker vises frem. Studentweb 11. februar

34 Valg av emner En tabell for hver kombinasjon av emnekombinasjon og emnevalgstatus Emnekombinasjonsnavn Navn på emnevalgstatus Url beskrivelse Studentweb 11. februar

35 Valg av emner tidligere terminer Kan legge til emner dersom det finnes resultat NYTT! Studentweb 11. februar

36 Fremvisning av valgbare eller alle emner Viser i utgangspunkt kun frem de emner som studenten kan velge inn på den aktuelle terminen. Kan velge å se alle, da vises årsaken til at emnet ikke kan velges. Studentweb 11. februar

37 Sekvens for å legge emne i plan Undervisning Vurdering Kvittering Emnet legges i den termin det ble valg fra Studentweb 11. februar

38 Studentweb 11. februar

39 Kun velge emne i utdanningsplanen Dersom det står Krev valgt i utdanningsplanen på emnet, så kan emnet ikke velges via Aktive emner. Studentweb 11. februar

40 Valg av utdanningsplanelement Studentweb 11. februar

41 Veivalg Tre typer veivalg Kun åpne Kun lukkede (som krever opptak) Blandede Studentweb 11. februar

42 Åpent veivalg Studenten får direkte opptak Kan endre dersom lovlig Ved endring slettes emnene og meldingene Studentweb 11. februar

43 Lukket veivalg Studenten må prioritere det antall som er oppgitt på emnekombinasjonen Studentweb 11. februar

44 Blandet veivalg Studentweb 11. februar

45 Emneprioritering Alle emner som det skal prioriteres blant, må ligge i samme emnekombinasjon. Studentweb 11. februar

46 Valg av planforslag Planforslag for å hjelpe studenten på studier med mange valg (anbefalt studievei) Alle emner legges i en emnekombinasjon, og knyttes til studieprogrammet Studenten velger og kan etterpå endre på vanlig måte. Studentweb 11. februar

47 Planforslag Studentweb 11. februar

48 Status og oversikt Varselmeldinger Planlegging av studieprogram (erstatter tabell nederst på utdanningsplanen i dagens Studentweb) Oversikt over studiet Oppnådde og planlagte emner Studentweb 11. februar

49 Studentweb 11. februar

50 Planlegging av studieprogram Kan klikke på de ulike emnekombinasjonene for å se status Forbedring av tekster Studentweb 11. februar

51 Rettigheter og plikter Øverste punkt vises som overskrift dersom den ikke krever bekreftelse Studentweb 11. februar

52 Aktive emner Alle emner som har en undervisningseller vurderingsmelding Alle vurderingsmeldinger vises Undervisningsmeldinger vises for inneværende og senere terminer Meldinger fra forrige termin vises Høst til 31. januar Vår til 31. juli Kan melde seg til emner utenfor planen Studentweb 11. februar

53 Modulegenskaper Studentweb 11. februar

54 Sekvens for å melde seg Undervisning Vurdering Legge emne i plan Nytt! Kvittering Studentweb 11. februar

55 Aktive emner Velg knapp på de emner som denne studenten kan velge Kontroller gjøres i forhold til parametre som er angitt på emnet Studentweb 11. februar

56 Aktive emner - steg Studentweb 11. februar

57 Merknad vurderingsenhet Studentweb 11. februar

58 Undervisning Direkte først til mølla Søknad - studenten må få opptak Manuell det er ikke mulig å melde seg i Studentweb Studentweb 11. februar

59 Modulegenskaper undervisning Studentweb 11. februar

60 Emne samlebilde Viktige parametre som styrer emner og meldinger på Studentweb Studentweb 11. februar

61 Direkte valg av parti Studentweb 11. februar

62 Direkte valg av parti EMLINKTPL J viser frem link til emnet i stedet for timeplaninformasjon Nedtrekkslisten viser kun partier med ledig plass. Studentweb 11. februar

63 Søknad om undervisning Studentweb 11. februar

64 Prioritering av parti Kan angi hvor mange partier som skal presenteres Nytt! Studentweb 11. februar

65 Takk ja/nei til tilbud om undervisning Knapp og varselmelding kommer dersom det står J i feltet Påkrevd jasvar på emnet Studentweb 11. februar

66 Undervisningsmelding til praksisemne For emner med emnetype PRAKSIS. Studentweb 11. februar

67 Vurderingsmeldinger modulegenskaper Studentweb 11. februar

68 Valg på vurderingsmelding Språk Eksamenssted Oppgavetittel Studentweb 11. februar

69 Når er det krav om å være meldt til undervisning for å kunne melde seg til vurdering? Studentweb 11. februar

70 Vurderingsmelding språk Default er bokmål og nynorsk Kan få engelsk eller andre språk ved å oppgi dem på emnet Kan fjerne bokmål eller nynorsk ved å sette N på emnet Studentweb 11. februar

71 Melding til delvurdering To tilfeller hvor studentene skal kunne melde seg eller trekke seg fra del Emne som går over flere termin, og studenten har strøket i den del. Det må finnes vurderingsmelding for helheten Studenten har et resultat i emnet fra tidligere og det er lov å ta deler på nytt (Krev gjentak av alle deler N) Studentweb 11. februar

72 Delvurdering To spesialtilfeller hvor studenter skal kunne melde seg til del: Emnet går over flere terminer, og studenten har strøket i del og skal kunne konte i delen før avsluttende Studenten har bestått emnet tidligere og har lov til å forbedre en del. Studentweb 11. februar

73 Strøket i del Det må finnes en vurderingsmelding på helheten Det må finnes en vurderingsenhet for den delen studenten skal kunne ta på nytt Det må stå N i feltet Krev gjentak alle deler Studentweb 11. februar

74 Strøket i del Studentweb 11. februar

75 Forbedre del Studenten må ha et resultat i emnet Det må finnes en vurderingsenhet for den delen studenten skal kunne ta på nytt, og for ny helhet Det må stå N i feltet Krev gjentak alle deler Studentweb 11. februar

76 Forbedre del Studentweb 11. februar

77 Mine resultater Fremvisning av Kvalifikasjoner Oppnådde resultater Resultater der helheten ikke er bestått (slik at studenten ikke skal tro at emnet er bestått) Eksterne resultater Studentweb 11. februar

78 Modulvalg Mine resultater Studentweb 11. februar

79 Studentweb 11. februar

80 Mine resultater Ta emne på nytt Knappen Ta emne på nytt vises dersom studenten har lov eller kan ta emnet på nytt. Det må finnes fremtidig vurderingsenhet Studenten kan ikke ha beste mulige resultat Studenten må ha lov til å melde seg på nytt Kontroll av antall gyldige forsøk Studentweb 11. februar

81 Bestilling av karakterutskrift Modulegenskaper Studentweb 11. februar

82 Karakterutskrift Studentweb 11. februar

83 Digitalt signert karakterutskrift Kommer til testing i FS7.7 FS Vil deretter bli gjort tilgjengelig i Studentweb, slik at studentene kan genere sin egen karakterutskrift Studentweb 11. februar

84 Informasjon til Lånekassen Modulegenskaper Studentweb 11. februar

85 Lånekassen Informasjon om: Studentstatus Beståtte emner Studentweb 11. februar

86 Dokumentarkiv Fremvisning av alt som det står Publiser J i dokumentarkivet Studentweb 11. februar

87 Betaling Egengenerering av faktura Fremvisning av faktura PDF-generering av faktura Studentweb 11. februar

88 Betaling Studentweb 11. februar

89 Betaling Studentweb 11. februar

90 Studentweb 11. februar

91 Purring Studentweb 11. februar

92 Tekster på faktura Tekst Purretekst Studentweb benytter kun tekster for øvre del Studentweb 11. februar

93 Spørreundersøkelse Studentweb 11. februar

94 Studentweb 11. februar

95 Studentweb for PhD-studenter Studentweb 11. februar

96 Avtaleinformasjon Studentweb 11. februar

97 Tvangskjøring Eget bilde for Studentweb3 Studentweb 11. februar

98 Overføring av statistikk Eget bilde for Studentweb3 Studentweb 11. februar

99 Transaksjonslogg Eget bilde for Studentweb3 Studentweb 11. februar

100 Universell utforming Studentweb er laget etter designmanualen vår, og følger kriterier for universell utforming Studentweb 11. februar

101 Responsivt design Nettbrettstørrelse: menyen ligger øverst Det arbeides med å lage en bedre mobilversjon Studentweb 11. februar

102 Logo Logo som ønskes brukt i Studentweb må lastes inn i FS-klienten og gis logobruk WEBAPP Studentweb 11. februar

103 Oppgaveinnlevering - Kommer Innlevering av masteroppgaver til vitenarkivet Studentweb 11. februar

104 Kriterier for å kunne levere oppgave Meldingen må være knyttet til vurderingskombinasjon med J for Status_Innlev_Studweb Student må ha aktiv studierett pr dags dato på program som omfatter emnet (funksjon f_emnerett2) Student må være semesterregistrert inneværende semester Vurdresstatkode på meldingen kan ikke være T eller U Studentweb 11. februar

105 Brukertesting 5 studenter Førskolelærer (HiOA) Sykepleier (HiOA) Master i nordisk (UiO) 2 bachelor i elektronikk (UiO) 105

106 Oppgaver - innledning: Innledende spørsmål / screening Nr. Oppgave Merknad 1. Hvor mange timer per uke/(dag) bruker du på Internett? 1. Handler du noe på internett? - Hva da? Hvordan synes du det er? Kartlegge internettbruk/ vaner Kartlegge internettbruk/ vaner Oppgavene bygger på brukertestingen i 2010 gjennomført av NetLife 1. Hva er din relasjon til StudentWeb? Kartlegge relasjon til StudentWeb 1. Har du noen gang vært inne på StudentWeb sine sider? - Hvor ofte er du inne? - Hvilke sider besøker du mest - Hva pleier du å lete etter? Bruk av StudentWeb sider 106

107 Resultat - innledning Stor variasjon på generell nettbruk varierte fra 1 til 8 timer pr. dag Stort sett greit forhold til Studentweb Innlogging i Studentweb, varierte mellom 2-3 ganger pr semester til 1 gang pr uke De som gikk på studieprogram med helt fastlagte løp gikk inn færrest antall ganger Logger inn for å se eksamenssted, kandidatnr og resultater 107

108 Oppgaver Nr. Oppgave 1. Tenk deg at du skal inn å registrere deg. 2. Hva er førsteinntrykket ditt av førstesiden? 3. Hva tror du befinner seg bak de ulike valgene i menyen (på førstesiden)? 4. Trykk på knappen Begynn registrering, og gå gjennom sekvensen. Rettigheter og plikter Status og oversikt Utdanningsplan Profil Spørreskjema Kvittering Hvordan opplevde du registreringen? 5. Hvor vil du gå for å logge ut? 6. Du skal nå sepå din egen utdanningsplan for våren Hvordan vil du gå fram? Hvordan opplevde du dette? 7. Hvor vil du gå for å se hvor du skal sitte på eksamen eller se hvor du skal være i praksis? 8. Hvis du vil melde deg til emner utenfor utdanningsplanen, hvordan vil du gå fram? 9. Hvor vil du gå hvis du skal endre adressen din? 10. Hvordan vil du gå fram for å bestille karakterutskrift? 11. Du skal betale semesteravgift, hvordan vil du gå fram? 12. Kan du finne ut hvilke data om deg som er sendt til Lånekassen? 13. Hvordan ville du finne mer informasjon om de ulike sidene i StudentWeb? 108

109 Generelt inntrykk av forsiden Oversiktlig og enkel Lett å forstå Fin inndeling Fin størrelse på skriften Fin layout (en ønsket mer farger) 109

110 Hva tror studenten ligger bak menypunktene? De aller fleste svarte riktig på spørsmål om hva de forventer å finne bak de ulike menypunktene. Aktive emner: de emner jeg holder på med nå 110

111 Semesterregistrering Tydelig knapp Enkel og oversiktlig sekvens Fint å få kvittering etterpå Lett å hoppe over fanen utdanningsplan når en først kom til Status og oversikt i sekvensen Løsning: Endre rekkefølge på fanene slik at utdanningsplan kommer først 111

112 Utdanningsplan To sitater fra brukertestingen: «Har nettopp sittet en uke og prøvd å legge til fag» «Det var veldig lettvint... sidene er veiledende, det er veldig enkelt, mye enklere å finne på egen hånd (i den gamle trenger man veiledning i begynnelsen til man er blitt kjent)» 112

113 Utdanningsplan Fin faneløsning Fint å kunne se bare dette semesteret Lett å gjøre veivalg "Tenk at det kan gjøres så lett å velge studieretning" 113

114 Melde seg til emner utenfor utdanningsplanen Det var vanskelig for testpersonene å melde seg til emner utenfor utdanningsplanen. De gikk først til Mine studier, og deretter til Aktive emner. Løsning: Lage lenke på siden Mine studier 114

115 Mine resultater Oversiktlig og fin Fint å kunne melde seg på nytt Ønsker at resultatene er sortert på termin (ønske kommet fra student på HiSF) Løsning: Endret sortering fra alfabetisk til termin 115

116 Oppgaver avslutning Debrief / avslutning 1. Hva synes du om disse sidene? Etterinntrykk? 1. Var det noe du syntes var spesielt bra? 1. Var det noe du syntes var dårlig eller vanskelig? 1. Hva synes du om utseende på siden? (lar de se på siden mens de kommenterer) 1. Andre kommentarer? 1. Oppleves informasjonen fra StudentWeb som troverdig? 116

117 Resultat - avslutning Lett å navigere i applikasjonen Ryddig og oversiktlig Pent Troverdig Mye enklere enn dagens Studentweb «Jeg håper vi snart får denne Studentweben» (student fra UiO) 117

118 Mobilversjon Hva ønsker du å kunne se på mobilen? Eksamenssted Kandidatnr Resultater Det jobbes med å lage bedre tilrettelegging for bruk av Studentweb på små enheter. 118

119 Kommentar fra en student ved HiG Positive: - Jeg opplever at nettsiden er mer responsiv og laget for moderne Web Det er blitt lagt til en graf som viser karakterfordelingen for hver eksamen. - Informasjon om beløp (hva pengene går til) ligger ute på forsiden, men jeg skulle ønske at også KID (så slipper man å laste ned fakturaen når man skal betale, kontonummer står på den siden). KID vises nå Negative: - Resultat-tabellen ("mine resultater") vil på mobil bli skalert til skjermstørrelsen, og teksten vil ofte stå loddrett på skjermen. Dette blir vanskelig å lese. Det jobbes med bedre tilrettelegging for små enheter. - Manglende sensurfrist på "aktive emner". Endret slik at sensurfrist nå vises. - Jeg likte den gamle listen over "aktive emner", den som viste informasjon om tidspunkt og romnr for eksamen og kandidatnummer. Det var en liste hvor jeg slapp å klikke på hvert emne for å få denne informasjonen. Det jobbes med nå med å lage en liste på forsiden over viktige datoer i nær fremtid. - "Mine studier" burde vel inneholde informasjon om oppnådde kvalifikasjoner, hvilken retning i masterstudiet jeg har valgt, osv. - Mangler antall oppnådde studiepoeng i "mine resultater". Endret slik at oppnådde studiepoeng nå vises. 119

120 Ønsker fra studentene for videreutvikling Bedre mobilversjon Lettere få oversikt over eksamenssted og kandidatnr. Kunne velge om det skal sendes ut kvitteringseposter ved semesterregistrering og påmelding/trekk fra vurdering og undervisning Hjelp til å bytte studieprogram og få oversikt over hvilke emner som er overlappende 120

121 Konklusjon Det er svært nyttig med brukertesting Fant små og store feil som ble rettet underveis Fikk nyttige tilbakemeldinger som har ført til endringer Vi går i riktig retning med ny Studentweb! 121

122 Pilot Tre høgskoler tok i bruk Studentweb i midten av desember Gode tilbakemeldinger fra studentene Få problemer Studentweb 11. februar

123 Før en kan gå over Test på noen studenter på ulike studieprogram Husk å fjerne/endre epostadresse på testpersoner, bruk for eksempel din egen Studentweb 11. februar

124 Hva skjer fremover? Legges ut til testing på jbosstest.uio.no når FS7.7 er installert i demobasene Dere bør teste noen studenter på 5-6 studieprogram med ulike ordninger I prod i løpet av våren Studentweb 11. februar

125 Videre utvikling Det jobbes nå med: Oppgaveinnlevering Søknad om godkjenning av ekstern utdanning Bedre mobilversjon Studentweb 11. februar

126 Takk for i dag Studentweb 11. februar

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hvordan teste i demobasen? Last inn felleskoder FS002.001 i Fssystem Sett i gang nattjobb for Webapplikasjon initier kopieringsjobb

Detaljer

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Ny designmanual og ny StudentWeb Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Felles uttrykk på nett FUN-prosjekt i Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer (SUN) NetLife Research AS Prosjekt Designmanual

Detaljer

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012 AGENDA Dag 1 9:30 10:30 Ankomst 10:30 11:30 Velkommen 11:30 12:30 Lunsj Gjennomgang av siste versjon av NetLifes utforming av utdanningsplaner 12:30 13:30 Gjennomgang

Detaljer

Tekstkode Modul Tekst: Merknad HTML-mulig

Tekstkode Modul Tekst: Merknad HTML-mulig KI_ADRKODE ADRESSE Adressekode / by KI_ADRLAD ADRESSE Land KI_ADROK ADRESSE Bekreft adresse KI_BOKSTAV_I_TLF ADRESSE Telefonnummeret (#1) inneholder en bokstav: (#2). Det skal kun være

Detaljer

Tekstkode Modul Tekst: Forslag ny tekst Merknad ML-mKommentar

Tekstkode Modul Tekst: Forslag ny tekst Merknad ML-mKommentar KI_ADRKODE ADRESSE Adressekode / by KI_ADRLAD ADRESSE Land KI_ADROK ADRESSE Bekreft adresse KI_BOKSTAV_I_TLF ADRESSE Telefonnummeret (#1) inneholder en bokstav: (#2). Det skal kun være

Detaljer

søkere? Velge instrument samtidig med å melde seg til emnet Emne oppmeldingskrav undervisning- og vurderingsmodul undervisning- og vurderingsmodul

søkere? Velge instrument samtidig med å melde seg til emnet Emne oppmeldingskrav undervisning- og vurderingsmodul undervisning- og vurderingsmodul Saker til behandling 28.-29. november Sak Modul Oppsummering STW-794 betalinger Faktura: egengenerering av 5 fakturadetaljer STW-798 innsynsmoduler VURDMELD: Skal KONT eller NY vises frem? STW-799 innsynsmoduler

Detaljer

FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013

FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013 FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Emner... 4 2.1 Emne samlebilde... 4 2.1 Endring av sentrale emneopplysninger... 13 2.3 Kopiering av infotekster... 15 2.4 Emnelogg...

Detaljer

Felles Studentsystem. FS Grunnkurs. USIT FS-prosjektet

Felles Studentsystem. FS Grunnkurs. USIT FS-prosjektet Felles Studentsystem FS Grunnkurs USIT FS-prosjektet Versjon: 6.4 09.10.2009 FS Kurshefte Grunnkurs Side ii av 57 Innhold 1. Grunnkurs... 5 1.1. Starte opp FS. Logge inn med brukernavn og passord...5 1.2.

Detaljer

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb Dette er en introduksjon til semesterregistrering i den nye versjonen av StudentWeb. Systemet kan fortsatt ha noen feil og mangler. Dersom noe ikke fungerer, ta kontakt med Kjetil Høybråten i studieadministrasjonen,

Detaljer

FS kurs 6 Vurdering Del II: Eksamensplanlegging

FS kurs 6 Vurdering Del II: Eksamensplanlegging - 1 - FS kurs 6 Vurdering Del II: Eksamensplanlegging Skrevet ut 13.08.13 Side - 1 - av 56 FS KURS 6 VURDERING DEL II: EKSAMENSPLANLEGGING... - 3-1. Kontrollere vurderingsmeldinger, sperre pga ikke-oppfylte

Detaljer

MANUAL FOR UTSKRIFT AV KVALIFIKASJONER I FS

MANUAL FOR UTSKRIFT AV KVALIFIKASJONER I FS MANUAL FOR UTSKRIFT AV KVALIFIKASJONER I FS Våren 2013 Side 2 av 47 INNHOLD INNLEDNING 5 SAMMENHENGEN MELLOM ARBEIDSOPPGAVENE 6 1.1 KVALIFIKASJON 6 1.1.1 BILDET KVALIFIKASJON 6 1.2 DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Seminar StudentWeb-gruppen

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REGNEARK

BRUKERVEILEDNING REGNEARK 1 BRUKERVEILEDNING REGNEARK 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Begynne å bruke regnearket... 4 2.1 Makroer... 4 2.2 Åpne regnearket for første gang... 6 3 Ark en Forside... 7 3.1 Katalog for filer... 7 4 Generelt

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Lånekassens språkprofil

Lånekassens språkprofil Lånekassens språkprofil Side 1 av 73 Innhold 1 Lånekassens språkprofil... 4 1.1 Slik kan språket hjelpe oss å løse oppgavene våre... 4 1.1.1 Vi skal bli oppfattet som den mest moderne offentlige etaten

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 1. Elevinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Holdeplass... 13 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer