EU Support Office. Kathrine Schou. EUs 7. Rammeprogram introduksjon til muligheter og forutsetninger for norske bedrifter til ådelta i programmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EU Support Office. Kathrine Schou. EUs 7. Rammeprogram introduksjon til muligheter og forutsetninger for norske bedrifter til ådelta i programmer"

Transkript

1 EU Support Office EUs 7. Rammeprogram introduksjon til muligheter og forutsetninger for norske bedrifter til ådelta i programmer Vi ønsker åmøte alle interesserte søkere for åfå en god dialog omkring en mulig søknad Kathrine Schou Brennpunktmøte 24. mars

2 EU support office Gunnar Kleppe har sluttet Kathrine Schou startet Introduksjon til muligheter og forutsetninger i 7 ramme program

3 Hvorfor etablere et EU Support Office? Begrenset deltagelse i EUs forskningsprosjekter Norges Forskningsråd ønsker at Norsk Biotekforum skal ta et initiativ til åøke norsk biobasert/life science industri engasjement i prosjekter innen det 7. rammeprogram, med det mål åøke antall bedriftssøknader til 7FP.

4 Formål Kostnadsfri EU help desk for ALLE norske bioteknologi bedrifter Identifisere relevante EU programmer for potensielle søkere Stimulere til økt deltagelse i EUs 7. rammeprogram.

5 EU support office nedslagssfelt Promoteringsaktivitet overfor følgende industrisegmenter bioteknisk industri (hvit biotek) helse(rød) biotek landbruk/næringsmiddel (grønn biotek) marine ingredienser(blå biotek). Medlem av Norsk Biotekforum er IKKE et krav.

6 Kontorets oppgaver å fremme informasjon til industri og deltagelse i FP7, gjennom nært samarbeid med bedriftene og forskningsrådet Informere: Aktiviteter i 7FP og dets tilgrensende aktiviteter i god tid før søknadsfrist Støtteordninger til utforming av søknad Identifiserte konsulenter som kan bistå bedriftene i søknadsprosessen Bidra: Økt forståelse av FP7 og dets muligheter Det er viktig at deltagelse i FP7 har en forankring i ledelsen og strategien til bedriftene. Stimulere til økt deltagelse i EUs 7. rammeprogram Stimulere bedriftene til ålegge ut sin profil i de ulike databasene tilknyttet EU. Arrangere: Oppsøkende virksomhet Seminarer Kontaktmøter

7 Hva kan din bedrift få ut av en deltagelse i FP7? Ulike motiv for deltagelse i FP7 Finansiell støtte til: Deltagelse i internasjonale samarbeidsprosjekter Forskermobilitet og karriereutvikling Outsourcing av forskningsaktiviteter. Støtte til kjøp av forskningsarbeid. Andre positive effekter: Et utvidet nettverk Et kvalitetsstempel på din bedrift Innpass i nye markeder Erverve ny viten og teknologi, som vil bringe bedriften videre Egen kompetanse heving Start på egen internasjonalisering

8 Fra alt til intet Et liten norsk SME (18 20 ansatte) ble for en del år siden bedt om åsøke EU midler fra CERN. Ideas (Norway) AS. Gamma Medica Ideas (Norway) AS Eus rammeprogram: Hva er det? Ideas ASA s vision is to become the world s leading supplier of detection modules for gamma, beta and x ray cameras. 1 RUNDE: AVSLAG PÅ 2 SØKNADER De lykkes IKKE med første søknad, MEN gjennom prosjekt etableringsfasen ble de kjent med to viktige aktører, GE healthcare og Phillips, som ville vise seg åbli viktige partnere. 2 RUNDE: BEVILGET FINANSIERING Gamma Medica Ideas (Norway) AS Fra åha et ikke forhold til EU ramme program ble EU programmet en viktig del av bedriftens strategi.

9 1. Cooperation Samarbeid: Tverrnasjonalt forskningssamarbeid i og utenfor EU innenfor ti temaområder, som skal tilsvare de viktigste områdene innenfor kunnskap og teknologi innenfor Europa 7RP: Hvordan komme igang? Health Food. Agric. & Bio ICT NMP Energy Environment Transport incl Aeronautics Socio econ.scien. & humanities Space Security 2. Ideas Grensesprengende forsk. 3. People Forskemobilitet Capacities 4. Capacities Kapasitet: målene er forbedring av forskningskapasiteten og nyskapingsevnen i hele Europa, samt åsikre at forskningen brukes på best mulig vis. European Research Council Initial training Life long training Industry academ. Int. dimension Specific actions Research infrastr SMEs Regions of knowl Research potent. Science in society Coh.dev.of research INCO

10 7RP: Hvordan komme igang? HVOR i rammeprogrammet finner vi noe som passer for oss? HVA NÅR? Sjekk arbeidsprogram og utlysninger! HVORDAN skal prosjektforslaget utformes? Sjekk relevant Guide for Applicants! HVEM skal vi samarbeide med? Best mulig konsortium! Ambisjonsnivå: Koordinator eller menig deltager? Riktig utgangspunkt er bedriftens strategi ikke spørsmålet hvor er EUmidlene?

11 Temaområder 10 temaområder (32 413) Life Science Support Office vil dekke bedrifter med teknologibasis og aktuell FoU innen følgende temaområder i 7. rammeprogram: Helse Mat, landbruk, fiskeri & bioteknologi Miljø 1 890

12 SMB i 7RP Cooperation Forenklete finansielle og administrative prosedyrer (e.g. inntil 75% finansiering for SMB, ikke krav om bankgarantier) Dedikerte SME strategier under hvert Tema Identifisering av områder med særlig interesse for SMB i de individuelle arbeidsprogrammene 15% mål for SMB deltakelse under Cooperation

13 Health: Næringslivsmuligheter innenfor bioteknologi og medisinsk teknologi, farmasøytisk industri High tec SMB er etterspurt i alle temaområder SMB rettede tema i Collaborative Projects Mest aktuelt: 1) Bioteknologi og grunnleggende verktøy 2) Translasjonsforskning Eks.: High throughput teknologi, deteksjon, diagnose, monitorering, medisinske tester, vaksiner, medikamenter, terapier etc.

14 SMEs go Health : Supporting research collaboration between SMEs and academia in the Health area of FP7 Get informed and well trained on FP7 issues! Become more visible! Find your partners for a FP7 project! Get individual assistance in project preparation! Kontakt:

15 Research for SMEs ( nye CRAFT ) Støtte til små grupper av innovative SMB uten særlig FoU kompetanse og kapasitet, for åløse felles/komplementære teknologiske/innovative utfordringer Prosjektene må innebære et klart utnyttelsespotensiale for SMBdeltakerne Bottom up : Hvilket som helst teknologisk felt Stor grad av outsourcing av FoU innsatsen til uavhengige FoU aktører IP rettigheter tilfaller SMB deltakerne Ramme: Prosjektbudsjett 0,5 1,5 M EU tilskudd maks. 75 % Varighet 1 2 år Normalt 5 10 deltakere i prosjektkonsortiet, minst 3 SMB fra 3 land + minst 2 uavhengige FoU aktører Eksempel: 6RP CRAFT prosjekt: LaseInject Bionor Immuno

16 6RP CRAFT prosjekt LaseInject Bionor Immuno Problem: Tradisjonelle metoder krever unødvendig mye vaksine for åtreffe målcellene ved peptidbasert immunoterapi. Mål: Utvikle ny teknologi for intradermal administrasjon av immunovaksiner, slik at administrert volum reduseres med minst en faktor 3 Koordinatorbedrift: Bionor Immuno AS, Skien Primær FoU aktør: Teknologisk Institutt AS Prosjektkonsortium: Totalt 10 partnere (6 SMB, 1 LE og 3 FoU fra totalt 5 land) Motivasjon for åetablere CRAFT prosjektet: 1. Med utgangspunkt i selskapets kjerneaktivitet innen utvikling av immunoterapi vaksiner ønsket bedriften å utvikle ny teknologi for åeffektivisere administrasjonen av disse. 2. CRAFT ble vurdert som den mest egnede prosjektform for åløse innovasjonsutfordringen 3. CRAFT prosjektet er et ledd i bedriftens internasjonaliseringsprosess. Rammer: 2 årig prosjekt (Sep 2006 sep 2008) med et budsjett på 1,181M Euro, hvorav 54% dekkes gjennom EUtilskudd.

17 Fokus på SME Inntil 250 ansatte, Mindre enn 320 millioner i årlig omsetning og uten noen stor industriell eier. 10 prosent av sine faste ansatte innenfor FoU eller 10 prosent av omsetningen innenfor FoU.

18 SME ulike typer Identifiser ditt behov og del i programmet e.g. for SMEs: R&D capacity 3.Eurostars SME som utfører FoU virksomhet Bottom up : Hvilket som helst teknologisk felt 2.Research for the benefit of SMEs (Capacities) Support SMEs outsourcing research activities Bottom up : Hvilket som helst teknologisk felt 1.Themes (Cooperation) Hi tech, forskningsintensive SMEs Årlige utlysinger: calls innenfor de ulike temaområdene Time window to commercialization

19 Kommende 7RP utlysninger Neste prosjektutlysning i Health (4. utlysning) vil sannsynligvis få spesiell fokus på fire nøkkelområder: Etablere redskaper for translasjonsforskning Strukturere translasjonsforskning på kreftområdet Strukturere translasjonsforskning innenfor nevrologiske sykdommer Bedre helse for Afrika Arbeidsprogrammet forventes publisert i juli I den forbindelse vil Forskningsrådet arrangere et stort informasjonsseminar 31. august i Oslo. Søknadsfrist i november 2009 (?) Kontakt: Research for SMEs ( Nye CRAFT ): Neste utlysning forventes publisert i august 2009, med frist i desember 2009 Budsjett ca 100 mill. Kontakt:

20 EU prosjektetableringsstøtte (PES) Hensikt: Åstimulere til økt deltagelse i europeisk FoU samarbeid (EU RP, EØS finansiering, EUREKA). Inntil 50 % tilskudd til kostnader til partnersøk, etablering av konsortium, utarbeidelse av prosjektforslag, ekstern assistanse/rådgivning, reiser, kostnader i forhandlingsfasen. Tilskuddsbeløpet vil variere fra til kr, avhengig av prosjektform og søkers engasjement i det planlagte hovedprosjektet. Elektronisk søknad sendes Forskningsrådet før EU s søknadsfrist i hht prosjektutlysningen. Rask saksbehandling. Ett prosjekt én søknad: PES tilskuddet deles mellom de samarbeidende norske deltagerne. Mer informasjon: Randi Aarekol Basmadjian (tel ), PES brosjyre og nettsiden

21 Lenker Nyttige lenker FP7 informasjon på Cordis: cordis.europa.eu/fp7/home_en.html cordis.europa.eu/fp7/health/home_en.html cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm cordis.europa.eu/news/home_en.html Nyttige lenker FP7 tilgrensende aktiviteter eureka.eu/ europe.org Nyttige lenler informasjon om EU på Norsk Nyttige lenker Partnere og hvor man finner dem: cordis.europa.eu/partners service/

22 EU Support Office Vi ønsker åmøte alle interesserte søkere for åfåen god dialog omkring en mulig søknad. Contact: Kathrine Schou Project Manager Norwegian Bioindustry Association Dir. Phone: Mob.: Norsk Industri Middlestunsgate 27, Oslo P.O. box 7072 Majorstuen N 0306 Oslo Norway Kontoret er nært knyttet til Forskningsrådet og Norsk Industri

Norsk Biotekforum Oslo, 27. september 2010

Norsk Biotekforum Oslo, 27. september 2010 Norsk Biotekforum Oslo, 27. september 2010 EUs 7. rammeprogram for forskning og Nærings-PhD ordningen Gode muligheter for SMB i 7RP og Eurostars Vebjorn.Walderhaug@forskningsradet.no Triangle of SME opportunities

Detaljer

Norsk Biotekforum Oslo, 4. mai 2011

Norsk Biotekforum Oslo, 4. mai 2011 Norsk Biotekforum Oslo, 4. mai 2011 Bioteknologisk Brennpunkt om EUs 7. rammeprogram for forskning «Gode muligheter for SMB i 7RP og Eurostars» Vebjorn.Walderhaug@forskningsradet.no R&D capacity Triangle

Detaljer

Store muligheter. også for de små!

Store muligheter. også for de små! EUs 6. RAMMEPROGRAM KAN GI DIN BEDRIFT BEDRE PRODUKT- OG PROSESSUTVIKLING BEDRE STRATEGISKE ALLIANSER BEDRE INTERNASJONAL MARKEDSTILGANG Store muligheter Hva kan din bedrift oppnå ved å delta i EUs 6.

Detaljer

PES Prosjektetableringsstøtte

PES Prosjektetableringsstøtte PES Prosjektetableringsstøtte DEL XX / seksjonstittel Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

Hva med finansieringsmuligheter i Europa?

Hva med finansieringsmuligheter i Europa? Hva med finansieringsmuligheter i Europa? Build2Grow, Oslo Innovation Centre 8. Mars 2012 Thomas Haslestad, Nofas AS KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt samtykke

Detaljer

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Jorunn Birgitte Værnes Rådgiver Innovasjon Norge BI Nydalen 18. juni 2008 EU-Kina 2007-2013: Strategisk samarbeid 128 millioner euro 2007-2013 Tre definerte satsningsområder:

Detaljer

GRENSELØSE FORSKERE GRENSELØS KUNNSKAP!

GRENSELØSE FORSKERE GRENSELØS KUNNSKAP! EUs programmer for forskermobilitet og kvalitet GRENSELØSE FORSKERE GRENSELØS KUNNSKAP! Har du utferdstrang, er nysgjerrig og kunnskapstørst? Vil du forske i et internasjonalt miljø, og bli kjent med nye

Detaljer

Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning

Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning 13.12.2013 Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning Impact evaluation of the Research Council of Norway s support measures to increase participation

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020

UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020 UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020 Forslag til tiltak for samspill og samarbeid mellom UHR, Forskningsrådet og KD Utarbeidet av en trepartsgruppe utgått fra UHR, Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Sluttrapport. Matchmaking for Enterprises in North Atlantic and Russia Prosjekt 550 022

Sluttrapport. Matchmaking for Enterprises in North Atlantic and Russia Prosjekt 550 022 Sluttrapport Matchmaking for Enterprises in North Atlantic and Russia Prosjekt 550 022 Nordområdesenteret for Næringslivet Universitetet i Nordland November 2011 1 1. SAMMENFATNING AV PROSJEKTET Målsettingen

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

Miniveiviser til prosjektstøtte fra EU

Miniveiviser til prosjektstøtte fra EU hefte_a4 10.05.05 17:13 Side 1 Miniveiviser til prosjektstøtte fra EU Har du eller organisasjonen en idé til hvordan løse et problem som kan være til nytte både i Norge og i Europa? Da er det mulig å søke

Detaljer

Sluttrapport 2005-2008

Sluttrapport 2005-2008 Sluttrapport 2005-2008 Nasjonalt kontaktpunkt for EUprogrammet econtentplus Februar 2009 Nasjonalt kontaktpunkt for econtentplus 2 INNHOLD Sammendrag...4 English summary...5 1 Innledning...6 2 Årsrapport

Detaljer

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Innhold: Utgangspunkt og status:

Detaljer

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Forord 2 Om undersøkelsen 3 Sammendrag 5 Resultater 5 Norsk Industris vurderinger 13 Resultater G-20 18 Norsk Industris vurderinger G20-bedriftene

Detaljer

PROGRAM FOR KLINISK PRAKSIS Store kliniske studier og særskilt kompetanseoppbygging. 1. Sammendrag Max en side. 2. Bakgrunn

PROGRAM FOR KLINISK PRAKSIS Store kliniske studier og særskilt kompetanseoppbygging. 1. Sammendrag Max en side. 2. Bakgrunn PROGRAM FOR KLINISK PRAKSIS Store kliniske studier og særskilt kompetanseoppbygging 1. Sammendrag Max en side 2. Bakgrunn 2.1 Faglig status og utfordringer Klinisk forskning kan defineres som studier av

Detaljer

Virkemidler og statsstøtteregelverket

Virkemidler og statsstøtteregelverket Virkemidler og statsstøtteregelverket Skog og Tre 2014 27. Mai 2014 Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS Agenda 1. Gjennomgang av

Detaljer

Lys langs veien. Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant små og mellomstore bedrifter

Lys langs veien. Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant små og mellomstore bedrifter Lys langs veien Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant små og mellomstore bedrifter Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom

Detaljer

Oppsummering fra gruppearbeid til parallellsesjon 1 Horisont 2020 og norsk deltakelse, NARMA-konferansen 2013

Oppsummering fra gruppearbeid til parallellsesjon 1 Horisont 2020 og norsk deltakelse, NARMA-konferansen 2013 Oppsummering fra gruppearbeid til parallellsesjon 1 Horisont 2020 og norsk deltakelse, NARMA-konferansen 2013 Ansvarlige for sesjonen: Ingrid Sogner, UiO Troels Gyde Jacobsen, UiS Vibeke Moe, HiOA Oppgave

Detaljer

Forskningsrådets virkemidler for bedriftsrelatert forskning innenfor bioteknologi og helse

Forskningsrådets virkemidler for bedriftsrelatert forskning innenfor bioteknologi og helse Forskningsrådets virkemidler for bedriftsrelatert forskning innenfor bioteknologi og helse Seniorrådgiver Katrine Rese Shadidi Biotekforum 10.01.2013 Agenda NANO2021 BIOTEK2021 BIA GLOBVAK Nærings PhD

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

EUROSTARS. Bjørn Henriksen

EUROSTARS. Bjørn Henriksen EUROSTARS Bjørn Henriksen Eurostars 2. søknadsrunde Alle de 5 første prosjektene på den europeiske rangeringslisten er innenfor området biotek/helse 14 biotek/helserelaterte prosjekter blant de 50 beste

Detaljer

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge Handlingsplan 2005-2008 Sammendrag Handlingsplan for FUGE 2005-2008 bygger på FUGE dokumentene og tidligere handlingsplaner. Hovedfokus i FUGEs oppstart har vært

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html Page 1 of 1 Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier innspill på forslag fra prosjektgruppe Nasjonale prinsipper kan være av ulik karakter. De kan være bindende eller

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer