Hva med finansieringsmuligheter i Europa?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva med finansieringsmuligheter i Europa?"

Transkript

1 Hva med finansieringsmuligheter i Europa? Build2Grow, Oslo Innovation Centre 8. Mars 2012 Thomas Haslestad, Nofas AS KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt samtykke fra Nofas Management AS er strengt forbudt

2 Om Nofas Bakgrunn Vårt fokus og vår forretningsmodell Etablert ansatte og i sterk vekst Fremskaffet > 1,2 mrd. kroner i FoU-midler til våre klienter > 1300 godkjente søknader Bredt nedslagsfelt på tvers av bransjer og teknologier Bidra til å gjøre Norge til en ledende forskningsnasjon Sikre vedvarende verdiskapning Suksesshonorar Forsknings- og innovasjonsstrategisk partner - Making Research and Innovation Happen -

3 Våre forretningsområder Making Research and Innovation Happen Making Research and Innovation Happen FINANSIERING av forskning, utvikling og innovasjon FORSKNINGSSTRATEGI Prosjektstruktur Forretningsplaner Kapitalbehov Innovasjonsledelse Kapitalsøk Partnerskap Prosjektvurdering Analyse teknologi Posisjonering Analyse marked Prosess Forretningsutvikling Våre viktigste suksessfaktorer Forskningsfront Finansieringsløsninger Teknologisk kompetanse Kommunikasjon Forretningsteft Bred kjennskap til forskningsfront i norsk næringsliv og instituttsektor Dyp kjennskap til finansieringsløsninger for forskning, utvikling og innovasjon Dybdekompetanse i et bredt spekter teknologiske fagområder Ekspertise på å kommunisere teknologi, forskning og utvikling på en forståelig og begeistrende måte Høy kommersiell teft og erfaring Business and Marketing on Research and Innovation 3

4 Vår måte å etterleve vår misjon på Forretningsplaner Venture kapital Deal Flow Nettverk Handholding Lobby Making Research and Innovation Happen Idé/etablering/Vekst Utvikling og Forskning ENOVA Forskning og Utvikling Nasjonalt partnerskap Nær kommersialisering EU-programmer Store satsninger Større internasjonalt forskningssamarbeid EU 7RP EraSME 2 Eureka Nyvekst IFU/OFU BIA EuroStars Inkubatorstøtte Nærings-PhD IFU/OFU Store satsninger Etablererstipend SkatteFUNN SkatteFUNN SkatteFUNN Forskningsstrategi Innovasjonsledelse Partnerskap Analyse Teknologi Analyse Marked Forretningsutvikling

5 Innledning - EUs rammeprogram Norge ble deltagende i EUs rammeprogram i 1994 (4RP) Deltakelse er nedfelt i EØSavtalen Norge har de samme rettighetene som de andre medlemslandene, og anses som assosiert medlem EØS-landenes kontingent for deltakelse beregnes av BNP Norges kontingent er gjennomsnittlig 1,29 mrd kroner årlig Gain leadership in key scientific and technology areas. Focusing on ten distinct themes that are operationally autonomous. Dedicated to developing human resources in research Reinforce excellence, dynamism and creativity in European research Enhance research and innovation capacities throughout Europe 5

6 EUs 7. rammeprogram (7RP)

7 Fra strategisk ide til godkjent søknad (kort form) Utlysning Basert på (årlig) arbeidsprogram. -preget av åpenhet og stor forutsigbarhet Identifiserer Objective Prosjekttype Maks støttebeløp Prosjekttyper Collaborative projects Små og mellomstore forskningsprosjekter (small or medium-scale focused projects) - ca. 5-7 partnere - ca. 3-4 MEUR i støtte - ca. 2-3 år Store integrerte forskningsprosjekter (large-scale integrating projects - IP) - ca partnere - ca MEUR i støtte - Ca. 3-5 år Søknadsvurdering QUALITY (maks 5 poeng) - Scientific and/or technological excellence. IMPLEMENTATION (5 p.) - Quality and efficiency of the implementation and the management IMPACT (5 poeng) - Potential impact through the development, dissemination and use of the project result. 7

8 Nofas og EU-prosjekter: Samarbeidsform og prosess Skissere prosjekt prospekt Bygge konsortium Iverksett deltakere Prosjektledelse Kvalitetssikring Leveranse Nofas Making Happen Definere R&D prosjektet Definere applikasjon og impact Definere konsortie- og kompetanseb ehov Aktivt søk i eksisterende databaser Aktiv søk gjennom nettverk Bygge gjennom egen klientbase Kick off Workshops Nominere Prosjektkoordinator Delegere oppgaver Styre og lede Milepælsplan Koordinere Frister Støtte Samle Vurdere Pakke/polish Intern QA Ekstern QA Yellow Research (nl) Forskningsrådet Siste ferdigstillelse før innsendelse Ulike veier inn: Invitert inn i et konsortium Initiativ taker Ulike roller Koordinator Arbeidspakke leder Deltaker 2 anbefalte forutsetninger for å gå inn i EU-prosjekt Strategisk viktig å samarbeide med partnerne. Avgjørende å motta støtte og samarbeide for å lykkes med prosjektets målsetning.

9 Randsoneaktiviteter Forskningsaktiviteter som er delvis tilknyttet det 7RP Teknologiplattformer (ETP) Arenaer hvor næringslivet kommer sammen for å løse næringens forskningsbehov. En diskusjonsplass hvor konsortium blir dannet og pulsen for neste utlysning blir tatt. Produserer SRA (Strategic Research Agenda) 36 ETP-er innenfor Energi IKT Bio basert økonomi Produksjon og prosess Transport Offentlig-privat partnerskap (PPP) Spleiselag mellom det offentlige og næringslivet. Eksisterende PPP: Grønne biler, fremtidens fabrikker, energieffektive bygninger og fremtidens internett. ERA-NET Samordne ulike nasjonale forskningsprogrammer Har ulike tematiske utlysninger for Europeiske samarbeidsprosjekter. Kontrakt skrives som hovedregel med NFR. Eurostars Samarbeid mellom EUREKA og kommisjonen. Ikke-tematisk utlysning for forskningsintensive små og mellomstore bedrifter. Kontrakt skrives med NFR. 9

10 Eurostars Hovedmål Stimulere SMB er til å lede internasjonale samarbeidsprosjekter for forskning og innovasjon gjennom å lette aksess til støtte og finansielle kilder. Sammendrag Et felles europeisk initiativ dedikert til forskningsintensive SMB er. Tematisk uavhengig Rettet mot utvikling av nye produkter, prosesser eller tjenester. Programmet er finansiert av EU og 33 Eureka medlemsland. 10

11 Eurostars - prosess og støtte Hvert deltagerland i programmet har avsatt egne midler. Årlig disponible midler for norske aktører: Ca. 50 millioner norske kroner. Maksimalt støttebeløp per prosjekt for Norske deltagere er NOK 6 millioner. Prosjekt Etableringsstøtte (PES) på opptil 100k NOK med 50% støtte. Søknadsfrist 2 ganger i året (Høst og Vår) 11

12 Eurostars - Vilkår Den ledende SMB må være en FoU-intensiv bedrift -Minst 10% av de fast ansatte engasjert i FoU eller minst 10% av omsetningen er FoU SMB klassifisering følger EU definisjonen av SMB Færre en 250 ansatte. Mindre enn 50 millioner euro i årlig omsetning. Ingen stor industriell eier med 25 % eller mer. Den ledende SMB må være basert I et Eurostars land Det må være minst en ekstra deltager fra et Eurostars land De FoU utførende SMBene må bære 50 % av de totale prosjekt kostnadene. Ingen deltager eller land skal bære mer enn 75 % av prosjektets totale kostnader. Prosjektperioden kan maksimalt være 3 år. Markeds introduksjon skal være planlagt innen 2 år etter prosjektslutt. Gjennomsnittelig prosjekt profil 3.3 Deltaker-bedrifter 2½ Medlemsland innvolvert Prosjekt periode: 28.7 måneder Prosjekt kostnad: 1.4 M 12

13 Horizon 2020 EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon Startskudd 2014 Foreslått å bruke 80 mrd. euro i perioden Kommisjonen: forskning og innovasjon skal skape 3,7 mill. nye arbeidsplasser innen Norges deltakelse skal vedtas og avklares i Stortinget i løpet av 2013 Fokuserer innsatsen på tre felter: Fremragende vitenskap Mobilitetsprogrammer, fremtidsteknologier og infrastruktur Industrielt lederskap IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, risikokapital, samt innovasjon i de små og mellomstore bedriftene. Forskning for å løse samfunnsutfordringer 1. Helse, demografi og velvære 2. Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi 3. Sikker, ren og effektiv energi 4. Smarte, grønne og integrerte transportløsninger 5. Klima, ressurseffektivitet og råmaterialer 6. Inkluderende, innovative og sikre samfunn 13

14 Starten på alt: 14

15 Takk for meg. Build2Grow, Oslo Innovation Centre 8. Mars 2012 Thomas Haslestad, Nofas Management AS KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt samtykke fra Nofas Management AS er strengt forbudt

Financing Research Strategy. Vi bringer fremtidens teknologi nærmere

Financing Research Strategy. Vi bringer fremtidens teknologi nærmere Financing Research Strategy Vi bringer fremtidens teknologi nærmere - Making Research and Nofas er et rådgivende selskap med høy kompetanse innen et bredt spekter av teknologiske fagområder. Vårt mål er

Detaljer

HORISONT 2020 muligheter næringslivet

HORISONT 2020 muligheter næringslivet HORISONT 2020 muligheter næringslivet Hva er Horisont 2020? Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram EUs nye rammeprogram og storsatsing Programmet bygger bro mellom forskning og innovasjon Dekker

Detaljer

Virkemidler og statsstøtteregelverket

Virkemidler og statsstøtteregelverket Virkemidler og statsstøtteregelverket Skog og Tre 2014 27. Mai 2014 Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS Agenda 1. Gjennomgang av

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Jorunn Birgitte Værnes Rådgiver Innovasjon Norge BI Nydalen 18. juni 2008 EU-Kina 2007-2013: Strategisk samarbeid 128 millioner euro 2007-2013 Tre definerte satsningsområder:

Detaljer

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hovedintensjon bak de offentlige midlene rettet mot næringsliv (herav entreprenører/gründere/etablerte

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge IFU/OFU, Miljøteknologiordningen, EU nopparit/istock/thinkstock Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel

Detaljer

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge Handlingsplan 2005-2008 Sammendrag Handlingsplan for FUGE 2005-2008 bygger på FUGE dokumentene og tidligere handlingsplaner. Hovedfokus i FUGEs oppstart har vært

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html Page 1 of 1 Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier innspill på forslag fra prosjektgruppe Nasjonale prinsipper kan være av ulik karakter. De kan være bindende eller

Detaljer

Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning

Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning 13.12.2013 Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning Impact evaluation of the Research Council of Norway s support measures to increase participation

Detaljer

PES Prosjektetableringsstøtte

PES Prosjektetableringsstøtte PES Prosjektetableringsstøtte DEL XX / seksjonstittel Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT

Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT IKT er for lengst blitt en del av hverdagen. IKT er blitt en så selvfølgelig del av arbeidslivet og næringslivet at det er lett å undervurdere IKT-sektorens

Detaljer

UTSIKT. Kunnskapsgrunnlag og perspektivanalyse for norsk IKT-forskning 2005-2015. Oslo, 26.04.05. Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT

UTSIKT. Kunnskapsgrunnlag og perspektivanalyse for norsk IKT-forskning 2005-2015. Oslo, 26.04.05. Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT UTSIKT Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT Kunnskapsgrunnlag og perspektivanalyse for norsk IKT-forskning 2005-2015 Oslo, 26.04.05 1 2 Forord IKT er for lengst blitt en del av hverdagen. IKT er

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé

Detaljer

6.2 Delmål 2: IN skal bidra til økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet

6.2 Delmål 2: IN skal bidra til økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet 6.2 Delmål 2: IN skal bidra til økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet Innovasjon Norges internasjonaliseringsarbeid er konsentrert om tre områder: formidling av informasjon og kunnskap

Detaljer

Prosjektinformasjon. Prosjektets hovedmål og delmål. Hva skal prosjektet resultere i? MOVATION AS Side: 1. Web3.0 basert innovasjonsprosess.

Prosjektinformasjon. Prosjektets hovedmål og delmål. Hva skal prosjektet resultere i? MOVATION AS Side: 1. Web3.0 basert innovasjonsprosess. MOVATION AS Side: 1 Prosjektinformasjon Prosjekttittel Foretakets egen prosjektidentifikasjon Prosjektets teknologikategori Prosjektets teknologikode Prosjektsektor Web3.0 basert innovasjonsprosess. BPM

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT

Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT IKT er for lengst blitt en del av hverdagen. IKT er blitt en så selvfølgelig del av arbeidslivet og næringslivet at det er lett å undervurdere IKT-sektorens

Detaljer

Har Norge en forskningsstrategi? Hva betyr EU? Adm.direktør Arvid Hallén

Har Norge en forskningsstrategi? Hva betyr EU? Adm.direktør Arvid Hallén Har Norge en forskningsstrategi? Hva betyr EU? Adm.direktør Arvid Hallén Vi dilter ikke etter EU, men samarbeidet betyr stadig mer for norsk forskning Disposisjon Hva er norske prioriteringer? Hva er EU

Detaljer

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien Nytt innovasjonssenter på Campus Ås Utredning for landbruks- og matdepartementet Januar 2011 2 Innhold Forord Sammendrag 1. Bakgrunn for arbeidet med et senter

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

Norsk Biotekforum Oslo, 27. september 2010

Norsk Biotekforum Oslo, 27. september 2010 Norsk Biotekforum Oslo, 27. september 2010 EUs 7. rammeprogram for forskning og Nærings-PhD ordningen Gode muligheter for SMB i 7RP og Eurostars Vebjorn.Walderhaug@forskningsradet.no Triangle of SME opportunities

Detaljer