Horisont Hvordan angripe mulighetene? Lisbeth Vassaas,EU-rådgiver 3.november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Horisont 2020. Hvordan angripe mulighetene? Lisbeth Vassaas,EU-rådgiver 3.november 2014"

Transkript

1 Horisont 2020 Hvordan angripe mulighetene? Lisbeth Vassaas,EU-rådgiver 3.november 2014

2 Title of the presentation Date # Internasjonale ambisjoner? Hvor viktig er disse faktorene for din bedrift? Delfinansiering fra EU Anerkjennelse og synlighet Kunnskap, teknologi, nettverk Kvalitetsstempel overfor investorer Oppfølging helt frem til markedet Raskere internasjonalisering

3 Title of the presentation Date # Disposisjon Om H2020 og SMB enes muligheter Om EEN, vår rolle i H2020 og hvordan vi jobber med rådgivning knyttet til EU-programmer Hvordan jobber vi med bedrifter og klynger for å identifisere relevante programmer og utlysninger?

4 Title of the presentation Date # Enterprise Europe Network Europeisk nettverk av rådgivere (3000) Finansiert av EU-Kommisjonen Bistår bedrifter med å utnytte samarbeidsmuligheter i Europa Tjenester: EU-regelverk Europeiske samarbeidspartnere EU-program for FoU og Innovasjon Innovasjonsrådgivning

5 Title of the presentation Date # Hvordan kan jeg identifisere mulighetene for mitt prosjekt i Horisont 2020?

6 Horisont tre prioriteringer Excellent science (ES) Industrial Leadership (IL) Societal Challenges (SC) FTI (Fast Track to Innovation Policy Research and Innovation

7 Horisont 2020 støtte fra ide til marked. Shared objectives and principles Common rules, toolkit of funding schemes Societal Challenges Health, demographic change and wellbeing Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research, and the bio-based economy Secure, clean and efficient energy Smart, green and integrated transport Climate action, resource efficiency and raw materials Inclusive and innovative societies Security Competitive Industries LEIT: Leadership in enabling and industrial technologies (ICT, nano, materials, bio, manufacturing, space) «KETs» Access to risk finance Innovation in SMEs Excellent Science European Research Council Future and Emerging Technologies Marie Curie actions on skills, training and career development Research infrastructures Policy Research and Innovation Date: in 12 pts

8 H O R I S O N T Strategi for vekst og arbeidsplasser Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram 80 milliarder EUR over 7 år ( ) Fulle deltakerrettigheter for norske bedrifter Norsk kontingent: 18 milliarder NOK på 7 år Regjeringens mål: 2% av konkurranseutsatte midler skal tilfalle norske aktører tilsvarer en økning på 60%

9 H O R I S O N T Bedre samfunn Fremragende forskning Konkurransedyktig næringsliv

10 H O R I S O N T From research to retail Tar utgangspunkt i utfordringer Søker innovative løsninger innenfor brede temaer Vekt på innovasjon og deltakelse fra næringslivet

11 7SAMFUNNSUTFORDRINGER Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi Sikker, ren og effektiv energi Smarte, grønne og integrerte transportløsninger Klima, ressurseffektivitet og råmaterialer Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn Samfunnssikkerhet

12 12PRIORITERINGER 2014/15 1. Mer individuell helse og omsorg 2. Bærekraftig matsikkerhet 3. Blå vekst 4. Smarte byer 5. Konkurransedyktig lavutslippsenergi 6. Energieffektivitet 7. Grønn transportvekst 8. Avfall og gjenbruk 9. Vanninnovasjon 10. Europeiske reformer og økonomisk transformasjon 11. Motstandskraft mot katastrofer 12. Digital sikkerhet

13 Horizon 2020 Open for Business! Industri-vennlig aspekt Utfordringsbasert tilnærming som gir industriaktører* betydelig frihet til å komme med innovative løsninger Sterk vektlegging av innovasjon, også med støtte av FoU Mindre vekt på foreskrevne emner, sterkt fokus på impact /effekt Strategisk tilnærming med 2-årige Arbeidsprogrammer ( tar mao hensyn til industriens behov for langsiktighet) Fokusområder fører ulike teknologier sammen langs hele innovasjonskjeden Støtte gjennom spesifikke instrumenter ( SMB instrument, Fast track to innovation, osv) * I H2020 betyr «industri» for-profit aktører Policy Research and Innovation

14 Title of the presentation Date # Hvordan jobber vi med bedrifter og Horisont 2020 i Midt-Norge? Norges forskningsråd og Innovasjon Norge/Enterprise Europe Network felles ansvar i mobilisering av bedrifter og klynger Norges forskningsråd overordnet ansvar for Horisont 2020 i Norge; Innovasjon Norge særskilt ansvar for SMB- Instrumentet Team Horisont 2020 Midt-Norge

15 Title of the presentation Date # 6. Søknad til EU om midler til ditt prosjekt 5. Hjelp til konkretisering av ide og søknad 4. Partnersøk og konsortium 3. Finne aktuelt EU-program 2. Vurdering av ideen 1. Ide, mål og strategi

16 Title of the presentation Date # Hvilke bedrifter er H2020 aktuelt for? Alle typer bedrifter, noen ordninger forbeholdt SMB Alle typer SMB (størrelse, levetid, omsetning, sektor) SMB som har innovasjoner klare for markedet SMB som driver egen forskning SMB som ønsker å delta i større internasjonale samarbeidsprosjekter (ulike roller) SMB-instrumentet: Alle typer innovative SMB som har utvikling, vekst og internasjonalisering i sin strategi

17 4 mulighetsområder for SMB Formål/innretning Primær målgruppe Konsortium Action type, markedsnærhet Andre særtrekk Tematisk forankring Diverse SMB i collaboration research projects (SC + LEIT) Focus on turning innovative ideas into products/services that provide business opportunities and change people's life to the better Alle, men overvekt av forskningsinstitusjoner 3 deltakere fra 3 MS/AC (normalregel) Research & Innovation Actions, Innovation Actions. Vanligvis forskningsdrevne prosjekter 20 % til SMB av budsjettene for SC + LEIT, dvs. 8,6 mrd Top-down i hht tematiske utlysninger Kontakt: Fag- NCPene Forskningsrådet Eurostars Støtte til kommersialisering av innovative teknologiske løsninger Forskningsutførende SMB, må stå for 50 % av FoU-innsatsen 2 deltakere fra Eurostarsland, 1 forskningsutførende SMB Markedsintroduksjon max 2 år etter prosjektavslutning (Life Science får lenger tid) Prosjektvarighet mnd. SMB får 50 % støtte i Norge, max 4 mill. NOK pr. prosjekt Bottom-up Kontakt: Inga Bruskeland Forskningsrådet SMBinstrumentet Sikre at de beste innovative ideene når markedet. Primært bedriftsutvikling (forretningsmodell m.v.), ikke teknologiutvikling. SMB som har planer om å kommersialisere svært innovative produkter Vanligvis én SMB Innovation Action. Aktiviteter rettet mot markedsintroduksjon. Impact! Fase 1: 6 mnd (EUstøtte ). (innenfor SC + Mix top-down Fase 2: 1-2 år (EUstøtte 0,5-2 mill. ) LEIT) og bottom-up Kontakt: Innovasjon Norge eller Inger Nordgard Forskningsrådet Fast Track to Innovation Flere industridrevne innovasjonsprosjekter med kortere time-tomarket Primært industribedrifter (inkl. SMB), men åpent for alle Max 5 partnere fra MS/AC, industrimajoritet (eller: > 60 % industriandel i prosjektbudsjett et) Innovation Action. Basert på forretningsplan. TRL 6. Markedsintro innen 3 år. Impact! Pilot i 2015, 1. utlysning Max 3 mill. pr. prosjekt Kontakt: Inger Nordgard, Innenfor SC Vebjørn eller LEIT, ellers Walderhaug bottom-up. Forskningsrådet Horisont 2020

18 Slutt Del 1 Title of the presentation Date #

19 Del 2: Hvordan søke på prosjekter i Horisont 2020 og hva må til for å lykkes med søknaden? Title of the presentation Date #

20 Title of the presentation Date # Modenhetskriterier for EU-prosjekt 1. Har bedriften en forsknings- eller utviklingsstrategi? 2. Prosjekt-status( hvilket stadium står prosjektet i? 3. Hva er bedriftens motiv for å delta i EU-prosjektet? 4. Har bedriften tilstrekkelig Kompetanse Kapital- Kapasitet? 5. EU-programrelevans?(hva sier utlysningen og Work programme) 6. Konsortium/partnerstatus? 7. IPR-status? 8. Bistand i søknadsprosessen?

21 Title of the presentation Date # 3 trinn mot et EU-prosjekt 1.møte: Presentasjon av prosjektideen, bedriftens strategi, ambisjoner, kapasitet/team,nettverk Mellomfase: Bedriften lager kort prosjektskisse (1 side) 2.Møte: Med bakgrunn i prosjektskissen identifiseres mulige programmer & utlysninger Avhengig av bedriftens strategi og prosjektets status avdekkes støtteordninger (nasjonale og EU) Kan prosjektet svare på kravene i utlysningen? Excellence impactimplementation Prosjektspissing & individuell tilbakemelding Mellomfase: diskutere/avklare modenhet for EU-prosjekt, ressurser, partnere Workshop Søknadsskriving Råd & tips for søknadsskriving hva er en god søknad? Arbeid med konkrete søknader

22 Title of the presentation Date # Sjekkliste for din prosjektidé! Svarer prosjektet på EUs «bestilling» ( policy, societal challenges) - vil resultatene fra prosjektet bidra til at EU når sine mål? Europeisk dimensjon løser prosjektet en europeisk utfordring? Tydelige og klare mål /innovasjon(«impact» og resultat i markedet) Konsortiedannelser Kan vi synliggjøre at partnerne bidrar med komplementære kunnskaper i prosjektet?

23 Title of the presentation Date # Mulige leveranser til bedriften Vi antar at behovet hos bedriften er: Kunnskapsheving om Horisont 2020 Arbeidsmøte for diskusjon av prosjektide og raffinering av prosjektskisse Opplæring i søknadsskriving til EU PES og annen kvalifiseringsstøtte Bistand i arbeidet med prosjektideer før og etter at søknad er sendt

24 Title of the presentation Date #

25 Prosjektetableringsstøtte fra Norges forskningsråd skal bidra til. å styrke norsk deltakelse i H2020 å oppnå økt retur i form av prosjektfinansiering fra H2020 å avlaste kostnader for norske søkere, kompetanse-heving om deltakelse i H2020 blant norske søkere, og.. at kvaliteten på innsendte søknader blir bedre at antall søknader med norsk deltakelse øker at nye søkere mobiliseres til å delta i EUprosjekter Horisont 2020

26 Hvordan fungerer ordningen? Send inn PES-søknad før aktuell H2020-frist Nasjonal kontaktperson (NCP) behandler PESsøknaden Søker får tilsagn om støtte Maks 50% av kostnadene kan dekkes Støtte til timer, innkjøp av ekstern hjelp, reiser.. Minstekrav for utbetaling av PES-støtte: innsendt EU-søknad må være formelt godkjent H2020-søknaden får god vurdering= ekstra støtte Kontrakt inngås = ekstra støtte Horisont 2020

27 Title of the presentation Date # Ta gjerne kontakt med Lisbeth Vassaas

HORISONT 2020 muligheter næringslivet

HORISONT 2020 muligheter næringslivet HORISONT 2020 muligheter næringslivet Hva er Horisont 2020? Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram EUs nye rammeprogram og storsatsing Programmet bygger bro mellom forskning og innovasjon Dekker

Detaljer

Forskningsrådets virkemidler med relevans for biomedisinsk næringsliv. Norsk Biotekforum 26.02.2015 Lars Petter Korsnes

Forskningsrådets virkemidler med relevans for biomedisinsk næringsliv. Norsk Biotekforum 26.02.2015 Lars Petter Korsnes Forskningsrådets virkemidler med relevans for biomedisinsk næringsliv Norsk Biotekforum 26.02.2015 Lars Petter Korsnes Norges Forskningsråd Forskningsrådets bidrag til forskning og innovasjon Programmer

Detaljer

H2020 Muligheter for næringslivet

H2020 Muligheter for næringslivet H2020 Muligheter for næringslivet Inger Nordgard, Internasjonal stab, Forskningsrådet UiA Grimstad 28. mai 2014 Horisont 2020 Samfunnsutfordringer Kort tilbakeblikk på næringslivet i FP7 Norske bedrifter:

Detaljer

ITS nettverk Horisont 2020. Øystein Strandli, NCP Transport

ITS nettverk Horisont 2020. Øystein Strandli, NCP Transport ITS nettverk Horisont 2020 Øystein Strandli, NCP Transport Horisont 2020 Horisont 2020s tre hoveddeler The 3 Pillar structure of Horizon 2020 Excellent Science European Research Council (ERC) Competitive

Detaljer

Virkemidler og statsstøtteregelverket

Virkemidler og statsstøtteregelverket Virkemidler og statsstøtteregelverket Skog og Tre 2014 27. Mai 2014 Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS Agenda 1. Gjennomgang av

Detaljer

Hva med finansieringsmuligheter i Europa?

Hva med finansieringsmuligheter i Europa? Hva med finansieringsmuligheter i Europa? Build2Grow, Oslo Innovation Centre 8. Mars 2012 Thomas Haslestad, Nofas AS KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt samtykke

Detaljer

EU Support Office. Kathrine Schou. EUs 7. Rammeprogram introduksjon til muligheter og forutsetninger for norske bedrifter til ådelta i programmer

EU Support Office. Kathrine Schou. EUs 7. Rammeprogram introduksjon til muligheter og forutsetninger for norske bedrifter til ådelta i programmer EU Support Office EUs 7. Rammeprogram introduksjon til muligheter og forutsetninger for norske bedrifter til ådelta i programmer Vi ønsker åmøte alle interesserte søkere for åfå en god dialog omkring en

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Store muligheter. også for de små!

Store muligheter. også for de små! EUs 6. RAMMEPROGRAM KAN GI DIN BEDRIFT BEDRE PRODUKT- OG PROSESSUTVIKLING BEDRE STRATEGISKE ALLIANSER BEDRE INTERNASJONAL MARKEDSTILGANG Store muligheter Hva kan din bedrift oppnå ved å delta i EUs 6.

Detaljer

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Jorunn Birgitte Værnes Rådgiver Innovasjon Norge BI Nydalen 18. juni 2008 EU-Kina 2007-2013: Strategisk samarbeid 128 millioner euro 2007-2013 Tre definerte satsningsområder:

Detaljer

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge IFU/OFU, Miljøteknologiordningen, EU nopparit/istock/thinkstock Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel

Detaljer

Hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor

Hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor Høgskolen i Buskerud Hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor 15.-27. januar 2012 Heidi Tovsrud Knutsen Heidi Tovsrud Knutsen 2/9/2012 Rapport fra hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor,

Detaljer

Strategi 2014. Nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energi teknologi DEL 2/2

Strategi 2014. Nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energi teknologi DEL 2/2 Strategi 2014 Nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energi teknologi DEL 2/2 ENERGI21 Nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering

Detaljer

Har Norge en forskningsstrategi? Hva betyr EU? Adm.direktør Arvid Hallén

Har Norge en forskningsstrategi? Hva betyr EU? Adm.direktør Arvid Hallén Har Norge en forskningsstrategi? Hva betyr EU? Adm.direktør Arvid Hallén Vi dilter ikke etter EU, men samarbeidet betyr stadig mer for norsk forskning Disposisjon Hva er norske prioriteringer? Hva er EU

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Verktøy for forskning. Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2008 2017)

Verktøy for forskning. Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2008 2017) Verktøy for forskning Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2008 2017) Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet

Detaljer

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Innhold: Utgangspunkt og status:

Detaljer

Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning

Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning 13.12.2013 Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning Impact evaluation of the Research Council of Norway s support measures to increase participation

Detaljer

UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020

UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020 UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020 Forslag til tiltak for samspill og samarbeid mellom UHR, Forskningsrådet og KD Utarbeidet av en trepartsgruppe utgått fra UHR, Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Veien videre for IKT-satsing i Forskningsrådet

Veien videre for IKT-satsing i Forskningsrådet Veien videre for IKT-satsing i Forskningsrådet Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn og målsetting... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Målsetting med kunnskapsgrunnlaget... 3 2.3 Organisering av arbeidet interne

Detaljer

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hovedintensjon bak de offentlige midlene rettet mot næringsliv (herav entreprenører/gründere/etablerte

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Utviklingen av bioøkonomien i Europa gjennom forskning og innovasjon Kick-off seminar for EUs FoU-satsing i Horizon2020 13.11.2013

Utviklingen av bioøkonomien i Europa gjennom forskning og innovasjon Kick-off seminar for EUs FoU-satsing i Horizon2020 13.11.2013 Utviklingen av bioøkonomien i Europa gjennom forskning og innovasjon Kick-off seminar for EUs FoU-satsing i Horizon2020 13.11.2013 Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør Bioøkonomi biobasert

Detaljer

Forskningsrådets virkemidler for bedriftsrelatert forskning innenfor bioteknologi og helse

Forskningsrådets virkemidler for bedriftsrelatert forskning innenfor bioteknologi og helse Forskningsrådets virkemidler for bedriftsrelatert forskning innenfor bioteknologi og helse Seniorrådgiver Katrine Rese Shadidi Biotekforum 10.01.2013 Agenda NANO2021 BIOTEK2021 BIA GLOBVAK Nærings PhD

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 4. september 2014 Tidspunkt: 12:30 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

«NORSK KATAPULT» FORSLAG TIL PROGRAM FOR Å DEKKE ØKT BEHOV FOR Å TESTE, SIMULERE OG VISUALISERE

«NORSK KATAPULT» FORSLAG TIL PROGRAM FOR Å DEKKE ØKT BEHOV FOR Å TESTE, SIMULERE OG VISUALISERE «NORSK KATAPULT» FORSLAG TIL PROGRAM FOR Å DEKKE ØKT BEHOV FOR Å TESTE, SIMULERE OG VISUALISERE 9. februar 2015 1 Innhold Sammendrag... 3 I.Bakgrunn... 5 Høy innovasjonstakt styrker konkurransekraften...

Detaljer

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner Innledning.. 2 Kompetanse.. 3 Infrastruktur.. 6 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 11 Internasjonalisering.. 12 Offentlige tjenester.. 15 Matklyngen.. 17 Energiklyngen.. 19 Samfunnskontakt.. 22 Prosjektoversikt..

Detaljer

Norsk Biotekforum Oslo, 4. mai 2011

Norsk Biotekforum Oslo, 4. mai 2011 Norsk Biotekforum Oslo, 4. mai 2011 Bioteknologisk Brennpunkt om EUs 7. rammeprogram for forskning «Gode muligheter for SMB i 7RP og Eurostars» Vebjorn.Walderhaug@forskningsradet.no R&D capacity Triangle

Detaljer

RAPPORT. Rammebetingelser for bioøkonomi i Norge 2015/07. Annegrete Bruvoll, Karin Ibenholt og John Magne Skjelvik

RAPPORT. Rammebetingelser for bioøkonomi i Norge 2015/07. Annegrete Bruvoll, Karin Ibenholt og John Magne Skjelvik RAPPORT 2015/07 Rammebetingelser for bioøkonomi i Norge Annegrete Bruvoll, Karin Ibenholt og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/07 Rapporttittel Rammebetingelser

Detaljer