Hvordan få god utnyttelse av og synergi mellom utdannings- og forskningsprogrammene? Erasmus+ og Horisont 2020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan få god utnyttelse av og synergi mellom utdannings- og forskningsprogrammene? Erasmus+ og Horisont 2020"

Transkript

1 Hvordan få god utnyttelse av og synergi mellom utdannings- og forskningsprogrammene? Erasmus+ og Horisont 2020 Inger Nordgard, Forskningsrådet og Vidar Pedersen, SIU Horisont 2020

2 Bakteppe - Europe 2020 Europe s growth strategy: growing to a sustainable and job-rich future Five ambitious goals: ensuring 75 % employment of yearolds 3 % of the EU s GDP invested in R&D limiting greenhouse gas emissions by 20 % or even 30 % reducing school dropout rates to below 10 % ensuring 20 million fewer people are at risk of poverty or social exclusion Horisont 2020 Fremragende forskning

3 Horisont 2020

4 The 3 Pillar structure of Horizon 2020 Excellent Science ropean Research Council (ERC) Future & Emerging Technologies (FET) Marie Sklodowska Curie Actions esearch Infrastructures Competitive Industries Innovation in SMEs Access to Risk Finance Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEIT) LEIT ICT LEIT NMP+Bio PPPs Societal Challenges Health, demographic change and wellbeing Food security, sustainable agriculture, forestry, marine, maritime, inland water and bio economy Secure, clean and efficient energy Smart, green and integrated transport Climate action, environment, resource efficient and raw materials

5 a minimum of 20%, or about 8.65 billion of the total combined budgets of the specific objective 'Leadership in enabling and industrial technologies' (LEITs) and the Societal Challenges going to SMEs

6

7 IT støtter Knowledge and Innovation ommunities n KIC er et «public-private» partnerskap med eltakere fra utdannings-, teknologi-, forskningsg næringslivsmiljøer idrar til å øke europeisk konkurranseevne ved øyere grad av innovasjon kal adressere de store samfunnsutfordringene å innlemmet i H2020, budsjett : 2,45 mrd euro

8 0 samlokaliseringssentre partnere involvert wledge and Innovation Communities (KICs) em KICs så langt: Climate-KIC, EIT ICT Labs KIC INNOENERGY (2008) Health-KIC and RawMaterial-KIC (2014) 016: Food4Future og Added Value Manufacturing 018: Urban Mobility ttp://eit.europa.eu

9 asmus+ rogram for samarbeid innen utdanning, ungdom og sport i perioden ygger på strukturen og erfaringer fra Program for livslang læring, rasmus Mundus og andre internasjonale program (Tempus m.fl.) er integrert tilnærming mellom utdanningsnivåene og mellom tdanning og andre sektorer ygger på prioriteringene i EUs 10-årige overordnede strategi for vekst og ysselsetting Europe 2020

10 vorfor et nytt program? tdanning og ungdom: områder i forandring konomisk krise og høy arbeidsledighet spesielt blant nyutdannede kt behov for jobber som krever høy utdanning tyrke europeisk høyere utdanning i et globalt perspektiv t globalt arbeidsmarked tdanning blir tilgjengelig for flere og flere gjennom IKT t behov for en tettere lenke til arbeidslivet

11 asmus+: Hovedmål idra til å styrke europeisk høyere utdanning i et globalt perspektiv kt kvalitet i undervisning og læring tørre påvirkning (impact) tyrke samarbeidet med land utenfor Europa amarbeid på tvers av utdanningsnivå og sektorer

12 asmus+: Tre hovedtiltak Hovedtiltak 1: Mobilitet Støtte til mobilitet for studenter og ansatte, både innenfor Europa og til/fra andre deler av verden Fellesgrader Lånegarantiordning Hovedtiltak 2: Samarbeid Strategiske partnerskap Kunnskapsallianser Kapasitetsbyggingsprosjekt

13 rategiske partnerskap ektor- og tverrsektorielle strukturerte samarbeidsprosjekt remme innovative metoder som skal lede til høy kvalitet på ndervisning og læring tort spenn i type aktiviteter og partnerskap Små og store Enkle og komplekse Nye og erfarne prosjektdeltakere dministreres nasjonalt (desentralisert) Hensyn til nasjonal kontekst og bidra til virkning på nasjonal politikk og utfordringer

14 nnskapsallianser trukturert og langsiktig samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Bygge bro mellom de ulike sektorene Innovasjon og entreprenørskap tore prosjekter som kan inkludere en rekke aktiviteter: Utvikle og implementere nye lærings- og undervisningsmetoder Utvikle nye og innovative studieprogram Etter- og videreutdanning med og innen bedrifter Entreprenørskap innen alle fagdisipliner

15 ytte nettverket fra Erasmus+ over i 020 og omvendt ode samarbeidsnettverk bør gjenbrukes å til både utdannings- og forskningssamarbeid Porteføljetenkning, kombinere kortsiktig (H2020 prosjekter) og langsiktig (KIC, Erasmus+) Sammenhengende løp på forskerutdanningen Erasmus+ på utdanningssiden videre med MSCA ITN på forskerutdanning

16 lesgrader ellesgrader er mest vanlig på master-nivå nstitusjonene går sammen og tilbyr felles orskerutdanning krevende form Marie Sklodowska-Curie-tiltaket er det lagt inn ellesgrader på dr.gradsnivå od forskning som utgangspunkt for god orskerutdanning, men viktig også å fokusere på tdanningskomponentene av doktorgraden.

17 marbeid i kunnskapstriangelet iktig både i H2020 og Erasmus Prosjektsamarbeid i Competitive Industries og Societal Challenges Forskning Innovasjon The European Institute of Innovation and Technology KIC-samarbeid Utdanning rasmus+ Kunnskapsallianser

18 nergier Erasmus+/ orisont 2020 se : Norsk fagmiljø innenfor klima Tverrfaglig: meteorologi, geologi, geofysikk osv. Bygger opp en prosjektportefølje basert på synergier

19 Horisont 2020 Samfunnsutfordring 5 ematisk: Klima, ressurseffektivitet og råmaterialer. rosjektet har som mål å avdekke regional effekt av klimaendringer. partnere fra Sverige, Tyskland, Storbritannia, Danmark, Frankrike. amtlige partnere er fra universitet- og instituttsektoren. ehov: Integrere perspektivet på regional konsekvens av klimaendringer nnenfor utdanning. Regionale myndigheter og næringsliv etterspør

20 Erasmus+ Strategisk partnerskap Utvikle kurs på master og ph.d.-nivå, samt opplæringsmateriale for ansatte Inkorporer forskning fra Horisont 2020-prosjektet Pensum om regionale behov som følge av klima/ekstremvær. 5 partnere fra 3 land. Norge, Danmark og Tyskland. 2 institusjoner, 1 institutt, 1 logistikkselskap, og 1 fylkeskommune

21 Horisont 2020: Climate KIC nytter seg til eksisterende klima-kic (Knowledge and Innovation ommunity) ilgang til nettverk av bedrifter og høyere utdanningsinstitusjoner urs på Master- og ph.d.-nivå ele kunnskapstriangelet: utdanning, forskning og samarbeid med æringslivet for å bidra til innovasjon samt entreprenørskap ehov: Prosjektbasert innovasjon for å skape og levere klimatjenester. ntreprenørskap for å bidra til at gode ideer blir omsatt til tjenester

22 Erasmus+ kunnskapsallianse nnovasjon i utdanning og forskning for utvikling av tjenester. ntreprenørskap blir integrert del av prosjektet elevant pensum for utviklingen i næringene og på fagfeltet unnskapsutveksling mellom fagmiljø og arbeidsliv - nye orskningsmuligheter, og tilgang på ferdigheter i arbeidslivet rosjektet vil utvikle en Executive Master 0 partnere. Geografisk spredte institusjoner, 2 lokale myndigheter og 4 edrifter innenfor fornybar energi, en leverandør av værtjenester, en everandør av sikkerhetstjenester innenfor offshore/ maritim næring og t logistikkselskap. (Utvidet nettverk gjennom KIC)

23 Erasmus+ kapasitetsbygging og global mobilitet rosjektet for å bidra til kvalitet og relevans innenfor utdanning i India nyttet til regional virkning av klimaendringer. tablerer nettverk og partnerskap med gode forskningsmiljøer i India. artnere: Fra universiteter og instituttsektor, samt fornybar energilynge. Fra Danmark, Tyskland og Storbritannia. Samt 2 HEI i India. obilitetsmidler for studenter og ansatte

24 orutsetning for relevante partnerskap for de enkelte utlysningene orfor lykkes fagmiljøet? ynergier øker sannsynligheten for gjennomslag. Det er en uttalt ålsetting i både Erasmus+ og Horisont 2020 rosjekterfaring og prosjektsøkererfaring rfaring fra samarbeid med partnere: Samarbeid med noen av de samme artnere i ulike prosjekter bidrar til kvaliteten på søknadene og jennomføringen like prosjekter bidrar til et bredt nettverket av samarbeidspartnere gir

25 blering av samarbeid mellom rskningsrådet og SIU IU og Forskningsrådet tablerer nå en struktur som an gjøre det lettere for iljøene å finne fram til inansierings og amarbeidsordninger og derved utnytte Erasmus+ g Horisont 2020 bedre!

Erasmus+ - hva og hvordan. Bodø, 27.11.2013 Kristin Amundsen

Erasmus+ - hva og hvordan. Bodø, 27.11.2013 Kristin Amundsen Erasmus+ - hva og hvordan Bodø, 27.11.2013 Kristin Amundsen 1 Agenda for presentasjonen Bakgrunn Oversikt over de ulike ordningene hva er nytt? Hovedtiltak 1: Individuell mobilitet Hovedtiltak 2: Samarbeid

Detaljer

Erasmus+: muligheter i det nye programmet. Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen

Erasmus+: muligheter i det nye programmet. Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen Erasmus+: muligheter i det nye programmet Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen 1 Agenda for presentasjonen Bakgrunn Oversikt over de ulike ordningene hva er nytt? Individuell mobilitet Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Forskningsrådets virkemidler med relevans for biomedisinsk næringsliv. Norsk Biotekforum 26.02.2015 Lars Petter Korsnes

Forskningsrådets virkemidler med relevans for biomedisinsk næringsliv. Norsk Biotekforum 26.02.2015 Lars Petter Korsnes Forskningsrådets virkemidler med relevans for biomedisinsk næringsliv Norsk Biotekforum 26.02.2015 Lars Petter Korsnes Norges Forskningsråd Forskningsrådets bidrag til forskning og innovasjon Programmer

Detaljer

ITS nettverk Horisont 2020. Øystein Strandli, NCP Transport

ITS nettverk Horisont 2020. Øystein Strandli, NCP Transport ITS nettverk Horisont 2020 Øystein Strandli, NCP Transport Horisont 2020 Horisont 2020s tre hoveddeler The 3 Pillar structure of Horizon 2020 Excellent Science European Research Council (ERC) Competitive

Detaljer

H2020 Muligheter for næringslivet

H2020 Muligheter for næringslivet H2020 Muligheter for næringslivet Inger Nordgard, Internasjonal stab, Forskningsrådet UiA Grimstad 28. mai 2014 Horisont 2020 Samfunnsutfordringer Kort tilbakeblikk på næringslivet i FP7 Norske bedrifter:

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

SIU Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram. Oslo, 9.3.2012 Internasjonaliseringskonferansen 2012 Vidar Pedersen/Ieva Serapinaite

SIU Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram. Oslo, 9.3.2012 Internasjonaliseringskonferansen 2012 Vidar Pedersen/Ieva Serapinaite SIU Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram Oslo, 9.3.2012 Internasjonaliseringskonferansen 2012 Vidar Pedersen/Ieva Serapinaite 2 Agenda Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram: Erasmus for

Detaljer

Hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor

Hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor Høgskolen i Buskerud Hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor 15.-27. januar 2012 Heidi Tovsrud Knutsen Heidi Tovsrud Knutsen 2/9/2012 Rapport fra hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor,

Detaljer

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing 1 Erasmus for alle Forslag til nytt program for samarbeid på områdene utdanning og ungdom i perioden 2014-2020 Bygger på erfaringer fra LLP, Aktiv

Detaljer

Virkemidler og statsstøtteregelverket

Virkemidler og statsstøtteregelverket Virkemidler og statsstøtteregelverket Skog og Tre 2014 27. Mai 2014 Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS Agenda 1. Gjennomgang av

Detaljer

UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020

UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020 UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020 Forslag til tiltak for samspill og samarbeid mellom UHR, Forskningsrådet og KD Utarbeidet av en trepartsgruppe utgått fra UHR, Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Forklaring til begreper, programmer og institusjoner på internasjonaliseringsfeltet

Forklaring til begreper, programmer og institusjoner på internasjonaliseringsfeltet 1 Forklaring til begreper, programmer og institusjoner på internasjonaliseringsfeltet Vedlegg 1 Avtaler er formelt inngåtte avtaler mellom HiT og en eller flere utenlandske universiteter eller høgskoler

Detaljer

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Jorunn Birgitte Værnes Rådgiver Innovasjon Norge BI Nydalen 18. juni 2008 EU-Kina 2007-2013: Strategisk samarbeid 128 millioner euro 2007-2013 Tre definerte satsningsområder:

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

HelseOmsorg21. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. HelseOmsorg21

HelseOmsorg21. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg. HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg Rapport 2014 delrapporter Side 78 Side 93 Side 110 Side 123 Side 137 Næringsutvikling Forskningskvalitet

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

I stortingsmeling nr 14 (2008-2009) om internasjonalisering av utdanning - sies det bl.a. følgende om internasjonalisering av høyere utdanning.

I stortingsmeling nr 14 (2008-2009) om internasjonalisering av utdanning - sies det bl.a. følgende om internasjonalisering av høyere utdanning. Strategi for internasjonalisering ved Høgskolen i Lillehammer for perioden 2011 2015 (revidert versjon etter høringen, 11.4.2011, styrebehandlet 28.4.2011) Bakgrunn Med denne strategien for internasjonalisering

Detaljer

Veien videre for IKT-satsing i Forskningsrådet

Veien videre for IKT-satsing i Forskningsrådet Veien videre for IKT-satsing i Forskningsrådet Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn og målsetting... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Målsetting med kunnskapsgrunnlaget... 3 2.3 Organisering av arbeidet interne

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Har Norge en forskningsstrategi? Hva betyr EU? Adm.direktør Arvid Hallén

Har Norge en forskningsstrategi? Hva betyr EU? Adm.direktør Arvid Hallén Har Norge en forskningsstrategi? Hva betyr EU? Adm.direktør Arvid Hallén Vi dilter ikke etter EU, men samarbeidet betyr stadig mer for norsk forskning Disposisjon Hva er norske prioriteringer? Hva er EU

Detaljer

Ny regionalpolitikk 2007-2013

Ny regionalpolitikk 2007-2013 Arve Skjerpen 3.6.2009 Ny regionalpolitikk 2007-2013 Den nye regionalpolitikken bygger i stor grad oppunder Lisboa og Gøteborg prosessene, dvs. økt konkurransekraft og bærekraftig utvikling Både de finansielle

Detaljer

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020 EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020 Meldal videregående skole, 16. september Ståle Ertzgaard Om Erasmus+ Verdens største utdanningsprogram Bygger på «Europa 2020», EUs 10-årige

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 4. september 2014 Tidspunkt: 12:30 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

Hamar, 31, Januar 2011

Hamar, 31, Januar 2011 EU KOMMISJONENS 5. SAMHØRIGHETSRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune støtter en samordning mellom EU 2020 og samhørighetspolitikken. En slik samordning

Detaljer

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013

Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012. Rapport 2/2013 Internasjonalisering ved norske universiteter og høyskoler 2012 Rapport 2/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Juni 2013 Ansvarlig redaktør: Kjell Pettersen Utarbeidet av: SIU

Detaljer

Rapport. Innhold. Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger. Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler

Rapport. Innhold. Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger. Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler Rapport Innhold Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler Side 2-5 Side 6-9 med studenter, universiteter, internasjonale bedrifter ol Kommunikasjon Side 9 Kvinnesatsing

Detaljer

Hva med finansieringsmuligheter i Europa?

Hva med finansieringsmuligheter i Europa? Hva med finansieringsmuligheter i Europa? Build2Grow, Oslo Innovation Centre 8. Mars 2012 Thomas Haslestad, Nofas AS KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt samtykke

Detaljer