Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina"

Transkript

1 Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Jorunn Birgitte Værnes Rådgiver Innovasjon Norge BI Nydalen 18. juni 2008

2 EU-Kina : Strategisk samarbeid 128 millioner euro Tre definerte satsningsområder: 1. Støtte til politisk dialog mellom EU og Kina; handel, næringsliv, sosioøkonomiske reformer og interne kinesiske reformprosesser 2. Globale utfordringer knyttet til klimaendringer, miljø og energibruk 3. Kapasitetsbygging i Kina innen human resources

3 Generelt om EU-prosjekter EU-policy innenfor miljø og energi (eks ETAP) 7. rammmeprogram CIP-programmet Life + Miljø og klima Eco Innovation (Norge deltar ikke) Energi IEE Forskermobilitet Eurostars EuropeAid (Norge deltar ikke) -Kina kan ikke delta i alle programmer/prosjekter -Underleveranser kan være aktuelle

4 Generelt om EU-prosjekter Innhold i prosjektet: Prosjektet må være et samarbeid med flere europeiske partnere Prosjektet må medføre noe positivt for Europa som helhet Deltakerne bør ha supplerende kompetanse inn til prosjektet Partnerne må stille med egenfinansiering i tillegg til EU-midlene Man har ingen ren økonomisk gevinst fra deltakelse i EU-prosjekter Deltakelsen er ressurskrevende Slik forbereder du deg: Finn ut hvilket program som kan være aktuelt for dine aktiviteter Følg med på utlysningene som kommer Les utlysningen og den medfølgende veiledningen godt Finn gode prosjektpartnere, gjerne med hjelp av de norske kontaktpunktene for programmene Gevinsten ikke nødvendigvis penger: Nye kontakter og nettverk Økt kunnskap og erfaring hos medarbeidere Økt motivasjon og utvikling i bedriften/organisasjonen Tilgang på ny teknologi Muligheter for deltakelse i nye prosjekter Nye samarbeidspartnere i andre saker - Mer om EU-programmer hvor Norge deltar:

5 7. rammeprogram for FoU (7RP) 50 milliarder euro, Cooperation: Tematisk FoU-samarbeid med internasjonale partnere 2. People: Styrke kunnskap og ressurser hos europeiske forskere 3. Capacities: FoU-infrastruktur, forskningskapasitet, kunnskapssentra 4. Ideas: Dynamisk, forskerdrevet og grensesprengende FoU Kommisjonen oppfordrer til deltakelse fra tredjeland EU-land, kandidatland, assosierte land, (International Cooperation Partner Countries, ICPC)

6 Programmets internasjonale profil (7RP) Støtte opp om europeiske forskningsprestasjoner, kunnskap og konkurranseevne gjennom strategiske partnerskap med tredjeland Invitere fremragende forskere fra tredjeland til å arbeide i Europa Knytte bånd mellom europeiske og tredjelands FoU-institutter og bedrifter, for å komme inn i internasjonale forskningsmiljøer Økte globale synergier i forskningen Være med på å løse problemer og utfordringer i tredjeland, som har global interesse Flere enn 100 land deltar i EUs forskningsprosjekter

7 Capacities (7RP) International Cooperation activities krav: Minst fire partnere i konsortiet Minst to partnere må være etablert i en medlemsstat eller assosiert land (men ikke samme land) Minst to partnere må være etablert i tredjeland (men ikke samme land) Alle partnerne må være uavhengige av hverandre ift eierskap etc.

8 Cooperation Energy (7RP) Hydrogen and fuel cells Renewable electricity generation Renewable fuel production Renewables for heating and cooling CO2 capture and storage technologies for zero emission power generation Clean coal technologies Smart energy networks Energy efficiency and savings Knowledge for energy policy making

9 Cooperation Energy (7RP) Aktuelle satsningsområder for internasjonalt samarbeid "Opening up : Et generelt mål om å åpne for internasjonalt samarbeid innenfor alle forskningsområder i arbeidsprogrammet dvs deltakelse fra tredjeland. Targeted Opening : En rekke emner utformes med særskilt tanke på å fremme deltakelse fra tredjeland. "Specific International Cooperation Actions : Emner som er designet og øremerket samarbeid med tredjelandene. De vil rette seg mot bestemte fagfelt som preges av felles interesser og stor betydning, som miljømessige konsekvenser av energipolitikk, gjensidig avhengighet i internasjonale energispørsmål, teknologioverføring og kapasitetsbygging i voksende økonomier. Forskning og internasjonal utvikling kan åpne opp for at andre instrumenter etableres. Detaljene vil variere fra utlysning til utlysning se arbeidsprogrammene:

10 Cooperation Environment and Climate (7RP) Predicting climate, ecological, earth and ocean systems changes Tools and technologies for monitoring, prevention and mitigation of environmental pressures and risks including on health Sustainability of the natural and man-made environment

11 Cooperation Environment and Climate (7RP) Aktuelle satsningsområder for internasjonalt samarbeid: Støtte europeisk vitenskapelig og økonomisk utvikling gjennom strategiske partnerskap med tredjeland Legge til rette for bredere internasjonale kontaktflater for å sikre tilgang til forskning som utføres i andre deler a Bidra til å løse utfordringer i tredjelandene som har global interesse "Specific International Cooperation Actions : Emner som er designet og øremerket samarbeid med tredjelandene. Kinesiske partnere er aktuelle der det åpnes spesifikt for dette i arbeidsprogrammet og/eller utlysningen!

12

13

14 Nasjonale kontaktpunkter (NCPs) KINA NORGE China-EU Science and Technology Cooperation Promotion Office ZHANG, Jianguo Tel Norges forskningsråd EU-kontoret Energi: Håvard V. Malvik Miljø og klima: Ingunn B. Lid Tel NCP_THIRD&QM_EN_CC_A=CHINA&QM_E N_FNC_D=&QZ_WEBSRCH=&USR_SORT= %7E%23NONE%23%7E oret/ Kurs i søknadsskriving til 7RP 28. august 2008

15 Eurostars En ordning innenfor EUREKA-nettverket Delfinansiert av 7RP, Norge/medlemslandene og Kommisjonen Prosjektstøttemidler til spesielt innovative og fremragende små og mellomstore bedrifter Kunnskapsintensive; minst 10 prosent av interne ressurser til FoUaktiviteter Minst to partnere per prosjekt Prosjektene må være markedsrettet Markedslansering innen to år etter prosjektets avslutning (unntak finnes) Maks varighet tre år EU-finansiering per prosjekt omkring 1,5 millioner euro Muligheter for kinesiske partnere, kan også få finansiering Sterk konkurranse! Norsk kontaktpunkt: Bjørn Henriksen i Forskningsrådet

16 EuropeAid: EUs bistandsprosjekter Europeiske utviklingsprosjekter mot Kina (og andre land, spesielt utviklingsland) Norske bedrifter kan levere tjenester og produkter inn mot prosjektene Kan ikke være partnere (ikke del av EØS-systemet)

17 Takk for oppmerksomheten

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

Har Norge en forskningsstrategi? Hva betyr EU? Adm.direktør Arvid Hallén

Har Norge en forskningsstrategi? Hva betyr EU? Adm.direktør Arvid Hallén Har Norge en forskningsstrategi? Hva betyr EU? Adm.direktør Arvid Hallén Vi dilter ikke etter EU, men samarbeidet betyr stadig mer for norsk forskning Disposisjon Hva er norske prioriteringer? Hva er EU

Detaljer

EU-tjenester for din bedrift. Lena Pedersen

EU-tjenester for din bedrift. Lena Pedersen EU-tjenester for din bedrift Lena Pedersen Enterprise Europe Network Stort europeisk nettverknettverk av bedriftsrådgivere European Commission Enterprise and Industry Del av Competitivness and Innovation

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hovedintensjon bak de offentlige midlene rettet mot næringsliv (herav entreprenører/gründere/etablerte

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Virkemidler og statsstøtteregelverket

Virkemidler og statsstøtteregelverket Virkemidler og statsstøtteregelverket Skog og Tre 2014 27. Mai 2014 Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS Agenda 1. Gjennomgang av

Detaljer

Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena

Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Norges forskningsråd Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Bakgrunn...2 Begrunnelse... 2 Mål og intensjoner... 3 Hovedfokus... 4 Virkemidler og kjennetegn ved søkere og prosjekter... 5 Resultatformidling

Detaljer

FISKEVAKSINER FRA OVERHALLA TIL VERDEN

FISKEVAKSINER FRA OVERHALLA TIL VERDEN Page 1 of 11 FISKEVAKSINER FRA OVERHALLA TIL VERDEN SKREVET: 25. JANUAR 2013 KL. 9:00 AV IDA LERHEIM PHARMAQ er en av Midt-Norges store suksesshistorier. Overhalla-bedriften har opplevd en solid vekst

Detaljer

Uforløst potensial i Norges EU-forskning?

Uforløst potensial i Norges EU-forskning? I N N O V I S T A NYHETSBREV FRA STEP - SENTER FOR INNOVASJONSFORSKNING / SINTEF TEKNOLOGILEDELSE ISSN 1503-8319 NR 01 / 2004 ÅRGANG 8 WWW.STEP.NO Evaluering av EUs 5. rammeprogram: Uforløst potensial

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter Gruppeutveksling Ungdomsinitiativ Demokratiprosjekter Frivillig arbeid i Europa Opplæring for ungdomsarbeidere

Detaljer

PES Prosjektetableringsstøtte

PES Prosjektetableringsstøtte PES Prosjektetableringsstøtte DEL XX / seksjonstittel Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

Gode FoU-prosjekter: Støtte fra virkemiddelapparatet. Eirik Normann, avdelingsdirektør RIFs høstmøte 13. november 2012

Gode FoU-prosjekter: Støtte fra virkemiddelapparatet. Eirik Normann, avdelingsdirektør RIFs høstmøte 13. november 2012 Gode FoU-prosjekter: Støtte fra virkemiddelapparatet Eirik Normann, avdelingsdirektør RIFs høstmøte 13. november 2012 Innhold: 1. Rådgiverne viktige aktører 2. Virkemidler 3. Eksempler og tall 4. Aktuelle

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2014 for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Side 1 av 35 Innhold INNLEDNING 3 1. INNOVASJON OG INNOVASJONSSTRUKTUR..

Detaljer

Programbeskrivelse - Området for industri og energi

Programbeskrivelse - Området for industri og energi Programbeskrivelse - Området for industri og energi (QHUJL0LOM %\JJRJDQOHJJ %DNJUXQQ Kunnskap innenfor energi, miljø, bygg og anlegg representerer grunnlaget for bygging, forvaltning og utvikling av vår

Detaljer

HORISONT 2020 muligheter næringslivet

HORISONT 2020 muligheter næringslivet HORISONT 2020 muligheter næringslivet Hva er Horisont 2020? Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram EUs nye rammeprogram og storsatsing Programmet bygger bro mellom forskning og innovasjon Dekker

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene?

TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene? Rapport TREFF prosjektet Møter Forskningsrådets virkemidler de globale utfordringene? Create Innovation AS www.create.no 2 FORORD Denne utredningen fra Create Innovation AS er et innspill i Innovasjonsdivisjonens

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

ITS nettverk Horisont 2020. Øystein Strandli, NCP Transport

ITS nettverk Horisont 2020. Øystein Strandli, NCP Transport ITS nettverk Horisont 2020 Øystein Strandli, NCP Transport Horisont 2020 Horisont 2020s tre hoveddeler The 3 Pillar structure of Horizon 2020 Excellent Science European Research Council (ERC) Competitive

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

Nyhetsbrev for Norsk INFO2000, et næringsrettet program under Norges Forskningsråd 3/1999. Elektronisk. informasjonsmarked

Nyhetsbrev for Norsk INFO2000, et næringsrettet program under Norges Forskningsråd 3/1999. Elektronisk. informasjonsmarked Nyhetsbrev for Norsk INFO2000, et næringsrettet program under Norges Forskningsråd 3/1999 Elektronisk informasjonsmarked Utgitt med støtte av Europakommisjonens DGXIII/E, INFO2000-programmet Arild Vaagland

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

FNs GLOBAL COMPACT - en plattform for samfunnsansvar

FNs GLOBAL COMPACT - en plattform for samfunnsansvar Bedrifter, politikere, myndigheter, frivillige organisasjoner, fagforeninger, kunder og medier over hele verden er opptatt av hvordan selskaper forholder seg til sitt samfunnsansvar. Dette heftet introduserer

Detaljer