Galaxy VM kva 480 V, kva 400 V. Drift 05/2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Galaxy VM. 160 225 kva 480 V, 160 200 kva 400 V. Drift 05/2014. www.schneider-electric.com"

Transkript

1 Galaxy VM kva 480 V, kva 400 V Drift 05/2014

2 Juridisk informasjon Merkenavnet Schneider Electric og andre registrerte varemerker for Schneider Electric Industries SAS som henvises til i denne veiledningen, tilhører Schneider Electric SA og dets datterselskaper. Disse kan ikke brukes uten skriftlig tillatelse fra eieren. Denne veiledningen og innholdet er beskyttet i henhold til det franske regelverket for åndsverk (Code de la propriété intellectuelle français, heretter kalt "regelverket"), under lover for opphavsrett som dekker tekst, tegninger og modeller, samt varemerkelovgivning. Du godtar å ikke gjenskape deler av eller hele veiledningen til annet formål enn eget, ikke-kommersielt bruk, som angitt i regelverket, uansett medium, med mindre du har fått skriftlig tillatelse fra Schneider Electric. Du godtar også å ikke opprette hypertekstkoblinger til veiledningen eller innholdet. Schneider Electric gir ingen rettigheter eller lisens for eget, ikke-kommersielt bruk av veiledningen eller innholdet, med unntak av en ikke-eksklusiv lisens for bruk "som den er", på egen risiko. Alle andre rettigheter er forbeholdt. Elektrisk utstyr må kun installeres, driftes, betjenes og vedlikeholdes av kvalifisert personell. Schneider Electric påtar seg intet ansvar for konsekvenser som oppstår ved bruk av dette materiellet. Ettersom standarder, spesifikasjoner og design endres fra tid til annen, bør du be om bekreftelse på informasjonen som finnes i denne utgivelsen.

3 Innholdsfortegnelse kva 480 V, kva 400 V Viktig sikkerhetsinformasjon...5 Sikkerhetshensyn...6 Systemoversikt for Galaxy VM...7 UPS...7 Batterialternativer...8 Modulære batterikabinetter...8 Klassiske batterikabinetter...8 Strømbryterboks for batteri...9 Panel for systembypass...9 Oversikt over brukergrensesnitt...9 Oversikt over orienteringsplan Oversikt over status-led-lamper Menytre på displayet...12 Vise symboler...13 Oversikt over kontrollergrensesnitt...13 Konfigurasjon...14 Legge til en ny bruker eller endre en eksisterende bruker...14 Slette en bruker...14 Konfigurere visningsinnstillinger...15 Konfigurere displayinnstillinger...15 Konfigurere utgangsspenningskompensasjon for UPS...16 Konfigurere høyeffektivitetsmodus...16 Konfigurere parallellsystemets redundansnivå...17 Konfigurere inngangskontakter...18 Konfigurere utgangsreleer...19 Konfigurere påminnelsesinnstillinger...19 Konfigurere alarmgrense for batteri...20 Konfigurere automatisk batteritest...20 Konfigurere nettverk...22 Konfigurere modbus...23 Gjenopprette standardkonfigurasjon...24 Drift...25 Driftsmodi...25 UPS-driftsmodi...25 Systemdriftsmodi...27 Driftsprosedyrer...29 Tilgang til passordbeskyttede skjermer A 023 3

4 kva 480 V, kva 400 V Vis systemestatusinformasjon...30 Starte opp enkelt system fra vedlikeholdsbypassdrift...33 Slå av enkelt system fra normal drift til vedlikeholdsbypassdrift...35 Starte opp parallellsystem fra vedlikeholdsbypassdrift...36 Slå av parallellsystem fra normal drift til vedlikeholdsbypassdrift...37 Starte opp og legge til UPS i et kjørende parallellsystem...39 Isoler denne enkelt-ups-en fra parallellsystemet...40 Overfør UPS fra normal til forespurt statisk bypass...41 Overfør UPS fra forespurt statisk bypass til normal drift...41 Starte hurtiglading av batteriene...41 Få tilgang til et konfigurert nettverksadministrasjonsgrensesnitt...42 Vedlikehold...43 Skifte ut toppfilter i strømområdet...43 Skifte ut de tre bunnfiltrene i strømområdet...44 Feilsøking...45 Feilsøking ved hjelp av LED-lampene i orienteringsplanen...45 LED-lampe for inngang...45 Vekselretter-LED...45 LED for last...45 Batteri-LED...46 Bypass-LED...46 Starte displayet på nytt...46 Tilbakestille passordet...47 Logger...47 Vise NMC-logg...47 Vise UPS-logg...49 Eksportere data fra logger...49 Vise aktive alarmer...50 Alarmnivåer...50 Alarmmeldinger...51 Tester...57 Utføre en batteritest...57 Utføre en kjøretidskalibrering...57 Utføre en test av signalgivere...58 Kalibrere displayet...58 Avgjøre om du trenger en reservedel...58 Finne UPS-serienummeret...58 Returnere deler til Schneider Electric A 023

5 Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon kva 480 V, kva 400 V Les disse instruksjonene nøye og se på utstyret for å gjøre deg kjent med det før du forsøker å installere, håndtere eller vedlikeholde det. Du vil se følgende sikkerhetsmeldinger i denne veiledningen eller på utstyret, som advarer deg om potensielle farer eller henviser til informasjon som klargjør eller forenkler en prosedyre. Når du ser dette symbolet i sikkerhetsmeldinger av typen Fare eller Advarsel, angir det en elektrisk fare som kan føre til personskader dersom anvisningene ikke følges. Dette er et sikkerhetssymbol. Det brukes for å advare deg om potensielle personskadefarer. Overhold alle sikkerhetsmeldinger med dette symbolet for å unngå eventuelle personskader eller dødsfall. FARE FARE angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade. ADVARSEL ADVARSEL angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret. FORSIKTIG FORSIKTIG angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre alvorlig eller moderat personskade. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret. LES DETTE LES DETTE brukes for å fokusere på praksis som ikke relateres til personskader. Sikkerhetssymbolet skal ikke brukes med denne typen sikkerhetsmeldinger. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret A 023 5

6 kva 480 V, kva 400 V Viktig sikkerhetsinformasjon Merk Elektrisk utstyr skal kun installeres, håndteres, betjenes og vedlikeholdes av kvalifisert personell. Schneider Electric påtar seg intet ansvar for konsekvenser som oppstår ved bruk av dette materialet. En kvalifisert person er en person som har ferdigheter og kunnskaper relatert til montering, installasjon og håndtering av elektrisk utstyr, og som har gjennomgått sikkerhetsopplæring for å kjenne igjen og unngå farene som er involvert. Sikkerhetshensyn FARE FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE Alle sikkerhetsanvisninger i dette dokumentet må leses, forstås og følges. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade. FARE FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE Start ikke systemet etter at UPS-systemet har blitt elektrisk forbundet. Oppstart må kun utføres av Schneider Electric. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade A 023

7 Systemoversikt for Galaxy VM Systemoversikt for Galaxy VM kva 480 V, kva 400 V UPS UPS vist forfra UPS-en er kjernen i hvert Galaxy VM-systen, og består av to kabinetter: Til høyre, et I/U-kabinett plassert for feltkabling, som inneholder frakoblingsenheter. Til venstre, et strømkabinett som inneholder strømelektronikk og brukergrensesnittet A 023 7

8 kva 480 V, kva 400 V Systemoversikt for Galaxy VM Batterialternativer Modulære batterikabinetter Modulært batterikabinett finnes i to størrelser: Smalt modulært batterikabinett Bredt modulært batterikabinett Klassiske batterikabinetter Klassisk batterikabinett finnes i to størrelser: Smalt klassisk batterikabinett Bredt klassisk batterikabinett A 023

9 Systemoversikt for Galaxy VM kva 480 V, kva 400 V Strømbryterboks for batteri Strømbryterboksen for batteri tilbyr beskyttelse i installasjoner med kundespesifikke batteriløsninger. Strømbryterboks for batteri Panel for systembypass Panelet for systembypass brukes i parallellsystemer og har en vedlikeholdsbryter for bypass (MBB) og en systemisolasjonsbryter (SIB). Panelet for systembypass på 675 kva er også tilgjengelig i en versjon med lastbryter. Systembypasskabinett vist forfra Oversikt over brukergrensesnitt Brukergrensesnittet er plassert foran på strømkabinettet, og består av: A. Skjermgrensesnitt B. LED-lamper for status C. Orienteringsplan A 023 9

10 kva 480 V, kva 400 V Systemoversikt for Galaxy VM D. Vekselretter på-knapp E. Vekselretter av-knapp F. USB-port for eksport av logger G. Tilbakestillingsknapp for display H. LED-lampe for nettverksforbindelse: Lyser grønt: Systemet har gyldige TCP/IP-innstillinger. Blinker grønt: Systemet har ikke gyldige TCP/IP-innstillinger. Se Konfigurere nettverk, side 22. Lyser oransje: Displayet fungerer ikke. Ta kontakt med Schneider Electric. Blinker oransje: Systemet utfører BOOTP-forespørsler. Se Konfigurere nettverk, side 22. Veksler mellom å blinke grønt og oransje: Dersom LED-lampen blinker sakte, utfører systemet DHCP-forespørsler. Se Konfigurere nettverk, side 22. Dersom LED-lampen blinker raskt, er systemet i ferd med å starte opp. Av: Displayet mottar ikke inngangseffekt eller displayet fungerer ikke. I. LED-lampe for indikasjon av nettverkstilkoblingstype: Lyser grønt: Systemet er koblet til et nettverk med en hastighet på 10 megabits per sekund (Mbps). Blinker grønt: Systemet mottar eller sender datapakker med en hastighet på 10 megabits per sekund (Mbps). Lyser oransje: Systemet er koblet til et nettverk med en hastighet på 100 megabits per sekund (Mbps). Blinker oransje: Systemet mottar eller sender datapakker med en hastighet på 100 megabits per sekund (Mbps). Av: Én eller flere av de følgende eksisterer: Displayet mottar ikke inngangseffekt, kabelen som kobler systemet til nettverket er frakoblet, enheten som kobler systemet til nettverket er avslått eller displayet fungerer ikke. Kontroller koblingene og ta kontakt med Schneider Electric hvis LEDlampen ikke slår seg på. J. Åpninger for service. Skal ikke brukes A 023

11 Systemoversikt for Galaxy VM kva 480 V, kva 400 V Oversikt over orienteringsplan Orienteringsplanen viser strømflyten i UPS-systemet og hovedfunksjonenes status. Hver LED-lampe kan ha en av følgende tre statuser: Grønn Den tilsvarende funksjonen er aktiv og OK Rød Den tilsvarende funksjonen fungerer ikke som den skal Av Den tilsvarende funksjonen er ikke aktiv Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Feilsøking ved hjelp av LED-lampene i orienteringsplanen, side 45. Oversikt over status-led-lamper LED-lampene for status ved siden av skjermgrensesnittet viser UPS-systemets gjeldende status: Grønn: Lasten er beskyttet Grønn + oransje: Lasten er beskyttet, men systemet rapporterer en alarm på advarselsnivå Oransje + rød: Lasten er ubeskyttet, og systemet rapporterer en alarm på advarselsnivå samt en alarm på kritisk nivå Rød: Lasten er ubeskyttet, og systemet rapporterer en alarm på kritisk nivå A

12 kva 480 V, kva 400 V Systemoversikt for Galaxy VM Menytre på displayet Hjem Status Kontroll Inngang Utgang Bypass Batteri Temperatur System Parallellsystem 2 Aktive alarmer Orienteringsplan Oppstartsveiviser Avslutningsveiviser Driftsmodus Ladermodus UPS Parallellsystem UPS Parallellsystem Konfi gurasjon Tester Batteritest Kjøretids kalibrering Signalgivere Kalibrering av display Logger NMC-logg UPS-logg Eksporter data Om Nettverk Display Smartslot 1 Smartslot 2 Tjeneste Display UPS Pålogging 1 Kun tilgjengelig i enkeltsystemer 2 Kun tilgjengelig i parallellsystemer UPS Inngang Utgang Bypass Autostartmodus Høyeff ektivitet-modus 1 System Parallellsystem 2 Batteri Generelt Lading Alarmer Temperatur Test Utgangsreleer Releer 1 6 Inngangskontakter Kontakt er 1 6 Påminnelser Display Innstillinger Systeminnstillinger Sikkerhet Rediger bruker Legg til bruker Slett bruker Nettverk Display Smartslot 1... Smartslot 2... Modbus Display Smartslot 1... Smartslot 2... Bruk standard NOTE: Kontroll- og konfigurasjonsskjermene er passordbeskyttet A 023

13 Systemoversikt for Galaxy VM kva 480 V, kva 400 V Vise symboler Symbol Beskrivelse Hjem-knappen når systemet er låst av passordbeskyttelse. Tapp på denne knappen for å gå til startskjermen. Hjem-knappen når systemet er låst opp med passord. Tapp på denne knappen for å gå til startskjermen. Tapp på OK-knappen for å bekrefte valgene dine og avslutte gjeldende skjerm. Tapp på ESC-knappen for å avbryte valgene dine og avslutte gjeldende skjerm. Tapp på filterknappen for å angi filtre for loggene dine. Tapp på papirkurv-knappen for å tømme loggen. Oversikt over kontrollergrensesnitt Strømkabinett vist forfra A. To Smartslots for valgfrie nettverksstyringskort B. Innstillinger for modbus og modbus-dip-bryter C. Ethernet A

14 kva 480 V, kva 400 V Konfigurasjon Konfigurasjon Legge til en ny bruker eller endre en eksisterende bruker 1. Fra startskjermen velger du Konfigurasjon > Display > Sikkerhet. 2. Velg Legg til bruker for å legge til en ny bruker, eller velg Rediger bruker for år redigere en eksisterende bruker av systemet. 3. I feltet Navn angir du navnet på brukeren. Fullfør med Enter. 4. I feltet PIN-kode angir du en PIN-kode for brukeren. Fullfør med Enter. 5. I feltet Bekreft PIN-kode skriver du inn brukerens PIN-kode på nytt. Fullfør med Enter. 6. Under Språk velger du brukerens foretrukne språk ved hjelp av piltastene opp og ned. 7. Under Datoformat velger du brukerens foretrukne datoformat. 8. Under Temperatur velger du om brukeren skal se temperaturverdier i metrisk ( Celsius) eller amerikansk format ( Fahrenheit). 9. Tapp på OK for å lagre innstillingene. Slette en bruker 1. Fra startskjermen velger du Konfigurasjon > Display > Sikkerhet > Slett bruker. 2. Bla frem til brukeren du vil slette, ved hjelp av opp- og nedpilene, og tapp på OK. 3. Tapp på Ja for å bekrefte sletting av en eksisterende bruker i systemet A 023

15 Konfigurasjon Konfigurere visningsinnstillinger kva 480 V, kva 400 V 1. Fra startskjermen velger du Konfigurasjon > Display > Innstillinger. 2. Velg foretrukket språk ved hjelp av opp- og nedpilene. 3. Velg foretrukket datoformat ved hjelp av opp- og nedpilene. 4. Velg foretrukne temperaturenheter: Amerikansk ( Fahrenheit) eller metrisk målesystem ( Celsius). 5. Velg gjeldende dato og tidspunkt ved hjelp av en av metodene nedenfor: Angi dato og tidspunkt på displayet manuelt ved å velge Manuell og skrive inn den faktiske datoen og tidspunktet, for så å fullføre med Enter. Angi dato og tidspunkt automatisk ved å velge Synkroniser med NTPserver (Network Time Protocol-server). NOTE: Innstillinger for NTP-server kan konfigureres i styringsgrensesnittet for nettverk via web. 6. Tapp på OK for å lagre innstillingene. Konfigurere displayinnstillinger 1. Fra startskjermen velger du Konfigurasjon > Display > Systeminnstillinger. 2. Angi Alarmvolum. Velg mellom: Av, Lav, Medium og Høy A

16 kva 480 V, kva 400 V Konfigurasjon 3. Angi Knappevolum. Velg mellom: Av, Lav, Middels og Høy. 4. Angi Lysstyrke på displayet. Velg mellom: Lav, Middels og Høy. 5. Aktiver eller deaktiver Tidsavbrudd for bakgrunnslys. Hvis du ønsker å aktivere tidsavbrudd for bakgrunnslys, angir du grensen i minutter for å aktivere tidsavbrudd for bakgrunnslys. Velg mellom: 60, 30, 10, 5 og Angi styrke for bakgrunnslyset. Velg mellom: Av, Svært lav, Lav og Middels. 7. Angi tidsgrense i minutter for automatisk avlogging. Velg mellom: 60, 30, 10, 5 og Tapp på OK for å lagre innstillingene. Konfigurere utgangsspenningskompensasjon for UPS 1. Fra startskjermen velger du Konfigurasjon > UPS > Utgang. 2. Under Spenningskompensasjon angir du foretrukket spenningskompensasjon for systemet. Velg mellom 0 %, 1 %, 2 % eller 3 % og fullfør med Enter. 3. Tapp på OK for å bekrefte innstillingen. Konfigurere høyeffektivitetsmodus NOTE: ECO-modus må aktiveres av Schneider Electric under servickonfigurasjonen for å gjøre dette valget tilgjengelig A 023

17 Konfigurasjon kva 480 V, kva 400 V 1. Fra startskjermen velger du Konfigurasjon > UPS > Høyeffektivitetsmodus og konfigurer innstillingene under: a. Modus: Velg mellom ECO-modus, ECOnversion og Deaktiver. b. ECOnversion harmonisk kompensator: Velg Aktiver for å aktivere harmonisk kompensasjon når ECOnversion-modus er i bruk. 2. Tapp på > og konfigurer tidsplaninnstillingene under: a. Tidsplan: Velg når systemet skal gå inn i valgt ECOnversion- eller ECOmodus. Velg mellom Alltid, Programmert og Aldri. b. Aktiv tidsplanliste: Hvis du valgte Programmert ovenfor, velger du Aktiver og angir tidspunkt og dato for når systemet skal gå inn i valgt ECOnversion- eller ECO-modus. 3. Tapp på OK for å bekrefte innstillingene. Konfigurere parallellsystemets redundansnivå Denne fremgangsmåten angir redundansnivået til parallellsystemet. Parallellsystemet kan inneholde opptil fem UPS-enheter, og maksimumskonfigurasjonen er et 4+1-system med fire UPS-enheter i kapasitet og én i redundans A

18 kva 480 V, kva 400 V Konfigurasjon 1. Fra startskjermen velger du Konfigurasjon > UPS > Parallellsystem. 2. Under Parallellsystemredundans velger du redundans for UPS-systemet. Velg mellom N+0, N+1, N+2, N+3 og N Tapp på OK for å bekrefte innstillingen. Konfigurere inngangskontakter 1. På displayet velger du Konfigurasjon > Inngangskontakter og velger inngangskontakten du ønsker å konfigurere. 2. Velg mellom seks alternativer: Tilpasset inngang 1 Tilpasset inngang 2 Jordingsfeil Feil ved ekstern batteriovervåking oppdaget Batteriromventilasjon fungerer ikke Levert av Genset 3. Tapp på OK for å lagre innstillingene A 023

19 Konfigurasjon Konfigurere utgangsreleer kva 480 V, kva 400 V 1. På displayet velger du Konfigurasjon > Utgangsreleer og velg utgangsreleet du ønsker å konfigurere. 2. Velg funksjonen du ønsker å bruke det spesifikke utgangsreleet for, fra listen nedenfor: Generell systemalarm Batteridrift Statisk bypass Overbel. på utgang Batteriet fungerer ikke som det skal Lav batterispenning Bypass utenfor tol. UPS-kritisk Ekstern feil Systemkritisk Normal drift Vedlikeholdsbypass ECO-modus Viften fungerer ikke Batteri frakoblet Inng. utenfor tol. UPS-advarsel Mistet parallellred. UPS-vedl.modus Systemadvarsel Generell systemalarm 3. Angi forsinkelsen i sekunder for den bestemte utgangen for å aktivere. Velg en verdi mellom 0 og 60 sekunder. 4. Tapp på OK for å lagre innstillingene. Konfigurere påminnelsesinnstillinger 1. Fra startskjermen velger du Konfigurasjon > Påminnelser A

20 kva 480 V, kva 400 V Konfigurasjon 2. Konfigurer følgende innstillinger: a. Påminnelsessignalisering: Velg Aktiver for å aktivere visning av alle påminnelser. b. Påminnelse: Velg Aktiver for å aktivere visning av påminnelser for utskifting av luftfilter. c. Varighet for første påminnelse: Angi tid i uker før første påminnelse vises. d. Medgått tid: Angi antall dager luftfiltrene har vært i bruk, manuelt. 3. Tapp på OK for å bekrefte innstillingene. Konfigurere alarmgrense for batteri 1. Fra startskjermen velger du Konfigurasjon > Batteri > Alarmer. 2. Velg foretrukket alarmgrense for batteri i sekunder. Velg en verdi mellom 60 og 6000 sekunder, og fullfør med Enter. 3. Tapp på OK for å bekrefte innstillingen. Konfigurere automatisk batteritest 1. Fra startskjermen velger du Konfigurasjon > Batteri > Test A 023

21 Konfigurasjon kva 480 V, kva 400 V 2. Angi foretrukne innstillinger for automatisk batteritest: a. Batteritestintervall: Velg foretrukket batteritestintervall. Velg mellom: Aldri, Hver 52. uke, Hver 26. uke, Hver 12. uke, Hver 8. uke, Hver 4. uke, Annenhver uke eller En gang i uken. NOTE: Dersom du kjører batteritester for ofte kan det redusere batterienes levetid. b. Starttidspunkt for batteritest: Velg tidspunktet i 24-timersformat batteritesten skal utføres på, og fullfør med Enter. c. Ukedag for batteritest: Velg ukedagen batteritesten skal utføres på, og fullfør med Enter. 3. Når alle innstillinger er fullført, tapper du på OK for å bekrefte innstillingene A

22 kva 480 V, kva 400 V Konfigurasjon Konfigurere nettverk Nettverket kan konfigureres for displayet og for kortene i Smartslot 1 og Smartslot Fra startskjermen velger du Konfigurasjon > Nettverk og velg enten Display, Smartslot 1, eller Smartslot 2 hvis aktuelt. 2. Konfigurer følgende innstillinger: a. TCP/IPv4: Aktiver IPv4 (hvis relevant), og velg Adressemodus (Manuell. DCHP eller BOOTP). b. TCP/IPv6: Aktiver IPv6 (hvis relevant), velg Automatisk konfigurasjon eller Manuell konfigurasjon, og velg DHCPv6-modus (Ruterkontrollert, Kun annen info. enn adresse, Aldri eller Adresse og annen informasjon). NOTE: Tapp på Adresser for å se alle gyldige IPv6-adresser A 023

23 Konfigurasjon kva 480 V, kva 400 V c. Nettilgang: Aktiver Internett (hvis relevant), og velg Tilgangsmodus (HTTP eller HTTPS). NOTE: Ikke tilgjengelig for Smartslots. d. FTP-server: Aktiver FTP (hvis relevant). NOTE: Ikke tilgjengelig for Smartslots. Konfigurere modbus Modbus kan konfigureres for displayet og for kortene i Smartslot 1 og Smartslot 2. NOTE: Kun displayet og det valgfrie nettverksstyringskortet AP9635 kan brukes til seriemodbus. 1. Fra startskjermen velger du Konfigurasjon > Modbus og velg enten Display, Smartslot 1, eller Smartslot A

24 kva 480 V, kva 400 V Konfigurasjon 2. Konfigurer modbus ved å aktivere Seriell- eller TCP-tilgang, legge til nødvendige verdier og fullføre med Enter. 3. Tapp på OK for å bekrefte innstillingene. Gjenopprette standardkonfigurasjon 1. Fra startskjermen velger du Konfigurasjon > Bruk standard. 2. Velg ett av alternativene nedenfor: Start nettverksgrensesnitt på nytt: Velg dette alternativet for å starte nettverksgrensesnittet på nytt. Tilbakestill alle: Velg dette alternativet for å tilbakestille alle innstillinger til standard. Du kan velge å utelukke TCP/IP-innstillinger for tilbakestillingsprosedyren. Tilbakestill bare: Velg dette alternativet hvis du kun ønsker å tilbakestille deler av innstillingene til standard. Du kan velge å tilbakestille følgende innstillinger: TCP/IP, Hendelseskonfigurasjon og Displayinnstillinger. 3. Når du har utført valget, tapper du på OK for å tilbakestille valgte innstillinger til standard A 023

25 Drift Drift kva 480 V, kva 400 V Driftsmodi Galaxy VM har to forskjellige nivåer av operasjonsmodi: UPS-driftsmodus: Driftsmodusen til gjeldende UPS Systemdriftsmodus: Driftsmodusen til hele UPS-systemet UPS-driftsmodi Normal Under normal drift, UPS støtter lasten med betinget kraft. Når UPS-systemet er i normal drift, er LED-lampene for inngang, vekselretter og last grønne, og LEDlampene for batteri- og bypass er av. Batteri Hvis strømforsyningen fra hovednettet svikter, vil UPS gå over til batteridrift og støtter lasten med betinget strøm fra DC-kilden. Når UPS-systemet er i batteridrift, er LED-lampene for batteri, vekselretter og last grønne, og bypass-led er av og inngangs-led er rød. Forespurt statisk bypass UPS kan overføres til forespurt statisk bypass som etterfølger en kommando fra displayet. Under statisk bypassdrift forsynes lasten direkte av bypasskilden. Dersom en feil oppdages, vil UPS overføres til normal drift eller tvungen statisk bypassdrift. Hvis det inntreffer flere forstyrrelser i strømforsyningen ved forespurt statisk bypassdrift, vil systemet overføres til batteridrift. Lasten kan oppleve korte strømbrudd (4 til 8 ms) under denne overføringen. Under forespurt statisk bypass er LED-lampene for inngang, bypass og utgang grønne, og LED-lampene for batteri og vekselretter er av A

26 kva 480 V, kva 400 V Drift Tvungen statisk bypass UPS-en er i tvungen statisk bypass etter en kommando fra UPS-systemet eller fordi brukeren har trykket på vekselretter av-knappen på UPS-en. Under tvungen statisk bypassdrift forsynes lasten direkte av bypasskilden. Batteriene er ikke tilgjengelige som en alternativ strømkilde når UPS er i tvungen statisk bypassdrift. Under tvungen statisk bypass er LED-lampene for inngang, bypass og utgang grønne, og LED-lampene for batteri og vekselretter er av eller røde dersom en alarm er utløst. Vedlikeholdsbypassdrift Når bryteren for vedlikeholdsbypass (MBB) er lukket, så vil UPS-systemet gå inn i vedlikeholdsbypassdrift. Lasten forsynes med ubetinget strøm fra bypassinngangen. Batteriene er ikke tilgjengelige som en alternativ strømkilde når UPS er i vedlikeholdsbypassdrift. Statisk bypass-standby NOTE: Statisk bypass-standby er kun aktuelt for en enkelt UPS i et parallellsystem. UPS-en går inn i statisk bypass-standby hvis UPS er hindret fra å gå inn i tvungen statisk bypass og de andre UPS-enhetene i parallellsystemet ikke kan støtte lasten. I statisk bypass-standby er ytelsen av den spesifikke UPS-en av. UPS-en endrer automatisk til foretrukket driftsmodus når dette er mulig. NOTE: Hvis de andre UPS-enhetene ikke kan støtte lasten, går parallellsystemet inn i tvungen statisk bypass. UPS-en i statisk bypass-standby vil deretter gå til tvungen statisk bypass. Vekselretter-standby NOTE: Vekselretter-standby er kun aktuelt for en enkelt UPS i et parallellsystem. UPS-en går inn i vekselretter-standby dersom det oppstår avbrudd i strømforsyningen til UPS-en, og de andre UPS-enhetene i parallellsystemet kan støtte lasten mens det konfigurerte redundansnivået opprettholdes. Dette er for å unngå at batteriene utlades i situasjoner hvor dette ikke er nødvendig. Batteritest UPS-en er i batteritestmodus når UPS-en utfører en batteriselvtest eller en kjøretidkalibrering. NOTE: Batteritesten avbrytes ved strømbrudd og utløsing av kritiske alarmer. Den går tilbake til normal drift når strømforsyningen gjenopprettes. ECO-modus NOTE: ECO-modus må aktiveres av en servicetekniker fra Schneider Electric A 023

27 Drift kva 480 V, kva 400 V I ECO-modus kan UPS-en konfigureres til å bruke forespurt statisk bypass, med lasten forsynt via bypassen, som foretrukket driftsmodus under forhåndsdefinerte forhold. Dersom en feil oppdages (bypasspenning utenfor toleranse, utgangsspenning utenfor toleranse, etc.), vil UPS-en overføres til normal drift eller tvungen statisk bypassdrift. Hovedfordelen med ECO-modus reduserer forbruket av elektrisk strøm. Ved avbrudd i strømforsyningen vil UPS-en gå over i vekselretterdrift for å gi kontinuerlig forsyning av last. Lasten kan oppleve korte strømbrudd (4 til 8 ms) under denne overføringen. ECONversion-modus ECOnversion gjør det mulig for systemet å forsyne den aktive delen av lasten via bypass. Vekselretteren kjører parallelt med bypasskilden, og forsyner den reaktive delen av lasten. Inngangseffektfaktoren til UPS-en vil, uavhengig av lasteffektfaktoren, opprettholdes nær standardverdien ettersom den reaktive delen av lasten reduseres betraktelig i UPS-inngangsstrømmen. Ved avbrudd i strømforsyningen vil vekselretteren omgående opprettholde utgangsspenningen slik at avbrudd eller fall under overgangen så godt som elimineres. Selvtest Etter oppstart av UPS-systemet vil UPS-en kjøre en automatisk selvtest. Selvtestens status og fremdrift angis av de blinkende LED-lampene på orienteringsplanen. Når selvtesten er godkjent, vil LED-lampene angi UPS-systemets driftsmodus. NOTE: Hvis en LED-lampe fortsetter å blinke når selvtesten er fullført, ringer du Schneider Electric. Av Når UPS-en er slått av, forsyner ikke UPS-en den tilkoblede lasten med strøm. Systemdriftsmodi Systemdriftsmodusen angir gjeldende utgangsstatus for hele UPS-systemet, og hvilken kilde som forsyner lasten. Vekselretter I vekselretterdrift forsynes lasten av vekselretterne. UPS-modus kan enten være i normal drift eller batteridrift når systemdriftsmodus er vekselretterdrift A

28 kva 480 V, kva 400 V Drift Forespurt statisk bypass Når systemet er i forespurt statisk bypass, forsynes lasten fra bypasskilden. Dersom en feil oppdages, vil systemet overføres til vekselretterdrift eller tvungen statisk bypassdrift. Lasten kan oppleve korte strømbrudd (4 til 8 ms) under denne overføringen. Tvungen statisk bypass Systemet er i tvungen statisk bypass etter en kommando fra UPS-systemet eller fordi brukeren har trykket på vekselretter av-knappen på UPS-enhetene. Under statisk bypassdrift forsynes lasten direkte av bypasskilden. Batteriene er ikke tilgjengelige som en alternativ strømkilde når systemet er i tvungen statisk bypassdrift. Vedlikeholdsbypass I vedlikeholdsbypassdrift, forsynes lasten av ubetinget strøm fra bypassinngangen via vedlikeholdsbryter for bypass. NOTE: Batteriene er ikke tilgjengelige som en alternativ strømkilde i vedlikeholdsbypassdrift. ECO-modus NOTE: ECO-modus må aktiveres av en servicetekniker fra Schneider Electric. I ECO-modus kan systemet konfigureres til å bruke forespurt statisk bypass, med lasten forsynt via bypassen, som foretrukket driftsmodus under forhåndsdefinerte forhold. Hovedfordelen med ECO-modus reduserer forbruket av elektrisk strøm. Ved avbrudd i strømforsyningen vil UPS-en gå over i vekselretterdrift for å gi kontinuerlig forsyning av last. Lasten kan oppleve korte strømbrudd (4 til 8 ms) under denne overføringen. ECONversion-modus ECOnversion gjør det mulig for systemet å forsyne den aktive delen av lasten via bypass. Vekselretteren kjører parallelt med bypasskilden, og forsyner den reaktive delen av lasten. Inngangseffektfaktoren til UPS-en vil, uavhengig av lasteffektfaktoren, opprettholdes nær standardverdien ettersom den reaktive delen av lasten reduseres betraktelig i UPS-inngangsstrømmen. Ved avbrudd i strømforsyningen vil vekselretteren omgående opprettholde utgangsspenningen slik at avbrudd eller fall under overgangen så godt som elimineres. Av Når systemdriftsmodus er av, forsyner ikke UPS-systemet den tilkoblede lasten med strøm A 023

29 Drift Driftsprosedyrer kva 480 V, kva 400 V Tilgang til passordbeskyttede skjermer 1. Velg brukernavnet ditt når du blir bedt om passord. 2. Angi PIN-koden for brukernavnet ditt. NOTE: Standard PIN-kode er A

30 kva 480 V, kva 400 V Drift Vis systemestatusinformasjon 1. Fra startskjermen velger du Status. 2. Velg området du ønsker å se statusen for. Velg mellom: Inngang Fase-til-nøytral 1 Spenning (fase-til-nøytral) Strøm Maksimal RMS-strøm Tilsynelatende effekt Aktiv effekt Effektfaktor Fase-til-fase Spenning (fase-til-fase) Samlet tilsynelatende effekt Gjeldende inngangsspenning i volt (V) for fase-til-nøytral. Gjeldende inngangsstrøm fra AC-kilden per fase i ampere (A). Maksimal strøm for de siste 30 dagene. Gjeldende tilsynelatende effekt-inngang for hver fase i kva. Tilsynelatende effekt er produktet av RMS-volt (root mean square) og RMS-ampere. Gjeldende inngang for aktiv effekt (eller reell effekt) for hver fase i kilowatt (kw). Aktiv effekt er den delen av strømflyten som, i gjennomsnitt over en fullstendig syklus i vekselstrømskurven, fører til nettooverføring av energi i én retning. Forholdet mellom aktiv effekt og tilsynelatende effekt. Gjeldende inngangsspenning for fase-til-fase. Gjeldende samlet tilsynelatende effekt-inngang (for alle tre faser) i kva. Samlet aktiv effekt Frekvens Energi 1 Kun aktuelt for systemer med nøytral tilkobling. Gjeldende samlet aktiv effekt-inngang (for alle tre faser) i kw. Gjeldende inngangsfrekvens i hertz (Hz). Totalt energiforbruk siden monteringstidspunktet eller siden tallet ble tilbakestilt A 023

31 Drift kva 480 V, kva 400 V Utgang Fase-til-nøytral 1 Spenning (fase-til-nøytral) Strøm Maksimal RMS-strøm Tilsynelatende effekt Aktiv effekt Effektfaktor Aktuell spissfaktor Strømstyrke-THD Fase-til-fase Spenning (fase-til-fase) Samlet tilsynelatende effekt Samlet aktiv effekt Last Nullpunktsstrøm 1 Frekvens Utgangsspenning for fase-til-nøytral ved vekselretter i volt (V). Gjeldende utgangsstrøm for hver fase i ampere (A). Maksimal strøm for de siste 30 dagene. Gjeldende tilsynelatende effekt-utgang for hver fase i tusener voltampere (kva). Tilsynelatende effekt er produktet av RMS-volt (root mean square) og RMS-ampere. Gjeldende utgang for aktiv effekt (eller reell effekt) for hver fase i kilowatt (kw). Aktiv effekt er den delen av strømflyten som, i gjennomsnitt over en fullstendig syklus i vekselstrømskurven, fører til nettooverføring av energi i én retning. Gjeldende utgangseffektfaktor for hver fase. Effektfaktor er forholdet mellom aktiv effekt og tilsynelatende effekt. Gjeldende utgangsspissfaktor for hver fase. Utgangsspissfaktor en er forholdet mellom toppverdien for utgangsstrømmen til RMS-verdien. THD (total harmonisk forvrenging) for hver fase, i prosent, for gjeldende utgangsstrøm. Utgangsspenning for fase-til-fase ved vekselretter i volt (V). Gjeldende tilsynelatende effekt-utgang for hver fase i tusener voltampere (kva). Tilsynelatende effekt er produktet av RMS-volt (root mean square) og RMS-ampere. Gjeldende total aktiv effekt-utgang (for alle tre faser) i kilowatt (kw). Prosenten av UPS-kapasiteten som brukes for øyeblikket i alle faser. Lastprosenten for høyeste faselast vises. Gjeldende nullpunktsstrøm for utgang i ampere (A). Gjeldende utgangsfrekvens i hertz (Hz). Status for vekselretter PFC-status Energi 1 Kun aktuelt for systemer med nøytral tilkobling. Generell tilstand for vekselretter. Generell tilstand for PFC. Total mengde energi forsynt siden monteringstidspunktet eller siden verdien ble tilbakestilt A

32 kva 480 V, kva 400 V Drift Bypass Fase-til-nøytral 1 Spenning (fase-til-nøytral) Strøm Maksimal RMS-strøm Tilsynelatende effekt Aktiv effekt Effektfaktor Fase-til-fase Spenning (fase-til-fase) Samlet tilsynelatende effekt Samlet aktiv effekt Frekvens Gjeldende bypassspenning for fase-til-nøytral (V). Gjeldende bypasstrøm for hver fase i ampere (A). Maksimal strøm for de siste 30 dagene. Gjeldende tilsynelatende effekt-bypass for hver fase i tusener voltampere (kva). Tilsynelatende effekt er produktet av RMS-volt (root mean square) og RMS-ampere. Gjeldende utgang for aktiv bypasstrøm for hver fase i kilowatt (kw). Aktiv effekt er tidsgjennomsnittet for det øyeblikkelige produktet av spenning og strøm. Gjeldende bypasseffektfaktor for hver fase. Effektfaktor er forholdet mellom aktiv effekt og tilsynelatende effekt. Gjeldende bypass-spenning for fase-til-fase (V). Gjeldende total tilsynelatende effekt-bypasstrøm (for alle tre faser) i tusener volt-ampere (kva). Gjeldende total aktiv effekt-bypass (for alle tre faser) i kilowatt (kw). Gjeldende bypassfrekvens i hertz (Hz). 1 Kun aktuelt for systemer med nøytral tilkobling. Batteri Spenning Strøm Effekt Anslått ladenivå Gjeldende batterispenning. Gjeldende batteristrøm i ampere (A). En positiv strøm indikerer at batteriet lader, mens en negativ strøm indikerer at batteriet lades ut. Gjeldende likestrøm som trekkes fra batteriet, i kilowatt (kw). Gjeldende batterilading som en prosent av fullstendig ladekapasitet. Anslått ladetid Den anslåtte tiden, i minutter, før batteriene når et ladenivå på 80 %. Resterende kjøretid Ladermodus Batteristatus Laderstatus Total batterikapasitet Tid i timer og minutter før batteriene når avstengingsnivået for lav spenning. Laderens driftsmodus (av, flyt, hurtig, utligning, periodisk, test). Generell batteritilstand. Generell ladertilstand. Total kapasitet tilgjengelig fra de tilgjengelige batteriene. Temperatur Omgivelsestemperatur Avtrekkslufttemperatur Omgivelsestemperatur, i Celsius eller Fahrenheit, ved UPS-ens luftinntak. Avtrekkslufttemperatur, i Celsius eller Fahrenheit, ved UPS-ens luftuttak A 023

33 Drift kva 480 V, kva 400 V System Utgangsspenning Utgangsstrøm Utgangsfrekvens Resterende kjøretid Systemtid UPS-driftsmodus Systemdriftsmodus Utgangseffekt totalt Utgangseffekt Utgangsspenning for fase-til-fase ved vekselretter i volt (V). Gjeldende utgangsstrøm for hver fase i ampere (A). Gjeldende utgangsfrekvens i hertz (Hz). Tid i timer og minutter før batteriene når avstengingsnivået for lav spenning. Tiden på UPS-systemet. Driftsmodusen for gjeldende UPS. Driftsmodusen for hele UPS-systemet. Utgang for tilsynelatende effekt og aktiv effekt (eller reell effekt) for hver fase. Utgang for fase-til-fase tilsynelatende effekt og aktiv effekt (eller reell effekt) for hver fase. Parallellsystem Inngangsstrøm Utgangsstrøm Bypasstrøm Parallell-UPS, nummer Parallellsystemredundans Antall parallellenheter Parallellenheter Samlet tilsynelatende utgangseffekt Samlet utgangsbelastning Gjeldende fase-til-fase inngangsstrøm i ampere (A). Gjeldende fase-til-fase utgangsstrøm i ampere (A). Gjeldende fase-til-fase bypasstrøm i ampere (A). Det parallelle UPS-nummeret til gjeldende UPS. Parallellsystemets redundans. Totalt antall UPS-er i parallellsystemet. Antall UPS-er i parallellsystemet. Gjeldende total tilsynelatende effekt-utgangseffekt (for alle tre faser) i tusener volt-ampere (kva). Prosenten av UPS-systemets kapasitet som brukes for øyeblikket i alle faser. Lastprosenten for høyeste faselast vises. Aktive alarmer Aktive alarmer Hvis du vil ha mer informasjon om aktive alarmer, kan du gå til Vise aktive alarmer, side 50. Orienteringsplan Orienteringsplan Orienteringsplanen viser gjeldende status for hoveddelene i UPSsystemet, strømkilder, omformere, statiske bypassbrytere og vernebrytere. Det viser også strømflyten gjennom systemet. 3. Tapp på Hjem-knappen for å avslutte skjermene og gå tilbake til startskjermen. Starte opp enkelt system fra vedlikeholdsbypassdrift Bruk denne fremgangsmåten når du skal starte opp et enkelt system fra vedlikeholdsbypassdrift med lasten forsynt via MBB og alle andre brytere åpne. NOTE: En bryter skal kun betjenes når den samsvarende bryterlampen lyser grønt A

34 kva 480 V, kva 400 V Drift Enkel UPS vist forfra 1. Lukk enhetens inngangsvernebryter (UIB) foran på I/U-kabinettet. Dette vil slå på skjermgrensesnittet etter omtrent 30 sekunder. 2. Fra startskjermen velger du Kontroll > Oppstartsveiviser. Velg Oppstart fra vedlikeholdsbypass og følg fremgangsmåten på skjermen. NOTE: Det følgende er en generisk fremgangsmåte for oppstart. Følg alltid trinnene i oppstartssveiviseren som er spesifikk for systemet ditt. 3. Lukk den statiske bryterinngangsbryteren SSIB foran på I/U-kabinettet. 4. Lukk batteribryterne i din spesifikke batteriløsning. 5. Start overføring til statisk bypass ved å tappe på knappen Overfør last til statisk bypass i visningsgrensesnittet. I systemer med kirk-nøkler vil nøkkelen utløses fra magnetnøkkelens utløserenhet. Hvis UPS-systemet ikke overføres til forespurt statisk bypass, går du til Status > Aktive alarmer for å se om det er aktive alarmer som forhindrer at UPSsystemet overføres til statisk bypass. 6. I systemer med kirk-nøkler, setter du inn nøkkelen i låsen på enhetens utgangsvernebryter (UOB) og vrir for å låse opp. 7. Lukk enhetens utgangsvernebryter (UOB). 8. Åpne vedlikeholdsbryter for bypass (MBB). Systemet går til normal drift. 9. I systemer med kirk-nøkler, vrir du nøkkelen i låsen på vedlikeholdsbryter for bypass (MBB) for å låse opp. Nøkkelen utløses A 023

35 Drift kva 480 V, kva 400 V 10.I systemer med kirk-nøkler setter du inn nøkkelen i utløsingsenheten for magnetnøkkel. Slå av enkelt system fra normal drift til vedlikeholdsbypassdrift Bruk denne fremgangsmåten til å slå av et enkelt system til vedlikeholdsbypassdrift med lasten forsynt via MBB. NOTE: En bryter skal kun betjenes når den tilsvarende LED-lampen lyser grønt. Enkel UPS vist forfra 1. Fra startskjermen velger du Kontroll > Avslutningsveiviser. Velg Avslutning til vedlikeholdsbypass og følg fremgangsmåten på skjermen. NOTE: Nedenfor følger en generisk fremgangsmåte for avslutning. Følg alltid trinnene i avslutningsveiviseren som er spesifikk for systemet ditt. 2. Start overføring til statisk bypass ved å tappe på knappen Overfør last til statisk bypass i visningsgrensesnittet. I systemer med kirk-nøkler vil nøkkelen utløses fra magnetnøkkelens utløserenhet. Hvis UPS-systemet ikke overføres til forespurt statisk bypass, går du til Status > Aktive alarmer for å se om det er aktive alarmer som forhindrer at UPSsystemet overføres til statisk bypass. 3. I systemer med kirk-nøkler setter du inn nøkkelen i låsen på vedlikeholdsbryteren for bypass (MBB), og vrir den for å låse opp. 4. Lukk vedlikeholdsbryteren for bypass (MBB) foran på I/U-kabinettet. I systemer med kirk-nøkler vil nøkkelen stå i låsen A

36 kva 480 V, kva 400 V Drift 5. Åpne enhetens utgangsvernebryter (UOB). 6. I systemer med kirk-nøkler, vrir du nøkkelen i låsen på enhetens utgangsvernebryter (UOB) for å låse opp. Nøkkelen utløses. 7. I systemer med kirk-nøkler setter du inn nøkkelen i utløsingsenheten for magnetnøkkel. 8. Start overføring til tvungen statisk bypass ved å tappe på vekselretterens AVknapp foran på UPS-systemet. 9. Åpne statisk inngangsvernebryter (SSIB) foran på I/U-kabinettet. 10.Åpne batteribryterne i din spesifikke batteriløsning. 11.Åpne enhetens inngangsvernebryter (UIB) foran på I/U-kabinettet. Starte opp parallellsystem fra vedlikeholdsbypassdrift Parallell-UPS og systembypasskabinett vist forfra Bruk denne fremgangsmåten når du skal starte opp et parallellsystem fra vedlikeholdsbypassdrift med lasten forsynt via MBB og alle andre brytere åpne. NOTE: En bryter skal kun betjenes når den tilsvarende LED-lampen lyser grønt. 1. Lukk enhetens inngangsvernebryter (UIB) foran på I/U-kabinettet. Dette vil slå på skjermgrensesnittet etter omtrent 30 sekunder. 2. Fra startskjermen velger du Kontroll > Oppstartsveiviser. Velg Oppstart fra vedlikeholdsbypass og følg fremgangsmåten på skjermen. NOTE: Det følgende er en generisk fremgangsmåte for oppstart. Følg alltid trinnene i oppstartssveiviseren som er spesifikk for systemet ditt. 3. Lukk den statiske bryterinngangsbryteren SSIB foran på I/U-kabinettet. 4. Lukk batteribryterne i din spesifikke batteriløsning A 023

37 Drift kva 480 V, kva 400 V 5. Start overføring til statisk bypass ved å tappe på knappen Overfør last til statisk bypass i skjermgrensesnittet. I systemer med kirk-nøkler vil nøkkelen utløses fra magnetnøkkelens utløserenhet. Hvis UPS-systemet ikke overfører til statisk bypass, gå til Status > Aktive alarmer for å se om det er aktive alarmer som forhindrer at UPS-systemet overføres til statisk bypass. 6. Lukk enhetens utgangsvernebryter (UOB). 7. Gjenta trinn 1 til 6 for de gjenværende UPS-enhetene i parallellsystemet før du fortsetter. 8. I systemer med kirk-nøkler setter du inn nøkkelen i utløsingsenheten for magnetnøkkel i låsen på systemisolasjonsbryter (SIB) og vrir for å låse opp. 9. Lukk systemisolasjonsbryter (SIB). 10.Åpne vedlikeholdsbryter for bypass (MBB). Systemet går til normal drift. 11.I systemer med kirk-nøkler, vrir du nøkkelen i låsen på vedlikeholdsbryter for bypass (MBB) for å låse opp. Nøkkelen utløses. 12.I systemer med kirk-nøkler setter du inn nøkkelen i utløsingsenheten for magnetnøkkel. Slå av parallellsystem fra normal drift til vedlikeholdsbypassdrift Parallell-UPS og systembypasskabinett vist forfra Bruk denne fremgangsmåten til å slå av et parallellsystem til vedlikeholdsbypassdrift med lasten forsynt via MBB. NOTE: En bryter skal kun betjenes når den tilsvarende LED-lampen lyser grønt A

38 kva 480 V, kva 400 V Drift 1. Fra startskjermen velger du Kontroll > Avslutningsveiviser. Velg Avslutning til vedlikeholdsbypass og følg fremgangsmåten på skjermen. NOTE: Nedenfor følger en generisk fremgangsmåte for avslutning. Følg alltid trinnene i avslutningsveiviseren som er spesifikk for systemet ditt. 2. Start overføring til statisk bypass ved å tappe på knappen Overfør last til statisk bypass i visningsgrensesnittet. I systemer med kirk-nøkler vil nøkkelen utløses fra magnettastens utløserenhet i systemets bypasskabinett. Hvis UPS-systemet ikke overføres til forespurt statisk bypass, går du til Status > Aktive alarmer for å se om det er aktive alarmer som forhindrer at UPSsystemet overføres til statisk bypass. 3. I systemer med kirk-nøkler setter du inn nøkkelen i låsen på vedlikeholdsbryteren for bypass (MBB), og vrir den for å låse opp. 4. Lukk vedlikeholdsbryteren for bypass (MBB) i systembypasskabinettet. I systemer med kirk-nøkler vil nøkkelen stå i låsen. 5. Åpne systemisolasjonsbryter (SIB). 6. I systemer med kirk-nøkler vrir du nøkkelen i låsen på systemisolasjonsbryteren (SIB) for å låse opp. Nøkkelen utløses. 7. I systemer med kirk-nøkler setter du inn nøkkelen i utløsingsenheten for magnetnøkkel. 8. Utfør følgende trinn for hver UPS-enhet i parallellsystemet: a. Åpne enhetens utgangsvernebryter (UOB). b. Start overføring til tvungen statisk bypass ved å tappe på vekselretterens AV-knapp foran på UPS-systemet. c. Åpne statisk inngangsvernebryter (SSIB) foran på I/U-kabinettet. d. Åpne batteribryterne i din spesifikke batteriløsning. e. Åpne enhetens inngangsvernebryter (UIB) foran på I/U-kabinettet A 023

39 Drift kva 480 V, kva 400 V Starte opp og legge til UPS i et kjørende parallellsystem Bruk denne fremgangsmåten for å starte opp en UPS og legge den til i et kjørende parallellsystem. NOTE: En bryter skal kun betjenes når den tilsvarende LED-lampen lyser grønt. 1. Lukk enhetens inngangsvernebryter (UIB) foran på I/U-kabinettet. Dette vil slå på skjermgrensesnittet etter omtrent 30 sekunder. 2. Fra startskjermen velger du Kontroll > Oppstartsveiviser. Velg Start UPS i parallellsystem og følg fremgangsmåten på skjermen. NOTE: Det følgende er en generisk fremgangsmåte for oppstart. Følg alltid trinnene i oppstartssveiviseren som er spesifikk for systemet ditt. 3. Lukk den statiske bryterinngangsbryteren SSIB foran på I/U-kabinettet. 4. Lukk batteribryterne i din spesifikke batteriløsning. 5. Lukk enhetens utgangsvernebryter (UOB). 6. Slå på vekselretteren ved å tappe på vekselretterens PÅ-knapp foran på UPSen A

40 kva 480 V, kva 400 V Drift Isoler denne enkelt-ups-en fra parallellsystemet Bruk denne fremgangsmåten for å slå av en UPS i et kjørende parallellsystem. NOTE: Før du starter denne fremgangsmåten må du sørge for at de gjenværende UPS-enhetene kan forsyne lasten. NOTE: En bryter skal kun betjenes når den tilsvarende LED-lampen lyser grønt. 1. Fra startskjermen velger du Kontroll > Avslutningsveiviser. Velg Slå av UPS i et parallellsystem og følg fremgangsmåten på skjermen. NOTE: Nedenfor følger en generisk fremgangsmåte for avslutning. Følg alltid trinnene i avslutningsveiviseren som er spesifikk for systemet ditt. 2. Slå av UPS-en ved å tappe på vekselretterens AV-tast foran på UPS-en. 3. Åpne enhetens utgangsvernebryter (UOB). 4. Åpne statisk inngangsvernebryter (SSIB) foran på I/U-kabinettet. 5. Åpne batteribryterne i din spesifikke batteriløsning. 6. Åpne enhetens inngangsvernebryter (UIB) foran på I/U-kabinettet A 023

41 Drift kva 480 V, kva 400 V Overfør UPS fra normal til forespurt statisk bypass 1. Fra startskjermen velger du Kontroll > Driftsmodus. 2. Tapp på knappen Overfør til forespurt statisk bypass. NOTE: Hvis betingelsene for overføring ikke er oppfylt, vil knappen være uthevet i grått 3. Kontroller at statusen under knappen endres til Forespurt statisk bypass. Overfør UPS fra forespurt statisk bypass til normal drift 1. Fra startskjermen velger du Kontroll > Driftsmodus. 2. Tapp på knappen Overfør til vekselretterdrift. NOTE: Hvis betingelsene for overføring ikke er oppfylt, vil knappen være uthevet i grått 3. Kontroller at statusen under knappen endres til Normal. Starte hurtiglading av batteriene Hurtiglading muliggjør rask lading av et utladet batteri. NOTE: Hurtiglading må aktiveres av Schneider Electric under oppstart for at dette alternativet skal være tilgjengelig A

42 kva 480 V, kva 400 V Drift 1. Fra startskjermen velger du Kontroll > Ladermodus. 2. Velg Hurtiglading for å starte en hurtiglading av batteriene. UPS-systemet starter hurtiglading av batteriene. Hvis du vil stoppe hurtigladingen og gå tilbake til flytlading, velger du Flytlading. Få tilgang til et konfigurert nettverksadministrasjonsgrensesnitt Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du får tilgang til et nettverksadministrasjonsgrensesnitt fra et webgrensesnitt. Det er også mulig å bruke følgende grensesnitt: Telnet og SSH SNMP FTP SCP NOTE: Kontroller at kun ett nettverksadministrasjonsgrensesnitt er angitt i hele systemet for å synkronisere tid. Bruk Microsoft Internet Explorer 7.x eller nyere kun på Windowsoperativsystemer, eller Mozilla Firefox eller nyere på alle operativsystemer for å få tilgang til webgrensesnittet til nettverksadministrasjonsgrensesnittet. Andre vanlige nettlesere kan fungere, men er ikke testet fullstendig. Du kan bruke en av følgende protokoller når du bruker webgrensesnittet: HTTP-protokollen (aktivert som standard), som tilbyr autentisering med brukernavn og PIN-kode, men ingen kryptering. HTTPS-protokollen, som tilbyr ekstra sikkerhet ved hjelp av SSL (Secure Socket Layer). Den krypterer brukernavn, PIN-kode og data som sendes, og autentiserer nettverksstyringskort ved hjelp av digitale sertifikater. 1. Få tilgang til nettverksadministrasjonsgrensesnittet via dets IP-adresse (eller DNS-navn, hvis et DNS-navn er konfigurert). 2. Angi brukernavn og passord. 3. Hvis du vil aktivere eller deaktivere HTTP- eller HTTPS-protokollen, bruker du menyen Nettverk i kategorien Administrasjon, og velger alternativet Tilgang under overskriften Web i venstre navigeringsmeny A 023

43 Vedlikehold Vedlikehold kva 480 V, kva 400 V Deler som kan skiftes av bruker Del Filtersett (GVMDFW-KIT) Utskiftingsmetode Skifte ut toppfilter i strømområdet, side 43 Skifte ut de tre bunnfiltrene i strømområdet, side 44 Skifte ut toppfilter i strømområdet Strømkabinettets frontdør vist bakfra 1. Åpne strømkabinettets frontdør. 2. Vri på filterlåsene for å løsne filteret. 3. Løft opp filteret. 4. Ta reservefilteret fra installasjonssettet og sett inn det nye filteret. 5. Vri på filterlåsene for å feste filteret A

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a Installering og bruk Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 Vac Tårn su0835a Smart-UPS TM SR1 Avbruddssikker strømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 Vac Tårn Norsk

Detaljer

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Vekselstrøm for Business-Critical Continuity Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Bruksanvisning INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER..............................................1 LAGRE DISSE

Detaljer

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro 11 3-5-6-8-10 kva Metric Power Systems Telefon: 22 76 40 00 Telefax: 22 76 40 50 Website www.metric.no LanPro UPS Technology for the Digital World. ver 2.0

Detaljer

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER Viktig sikkerhetsinformasjon Forklaring på advarsler og symboler brukt i denne veiledningen Dette er et sikkerhetssymbol. Det brukes

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

Brukermanual Tobii C-Serie C8 C12 C15 CEye

Brukermanual Tobii C-Serie C8 C12 C15 CEye Brukermanual Tobii C-Serie C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne håndboken. Brukerveiledning,

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

DRIFTSHÅNDBOK. Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 DRIFTSHÅNDBOK Anlegg for system med luft-til-vann-varmepumpe og tilleggsutstyr EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok

2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok 2-veis trådløst alarmsystem v1.2en Bruker håndbok VARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensinger med hensyn til bruk og funksjoner, og informasjon om ansvarsbegrensingene til produsenten.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 nn Operation Manual VIDEOJET connect 7000 Innhold nn 3 Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet 7 1.1 Om denne håndboken 7 1.2 Juridisk informasjon 7 1.3 Sikkerhetsregler 7 1.4

Detaljer

Version 2.0 Norsk. Leica GR10/GR25 Brukerhåndbok

Version 2.0 Norsk. Leica GR10/GR25 Brukerhåndbok Version 2.0 Norsk Leica GR10/GR25 Brukerhåndbok Innledning Anskaffelse Gratulerer med anskaffelse av Leica GR10/GR25. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner for oppsett

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LG N2R1DD1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LG N2R1DD1 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. Norsk

Brukerhåndbok. Norsk Brukerhåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz HURTIGGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funksjon [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Slå på/av DECT-Com II-enheten Velge funksjon

Detaljer

Din bruksanvisning HP MINI 210-1185SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4146304

Din bruksanvisning HP MINI 210-1185SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4146304 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP MINI 210-1185SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP MINI 210-1185SA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer