Brannkonferansen Gardermoen, Terje Søviknes, ordfører i Os kommune og nestleder Bergensalliansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannkonferansen 2015. Gardermoen, 27.03.15 Terje Søviknes, ordfører i Os kommune og nestleder Bergensalliansen"

Transkript

1 Brannkonferansen 2015 Gardermoen, Terje Søviknes, ordfører i Os kommune og nestleder Bergensalliansen

2 Bergensalliansen 22 kommuner i Bergensregionen Regionens viktigste politiske møteplass Ordførere, byråder og opposisjonsleder i Bergen Styrke samarbeidet og konkurransekraften i den funksjonelle ABS-regioen Drøfte felles utfordringer og muligheter, gi felles høringsuttaler, utrede felles prosjekt

3 Ordskyen for «Brannstudien»

4 Brann- og redningstjenesten Felles utfordringer i kommunene avhengig av hverandre ved de store hendelsene Erkjennelse av at vi hver for oss er for små Deltids brannvesen små enheter Kompetanseutfordringer i enkelte kommune samarbeid om brannsjeftjenester (Bergen) Brannstudien utfordrer oss

5 Beredskap i fokus Fase 1 Risikokartlegging for de samlede brann- og redningsressursene i regionen - særskilte brannobjekter, risikoutsatt industri og næring, tettsteder, skog- og gressbranner, ras, flom og potensiale for storulykker på vei, tunell, jernbane og sjø. Kartløsing for regionen Uttale til Brannstudien positiv til pilotstatus

6 Bergen Tidende Brannsjefer etterlyser bedre samarbeid

7 Beredskap i fokus Fase 2 Brann- og redningskonferanse for alle kommunene i Hordaland - Formannskap/byråd i alle kommuner, rådmenn, brannsjefer Mulighetsstudie for samarbeid om brann- og redningstjenestene i regionen/fylket

8 Føringer fra styringsgruppen Mulighetsstudiet skal anbefale en samarbeidsmodell Modellen skal ivareta lokal styring av brannordning, beredskapsnivå og økonomi være fleksibel i forhold til kommunenes deltakelse være fleksibel i forhold til andre pågående prosesser (kommunereform, politireform m.fl) Bygge opp under «brannstudiens» anbefaling Det skal være realistisk å kunne etablere samarbeidet

9 Styringsgruppe Navn Rolle Kommune Martin Smith-Sivertsen Byrådsleder Bergen Terje Søviknes Ordfører Os Hans-Erik Ringkjøb Ordfører Voss Nils Marton Aadland Ordfører Meland Kari-Anne Landro Ordfører Sund

10 Referansegruppe - brannsjefer Navn Rolle Kommune(r) Johnny Breivik Brannsjef Bergen, Samnanger og Osterøy Rolf Henning Myrmel Brannsjef Austrheim Pål Fromreide Hansen Brannsjef Askøy Stein Gjøsund Brannsjef Os Egil Holven Brannsjef Eidfjord, Granvin og Ulvik Karine Einang Brannsjef Odda og Ullensvang (Odda og Ullensvang brann og redning) Grete Nesheim Brannsjef Kvinnherad Bjørn Olav Paulsen Brannsjef Fjell og Sund (Sotra Brannvern IKS) Karl Johannes Romarheim Brannsjef Meland og Lindås (Lindås og Meland brannvern) Børge Presthaug Brannsjef Stord

11 Referansegruppe - rådmenn Navn Rolle Kommune Arild McClellan Steine Rådmann Kvam Berit Fløysand Rådmann Fusa Helge Skugstad Rådmann Austevoll Ivar Ådlandsvik Kommunalsjef Askøy Jarle Landås Rådmann Radøy Odd Ivar Øvergård Rådmann Osterøy Robert Rastad Kommunaldirektør Bergen Siv Fahlvik Pettersen Rådmann Øygarden Steinar Nesse Rådmann Fjell Trine Grønbeck Rådmann Vaksdal Ørjan Raknes Fortun Rådmann Lindås

12 Anbefalinger fra rapporter/studier Rapport Modell 1 / Scenario 1 Modell 2 / Scenario 2 Modell 3 / Scenario 3 Kommentar «Brannstudien», (DSB) Fylke Region > 100 Region > 20 Anbefaler modell 1 Samfunnsøkonomisk analyse knyttet til «Brannstudien», (DSB/Oslo Economics) Fylke Region > 100 Region > 20 Anbefaler modell 2, kriterier skiller seg fra «Brannstudien». Fremtidens brann- og redningsvesen, (KS/NTNU samfunnsforskning AS) Dagens løsning Region Matrise Anbefaler regionale løsninger som er bygget nedenfra og basert på dagens løsninger.

13 Områder/tjenester for samarbeid Etablere fagmiljøer som kan støtte deltakerne i samarbeidet Innkjøpskompetanse, rammeavtaler, spesifikasjoner, ROS-analyser, planarbeid, systemløsninger, Opplæring, kurs og øvelser (208 heltid/884 deltid i 2012) Øvingsfasiliteter/-utstyr som ikke er realistisk for den enkelte å etablere Planlegging og gjennomføring av opplæring, kurs og øvelser Forebyggende Felles informasjonsarbeid, legge til rette for heltidsstillinger

14 Områder/tjenester for samarbeid Beredskap Hendelser som ikke håndteres av den enkelte brann- og redningstjeneste Spesialisering Enhetlig ledelsessystem (ELS) Samarbeidsavtaler andre aktører Koordinering Regional ROS m/tiltak, standardisering av utstyr, oversikt over tilgjengelig kompetanse/utstyr Spilleregler som følge av bistand over ansvarsgrenser (konsekvens av nytt nødnett)

15 KS - «Formelt interkommunalt samarbeid»

16 IUA Bergen region ( 27-samarbeid) Årsmøte Styre Sekretariat Arbeidsutvalg Politisk valgte representanter fra alle deltakerkommunene Brannsjefen i Bergen brannvesen Havnedirektøren i Bergen og Omland havnevesen 5 politisk valgte fellesrepresentanter med vararepresentanter Bergen brannvesen Sammensatt på samme måte som politisk valgte fellesrepresentanter til styret

17 Samarbeidsmodell Det er ikke støtte for å starte arbeidet med en stor reform i retning av etablering av en felles brann- og redningstjeneste etter den anbefalte modellen fra brannstudien (en organisasjon og en ledelse IKS eller AS). Styrings- og referansegruppene peker på et samarbeid mellom selvstendige brann- og redningstjenester som den samarbeidsmodellen det er realistisk å etablere. Det er positive erfaringer fra IUA-modellen, som er basert på et felles styre og med vertskommune for de enkelte oppgaver som inngår i samarbeidet.

18 Anbefaling fra mulighetsstudien Det anbefales en samarbeidsmodell som baseres på samarbeid mellom selvstendige brann- og redningstjenester, Etablert som er interkommunalt samarbeid med eget styre ( 27-samarbeid, IUA-modellen). Oppgaver som inngår i samarbeidet legges til en vertskommune for oppgaven, dette kan være sekretariatsfunksjon, spesialisering, fellesfunksjoner mm.

19 Videre prosess Bergensalliansen sender mulighetsstudien til behandling i alle kommune juni 2015 Anbefaling om å gå videre - utvikle konkret rammeverk for samarbeid (organisering, styring, avtaleverk, økonomi osv.) Søke pilotstatus Nye endelig behandling i kommunene 1.halvår 2016 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015

Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015 Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015 Side 2 av 34 Sammendrag Bergensalliansen har gjennom de siste to årene satt fokus

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Forprosjekt Brannsamarbeid - Drøftingssak

Detaljer

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006).

Avtalen er basert på Plan for nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (mars 2006). Avtale om etablering og drift av nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, kommunene i Helse Bergen foretaksområde, Kreftforeningen Seksjon Vest

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Prosjektrapport. Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen

Prosjektrapport. Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen Prosjektrapport Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen Prosjektgruppe Bjørn Rønning (Stjørdal kommune) (leder) Per Ingebrikt Græsli (Tydal kommune) Arnstein Kvelstad/Terje Rennan (Frosta

Detaljer

Saksbehandler: Ove Røys Arkiv: 026 M80 Arkivsaksnr.: 13/1294. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Ove Røys Arkiv: 026 M80 Arkivsaksnr.: 13/1294. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ove Røys Arkiv: 026 M80 Arkivsaksnr.: 13/1294 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Formannskapet Kommunestyret INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I NORD-ROGALAND

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 08.10.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Interkommunale samarbeidløsninger - - erfaringer fra Bergen KAI Arne Skivenes 07.09.2011

Interkommunale samarbeidløsninger - - erfaringer fra Bergen KAI Arne Skivenes 07.09.2011 Interkommunale samarbeidløsninger - - erfaringer fra Bergen KAI Arne Skivenes 07.09.2011 Hva vi har gjort til nå Bergen kommunes eierskapsmelding Vårt fokus har egentlig ikke vært på interkommunale ordninger.

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE. Mandag 30. August 2010 kl. 09.00 12.00. Øygarden Rådhus

INNKALLING TIL STYREMØTE. Mandag 30. August 2010 kl. 09.00 12.00. Øygarden Rådhus ORDFØRAR RÅDMANN REGIONRÅD VEST INNKALLING TIL STYREMØTE Mandag 30. August 2010 kl. 09.00 12.00 Øygarden Rådhus Olav Martin Vik Leiar Per Hillestad Sekretær Saksliste: Sak 30. Sak 31. Sak 32. Sak 33. Sak

Detaljer

Forprosjekt felles IKT-satsing i Bergensregionen

Forprosjekt felles IKT-satsing i Bergensregionen Saksnr: 200512780-57 Versjon: 1.0 Rapport Forprosjekt felles IKT-satsing i Bergensregionen Oktober 2006 R E G I O N R Å D E T B E R G E N O G O M L A N D ASKØY - AUSTEVOLL - BERGEN - FJELL - FUSA - OS

Detaljer

Indre Østfold Brann og Redning IKS. Innstilling

Indre Østfold Brann og Redning IKS. Innstilling Indre Østfold Brann og Redning IKS Innstilling Nn kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning IKS, med oppstartsdato 1. mai 2015. Nn kommune legger til grunn vedlagte forslag

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen

Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen Kortversjon Holmestrand Sande Hof Re Kommunereform utredning vår/sommer 2015 1 Kortversjon: Kartlegging og mulighetsstudie for flersenterkommunen.

Detaljer

Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet

Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet Onsdag 14.11.2007 Leif-Erik Steen Brannvernsamarbeid Midt-Norge Bakgrunn Forprosjektrapport høsten 2004 Brannsjefene i Trondheim,

Detaljer

Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet (Oppfølging av NOU 2012:8)

Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet (Oppfølging av NOU 2012:8) Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet (Oppfølging av NOU 2012:8) Møre og Romsdal Brannbefalslag Medlemsmøte 12.11.2013 Svend R. Berthelsen, DSB 1 BRE KOR BRN FOR NØDNETT NBSK

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Forprosjekt. I Salten

Forprosjekt. I Salten Forprosjekt for I N T E R K O M M U N A L T B R A N N - OG R E D N I N G S V E S E N I Salten 10.07.2003 15.09.2003 Innhold Innhold 1 Konklusjon 2 Innledning 3 Bakgrunn 3 Mandat 4 Målsetting for felles

Detaljer

Prosjekt Felles brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland REFERAT

Prosjekt Felles brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland REFERAT REFERAT fra møte i prosjektgruppen for etablering av felles interkommunalt brannvesen i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Tid: Mandag 11. mai 2015 Sted: Teknologisk Institutt Til stede: Fra prosjektgruppen:

Detaljer

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane

Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Dyrevelferd. Samarbeid mellom Mattilsynet og andre etater. Geir Jakobsen Underdirektør Mattilsynet, Regionkontoret for Hordaland og Sogn og Fjordane Mattilsynet skal arbeide for : Overordnede mål: Helsemessig

Detaljer

Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus

Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus RÅDSMØTE 03/15 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus Forfall: Ordfører Marte Eide

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011

Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011 Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 Prosjektgruppens sammensetning... 5 Bakgrunn og mandat... 5 ROS-analyse...

Detaljer

Rapport. Vurdering av brannvesenet. Kompetanse og opplæring i brannvesenet. Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng

Rapport. Vurdering av brannvesenet. Kompetanse og opplæring i brannvesenet. Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng - Åpen Rapport Vurdering av brannvesenet Kompetanse og opplæring i brannvesenet Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng SINTEF NBL as Testing og dokumentasjon 2012-03-13 Sammendrag

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer