14. Interessent-analyse av NCSIS-prosjektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "14. Interessent-analyse av NCSIS-prosjektet"

Transkript

1 14. Interessent-analyse av NCSIS-prosjektet Interessent-analysen for NCSIS er utført som endel av prosjekt-forberedelsen: NCSIS-prosjektet IMF bevilget i november 2002 gjennom Paris II konferansen USD 1.2 mrd. i prosjektrelaterte lån til Libanon 22 under forutsetning av at statsadministrasjonen blir effektivisert. Norge har et godt renome i Libanon i sammenheng med fredskapende arbeid og "ProgramvareAS" (PAS) ble i juni 2003 kontaktet av et libanesisk entreprenør- /sikkerhetsselskap, Tridex SARL v/mr. Hamdan, med forespørsel om å gi tilbud på et større nasjonalt informasjonssystem, NCSIS 23. PAS ble foreslått som tilbyder av et norsk firma, "NorskME" (NME), i Beirut. NCSIS sorterer under innenriksministeriet (MOIM) i Libanon 24. Befolkningen i Libanon består av ca. 60% muslimer og 40% kristne. Landet styres av et triumvirat hvor i h.h.t. konstitusjonen presidenten er kristen, statsminister er sunnimuslim og formann i parlamentet er sjiamuslim. Innenriksministeren er svigersønn til presidenten og ønsker å posisjonere seg som ny president i Libanon i valget 2004 ved å sette fokus på effektivisering av administrasjonen bl.a. ved gjennomføring av NCSIS. Videre er sønnen til presidenten en god venn av lederen i NME, "Mr. Olsen". Mr. Hamdan og "Mr. Olsen" vil motta fra PAS resp. 10% og 5% av den tildelte kontraktssummen. Tradisjonelt er det skepsis og lite samarbeid mellom den muslimske- og den kristne delen av administrasjonen. NCSIS sorterer under en portefølje av løsninger for såkalt 'egovernment'. Forvaltningen under statsministeren har opprettet en egen institusjon 25 for å effektivisere administrasjonen, bl.a. er det utviklet en nasjonal strategi for egovernment 26 men PAS har p.t. ikke blitt tillatt kontakt p.g.a. at institusjonen ligger på "feil side" i forvaltningen Side 45 av 79

2 I h.h.t håndbok for innkjøp av tjenester i Libanon 27, utviklet av USAs ambassade i Beirut, settes vanligvis innkjøp ut på offentlig anbud. Unntaksvis gjøres det offentlige innkjøp direkte der hvor leverandørlandet kan tilby en gunstig finansieringspakke. PAS arbeider p.t. med finansieringsalternativ for NCSIS. Avhengig av endelig finansieringspakke vil det bli sterke-/svake interesser for direkte deltagelse i NCSIS-prosjektet. PAS vil alliere seg med en rekke norske underleverandører av teknologi, hvem som velges vil avhenge av den endelige NCSIS kontraktsutforming. Libanon har et godt utbygget utdanningsapparat men kun 6-10% av befolkningen har tilgang til Internet. Arabisk er hovedsprog, den eldre generasjon, bl.a. mange i statsadministrasjonen skjønner noe fransk og engelsk, men har liten eller ingen erfaring med bruk av PC. En viktig nøkkel til NCSIS suksess vil derfor være at det etableres spesielle strategier mot denne interessentgruppen. Arabisk må benyttes som hovedspråk i grensesnitt, dokumentasjon og opplæring 28. I perioden frem til prosjektstart vil NCSIS sortere under PASs salgsadministrasjon med spesielle ønsker og krav. PASs konsernledelse vil som interessent sette krav til lønnsomhet. Prosjektet vil organiseres med en styringskomite bestående av MOIM+PAS+investor. MOIM vil utnevne en sponsor mot prosjektet samt en heltids koordinator. Når aktiviteten i prosjektet er stor nok vil PAS opprette et datterselskap, "Programvare Middle East", i Beirut. En viktig interessentgruppe er de norske ansatte som i en lengre periode må arbeide i Beirut. Strategier må legges for å rekruttere og gi tilfredsstillende utestasjoneringsvilkår, samtidig som det må vurderes om familier må flyttes med. Prosjektet vil også i løpet av perioden i stigende grad benytte libanesisk IKT kompetanse og disse vil utgjøre en egen interessegruppe. Prosjektet vil muligens også organiseres virtuelt gjennom at endel utviklingsressurser blir sittende hos PAS i Norge Side 46 av 79

3 Hardware og standard software, både for utvikling og driftssenter, vil bestilles av anerkjent leverandør med leveransekanaler til Libanon. Generell overføring av teknologikompetanse er tilbudt i NCSIS. Interessegrupper vil være norske- og libanesiske utdannings- og forskningsinstitusjoner. NCSIS vil settes ut som delkontrakter hvor første kontrakt vil være støttesystemer for gjennomføring av kommunevalget i Libanon i mai 2004, alternativt parlamentsvalget i desember 2004/januar Side 47 av 79

4 NCSIS tilhører den såkalte portefølje av egovernment systemer hvor det generelt defineres interessent - (objektklasser) grupper i h.h.t. følgende modell: Government Citizen Attribute: G2C C2G 1+ Attribute: Operation: Operation: G2G G2E E2G 1+ Employee 1+ G2B B2G 1+ Business Attribute: Operation: Attribute: Operation: Figure 28 egovernment interessent-grupper G2C C2G G2G G2B B2G G2E E2G Government-to-Citizen Citizen-to-Government Government-to-Government Government-to-Business Business-to-Government Government-to-Employee Employee-to-Government Side 48 av 79

5 Beirut Declaration 29 Objekter og Objektklasser (substantiv i problembeskrivelser) (nouns in problem descriptions) e-government systems Citizens and nations Region Youth, women and underprivileged groups Excessive levels of tariffs Secure infrastructure and data flow E-government Procedure UNPAN and task force of ESCWA Member states Sammenheng (Egenskaper) (verb i problembeskrivelser) (verb phrases in problem statements) to modernize government and public administrations have the right to communicate and access information to be transformed into an information and knowledge society access by implementation of affordable technologies to be removed to be implemented in concordance with international standards and guidelines empowers citizens through access to information, improves interactions with business and industry for auditing government applications and monitoring performance could achieve a great deal should ensure that all stakeholders' needs are taken into consideration Table 6 Språkanalyse Beirut Decleration Side 49 av 79

6 Member states Stakeholders Region UNPAN and ESCWA consists of should ensure needs to be transformed into an could achieve a great deal Government and public administrations Information and knowledge society egovernment systems to modernize for auditing and monitoring Procedure empowers and improves interactions Citizens have the right to communicate and access Information have the right to communicate and access access by affordable technology Attribute: Nations Youth, women and underpriviledged Operation: Secure infrastructure and data flow to be implemented in accordance with International standards and guidelines Figure 29 Forekomst-diagram Beirut Declaration Side 50 av 79

7 Country Commercial Guide 2004 Lebanon Objekter og Objektklasser (substantiv i problembeskrivelser) (nouns in problem descriptions) USAID The Council for Development and Reconstruction (CDR) Occasional purchases IT sector Many sectors Investors Government contracts The Central Inspection Directorate Sammenheng (Egenskaper) (verb i problembeskrivelser) (verb phrases in problem statements) provides assistance for economic policy reform, parliamentary reform, municipal governance, and anti-corruption is the government unit responsible for procurement that is usually carried out via public tenders. via direct contract when attractive financing protocols are made available by the foreign companies' governments. including a multilingual, entrepreneurial and skilled workforce are dominated by traditional businesses in the hands of commercially powerful families. routinely pay bribes to win contracts are often awarded to companies close to powerful politicians is responsible for combating corruption Table 7 Språkanalyse Country Commercial Guide Side 51 av 79

8 USAID assistance on parliamentary reform Parliament The President tension on matter of privatization The Prime Minister Many sectors in hands of Commercially powerful families assistance on municiaplity governance Municipalities The Council for Development and Reconstruction (CDR) responsible for procurement via Public tenders IT sector Investors The Central Inspection Directorate Direct contract occasional purchase when attractive financing protocols Foreign companies' governments including a routinely pay to win contracts Bribes is responsible for combating Corruption Government contracts awarded to companies close to powerful politicians Companies multilingual, entrepreneurial and skilled workforce Figure 30 Forekomst-diagram Country Commercial Guide Side 52 av 79

9 NCSIS Project Initiation Document Side 53 av 79

10 Objekter og Objektklasser (substantiv i problembeskrivelser) (nouns in problem descriptions) Sammenheng (Egenskaper) (verb i problembeskrivelser) (verb phrases in problem statements) IMF bevilget prosjektrelaterte lån til Libanon "ProgramvareAS (PAS)" ble kontaktet av Tridex SARL v/mr. Hamdan med forespørsel om å gi tilbud på NCSIS PAS ble foreslått som tilbyder av "NorskME (NME)" NCSIS sorterer under innenriksministeriet (MOIM) Inneriksministeren er svigersønn til Presidenten Sønnen til Presidenten er god venn av lederen i NME, "Mr. Olsen" Mr. Hamdan mottar av PAS 10% av kontraktssum "Mr. Olsen" mottar av PAS 5% av kontraktssum Statsministeren har opprettet OMSAR OMSAR er ansvarlig for egovernment strategi for Libanon PAS får ikke kontakte OMSAR PAS arbeider med finansieringspakke for NCSIS PAS vil alliere seg med norske underleverandører Ansatte i statsadministrasjonen skjønner noe fransk og engelsk, men har liten erfaring med bruk av PC Arabisk må bli hovedspråk i NCSIS PASs konsernledelse vil sette krav til lønnsomhet Styringskomite vil opprettes MOIM vil utnevne sponsor for prosjektet samt heltids koordinator PAS vil opprette "Programvare Middle East" som datterselskap Norske ansatte må arbeide i lengre perioder i Beirut Familier må muligens flyttes med Libanesisk IKT kompetanse vil i stigende grad benyttes Utviklingsressurser vil også arbeide hos PAS i Norge Hardware og standard software vil bestilles fra anerkjent leverandør Norske og libanesiske utdannings- og forskningsinstitusjoner vil foreta generell overføring av teknologikompetanse Israel vil ønske å ha tilgang til-, eller tappe informasjon fra NCSIS? Syria ønsker å styre utviklingen av NCSIS? Den Norske Ambassade i Damaskus ønsker å være informert om fremdriften i NCSIS-prosjektet? Side 54 av 79

11 Municipalities MOIM organizational units Ministeries, public institutions MOIM Sepcialized experts in national civil state information systems Legislation Special Interest Groups SAGEM The MOIM staff will get an Intranet System have an absolute need to refer to the civil state information database will receive vital information from NCSIS manages transactions related to Lebanese citizens; residents, emigrants, immigrants will be associated the project sets the limit for processes and procedures that will be integrated will investigate particular areas of concern has installed and operates the ID card system CNI-1 will be trained Table 8 Språkanalyse NCSIS Side 55 av 79

12 Figure 31 NCSIS Project Initiation Stakeholders & egovernment Strategy vs. Lebanon Government Map Side 56 av 79

13 IMF statsminister Hariri har opprettet bevilger prosjekt-relaterte lån til General Hamdan bror Mr. Hamdan driver palasset til leder Libanon President Lahoud Sønn Tridex SARL MOIM er gode venner er sponsor snakker arabiske, skjønner noe fransk og engelsk, liten erfaring med PC vil utnevne Koordinator Styringskomite vil opprettes Ansatte i administrasjonen ønsker tilgang til? vil informeres om fremdrift? ønsker styre utviklingen av? Syria Israel Norske Ambassade i Damaskus Libanesisk IKT OMSAR ba om å gi tilbud på NCSIS NCSIS vil arbeide på får ikke kontakte PAS konsernledelse mottar 10% av kontraktssum setter krav til lønnsomhet leder skal implementere "ProgramvareAS" foreslo som tilbyder mottar 5% av kontraktssum vil levere "Mr. Olsen" Leverandør av hardware leder "NorskME" Norske utdannings institusjoner vil arbeide i Beirut vil alliere seg med vil opprette arbeider med finansiering vil levere kompetanse til Familier må flytte Norske ansatte PAS ME Norske underleverandører Finans institusjoner Libanesiske utdannings institusjoner Figure 32 Forekomst-diagram NCSIS prosjektbeskrivelse Side 57 av 79

14 Residents manages information of MOIM Municipalities Immigrants manages information of manages information of organizes MOIM Organizational Units employs MOIM Staff Legislation information stored in will get an Emigrants information stored in must refer to data in will receive training will set limits Spezialized experts information stored in will be associated Intranet NCSIS will investigate areas of concern Special Interest Groups operates CNI-1 SAGEM will receive information from Ministeries, public institustions Figure 33 Forekomst-diagram NCSIS Project Initiation Document Side 58 av 79

15 15. Generisk modellering Trinn 1: Scenarie-beskrivelse Globalt: Ideelle institusjoner: Transparency International beskriver korrupsjon og oppmunterer myndigher til å iverksette lovverk mot korrupsjon. FN finansierer del-prosjekt og opplæring. Globale finansieringsinstitusjoner: Verdensbanken finansierer prosjekt. Eksportlandet: Eksportlandets statsadministrasjon: Eksportlandet har departement som håndterer offentlig støttede prosjekt. Departementet har direktorat som fordeler midler til prosjekt. Administrasjonens kontrollkomité vil vurdere prosjektet. Riksrevisjonen vil sørge for at offentlige midler blir riktig benyttet. Sentrale personer i administrasjonen vil omtale prosjektet. Eksportlandets banker og garantiinstitusjoner: Banker og institusjoner vil finansiere prosjektet og besørge eksportgarantier. Eksportlandets forretningsnettverk: "Private diplomater" (organisasjonsrepresentanter, forskere, konsulenter) selger og gjennomfører mange prosjekt. Uavhengige konsulenter evaluerer prosjekter. Prosjektet vil benytte underleverandører fra eksportlandet. Eksportlandets ideelle institusjoner: Lokal avdeling av Transparency International har produsert retningslinjer for å motarbeide korrupsjon. Eksportlandets forskningsinstitusjoner og stiftelser: Sentrale personer i forskning vil omtale prosjektet. Institusjonen vil foreta generell overføring av teknologikompetanse. Eksportlandets media: Media vil omtale prosjekter over en viss størrelse Side 59 av 79

16 Eksportfirma: Firmaets ledelse vil sette krav til lønnsomhet. Firmaet må rapportere fremdrift og pengebruk ved offentlig støttede prosjekt. Firmaet må opprette god personlig kontakt med ansatte i statsadministrasjonen. Firmaet må ha et reglement for etisk adferd. Firmaet må utvikle et program for å motvirke bestikkelser og dette må benyttes i alle forretningssammenhenger. Firmaet oppretter kontakt med lokale nettverk for å skaffe seg kontrakter, og betaler kommisjoner. Firmaet må sørge for at potensielle kontraktører og underleverandører har etiske normer mot bestikkelser. Firmaet må opprettholde fullstendige oversikter over alle finansielle transaksjoner. Firmaet outsourcer arbeid til underleverandører. Revisor reviderer firmaets regnskaper. Whistleblowers har behov for reglement slik at de beskyttes mot represalier. Personer i firmaets- og prosjektets ledelse må ha klare roller i forhold til arbeidsoppgaver og prioriteringer. Eksportfirma vil besørge teknisk opplæring av mottakers personell. Eksportfirma vil planlegge teknologisk samarbeid og overføring av kunnskap. Eksportfirma vil besørge teknisk akseptanse og overføring av ansvar til mottaker. Ekportfirma vil opprette et datterselskap i importlandet. Ansatte må arbeide i lengre perioder i importlandet. Ansattes familier må i endel tilfelle flytte til importlandet. Noe av prosjektutviklingen vil foregå fra eksportlandet. Juridisk: Firmaet vil benytte advokat til å formulere kontrakt. Importregion: ESCWA er en drivkraft i den økonomiske og sosiale utviklingen. UNDP beskriver den generelle utviklingen i de arabiske land. Arabisk språk er både en arv, ressurs og katastrofe. Importlandet: Importlandets statsadministrasjon Har sannsynligvis initiert en administrative reform. Har sannsynligvis utviklet strategier og målsetninger for den teknologiske utviklingen. Sentrale personer i administrasjonen vil omtale prosjektet. Administrasjonen vil opprette en styringskomité. Administrasjonen vil opprette en teknisk komité. Administrasjonen vil revidere prosjektets forbruk og fremdrift. Administrasjonen har opprettet egen institusjon for å styre offentlige innkjøp. Et eget direktorat er ansvarlig for å bekjempe korrupsjon Side 60 av 79

17 Importlandets ansatte i statsadministrasjonen: Ansatte har mangelfulle språkkunnskaper. Ansatte har mangelfull kompetanse på bruk av moderne teknologi. Juridisk: Importlandets lovverk må tillate fri tilgang til offentlig informasjon. Importlandets lovverk må tillate andre sider ved importen slik som miljøhensyn osv. Eksportfirma vil benytte lokal advokat for å vurdere kontrakt, arbeidstillatelser og etablering av datterselskap. Importfirma vil benytte advokat for å sette opp kontrakt. Importlandets ideelle institusjoner: Lokal avdeling av Transparency International har produsert retningslinjer for å motarbeide korrupsjon. Importlandets forretningsnettverk: Handelskammeret trekker opp etiske retningslinjer Familienettverkene har meget god kontakt med de primære forretningsinteresser. Uavhengige konsulenter må ofte benyttes for å analysere offentlig informasjon. Agenter må ikke motta udokumenterte kommisjoner og må godkjenne firmaets antikorrupsjons policy Privat sektor må få tilgang til offentlige innkjøpsrutiner og reglement. IKT-sektoren vil forsyne prosjektet med lokale ressurser. Lokale underleverandører vil benyttes for standard hardware og software. Importlandets banker: Statsbanken har ønske om privatisering men ikke samme ønske om en rettferdig tilbudsprosess. Importlandets forskningsinstitusjoner: Sentrale personer i forskning vil omtale prosjektet. Institusjonen vil foreta generell overføring av teknologikompetanse. Importlandets media: Journalister må få kurs og opplæring i ny teknologi. Massemedia kan være et filter for offentlig informasjon og presentere denne i fornuftige format. Massemedia må benyttes for å avertere og informere om nye prosjekt og tjenester Side 61 av 79

18 Importfirma: Importfirma vil opprette en lokal styringskomité. Importfirma vil opprette en teknisk gruppe. Importfirma vil utnevne en sponsor for prosjektet. Importfirma vil utnevne en koordinator for prosjektet. Importfirmaets ansatte vil få opplæring i bruk av utstyret. Importfirma vil opprette spesielle ekspertgrupper som vil arbeide med div. problemstillinger. Importlandets borgere: Må få tilgang til offentlig informasjon. Eier den offentlige informasjonen. Må få tilgang til offentlig dokumentasjon. Må få tilgang til informasjon om kommersielle avtaler mellom administrasjon og leverandører. Må få tilgang til politiske råd og beslutninger. Ungdom, kvinner og underprivilegerte grupper må få tilgang til informasjon v.h.a. enkel og billig teknologi. Landets borgere omfatter beboere i landet, emigranter og immigranter. Norsk ambassade i importlandet: Ambassadør og handelsattache ønsker å bli informert om prosjektet. Andre land: Naboland kan ha særinteresser m.h.t. til tilgang til informasjon om prosjektet. Naboland ønsker innsyn i prosjektet. Stormakter kan ha særinteresser, kan være virkelig oppdragsgiver. Andre land kan være med og finansiere prosjektet. USAID finansierer endel reformer og prosjekt. USA må tillate import av amerikansk-bygde komponenter. Andre lands leverandører av teknologi kan ha levert, eller vil levere, teknologi som berører prosjektet Side 62 av 79

19 Trinn 2: Generalisering, Aggregering og Arvelighet Institusjoner Ideelle institusjoner og stiftelser Finansieringsinstitusjoner Forskningsinstitusjoner ansatt i Sentrale personer uttaler seg om prosjekt Banker Garantiinstitusjoner Statsbank Forretningsbank Figure 34 Institusjoner Side 63 av 79

20 Religion Institusjon består av består av Land Politisk parti består av Etnisk gruppe Religion Figure 35 Regioner, institusjoner, land, politiske partier, etniske grupper og religion Side 64 av 79

21 Land Språk Import/Eksport restriksjoner 1+ Borgere Stats administrasjon ansatt i ansatt i uttaler seg om prosjekt Sentrale personer 1+ bruker av teknologi Andre statsansatte Innbyggere Emigranter Immigranter Administrativ Departement Kontrollkomite Riksrevisjon reform Direktorat for bekjempelse av korrupsjon Direkotrat for offentlige innkjøp Norsk Ambassade i importlandet ansatt ansatt Ambassadør Handelsattache Styringskomite Teknisk komite Figure 36 Statsadministrasjon og borgere ved egovernment-prosjekt Side 65 av 79

22 Land Språk Import/Eksport restriksjoner Stats administrasjon ansatt i Sentrale personer uttaler seg om prosjekt Direktorat for bekjempelse av korrupsjon Direkotrat for offentlige innkjøp Norsk Ambassade i importlandet ansatt ansatt Ambassadør Handelsattache Figure 37 Statsadministrasjon ved private prosjekt Side 66 av 79

23 Forretningsnettverk Eksportlandets forretningsnettverk "Private Diplomater" Underleverandører Konsulenter Personnettverk Organisasjonsrepresentanter Forskere Importlandet forretningsnettverk Agenter Underleverandører Handelskammer Konsulenter Familienettverk Figure 38 Forretnings-nettverk Side 67 av 79

24 Media Eksportlandets Media Importlandets Media Juridisk 2 1+ Journalister Journalister Lovgivning Jurister Figure 39 Media Figure 40 Juridisk Ansatte 1+ Firma Ledelse Reglement for Etisk Adferd Program for å bekjempe bestikkelser Prosjekter Oversikt over finansielle transaksjoner Revisor Datterselskaper Styringskomite Teknisk gruppe Sponsor Koordinator Ekspertgrupper Figure 41 Firma Side 68 av 79

25 Familie Mor Far Barn Figure 42 Familie Trinn 3: Interessent-objektmodell og Sammenhenger Se fig. 2 under Sammendrag og Konklusjoner Side 69 av 79

26 Trinn 4: SWOT-analyse Institusjon_påvirker_Prosjekt Transparency International beskriver korrupsjon og oppmunterer myndigher til å iverksette lovverk mot korrupsjon. FN finansierer del-prosjekt og opplæring. Verdensbanken finansierer prosjekt. Banker og institusjoner vil finansiere prosjektet og besørge eksportgarantier. Lokal avdeling av Transparency International har produsert retningslinjer for å motarbeide korrupsjon. Forskningsinstitusjonen vil foreta generell overføring av teknologikompetanse. ESCWA er en drivkraft i den økonomiske og sosiale utviklingen. UNDP beskriver den generelle utviklingen i de arabiske land. Arabisk språk er både en arv, ressurs og katastrofe. Lokal avdeling av Transparency International har produsert retningslinjer for å motarbeide korrupsjon. Statsbanken i importlandet har ønske om privatisering men ikke samme ønske om en rettferdig tilbudsprosess. Sentrale personer i forskning vil omtale prosjektet. USAID finansierer endel reformer og prosjekt. Admin_påvirker_Prosjekt Eksportlandet har departement som håndterer offentlig støttede prosjekt. Departementet har direktorat som fordeler midler til prosjekt. Administrasjonens kontrollkomité vil vurdere prosjektet. Riksrevisjonen vil sørge for at offentlige midler blir riktig benyttet. Sentrale personer i administrasjonen vil omtale prosjektet. Administrasjonen i importlandet har sannsynligvis initiert en administrative reform. Administrasjonen i importlandet har sannsynligvis utviklet strategier og målsetninger for den teknologiske utviklingen. Sentrale personer i administrasjonen vil omtale prosjektet. Administrasjonen i importlandet vil opprette en styringskomité. Administrasjonen i importlandet vil opprette en teknisk komité. Administrasjonen i importlandet vil revidere prosjektets forbruk og fremdrift. Administrasjonen i importlandet har opprettet egen institusjon for å styre offentlige innkjøp. Et eget direktorat er ansvarlig for å bekjempe korrupsjon. Ansatte i importlandet har mangelfulle språkkunnskaper. Ansatte i importlandet har mangelfull kompetanse på bruk av moderne teknologi. Naboland kan ha særinteresser m.h.t. til tilgang til informasjon om prosjektet. Naboland ønsker innsyn i prosjektet Side 70 av 79

27 Stormakter kan ha særinteresser, kan være virkelig oppdragsgiver. Andre land kan være med og finansiere prosjektet. USA må tillate import av amerikansk-bygde komponenter. Borgere_påvirker_Prosjekt Borgere i importlandet må få tilgang til offentlig informasjon. Borgere i importlandet eier den offentlige informasjonen. Borgere i importlandet må få tilgang til offentlig dokumentasjon. Borgere i importlandet må få tilgang til informasjon om kommersielle avtaler mellom administrasjon og leverandører. Borgere i importlandet må få tilgang til politiske råd og beslutninger. Ungdom, kvinner og underprivilegerte grupper må få tilgang til informasjon v.h.a. enkel og billig teknologi. Importlandets borgere omfatter beboere i landet, emigranter og immigranter. Ambassade_påvirker_Prosjekt Ambassadør og handelsattache ved Den Norske Ambassade i importlandet ønsker å bli informert om prosjektet. Nettverk_påvirker_Prosjekt "Private diplomater" (organisasjonsrepresentanter, forskere, konsulenter) selger og gjennomfører mange prosjekt. Uavhengige konsulenter evaluerer prosjekter. Prosjektet vil benytte underleverandører fra eksportlandet. Handelskammeret i importlandet trekker opp etiske retningslinjer Familienettverkene i importlandet har meget god kontakt med de primære forretningsinteresser. Uavhengige konsulenter må ofte benyttes for å analysere offentlig informasjon. Agenter i importlandet må ikke motta udokumenterte kommisjoner og må godkjenne firmaets anti-korrupsjons policy Privat sektor i importlandet må få tilgang til offentlige innkjøpsrutiner og reglement. IKT-sektoren i importlandet vil forsyne prosjektet med lokale ressurser. Lokale underleverandører i importlandet vil benyttes for standard hardware og software. Andre lands leverandører av teknologi kan ha levert, eller vil levere, teknologi som berører prosjektet Side 71 av 79

28 Media_påvirker_Prosjekt Media vil omtale prosjekter over en viss størrelse. Journalister i importlandet må få kurs og opplæring i ny teknologi. Massemedia i importlandet kan være et filter for offentlig informasjon og presentere denne i fornuftige format. Massemedia i importlandet må benyttes for å avertere og informere om nye prosjekt og tjenester. Firma_påvirker_Prosjekt Eksportfirmaets ledelse vil sette krav til lønnsomhet. Eksportfirmaet må rapportere fremdrift og pengebruk ved offentlig støttede prosjekt. Eksportfirmaet må opprette god personlig kontakt med ansatte i statsadministrasjonen. Eksportfirmaet må ha et reglement for etisk adferd. Eksportfirmaet må utvikle et program for å motvirke bestikkelser og dette må benyttes i alle forretningssammenhenger. Eksportfirmaet oppretter kontakt med lokale nettverk for å skaffe seg kontrakter, og betaler kommisjoner. Eksportfirmaet må sørge for at potensielle kontraktører og underleverandører har etiske normer mot bestikkelser. Eksportfirmaet må opprettholde fullstendige oversikter over alle finansielle transaksjoner. Eksportfirmaet outsourcer arbeid til underleverandører. Eksportfirmaets revisor reviderer firmaets regnskaper. Whistleblowers i eksportfirmaet har behov for reglement slik at de beskyttes mot represalier. Eksportfirma vil besørge teknisk opplæring av mottakers personell. Eksportfirma vil planlegge teknologisk samarbeid og overføring av kunnskap. Eksportfirma vil besørge teknisk akseptanse og overføring av ansvar til mottaker. Ekportfirma vil opprette et datterselskap i importlandet. Importfirma vil opprette en lokal styringskomité. Importfirma vil opprette en teknisk gruppe. Importfirma vil utnevne en sponsor for prosjektet. Importfirma vil utnevne en koordinator for prosjektet. Importfirmaets ansatte vil få opplæring i bruk av utstyret. Importfirma vil opprette spesielle ekspertgrupper som vil arbeide med div. problemstillinger. Person_påvirker_Prosjekt Ansatte må arbeide i lengre perioder i importlandet Side 72 av 79

29 Familie_påvirker_Person Ansattes familier må i endel tilfelle flytte til importlandet. Person_påvirker_Firma Personer i firmaets- og prosjektets ledelse må ha klare roller i forhold til arbeidsoppgaver og prioriteringer. Juridisk_påvirker_Firma Eksportfirmaet vil benytte advokat til å formulere kontrakt. Importlandets lovverk må tillate fri tilgang til offentlig informasjon. Importlandets lovverk må tillate andre sider ved importen slik som miljøhensyn osv. Eksportfirma vil benytte lokal advokat for å vurdere kontrakt, arbeidstillatelser og etablering av datterselskap. Importfirma vil benytte advokat for å sette opp kontrakt. Trinn 5: Strategi for Involvering Dette punktet har ikke vært mulig å dekke innenfor tidsrammen av denne rapporten Side 73 av 79

30 Trinn 6: Strategi for Implementering Interessentanalysen vil være et integrert element både i forberedelser- og ved gjennomføring av prosjektet: - Beslutningsunderlag m.h.t. gjennomføring av prosjektet. Vurdering av prosjektet vil foretas fortløpende. Basert på dette underlaget vil det ved definerte tidspunkt ( Decision Gates ) tas beslutning m.h.t. om prosjektet skal videreføres. Det gis samtidig anbefalinger m.h.t. ønskede forbedringer i beslutningsunderlaget. Denne vurdringen gjøres ofte v.h.a. en standard sjekkliste (f.eks. PDRI) og vekting mellom elementer. D.v.s. at metodikken er enkel og støttes v.h.a. spreadsheets. - Utføre risikoanalyse. Denne vil baseres på et subset av elementer fra prosjektvurderingen samt andre elementer det er nødvendig å vurdere. Det er to mulige angrepsvinkler m.h.t. risikoanalysen: - Enkel gjennomføring v.h.a. spreadsheets og presentasjonsverktøy - Modellering av prosjektet slik at risiki, organisering, flaskehalser osv. Simuleres før oppstart av prosjektet. - Interessentanalysen gjennomføres ved at interessenter kartlegges i h.h.t. metodikk beskrevet foran, evt. kombinert med gjenbruk av tidligere analyser. Analysen vil bl.a. basere seg på informasjon fra prosjektvurdering og risikoanalyse. Basert på en vurdering av prosjektet ( one-off /repetitiv, kompleksitet, varighet osv.) vil det være to angrepsvinkler m.h.t. gjennomføring av analysen: - En enkel analyse v.h.a. skjema. Påvirkning og viktighet vurderes. - Objekt-orientert analyse, model og software som gir mulighet til å gjøre varierte analyser og oppfølging av interessenter. Modell og software vil være gjenbrukbare av andre tilsvarende prosjekt. - System for balansert målstyring vil basere seg på elementer fra analysene over. Systemet (software) for målstyringen vil integreres med systemet (software) for interessent-oppfølging Side 74 av 79

31 Balanced Scorecard System Project Definition Rating Index Stakeholder Analysis Stakeholder Modeling Stakeholder Management System Risk Assessment Stakeholder Information Stakeholder Models Business Development DG1 Feasibility DG2 Concept DG3 Preparation DG4 DG5 selection Execution study phase for Execution phase Operations Figure 43 Integrert prosjekt-oppfølging Side 75 av 79

32 Trinn 7: Strategi for Oppfølging Prosjektets prestasjoner vil følges opp mot en planlagt kurve over forbruk av målbare- og (forhåpentligvis) ikke-målbare ressurser i h.h.t. definisjoner i den balanserte målstyring. Fortjente og forbrukte tall vil beregnes periodisk og plottes mot planlagt. F.eks. vil plotting av kost- og timeutgang kunne gi følgende bilde av forsinkelser og budsjettoverskridelser i prosjektet: Figure 44 Planlagte, fortjente og forbrukte ressurser Side 76 av 79

33 Noen primære interessenter ved gjennomføring av prosjektet vil være prosjektledelse, styringskomité og oppdragsgivere. Det er grunn til å anta at det vil opprettholdes et statisk forhold m.h.t. grad av innflytelse på prosjektet sålenge prestasjoner ligger på, eller over, det planlagte nivå. Synker imidlertid prestasjoner over på den "negative" siden et det grunn til å anta at prosjektledelsens innflytelse på prosjektet vil synke samtidig som styringskomité og oppdragsgivere vil øke sin innflytelse for å bedre prestasjonsnivået: Figure 45 Grad av innflytelse vs. prosjektets prestasjonsnivå Tilsvarende betraktninger (beregninger) vil kunne etableres for alle viktige interessenter vs. prosjektets prestasjons-indikatorer og benyttes for å etablere dynamiske- og funksjonelle modeller for det konkrete prosjektet. Objekt-, dynamiske- og funksjonelle modeller vil kunne benyttes i prosjektets databaserte oppfølgingssystem Side 77 av 79

34 16. Elektroniske vedlegg Vedlegg 1 Presentasjon Vedlegg 2 CESAR tekstanalyse Vedlegg 3 NCSIS tekstanalyse Powerpoint PDF PDF Side 78 av 79

35 17. Kildehenvisninger 1 Object-Oriented Modeling and Design, James Rumbaugh et. al, Prentice-Hall Project Stakeholder Management, David I. Cleland, University of Pittsburgh, september Nationmaster, 4 The World Factbook, 5 ESCWA, United Nations Economic & social Commission for Western Asia, 6 UNDP Arab Human Development Report Johansen, Agnar & Torp, Olav, 2003: Tips og råd til effektiv prosjektoppstart, Oppstart og avslutning av prosjekter, Norsk senter for prosjektledelse 8 Karlsen, Jan Terje, 2001: Håndtering av prosjektets interessenter, rapport fra prosjektet Prosjektet of omverdenen i regi av Norsk senter for prosjektledelse. 9 EU Information Society, 10 SIMULA Research Laboratory, 11 UML, 12 Objektorientert analyse og Design, Tom Nystrøm, Næringsakademiet Stakeholder Identification in the Requirements Engineering Process, Sharp og Finkel Sharp, Finkelstein & Galal, 1999, 14 HyperGrammar, 15 Ressurssidene, 16 Global Corruption Report 2003, 17 WSIS, innlegg av President Lahoud, 10.asp 18 Transparency International: Business Principles for Countering Bribes, December 2003, 0ea TV2 oppslag om leveranser fra Cesar 20 Cesar 21 Water Data Banks Project, 22 International Monetary Fund 23 NCSIS - National Civil State Information System Project Initiation Document 24 MOIM - Ministry of Interior and Municipalities 25 OMSAR 26 OMSAR egovernment Strategy 27 Country Commercial Guide 2004 Lebanon 28 Arabic issues %20Web%20Help%20Files/Web%20Help%20Folders/202%20-%20SW%20WebHelp/00._202_- _SW_Help.htm 29 Beirut Declaration, Side 79 av 79

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Kartlegging av Globale Anskaffelses Prosesser

Kartlegging av Globale Anskaffelses Prosesser Fase 1: Leveranser fra asiatiske verft til norsk sokkel Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse 2014 Gunn Vik Regions Direktør Skipsverft Kina, Korea og Singapore www.intsok.com INTSOKs Formål Bakgrunn

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Tom Røise 9. Februar 2010

Tom Røise 9. Februar 2010 Forelesning IMT2243 9. Februar 2010 Tema : Kravspesifisering : prosessen og produktet Viewpoint en myk tilnærming Pensum : Kap. 6 og 7 i Sommerville, Kravspesifisering Kravspesifisering = arbeidet med

Detaljer

Welcome to RiskNet open workshop

Welcome to RiskNet open workshop Welcome to RiskNet open workshop Norsk Regnesentral 2. April 2009 Ved prosjektleder RiskNet: Dag Haug. epost: dag.haug@nr.no Norwegian Computing Center Norwegian Computing Center is a private independent

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Hvordan sikre gevinst i prosjekter?

Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Otto Husby Director International Operations, Metier Nettkonferansen 2011 Metier i dag Forretningsidé: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige

Detaljer

MA 2583/12E Personal- og lønnssytem

MA 2583/12E Personal- og lønnssytem MA 2583/12E Personal- og lønnssytem Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39639841.aspx External tender id 2013-298603/JUN200040 Ajour number 2013/34 Tender type Contract Award Document type

Detaljer

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS :. er når man har en tilpasset egen bruk Et riktig modenhetsnivå! IT Governance Institute's definisjon er:

Detaljer

Forslag til nytt anskaffelsesdirektiv

Forslag til nytt anskaffelsesdirektiv Forslag til nytt anskaffelsesdirektiv -kommisjonen har vedtatt ett forslag til nytt anskaffelsesdirektiv for blandt annet klassisk sektor, COM(2011) 896/2 Skal behandles I -rådet og deretter i parlamentet

Detaljer

Sluttrapport Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH. Rapporteringsfrist: Mottatt:

Sluttrapport Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH. Rapporteringsfrist: Mottatt: Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 267417 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: Economic Analysis of Corporate Misconduct: A PhD Course at NHH Søreide, Tina FINANSMARK

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Hvilken retning går Internett i?

Hvilken retning går Internett i? Hvilken retning går Internett i? Registrarseminar, Oslo 27. november 2008 Ørnulf Storm Seksjonssjef Seksjon for adressering og elektronisk signatur Avdeling for Internett og Sikkerhet Post- og teletilsynet

Detaljer

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) Håvard O. Skaldebø, PMP, CCE, (haa-skal@online.no) Styreleder, PMI Norway Oslo Chapter (www.pmi-no.org) Prosjekt 2005, 12.oktober 2005, Hotel Rainbow,

Detaljer

- FOR ØKT PROSJEKTIVITET. 1 www.metier.no Metier

- FOR ØKT PROSJEKTIVITET. 1 www.metier.no Metier 1 www.metier.no Metier Arbeidsseminar om tidligfasen i sykehusprosjekter Bruk av risikoanalyser og usikkerhetsstyring i tidligfasen - for å oppnå prosjektsuksess 2 www.metier.no Metier Agenda Introduksjon

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Anskaffelse felles skoleadministrativt system

Anskaffelse felles skoleadministrativt system Anskaffelse felles skoleadministrativt system Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42463100.aspx External tender id 2013-313370/DEC208654 Ajour number 2012/11 Tender type Contract Award

Detaljer

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

A Study of Industrial, Component-Based Development, Ericsson

A Study of Industrial, Component-Based Development, Ericsson A Study of Industrial, Component-Based Development, Ericsson SIF8094 Fordypningsprosjekt Ole Morten Killi Henrik Schwarz Stein-Roar Skånhaug NTNU, 12. des. 2002 Oppgaven Studie av state-of-the-art : utviklingsprosesser

Detaljer

IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance)

IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance) IT Governance virksomhetsutvikling og innovasjon uten å miste kontroll (compliance) Ragnvald Sannes (ragnvald.sannes@bi.no) Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI Hva er IT Governance

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC 13.02.2013 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen

Detaljer

Capgemini Bergen. og vi snakker om... Simply. Business Cloud. Rolf Wangsholm regiondirektør

Capgemini Bergen. og vi snakker om... Simply. Business Cloud. Rolf Wangsholm regiondirektør Capgemini Bergen. og vi snakker om... Simply. Business Cloud Rolf Wangsholm regiondirektør Agenda Kort om Capgemini Cloud Skytjenester. Endelig modent? Business Cloud 7 th December, 2012 Copyright Capgemini

Detaljer

Arbeidet i en working group. Charlotte Grøntved

Arbeidet i en working group. Charlotte Grøntved Arbeidet i en working group Charlotte Grøntved Agenda 1. Min bakgrunn 2. ERA WG SafeCert Oppgaver, arbeidsmetode, status 3. Arbeidet i gruppen 4. Lidt om det nye som kommer Bakgrunn Desember 2008: Statens

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri

License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri 2009-02-04 EDB Business Partner organisasjon Bank & Finance Public sector Telecom Industry 1000 FTE s 1600 MNOK revenue Application Services

Detaljer

Nyttestyring og viktigheten av den gode kunde. Magne Jørgensen

Nyttestyring og viktigheten av den gode kunde. Magne Jørgensen Nyttestyring og viktigheten av den gode kunde Magne Jørgensen Hva er et vellykket IT-prosjekt? Suksess er kontekstavhengig, men bør minimum inkludere: Oppnådd nytte (gevinster, verdi, måloppnåelse, ROI)

Detaljer

Bedriftenes samfunnsansvar i Argentina 2011

Bedriftenes samfunnsansvar i Argentina 2011 Bedriftenes samfunnsansvar i Argentina 2011 Sist oppdatert: 16/11/2011 // Bedrifters samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility - CSR) i Argentina har vært drevet mer av filantropi enn som en integrert

Detaljer

OM OSS / ARBEIDSLIV / CORPORATE, BØRS & FINANS / ENERGI / EUROPA- & KONKURRANSERETT/ FAMILIE, ARV & SKIFTE / EIENDOM & ENTREPRISE/ IMMATERIALRETT /

OM OSS / ARBEIDSLIV / CORPORATE, BØRS & FINANS / ENERGI / EUROPA- & KONKURRANSERETT/ FAMILIE, ARV & SKIFTE / EIENDOM & ENTREPRISE/ IMMATERIALRETT / OM OSS / ARBEIDSLIV / CORPORATE, BØRS & FINANS / ENERGI / EUROPA- & KONKURRANSERETT/ FAMILIE, ARV & SKIFTE / EIENDOM & ENTREPRISE/ IMMATERIALRETT / KOMMUNIKASJON, MEDIA & TEKNOLOGI / OLJE & GASS / PROFESJONSANSVAR

Detaljer

Nytt fra INTOSAI. CAS Oslo October

Nytt fra INTOSAI. CAS Oslo October Nytt fra INTOSAI Konsekvenser for offentlig revisjon Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon, Oslo 25-26 Oktober 2010 Ekspedisjonssjef Jens Gunvaldsen Riksrevisjonen CAS Oslo 4.- 5.October 2010 1 In

Detaljer

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc.

Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting. CGI Group Inc. Hvordan lage et suksessprosjekt Prosjekter i drift, 18 november 2013 Timm Sanders Director Consulting CGI Group Inc. Hvem er jeg? CGI Norway, Director Consulting EVRY Consulting, Vice President, Governance

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv Terje Aven Universitetet i Stavanger Samfunnssikkerhet Primært et spørsmål om fag? Primært et spørsmål om ledelse og politikk? Dagens ingeniører og økonomer

Detaljer

Elektronisk fakturering mellom bedrifter

Elektronisk fakturering mellom bedrifter Elektronisk fakturering mellom bedrifter Oversikt over den internasjonale utviklingen Arild Haraldsen Adm. Dir. NorStella Vice Chair UN/CEFACT BUREAU Arbeidet med standardisering av elektronisk fakturering

Detaljer

Bedre valg av leverandør gjennom trialsourcing & Fastpris eller per time?! Oslo, 1. desember, 2014 Magne Jørgensen

Bedre valg av leverandør gjennom trialsourcing & Fastpris eller per time?! Oslo, 1. desember, 2014 Magne Jørgensen Bedre valg av leverandør gjennom trialsourcing & Fastpris eller per time?! Oslo, 1. desember, 2014 Magne Jørgensen Presentasjonen bygger på:" Better selection of Software Providers Through Trialsourcing,

Detaljer

IT-lederkonferansen (Hvorfor) er norske virksomheter digitale sinker? Invitasjon til diskusjon basert på en pågående undersøkelse

IT-lederkonferansen (Hvorfor) er norske virksomheter digitale sinker? Invitasjon til diskusjon basert på en pågående undersøkelse IT-lederkonferansen 2015 (Hvorfor) er norske virksomheter digitale sinker? Invitasjon til diskusjon basert på en pågående undersøkelse Ragnvald Sannes Førstelektor, Institutt for Strategi Handelshøyskolen

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Etablering av prosjektkontor i Dyno Nobel. Oslo, 25. mars 2004

Etablering av prosjektkontor i Dyno Nobel. Oslo, 25. mars 2004 Etablering av prosjektkontor i Dyno Nobel. Oslo, 25. mars 2004 Author: Michal Svendsen 1 Introduction to Dyno Nobel Leading global supplier of commercial explosives Development, production and distribution

Detaljer

Kjøp av lønns- og personalsystem til Vefsn kommune

Kjøp av lønns- og personalsystem til Vefsn kommune Kjøp av lønns- og personalsystem til Vefsn kommune Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33502596.aspx External tender id M259877/JUN179071 Ajour number Sak 12/116 Tender type Contract Award

Detaljer

Korrupsjon og korrupsjonsbekjempelse

Korrupsjon og korrupsjonsbekjempelse Korrupsjon og korrupsjonsbekjempelse Inge Amundsen Seniorforsker, Chr. Michelsens Institutt Bergen kommune, Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Solstrand hotell 20. november 2013, 13:30 Korrupsjon

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Risikokultur grunnmuren i risikostyring

Risikokultur grunnmuren i risikostyring Risikokultur grunnmuren i risikostyring Finans Norge Operasjonell risiko den vanskelige risikoen? 5. september 2017 Stian A. Ruud-Larsen Risk Manager operasjonell risiko Verden ble i 2001 påminnet hvor

Detaljer

«COMPLIANCE AUDIT» OFFENTLIG ETTERLEVELSESREVISJON: Standardutvikling i INTOSAI. Hvor er vi og hvor går vi?

«COMPLIANCE AUDIT» OFFENTLIG ETTERLEVELSESREVISJON: Standardutvikling i INTOSAI. Hvor er vi og hvor går vi? «COMPLIANCE AUDIT» OFFENTLIG ETTERLEVELSESREVISJON: Standardutvikling i INTOSAI Hvor er vi og hvor går vi? Mona Paulsrud, Riksrevisjonen/Compliance Audit Subcommittee Hva jeg skal snakke om? 1. Status

Detaljer

REVISJON AV COMPLIANCE-PROGRAMMER

REVISJON AV COMPLIANCE-PROGRAMMER REVISJON AV COMPLIANCEPROGRAMMER NIRF Årskonferanse 2017 Mads Blomfeldt BDO compliance og gransking 1 AGENDA Hva er et complianceprogram? Aktuelle standarder og beskrivelser av «beste praksis» Forventninger

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

Tom Røise 18. Februar 2009

Tom Røise 18. Februar 2009 Forelesning IMT2243 18. Februar 2009 Tema : Kravspesifisering : litt mer om prosessen Viewpoint en myk tilnærming Use Case en scenariebasert teknikk innen metoden Objektorientert Analyse brukes til å avklare

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Mål med prosjektet. proactima.com. Utvikle, markedsføre og selge den beste løsningen for Risikostyring og HMS ledelse for det globale markedet

Mål med prosjektet. proactima.com. Utvikle, markedsføre og selge den beste løsningen for Risikostyring og HMS ledelse for det globale markedet UXRisk PREPARED. Tema Målet med prosjektet hvilke utfordringer skulle løses Erfaringer fra samarbeid med et internasjonalt selskap Involvering av kunder Hvor er dere i dag. Erfaringer med Innovasjon Norge

Detaljer

Prosjekter fangede i sin frihet

Prosjekter fangede i sin frihet Prosjekter fangede i sin frihet Fleksibilitet i store prosjekter Nils Olsson Inst. for bygg, anlegg og transport Lillestrøm 19. Oktober 2006 1 23.10.2006 Lillestrøm 2006 Noen smakebiter Hvorfor er prosjekter

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Prosjektplanlegging i IT. Atle Spilde Lars Gunnar Lundestad

Prosjektplanlegging i IT. Atle Spilde Lars Gunnar Lundestad Prosjektplanlegging i IT Atle Spilde Lars Gunnar Lundestad 2 Capgemini 3 Agenda Best practise IT bransjen Verden sett med IT Googles Forventingsstyring Ansvarliggjøring i verdikjeder 4 Metodeverk som dekker

Detaljer

IT-ledelse 25.jan - Dagens

IT-ledelse 25.jan - Dagens IT-ledelse 25.jan - Dagens 1. Virksomheters anvendelse av IT-baserte informasjonssystemer 2. Alle nivåer i bedriftshierarkier støttes av informasjonssystemer Operasjonelt nivå, Mellomleder nivå, Toppledelse

Detaljer

Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring

Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring Seminar om risikoanalyse og testing innen sikkerhet Bjørnar Solhaug SINTEF, 11. juni, 2013 Technology for a better society 1 Oversikt Risikoanalyse

Detaljer

Innkjøp av sirkulasjons- og minnemynt

Innkjøp av sirkulasjons- og minnemynt Innkjøp av sirkulasjons- og minnemynt Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43286137.aspx External tender id 2014-204221 Ajour number 5 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

www.steria.no 08.09.2011 1 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt

www.steria.no 08.09.2011 1 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 08.09.2011 1 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt En praktisk tilnærming til tjenestekatalog Svein Erik Schnell, Senior Consultant Steria AS Tine Hedelund Nielsen, Consultant Steria AS Steria Agenda

Detaljer

Følg Strømmen-prosjektet

Følg Strømmen-prosjektet Følg Strømmen-prosjektet Hvordan finansiere eksport? Atle Milford, Export Finance Services AS 10. Desember 2010 Rådgivningsfirma for finansiering av internasjonalt orienterte selskaper og prosjekter Kompleksitet

Detaljer

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR

Advokatfirmaet G-partner AS Stranden 1 B, 0250 Oslo Org. nr. 989 549 499 Tlf: +47 99 79 75 42 Faks: +47 85 037 881 RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR RAPPORT VÅRT SAMFUNNSANSVAR Advokatfirmaet G-Partner AS 2006 1 Innhold 1. Hva er vårt samfunnsansvar? 2. Våre verdier 3. Mål for vårt samfunnsansvar 2 1. Hva er vårt samfunnsansvar? Advokatfirmaet G-partner

Detaljer

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby NIRF Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer Advokat Roar Østby Oslo 4. mars 2014 Agenda Endringer i regelverket ( 4. direktiv) «Kjenn-din-kunde» (lovens krav) 2 Noen tall Antall MT-rapporter til EFE

Detaljer

Forum Sør. Årsmøte 2007. Aktører, relasjoner og resultater i bistandssamarbeidet. 20 februar 2007. Lars T. Søftestad, Supras Consult. www.supras.

Forum Sør. Årsmøte 2007. Aktører, relasjoner og resultater i bistandssamarbeidet. 20 februar 2007. Lars T. Søftestad, Supras Consult. www.supras. Forum Sør Årsmøte 2007 Aktører, relasjoner og resultater i bistandssamarbeidet Lars T. Søftestad, www.supras.biz INNHOLD Aktører Hva er en aktør? Kategorier av aktører Relasjoner Hva er relasjoner? Kategorier

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet?

Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet? Hva karakteriserer god arkitekturpraksis og hvorfor ble valgt arkitekturmetode benyttet? HelsIT 2011 Roar Engen Leder for arkitekturseksjonen,teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF Medforfatter: Jarle

Detaljer

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift.

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. 1 Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. Annik Magerholm Fet Professor, Institutt for Industriell Økonomi og teknologiledelse, NTNU 14.12.2013 FHL Midtnorsk Havbrukslag 2 Status fra hjemmesiden

Detaljer

DNV GL Fagseminar 7. januar 2015 09/01/2015

DNV GL Fagseminar 7. januar 2015 09/01/2015 (Bærekraft) & interessenter hvem, hva, hvordan& hvorfor Jørgen Hanson, principal consultant Sustainability reporting and training, DNV GL 1 SAFER, SMARTER, GREENER ISO 1 En mulighet: CSR Performance Ladder.

Detaljer

Norsox. Dokumentets to deler

Norsox. Dokumentets to deler Norsox Et dokument om God IT Styring og Kontroll Dokumentets to deler Del 1: En metodikk for innføring av God IT Styring og Kontroll. Forankret i Styrets ansvar og gjennomarbeidet på alle nivå i virksomheten.

Detaljer

NOVUG 3 februar 2009

NOVUG 3 februar 2009 NOVUG 3 februar 2009 Tjenestekatalog og CMDB En kombinasjon som fungerer i praksis 2008 Prosesshuset AS All tillhørende informasjon kan bli endret uten varsel 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer

Detaljer

ODIN Forvaltning. Jarle Sjo Investeringsdirektør 20.11.2012

ODIN Forvaltning. Jarle Sjo Investeringsdirektør 20.11.2012 Forvaltning Jarle Sjo Investeringsdirektør 20.11.2012 2 People Philosophy Process Performance 3 Vi skal kjøpe selskaper som er lavt priset i forhold til verdiskapningen EV/CE 4 Vi søker gode selskaper

Detaljer

"Luck favours those who are prepared" Teknologi er løsningen

Luck favours those who are prepared Teknologi er løsningen "Luck favours those who are prepared" Teknologi er løsningen NGU 6.februar 2014 Unni Steinsmo. Konsernsjef SINTEF Teknologi er løsningen! 1 SINTEF1950 2010: Fra oppdragskontor ved NTH til et av Europas

Detaljer

Investor Relations Seminar Jarle Sjo, Porteføljeforvalter - DNB Asset Management

Investor Relations Seminar Jarle Sjo, Porteføljeforvalter - DNB Asset Management Investor Relations Seminar 2016 Jarle Sjo, Porteføljeforvalter - DNB Asset Management 1 Oppgave - Vi har invitert Jarle til å fortelle hvilke forventninger han som investor har til et selskap som møter

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer

Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer Hvorfor ønsker brukerne av offentlige regnskap endringer Harald Brandsås Fagdirektør Den norske Revisorforening Den norske Revisorforening Trenger vi mer info om økonomien i stat og kommune? Regjeringens

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon

RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon Advisory RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon Aina Karlsen Røed, senior manager Leder av IT-revisjon i Ernst & Young, Advisory Dette dokumentet er Ernst & Youngs eiendom. Dokumentet

Detaljer

DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER

DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON MELLOM MENNESKER RESTEN ER TEKNOLOGI CHARLOTTA TINGSHAMMAR OSLO 2013-03-01 TRENDER OG UTFORDRINGER EFFEKTIVITET ØKOSYSTEMER PARTNERE INTERESSENTER HØYERE KRAV TIL PRODUKTIVITET

Detaljer

Forum Sør Faglig seminarserie

Forum Sør Faglig seminarserie Forum Sør Faglig seminarserie 2006-07 Aktører, relasjoner og resultater i bistandssamarbeidet 24 oktober 2006 Lars T. Søftestad, Supras Consult mail@supras.biz www.supras.biz INNHOLD Aktører Om typer av

Detaljer

Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013

Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013 Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013 Formålet med reformen Enklere og mer fleksibelt regelverk Strategisk bruk

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Om evaluering av norsk bistand

Om evaluering av norsk bistand Om evaluering av norsk bistand Av Vegard Bye, Scanteam Evalueringskonferansen 2012 5. september 1 Norads lange evalueringshistorie Norad s evalueringsenhet (Evalfo) aktiv fra 1978 Den første Evalueringshåndboka

Detaljer

Sustainability Programme

Sustainability Programme Sustainability Programme Even Wiger, 9. Februar 2012 Norway shall be a leader in environmental issues. Rally Norway is one of the best environmental pioneers in any sports- and cultural activities in

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04

Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04 Bruk av ucmdb til SLM og Change Management EDB Business Partner Industri 2009-02-04 EDB Business Partner organisasjon Bank & Finance Public sector Telecom Industry 1000 FTE s 1600 MNOK revenue Application

Detaljer