14. Interessent-analyse av NCSIS-prosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "14. Interessent-analyse av NCSIS-prosjektet"

Transkript

1 14. Interessent-analyse av NCSIS-prosjektet Interessent-analysen for NCSIS er utført som endel av prosjekt-forberedelsen: NCSIS-prosjektet IMF bevilget i november 2002 gjennom Paris II konferansen USD 1.2 mrd. i prosjektrelaterte lån til Libanon 22 under forutsetning av at statsadministrasjonen blir effektivisert. Norge har et godt renome i Libanon i sammenheng med fredskapende arbeid og "ProgramvareAS" (PAS) ble i juni 2003 kontaktet av et libanesisk entreprenør- /sikkerhetsselskap, Tridex SARL v/mr. Hamdan, med forespørsel om å gi tilbud på et større nasjonalt informasjonssystem, NCSIS 23. PAS ble foreslått som tilbyder av et norsk firma, "NorskME" (NME), i Beirut. NCSIS sorterer under innenriksministeriet (MOIM) i Libanon 24. Befolkningen i Libanon består av ca. 60% muslimer og 40% kristne. Landet styres av et triumvirat hvor i h.h.t. konstitusjonen presidenten er kristen, statsminister er sunnimuslim og formann i parlamentet er sjiamuslim. Innenriksministeren er svigersønn til presidenten og ønsker å posisjonere seg som ny president i Libanon i valget 2004 ved å sette fokus på effektivisering av administrasjonen bl.a. ved gjennomføring av NCSIS. Videre er sønnen til presidenten en god venn av lederen i NME, "Mr. Olsen". Mr. Hamdan og "Mr. Olsen" vil motta fra PAS resp. 10% og 5% av den tildelte kontraktssummen. Tradisjonelt er det skepsis og lite samarbeid mellom den muslimske- og den kristne delen av administrasjonen. NCSIS sorterer under en portefølje av løsninger for såkalt 'egovernment'. Forvaltningen under statsministeren har opprettet en egen institusjon 25 for å effektivisere administrasjonen, bl.a. er det utviklet en nasjonal strategi for egovernment 26 men PAS har p.t. ikke blitt tillatt kontakt p.g.a. at institusjonen ligger på "feil side" i forvaltningen Side 45 av 79

2 I h.h.t håndbok for innkjøp av tjenester i Libanon 27, utviklet av USAs ambassade i Beirut, settes vanligvis innkjøp ut på offentlig anbud. Unntaksvis gjøres det offentlige innkjøp direkte der hvor leverandørlandet kan tilby en gunstig finansieringspakke. PAS arbeider p.t. med finansieringsalternativ for NCSIS. Avhengig av endelig finansieringspakke vil det bli sterke-/svake interesser for direkte deltagelse i NCSIS-prosjektet. PAS vil alliere seg med en rekke norske underleverandører av teknologi, hvem som velges vil avhenge av den endelige NCSIS kontraktsutforming. Libanon har et godt utbygget utdanningsapparat men kun 6-10% av befolkningen har tilgang til Internet. Arabisk er hovedsprog, den eldre generasjon, bl.a. mange i statsadministrasjonen skjønner noe fransk og engelsk, men har liten eller ingen erfaring med bruk av PC. En viktig nøkkel til NCSIS suksess vil derfor være at det etableres spesielle strategier mot denne interessentgruppen. Arabisk må benyttes som hovedspråk i grensesnitt, dokumentasjon og opplæring 28. I perioden frem til prosjektstart vil NCSIS sortere under PASs salgsadministrasjon med spesielle ønsker og krav. PASs konsernledelse vil som interessent sette krav til lønnsomhet. Prosjektet vil organiseres med en styringskomite bestående av MOIM+PAS+investor. MOIM vil utnevne en sponsor mot prosjektet samt en heltids koordinator. Når aktiviteten i prosjektet er stor nok vil PAS opprette et datterselskap, "Programvare Middle East", i Beirut. En viktig interessentgruppe er de norske ansatte som i en lengre periode må arbeide i Beirut. Strategier må legges for å rekruttere og gi tilfredsstillende utestasjoneringsvilkår, samtidig som det må vurderes om familier må flyttes med. Prosjektet vil også i løpet av perioden i stigende grad benytte libanesisk IKT kompetanse og disse vil utgjøre en egen interessegruppe. Prosjektet vil muligens også organiseres virtuelt gjennom at endel utviklingsressurser blir sittende hos PAS i Norge Side 46 av 79

3 Hardware og standard software, både for utvikling og driftssenter, vil bestilles av anerkjent leverandør med leveransekanaler til Libanon. Generell overføring av teknologikompetanse er tilbudt i NCSIS. Interessegrupper vil være norske- og libanesiske utdannings- og forskningsinstitusjoner. NCSIS vil settes ut som delkontrakter hvor første kontrakt vil være støttesystemer for gjennomføring av kommunevalget i Libanon i mai 2004, alternativt parlamentsvalget i desember 2004/januar Side 47 av 79

4 NCSIS tilhører den såkalte portefølje av egovernment systemer hvor det generelt defineres interessent - (objektklasser) grupper i h.h.t. følgende modell: Government Citizen Attribute: G2C C2G 1+ Attribute: Operation: Operation: G2G G2E E2G 1+ Employee 1+ G2B B2G 1+ Business Attribute: Operation: Attribute: Operation: Figure 28 egovernment interessent-grupper G2C C2G G2G G2B B2G G2E E2G Government-to-Citizen Citizen-to-Government Government-to-Government Government-to-Business Business-to-Government Government-to-Employee Employee-to-Government Side 48 av 79

5 Beirut Declaration 29 Objekter og Objektklasser (substantiv i problembeskrivelser) (nouns in problem descriptions) e-government systems Citizens and nations Region Youth, women and underprivileged groups Excessive levels of tariffs Secure infrastructure and data flow E-government Procedure UNPAN and task force of ESCWA Member states Sammenheng (Egenskaper) (verb i problembeskrivelser) (verb phrases in problem statements) to modernize government and public administrations have the right to communicate and access information to be transformed into an information and knowledge society access by implementation of affordable technologies to be removed to be implemented in concordance with international standards and guidelines empowers citizens through access to information, improves interactions with business and industry for auditing government applications and monitoring performance could achieve a great deal should ensure that all stakeholders' needs are taken into consideration Table 6 Språkanalyse Beirut Decleration Side 49 av 79

6 Member states Stakeholders Region UNPAN and ESCWA consists of should ensure needs to be transformed into an could achieve a great deal Government and public administrations Information and knowledge society egovernment systems to modernize for auditing and monitoring Procedure empowers and improves interactions Citizens have the right to communicate and access Information have the right to communicate and access access by affordable technology Attribute: Nations Youth, women and underpriviledged Operation: Secure infrastructure and data flow to be implemented in accordance with International standards and guidelines Figure 29 Forekomst-diagram Beirut Declaration Side 50 av 79

7 Country Commercial Guide 2004 Lebanon Objekter og Objektklasser (substantiv i problembeskrivelser) (nouns in problem descriptions) USAID The Council for Development and Reconstruction (CDR) Occasional purchases IT sector Many sectors Investors Government contracts The Central Inspection Directorate Sammenheng (Egenskaper) (verb i problembeskrivelser) (verb phrases in problem statements) provides assistance for economic policy reform, parliamentary reform, municipal governance, and anti-corruption is the government unit responsible for procurement that is usually carried out via public tenders. via direct contract when attractive financing protocols are made available by the foreign companies' governments. including a multilingual, entrepreneurial and skilled workforce are dominated by traditional businesses in the hands of commercially powerful families. routinely pay bribes to win contracts are often awarded to companies close to powerful politicians is responsible for combating corruption Table 7 Språkanalyse Country Commercial Guide Side 51 av 79

8 USAID assistance on parliamentary reform Parliament The President tension on matter of privatization The Prime Minister Many sectors in hands of Commercially powerful families assistance on municiaplity governance Municipalities The Council for Development and Reconstruction (CDR) responsible for procurement via Public tenders IT sector Investors The Central Inspection Directorate Direct contract occasional purchase when attractive financing protocols Foreign companies' governments including a routinely pay to win contracts Bribes is responsible for combating Corruption Government contracts awarded to companies close to powerful politicians Companies multilingual, entrepreneurial and skilled workforce Figure 30 Forekomst-diagram Country Commercial Guide Side 52 av 79

9 NCSIS Project Initiation Document Side 53 av 79

10 Objekter og Objektklasser (substantiv i problembeskrivelser) (nouns in problem descriptions) Sammenheng (Egenskaper) (verb i problembeskrivelser) (verb phrases in problem statements) IMF bevilget prosjektrelaterte lån til Libanon "ProgramvareAS (PAS)" ble kontaktet av Tridex SARL v/mr. Hamdan med forespørsel om å gi tilbud på NCSIS PAS ble foreslått som tilbyder av "NorskME (NME)" NCSIS sorterer under innenriksministeriet (MOIM) Inneriksministeren er svigersønn til Presidenten Sønnen til Presidenten er god venn av lederen i NME, "Mr. Olsen" Mr. Hamdan mottar av PAS 10% av kontraktssum "Mr. Olsen" mottar av PAS 5% av kontraktssum Statsministeren har opprettet OMSAR OMSAR er ansvarlig for egovernment strategi for Libanon PAS får ikke kontakte OMSAR PAS arbeider med finansieringspakke for NCSIS PAS vil alliere seg med norske underleverandører Ansatte i statsadministrasjonen skjønner noe fransk og engelsk, men har liten erfaring med bruk av PC Arabisk må bli hovedspråk i NCSIS PASs konsernledelse vil sette krav til lønnsomhet Styringskomite vil opprettes MOIM vil utnevne sponsor for prosjektet samt heltids koordinator PAS vil opprette "Programvare Middle East" som datterselskap Norske ansatte må arbeide i lengre perioder i Beirut Familier må muligens flyttes med Libanesisk IKT kompetanse vil i stigende grad benyttes Utviklingsressurser vil også arbeide hos PAS i Norge Hardware og standard software vil bestilles fra anerkjent leverandør Norske og libanesiske utdannings- og forskningsinstitusjoner vil foreta generell overføring av teknologikompetanse Israel vil ønske å ha tilgang til-, eller tappe informasjon fra NCSIS? Syria ønsker å styre utviklingen av NCSIS? Den Norske Ambassade i Damaskus ønsker å være informert om fremdriften i NCSIS-prosjektet? Side 54 av 79

11 Municipalities MOIM organizational units Ministeries, public institutions MOIM Sepcialized experts in national civil state information systems Legislation Special Interest Groups SAGEM The MOIM staff will get an Intranet System have an absolute need to refer to the civil state information database will receive vital information from NCSIS manages transactions related to Lebanese citizens; residents, emigrants, immigrants will be associated the project sets the limit for processes and procedures that will be integrated will investigate particular areas of concern has installed and operates the ID card system CNI-1 will be trained Table 8 Språkanalyse NCSIS Side 55 av 79

12 Figure 31 NCSIS Project Initiation Stakeholders & egovernment Strategy vs. Lebanon Government Map Side 56 av 79

13 IMF statsminister Hariri har opprettet bevilger prosjekt-relaterte lån til General Hamdan bror Mr. Hamdan driver palasset til leder Libanon President Lahoud Sønn Tridex SARL MOIM er gode venner er sponsor snakker arabiske, skjønner noe fransk og engelsk, liten erfaring med PC vil utnevne Koordinator Styringskomite vil opprettes Ansatte i administrasjonen ønsker tilgang til? vil informeres om fremdrift? ønsker styre utviklingen av? Syria Israel Norske Ambassade i Damaskus Libanesisk IKT OMSAR ba om å gi tilbud på NCSIS NCSIS vil arbeide på får ikke kontakte PAS konsernledelse mottar 10% av kontraktssum setter krav til lønnsomhet leder skal implementere "ProgramvareAS" foreslo som tilbyder mottar 5% av kontraktssum vil levere "Mr. Olsen" Leverandør av hardware leder "NorskME" Norske utdannings institusjoner vil arbeide i Beirut vil alliere seg med vil opprette arbeider med finansiering vil levere kompetanse til Familier må flytte Norske ansatte PAS ME Norske underleverandører Finans institusjoner Libanesiske utdannings institusjoner Figure 32 Forekomst-diagram NCSIS prosjektbeskrivelse Side 57 av 79

14 Residents manages information of MOIM Municipalities Immigrants manages information of manages information of organizes MOIM Organizational Units employs MOIM Staff Legislation information stored in will get an Emigrants information stored in must refer to data in will receive training will set limits Spezialized experts information stored in will be associated Intranet NCSIS will investigate areas of concern Special Interest Groups operates CNI-1 SAGEM will receive information from Ministeries, public institustions Figure 33 Forekomst-diagram NCSIS Project Initiation Document Side 58 av 79

15 15. Generisk modellering Trinn 1: Scenarie-beskrivelse Globalt: Ideelle institusjoner: Transparency International beskriver korrupsjon og oppmunterer myndigher til å iverksette lovverk mot korrupsjon. FN finansierer del-prosjekt og opplæring. Globale finansieringsinstitusjoner: Verdensbanken finansierer prosjekt. Eksportlandet: Eksportlandets statsadministrasjon: Eksportlandet har departement som håndterer offentlig støttede prosjekt. Departementet har direktorat som fordeler midler til prosjekt. Administrasjonens kontrollkomité vil vurdere prosjektet. Riksrevisjonen vil sørge for at offentlige midler blir riktig benyttet. Sentrale personer i administrasjonen vil omtale prosjektet. Eksportlandets banker og garantiinstitusjoner: Banker og institusjoner vil finansiere prosjektet og besørge eksportgarantier. Eksportlandets forretningsnettverk: "Private diplomater" (organisasjonsrepresentanter, forskere, konsulenter) selger og gjennomfører mange prosjekt. Uavhengige konsulenter evaluerer prosjekter. Prosjektet vil benytte underleverandører fra eksportlandet. Eksportlandets ideelle institusjoner: Lokal avdeling av Transparency International har produsert retningslinjer for å motarbeide korrupsjon. Eksportlandets forskningsinstitusjoner og stiftelser: Sentrale personer i forskning vil omtale prosjektet. Institusjonen vil foreta generell overføring av teknologikompetanse. Eksportlandets media: Media vil omtale prosjekter over en viss størrelse Side 59 av 79

16 Eksportfirma: Firmaets ledelse vil sette krav til lønnsomhet. Firmaet må rapportere fremdrift og pengebruk ved offentlig støttede prosjekt. Firmaet må opprette god personlig kontakt med ansatte i statsadministrasjonen. Firmaet må ha et reglement for etisk adferd. Firmaet må utvikle et program for å motvirke bestikkelser og dette må benyttes i alle forretningssammenhenger. Firmaet oppretter kontakt med lokale nettverk for å skaffe seg kontrakter, og betaler kommisjoner. Firmaet må sørge for at potensielle kontraktører og underleverandører har etiske normer mot bestikkelser. Firmaet må opprettholde fullstendige oversikter over alle finansielle transaksjoner. Firmaet outsourcer arbeid til underleverandører. Revisor reviderer firmaets regnskaper. Whistleblowers har behov for reglement slik at de beskyttes mot represalier. Personer i firmaets- og prosjektets ledelse må ha klare roller i forhold til arbeidsoppgaver og prioriteringer. Eksportfirma vil besørge teknisk opplæring av mottakers personell. Eksportfirma vil planlegge teknologisk samarbeid og overføring av kunnskap. Eksportfirma vil besørge teknisk akseptanse og overføring av ansvar til mottaker. Ekportfirma vil opprette et datterselskap i importlandet. Ansatte må arbeide i lengre perioder i importlandet. Ansattes familier må i endel tilfelle flytte til importlandet. Noe av prosjektutviklingen vil foregå fra eksportlandet. Juridisk: Firmaet vil benytte advokat til å formulere kontrakt. Importregion: ESCWA er en drivkraft i den økonomiske og sosiale utviklingen. UNDP beskriver den generelle utviklingen i de arabiske land. Arabisk språk er både en arv, ressurs og katastrofe. Importlandet: Importlandets statsadministrasjon Har sannsynligvis initiert en administrative reform. Har sannsynligvis utviklet strategier og målsetninger for den teknologiske utviklingen. Sentrale personer i administrasjonen vil omtale prosjektet. Administrasjonen vil opprette en styringskomité. Administrasjonen vil opprette en teknisk komité. Administrasjonen vil revidere prosjektets forbruk og fremdrift. Administrasjonen har opprettet egen institusjon for å styre offentlige innkjøp. Et eget direktorat er ansvarlig for å bekjempe korrupsjon Side 60 av 79

17 Importlandets ansatte i statsadministrasjonen: Ansatte har mangelfulle språkkunnskaper. Ansatte har mangelfull kompetanse på bruk av moderne teknologi. Juridisk: Importlandets lovverk må tillate fri tilgang til offentlig informasjon. Importlandets lovverk må tillate andre sider ved importen slik som miljøhensyn osv. Eksportfirma vil benytte lokal advokat for å vurdere kontrakt, arbeidstillatelser og etablering av datterselskap. Importfirma vil benytte advokat for å sette opp kontrakt. Importlandets ideelle institusjoner: Lokal avdeling av Transparency International har produsert retningslinjer for å motarbeide korrupsjon. Importlandets forretningsnettverk: Handelskammeret trekker opp etiske retningslinjer Familienettverkene har meget god kontakt med de primære forretningsinteresser. Uavhengige konsulenter må ofte benyttes for å analysere offentlig informasjon. Agenter må ikke motta udokumenterte kommisjoner og må godkjenne firmaets antikorrupsjons policy Privat sektor må få tilgang til offentlige innkjøpsrutiner og reglement. IKT-sektoren vil forsyne prosjektet med lokale ressurser. Lokale underleverandører vil benyttes for standard hardware og software. Importlandets banker: Statsbanken har ønske om privatisering men ikke samme ønske om en rettferdig tilbudsprosess. Importlandets forskningsinstitusjoner: Sentrale personer i forskning vil omtale prosjektet. Institusjonen vil foreta generell overføring av teknologikompetanse. Importlandets media: Journalister må få kurs og opplæring i ny teknologi. Massemedia kan være et filter for offentlig informasjon og presentere denne i fornuftige format. Massemedia må benyttes for å avertere og informere om nye prosjekt og tjenester Side 61 av 79

18 Importfirma: Importfirma vil opprette en lokal styringskomité. Importfirma vil opprette en teknisk gruppe. Importfirma vil utnevne en sponsor for prosjektet. Importfirma vil utnevne en koordinator for prosjektet. Importfirmaets ansatte vil få opplæring i bruk av utstyret. Importfirma vil opprette spesielle ekspertgrupper som vil arbeide med div. problemstillinger. Importlandets borgere: Må få tilgang til offentlig informasjon. Eier den offentlige informasjonen. Må få tilgang til offentlig dokumentasjon. Må få tilgang til informasjon om kommersielle avtaler mellom administrasjon og leverandører. Må få tilgang til politiske råd og beslutninger. Ungdom, kvinner og underprivilegerte grupper må få tilgang til informasjon v.h.a. enkel og billig teknologi. Landets borgere omfatter beboere i landet, emigranter og immigranter. Norsk ambassade i importlandet: Ambassadør og handelsattache ønsker å bli informert om prosjektet. Andre land: Naboland kan ha særinteresser m.h.t. til tilgang til informasjon om prosjektet. Naboland ønsker innsyn i prosjektet. Stormakter kan ha særinteresser, kan være virkelig oppdragsgiver. Andre land kan være med og finansiere prosjektet. USAID finansierer endel reformer og prosjekt. USA må tillate import av amerikansk-bygde komponenter. Andre lands leverandører av teknologi kan ha levert, eller vil levere, teknologi som berører prosjektet Side 62 av 79

19 Trinn 2: Generalisering, Aggregering og Arvelighet Institusjoner Ideelle institusjoner og stiftelser Finansieringsinstitusjoner Forskningsinstitusjoner ansatt i Sentrale personer uttaler seg om prosjekt Banker Garantiinstitusjoner Statsbank Forretningsbank Figure 34 Institusjoner Side 63 av 79

20 Religion Institusjon består av består av Land Politisk parti består av Etnisk gruppe Religion Figure 35 Regioner, institusjoner, land, politiske partier, etniske grupper og religion Side 64 av 79

21 Land Språk Import/Eksport restriksjoner 1+ Borgere Stats administrasjon ansatt i ansatt i uttaler seg om prosjekt Sentrale personer 1+ bruker av teknologi Andre statsansatte Innbyggere Emigranter Immigranter Administrativ Departement Kontrollkomite Riksrevisjon reform Direktorat for bekjempelse av korrupsjon Direkotrat for offentlige innkjøp Norsk Ambassade i importlandet ansatt ansatt Ambassadør Handelsattache Styringskomite Teknisk komite Figure 36 Statsadministrasjon og borgere ved egovernment-prosjekt Side 65 av 79

22 Land Språk Import/Eksport restriksjoner Stats administrasjon ansatt i Sentrale personer uttaler seg om prosjekt Direktorat for bekjempelse av korrupsjon Direkotrat for offentlige innkjøp Norsk Ambassade i importlandet ansatt ansatt Ambassadør Handelsattache Figure 37 Statsadministrasjon ved private prosjekt Side 66 av 79

23 Forretningsnettverk Eksportlandets forretningsnettverk "Private Diplomater" Underleverandører Konsulenter Personnettverk Organisasjonsrepresentanter Forskere Importlandet forretningsnettverk Agenter Underleverandører Handelskammer Konsulenter Familienettverk Figure 38 Forretnings-nettverk Side 67 av 79

24 Media Eksportlandets Media Importlandets Media Juridisk 2 1+ Journalister Journalister Lovgivning Jurister Figure 39 Media Figure 40 Juridisk Ansatte 1+ Firma Ledelse Reglement for Etisk Adferd Program for å bekjempe bestikkelser Prosjekter Oversikt over finansielle transaksjoner Revisor Datterselskaper Styringskomite Teknisk gruppe Sponsor Koordinator Ekspertgrupper Figure 41 Firma Side 68 av 79

25 Familie Mor Far Barn Figure 42 Familie Trinn 3: Interessent-objektmodell og Sammenhenger Se fig. 2 under Sammendrag og Konklusjoner Side 69 av 79

26 Trinn 4: SWOT-analyse Institusjon_påvirker_Prosjekt Transparency International beskriver korrupsjon og oppmunterer myndigher til å iverksette lovverk mot korrupsjon. FN finansierer del-prosjekt og opplæring. Verdensbanken finansierer prosjekt. Banker og institusjoner vil finansiere prosjektet og besørge eksportgarantier. Lokal avdeling av Transparency International har produsert retningslinjer for å motarbeide korrupsjon. Forskningsinstitusjonen vil foreta generell overføring av teknologikompetanse. ESCWA er en drivkraft i den økonomiske og sosiale utviklingen. UNDP beskriver den generelle utviklingen i de arabiske land. Arabisk språk er både en arv, ressurs og katastrofe. Lokal avdeling av Transparency International har produsert retningslinjer for å motarbeide korrupsjon. Statsbanken i importlandet har ønske om privatisering men ikke samme ønske om en rettferdig tilbudsprosess. Sentrale personer i forskning vil omtale prosjektet. USAID finansierer endel reformer og prosjekt. Admin_påvirker_Prosjekt Eksportlandet har departement som håndterer offentlig støttede prosjekt. Departementet har direktorat som fordeler midler til prosjekt. Administrasjonens kontrollkomité vil vurdere prosjektet. Riksrevisjonen vil sørge for at offentlige midler blir riktig benyttet. Sentrale personer i administrasjonen vil omtale prosjektet. Administrasjonen i importlandet har sannsynligvis initiert en administrative reform. Administrasjonen i importlandet har sannsynligvis utviklet strategier og målsetninger for den teknologiske utviklingen. Sentrale personer i administrasjonen vil omtale prosjektet. Administrasjonen i importlandet vil opprette en styringskomité. Administrasjonen i importlandet vil opprette en teknisk komité. Administrasjonen i importlandet vil revidere prosjektets forbruk og fremdrift. Administrasjonen i importlandet har opprettet egen institusjon for å styre offentlige innkjøp. Et eget direktorat er ansvarlig for å bekjempe korrupsjon. Ansatte i importlandet har mangelfulle språkkunnskaper. Ansatte i importlandet har mangelfull kompetanse på bruk av moderne teknologi. Naboland kan ha særinteresser m.h.t. til tilgang til informasjon om prosjektet. Naboland ønsker innsyn i prosjektet Side 70 av 79

27 Stormakter kan ha særinteresser, kan være virkelig oppdragsgiver. Andre land kan være med og finansiere prosjektet. USA må tillate import av amerikansk-bygde komponenter. Borgere_påvirker_Prosjekt Borgere i importlandet må få tilgang til offentlig informasjon. Borgere i importlandet eier den offentlige informasjonen. Borgere i importlandet må få tilgang til offentlig dokumentasjon. Borgere i importlandet må få tilgang til informasjon om kommersielle avtaler mellom administrasjon og leverandører. Borgere i importlandet må få tilgang til politiske råd og beslutninger. Ungdom, kvinner og underprivilegerte grupper må få tilgang til informasjon v.h.a. enkel og billig teknologi. Importlandets borgere omfatter beboere i landet, emigranter og immigranter. Ambassade_påvirker_Prosjekt Ambassadør og handelsattache ved Den Norske Ambassade i importlandet ønsker å bli informert om prosjektet. Nettverk_påvirker_Prosjekt "Private diplomater" (organisasjonsrepresentanter, forskere, konsulenter) selger og gjennomfører mange prosjekt. Uavhengige konsulenter evaluerer prosjekter. Prosjektet vil benytte underleverandører fra eksportlandet. Handelskammeret i importlandet trekker opp etiske retningslinjer Familienettverkene i importlandet har meget god kontakt med de primære forretningsinteresser. Uavhengige konsulenter må ofte benyttes for å analysere offentlig informasjon. Agenter i importlandet må ikke motta udokumenterte kommisjoner og må godkjenne firmaets anti-korrupsjons policy Privat sektor i importlandet må få tilgang til offentlige innkjøpsrutiner og reglement. IKT-sektoren i importlandet vil forsyne prosjektet med lokale ressurser. Lokale underleverandører i importlandet vil benyttes for standard hardware og software. Andre lands leverandører av teknologi kan ha levert, eller vil levere, teknologi som berører prosjektet Side 71 av 79

28 Media_påvirker_Prosjekt Media vil omtale prosjekter over en viss størrelse. Journalister i importlandet må få kurs og opplæring i ny teknologi. Massemedia i importlandet kan være et filter for offentlig informasjon og presentere denne i fornuftige format. Massemedia i importlandet må benyttes for å avertere og informere om nye prosjekt og tjenester. Firma_påvirker_Prosjekt Eksportfirmaets ledelse vil sette krav til lønnsomhet. Eksportfirmaet må rapportere fremdrift og pengebruk ved offentlig støttede prosjekt. Eksportfirmaet må opprette god personlig kontakt med ansatte i statsadministrasjonen. Eksportfirmaet må ha et reglement for etisk adferd. Eksportfirmaet må utvikle et program for å motvirke bestikkelser og dette må benyttes i alle forretningssammenhenger. Eksportfirmaet oppretter kontakt med lokale nettverk for å skaffe seg kontrakter, og betaler kommisjoner. Eksportfirmaet må sørge for at potensielle kontraktører og underleverandører har etiske normer mot bestikkelser. Eksportfirmaet må opprettholde fullstendige oversikter over alle finansielle transaksjoner. Eksportfirmaet outsourcer arbeid til underleverandører. Eksportfirmaets revisor reviderer firmaets regnskaper. Whistleblowers i eksportfirmaet har behov for reglement slik at de beskyttes mot represalier. Eksportfirma vil besørge teknisk opplæring av mottakers personell. Eksportfirma vil planlegge teknologisk samarbeid og overføring av kunnskap. Eksportfirma vil besørge teknisk akseptanse og overføring av ansvar til mottaker. Ekportfirma vil opprette et datterselskap i importlandet. Importfirma vil opprette en lokal styringskomité. Importfirma vil opprette en teknisk gruppe. Importfirma vil utnevne en sponsor for prosjektet. Importfirma vil utnevne en koordinator for prosjektet. Importfirmaets ansatte vil få opplæring i bruk av utstyret. Importfirma vil opprette spesielle ekspertgrupper som vil arbeide med div. problemstillinger. Person_påvirker_Prosjekt Ansatte må arbeide i lengre perioder i importlandet Side 72 av 79

29 Familie_påvirker_Person Ansattes familier må i endel tilfelle flytte til importlandet. Person_påvirker_Firma Personer i firmaets- og prosjektets ledelse må ha klare roller i forhold til arbeidsoppgaver og prioriteringer. Juridisk_påvirker_Firma Eksportfirmaet vil benytte advokat til å formulere kontrakt. Importlandets lovverk må tillate fri tilgang til offentlig informasjon. Importlandets lovverk må tillate andre sider ved importen slik som miljøhensyn osv. Eksportfirma vil benytte lokal advokat for å vurdere kontrakt, arbeidstillatelser og etablering av datterselskap. Importfirma vil benytte advokat for å sette opp kontrakt. Trinn 5: Strategi for Involvering Dette punktet har ikke vært mulig å dekke innenfor tidsrammen av denne rapporten Side 73 av 79

30 Trinn 6: Strategi for Implementering Interessentanalysen vil være et integrert element både i forberedelser- og ved gjennomføring av prosjektet: - Beslutningsunderlag m.h.t. gjennomføring av prosjektet. Vurdering av prosjektet vil foretas fortløpende. Basert på dette underlaget vil det ved definerte tidspunkt ( Decision Gates ) tas beslutning m.h.t. om prosjektet skal videreføres. Det gis samtidig anbefalinger m.h.t. ønskede forbedringer i beslutningsunderlaget. Denne vurdringen gjøres ofte v.h.a. en standard sjekkliste (f.eks. PDRI) og vekting mellom elementer. D.v.s. at metodikken er enkel og støttes v.h.a. spreadsheets. - Utføre risikoanalyse. Denne vil baseres på et subset av elementer fra prosjektvurderingen samt andre elementer det er nødvendig å vurdere. Det er to mulige angrepsvinkler m.h.t. risikoanalysen: - Enkel gjennomføring v.h.a. spreadsheets og presentasjonsverktøy - Modellering av prosjektet slik at risiki, organisering, flaskehalser osv. Simuleres før oppstart av prosjektet. - Interessentanalysen gjennomføres ved at interessenter kartlegges i h.h.t. metodikk beskrevet foran, evt. kombinert med gjenbruk av tidligere analyser. Analysen vil bl.a. basere seg på informasjon fra prosjektvurdering og risikoanalyse. Basert på en vurdering av prosjektet ( one-off /repetitiv, kompleksitet, varighet osv.) vil det være to angrepsvinkler m.h.t. gjennomføring av analysen: - En enkel analyse v.h.a. skjema. Påvirkning og viktighet vurderes. - Objekt-orientert analyse, model og software som gir mulighet til å gjøre varierte analyser og oppfølging av interessenter. Modell og software vil være gjenbrukbare av andre tilsvarende prosjekt. - System for balansert målstyring vil basere seg på elementer fra analysene over. Systemet (software) for målstyringen vil integreres med systemet (software) for interessent-oppfølging Side 74 av 79

31 Balanced Scorecard System Project Definition Rating Index Stakeholder Analysis Stakeholder Modeling Stakeholder Management System Risk Assessment Stakeholder Information Stakeholder Models Business Development DG1 Feasibility DG2 Concept DG3 Preparation DG4 DG5 selection Execution study phase for Execution phase Operations Figure 43 Integrert prosjekt-oppfølging Side 75 av 79

32 Trinn 7: Strategi for Oppfølging Prosjektets prestasjoner vil følges opp mot en planlagt kurve over forbruk av målbare- og (forhåpentligvis) ikke-målbare ressurser i h.h.t. definisjoner i den balanserte målstyring. Fortjente og forbrukte tall vil beregnes periodisk og plottes mot planlagt. F.eks. vil plotting av kost- og timeutgang kunne gi følgende bilde av forsinkelser og budsjettoverskridelser i prosjektet: Figure 44 Planlagte, fortjente og forbrukte ressurser Side 76 av 79

33 Noen primære interessenter ved gjennomføring av prosjektet vil være prosjektledelse, styringskomité og oppdragsgivere. Det er grunn til å anta at det vil opprettholdes et statisk forhold m.h.t. grad av innflytelse på prosjektet sålenge prestasjoner ligger på, eller over, det planlagte nivå. Synker imidlertid prestasjoner over på den "negative" siden et det grunn til å anta at prosjektledelsens innflytelse på prosjektet vil synke samtidig som styringskomité og oppdragsgivere vil øke sin innflytelse for å bedre prestasjonsnivået: Figure 45 Grad av innflytelse vs. prosjektets prestasjonsnivå Tilsvarende betraktninger (beregninger) vil kunne etableres for alle viktige interessenter vs. prosjektets prestasjons-indikatorer og benyttes for å etablere dynamiske- og funksjonelle modeller for det konkrete prosjektet. Objekt-, dynamiske- og funksjonelle modeller vil kunne benyttes i prosjektets databaserte oppfølgingssystem Side 77 av 79

34 16. Elektroniske vedlegg Vedlegg 1 Presentasjon Vedlegg 2 CESAR tekstanalyse Vedlegg 3 NCSIS tekstanalyse Powerpoint PDF PDF Side 78 av 79

35 17. Kildehenvisninger 1 Object-Oriented Modeling and Design, James Rumbaugh et. al, Prentice-Hall Project Stakeholder Management, David I. Cleland, University of Pittsburgh, september Nationmaster, 4 The World Factbook, 5 ESCWA, United Nations Economic & social Commission for Western Asia, 6 UNDP Arab Human Development Report Johansen, Agnar & Torp, Olav, 2003: Tips og råd til effektiv prosjektoppstart, Oppstart og avslutning av prosjekter, Norsk senter for prosjektledelse 8 Karlsen, Jan Terje, 2001: Håndtering av prosjektets interessenter, rapport fra prosjektet Prosjektet of omverdenen i regi av Norsk senter for prosjektledelse. 9 EU Information Society, 10 SIMULA Research Laboratory, 11 UML, 12 Objektorientert analyse og Design, Tom Nystrøm, Næringsakademiet Stakeholder Identification in the Requirements Engineering Process, Sharp og Finkel Sharp, Finkelstein & Galal, 1999, 14 HyperGrammar, 15 Ressurssidene, 16 Global Corruption Report 2003, 17 WSIS, innlegg av President Lahoud, 10.asp 18 Transparency International: Business Principles for Countering Bribes, December 2003, 0ea TV2 oppslag om leveranser fra Cesar 20 Cesar 21 Water Data Banks Project, 22 International Monetary Fund 23 NCSIS - National Civil State Information System Project Initiation Document 24 MOIM - Ministry of Interior and Municipalities 25 OMSAR 26 OMSAR egovernment Strategy 27 Country Commercial Guide 2004 Lebanon 28 Arabic issues %20Web%20Help%20Files/Web%20Help%20Folders/202%20-%20SW%20WebHelp/00._202_- _SW_Help.htm 29 Beirut Declaration, Side 79 av 79

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter

Detaljer

Næringslivets utøvelse av samfunnsansvar på menneskerettighetsområdet:

Næringslivets utøvelse av samfunnsansvar på menneskerettighetsområdet: Næringslivets utøvelse av samfunnsansvar på menneskerettighetsområdet: En kartlegging av praksis i små og mellomstore selskaper med virksomhet i Afrika og Asia Report 10/2014 ilpi.org 1 International Law

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 1.0 August 2009 Det er med glede vi lanserer en offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! For hver term var utfordringen å få enighet om hvilken norsk term som skal

Detaljer

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009 God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 1: Modell Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter to separate deler: Del 1 Modell Del 2 Veiledning

Detaljer

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring?

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring? SIRK Nr 1, vår 2015, 23. årgang Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nr 1 2015 Nye krav til bruk av internrevisjon The Bedrock of Quality s. 24 Integrert rapportering hva innebærer det? s. 37 Lykkes

Detaljer

PROSJEKT EMPLOYER SUPPORT Sivilt-militært samarbeid om kompetanse og erfaring

PROSJEKT EMPLOYER SUPPORT Sivilt-militært samarbeid om kompetanse og erfaring PROSJEKT EMPLOYER SUPPORT Sivilt-militært samarbeid om kompetanse og erfaring Innhold EMPLOYER SUPPORT 5 DEL I SAMMENDRAG 7 Konklusjoner 7 Anbefalinger 7 2.Forankring og støtte 8.Organisasjon 8 Informasjon

Detaljer

PROSJEKTFORVALTNINGSMAPPE INNHOLD. 1. Om prosjektforvaltningsmappen

PROSJEKTFORVALTNINGSMAPPE INNHOLD. 1. Om prosjektforvaltningsmappen PROSJEKTFORVALTNINGSMAPPE INNHOLD 1. Om prosjektforvaltningsmappen 2. Innledning Hva er FOKUS FOKUS fra prosjekt til program Oversikt over telefon og mailadresser FOKUS 3. Årshjulet 4. Prosjektsøknader

Detaljer

Rapport. Interoperable betalingstjenester for lading av elbil. Forfattere: Trond Foss Liv Øvstedal Kristin Ystmark Bjerkan Marianne Elvsaas Nordtømme

Rapport. Interoperable betalingstjenester for lading av elbil. Forfattere: Trond Foss Liv Øvstedal Kristin Ystmark Bjerkan Marianne Elvsaas Nordtømme - Åpen Rapport Interoperable betalingstjenester for lading av elbil Forfattere: Trond Foss Liv Øvstedal Kristin Ystmark Bjerkan Marianne Elvsaas Nordtømme SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

Detaljer

Håndtering av prosjektets interessenter;

Håndtering av prosjektets interessenter; Håndtering av prosjektets interessenter; en studie av hvilke utfordringer og problemer prosjekter møter Jan Terje Karlsen Norwegian School of Management P.O.Box 580 1302 Sandvika, Norway jan.terje.karlsen@bi.no

Detaljer

Høyere utdanning i India: reformer og tendenser Konsekvenser for norske universiteter og høgskoler som vil samarbeide med India.

Høyere utdanning i India: reformer og tendenser Konsekvenser for norske universiteter og høgskoler som vil samarbeide med India. Høyere utdanning i India: reformer og tendenser Konsekvenser for norske universiteter og høgskoler som vil samarbeide med India Rapport 03/2012 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk 1 Takk til bidragsyterne Vi vil gjerne takke Ashley Hanna (HP) og Stuart

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER

PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER Ottar Kvindesland og Tor Børge Salvesen Masteroppgave PROSJEKTARBEID I OPPSTARTSBEDRIFTER Sandnes, 15.01.2011 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Detaljer

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen GRØNNERE LEVERANSEKJEDER Rapport til UD/KOMPaktgruppen 1 Sammendrag... 3 Tiltak 1: Sikre konsistens mellom offentlige anskaffelser og private innkjøp... 3 Tiltak 2: Etablere og drifte et nettsted for kompetanse,

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Myter og sannheter om risikoanalytisk tilnærming

Myter og sannheter om risikoanalytisk tilnærming NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Roy Henrik Knudsen: Myter og sannheter om risikoanalytisk

Detaljer

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007

Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Masteroppgave i informasjonssystemer Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Innfo/ring av CRM i offentlig sektor Geir Andre Lund Morten Zernichow Geir André Lund og Morten

Detaljer

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade i utvalgte kommuner Ragnar

Detaljer

Oppstart av prosjekter (Project Startup)

Oppstart av prosjekter (Project Startup) Hovedoppgave Oppstart av prosjekter (Project Startup) av stud. techn. Anders Falck Øien og stud. techn. Bjørn Jarl Fagerlund NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for produksjons- og

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Prestasjonsbasert logistikk (PBL) muligheter og utfordringer

Prestasjonsbasert logistikk (PBL) muligheter og utfordringer FFI-rapport 2011/01567 Prestasjonsbasert logistikk (PBL) muligheter og utfordringer Steinar Gulichsen, Joachim Reitan og Tore Listou (FSTS) Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. november 2011 FFI-rapport

Detaljer

Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport

Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport FFI-rapport 2007/01204 Beskyttelse av samfunnet 5: Sårbarhet i kritiske IKT-systemer sluttrapport Håvard Fridheim og Janne Hagen Forsvarets forskningsinstitutt/norwegian Defence Research Establishment

Detaljer

Eksamensoppgave egovernment NTNU våren 2008 19.04.2008. Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008. Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i

Eksamensoppgave egovernment NTNU våren 2008 19.04.2008. Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008. Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008 Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i Fredrikstad kommune? Eksamensoppgaven er utarbeidet av Turid Johansen og Karine Engebretsen studentnummer 702840 og

Detaljer

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling DIFI Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling Prosjektdokument fra Semicolon Dato: 19. mars 2014 Versjon: 0.9 Forfattere: DNV GL: Per Myrseth Karde: Erlend Øverby Karde: Geir Jevne Karde:

Detaljer

INTERNREVISOREN. Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang. Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene?

INTERNREVISOREN. Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang. Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene? INTERNREVISOREN Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene? (Se sidene 9-17) Styrets leder har ordet En ny milepel er nådd! Generalforsamlingen

Detaljer

Benchmarking av prosjektstyring

Benchmarking av prosjektstyring Benchmarking av prosjektstyring Et hovedprosjekt under forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 Dato: 1. oktober 1996 Åpen versjon FORORD Denne rapporten oppsummerer aktivitetene i og konklusjonene

Detaljer

OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02712-8 384541 80

OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02712-8 384541 80 TITTEL SINTEF RAPPORT Risiko og sikkerhet i transport (RISIT) SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks:

Detaljer