Rundskriv Retningslinjer for behandling av klager hos forsikringsformidlere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskriv Retningslinjer for behandling av klager hos forsikringsformidlere"

Transkript

1 Rundskriv Retningslinjer for behandling av klager hos forsikringsformidlere RUNDSKRIV: 4/2014 DATO: RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forsikringsformidlere Filialer i Norge av utenlandske forsikringsformidlere (NUF) FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

2 1. Bakgrunn Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA) offentliggjorde 16. mai 2014 "Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling" (se lenke til originaldokument i vedlegg). Disse retningslinjene er utarbeidet for å bidra til et samordnet tilsyn med forsikringsformidlere. Finanstilsynets tilsyn med forsikringsformidlernes klagebehandling er basert på disse retningslinjene. I Norge gjelder retningslinjene for forsikringsmeglere og forsikringsagenter, herunder underagenter, og utenlandske forsikringsformidlere som er etablert i Norge. Retningslinjene skal bidra til å styrke forbrukervernet, de skal virke normgivende og gi grunnlag for enhetlig oppfølging. Retningslinjene beskriver hva Finanstilsynet mener forsikringsformidlerne bør legge til grunn i sin behandling av klager. Finanstilsynet har ansvar for at virksomheter under tilsyn, inkludert forsikringsformidlere, virker på en hensiktsmessig og betryggende måte og at de ivaretar forbrukernes interesser og rettigheter. Finanstilsynet vurderer en klage som en form for erklæring fra en person når vedkommende ikke er fornøyd med en forsikringsmeglers eller forsikringsagents forsikringsformidlingsvirksomhet. Klagen bør være skriftlig. Klagebehandling vil være noe annet enn behandling av krav og anmodninger om oppfyllelse av forsikringsavtalen, opplysninger eller avklaringer. Retningslinjene gjelder kun klager på selve forsikringsformidlingsvirksomheten. Dersom forsikringsformidleren mottar en klage som gjelder forsikringsselskapet, og forsikringsformidleren ikke har myndighet til å behandle klagen på vegne av selskapet, gjelder ikke disse retningslinjene. I så fall skal formidleren underrette klageren om dette og oversende klagen til forsikringsselskapet. Dersom en forsikringsformidler etter fullmakt eller utkontraktering behandler en klage på vegne av forsikringsselskapet, vil retningslinjer for forsikringsselskapets klagebehandling gjelde. Disse retningslinjene som gjelder for norske forsikringsselskaper og filialer i Norge av utenlandske forsikringsselskaper (NUF), er gitt i Finanstilsynets rundskriv 4/ Retningslinjer for behandling av klager hos forsikringsformidlere Forsikringsformidlernes retningslinjer må oppfylle følgende minstekrav: 1. Klagebehandlingsrutine. Forsikringsformidler må ha en rutine for å behandle klager. De(n) som blir utpekt som ansvarlig for å gjennomføre og overholde rutinen, må ha nødvendig autoritet, ekspertise, ressurser og tilgang til relevant informasjon. Rutinen skal være skriftlig og gjelde for kunder, forsikrede, skadede tredjeparter, rettighetshavere mv. Rutinen skal gjøres kjent for alle relevante ansatte hos forsikringsformidler. 2 Finanstilsynet

3 2. Klagebehandlingsfunksjon. Forsikringsformidler må ha en klagebehandlingsfunksjon som muliggjør en rettferdig klagebehandling og, med unntak av formidlere med bare én ansatt, at mulige interessekonflikter blir identifisert og redusert. 3. Registrering. Forsikringsformidler må registrere innkomne klager i et internt register på en hensiktsmessig måte. Det som skal registreres, er: - klageårsak - opplysninger om klageren - dato for mottak - besvarelse og sluttbehandling av klagen - resultat/avgjørelse og forsikringstype Finanstilsynet ber forsikringsformidlerne, så langt det er mulig, å registrere klager som har kommet inn etter 1. januar Rapportering/dokumentasjon. Forsikringsformidler skal ved forespørsel kunne gi Finanstilsynet opplysninger om klager og klagebehandling slik at Finanstilsynet kan kontrollere om disse retningslinjene er fulgt. Opplysningene skal dekke antall mottatte klager og forholdene nevnt i foregående punkt 3. Registrering. 5. Oppfølging av klagebehandling hos forsikringsformidler. Forsikringsformidler må gå nøye gjennom mottatte klager for å sikre at eventuelle svakheter blir forbedret, for eksempel ved å - undersøke årsakene til klagene - vurdere om årsakene til klagene også kan gjelde for andre deler av forsikringsformidlingsvirksomheten, som det ikke har kommet klager på - rette forholdene der det er nødvendig 6. Informasjon om og publisering av klagebehandlingsprosedyre. Forsikringsformidler må: a) Gi skriftlig informasjon om sin klagebehandlingsprosedyre ved forespørsel og ved bekreftelse av klagemottak. b) Publisere informasjon om sin klagebehandlingsprosedyre på en lett tilgjengelig måte, for eksempel i brosjyre, kontrakter, på forsikringsformidlers nettsted e.l. c) Gi klar og oppdatert informasjon om sin klagebehandlingsprosedyre, herunder: i. Hvordan man skal levere klage: Dette bør omfatte hva slags informasjon klageren skal oppgi og kontaktinformasjon på person eller avdeling hos forsikringsformidler som klagen skal sendes til. ii. Opplysninger om klagebehandlingsprosessen: Dette bør omfatte hvor raskt forsikringsformidler kan bekrefte at klagen er mottatt, forventet behandlingstid, informasjon om at det etter klagebehandling hos forsikringsformidler er mulig å klage saken inn for Finansklagenemnda og Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet. d) Holde klageren informert om videre behandling av klagen. Finanstilsynet 3

4 7. Regler for klagebehandlingen. Forsikringsformidler må: a) Samle og undersøke all informasjon knyttet til en klage. b) Kommunisere med klageren i et klart og forståelig språk. c) Svare uten unødig opphold. Dersom svar ikke kan gis innen forventet behandlingstid, bør formidler informere klageren om årsaken og om forventet tidspunkt for sluttbehandling. d) Redegjøre for formidlers avgjørelse. Avgjørelsen må være skriftlig. e) Redegjøre for klagerens mulighet til å klage saken inn for Finansklagenemnda og Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet. Emil R. Steffensen direktør for bank- og forsikringstilsyn Runa K. Sæther seksjonssjef Kontaktpersoner: Tilsynsrådgiver Lisbeth Økland, tlf , e-post: Forbrukerkoordinator Anders N. Kvam, tlf , e-post: 4 Finanstilsynet

5 VEDLEGG EIOPAs "Guidelines on complaints-handling by insurance intermediaries" (EIOPA-BoS- 13/164) er tilgjengelig på EIOPAs nettsted i de offisielle språkene i EU. Der ligger også: - veiledningen "One-Minute Guide EIOPA Guidelines on Complaints-Handling by Insurance Intermediaries" med et sammendrag av hva retningslinjene for klagebehandling innebærer, med særlig vekt på små selskaper - veiledningen "Report on Best Practices by Insurance Intermediaries in handling complaints", som illustrerer retningslinjenes anvendelsesområde og som har en nærmere omtale av klagebehandlingsrutine og klagebehandlingsfunksjon, særlig med vekt på små formidlere, og registrering. (Et vedlegg til rapporten illustrerer når retningslinjene får anvendelse.) EIOPA = European Insurance and Occupational Pensions Authority (Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon) Finanstilsynet 5

6 FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling

Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling ffoffor Rundskriv Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling RUNDSKRIV 4/2013 DATO: 07.02.2013 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Filialer

Detaljer

INNHOLD. LOV 2005-06-10 nr 41: Lov om forsikringsformidling.

INNHOLD. LOV 2005-06-10 nr 41: Lov om forsikringsformidling. LOV 2005-06-10 nr 41: Lov om forsikringsformidling. DATO: LOV-2005-06-10-41 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 7 IKRAFTTREDELSE: 2006-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2009-06-19-48 fra

Detaljer

Selskapenes forberedelser til Solvens II

Selskapenes forberedelser til Solvens II Til forsikringsselskapene VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 13/12852 17.12.2013 Selskapenes forberedelser til Solvens II Finanstilsynet vil med dette gi oppdatert informasjon om det kommende europeiske

Detaljer

Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden

Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden Rundskriv Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden RUNDSKRIV: 17/2010 DATO: 05.07.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET Postboks

Detaljer

NOTAT. Spørreundersøkelser personvern. Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354

NOTAT. Spørreundersøkelser personvern. Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354 Spørreundersøkelser personvern På det siste møtet før landsmøtet behandlet AU en søknad fra Svarte Nattakonferansen om bruk

Detaljer

Vedtak om sletting av registrering som forsikringsagentforetak

Vedtak om sletting av registrering som forsikringsagentforetak Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS Mats Ring Postboks 1400 Vika 0115 OSLO 22.06.2010 SAKSBEHANDLER: Geir David Johannessen VÅR REFERANSE: 09/14448 DERES REFERANSE: M1797136/1/130649-001/MARI DIR.TLF:

Detaljer

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Rundskriv Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål RUNDSKRIV: 11/2010 DATO: 03.03.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forretningsbanker Sparebanker FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Foretaket... 2 2. Hva forretningsvilkårene gjelder... 3 3. Kundeklassifisering... 3 4. Kundens ansvar for opplysninger

Detaljer

Etiske regler for forsikringsmegling

Etiske regler for forsikringsmegling Etiske regler for NFT forsikringsmegling 2/2007 Etiske regler for forsikringsmegling av Tore Bråthen Norske Forsikringsmegleres Forening vedtok i 2006 nye etiske regler for meglervirksomhet. Artikkelen

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Satan. jrø6002 Dok.nr. 1 2 MÅR 2007. Registrering av verv og økonomiske interesser - www.styrevervregisteret.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Satan. jrø6002 Dok.nr. 1 2 MÅR 2007. Registrering av verv og økonomiske interesser - www.styrevervregisteret. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Ordfører Rådmann Administrerende direktør Satan. jrø6002 Dok.nr. Aikivnr. Ol& Eksp. U.off. 1 2 MÅR 2007 Saksh. (Referanse må oppgis) "Var referanse: 200601683-8 Arkivkode: 064024

Detaljer

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor 30.10.2013 Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor Fastsatt første gang av FNO Servicekontor 14.04.2011, i kraft 01.08.2011. Sist endret av Finans Norge 30.10.2013, i kraft

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

EIA-skandalen. av Lisbeth Strand

EIA-skandalen. av Lisbeth Strand NFT EIA-skandalen 3/2006 EIA-skandalen av Lisbeth Strand Lisbeth Strand lisbeth.strand@kredittilsynet.no EIA-saken slo ned som en bombe i forsikringsmarkedet i Norge i november 2005. Daglig leder i European

Detaljer

Nye regler og endringer i eiendomsmeglingslov og -forskrift

Nye regler og endringer i eiendomsmeglingslov og -forskrift Rundskriv Nye regler og endringer i eiendomsmeglingslov RUNDSKRIV: 16/2010 DATO: 01.07.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater med eiendomsmeglingsvirksomhet Personer som har tillatelse

Detaljer

Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder.

Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder. Regler om BankID Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i Finansnæringens Servicekontor 6. juni 2000 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor 16. juni 2000. Senest endret av

Detaljer

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005)

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innst. O. nr. 88 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om lov om forsikringsformidling Til Odelstinget 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag

Detaljer

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 1 Alminnelige Forretningsvilkår Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 August 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET 1.1 KONTAKTINFORMASJON 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER 1.3 COSMOS MARKETS AS TILLATELSE

Detaljer

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold 1 0. BAKGRUNN Arcus-Gruppen arbeider kontinuerlig med å utvikle holdninger og oppfølgingssystemer i konsernet

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Krav til etterutdanning for revisorer

Krav til etterutdanning for revisorer Rundskriv Krav til etterutdanning for revisorer RUNDSKRIV: 10/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Revisjonsselskaper Revisorer FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Innhold 1 Innledning

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 3 Fakturering Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet.

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 3 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 4 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 4 Kapittel 2. Definisjoner... 6 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Informasjon til foreldre/verge om erklæringen

Informasjon til foreldre/verge om erklæringen Informasjon til foreldre/verge om erklæringen 1. Formålet med erklæringen Riktig og fullstendig informasjon om forsikredes (barnets) helse på søknadstidspunktet er avgjørende for å foreta en riktig risikovurdering.

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Rundskriv Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål RUNDSKRIV: 29/2011 DATO: 01.12.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Sparebanker Forretningsbanker Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner

Detaljer