TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO"

Transkript

1 TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

2 Display ON/OFF Mode/ Alarm Menu Sleep Select/i +5 eii r Tuning/Skip e Antenna USB AUX IN PHONES AC: 230V ~ 3

3 DEUTSCH 5 SICHERHEIT UND INFORMATIONEN 6 STROMVERSORGUNG 7 AUF EINEN BLICK 8 EINSTELLUNGEN 11 RADIO-BETRIEB 13 BLUETOOTH-BETRIEB 14 TIMER-BETRIEB 15 SONDERFUNKTIONEN ENGLISH 17 SAFETY AND INFORMATION 18 POWER SUPPLY 19 OVERVIEW 20 SETTINGS 23 RADIO MODE 25 BLUETOOTH MODE 26 TIMER MODE 27 SPECIAL FUNCTIONS FRANCAIS 29 INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE 30 ALIMENTATION ELECTRIQUE 31 APERCU 32 RÉGLAGES 35 MODE RADIO 36 MODE BLUETOOTH 38 MODE MINUTERIE 39 FONCTIONS SPÉCIALES DANSK 41 SIKKERHED OG INFORMATION 42 STRØMFORSYNING 43 OVERSIGT 44 INDSTILLINGER 47 RADIOTILSTAND 49 BLUETOOTH-TILSTAND 50 TIMER TILSTAND 51 SPECIAL FUNCTIONS SVENSKA 53 SÄKERHET OCH INFORMATION 54 STRÖMFÖRSÖRJNING 55 ÖVERSIKT 56 INSTÄLLNINGAR 59 LÄGET RADIO 61 LÄGET BLUETOOTH 62 TIMERLÄGE 63 SPECIALFUNKTIONER SUOMI 65 TURVALLISUUS JA TIEDOT 66 VIRTALÄHDE 67 YLEISKATSAUS 68 ASETUKSET 71 RADIOTILA 73 BLUETOOTH-TILA 74 AJASTINTILA 75 ERIKOISTOIMINNOT NORSK 77 SIKKERHET OG INFORMASJON 78 STRØMFORSYNING 79 OVERSIKT 80 INNSTILLINGER 83 RADIOMODUS 85 BLUETOOTH-MODUS 86 TIMERMODUS 87 SPESIELLE FUNKSJONER 4

4 SIKKERHET OG INFORMASJON Dette apparatet er laget til avspilling av lydsignaler. Enhver annen bruk er strengt forbudt. 7 Kontroller at enheten er beskyttet mot vanndrypp eller -sprut. 7 Ikke plasser beholdere, slik som vaser, på enheten. Disse vil kunne velte(s) og søle væske på elektroniske komponenter, noe som vil kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko. 7 Ikke plasser åpen ild, slik som for eksempel stearinlys, på enheten. 7 Bruk apparatet kun i et moderat klima. 7 Kontroller at enheten er tilstrekkelig ventilert ved å plassere det minst 10 cm fra andre gjenstander. Dekk ikke til utstyret med aviser, duker, gardiner, osv. 7 Dersom det oppstår feil på grunn av utladninger av statisk elektrisitet eller raske, forbigående brak, nullstill enheten. For å gjøre dette, dra ut strømledningen og sett den i igjen etter noen få sekunder. 7 Når du skal bestemme deg for hvor du vil plassere enheten, vær oppmerksom på at møblers overflater er dekket av ulike typer lakk og plast, hvorav de fleste inneholder kjemiske tilsetningsstoffer. Disse tilsetningsmidlene kan føre til korrosjon på apparatets støtter, noe som etterlater rester på møblers overflater som kan være vanskelige eller umulige å få bort. 7 Ikke bruk noe rengjøringsmiddel, da dette kan skade den omsluttende kassen. Rengjør apparatet ved hjelp av en ren, tørr klut. 7 Åpne aldri den omsluttende kassen rundt apparatet. Produsenten kommer ikke til å akseptere noe ansvar for skader som måtte oppstå som følge av uriktig håndtering. 7 Sørg for at strømstøpselet er lett tilgjengelig. 7 NB! Ved langvarig lytting på høye volum med øretelefonene, kan dette skade hørselen din. RF eksponeringsadvarsel 7 Dette utstyret må installeres og brukes i samsvar med den håndboken som følger med. Enheten består av en innebygd antenne, og må ikke plasseres eller brukes sammen med en annen antenne eller sender. Tekniske data Denne enheten er støyundertrykket ifølge de gjeldende EU-direktivene. Dette produktet oppfyller de europeiske direktivene 1999/5/EC, 2009/125/EC og 2011/65/EU. Typeskiltet er plassert bak på apparatet. Strømtilførsel: 230 V ~, 50 / 60 Hz Maks. strømforbruk: Drifts < 14 W, Standby < 1 W Effekt: DIN 45324, 10% THD 5 W Frekvensbånd: DAB/DAB ,200 MHz FM 87, ,0 MHz Mål og vekt: B x H x T 245 x 135 x 145 mm Vekt omtrent. 1,75 kg Det tas forbehold om tekniske endringer og designmodifiseringer. Miljømessig bemerkning Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan gjenbrukes og resirkuleres. Derfor skal produktet ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall på slutten av levetiden. Ta det med til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger. Dette indikeres av dette symbolet på produktet, i brukerhåndboken og på pakningen. Vennligst forhør deg med de lokale myndighetene for å få opplysninger om nærmeste innsamlingssted. Hjelp til med å beskytte miljøet ved å resirkulere de brukte produktene. NORSK 77

5 AC: 230V 50/60 Hz STRØMFORSYNING Bruk med nettstrøm Kontroller at nettspenningen på typeplaten (på baksiden av enheten) tilsvarer den lokale nettstrømforsyningen. Hvis dette ikke er tilfelle, ta kontakt med din spesialforhandler. 1 Sett strømledningen inn i vegguttaket»ac: 230 V ~ «-kontakten på apparatet. USB PHONES AUX IN 2 Sett strømledningen inn i kontakten (230 V ~, 50/60 Hz). Forsiktig: 7 Enheten er koblet til strømnettet med strømledningen. Trekk ut strømledningen når du ønsker å koble enheten helt fra strømnettet. Dra ut strømledningen for å koble apparatet fra strømnettet. Se til at støpselet er lett tilgjengelig under bruk, og at det ikke blokkeres av andre gjenstander. 78 NORSK

6 OVERSIKT Se figur på side 3. Kontrollere framme Display Viser ulik informasjon som kanalnavn, Time, alarmtid, volum og menyen. ON/OFF + Trykk på knappen, slår apparatet på og av; drei på knappen, justerer Loudnessn. Slår av alarmen Forhåndsinnstillings-knapper til lagring og valg av radiokanaler. Mode/Alarm I driftsmodus: bytter mellom inngangskildene DAB, FM, Bluetooth og AUX. I standby-modus: aktiverer/ deaktiverer alarmfunksjonen; avslutter alarmstandby; trykk og hold inne, aktiverer innstilling for alarmtid og alarmmodus. Menu Sleep Åpner menyen. Aktiverer utkoblingstimer. r Tuning/Skip e I DAB-modus: velger DABradiostasjoner fra programlisten. I FM-modus: tuner inn FMradiostasjoner. Velger menyalternativer. I Bluetooth-modus: velger forrige eller neste spor. Kontrollere på baksiden Antenna USB AUX IN Teleskopantenne. USB-kontakt for oppgradering av programvaren til apparatet. Lydsignal-inngang(stereo/ mono) til tilkobling til et eksternt apparat. TELEFONER Høretelefonkontakt (3.5 mm stereoplugg). AC: 230 V ~, 50 / 60 Hz Forbindelseskontakt til den strømkabelen som følger med. Select/i Bekrefter innstillingene. I DAB-modus: viser DAB-stasjons informasjon. I FM-modus: viser RDS-stasjons informasjon. +5 eii I DAB-/FM-modus: aktiverer nivå 2 av forhåndsinnstillings-taster fra 6 til 10. I Bluetooth-modus: starter og setter avspilling på pause. NORSK 79

7 INNSTILLINGER Tuning og lagring av radiostasjoner (DAB og FM) - førstegangs installasjon Når apparatet slås på for første gang, eller hvis den har vært tilbakestilt til fabrikkinnstillinger, vil Automatisk tuningsystem søke gjennom hele DAB-båndbredden, og lagre stasjoner i programlisten. Apparatet søker deretter gjennom FM-båndet og lagrer de 10 første radiostasjonene som forhåndsinnstillinger 1 til 10. Timeet oppdateres automatisk. 1 For best mottak av DAB/FM-signaler er det tilstrekkelig å dra ut den teleskopiske antennen og rette den ut mot den retningen det er best mottak fra. 2 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. Display:»Welcome to«og deretter»scanning «. Den automatiske radiokanalsøkingen starter, søker etter og lagrer radiokanaler.»preset Full«vises når det er lagret 10 FM-radiostasjoner i forhåndsinnstillingene. Etter det automatiske søket bytter apparatet til standby, og gjeldende Time lyser. Tuning og lagring av DAB- og FMradiostasjoner - etter en fjerning Du kan aktivere det automatiske tuningsystemet igjen. Det er fornuftig hvis du vil bruke apparatet et annet sted, eller søke etter nye DAB-radiostasjoner. 1 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. Display: navnet på radiostasjonen du lytter til, f.eks.»b5 akt«. 2 Åpne menyen med»menu«. 3 Velg alternativet»system«med 4 Velg alternativet»ats«med Display:»Yes«. 80 NORSK 5 Velg alternativet»no«med»r Tuning/Skip e«eller start automatisk stasjonssøk ved å trykke Den automatiske radiokanalsøkingen starter, søker etter og lagrer radiokanaler. Etter det automatiske søket bytter apparatet til standby, og gjeldende Time lyser. Lagre DAB-radiostasjoner på forhåndsinnstillinger Etter det automatiske stasjonssøket, vil alle radiostasjoner være lagret i programlisten. Du kan lagre de DAB-radiostasjoner du ønsker under forhåndsinnstillinger 1 til Velg DAB-radiostasjoner med»r Tuning/Skip e«. Display: navnet på radiostasjonen, og radiostasjonen aktiveres innen 1 sekund. 2 For å lagre DAB-radiostasjonen på en forhåndsinnstilling, trykk og hold inne den tilhørende forhåndsinnstillings-tasten»1«til»5«, til det står»preset 2 stored«. 7 Trykk på»+5«og den ønskede forhåndsinnstillings-tasten»1«til»5«for forhåndsinnstilling 6 til 10. Programmere DAB-radiostasjoner - manuelt 1 Velg DAB-inngangskilde med»mode/alarm«. 2 Åpne menyen med»menu«. Display:»Full scan«. 3 Velg alternativet»manuell tuning«med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke Display: dvs.»5a I74.928«(kanal og frekvens for en DAB-radiostasjon). 4 Velg ønsket frekvens/kanal med»r Tuning/Skip«or»Tuning/Skip e«. 5 Trykk på»select/i«for å bekrefte frekvens/ kanal. Display: signalstyrken. 6 Trykk på»select/i«for å bekrefte innstillingen. DAB-radiostasjonene være lagret i programlisten.

8 INNSTILLINGER Programmere FM-radiostasjoner - manuelt 1 Velg FM-inngangskilde med»mode/alarm«. 2 Åpne menyen med»menu«. 3 Bekreft alternativet»scan setting«ved å trykke Display:»Strong stations«. 7 Du kan velge om apparatet skal søke gjennom radiostasjoner med svake signaler (display»strong stations only«) eller alle radiostasjoner (display:»all stations«). 4 Velg ønsket alternativ med 5 Trykk på»menu«for å åpne menyen. 6 Trykk og holde inne»r Tuning/Skip«eller»Tuning/Skip e«for å søke etter ønsket radiostasjon. Det automatiske søket starter, og stanser på neste kanal med et sterkt signal; eller: trykk kort på»r Tuning/Skip«eller»Tuning/Skip e«inntil du har funnet den frekvensen du ønsker. Frekvensen endres i trinn på 50 khz. 7 For å lagre FM-radiostasjonen på en forhåndsinnstilling, trykk og hold inne den tilhørende forhåndsinnstillings-tasten»1«to»5«til det står»preset 2 stored«. 7 Trykk på»+5«og den ønskede forhåndsinnstillings-tasten»1«til»5«for forhåndsinnstilling 6 til 10. Angi klokkeformatet (12 eller 24 timer) 1 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. Skjerm: f.eks.»b5 akt«. 2 Åpne menyen med»menu«. 3 Velg alternativet»system«med 4 Velg alternativet»time«med Display:»Set Time/Date«. 5 Velg alternativet»set 12/24 hour«med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke Display:»Set 24 hour«. 6 Velg alternativet (12 eller 24 timer) ved å trykke på»r Tuning/Skip e«. 7 Trykk på»select/i«for å bekrefte innstillingen. 8 Trykk på»menu«for å avslutte innstillingen. NORSK 81

9 INNSTILLINGER Oppdatere Timeet - automatisk Enheten vil vanligvis oppdatere Timeet automatisk når den mottar et klokkelsettsignal. Du kan velge fra hvilken kilde (DAB eller FM) oppdateringen skal starte, eller deaktivere denne funksjonen. 1 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. Skjerm: f.eks.»b5 akt«. 2 Åpne menyen med»menu«. 3 Velg alternativet»system«med 4 Velg alternativet»time«med Display:»Set Time/Date«. 5 Velg alternativet»auto update«med Display:»Update from«. 6 Bruk»r Tuning/Skip e«; til å velge den kilden kilde (Any = DAB og FM, eller DAB eller FM) oppdateringen skal starte med. eller velg alternativet»no update«hvis du vil deaktivere oppdateringen. 7 Trykk på»select/i«for å bekrefte innstillingen. 8 Trykk på»menu«for å avslutte innstillingen. Skjerm: f.eks.»b5 akt«. 2 Åpne menyen med»menu«. 3 Velg alternativet»system«med 4 Velg alternativet»time«med Display:»Set Time/Date«. 5 Bekreft alternativet»set Time/Date«ved å trykke Display: f.eks.»set time 08:30«. 6 Still inn timene med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke 7 Still inn minuttene med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke 8 Still inn dagene med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke 9 Still inn måned med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke 10 Angi året med»r Tuning/Skip e«. 11 Trykk på»select/i«for å bekrefte innstillingen. Display:»Time saved«. 12 Trykk på»menu«for å avslutte innstillingen. Oppdatere Timeet - manuelt 1 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. 82 NORSK

10 RADIOMODUS Generelle funksjoner Slå på og av 1 Trykk på»on/off«for å slå på eller av apparatet. Justere volumet 1 Juster volumet ved å benytte» +«. Å justere tunen 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Velg alternativet»system«med 3 Velg alternativet»equaliser«med Display f.eks.:»loudness«. 4 Velg ønsket alternativ med 5 Trykk på»menu«for å avslutte visningen. Lytting med hodetelefoner 1 Koble hodetelefonene til hodetelefonkontakten»phone«(ø 3.5 mm). Dette slår av høyttalerne. Forsiktig: 7 For høyt lydtrykk fra høretelefonene eller hodetelefonene kan gi hørselstap. DAB-modus For best mottak av DAB-signaler er det tilstrekkelig å dra ut den teleskopiske antennen og rette den ut mot den retningen det er best mottak fra. Velge DAB-inngangskilden 1 Velg DAB-inngangskilde med»mode/alarm«. Display:»DAB Mode«, deretter navnet på DAB-radiostasjonen. Å velge lagrede kanaler 1 Velg den kanalen du ønsker ved bruk av forhåndsinnstillings-tastene»1«til»5«(forhåndsinnstillingskanalene 1 til 5) eller»+5 eii«og forhåndsinnstillings-tastene»1«til»5«(forhåndsinnstillingskanalene 6 til 10); eller: velg ønsket stasjon trinnvis ved å trykke på»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke Vise DAB-stasjonsinformasjon 1 For å vise informasjon om aktuell DAB-stasjon, trykk flere ganger Det følgende vises etter hverandre: Informasjonen fra leverandøren (f.eks. sangtittel, e-postadresse), signalstyrke, sjanger, ensemble (f.eks. BR for Bayern), gjeldende frekvens, referanse til signalforstyrrelse (ved optimal signalvisning)»signal error: 0«) overføringshastigheten, gjeldende dato og Time. Innstilling av Dynamic Range Control (DRC) for DAB-stasjoner Når du aktiverer Dynamic Range Control (DRC), kan du høre lave lyder bedre i et høyt miljø. 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Velg alternativet»drc«with»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke Display:»DRC av«. 3 Velg alternativet»drc high«eller»drc low«med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke 4 Trykk på»menu«for å avslutte visningen. 7 DAB-stasjonen må støtte DRC. NORSK 83

11 RADIOMODUS FM-modus For best mottak av FM-signaler er det tilstrekkelig å dra ut den teleskopiske antennen og rette den ut mot den retningen det er best mottak fra. Velg FM-inngangskilden 1 Velg FM-inngangskilde med»mode/alarm«. Display:»FM Mode«, deretter frekvensen på FM-radiostasjonen. Å velge lagrede kanaler 1 Velg den kanalen du ønsker ved bruk av forhåndsinnstillings-tastene»1«til»5«(forhåndsinnstillingskanalene 1 til 5) eller»+5 eii«og forhåndsinnstillings-tastene»1«til»5«(forhåndsinnstillingskanalene 6 til 10). Vise RDS-stasjonsinformasjon RDS (Radio Data System) er et informasjonssysstem som sendes som et tillegg på de fleste radiostasjoner. Merknader: 7 Det kan ta litt tid før all RDS-informasjon er tilgjengelig. 7 GRUNDIG har ingen påvirkning på hvor korrekt denne informasjonen er. 1 Trykk inn»select/i«gjentatte ganger. Det følgende vises etter hverandre: Navnet på radiostasjonen, radiotekst (om tilgjengelig), stasjonstype (PTY), gjeldende dato og Time. Lytte til en ekstern kilde 1 Bruk en standard-lydkablel for å koble»aux IN«bak på apparatet til en AUDIO OUT-kontakt på det eksterne utstyret. 2 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. 3 Velg inntakskilde for det eksterne utstyret ved hjelp av»mode/alarm«. Display:»AUX IN Mode«. 4 Juster volumet ved å bruke» +«. 5 Begynn avspilling på det eksterne utstyret. 7 Hvis intet lydsignal er tilgjengelig på kontakten»aux IN«, skifter apparatet automatisk til standby-modus etter 15 minutter. For ytterligere bruk, slå da på enheten igjen. 84 NORSK

12 BLUETOOTH-MODUS Bluetooth-enhetens kompatibilitet Din TR 2500 kan knyttes til alle Bluetooth-enheter som støtter A2DP-profilen, inkludert de fleste smarttelefoner, bærbare datamaskiner og nettbrett. Velge inngangskilden Bluetooth 1 Velg DAB-inngangskilde med»mode/ Alarm«. Display:»Bluetooth«og»Searching«. Sammenkobling av Bluetoothapparat 1 Aktivere Bluetooth-funksjonen på Bluetoothenheten. 2 Start søkefunksjonen på Bluetooth-enheten. Etter kort tid vises din TR 2500 på Bluetoothenheten. 3 Velg TR 2500 på Bluetooth-enheten og koble den til. 4 Så snart Bluetooth-enheten er tilkoblet apparatet ditt, vil TR 2500 vise»bluetooth«og»connected«. Merknad: 7 Selv om TR 2500 kun kan streame lyd fra én enhet om gangen, er den i stand til å bli koblet sammen med opptil åtte apparater. Å koble til en sammenkoblet Bluetooth-enhet Merknader: 7 Du trenger bare å koble Bluetooth-enheten sammen med apparatet én enkelt gang. 7 Neste gang Bluetooth-enheten og TR 2500 er innenfor hverandres rekkevidde, og Bluetooth-funksjonen er slått på, vil de automatisk koble seg sammen. 7 TR 2500 vil automatisk koble seg til den siste Bluetooth-enheten den var koblet til. 7 Hvis den sammenkoblede enheten ikke oppnår automatisk tilkobling, går du til Bluetoothmenyen på enheten og velger apparat fra listen. Spill av lydsignal fra Bluetoothenheten 1 Begynn avspilling på Bluetooth-enheten. 2 Juster volumet ved å benytte» +«. 3 Begynn avspilling på Bluetooth-enheten. Merknader: 7 Du kan også kontrollere ulike funksjoner fra TR Velg spill av-pause»+5 eii«, trykk»+5 eii«på nytt for å gjenoppta avspillingen; velg forrige sang ved å trykke på»r Tuning/Skip «, velg neste sang ved å trykke på» Tuning/Skip e«. 7 Husk at avhengig av hvilken Bluetooth-enhet som brukes og strukturelle forhold kan den trådløse rekkevidden være opptil 9 meter. Koble fra Bluetooth-enheten 1 Slå av Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten, eller trykk og hold på TR 2500»Menu«og bekreft med»select/i«. Skjermen endres til:»searching«. Å koble til Bluetooth-enheten igjen 1 Hvis du beveger deg utenfor rekkevidde eller slår av Bluetooth-funksjonen på enheten, vil enheten kobles fra apparatet. 2 For å koble deg til igjen, så bare skaff deg tilgang til Bluetooth Manager på Bluetoothenheten og velg TR Merknad: 7 I tilfelle et registrert TR 2500 ikke kan koble seg til Bluetooth-enheten igjen, må du fjerne TR 2500 fra Bluetooth-enhet-listen, foreta søk og koble til igjen. Automatisk avslåing Hvis Bluetooth er valgt som inngangskilde og det ikke er tilkoblet noen Bluetooth-enhet, vil TR 2500 automatisk gå i ventemodus etter 15 minutter. NORSK 85

13 TIMERMODUS Stille inn alarmtider og -modus 7 Du kan også velge menyen»alarm Setup«ved å trykke på og holde inne»mode/alarm«i standby-modus. 1 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. Display: f.eks.»b5 akt«. 2 Åpne menyen med»menu«. 3 Velg alternativet»system«med 4 Velg alternativet»alarm«med Display:»Alarm Setup«blinker. 5 Trykk Display:»Alarm Wizard«og»Alarm Off«. 6 Aktiver alarm-standby med»r Tuning/Skip e«(»alarm On«) og bekreft ved å trykke Display:»On time«, timene blinker. 7 Still inn timene med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke 8 Still inn minuttene med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke 9 Bruk»r Tuning/Skip e«til å velge ønsket alarmmodus (daglig, én gang, helger eller ukedager). 7 Hvis alarmen er stilt inn til Once, velg dato (dag, måned, år) med»r Tuning/Skip e«og bekreft med å trykke 10 Velg alarm (»Alarm«= signaltone,»dab«= DAB-stasjon eller»fm«= FM-stasjon) med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke 7 Hvis alarmen er satt til»dab«eller»fm«, velger du så den stasjonen du ønsker (kun hvis stasjonene er lagret under forhåndsinnstillinger 1 til 10) ved å bruke»r Tuning/Skip e«eller velge alternativet»last listened«(stasjonen du sist lyttet på) og bekrefter ved å trykke 11 Velg alarmvolum»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke Display:»Alarm saved«. 12 Trykk på»menu«for å avslutte innstillingen. Display:»e«eller» «. Avbrudd i alarm 1 Trykk på hvilken som helst knapp - bortsett fra»on/off«mens alarmen lyder. Display:»e«eller» «blinker. Alarmen (signaltone eller radio) stopper. 7 Alarmen lyder på nytt avhengig av hvor ofte knappen er trykket på (1 gang = etter 5 minutter, 2 ganger = 10 minutter, 3 ganger = 15 minutter, 4 ganger = 30 minutter. Total alarmtid er (90 minutter. Å kansellere alarm i beredskap 1 Trykk på»on/off«mens alarmen lyder. Display: aktuell tid og»e«eller» «. Alarmen (signaltone eller radio) stopper, men alarmfunksjonen fortsetter å være aktivert for neste dag på innstilt tid. Aktivere og deaktivere alarmen 1 Trykk på»on/off«for å slå av apparatet. 2 Trykk på»mode/alarm«for å deaktivere alarmens standby. Display:»Alarm Off«og»e«eller» «forsvinner. Den innstilte alarmtiden lagres 3 Trykk på»mode«for å deaktivere alarmens standby. Display:»Alarm On«og»e«eller» «. 86 NORSK

14 TIMERMODUS Tidsur for avslåing Enheten har en utkoplingstimer, som slås av i radio-modus til et bestemt tidspunkt. Det er mulig å stille inn utkoblingstiden på mellom 90 minutter og 10 minutter, i inkrementer på 10 minutter. Velg avslåingstimer for utkoblingstimeren 1 Trykk på»on/off«for å slå på apparatet. Display: f.eks.»b5 akt«. 2 Åpne menyen med»sleep«. Display:»Set sleep time«og»sleep off«,» «blinker. 3 Still inn Timeet for avslåing med»r Tuning/Skip e«( i inkrementer på 10 minutter) og bekreft ved å trykke Display:» «. Merknader: 7 Trykk kort på»sleep«for å sjekke den gjenstående avslåingstiden. 7 Du kan også stille inn avslåingstime ved å trykke på»sleep«(i 10 minutters inkrementer). Å slå av utkoblingstimeren 1 Når du vil slå av utkoblingstimeren tidligere, velger du alternativet»sleep off«under alternativet»set sleep time«ved å trykke på»r Tuning/Skip e«, og bekrefter ved å trykke Display:» «forsvinner. SPESIELLE FUNKSJONER Angi skjermbelysning - for standby-modus Du kan velge om skjermen alltid skal vises i standby-modus, eller om den skal slukkes etter 10 sekunder. 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Velg alternativet»system«med 3 Velg alternativet»backlight«med 4 Velg ønsket alternativ (»10 sek«eller»on«) med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke 5 Trykk på»menu«for å avslutte innstillingen. 7 Skjermen blir belyst når du trykker på en knapp. Angi skjermkontrast Dette kan optimaliseres av kontrast, avhengig av vinkelen på skjermen. 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Velg alternativet»system«med 3 Velg alternativet»lcd contrast«med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke 4 Velg kontrast med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke 5 Trykk på»menu«for å avslutte innstillingen. NORSK 87

15 SPESIELLE FUNKSJONER Kalle opp programvareversjonen 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Velg alternativet»system«med 3 Velg alternativet»sw version«med Display: Faktisk programvareversjon. 4 Trykk på»menu«for å avslutte visningen. Slette alle innstillinger (Tilbakestille) Med denne funksjonen kan du tilbakestille alle tilpassede innstillinger til standardinnstillinger. Alle innstillinger slettes når du gjør dette. 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Velg alternativet»system«med på»select/i«. 3 Velg alternativet»factory Reset«med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke En sikkerhetsbekreftelse vises. 4 Velg alternativet»ja«med»tuning/skip e«. 7 Du kan avbryte funksjonen ved å velge alternativet»no«ved å trykke på»r Tuning/Skip«. 5 Trykk på»select/i«for å bekrefte innstillingen. Display:»Restarting«. Fjerne DAB-radiostasjoner fra programlisten. Hvis du befinner deg i en annen del av landet, må du fjerne DAB-radiostasjonene som ikke lenger er tilgjengelig fra listen. Disse DAB-radiostasjonene er merket med "?". 1 Åpne menyen med»menu«. 2 Velg alternativet»prune«med En bekreftelsesmelding vises. 3 Velg alternativet»yes«med»tuning/skip e«. 7 Du kan avbryte funksjonen ved å velge alternativet»no«med»r Tuning/Skip«. 4 Trykk på»select/i«for å bekrefte innstillingen. 5 Trykk på»menu«for å avslutte innstillingen. Du finner bare tilgjengelige stasjoner i programlisten. Programvareoppdatering Du kan installere den nyeste programvareoppdateringen hvis den er tilgjengelig. 1 Koble apparatet til en PC ved bruk av kontakten i batterirommet. 2 Åpne menyen med»menu«. 3 Velg alternativet»system«med 4 Velg alternativet»software Upgrade«med»r Tuning/Skip e«og bekreft ved å trykke En bekreftelsesmelding vises. 5 Velg alternativet»yes«med»tuning/skip e«. Display:»Waiting«. 7 Du kan avbryte funksjonen ved å velge alternativet»no«ved å trykke på»r Tuning/Skip«. 6 Start oppdateringsprogrammet på PC-en. 7 Koble enheten fra PC-en når programvareoppdateringen er ferdig. 88 NORSK

16 Grundig Intermedia GmbH Beuthener Strasse Nürnberg /26

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

ELECTRONIC CLOCK RADIO

ELECTRONIC CLOCK RADIO ELECTRONIC CLOCK RADIO Sonoclock 890 NORSK ON/OFF UP MEMO SET ON OFF 1 2 UP 6 7 MEMO SET VOL. + VOL. 4 5 8 9 10 DOWN 1...5 6...10 DISPLAY DOWN NORSK 48-5 4 SIKKERHET OG INFORMASJON 7 Dette utstyret er

Detaljer

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+ PORTABLE RADIO Micro 75 DAB+ NO GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0911 / 59 059 730 Österreich: 0820 / 220 33 22* *gebührenpflichtig (0,145 /Min. aus

Detaljer

CLOCK RADIO SONOCLOCK 935 IP DAB+

CLOCK RADIO SONOCLOCK 935 IP DAB+ CLOCK RADIO SONOCLOCK 935 IP DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG SIKKERHET

Detaljer

TABLE RADIO TR 1200 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR

TABLE RADIO TR 1200 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR TABLE RADIO TR 1200 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

PORTABLE RADIO. Music 61 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR

PORTABLE RADIO. Music 61 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR PORTABLE RADIO Music 61 DE EN FR IT ES NL PT RU BG HR HU SL LT PL CS EL DA FI SV NO TR MUSIC 61 ANTENNA ON/OFF +5 M SNOOZE PRESETS 1/5 6/10! " + VOL. - 0 e ALARM MODE AC ~ OPEN TUNING - + SLEEP 3 DEUTSCH

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 790 DCF NORSK

CLOCK RADIO. Sonoclock 790 DCF NORSK CLOCK RADIO Sonoclock 790 DCF NORSK SNOOZE -TUNING+ U RESET SLEEP AL 1 SET AL 2 TIME ZONE / WEC HOUR/VOL+ MIN/VOL- NORSK 16-26 SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Dette utstyret er laget for avspilling av lydsignaler.

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Bruksanvisning Tiny Audio Joy

Bruksanvisning Tiny Audio Joy Bruksanvisning Tiny Audio Joy SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Les disse instruksjonene Alle sikkerhets- og driftsinstruksjoner skal leses før produktet tas i bruk. 2. Oppbevar disse instruksjonene Sikkerhets-

Detaljer

PORTABLE RADIO. Music 81 BG CS EL HR HU LT RU NO SL

PORTABLE RADIO. Music 81 BG CS EL HR HU LT RU NO SL PORTABLE RADIO Music 81 BG CS EL HR HU LT RU NO SL MUSIC 81 DISPLAY ALARM TIME SEARCH MEMO PRESET 1/6... 5/10 ON/OFF SNOOZE SLEEP ANTENNA 0 AC ~ BATTERIE "! VOLUME + LOCAL DIST FM SW MW LW TUNING 3 БЪЛГАРСКИ

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

D D R 中文 N Versjon 1

D D R 中文 N Versjon 1 DDR- 3 6 N 中文 Versjon 1 Innhold Kontroller... 3-6 Bruke radioen for første gang... 7 Grunnleggende bruk av din radio... 8 Velge en stasjon - DAB... 9 Sekundære tjenester - DAB... 9 Forskjellige modi på

Detaljer

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning Bærbar DAB + /FM-RDS-radio Brukerveiledning Innhold Tilbehør... 1 Bruke strømadapteren... 1 Bruke batteriet... 1 Advarsel:... 1 Hurtigoppsett (installering)... 1 Oversikt over kontroller og uttak... 2

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

DAB RADIO DPR-16. Bruksanvisning

DAB RADIO DPR-16. Bruksanvisning DAB RADIO DPR-16 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner gitt

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Veksle mellom DAB og FM ( trykk & hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60 Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... 2-3 Batteridrift...4 Bruk av strømadapteren...4 Bruke din radio - DAB...5 Velge en

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

ROBERTS. DAB / DAB+ / FM RDS digital bærbar radio. Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk

ROBERTS. DAB / DAB+ / FM RDS digital bærbar radio. Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk ROBERTS DAB / DAB+ / FM RDS digital bærbar radio Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk Innhold Kontroller... 2-3 Batteridrift...4 Bruke strømadapteren...5 Å betjene radioen din - DAB...6 Å velge

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Retro Radio med Bluetooth og DAB+

Retro Radio med Bluetooth og DAB+ DR-05 BT Retro Radio med Bluetooth og DAB+ BRUKSANVISNING www.lenco.com Innhold Advarsel 1 Panel 4 Fjernkontroll 6 Grunnleggende bruk 8 Bruk av DAB funksjon 9 Bruk av FM funksjon 11 Bruk av Bluetooth 12

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på.

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på. MODEL DAB KOMME I GANG 1. Trekk ut teleskopantennen helt på baksiden. 2. Kobl strømledningen fra radioen og til stikkontakt. Radioen vil gi et kort lydsignal. Søke og av/på lysindikatorene vil lyse forbigående.

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning Brukerveiledning Hurtigstartveiledning Viktig: Les denne veiledningen nøye før du tar i bruk R1, og behold den for fremtidig bruk. 1 Koble til antennen Kontroller at festemutteren er godt festet, og antennen

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte DAB/FM RDS digital portabel radio Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller...2 Batteridrift...4 Bruke strømadapteren...5 Bruke din radio - DAB...6 Velge en stasjon -

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk TINY AUDIO C3 Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1 Ikke bruk radioen i nærheten av vann. 2 Rengjør med tørr klut. 3 Ikke blokker ventilasjonsåpninger. 4 Ikke

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB NO PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB RCD 1445 USB 0 UBS VOLUME ON DISPLAY OPEN/CLOSE ANTENNA OFF CD USB RADIO DOWN ALBUM MEMORY UP MODE eii DOWN UP MONO/ST. PROG/MEM 3 RCD 1445 USB 6 OPPSETT

Detaljer

MODELL: SCD 680 (SCD-68)

MODELL: SCD 680 (SCD-68) MODELL: SCD 680 (SCD-68) BÆRBART MUSIKK ANLEGG MED DAB RADIO, KASSETT OG USB BRUKSANVISNING Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre en fare for

Detaljer

Reiseradio Brukerveiledning

Reiseradio Brukerveiledning Reiseradio Brukerveiledning Merknad Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Vi påtar oss ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet;

Detaljer

G BT DAB/DAB+-ADAPTER TIL BILRADIO MED 2,4-" TFT-SKJERM MED FM-SENDER OG MUSIKKSTRØMMING VIA BLUETOOTH

G BT DAB/DAB+-ADAPTER TIL BILRADIO MED 2,4- TFT-SKJERM MED FM-SENDER OG MUSIKKSTRØMMING VIA BLUETOOTH G4-234BT DAB/DAB+-ADAPTER TIL BILRADIO MED 2,4-" TFT-SKJERM MED FM-SENDER OG MUSIKKSTRØMMING VIA BLUETOOTH G4-2 3 4BT VIKTIG: Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker produktet og oppbevar den for

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

BTR-160 / DPR-16C. Norsk Bruksanvisning.

BTR-160 / DPR-16C. Norsk Bruksanvisning. BTR-160 / DPR-16C Norsk Bruksanvisning. Ordet Bluetooth og merket er et registrert varemerke som er eid av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slik merking gjort av SANGEAN ELECTRONICS INC. er godkjent

Detaljer

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon UNITED lommeradio DAB8210 Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital portabel radio. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital portabel radio Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... 3-4 Batteridrift...5 Bruke strømadapteren...6 Bruke din radio - DAB...7 Velge en stasjon

Detaljer

ROBERTS. Enjoy Listening. Digital DAB / DAB+ / FM / Bluetooth-radio. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Enjoy Listening. Digital DAB / DAB+ / FM / Bluetooth-radio. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Enjoy Listening Digital DAB / DAB+ / FM / Bluetooth-radio Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... 2-3 Bruke radioen første gang...4 Slik bruker du radioen...5 Velge en stasjon

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Viktige instruksjoner angående sikkerhet

Viktige instruksjoner angående sikkerhet Innholdsfortegnelse Viktige instruksjoner angående sikkerhet 2 Kontrollknapper 3-5 Strømforsyning til radio samt ladning av batterier. 6-7 Bruk av radioen for første gang 7 Drift av din radio DAB 8 Valg

Detaljer

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon.

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Bruksanvisning Made for ipod, Made for iphone, og Made for ipad betyr at dette produktet har blitt designet for å kunne tilkobles spesielt til henholdsvis ipod, iphone og ipad, og produktet er godkjent

Detaljer

IKR1520DABBT. Digital radio med DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

IKR1520DABBT. Digital radio med DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Sikkerhetsinstrukser Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Les instruksjonene nøye og behold dem så du kan bruke dem senere. ADVARSEL Et

Detaljer

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bruksanvisning DAB1010 Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk og ta godt vare på den for senere referanser ADVARSEL 1. Advarsel: For

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

ROBERTS. DAB / DAB+ / FM RDS Bluetooth-digitalradio. Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk

ROBERTS. DAB / DAB+ / FM RDS Bluetooth-digitalradio. Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk ROBERTS DAB / DAB+ / FM RDS Bluetooth-digitalradio Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk Innhold Kontroller... 2-3 Batteridrift...4 Bruk via strømtilførsel...4 Å betjene radioen din DAB...5 Å velge

Detaljer

BackBeat 100-serien. Brukerhåndbok

BackBeat 100-serien. Brukerhåndbok BackBeat 100-serien Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble 4 Sammenkobling 4 Sammenkoble modus 4 Grunnleggende 5 Slå av eller på 5 Justere volumet 5 Besvare eller avslutte et

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

IP-100. Multimedia Audio System For ipod. Brukerveiledning

IP-100. Multimedia Audio System For ipod. Brukerveiledning IP-100 Multimedia Audio System For ipod Brukerveiledning Sikkerhetsanvisninger ADVARSEL CAUTION Fare for elektrisk støt Må ikke åpnes Advarsel: For å redusere risikoen for elektrisk støt, skal dekselet

Detaljer

AutoDAB GO-S. DAB+ Digital Radio med FM sender & Bluetooth Hands-Free, DAB til DAB Service Following S/F & Traffikkmeldinger TA

AutoDAB GO-S. DAB+ Digital Radio med FM sender & Bluetooth Hands-Free, DAB til DAB Service Following S/F & Traffikkmeldinger TA AutoDAB GO-S DAB+ Digital Radio med FM sender & Bluetooth Hands-Free, DAB til DAB Service Following S/F & Traffikkmeldinger TA Sikkerhets instrukser Advarsel Ikke utsett radioen for regn eller fuktighet.

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

instruksjon N DPR-36 DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0

instruksjon N DPR-36 DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0 DPR-36 instruksjon N DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0 Viktige instrukser for sikkerhet 1. Les denne instruksjonen nøye. 2. Ta godt vare på denne instruksjonen. 3. Følg alle advarsler.

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 NORSK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

Gewa Andromeda Socket

Gewa Andromeda Socket Manual Gewa Andromeda Socket NO: Reléboks 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket FR 419883 Andromeda Socket CH 419884 Andromeda Socket DK 419881 Andromeda Socket UK 419882 Andromeda Socket

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... Batteridrift...3 Strømdrift...3 Bruke din radio - DAB...4 Velge en stasjon - DAB...5 Andre tjenester

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Revival UNO. DAB / DAB+ / FM RDS bærbar digital radio. Les denne bruksanvisningen før bruk

Revival UNO. DAB / DAB+ / FM RDS bærbar digital radio. Les denne bruksanvisningen før bruk Revival UNO / + / FM RDS bærbar digital radio Les denne bruksanvisningen før bruk Innhold Betjening... 2-3 Batteridrift...3 Bruke knappene...3 Bruke radioen for første gang...4 Å betjene radioen din -...5

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer