of Norway Tusen takk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "of Norway Tusen takk"

Transkript

1 of Norway Tusen takk

2 På / av Forrige Neste Veksle mellom DAB og FM ( trykk & hold ) OK Meny / tilbake

3 Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å lage nye og bedre lydprodukter som tilfredsstiller dine og andre Pinell-eieres stadig stigende forventninger til kvalitet og brukervennlighet. Og det har vi tenkt til å fortsette med. Neste gang hever vi lista enda et par hakk. Vi gleder oss allerede. Takk for at du valgte en Pinell. Pinell-teamet Oslo, Norge

4 4 Generell bruk Pinell Go har tre ulike avspillingstyper: DAB -radio, FM -radio og ekstern lyd ( AUX ). Når du plugger en lydkabel inn i lydinngangen, skifter Go automatisk til AUX. Trekk ut kabelen for å gå tilbake til radioavspilling. Når ingen lydkabel er tilkoblet, kan du holde inne PINELL-knappen for å veksle mellom DAB og FM. Hver avspillingstype har sin dedikerte meny. Trykk MENY-knappen får å åpne denne. I alle menyer kan du til enhver tid trykke MENY for å gå ett skritt tilbake, eller forlate menyen. Generelle instillinger som gjelder på tvers av avspillingstyper kan justeres i systemmenyen. Denne kan nås fra alle menyer. Merk: For å redusere ditt strømforbruk, vil radioen automatisk slå seg av hvis den har spilt urørt i 4 timer. Trykk på en knapp eller volumhjulet for å forlenge perioden.

5 4 trinn for å komme i gang 5 1 Montér det passende støpselet for ditt land på strømadapteret. 2 Sett støpselet i stikkontakten, og koble den andre enden av ledningen til din Pinell Go. 10 V DC (1.6A) 3 Trykk på PINELL 4 Følg instruksjonene på skjermen for å klargjøre radioen. Se neste side for detaljer.

6 6 Første gangs oppstart I esken finner du strømadapter og tre støpsler som passer til ulike land. Montér det støpselet som passer til dine stikkontakter og koble strømledningen fra Pinell Go til stikkontakten. Når du starter radioen for første gang, blir du bedt om å velge ønsket språk. Bruk venstre og høyre pil-knapper for å finne språket du foretrekker, og trykk OK (i midten) for å fortsette. Norsk språk er nummer 2 i listen etter engelsk. Radioen vil nå automatisk begynne å søke etter tilgjengelige radiokanaler på både DAB og FM. Vi anbefaler at du trekker ut antennen før denne prosessen begynner, for å gi radioen optimale mottakerforhold så den finner alle kanalene i der du befinner deg. Det er det hele! God lytting.

7

8 8 Noen ord om batteriet Pinell Go er utstyrt med et kraftig batteri som gir deg minst 24 timer kontinuerlig lyttetid. Og i mange tilfeller enda mer. Det er helt i orden, og til og med anbefalt, å la radioen forbli koblet til en stikkontakt til enhver tid under vanlig bruk. Vi har bygget inn intelligent batterihåndtering som sørger for å avbryte ladingen når batteriet er fullt. Deretter spiller radioen på strøm direkte fra strømnettet. På denne måten er Pinell Go alltid klar til utrykning når du måtte ønske å ta den med deg. Hvis batteriet er fullstendig tomt, vil det ta rundt to til tre timer å lade det opp til 75%. For å beskytte batteriet, og for å forlenge dets totale levetid, skrur vi ned hastigheten på ladingen den siste delen av prossen. Totalt vil det ta omtrent 12 timer å lade batteriet fra tomt til helt fullt. Det er 6 måneders garanti på det innebygde batteriet.

9 Når batteriet er tomt, vil batterisymbolet blinke i et par minutter før radioen skrur seg av. Strømkabelsymbolet vises alltid på skjermen så lenge Pinell Go er koblet til en stikkontakt. Et fullt batterisymbol vises når batteriet er helt fullt. Dette betyr at ladingen er fullført. 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Hvis det innebygde batteriet er blitt fjernet, vil skjermen vise et batterisymbol med kryss over. Under avspilling vil batterisymbolet vise hvor my strøm som er igjen. Hver av de fire strekene representerer omtrent 25% av den totale kapasiteten.

10 AUX 10 Ekstern lyd Koble en musikkspiller til Pinell Go for å lytte til din favorittmusikk direkte fra radioen. Når du kobler til en standard mini-jack lydkabel, vil radioen automatisk skifte avspillingstype for å spille fra den tilkoblede lydkilden. Fjern kabelen for å lytte på radio igjen. Aktivert innsovningsfunksjon med nedtelling Ekstern lydkilde (AUX) er aktiv Batterinivåindikator Ekstern lydkilde blir automatisk aktivert når en lydkabel kobles til Tilkoblet stikkontakt

11 EKSTERN LYDKILDE: MENY Innsovning: Denne funksjonen slår av radioen etter valgt tid. Velg mellom 15, 30, 45, 60 og 75 minutter innsovningstid. Systemmeny: Du kan gå direkte til systemmenyen fra alle menyer. Se side 16 for mer informasjon.

12 DAB 12 Radio: DAB Du skifter mellom DAB og FM ved å holde nede PINELL -knappen. DAB er digital radio, og i Norge og mange andre land er dette i ferd med å erstatte FM-radioen som kringkastingssystem. Hvis du ikke har DABdekning for øyeblikket, er sannsynligheten stor for at du får det snart. Første gang du starter Pinell Go, vil alle tilgjengelige stasjoner bli lagret i din stasjonsliste i alfabetisk rekkefølge og klare til bruk. Stasjonsinfo Navn på stasjon DAB-radio er aktiv Batterinivåindikator Styrken på DAB-signalet Aktivert innsovningsfunksjon med nedtelling Tilkoblet stikkontakt

13 Veksle mellom DAB og FM ( trykk & hold ) Forrige stasjon Neste stasjon På / av Meny Stasjonsinformasjon DAB-RADIO: MENY Innsovning: Denne funksjonen slår av radioen etter valgt tid. Velg mellom 15, 30, 45, 60 og 75 minutter innsovningstid. Oppdater kanalliste: DAB-stasjoner er tilgjengelige kun i visse områder. Så dersom du tar med deg din Pinell Go til et nytt sted, vil stasjonslisten ikke lenger være korrekt. For å rette på dette bør du oppdatere kanallisten. Dette vil legge til eventuelly nye tilgjengelige kanaler, og fjerne de som er eventuelt er blitt utilgjengelige.

14 FM 14 Radio: FM Du skifter mellom DAB og FM ved å holde nede PINELL -knappen. Det er to måter å bruke Pinell Go i FM-modus: Kanalliste og manuelt søk. I kanallisten bruker du HØYRE og VENSTRE pilknapper for å bevege deg frem og tilbake blant de forhåndslagrede kanalene. Manuelt søk er for de gangene du ønsker å lete frem en frekvens manuelt. For å lagre en stasjon, holder du inne OKknappen (i midten) inntil Stasjon lagret vises. For å slette en stasjon, holder du OK-knappen inne og bekrefter sletting når du får forespørsel. Dette symbolet vises når manuellt søk er aktivt Ikke lagrede kanaler vises i parentes Frekvens FM-radio er aktiv Batterinivåindikator Tilkoblet stikkontakt Aktivert innsovningsfunksjon med nedtelling

15 Veksle mellom kanalliste og manuelt søk På / av Veksle mellom DAB og FM ( trykk & hold ) Forrige stasjon Lavere frekvens (hold for å søke) Neste stasjon Høyere frekvens (hold for å søke) Meny KANALLISTE MANUELT SØK FM-RADIO: MENY Innsovning: Denne funksjonen slår av radioen etter valgt tid. Velg mellom 15, 30, 45, 60 og 75 minutter innsovningstid. Oppdater kanalliste: FM-stasjoner er tilgjengelige kun i visse områder. Så dersom du tar med deg din Pinell Go til et nytt sted, vil stasjonslisten ikke lenger være korrekt. For å rette på dette bør du oppdatere kanallisten. Dette vil legge til eventuelly nye tilgjengelige kanaler, og fjerne de som er eventuelt er blitt utilgjengelige.

16 16 Systemmeny Bass: For de som er glad i bass kan du justere bassnivået opp for å få mer trøkk. For de lettskremte: justér bassen ned for mindre bråk. Diskant: Justér diskanten for å kontrollere hvor fremtredende de lyse tonene er. For eksempel vil mer diskant ofte gi tydeligere stemmer. I skjerm-panelet kan du justere lysstyrke og skjermdvale: Lysstyrken kan settes til lav, middels og høy. Skjermdvale styrer hvor fort skjermen skal slå seg av etter at du har betjent det: Av, 10, 20 eller 30 sekunder eller 1, 2 eller 3 minutter.

17 Språk: Velg mellom 10 innebygde språk: engelsk, norsk, dansk, svensk, finsk, fransk, tysk, spansk, italiensk og nederlandsk. Fabrikkinstillinger: Dette valget vil slette alle instillinger og lagrede stasjoner, og nullstill radioen til standard fabrikkinstillinger. Deretter blir du presentert for prosedyren for første gangs oppstart slik den er beskrevet på side 6. Programvareversjon: For teknisk støtte kan du her se hvilken programvareversjon din Pinell Go har installert.

18 Forhåndsregler og anbefalinger for sikkerhet Vi anbefaler at du slår av radioen din når den ikke er i bruk. Ikke etterlat radioen innen rekevidde for små barn. Strømforsyning: Pinell of Norway - Modell: Y18DE Input: V ~ 50-60Hz 0.5A Output: 10V DC 1600mA Bruk bare strømforsyningen som fulgte med radioen eller en original erstatningsdel fra en Pinell-forhandler. For å unngå skade på radioen, og å unngå risiko for støt, er det viktig at du forsikrer deg om at strømforsyningen er fri for skader. Og at den er tilkoblet som anvist i denne brukermanualen og på strømforsyningen. Du bør også forsikre deg om at strømforsyningen er koblet til en stikkontakt som er lett tilgjengelig. Hvis radion skulle være skadet, er det viktig at du trekker ut stikkontakten med en gang. Ikke bruk radioen i svært fuktige omgivelser, slik som et lite baderom med dårlig ventilasjon. Forsikre deg om at apparatet ikke blir direkte utsatt for drypp eller sprut av vann eller andre væsker. Ikke plasser objekter som inneholder væske oppå apparatet. Enhver kontakt med væske kan forårsake ubotelig skade. Hvis væske kommer inn i radioen, må du umiddelbart trekke ut stikkontakten og kontakt din Pinellforhandler. Hold radioen langt unna varmekilder slik som radiatorer, stearinlys, lamper, etc. For å unngå overoppheting må du ikke plassere radioen på et trangt sted. Sørg for at det er minst 10 cm fritt rom på alle sider av radioen.

19 Du må aldri åpne radioen. Den inneholder ingen brukerutskiftbare eller -reparable deler. Og du risikerer støt. For optimal lydkvalitet bør du bruke radioen i temperaturer mellom +5 C og +40 C. Bruken av hodetelefoner på høy lydstyrke kan forårsake hørselskade. Oppfattelse av lyd kan være misledende. Over tid blir øret vant til stadig høyere lydnivåer, med det resultat at det som for deg høres ut som normalt lydnivå, faktisk er for høyt og skadelig for hørselen. For å beskytte deg mot dette, bør du velge deg et passe lydnivå og deretter la være å øke volumet. For å unngå mulig hørselskade bør du ikke lytte til høyt volum over lengre tid. Disposal of Waste Electrical & Electronic Equipment Dette symbolet på produkt eller dets emballasje indikerer at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Bruken av disse ordningene for innsamling, gjenbruk og gjenvinning er beregnet på å redusere belastningen på naturressursene og hindre at farlige stoffer skader miljøet. Hvis du trenger informasjon om innsamling og avhending av produktet, ta kontakt med din kommune, din lokale avfallsstasjon eller med forhandleren som solgte produktet. For å unngå skade på din radio, og for å unngå risiko for eksplosjon og brann, må du kun bruke den batteripakken som ble levert med din Pinell Go radio. Eller et originalt erstatningsbatteri levert av en Pinell-forhandler. Declaration of Conformity Vi erklærer herved at Pinell Go er produsert i henhold til direktivene 1999/5/EC & 2011/65/EU with reference to these standards: EN 5013: A1: A2:2006, EN 55020: A11:2011, EN : A1: A2:2009, EN :2008, EN 60065: A1: A11: A2: A12:2011, IEC Siste versjon av vår konformitetserklæring finner du her : declarations Det er 6 måneders garanti på det innebygde batteriet. Ole Morten Skymoen Daglig leder Pinell Postboks Oslo

20 1.1 Postboks 150, Oppsal 0619 Oslo Norge

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

THE TRANSISTOR. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

THE BOX. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

THE BOX. Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB/DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre

Detaljer

Operation Guide. Hepburn Operation Guide. Guía de funcionamiento Guia de Operação. Guide d utilisation Betriebsanleitung

Operation Guide. Hepburn Operation Guide. Guía de funcionamiento Guia de Operação. Guide d utilisation Betriebsanleitung Hepburn Operation Guide GB Operation Guide Guide d utilisation Betriebsanleitung Guía de funcionamiento Guia de Operação Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 1 Innhold Velkommen til View Questt...4 Fordelene

Detaljer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brukerhåndbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger du

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

Operation Guide. Guía de funcionamiento Guia de Operação. Guide d utilisation Betriebsanleitung. Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Operation Guide. Guía de funcionamiento Guia de Operação. Guide d utilisation Betriebsanleitung. Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Operation Guide Guide d utilisation Betriebsanleitung Guía de funcionamiento Guia de Operação Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Innhold Velkommen til View Quest...4 Fordelene med digital radio...5 Din

Detaljer

DAB Adapter 2+ Kjære kunde

DAB Adapter 2+ Kjære kunde Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SMT-S7140. Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 Brukerveiledning NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER SMT-S7140 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG SIKKERHET 3

Detaljer

Pinell Supersound. WIFI, LAN, DAB, FM RADIO med AUX IN. Brukerhåndbok

Pinell Supersound. WIFI, LAN, DAB, FM RADIO med AUX IN. Brukerhåndbok Pinell Supersound WIFI, LAN, DAB, FM RADIO med AUX IN Brukerhåndbok Sikkerhetsadvarsler Vennligst les før installasjon Hvis denne internettradioen har blitt flyttet fra et kaldt til et varmt sted, IKKE

Detaljer

SANGEAN DDR-62. Norsk bruksanvisning Versjon 1

SANGEAN DDR-62. Norsk bruksanvisning Versjon 1 SANGEAN DDR-62 Norsk bruksanvisning Versjon 1 isangean Appen muliggjør fjernkontroll av DDR-62. Appen kan kjøres på din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Finnes på: Google Play / Apple

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS SE1551B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000797

Din bruksanvisning PHILIPS SE1551B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000797 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+ Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. L410 Congratulations By purchasing a Gigaset, you have chosen a brand that is fully committed to sustainability. This product s packaging is eco-friendly! To learn more, visit www.gigaset.com. GIGASET.

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806 Brukerhåndbok Victor ClassicX 3.3 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0806 Komme i gang økt med Victor Reader

Detaljer

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Brukermanual HD 104 C Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital HD-dekoder 1 fjernkontroll

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR CT Digital HD PVR-dekoder MPEG / MPEG Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll med batterier

Detaljer

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T NO Brukerhåndbok Innhold 1 Komme i gang 3 TV-omvisning 3 Viktig 6 Miljøtiltak

Detaljer

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

02 BRUKERMANUAL 04 ILLUSTRASJONER 14 SPESIFIKASJONER 14 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

02 BRUKERMANUAL 04 ILLUSTRASJONER 14 SPESIFIKASJONER 14 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 04 ILLUSTRASJONER 14 SPESIFIKASJONER 14 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet..

Viktig... 4 Oppdateringer til mottakeren... 5 Miljømessige hensyn... 5. Frontpanelet... 8 Oversikt over kontakter på bakpanelet.. Innholdsfortegnelse Forholdsregler.................. 3 Velkommen til digital satellitt-tv!.. 4 Viktig............................... 4 Oppdateringer til mottakeren.......... 5 Miljømessige hensyn..................

Detaljer

AirPlay høyttalerdokk for ipod/iphone/ipad. Brukerveiledning

AirPlay høyttalerdokk for ipod/iphone/ipad. Brukerveiledning JBL OnBeat Air AirPlay høyttalerdokk for ipod/iphone/ipad Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER Vennligst les følgende forholdsregler før bruk: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Les disse anvisningene. Oppbevar

Detaljer