MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+"

Transkript

1 MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO

2 INNHOLD OPPSETT OG SIKKERHET 3 RF eksponeringsadvarsel 4 OVERSIKT 4 Kontroller på hi-fi-systemet 6 Hi-fi-system-tilkoblinger 7 Fjernkontrollen 9 Visnigner på hi-fi-systemet 10 TILKOBLING OG KLARGJØRING 10 Koble til hodetelefonene 10 Koble til en MP3-spiller eller en USBminnestick 11 Sette inn et minnekort 11 Ta ut et minnekort 11 Tilkobling av eksterne enheter 11 Koble til hodetelefonene 12 Koble til strømledning 12 Sette inn batterier i fjernkontrollen 13 INNSTILLINGER 13 Innstilling og lagring av radiostasjoner (DAB og FM) - førstegangsinnstilling 13 Lagre DAB-radiostasjoner som forhåndsinnstillinger 13 Innstilling og lagring av DAB-radiostasjoner etter en endring av plassering 14 Innstilling og lagring av DAB-radiostasjoner manuelt 14 Innstilling og lagring av FM-radiostasjoner manuelt 15 Justere lysstyrken på displayet 16 GENERELLE FUNKSJONER 16 Å slå på og av 16 Automatisk avslåing 16 Velg inngangskilden 16 Å justere volumet 16 Velge lydinnstillinger 16 Endre "USER" -lydinnstilling 16 Velg ultra bass-system 16 Lydutkobling 17 TUNERMODUS 17 DAB-radiomodus 18 FM-radiomodus 19 EKSTERNT DATAMEDIAMODUS 19 Bruk av CD'er 19 Bruk av MP3-spiller, USB-minnepinne eller SD-/SDHC-/MMC-minnekort 19 Innlegging/kobling av datamedier som inneholder musikk 20 Velg inngangskilden 20 Avspilling 21 Viser sporinformasjon (for MP3/WMA) 21 Repeterings-funksjoner 21 Spille av spor i tilfeldig rekkefølge (tilfeldig) 21 Å spille begynnelsen på hver innspilling (intro) 22 Opprette en spilleliste 23 BLUETOOTH-MODUS (KUN MS 540) 23 Kompatibel med følgende enheter 23 Velge Bluetooth-signalkilde 23 Finne og koble til en Bluetooth-hjelpeinnretning 23 Avspilling fra Bluetooth-hjelpeinnretning 23 Utlogging fra Bluetooth-hjelpeinnretning 23 Reaktivering av en Bluetooth-hjelpeinnretning som er logget på 24 BRUK AV EKSTERNE ENHETER 24 Lytte til lydsignal fra en ekstern enhet 25 TIMERMODUS 25 Innkoblingstimer 26 Påminnings-timer 26 Utkoplingstimer 27 SPESIELLE FUNKSJONER 27 Velge programvareversjon 27 Slett alle innstillinger (Nullstill) 27 Slette DAB-radiostasjoner fra kanalliste 27 Programvareoppdateringer 28 INFORMASJON 28 Rengjøring av hi-fi-system 28 Rengjøre CD-enheten 28 Tekniske data 29 Merknad ang. miljøvern 29 Generell informasjon om laserenheter 30 Feilsøking 2

3 OPPSETT OG SIKKERHET Vennligst vær observant overfor følgende instruksjoner: 7 Hi-fi-systemet er utformet til avspilling av lydsignaler. All annen bruk er strengt forbudt. 7 Hvis du ønsker å sette opp hi-fi-systemet på vegghyller eller i skap, se til at det er godt ventilert. Det må være minst 10 cm plass på siden, over og bak hi-fi-systemet. 7 Ikke dekk til hi-fi-systemet med aviser, bordduker, gardiner osv. 7 Når du plasserer hi-fi-systemet, husk på at møbler ofte er belagt med ulike typer behandling og plast, som ofte inneholde kjemiske tilsetninger. Disse tilsetningene kan skape korrosjon på føttene på enheten. Disse kan etterlate flekker på overflaten av møblene, som kan være vanskelige eller umulige å fjerne. 7 Hvis hi-fi-systemet utsettes for plutselige endringer i temperaturen, for eksempel hvis den tas inn fra kulden til et varmt rom, vent minst to timer før du bruker den. 7 Hi-fi-systemet er kun utformet til bruk i tørre rom. Hvis du bruker det utendørs, se til at det er beskyttet mot fuktighet, slik som dryppende eller sprutende vann. 7 Bruk hi-fi-systemet kun i et moderat klima. 7 Ikke plasser hi-fi-systemet for nært varmeapparater eller i direkte sollys, da dette vil forringe nedkjølingen. 7 Ikke plasser kar som inneholder væsker, f.eks. vaser, oppå hi-fi-systemet. Ikke stikk fremmedlegemer inn i CD-åpningen. 7 Ikke plasser gjenstander som levende lys oppå hi-fi-systemet. 7 Dersom det oppstår feil på grunn av kortvarig overbelastning av strømnettet eller utladninger av statisk elektrisitet, nullstill enheten. For å gjøre dette, dra ut strømledningen og sett den i igjen etter noen få sekunder. 7 Ikke åpne hi-fi-systemet under noen omstendighet. Garantikrav utelukkes for skader som oppstår som følge av feilhåndtering. 7 Tordenvær er en fare for alle elektriske apparater. Selv om hi-fi er slått av, kan anlegget bli skadet av et lynnedslag i strømnettet. Under tordenvær må du alltid trekke ut støpselet. 7 Langvarig lytting med hodetelefoner på høyt volum kan skade hørselen din. 7 Ikke tilkoble annet utstyr mens innretningen er slått på. Slå i tillegg av det andre utstyret før du kobler det til. 7 Sett kun inn støpselet i strømuttaket etter at du har tilkoblet det eksterne utstyret. Kontroller at støpselet er uhindret tilgjengelig. RF eksponeringsadvarsel 7 Dette utstyret må installeres og være i drift i hht. medfølgende veiledning. Enheten består av en innebygd antenne, og får ikke samlokaliseres eller brukes sammen med annen antenne eller sender. 3

4 OVERSIKT Kontroller på hi-fi-systemet 8 OK E TUNING F H G CD/USB/SD AUX/BT RADIO 15:22 V + R L AUX. IN R ANT. 4 L SPEAKER

5 OVERSIKT Åpner CD-åpningen. 8 Slår enheten over på og over fra standby-modus. OK I eksternt datamedia-modus: starter og setter avspilling på pause. E TUNING F I DAB-modus: Velg DAB-radiostasjon fra kanallisten. Velg alternativer i menyen. I FM-modus: Å trykke og holde nede, begynner forover- eller bakoverfrekvens-søk; å trykke kort, skifter frekvens trinnvist tilbake eller framover. I eksternt datamedia-modus: Velg album eller spor forover eller bakover; trykk på og hold nede for å lete bakover eller forover etter en bestemt passasje. I standby- og tidtaker-modus: For å stille timer/minutter. G H I tuner-modus: Velg forhåndsinnstillinger. I eksternt datamedia-modus: Velg albumer. CD/USB/SD Slår på enheten fra standbymodus. Velger CD-, USB- eller SDinngangskilde. AUX/BT RADIO V Slår på enheten fra standbymodus. Velger AUX- og Bluetoothinngangskilde. (Bluetooth kun for MS 540) Slår på enheten fra standbymodus. Velger inngangskilde-dab eller FM-tuner. Endrer lydvolum. 5

6 OVERSIKT Hi-fi-system-tilkoblinger SPEAKER R L AUX IN R L AUX. IN R USB SD SPEAKER L ANTENNA USB U AC ~ AC SD USB U Kortspor for å sette inn minnekort (SD/SDHC/MMC). USB-grensesnitt for tilkobling av MP3-spiller eller USB-minnepinne. Denne kontakten er ikke egnet for tilkobling av PC. Hodetelefonkontakt for tilkobling av stereo-hodetelefon sett med kontaktplugg (3,5 mm). Dette slår automatisk av høyttalerne. SPEAKER R L Høyttaler-kontakter, R = høyre kanal, L = venstre kanal. AUX IN USB ANTENNA AC Lydsignal-inngang for tilkobling av ekstern enhet. USB-kontakt for å oppgradere programvare på enhet. Trådantenne. Kontakt for tilkobling av strømledning. Merk 7 Den eneste måten å fullstendig koble hi-fi-systemet fra strømnettet på, er å trekke ut støpselet. 6

7 OVERSIKT Fjernkontrollen d Slår høyttalerne i hi-fi-systemet over på demping og tilbake igjen. 8 Slår hi-fi-systemet til standbymodus og fra standbymodus til siste valgt inngangskilde. CD/SD/USB Slår på enheten fra standbymodus. Velger CD-, USB- eller SD-inngangskilde. AUX/BT RADIO Slår på enheten fra standbymodus. Velger AUX- og Bluetooth-inngangskilde (Bluetooth kun for MS 540). Slår på enheten fra standbymodus. Velger inngangskilde-dab eller FM-tuner I tuner-modus: Velg forhåndsinnstilte kanaler. DISPLAY MENU R G H I tunermodus: Viser RDS-informasjon. I eksternt datamedia-modus: Skifter displayet mellom gjeldende spornummer og forløpt spilletid. I tuner-modus: Åpner menyen på enheten. I standby: Endrer displayets lysstyrke. I tuner-modus: Velg forhåndsinnstilte kanaler. I eksternt datamedia-modus: Velg albumer. 7

8 OVERSIKT E F I DAB-modus: Velg DAB-radiostasjon fra kanallisten. Velg alternativer i menyen. I FM-modus: Trykk og hold inne for å starte frekvenssøk bakover eller forover; trykk kort for å endre frekvensen trinnvist bakover eller framover. I eksternt datamedia-modus: Valg av spor fremover eller bakover; trykk på og hold nede for å lete etter en bestemt passasje forover eller bakover. WEC/NAP SLEEP S Aktiverer innstillinger for påslåings-tidtakeren. Slår alarm-funksjonen av og på igjen. Slår av alarmfunksjonen for en helg. Aktiverer innstillinger for påminnelses-tidtakeren. Aktiverer utkoblingstids-modus, stiller tid for utkoblingstimer. Avbryter utkoblingstimeren. OK Bekrefter innstillingene. I eksternt datamedia-modus: Starter avspilling; stanser avspilling. V + Justerer lydvolum. DSC M INTRO STEREO 7 PROG DSC Velger forskjellige lydinnstillinger. I eksternt datamedia-modus: For å gjenta et spor på CD, albumet eller spillelisten. I eksternt datamedia-modus: For å spille av introer til spor og for å spille av spor i tilfeldig rekkefølge. I tuner-modus: Veksler mellom FM-stereo- og mono-mottak. I eksternt datamedia-modus: Avslutter avspilling. I standby: aktiverer innstillinger for klokkeslettet. I tuner-modus: Aktiverer minnefunksjon; lagrer radiostasjoner som forhåndsinnstillinger. I eksternt datamedia-modus: Aktiverer "Lag spilleliste" -funksjon; lagrer sporet når du oppretter en spilleliste. 8

9 OVERSIKT Visnigner på hi-fi-systemet Ä PM w Viser antennenivå i tunermodus. Bluetooth-modus valgt (kun MS 540). Dersom 12-timers-modus ble valgt ved innstilling av tid, indikerer dette ettermiddag. I tuner-modus: Blinker mens tiden oppdateres, lyser opp når tiden er ferdig innstilt. 888:888 Visning av tid. I eksternt datamedia-modus: Viser album og spor. USER... UBS PROG ALL M M 1 Viser valgt lyd innstilling. I tunermodus lagres en kanal. I eksternt datamedia-modus: En spilleliste opprettes I eksternt datamedia-modus: Alle sporene på datamediet gjentas. I eksternt datamedia-modus: et spor gjentas. M ALBUM I eksternt datamedia-modus: Et spor gjentas. INTRO RANDOM Ä ALBUM AM PM FILE w USER 8 II 888 : PROG ALL M1 ALBUM INTRO RANDOM FM f PTY TEXT NAP e Intro-funksjonen er aktivert. Tilfeldig-funksjonen er aktivert. 8 I eksternt datamedia-modus: avspilling. II I eksternt datamedia-modus: Pause i avspilling I tuner-modus: Viser frekvens eller navn på stasjon, sammen med RDS-informasjon. I eksternt datamedia-modus: Viser det totale antallet album og spor, sammen med ID3-taginformasjon (slag-tekst). FM f PTY TEXT NAP e WEC DAB-modus ble valgt. FM-modus er valgt. Det tas inn en RDS-stasjon. PTY- (programtype-) funksjonen er aktivert. Radiotekstfunksjonen (RT) er aktivert. Påminnelses-tidtakeren er aktivert. påslåingstidtakeren er aktivert Påslåingstidtakeren ble slått av for helgen. ) I tuner-modus: Det tas inn en stereo-fm-kanal. MHz O WEC CLASSIC POP JAZZ ROCK UBS ) MHZ O I tuner-modus: Radiokanalens frekvens. Utkoblingstimeren er aktivert. 9

10 R L SPEAKER AUX. IN R L TILKOBLING OG KLARGJØRING Koble til hodetelefonene AC ~ Koble til en MP3-spiller eller en USB-minnestick Hi-fi-systemet støtter de fleste MP3-spillere og USB-minnepinner som er å få kjøpt på markedet. Forsiktig: 7 Hi-fi-systemet må slås av mens USB-tilkoblingen utføres. Hvis den ikke er slått av, kan data gå tapt. 1 Sett ledningene til høyttaleren inn i terminalene for»speaker R«(høyre kanal) og»speaker L«(venstre kanal). Merknader: 7 Vær nøye med forskjellen på venstre og høyre kanal (L = venstre kanal, R = høyre kanal). 7 Koble hver av de røde terminalene (+) på hi-fi til kablene merket med hvitt (+) fra høyttalerne. 1 Koble USB-grensesnittet på MP3-spilleren til»usb«kontakten på hi-fi-systemet ved hjelp av en standard USB-kabel; eller Sett USB-pluggen på USB-minnepinnen inn i»usb«kontakten på hi-fi-systemet. Merknader: 7 For å ta ut MP3-spilleren eller USB-minnepinnen, slå av hi-fi-systemet og trekk ut kabelen eller datamediet. 7 Hi-fi-systemets»USB«kontakt er ikke egnet for et USB-nav eller en datamaskin. 10

11 R L SPEAKER AUX. IN R L TILKOBLING OG KLARGJØRING Sette inn et minnekort Hi-fi-systemet støtter SD/SDHC og MMC-minnekortene. Forsiktig: 7 Hi-fi-systemet må slås av mens minnekortet settes inn. Hvis den ikke er slått av, kan data gå tapt. Tilkobling av eksterne enheter 7 Slå av hi-fi-systemet før du kobler til eksterne enheter. AC ~ 1 Sett minnekortet forsiktig inn i»sd«kortsporet med kontaktene vendt bakover til det låses på plass. Merknader: 7 Ikke bruk for mye makt når du setter inn minnekortet. Ikke trykk for hardt. 7 Minnekortene er bestandige mot smuss og fuktighet, men kan kun settes inn i hi-fi-systemet i tørr og ren tilstand. 7 Fjern aldri minnekortene når de er i bruk. Dette kan skade minnekortet. Denne typen skade vil gjøre garantien din ugyldig. Ta ut et minnekort Forsiktig: 7 Hi-fi-systemet må være avslått mens minnekortet tas ut. Hvis den ikke er slått av, kan data gå tapt. 1 Ta minnekortet ut av kortsporet mens du presser kortet forsiktig inn til klemmen utløses. Trekk så ut kortet. 1 Bruk standard-lydkabler for å koble lydutgangene på den eksterne enheten til»aux IN R«eller»AUX IN L«kontakter på hi-fi- systemet. Koble til hodetelefonene 1 Sett hodetelefonpluggen (3,5 mm) inn i»u«kontakter på hi-fi-systemet. 7 Hi-fi-systemets høyttalere er slått av. Forsiktig: 7 Altfor høye volumverdier når du bruker øretelefoner eller hodetelefoner kan skade hørselen din. 11

12 R L SPEAKER AUX. IN R L TILKOBLING OG KLARGJØRING Koble til strømledning Merknader: 7 Kontroller at nettspenningen på typeplaten (på undersiden av hi-fi-systemet) tilsvarer den lokale nettstrømforsyningen. Hvis dette ikke er tilfelle, ta kontakt med din spesialforhandler. 7 Alle de andre enhetene/høyttalerne skal være koblet til før du kobler til strømledningen. Sette inn batterier i fjernkontrollen Sett strømledningen inn i»ac ~ «kontakten på hi-fi-systemet. 2 Sett strømledningen inn i kontakten i veggen. Forsiktig: 7 Hi-fi-systemet er koblet til nettstrøm med strømledningen. Trekk ut støpselet hvis du ønsker å fullstendig koble hi-fi-systemet fra strømnettet. 7 Se til at støpselet er lett tilgjengelig under bruk, og at det ikke blokkeres av andre gjenstander. AC ~ 1 Åpne batterirommet ved å trykke ned på tappen og fjerne lokket. 2 Vær oppmerksom på polariteten som er vist i bunnen av batterirommet når du setter inn batteriene (mikrobatterier, 2 x 1,5 V, 03/UM R 4/ AAA). 3 Lukk batterirommet. Merknader: 7 Ikke utsett batteriene for eksterm varme, som er forårsaket av direkte sollys, varmeovner eller brann. 7 Fjern batteriene når de er tomme eller hvis du vet at hi-fi-systemet ikke skal brukes over lang tid. Produsenten godtar ingen garantikrav for skader som oppstår som følge av batterilekkasjer. Miljømessig bemerkning: 7 Batterier, inkludert de som ikke inneholder noe tungt metall, kan ikke kastes med husholdningsavfallet. Brukte batterier skal alltid kastes i samsvar med lokale miljøforskrifter. 12

13 INNSTILLINGER Innstilling og lagring av radiostasjoner (DAB og FM) - førstegangsinnstilling Når enheten kobles til strømnettet for første gang eller etter en nullstilling, starter enheten automatisk kanalsøk etter DAB-radiostasjoner og lagrer dem i kanallisten. Så søker enheten etter FM-kanaler og lagrer FMkanaler på forhåndsinnstillingene1 til 40. Tiden stilles automatisk. 1 For optimalt DAB-/FM-mottak, juster antennen tilsvarende. 2 Trykk»8«for å slå på enheten. Det automatiske kanalsøket starter, deretter finner og lagrer enheten DAB-radiostasjoner. Deretter skifter apparatet til den første kanalen i kanallisten. 7 Automatisk søk kan også startes etter førstegangs oppsett ved å trykke på og holde inne»prog «. DAB-stasjonen oppdateres og de forhåndsinnstilte FM-kanalene overskrives. Lagre DAB-radiostasjoner som forhåndsinnstillinger Etter det automatiske kanalsøket, lagres alle DABradiostasjoner i kanallisten. Du kan lagre dine favoritt-dab-radiostasjoner på forhåndsinnstillingene 1 til Trykk på»radio«for å velge DAB-inntakskilde. 2 Trykk på»e«eller»f«for å velge DAB-radiostasjon. Display: Navnet på radiostasjonen, DABradiostasjonen som er valgt, aktiveres etter 1 sekund. 3 Lagre DAB-kanalen på en forhåndsinnstilling. For å gjøre dette, trykk på»prog «. Velg forhåndsinnstilling ved hjelp av»g«eller»h«og bekreft ved hjelp av»prog «. Innstilling og lagring av DABradiostasjoner etter en endring av plassering Du kan starte opp automatisk kanalsøk på nytt. Dette er nyttig hvis du ønsker å benytte enheten på et nytt sted, eller hvis du ønsker å søke etter nye DAB-radiostasjoner. 1 Trykk»8«for å slå på enheten. 2 Trykk på»radio«for å velge DAB-inntakskilde. Display: Navnet på radiostasjonen, slik som f.eks.»b5 AKT«. 3 Åpne menyen ved å trykke på og holde nede»menu«. 4 Velg»SCAN«menypunkt ved hjelp av»e«eller»f«og trykk på»eii OK«for å bekrefte. Det automatiske kanalsøket starter, deretter finner og lagrer enheten radiostasjoner på kanallisten. 13

14 INNSTILLINGER Innstilling og lagring av DABradiostasjoner manuelt 1 Trykk på»radio«for å velge DAB-inntakskilde. 2 Åpne menyen ved å trykke på og holde nede»menu«. Display:»SCAN«. 3 Velg»MANUAL«menypunkt ved hjelp av»e«eller»f«og trykk på»eii OK«for å bekrefte. Display: for eksempel»5a «(en DAB- radiostasjons kanal og frekvens). 4 Still inn ønsket frekvens/kanal ved hjelp av»e«eller»f«. 5 Bekreft frekvens/kanal ved hjelp av»eii OK«. Mottaksnivået vises. 6 Bekreft innstillingen ved hjelp av»eii OK«. DAB-radiostasjoner er lagret på kanallisten. Innstilling og lagring av FMradiostasjoner manuelt 1 Trykk på»radio«for å velge FM-inntakskilde. 2 Åpne menyen ved å trykke på og holde nede»menu«. 3 Bekreft»SCAN«menypunktet ved hjelp av»eii OK«. Display:»LOCAL«. 7 Du kan velge om den skal søke etter radiostasjoner med sterke mottaksforhold (display»local«) eller samtlige radiostasjoner (display:»dx«). 4 Velg alternativ ved hjelp av»e«eller»f«og bekreft ved hjelp av»eii OK«. 5 Trykk på»menu«for å lukke menyen. 6 Still inn radiostasjon ved å trykke på og holde nede»e«eller»f«. Radiostasjonssøket starter og stopper på neste stasjon med godt mottakssignal; eller fortsett å trykke på»e«eller»f«til du kommer til den frekvensen du ønsker. Hver gang du trykker på knappen, endres rekvensen med 50 Hz. 7 Lagre en FM-radiostasjon på en forhåndsinnstilling: For å gjøre dette, trykker du på»prog «. Velg forhåndsinnstilling ved hjelp av»g«eller»h«og bekreft ved hjelp av»prog «. 14

15 INNSTILLINGER Oppdater tid automatisk Tid oppdateres automatisk hvis en DAB- eller DSR-radiokanal sender ut et tidssignal. Stille inn klokkeslettet manuelt Klokkeslettet kan kun endres i standby-modus. 1 For å stille inn klokkeslettet i standby-modus, trykk og hold inne»prog «i omtrent to sekunder. Skjerm: klokkeslett og ukedag. 2 Still inn klokkeslettet med»e«eller»f«og bekreft med»prog «. 3 Still inn minuttet med»e«eller»f«og bekreft med»prog «. 4 Still inn dagen med»e«eller»f«og bekreft med»prog «. Skjerm:»SYNC«lyser, og»on«blinker. 5 Slå på synkronisering av klokkeslettet ved å trykke på»e«eller»f«og bekreft med»prog «. Skjerm: gjeldende klokkeslett og ukedag. 7 Hvis synkronisering av klokkeslettet er slått på (ON), vil klokkeslettet stilles automatisk inn av en DAB- eller RDS-radiokanal. Still klokkens format for tid (12 eller 24 timer) Klokkeformatet kan kun endres i standby-modus. 1 I standby-modus, velg 12 eller 24 timers klokkeformat med»prog «. Justere lysstyrken på displayet Lysstyrken i displayet kan stilles inn separat for standby- og drift-moduser. 1 Endre lysstyrken ved å gjentatte ganger trykke på»menu R«i standby- eller drifts-modus. Du har valget mellom fire lysstyrker. 7 For å minske strømforbruket i standby, still inn lysstyrken til "Minimum". 15

16 GENERELLE FUNKSJONER Å slå på og av 1 Slå av hi-fi-systemet fra standby ved å trykke på»8«. Den siste inntakskilden som brukes, velges automatisk. 7 Du kan også slå på hi-fi-systemet ved å trykke på»cd/sd/usb«,»aux/bt«eller»radio«. 2 Slå hi-fi-systemet over i standby-modus ved å trykke på»8«. Display: aktuell tid. Automatisk avslåing Hvis enheten er i stopp-posisjon eller det ikke er noe lydsignal ved»aux IN«-kontakten eller Bluetooth-hjelpeinnretningen ikke gir noe signal/ ikke er logget på, slår enheten seg av automatisk etter 15 minutter i standby. For å bruke enheten, slå den på igjen. Velg inngangskilden 1 Velg inngangskilde ved å trykke på»cd/sd/ USB«,»AUX/BT«eller»RADIO«. Å justere volumet 1 Juster volum ved hjelp av»v«på hi-fi-systemet eller ved hjelp av» V +«på fjernkontrollen. Display: Kort»VOL«fra»0«til»40«. Velge lydinnstillinger Du kan velge mellom flere lydinnstillinger. 1 Velg lydinnstilling ved hjelp av»dsc «. Display:»LOUDNESS«,»UBS«,»USER«,»CLASSIC«,»POP«,»JAZZ«eller»ROCK«. 7 Denne funksjonen gir bedre lyd ved lavere lydvolumer. Endre "USER" -lydinnstilling Du kan endre»user«-lydinnstilling. 1 Velg»USER«-lydinnstilling ved å trykke på»dsc «. 2 Trykk på og hold inne»dsc «. Display:»BASS 0«. 3 Still inn bass ved hjelp av»e«eller»f«og bekreft ved hjelp av»dsc «. Display:»TRE 0«. 4 Still inn diskant ved hjelp av»e«eller»f«og bekreft ved hjelp av»dsc «. Velg ultra bass-system 1 Velg ultra bass-system ved å trykke på»dsc «gjentatte ganger til»ubs«dukker opp på displayet. Lydutkobling Du kan slå hi-fi- system- høyttalere inn på og fra mute-modus ved hjelp av denne funksjonen. 1 Aktiver dempet modus ved hjelp av»d«på fjernkontrollen Skjerm:»MUTE ON«. 2 Deaktiver dempet modus ved hjelp av»d«på fjernkontrollen Display:»MUTE OFF«. 16

17 TUNERMODUS DAB-radiomodus Velge DAB-radiosignalkilde 1 For optimalt DAB-mottak, må du justere antennen tilsvarende. 2 Velg DAB-radiosignalkilde ved hjelp av»radio«. Display:»DAB«etterfulgt av navnet på en DAB-kanal. Å velge lagrede kanaler 1 Velg ønsket stasjon ved hjelp av talltastene»1«til»0«direkte. 7 For tosifrede forhåndsinnstilte numre, trykk på talltastene en etter en kort etter hverandre. 2 Velg radiostasjon trinn for trinn ved å trykke på»g«eller»h«. Vise DAB-stasjonsinformasjon 1 For å kort få fram informasjon om gjeldende DAB-stasjon, trykk på»display«gjentatte ganger. Følgende informasjon vises: Informasjon fra tjenesteleverandøren (f.eks aktuell tittel, e-postadresse), signalstyrke, sjanger, ensemble (f.eks. BR for Bayern), tjenesteleverandørens frekvens, merknader ang. signalforstyrrelser (»BER 0«vises for optimalt mottak), bithastighet, overføringsstandard, klokkeslett og dato. Innstilling av Dynamic Range Control (DRC) for DAB-stasjoner Når du aktiverer Dynamic Range Control, kan du høre rolige lyder bedre i støyende omgivelser. 1 Åpne menyen ved å trykke på og holde nede»menu«. 2 Velg»DRC/VAL«menypunkt ved hjelp av»e«eller»f«og trykk på»eii OK«for å bekrefte. Display:»DRC O«. 3 Velg»DRC 1«eller»DRC 1/2«-alternativet»E«eller»F«og trykk på»eii OK«for å bekrefte. 4 Lukk menyen ved å trykke på og holde nede»menu«. 7 DAB-stasjonen må støtte DRC. 17

18 TUNERMODUS FM-radiomodus Velg tunerinngangskilden 1 For optimalt FM-mottak, må du justere antennen tilsvarende 2 Velg FM-inngangskilde ved hjelp av»radio«. Den sist valgte kanalen spilles av (siste-kanals-minne). Display:»FM«og navnet på radiostasjonen eller frekvensen. Velge forhåndsinnstillinger 1 Velg ønsket stasjon ved hjelp av talltastene»1«til»0«direkte. 7 For tosifrede forhåndsinnstilte numre, trykk på talltastene en etter en kort etter hverandre. 2 Velg radiostasjon trinn for trinn ved å trykke på»g«eller»h«. Stereo-/monomottak Når hi-fi-systemet tar inn stereo-kanaler, dukker»!«opp på displayet. Hvis signalet fra stereostasjonen er svakt, kan du forbedre lydkvaliteten ved å skifte til monomottak. 1 Trykk på»stereo 7«for å skifte til monomottak. Display:»MONO«dukker nå kort opp og»!«forsvinner. 2 For å gå tilbake til stereo-mottak, trykk på»stereo 7«. Display:»STEREO«dukker nå kort opp og»!«dukker opp. 7 Stereo-/mono-innstillingen kan lagres på hver forhåndsinnstilling RDS-informasjon RDS (Radio Data System) er et informasjonssysstem som sendes som et tillegg på de fleste radiostasjoner. Når hi-fi-systemet tar inn en RDS-stasjon, vises kanalnavnet på displayet, for eksempel:»fan- TASY«og» «. Merknader: 7 Det kan ta litt tid før all RDS-informasjonen er overført. 7 GRUNDIG har ingen påvirkning på hvor korrekt denne informasjonen er. Søke etter RDS-kanal 1 Søk etter RDS-kanal ved å trykke på»g«eller»h«gjentatte ganger inntil en RDS-kanal er tatt inn og» «dukker opp på displayet. Hvis mottaksforholdene er gode nok, vises navnet på kanalen etter kort tid. Vise RDS-stasjonsinformasjon Hvis enheten tar inn en RDS-kanal, vises navnet på kanalen på displayet sammen med» «. Hvis ingen informasjon er tilgjengelig, vises mottaksfrekvensen på displayet. Også ytterligere informasjon vil kunne vises. 1 For å få fram informasjon om gjeldende RDSkanal, trykk på»display«gjentatte ganger. Følgende displayer vises, en etter en: Gjeldende programtype (PTY), f.eks.»popmusikk«.»[no PTY]«vises hvis informasjon ikke er tilgjengelig. Radiotekst. Frekvens. 18

19 EKSTERNT DATAMEDIAMODUS Bruk av CD'er Enheten egner seg til musikk-cd'er, idet den logoen som er vist her. kommer opp (CD-DA) og er dessuten egnet til CD-R og CD-RW med lyddata. 7 Enheten kan ikke spille av CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD eller PC-CD'er. 7 I MP3/WMA-modus er begrepene "album" og "fil" svært viktige. "Album" tilsvarer en mappe på en PC, "fil" tilsvarer en fil på en PC eller et CD-DA-spor. En MP3/WMA CD kan ikke inneholde mer enn 999 spor/mapper totalt. 7 Når du brenner CD-R og CD-RW med lydfiler, kan ulike problemer oppstå som vil kunne føre til problemer med avspilling. Dette kan komme av feil på programvaren eller maskinvareinnstillinger, eller av CD-en som brukes. Skulle slike problemer oppstå, ta kontakt med kundeservice hos leverandøren av CD-brenneren eller programvareprodusenten, eller se etter relevant informasjon, for eksempel på Internett. 7 Når du lager lyd CD-er må du etterfølge alle juridiske retningslinjer og forsikre deg om at ikke tredjeparts opphavsrettigheter blir brutt. 7 Hold alltid CD-åpningen lukket for å hindre at støv samler seg på laseroptikk. CD-åpningen lukkes automatisk etter kort tid. 7 Ikke fest selvklebende etiketter på CD'er. Hold CD-overflater rene. 7 Du kan spille av standard 12 cm-cd'er samt 8 cm-cd'er på enheten. En adapter er ikke nødvendig. Bruk av MP3-spiller, USB-minnepinne eller SD-/SDHC-/MMCminnekort 7 Denne»USB«er ikke kompatibel med USBnav og kan ikke kobles direkte til en PC. 7 USB-grensesnittet på denne enheten er et standard-grensesnitt. Alle i dag velkjente MP3-chip-konsepter ble tatt hensyn til da det ble utviklet. På grunn av rask fremgang på området MP3-teknologi og det faktum at nye produsenter dukker opp hver dag, kan MP3-spilleres/USB-minnepinners kompatibilitet bare delvis garanteres. Hvis USB-drift er svekket eller ikke er mulig, betyr ikke dette nødvendigvis at det er noen funksjonsfeil på enheten. 7 En toveis dataoverføring slik som definert for ITE-enheter i EN 55022/EN er ikke mulig. 7 USB-overføring er i seg selv ikke en operativ modus. Det er kun en ekstra funksjon. 7 Ta aldri ut en MP3 spiller/usb-minnepinne eller minnekort under avspilling. Dette kan føre til skade på data og enheter. Ingen garantikrav vil bli akseptert for skader som oppstår som følge av dette. Innlegging/kobling av datamedier som inneholder musikk Innlegging av plate 1 Åpne CD-åpningen ved å trykke på».«på enheten. CD-åpningen åpnes 2 Legg nå inn en plate med etiketten opp. 3 Lukk CD-åpningen. Platen er avlest. Skjerm i MP3-/WMA-modus: Det totale antallet album og spor. Skjerm i CD-DA-modus: Det totale antallet spor og sammenlagt spilletid. 19

20 EKSTERNT DATAMEDIAMODUS Koble til en MP3-spiller eller en USB-minnestick 1 Slå enheten over i standby-modus ved å trykke på»8«. 2 Koble USB-grensesnittet på MP3-spilleren til»usb-«kontakten på hi-fi-systemet ved hjelp av en standard USB-kabel; eller sett inn USB-pluggen på USB-minnepinnen inn i USB-grensesnittet»USB«på hi-fi-systemet. 3 Slå på enheten fra standby-modus ved å trykke på»8«. Display: Det totale antallet album og spor. Å sette inn SD-/SDHC-/MMC-minnekort 1 Slå enheten over i standby-modus ved å trykke på»8«. 2 Sett minnekortet forsiktig inn i»sd«-kortsporet med kontaktene vendt bakover, til det låses på plass. 3 Slå på enheten fra standby-modus ved å trykke på»8«. Display: Det totale antallet album og spor. Velg inngangskilden 1 Velg inngangskilde (»CD«,»USB«eller»SD«) ved å trykke på»cd/sd/usb«. Avspilling Å starte avspilling Når du spiller musikk-cd'er, kan du velge spor, når du spiller MP3-/WMA-filer, kan du også velge mapper. 1 Trykk på»eii OK«for å sette i gang avspilling; eller velg mappe ved å trykke på»g«eller»h«og velg så spor ved hjelp av»e«eller»f«. Avspilling starter automatisk. Display: Antall mapper og spor, sporets navn og forløpt spilletid. 7 Hvis ikke noe datamedium er satt inn/tilkoblet, dukker meldingen»no DISC«opp. Sette avspillingen på pause og gjenoppta avspillingen 1 Trykk på»eii OK«for å ta en pause i avspillingen. Display:»II«, spilletids-displayet blinker. 2 Trykk på»eii OK«for å gjenoppta avspilling. Stans i avspilling (gjenopptagelse) 1 Trykk på»stereo 7«én gang for å stoppe avspillingen. Hvis du vil fortsette avspillingen, fortsetter den fra det punktet der den stoppet. Stoppe avspilling 1 Trykk på»stereo 7«to ganger for å stoppe avspillingen. Når avspillingen starter, begynner den fra første spor. Gjenta aktuelt spor 1 Trykk kort på»e«under avspilling. Velge et annet spor 1 Trykk på»e«eller»f«gjentatte ganger under avspilling, inntil nummeret på sporet du ønsker å velge, vises på displayet. Avspillingen av det valgte sporet starter automatisk. Søke etter en del innenfor et spor eller en fil 1 Trykk på»e«eller»f«under avspilling og hold nede inntil passasjen er funnet. 2 Avspillingen starter når du slipper»e«eller»f«. 20