MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+"

Transkript

1 MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO

2 INNHOLD OPPSETT OG SIKKERHET 3 RF eksponeringsadvarsel 4 OVERSIKT 4 Kontroller på hi-fi-systemet 6 Hi-fi-system-tilkoblinger 7 Fjernkontrollen 9 Visnigner på hi-fi-systemet 10 TILKOBLING OG KLARGJØRING 10 Koble til hodetelefonene 10 Koble til en MP3-spiller eller en USBminnestick 11 Sette inn et minnekort 11 Ta ut et minnekort 11 Tilkobling av eksterne enheter 11 Koble til hodetelefonene 12 Koble til strømledning 12 Sette inn batterier i fjernkontrollen 13 INNSTILLINGER 13 Innstilling og lagring av radiostasjoner (DAB og FM) - førstegangsinnstilling 13 Lagre DAB-radiostasjoner som forhåndsinnstillinger 13 Innstilling og lagring av DAB-radiostasjoner etter en endring av plassering 14 Innstilling og lagring av DAB-radiostasjoner manuelt 14 Innstilling og lagring av FM-radiostasjoner manuelt 15 Justere lysstyrken på displayet 16 GENERELLE FUNKSJONER 16 Å slå på og av 16 Automatisk avslåing 16 Velg inngangskilden 16 Å justere volumet 16 Velge lydinnstillinger 16 Endre "USER" -lydinnstilling 16 Velg ultra bass-system 16 Lydutkobling 17 TUNERMODUS 17 DAB-radiomodus 18 FM-radiomodus 19 EKSTERNT DATAMEDIAMODUS 19 Bruk av CD'er 19 Bruk av MP3-spiller, USB-minnepinne eller SD-/SDHC-/MMC-minnekort 19 Innlegging/kobling av datamedier som inneholder musikk 20 Velg inngangskilden 20 Avspilling 21 Viser sporinformasjon (for MP3/WMA) 21 Repeterings-funksjoner 21 Spille av spor i tilfeldig rekkefølge (tilfeldig) 21 Å spille begynnelsen på hver innspilling (intro) 22 Opprette en spilleliste 23 BLUETOOTH-MODUS (KUN MS 540) 23 Kompatibel med følgende enheter 23 Velge Bluetooth-signalkilde 23 Finne og koble til en Bluetooth-hjelpeinnretning 23 Avspilling fra Bluetooth-hjelpeinnretning 23 Utlogging fra Bluetooth-hjelpeinnretning 23 Reaktivering av en Bluetooth-hjelpeinnretning som er logget på 24 BRUK AV EKSTERNE ENHETER 24 Lytte til lydsignal fra en ekstern enhet 25 TIMERMODUS 25 Innkoblingstimer 26 Påminnings-timer 26 Utkoplingstimer 27 SPESIELLE FUNKSJONER 27 Velge programvareversjon 27 Slett alle innstillinger (Nullstill) 27 Slette DAB-radiostasjoner fra kanalliste 27 Programvareoppdateringer 28 INFORMASJON 28 Rengjøring av hi-fi-system 28 Rengjøre CD-enheten 28 Tekniske data 29 Merknad ang. miljøvern 29 Generell informasjon om laserenheter 30 Feilsøking 2

3 OPPSETT OG SIKKERHET Vennligst vær observant overfor følgende instruksjoner: 7 Hi-fi-systemet er utformet til avspilling av lydsignaler. All annen bruk er strengt forbudt. 7 Hvis du ønsker å sette opp hi-fi-systemet på vegghyller eller i skap, se til at det er godt ventilert. Det må være minst 10 cm plass på siden, over og bak hi-fi-systemet. 7 Ikke dekk til hi-fi-systemet med aviser, bordduker, gardiner osv. 7 Når du plasserer hi-fi-systemet, husk på at møbler ofte er belagt med ulike typer behandling og plast, som ofte inneholde kjemiske tilsetninger. Disse tilsetningene kan skape korrosjon på føttene på enheten. Disse kan etterlate flekker på overflaten av møblene, som kan være vanskelige eller umulige å fjerne. 7 Hvis hi-fi-systemet utsettes for plutselige endringer i temperaturen, for eksempel hvis den tas inn fra kulden til et varmt rom, vent minst to timer før du bruker den. 7 Hi-fi-systemet er kun utformet til bruk i tørre rom. Hvis du bruker det utendørs, se til at det er beskyttet mot fuktighet, slik som dryppende eller sprutende vann. 7 Bruk hi-fi-systemet kun i et moderat klima. 7 Ikke plasser hi-fi-systemet for nært varmeapparater eller i direkte sollys, da dette vil forringe nedkjølingen. 7 Ikke plasser kar som inneholder væsker, f.eks. vaser, oppå hi-fi-systemet. Ikke stikk fremmedlegemer inn i CD-åpningen. 7 Ikke plasser gjenstander som levende lys oppå hi-fi-systemet. 7 Dersom det oppstår feil på grunn av kortvarig overbelastning av strømnettet eller utladninger av statisk elektrisitet, nullstill enheten. For å gjøre dette, dra ut strømledningen og sett den i igjen etter noen få sekunder. 7 Ikke åpne hi-fi-systemet under noen omstendighet. Garantikrav utelukkes for skader som oppstår som følge av feilhåndtering. 7 Tordenvær er en fare for alle elektriske apparater. Selv om hi-fi er slått av, kan anlegget bli skadet av et lynnedslag i strømnettet. Under tordenvær må du alltid trekke ut støpselet. 7 Langvarig lytting med hodetelefoner på høyt volum kan skade hørselen din. 7 Ikke tilkoble annet utstyr mens innretningen er slått på. Slå i tillegg av det andre utstyret før du kobler det til. 7 Sett kun inn støpselet i strømuttaket etter at du har tilkoblet det eksterne utstyret. Kontroller at støpselet er uhindret tilgjengelig. RF eksponeringsadvarsel 7 Dette utstyret må installeres og være i drift i hht. medfølgende veiledning. Enheten består av en innebygd antenne, og får ikke samlokaliseres eller brukes sammen med annen antenne eller sender. 3

4 OVERSIKT Kontroller på hi-fi-systemet 8 OK E TUNING F H G CD/USB/SD AUX/BT RADIO 15:22 V + R L AUX. IN R ANT. 4 L SPEAKER

5 OVERSIKT Åpner CD-åpningen. 8 Slår enheten over på og over fra standby-modus. OK I eksternt datamedia-modus: starter og setter avspilling på pause. E TUNING F I DAB-modus: Velg DAB-radiostasjon fra kanallisten. Velg alternativer i menyen. I FM-modus: Å trykke og holde nede, begynner forover- eller bakoverfrekvens-søk; å trykke kort, skifter frekvens trinnvist tilbake eller framover. I eksternt datamedia-modus: Velg album eller spor forover eller bakover; trykk på og hold nede for å lete bakover eller forover etter en bestemt passasje. I standby- og tidtaker-modus: For å stille timer/minutter. G H I tuner-modus: Velg forhåndsinnstillinger. I eksternt datamedia-modus: Velg albumer. CD/USB/SD Slår på enheten fra standbymodus. Velger CD-, USB- eller SDinngangskilde. AUX/BT RADIO V Slår på enheten fra standbymodus. Velger AUX- og Bluetoothinngangskilde. (Bluetooth kun for MS 540) Slår på enheten fra standbymodus. Velger inngangskilde-dab eller FM-tuner. Endrer lydvolum. 5

6 OVERSIKT Hi-fi-system-tilkoblinger SPEAKER R L AUX IN R L AUX. IN R USB SD SPEAKER L ANTENNA USB U AC ~ AC SD USB U Kortspor for å sette inn minnekort (SD/SDHC/MMC). USB-grensesnitt for tilkobling av MP3-spiller eller USB-minnepinne. Denne kontakten er ikke egnet for tilkobling av PC. Hodetelefonkontakt for tilkobling av stereo-hodetelefon sett med kontaktplugg (3,5 mm). Dette slår automatisk av høyttalerne. SPEAKER R L Høyttaler-kontakter, R = høyre kanal, L = venstre kanal. AUX IN USB ANTENNA AC Lydsignal-inngang for tilkobling av ekstern enhet. USB-kontakt for å oppgradere programvare på enhet. Trådantenne. Kontakt for tilkobling av strømledning. Merk 7 Den eneste måten å fullstendig koble hi-fi-systemet fra strømnettet på, er å trekke ut støpselet. 6

7 OVERSIKT Fjernkontrollen d Slår høyttalerne i hi-fi-systemet over på demping og tilbake igjen. 8 Slår hi-fi-systemet til standbymodus og fra standbymodus til siste valgt inngangskilde. CD/SD/USB Slår på enheten fra standbymodus. Velger CD-, USB- eller SD-inngangskilde. AUX/BT RADIO Slår på enheten fra standbymodus. Velger AUX- og Bluetooth-inngangskilde (Bluetooth kun for MS 540). Slår på enheten fra standbymodus. Velger inngangskilde-dab eller FM-tuner I tuner-modus: Velg forhåndsinnstilte kanaler. DISPLAY MENU R G H I tunermodus: Viser RDS-informasjon. I eksternt datamedia-modus: Skifter displayet mellom gjeldende spornummer og forløpt spilletid. I tuner-modus: Åpner menyen på enheten. I standby: Endrer displayets lysstyrke. I tuner-modus: Velg forhåndsinnstilte kanaler. I eksternt datamedia-modus: Velg albumer. 7

8 OVERSIKT E F I DAB-modus: Velg DAB-radiostasjon fra kanallisten. Velg alternativer i menyen. I FM-modus: Trykk og hold inne for å starte frekvenssøk bakover eller forover; trykk kort for å endre frekvensen trinnvist bakover eller framover. I eksternt datamedia-modus: Valg av spor fremover eller bakover; trykk på og hold nede for å lete etter en bestemt passasje forover eller bakover. WEC/NAP SLEEP S Aktiverer innstillinger for påslåings-tidtakeren. Slår alarm-funksjonen av og på igjen. Slår av alarmfunksjonen for en helg. Aktiverer innstillinger for påminnelses-tidtakeren. Aktiverer utkoblingstids-modus, stiller tid for utkoblingstimer. Avbryter utkoblingstimeren. OK Bekrefter innstillingene. I eksternt datamedia-modus: Starter avspilling; stanser avspilling. V + Justerer lydvolum. DSC M INTRO STEREO 7 PROG DSC Velger forskjellige lydinnstillinger. I eksternt datamedia-modus: For å gjenta et spor på CD, albumet eller spillelisten. I eksternt datamedia-modus: For å spille av introer til spor og for å spille av spor i tilfeldig rekkefølge. I tuner-modus: Veksler mellom FM-stereo- og mono-mottak. I eksternt datamedia-modus: Avslutter avspilling. I standby: aktiverer innstillinger for klokkeslettet. I tuner-modus: Aktiverer minnefunksjon; lagrer radiostasjoner som forhåndsinnstillinger. I eksternt datamedia-modus: Aktiverer "Lag spilleliste" -funksjon; lagrer sporet når du oppretter en spilleliste. 8

9 OVERSIKT Visnigner på hi-fi-systemet Ä PM w Viser antennenivå i tunermodus. Bluetooth-modus valgt (kun MS 540). Dersom 12-timers-modus ble valgt ved innstilling av tid, indikerer dette ettermiddag. I tuner-modus: Blinker mens tiden oppdateres, lyser opp når tiden er ferdig innstilt. 888:888 Visning av tid. I eksternt datamedia-modus: Viser album og spor. USER... UBS PROG ALL M M 1 Viser valgt lyd innstilling. I tunermodus lagres en kanal. I eksternt datamedia-modus: En spilleliste opprettes I eksternt datamedia-modus: Alle sporene på datamediet gjentas. I eksternt datamedia-modus: et spor gjentas. M ALBUM I eksternt datamedia-modus: Et spor gjentas. INTRO RANDOM Ä ALBUM AM PM FILE w USER 8 II 888 : PROG ALL M1 ALBUM INTRO RANDOM FM f PTY TEXT NAP e Intro-funksjonen er aktivert. Tilfeldig-funksjonen er aktivert. 8 I eksternt datamedia-modus: avspilling. II I eksternt datamedia-modus: Pause i avspilling I tuner-modus: Viser frekvens eller navn på stasjon, sammen med RDS-informasjon. I eksternt datamedia-modus: Viser det totale antallet album og spor, sammen med ID3-taginformasjon (slag-tekst). FM f PTY TEXT NAP e WEC DAB-modus ble valgt. FM-modus er valgt. Det tas inn en RDS-stasjon. PTY- (programtype-) funksjonen er aktivert. Radiotekstfunksjonen (RT) er aktivert. Påminnelses-tidtakeren er aktivert. påslåingstidtakeren er aktivert Påslåingstidtakeren ble slått av for helgen. ) I tuner-modus: Det tas inn en stereo-fm-kanal. MHz O WEC CLASSIC POP JAZZ ROCK UBS ) MHZ O I tuner-modus: Radiokanalens frekvens. Utkoblingstimeren er aktivert. 9

10 R L SPEAKER AUX. IN R L TILKOBLING OG KLARGJØRING Koble til hodetelefonene AC ~ Koble til en MP3-spiller eller en USB-minnestick Hi-fi-systemet støtter de fleste MP3-spillere og USB-minnepinner som er å få kjøpt på markedet. Forsiktig: 7 Hi-fi-systemet må slås av mens USB-tilkoblingen utføres. Hvis den ikke er slått av, kan data gå tapt. 1 Sett ledningene til høyttaleren inn i terminalene for»speaker R«(høyre kanal) og»speaker L«(venstre kanal). Merknader: 7 Vær nøye med forskjellen på venstre og høyre kanal (L = venstre kanal, R = høyre kanal). 7 Koble hver av de røde terminalene (+) på hi-fi til kablene merket med hvitt (+) fra høyttalerne. 1 Koble USB-grensesnittet på MP3-spilleren til»usb«kontakten på hi-fi-systemet ved hjelp av en standard USB-kabel; eller Sett USB-pluggen på USB-minnepinnen inn i»usb«kontakten på hi-fi-systemet. Merknader: 7 For å ta ut MP3-spilleren eller USB-minnepinnen, slå av hi-fi-systemet og trekk ut kabelen eller datamediet. 7 Hi-fi-systemets»USB«kontakt er ikke egnet for et USB-nav eller en datamaskin. 10

11 R L SPEAKER AUX. IN R L TILKOBLING OG KLARGJØRING Sette inn et minnekort Hi-fi-systemet støtter SD/SDHC og MMC-minnekortene. Forsiktig: 7 Hi-fi-systemet må slås av mens minnekortet settes inn. Hvis den ikke er slått av, kan data gå tapt. Tilkobling av eksterne enheter 7 Slå av hi-fi-systemet før du kobler til eksterne enheter. AC ~ 1 Sett minnekortet forsiktig inn i»sd«kortsporet med kontaktene vendt bakover til det låses på plass. Merknader: 7 Ikke bruk for mye makt når du setter inn minnekortet. Ikke trykk for hardt. 7 Minnekortene er bestandige mot smuss og fuktighet, men kan kun settes inn i hi-fi-systemet i tørr og ren tilstand. 7 Fjern aldri minnekortene når de er i bruk. Dette kan skade minnekortet. Denne typen skade vil gjøre garantien din ugyldig. Ta ut et minnekort Forsiktig: 7 Hi-fi-systemet må være avslått mens minnekortet tas ut. Hvis den ikke er slått av, kan data gå tapt. 1 Ta minnekortet ut av kortsporet mens du presser kortet forsiktig inn til klemmen utløses. Trekk så ut kortet. 1 Bruk standard-lydkabler for å koble lydutgangene på den eksterne enheten til»aux IN R«eller»AUX IN L«kontakter på hi-fi- systemet. Koble til hodetelefonene 1 Sett hodetelefonpluggen (3,5 mm) inn i»u«kontakter på hi-fi-systemet. 7 Hi-fi-systemets høyttalere er slått av. Forsiktig: 7 Altfor høye volumverdier når du bruker øretelefoner eller hodetelefoner kan skade hørselen din. 11

12 R L SPEAKER AUX. IN R L TILKOBLING OG KLARGJØRING Koble til strømledning Merknader: 7 Kontroller at nettspenningen på typeplaten (på undersiden av hi-fi-systemet) tilsvarer den lokale nettstrømforsyningen. Hvis dette ikke er tilfelle, ta kontakt med din spesialforhandler. 7 Alle de andre enhetene/høyttalerne skal være koblet til før du kobler til strømledningen. Sette inn batterier i fjernkontrollen Sett strømledningen inn i»ac ~ «kontakten på hi-fi-systemet. 2 Sett strømledningen inn i kontakten i veggen. Forsiktig: 7 Hi-fi-systemet er koblet til nettstrøm med strømledningen. Trekk ut støpselet hvis du ønsker å fullstendig koble hi-fi-systemet fra strømnettet. 7 Se til at støpselet er lett tilgjengelig under bruk, og at det ikke blokkeres av andre gjenstander. AC ~ 1 Åpne batterirommet ved å trykke ned på tappen og fjerne lokket. 2 Vær oppmerksom på polariteten som er vist i bunnen av batterirommet når du setter inn batteriene (mikrobatterier, 2 x 1,5 V, 03/UM R 4/ AAA). 3 Lukk batterirommet. Merknader: 7 Ikke utsett batteriene for eksterm varme, som er forårsaket av direkte sollys, varmeovner eller brann. 7 Fjern batteriene når de er tomme eller hvis du vet at hi-fi-systemet ikke skal brukes over lang tid. Produsenten godtar ingen garantikrav for skader som oppstår som følge av batterilekkasjer. Miljømessig bemerkning: 7 Batterier, inkludert de som ikke inneholder noe tungt metall, kan ikke kastes med husholdningsavfallet. Brukte batterier skal alltid kastes i samsvar med lokale miljøforskrifter. 12

13 INNSTILLINGER Innstilling og lagring av radiostasjoner (DAB og FM) - førstegangsinnstilling Når enheten kobles til strømnettet for første gang eller etter en nullstilling, starter enheten automatisk kanalsøk etter DAB-radiostasjoner og lagrer dem i kanallisten. Så søker enheten etter FM-kanaler og lagrer FMkanaler på forhåndsinnstillingene1 til 40. Tiden stilles automatisk. 1 For optimalt DAB-/FM-mottak, juster antennen tilsvarende. 2 Trykk»8«for å slå på enheten. Det automatiske kanalsøket starter, deretter finner og lagrer enheten DAB-radiostasjoner. Deretter skifter apparatet til den første kanalen i kanallisten. 7 Automatisk søk kan også startes etter førstegangs oppsett ved å trykke på og holde inne»prog «. DAB-stasjonen oppdateres og de forhåndsinnstilte FM-kanalene overskrives. Lagre DAB-radiostasjoner som forhåndsinnstillinger Etter det automatiske kanalsøket, lagres alle DABradiostasjoner i kanallisten. Du kan lagre dine favoritt-dab-radiostasjoner på forhåndsinnstillingene 1 til Trykk på»radio«for å velge DAB-inntakskilde. 2 Trykk på»e«eller»f«for å velge DAB-radiostasjon. Display: Navnet på radiostasjonen, DABradiostasjonen som er valgt, aktiveres etter 1 sekund. 3 Lagre DAB-kanalen på en forhåndsinnstilling. For å gjøre dette, trykk på»prog «. Velg forhåndsinnstilling ved hjelp av»g«eller»h«og bekreft ved hjelp av»prog «. Innstilling og lagring av DABradiostasjoner etter en endring av plassering Du kan starte opp automatisk kanalsøk på nytt. Dette er nyttig hvis du ønsker å benytte enheten på et nytt sted, eller hvis du ønsker å søke etter nye DAB-radiostasjoner. 1 Trykk»8«for å slå på enheten. 2 Trykk på»radio«for å velge DAB-inntakskilde. Display: Navnet på radiostasjonen, slik som f.eks.»b5 AKT«. 3 Åpne menyen ved å trykke på og holde nede»menu«. 4 Velg»SCAN«menypunkt ved hjelp av»e«eller»f«og trykk på»eii OK«for å bekrefte. Det automatiske kanalsøket starter, deretter finner og lagrer enheten radiostasjoner på kanallisten. 13

14 INNSTILLINGER Innstilling og lagring av DABradiostasjoner manuelt 1 Trykk på»radio«for å velge DAB-inntakskilde. 2 Åpne menyen ved å trykke på og holde nede»menu«. Display:»SCAN«. 3 Velg»MANUAL«menypunkt ved hjelp av»e«eller»f«og trykk på»eii OK«for å bekrefte. Display: for eksempel»5a «(en DAB- radiostasjons kanal og frekvens). 4 Still inn ønsket frekvens/kanal ved hjelp av»e«eller»f«. 5 Bekreft frekvens/kanal ved hjelp av»eii OK«. Mottaksnivået vises. 6 Bekreft innstillingen ved hjelp av»eii OK«. DAB-radiostasjoner er lagret på kanallisten. Innstilling og lagring av FMradiostasjoner manuelt 1 Trykk på»radio«for å velge FM-inntakskilde. 2 Åpne menyen ved å trykke på og holde nede»menu«. 3 Bekreft»SCAN«menypunktet ved hjelp av»eii OK«. Display:»LOCAL«. 7 Du kan velge om den skal søke etter radiostasjoner med sterke mottaksforhold (display»local«) eller samtlige radiostasjoner (display:»dx«). 4 Velg alternativ ved hjelp av»e«eller»f«og bekreft ved hjelp av»eii OK«. 5 Trykk på»menu«for å lukke menyen. 6 Still inn radiostasjon ved å trykke på og holde nede»e«eller»f«. Radiostasjonssøket starter og stopper på neste stasjon med godt mottakssignal; eller fortsett å trykke på»e«eller»f«til du kommer til den frekvensen du ønsker. Hver gang du trykker på knappen, endres rekvensen med 50 Hz. 7 Lagre en FM-radiostasjon på en forhåndsinnstilling: For å gjøre dette, trykker du på»prog «. Velg forhåndsinnstilling ved hjelp av»g«eller»h«og bekreft ved hjelp av»prog «. 14

15 INNSTILLINGER Oppdater tid automatisk Tid oppdateres automatisk hvis en DAB- eller DSR-radiokanal sender ut et tidssignal. Stille inn klokkeslettet manuelt Klokkeslettet kan kun endres i standby-modus. 1 For å stille inn klokkeslettet i standby-modus, trykk og hold inne»prog «i omtrent to sekunder. Skjerm: klokkeslett og ukedag. 2 Still inn klokkeslettet med»e«eller»f«og bekreft med»prog «. 3 Still inn minuttet med»e«eller»f«og bekreft med»prog «. 4 Still inn dagen med»e«eller»f«og bekreft med»prog «. Skjerm:»SYNC«lyser, og»on«blinker. 5 Slå på synkronisering av klokkeslettet ved å trykke på»e«eller»f«og bekreft med»prog «. Skjerm: gjeldende klokkeslett og ukedag. 7 Hvis synkronisering av klokkeslettet er slått på (ON), vil klokkeslettet stilles automatisk inn av en DAB- eller RDS-radiokanal. Still klokkens format for tid (12 eller 24 timer) Klokkeformatet kan kun endres i standby-modus. 1 I standby-modus, velg 12 eller 24 timers klokkeformat med»prog «. Justere lysstyrken på displayet Lysstyrken i displayet kan stilles inn separat for standby- og drift-moduser. 1 Endre lysstyrken ved å gjentatte ganger trykke på»menu R«i standby- eller drifts-modus. Du har valget mellom fire lysstyrker. 7 For å minske strømforbruket i standby, still inn lysstyrken til "Minimum". 15

16 GENERELLE FUNKSJONER Å slå på og av 1 Slå av hi-fi-systemet fra standby ved å trykke på»8«. Den siste inntakskilden som brukes, velges automatisk. 7 Du kan også slå på hi-fi-systemet ved å trykke på»cd/sd/usb«,»aux/bt«eller»radio«. 2 Slå hi-fi-systemet over i standby-modus ved å trykke på»8«. Display: aktuell tid. Automatisk avslåing Hvis enheten er i stopp-posisjon eller det ikke er noe lydsignal ved»aux IN«-kontakten eller Bluetooth-hjelpeinnretningen ikke gir noe signal/ ikke er logget på, slår enheten seg av automatisk etter 15 minutter i standby. For å bruke enheten, slå den på igjen. Velg inngangskilden 1 Velg inngangskilde ved å trykke på»cd/sd/ USB«,»AUX/BT«eller»RADIO«. Å justere volumet 1 Juster volum ved hjelp av»v«på hi-fi-systemet eller ved hjelp av» V +«på fjernkontrollen. Display: Kort»VOL«fra»0«til»40«. Velge lydinnstillinger Du kan velge mellom flere lydinnstillinger. 1 Velg lydinnstilling ved hjelp av»dsc «. Display:»LOUDNESS«,»UBS«,»USER«,»CLASSIC«,»POP«,»JAZZ«eller»ROCK«. 7 Denne funksjonen gir bedre lyd ved lavere lydvolumer. Endre "USER" -lydinnstilling Du kan endre»user«-lydinnstilling. 1 Velg»USER«-lydinnstilling ved å trykke på»dsc «. 2 Trykk på og hold inne»dsc «. Display:»BASS 0«. 3 Still inn bass ved hjelp av»e«eller»f«og bekreft ved hjelp av»dsc «. Display:»TRE 0«. 4 Still inn diskant ved hjelp av»e«eller»f«og bekreft ved hjelp av»dsc «. Velg ultra bass-system 1 Velg ultra bass-system ved å trykke på»dsc «gjentatte ganger til»ubs«dukker opp på displayet. Lydutkobling Du kan slå hi-fi- system- høyttalere inn på og fra mute-modus ved hjelp av denne funksjonen. 1 Aktiver dempet modus ved hjelp av»d«på fjernkontrollen Skjerm:»MUTE ON«. 2 Deaktiver dempet modus ved hjelp av»d«på fjernkontrollen Display:»MUTE OFF«. 16

17 TUNERMODUS DAB-radiomodus Velge DAB-radiosignalkilde 1 For optimalt DAB-mottak, må du justere antennen tilsvarende. 2 Velg DAB-radiosignalkilde ved hjelp av»radio«. Display:»DAB«etterfulgt av navnet på en DAB-kanal. Å velge lagrede kanaler 1 Velg ønsket stasjon ved hjelp av talltastene»1«til»0«direkte. 7 For tosifrede forhåndsinnstilte numre, trykk på talltastene en etter en kort etter hverandre. 2 Velg radiostasjon trinn for trinn ved å trykke på»g«eller»h«. Vise DAB-stasjonsinformasjon 1 For å kort få fram informasjon om gjeldende DAB-stasjon, trykk på»display«gjentatte ganger. Følgende informasjon vises: Informasjon fra tjenesteleverandøren (f.eks aktuell tittel, e-postadresse), signalstyrke, sjanger, ensemble (f.eks. BR for Bayern), tjenesteleverandørens frekvens, merknader ang. signalforstyrrelser (»BER 0«vises for optimalt mottak), bithastighet, overføringsstandard, klokkeslett og dato. Innstilling av Dynamic Range Control (DRC) for DAB-stasjoner Når du aktiverer Dynamic Range Control, kan du høre rolige lyder bedre i støyende omgivelser. 1 Åpne menyen ved å trykke på og holde nede»menu«. 2 Velg»DRC/VAL«menypunkt ved hjelp av»e«eller»f«og trykk på»eii OK«for å bekrefte. Display:»DRC O«. 3 Velg»DRC 1«eller»DRC 1/2«-alternativet»E«eller»F«og trykk på»eii OK«for å bekrefte. 4 Lukk menyen ved å trykke på og holde nede»menu«. 7 DAB-stasjonen må støtte DRC. 17

18 TUNERMODUS FM-radiomodus Velg tunerinngangskilden 1 For optimalt FM-mottak, må du justere antennen tilsvarende 2 Velg FM-inngangskilde ved hjelp av»radio«. Den sist valgte kanalen spilles av (siste-kanals-minne). Display:»FM«og navnet på radiostasjonen eller frekvensen. Velge forhåndsinnstillinger 1 Velg ønsket stasjon ved hjelp av talltastene»1«til»0«direkte. 7 For tosifrede forhåndsinnstilte numre, trykk på talltastene en etter en kort etter hverandre. 2 Velg radiostasjon trinn for trinn ved å trykke på»g«eller»h«. Stereo-/monomottak Når hi-fi-systemet tar inn stereo-kanaler, dukker»!«opp på displayet. Hvis signalet fra stereostasjonen er svakt, kan du forbedre lydkvaliteten ved å skifte til monomottak. 1 Trykk på»stereo 7«for å skifte til monomottak. Display:»MONO«dukker nå kort opp og»!«forsvinner. 2 For å gå tilbake til stereo-mottak, trykk på»stereo 7«. Display:»STEREO«dukker nå kort opp og»!«dukker opp. 7 Stereo-/mono-innstillingen kan lagres på hver forhåndsinnstilling RDS-informasjon RDS (Radio Data System) er et informasjonssysstem som sendes som et tillegg på de fleste radiostasjoner. Når hi-fi-systemet tar inn en RDS-stasjon, vises kanalnavnet på displayet, for eksempel:»fan- TASY«og» «. Merknader: 7 Det kan ta litt tid før all RDS-informasjonen er overført. 7 GRUNDIG har ingen påvirkning på hvor korrekt denne informasjonen er. Søke etter RDS-kanal 1 Søk etter RDS-kanal ved å trykke på»g«eller»h«gjentatte ganger inntil en RDS-kanal er tatt inn og» «dukker opp på displayet. Hvis mottaksforholdene er gode nok, vises navnet på kanalen etter kort tid. Vise RDS-stasjonsinformasjon Hvis enheten tar inn en RDS-kanal, vises navnet på kanalen på displayet sammen med» «. Hvis ingen informasjon er tilgjengelig, vises mottaksfrekvensen på displayet. Også ytterligere informasjon vil kunne vises. 1 For å få fram informasjon om gjeldende RDSkanal, trykk på»display«gjentatte ganger. Følgende displayer vises, en etter en: Gjeldende programtype (PTY), f.eks.»popmusikk«.»[no PTY]«vises hvis informasjon ikke er tilgjengelig. Radiotekst. Frekvens. 18

19 EKSTERNT DATAMEDIAMODUS Bruk av CD'er Enheten egner seg til musikk-cd'er, idet den logoen som er vist her. kommer opp (CD-DA) og er dessuten egnet til CD-R og CD-RW med lyddata. 7 Enheten kan ikke spille av CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD eller PC-CD'er. 7 I MP3/WMA-modus er begrepene "album" og "fil" svært viktige. "Album" tilsvarer en mappe på en PC, "fil" tilsvarer en fil på en PC eller et CD-DA-spor. En MP3/WMA CD kan ikke inneholde mer enn 999 spor/mapper totalt. 7 Når du brenner CD-R og CD-RW med lydfiler, kan ulike problemer oppstå som vil kunne føre til problemer med avspilling. Dette kan komme av feil på programvaren eller maskinvareinnstillinger, eller av CD-en som brukes. Skulle slike problemer oppstå, ta kontakt med kundeservice hos leverandøren av CD-brenneren eller programvareprodusenten, eller se etter relevant informasjon, for eksempel på Internett. 7 Når du lager lyd CD-er må du etterfølge alle juridiske retningslinjer og forsikre deg om at ikke tredjeparts opphavsrettigheter blir brutt. 7 Hold alltid CD-åpningen lukket for å hindre at støv samler seg på laseroptikk. CD-åpningen lukkes automatisk etter kort tid. 7 Ikke fest selvklebende etiketter på CD'er. Hold CD-overflater rene. 7 Du kan spille av standard 12 cm-cd'er samt 8 cm-cd'er på enheten. En adapter er ikke nødvendig. Bruk av MP3-spiller, USB-minnepinne eller SD-/SDHC-/MMCminnekort 7 Denne»USB«er ikke kompatibel med USBnav og kan ikke kobles direkte til en PC. 7 USB-grensesnittet på denne enheten er et standard-grensesnitt. Alle i dag velkjente MP3-chip-konsepter ble tatt hensyn til da det ble utviklet. På grunn av rask fremgang på området MP3-teknologi og det faktum at nye produsenter dukker opp hver dag, kan MP3-spilleres/USB-minnepinners kompatibilitet bare delvis garanteres. Hvis USB-drift er svekket eller ikke er mulig, betyr ikke dette nødvendigvis at det er noen funksjonsfeil på enheten. 7 En toveis dataoverføring slik som definert for ITE-enheter i EN 55022/EN er ikke mulig. 7 USB-overføring er i seg selv ikke en operativ modus. Det er kun en ekstra funksjon. 7 Ta aldri ut en MP3 spiller/usb-minnepinne eller minnekort under avspilling. Dette kan føre til skade på data og enheter. Ingen garantikrav vil bli akseptert for skader som oppstår som følge av dette. Innlegging/kobling av datamedier som inneholder musikk Innlegging av plate 1 Åpne CD-åpningen ved å trykke på».«på enheten. CD-åpningen åpnes 2 Legg nå inn en plate med etiketten opp. 3 Lukk CD-åpningen. Platen er avlest. Skjerm i MP3-/WMA-modus: Det totale antallet album og spor. Skjerm i CD-DA-modus: Det totale antallet spor og sammenlagt spilletid. 19

20 EKSTERNT DATAMEDIAMODUS Koble til en MP3-spiller eller en USB-minnestick 1 Slå enheten over i standby-modus ved å trykke på»8«. 2 Koble USB-grensesnittet på MP3-spilleren til»usb-«kontakten på hi-fi-systemet ved hjelp av en standard USB-kabel; eller sett inn USB-pluggen på USB-minnepinnen inn i USB-grensesnittet»USB«på hi-fi-systemet. 3 Slå på enheten fra standby-modus ved å trykke på»8«. Display: Det totale antallet album og spor. Å sette inn SD-/SDHC-/MMC-minnekort 1 Slå enheten over i standby-modus ved å trykke på»8«. 2 Sett minnekortet forsiktig inn i»sd«-kortsporet med kontaktene vendt bakover, til det låses på plass. 3 Slå på enheten fra standby-modus ved å trykke på»8«. Display: Det totale antallet album og spor. Velg inngangskilden 1 Velg inngangskilde (»CD«,»USB«eller»SD«) ved å trykke på»cd/sd/usb«. Avspilling Å starte avspilling Når du spiller musikk-cd'er, kan du velge spor, når du spiller MP3-/WMA-filer, kan du også velge mapper. 1 Trykk på»eii OK«for å sette i gang avspilling; eller velg mappe ved å trykke på»g«eller»h«og velg så spor ved hjelp av»e«eller»f«. Avspilling starter automatisk. Display: Antall mapper og spor, sporets navn og forløpt spilletid. 7 Hvis ikke noe datamedium er satt inn/tilkoblet, dukker meldingen»no DISC«opp. Sette avspillingen på pause og gjenoppta avspillingen 1 Trykk på»eii OK«for å ta en pause i avspillingen. Display:»II«, spilletids-displayet blinker. 2 Trykk på»eii OK«for å gjenoppta avspilling. Stans i avspilling (gjenopptagelse) 1 Trykk på»stereo 7«én gang for å stoppe avspillingen. Hvis du vil fortsette avspillingen, fortsetter den fra det punktet der den stoppet. Stoppe avspilling 1 Trykk på»stereo 7«to ganger for å stoppe avspillingen. Når avspillingen starter, begynner den fra første spor. Gjenta aktuelt spor 1 Trykk kort på»e«under avspilling. Velge et annet spor 1 Trykk på»e«eller»f«gjentatte ganger under avspilling, inntil nummeret på sporet du ønsker å velge, vises på displayet. Avspillingen av det valgte sporet starter automatisk. Søke etter en del innenfor et spor eller en fil 1 Trykk på»e«eller»f«under avspilling og hold nede inntil passasjen er funnet. 2 Avspillingen starter når du slipper»e«eller»f«. 20

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG SIKKERHET 3

Detaljer

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB NO PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB RCD 1445 USB 0 UBS VOLUME ON DISPLAY OPEN/CLOSE ANTENNA OFF CD USB RADIO DOWN ALBUM MEMORY UP MODE eii DOWN UP MONO/ST. PROG/MEM 3 RCD 1445 USB 6 OPPSETT

Detaljer

CLOCK RADIO SONOCLOCK 935 IP DAB+

CLOCK RADIO SONOCLOCK 935 IP DAB+ CLOCK RADIO SONOCLOCK 935 IP DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG SIKKERHET

Detaljer

ELECTRONIC CLOCK RADIO

ELECTRONIC CLOCK RADIO ELECTRONIC CLOCK RADIO Sonoclock 890 NORSK ON/OFF UP MEMO SET ON OFF 1 2 UP 6 7 MEMO SET VOL. + VOL. 4 5 8 9 10 DOWN 1...5 6...10 DISPLAY DOWN NORSK 48-5 4 SIKKERHET OG INFORMASJON 7 Dette utstyret er

Detaljer

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+ PORTABLE RADIO Micro 75 DAB+ NO GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0911 / 59 059 730 Österreich: 0820 / 220 33 22* *gebührenpflichtig (0,145 /Min. aus

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 790 DCF NORSK

CLOCK RADIO. Sonoclock 790 DCF NORSK CLOCK RADIO Sonoclock 790 DCF NORSK SNOOZE -TUNING+ U RESET SLEEP AL 1 SET AL 2 TIME ZONE / WEC HOUR/VOL+ MIN/VOL- NORSK 16-26 SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Dette utstyret er laget for avspilling av lydsignaler.

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Tiny Audio Joy

Bruksanvisning Tiny Audio Joy Bruksanvisning Tiny Audio Joy SIKKERHETSINSTRUKSJONER 1. Les disse instruksjonene Alle sikkerhets- og driftsinstruksjoner skal leses før produktet tas i bruk. 2. Oppbevar disse instruksjonene Sikkerhets-

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon.

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Bruksanvisning Made for ipod, Made for iphone, og Made for ipad betyr at dette produktet har blitt designet for å kunne tilkobles spesielt til henholdsvis ipod, iphone og ipad, og produktet er godkjent

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO.

Som bruker av vårt produkt er du den viktigste personen hos INTONO. BRUKER MANUAL Gratulerer med kjøpet av din Intono Home Radio. Denne brukerveiledningen gir deg informasjon og instrukser om hvordan du installerer og bruker radioen din. Den vil gi deg tekniske spesifikasjoner

Detaljer

MODELL: SCD 680 (SCD-68)

MODELL: SCD 680 (SCD-68) MODELL: SCD 680 (SCD-68) BÆRBART MUSIKK ANLEGG MED DAB RADIO, KASSETT OG USB BRUKSANVISNING Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre en fare for

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning Brukerveiledning Hurtigstartveiledning Viktig: Les denne veiledningen nøye før du tar i bruk R1, og behold den for fremtidig bruk. 1 Koble til antennen Kontroller at festemutteren er godt festet, og antennen

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

IKR1520DABBT. Digital radio med DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok

IKR1520DABBT. Digital radio med DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi. Brukerhåndbok Digital radio med DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi Brukerhåndbok Sikkerhetsinstrukser Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Les instruksjonene nøye og behold dem så du kan bruke dem senere. ADVARSEL Et

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 NORSK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning Bærbar DAB + /FM-RDS-radio Brukerveiledning Innhold Tilbehør... 1 Bruke strømadapteren... 1 Bruke batteriet... 1 Advarsel:... 1 Hurtigoppsett (installering)... 1 Oversikt over kontroller og uttak... 2

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

D D R 中文 N Versjon 1

D D R 中文 N Versjon 1 DDR- 3 6 N 中文 Versjon 1 Innhold Kontroller... 3-6 Bruke radioen for første gang... 7 Grunnleggende bruk av din radio... 8 Velge en stasjon - DAB... 9 Sekundære tjenester - DAB... 9 Forskjellige modi på

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer

Reiseradio Brukerveiledning

Reiseradio Brukerveiledning Reiseradio Brukerveiledning Merknad Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Vi påtar oss ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet;

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Veksle mellom DAB og FM ( trykk & hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden

Detaljer

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod MCI-220 Laget for ipod iphone ipod og iphone er varemerker fra Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Made for ipod og Made for iphone betyr at

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning M S U D I E C T A S R Y G S E T E T M N I Bruksanvisning Start Viktig informasjon Vennligst les bruksanvisning før du begynner å bruke din Vita R4. 1 Antennetilkobling (monter vedlagte teleskopantenne

Detaljer

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner

Detaljer

instruksjon N DPR-36 DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0

instruksjon N DPR-36 DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0 DPR-36 instruksjon N DAB+ / FM- RDS / Micro SD Lommeradio 3A81VJ17000N0 Viktige instrukser for sikkerhet 1. Les denne instruksjonen nøye. 2. Ta godt vare på denne instruksjonen. 3. Følg alle advarsler.

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60. Les denne brukerveiledningen før bruk

ROBERTS. Nyt å lytte. DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60. Les denne brukerveiledningen før bruk ROBERTS Nyt å lytte DAB+ / FM RDS digital radio model RD-60 Les denne brukerveiledningen før bruk Innhold Kontroller... 2-3 Batteridrift...4 Bruk av strømadapteren...4 Bruke din radio - DAB...5 Velge en

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+

Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bærbar CD og Mp3 spiller med DAB / DAB+ Bruksanvisning DAB1010 Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk og ta godt vare på den for senere referanser ADVARSEL 1. Advarsel: For

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

PORTABLE RADIO. Music 81 BG CS EL HR HU LT RU NO SL

PORTABLE RADIO. Music 81 BG CS EL HR HU LT RU NO SL PORTABLE RADIO Music 81 BG CS EL HR HU LT RU NO SL MUSIC 81 DISPLAY ALARM TIME SEARCH MEMO PRESET 1/6... 5/10 ON/OFF SNOOZE SLEEP ANTENNA 0 AC ~ BATTERIE "! VOLUME + LOCAL DIST FM SW MW LW TUNING 3 БЪЛГАРСКИ

Detaljer

DAB RADIO DPR-16. Bruksanvisning

DAB RADIO DPR-16. Bruksanvisning DAB RADIO DPR-16 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner gitt

Detaljer

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888 CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 og K-888 Sikkerhetsinformasjon - Ikke forsøk å reparere spilleren selv. Henvend deg til kvalifisert personell dersom noe galt skjer med spilleren. - Dersom røyk eller lukt

Detaljer

CD RADIO MED IPOD / IPHONE HOLDER

CD RADIO MED IPOD / IPHONE HOLDER CD RADIO MED IPOD / IPHONE HOLDER Ipd-9000 For informasjon og brukerstøtte: www.lenco.eu INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige instruksjoner om sikkerhet 3, 4 Funksjoner 4 Installasjon 5 Beskrivelse av deler 5,

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Retro Radio med Bluetooth og DAB+

Retro Radio med Bluetooth og DAB+ DR-05 BT Retro Radio med Bluetooth og DAB+ BRUKSANVISNING www.lenco.com Innhold Advarsel 1 Panel 4 Fjernkontroll 6 Grunnleggende bruk 8 Bruk av DAB funksjon 9 Bruk av FM funksjon 11 Bruk av Bluetooth 12

Detaljer

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk TINY AUDIO C3 Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1 Ikke bruk radioen i nærheten av vann. 2 Rengjør med tørr klut. 3 Ikke blokker ventilasjonsåpninger. 4 Ikke

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer