Klar og tydelig ledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klar og tydelig ledelse"

Transkript

1 TS KALENDEREN 2010

2 Klar og tydelig ledelse

3 januar Årets farge på løfteutstyr er gul (følger fargen på oblat på bilskilt). Uke 53 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Nyttårsdag God planlegging og forståelig kommunikasjon er avgjørende for at jobben skal bli løst effektivt og trygt. Ledere i T. Stangeland Maskin skal være godt forberedt, lyttende og handlekraftige Klare tilbakemeldinger, både ris og ros, er en forutsetning for å forsterke eller forandre atferd. Det er også viktig med kontrollspørsmål for å sjekke at budskapet blir skikkelig forstått. Når vi vet hva jobben går ut på er det enklere å gjøre den skikkelig. Det er også viktig å ha klart for seg hva vi skal gjøre om noe stanser opp eller forandrer seg underveis (plan B) Som medarbeider er det viktig at du tør å spørre om noe er uklart. Ingen spørsmål er feil

4 Kvalitetssikring angår alle

5 februar Uke 5 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Samenes nasjonaldag Fastelaven Morsdag Alle som arbeider i T. Stangeland Maskin er en del av kvalitetssikringen. Kvalitetssikring sørger for at arbeidet blir gjort riktig første gang. Det gir effektivitet, lønnsomhet og trygghet, og er et krav både fra myndigheter og kunder, og i forhold til de standardene arbeidet skal utføres etter Kvalitetssikringssystemet er en ufravikelig del av bedriften. En trygg grunnmur som blir stadig sterkere fordi hver eneste av oss har ansvar for å påvirke og forbedre systemet. Jo mer aktivt alle deltar, jo mer levende og brukertilpasset blir systemet

6 Det er du som skaper den positive forskjellen

7 mars Uke 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Den jevne og gode innsatsen skaper de beste resultatene. Men selv den beste kan gjøre feil. Sier du fra når en feil oppstår, har både du selv og kollegaene mulighet for å lære av feilen og gjøre det bedre neste gang Kulturen i T. Stangeland Maskin bygger på tillit og redelighet. Åpenhet og evne til å rapportere alle feil og uønskede hendelser sikrer arbeidsplassene og kvaliteten på arbeidet vårt Palmesøndag Sommertid TS ferie TS ferie TS ferie

8 Mange små bidrag gir store resultater

9 april Uke 13 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Skjærtorsdag Langfredag 1. påskedag All god innsats er med på å skape resultater. De mange små bidragene utgjør en svært viktig del av lønnsomheten i alle prosjekt og i den totale driften av T. Stangeland Maskin påskedag Derfor skal de små jobbene utføres med samme innsatsvilje, flid og kompetanse som de store. Vi er alle en viktig del av vinnerlaget. Med topp innsats i alle ledd, og en bevisst satsing på stadig utvikling av kompetansen vår, er det ingen som slår oss

10 Ungdommelig pågangsmot og solid erfaring er en uslåelig kombinasjon

11 mai Uke 17 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 2 Off. høytidsdag Frigjøringsdag Lærlingene er vår framtid. Å bruke litt ekstra tid på å hjelpe disse og andre nye medarbeidere til rette, er en god investering både i effektivitet, trivsel og kvalitet. Ikke alle nyansatte våger å stille spørsmål. Derfor er det de erfarne medarbeiderne sin plikt å hjelpe med råd og tips når de ser behov for det. Erfarne medarbeidere har mye å bidra med for å gjøre nye kollegaer trygge i arbeidet Kr. Himmelfartsdag 20 TS ferie Nye krefter gir nye muligheter. Nye idéer, nye løsninger og andre meninger gir mulighet for å lære noe nytt eller løse tradisjonelle oppgaver annerledes. Det gir utvikling og forbedring. Grunnlovsdag 1. pinsedag pinsedag 22 31

12 Trivsel skaper overskudd

13 juni Uke 22 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Unionsoppløsning Trivsel og arbeidsglede skaper overskudd, både mentalt og økonomisk. I T. Stangeland Maskin er vi opptatt av å skape trivsel. Og dette er noe hver enkelt kan bidra til. Alle trives bedre når de blir sett og lagt merke til. Gi ros til en medarbeider som fortjener det. Lytt og ta i mot råd, og gi råd når du har noe å tilføre. Ta i mot en hjelpende hånd når du får tilbud om det, og gi en hjelpende hånd når du kan. Det styrker både samhold og trivsel Sankthans

14 Overleveringer til å bli stolt av

15 juli Uke 26 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag TS sommerfest Å gjøre en god innsats selv er vel og bra. Men å gjøre andre gode gjennom planlegging og tilrettelegging skaper vinnerkultur og lagånd I T. Stangeland Maskin har alle en viktig rolle. Uten hverandre fungere ikke maskineriet. Klare beskjeder fra ledd til ledd og fra fag til fag sikrer at jobben blir gjort riktig i alle faser. Det er som en stafett mye avhenger av vekslingen, og det er hele laget som til slutt står på seierspallen. Sommerferie Sommerferie Sommerferie Sommerferie Sommerferie Sommerferie Sommerferie Sommerferie Sommerferie Sommerferie Olsok Sommerferie Sommerferie Sommerferie Sommerferie Sommerferie

16 Synlig og bestemt

17 august Uke 30 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Alt vi gjør i trafikken gir økt risiko. Store maskiner, trange områder, irriterte eller uoppmerksomme bilister, myke trafikkanter alle har rett til veien og har som regel noe der å gjøre. Måten vi opptrer i trafikken på skal skape sikkerhet både for de som ferdes i området og for de som utfører arbeidet. At vi er veldig synlige stiller også krav til måten vi opptrer på. Vi er på utstilling hele tiden. Da er det ikke bare viktig å opptre korrekt og forsvarlig, men også å vise bedriften fra sin beste side. Vær tydelig og bestemt, men også høflig og korrekt

18 God planlegging gir bedre resultater

19 september Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Legging av rør krever godt forarbeid. Det er mye som skal stemme for at kvaliteten i det ferdige resultatet skal bli skikkelig ivaretatt. Klargjøring av utstyr, framskaffing og kontroll av deler, underlag, vinkler, helning, montering, merking, tegningsmarkering og innmåling, og ikke minst, godkjent gravemelding. Gjør forarbeidet skikkelig. Da blir jobben lett og resultatet best

20 Spør først, grav siden

21 oktober Uke 39 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Det gamle slagordet er mer aktuelt enn noen gang. Mengden kabler og rør som transporterer strøm, data, gass og vann er høyere enn noen gang, og vi blir stadig mer avhengige av dem Ved å vise varsomhet, planlegge godt og etterleve prosedyrekrav og arbeidsregler, blir jobben trygt og riktig utført. Å grave av en kabel er kostbart både fordi vi har erstatningsansvar og fordi det forsinker arbeidet. I verste fall går det ut over liv og helse Vintertid

22 Klart det går an

23 november Uke 44 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Farsdag Med gode rutiner, god kunnskap, godt samspill og en godt vedlikeholdt, moderne og fleksibel maskinpark, er det meste mulig. Når vi tar med punktlighet, oppfinnsomhet og ansvarlige holdninger, har vi et grunnlag å bygge på som gjør at vi også skal få det til i framtiden Hardt og målrettet arbeid gir alltid resultater. Og det gir stolthet både for de som gjør jobben og de som får jobben utført. I T. Stangeland Maskin har vi grunn til å være stolte av våre kollegaer, derfor kan vi få til det utroligste sammen søndag i advent

24 Alltid beredt

25 desember Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag TS Juletrefest 2. søndag i advent T. Stangeland Maskin har et komplett serviceapparat med folk og utstyr som alltid er tilgjengelig hvis de brukes riktig. Vi har det som behøves av tilleggsutstyr, skilt, rør, duker, pumper, slanger og småredskap søndag i advent 19 Den som trenger utstyr melder fra i forveien og utstyret blir kjørt ut. Etter bruk skal det alltid tilbake for ettersyn og vedlikehold. På denne måten blir utstyret tatt bedre vare på, det blir brukt bare når det trengs, det virker alltid når det skal og vi slipper å ha større lager enn vi faktisk har bruk for. 4. søndag i advent TS ferie - Julaften 1. juledag 2. juledag TS ferie TS ferie TS ferie TS ferie TS ferie Nyttårsaften

26 Godt arbeid uttrykker både det vi ønsker å stå for, det vi gjør, og det vi skal gjøre framover i T. Stangeland Maskin. Som ledestjerne har vi vår visjon som fastslår at vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier. Denne kalenderen gir tolv eksempler på arbeidssituasjoner som er knyttet til verdiene våre. Vi jobber bevisst for å utvikle og forbedre oss i tråd med hvordan krav og forutsetninger endrer seg. Og er vi ikke best i dag, er vi ubeskjedne nok til å si at vi skal bli det. Vi ønsker å måle oss opp mot disse verdiene for stadig å kunne bli bedre. Og vi tar gjerne imot innspill og kommentarer slik at vi kan lære fra andre.

27 VÅR VISJON: VÅR EFFEKTIVITET, KAPASITET OG ARBEIDSGLEDE SKAPER VERDIER. Målrettet utvikling. Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at det både er kjekkere og lettere å gå når vi vet hvor vi skal og når vi har funnet ut hvordan vi skal komme dit. Gode mål og planer er motiverende og bidrar til at vi kan nå målene våre på en sikker og effektiv måte. Vi har laget et eget hefte som inneholder visjonen, verdiene, forretningsideen, strategien og målene for T. Stangeland Maskin. Disse er viktige for oss, for de forteller viktige sannheter om hvem vi er, hva vi står for, hva vi vil og hvordan vi vil jobbe for å nå våre mål. Soma, 16. september 2009 Olav Stangeland VÅRE VERDIER Trygghet og tillit Vi har bygget vår virksomhet og våre relasjoner gjennom generasjoner. Vi gjør det vi sier og er til å stole på. Trivsel og arbeidsglede Vi har det kjekt på jobb. Vi er stolte av arbeidsplassen vår og av arbeidet vi utfører. Nøyaktighet og kvalitet Vi stiller opp og leverer det vi har avtalt til rett tid. Vi er stolte av det vi sammen leverer til våre kunder. Kompetanse Vi rekrutterer og utvikler medarbeidere på lang sikt. Våre erfarne medarbeidere er en spesiell ressurs for firmaet. Lønnsomhet Vi skal være effektive og forretningsmessige i all vår virksomhet. Handlekraft Vi belønner medarbeidere som skaper resultater. Våre medarbeidere er løsningsorienterte og har god balanse mellom frihet og disiplin. Ledelse Vår ledelse skal være tillitsbyggende, rettferdig, ærlig og bygd på høy kompetanse og handlekraft. Å korrigere er en nødvendig del av lederfunksjonen. VÅR FORRETNINGSIDÉ Vi skal være en ledende entreprenør innen vårt fagområde. Vi tilstreber å ha landets mest moderne maskin- og utstyrspark og vi disponerer til enhver tid de ressurser som er nødvendige for å utføre våre oppdrag. Vår viktigste ressurs er våre fagfolk som hver på sitt felt er innstilt på å yte topp service. Enten oppdraget er stort eller lite, mener vi å ha de beste forutsetningene for å gjøre jobben til avtalt kvalitet, tid og pris. God langsiktig lønnsomhet og finansiell styrke gjør oss i stand til å realisere vår visjon. VÅR STRATEGI Vi vil utvikle vår organisasjon, vår kapasitet og posisjon gjennom kompliserte og utfordrende oppdrag og samarbeid med våre krevende kunder. Vi vil fortsette å skape verdivekst basert på forretningside og verdier. Vårt omdømme skal reflektere våre verdier og forretningside, og bidra til en sunn, bærekraftig og kommersiell utvikling. Vi prioriterer og legger til rette for å bygge kompetansen vi trenger i dag og i morgen. Vi bygger og vedlikeholder systemer for å sikre kvalitet, effektivitet, historikk og dokumentasjon. Vi baserer all vår virksomhet på redelighet, ærlighet, gode holdninger, god adferd og en arbeidsmiljømessig sunn praksis. VÅRE MÅL 1) For oss er alle kunder viktige. 2) Vi skal gjøre jobben for alle våre kunder til avtalt kvalitet, tid og pris. 3) Vi ønsker å ha gode og langsiktige samarbeidsforhold med våre kunder. 4) Vi ser og utnytter nye forretningsmuligheter samtidig med at vi fokuserer på vår kjernevirksomhet. 5) Vi vil at alle våre ansatte skal være med og selge våre tjenester gjennom sin adferd og sitt daglige arbeid. 6) Vi skal være gode på innkjøp og logistikk. 7) Vi setter like strenge krav til våre underleverandører som til oss selv når det gjelder redelighet, kvalitet, tid og pris. 8) Vi ønsker å lære og utvikle oss gjennom utfordrende og utviklende oppdrag sammen med våre kunder. 9) Vi ønsker å være kjent for å gjennomføre våre oppdrag på en redelig og ryddig måte. Vi vil at alle våre kunder skal oppleve at vi har gode holdninger og viser god adferd. 10) Vi skal alltid ha mennesker, utstyr og system som vi trenger for å gjøre jobben slik at kundene våre og vi selv blir fornøyde. 11) Vi ønsker å være den mest attraktive arbeidsgiveren i vår bransje. 12) Vi rekrutterer og bygger mennesker som er motiverte for å jobbe hos oss. 13) Vi prioriterer intern rekruttering av våre ledere. 14) Alle ansatte skal kjenne vår visjon, våre verdier, vår forretningside, vår strategi og våre mål. 15) Vi skal tjene penger hver dag. 16) Vi skal ha god langsiktig avkastning på investert kapital. 17) Vår verdivekst skal legge grunnlag for langsiktige og årlige investeringer i ansatte, utstyr og systemer. 18) Vi ønsker å bygge gode samfunnsrelasjoner i områder hvor vi er representert. 19) Vi skal bli best i bransjen på HMS. 20) Vi arbeider hardt og målrettet for å unngå enhver fraværsskade. 21) Vi arbeider målrettet for at sykefraværet skal være under 2 prosent. 22) Vi bruker HMS programmet vårt aktivt hver dag. 23) HMS-ansvar følger linjeansvar og er spesielt viktig for alle våre ledere. 24) Vi legger til rette for å ha et godt fysisk arbeidsmiljø og høy trivsel. 25) Vårt kvalitetssystem skal holde høy standard og dokumentere hvordan vi planlegger, er, gjennomfører, følger opp og hele tiden bli bedre i vårt arbeid. 26) Vi arbeider for å redusere negative miljømessige konsekvenser av våre aktiviteter.

28 Januar: Korrekt verneutstyr Februar: Vedlikehold og service Mars: Sikker transport April: Helse og trening Mai: Orden på anleggsområdet Juni: Trafikksikkerhet Vi tenker, planlegger og arbeider langsiktig. Denne siden viser månedlige tema for TS kalenderen Disse temaene har hjulpet oss med å komme hit vi er i dag, og de er fortsatt viktige for oss. Vi fortsetter med uforandret styrke vår satsing på HMS i årene som ligger foran oss, og målet vårt står fast: Vi skal bli best i bransjen på HMS. Juli: Løfteutstyr og heising August: Ytre miljø September: Sikker-jobb-analyse, SJA LOKOMOTIV MEDIA FOTO MIMIKK FREDRIK RINGE Oktober: Rapportering av uønskede hendelser, RUH November: Skikkelig godt (best practice) Desember: Arbeidsmiljø

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter Synlig for et bedre omdømme VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter februar 2008 innledning Denne veilederen

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Månestråle barnehage / Childplanet

Månestråle barnehage / Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2012-2013 Månestråle barnehage / Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer