Cannabis: Kunnskap og metode i behandling Håvard Haugstvedt klinisk sosionom fagkonsulent

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cannabis: Kunnskap og metode i behandling Håvard Haugstvedt klinisk sosionom fagkonsulent"

Transkript

1 Cannabis: Kunnskap og metode i behandling Håvard Haugstvedt klinisk sosionom fagkonsulent

2 Er cannabis så farlig da? Trenger vi et eget tilbud for å hjelpe folk å slutte å røyke? Mitt synspunkt som sosialarbeider etter 13 års arbeid i akutt barneverninstitusjon, døgninstitusjoner i BUP, sosialtjenesten, oppsøkende arbeid i oslo sentrum og rusbehandling

3 Hasjavvenning i Oslo Team på 3 fagkonsulenter på US Lavterskeltilbud: Gratis og ingen henvisning 2013: 91 personer i oppfølging gjennom HAP på Uteseksjonen (hovedvekt mellom 18-24, flest menn) Økning i brukere og henvendelser Kursing og veiledning av ansatte i HAP-metodikken; både i kommunen og spesialisthelsetjenesten Cannabisnettverk en gang i måneden for ansatte som jobber med HAP. 2014: 82 personer i oppfølging gjennom HAP. Noe overlapp av klienter fra 2013

4 Hasjavvenningsprogrammet (HAP) Psykolog Thomas Lundqvist. Individuell behandling av cannabisavhengige. Å forstå en person som er avhengig av cannabis dennes måte å tenke på. Doktorgrad: Cognetive Dysfunctions in Cronic Cannabis users observed during treatment an interactive approach. Ud af hash missbrug (Lundqvist og Ericsson, 1995).

5 Kurs Fra : 5 kursrekker. 150 personer fått opplæring. 120 i Oslo. Nasjonal kursrekke høsten 2013 (ansatte fra 9 byer og kommuner) Høsten 2014: Kurs for ansatte i Oslo og Akershus (Blant annet 3 ansatte i Vestby kommune) Noen av tilbakemeldingene fra kursene: Bredt perspektiv, prosessorientert, ferdighetstrening God scoring, bruker elementer, økt bevissthet. Bedre på hvordan snakke med ungdom og mennesker med cannabisproblematikk, ikke-dømmende anerkjennende tilnærming.

6 Cannabis Over 80 psykoaktive virkestoffer - THC er viktigst av disse i forhold til rusopplevelse. THC = Tetra-Hydro-Cannabinol THC finnes i varierende konsentrasjon / styrke i ulike cannabis-produkter. Fettløselig CBD = Cannabidiol

7 CANNABIS-PRODUKTER - HASJ

8 CANNABIS-PRODUKTER - MARIHUANA

9 CANNABIS-PRODUKTER - CANNABISOLJE

10

11 I arbeid med alle andre rusmidler snakker vi åpent om inntaksformer, bruksritualer, effekt av rusmidlene og faremomenter. Kan vi gjøre det samme om cannabis? I så fall hvorfor / hvorfor ikke? Side 11

12 Inntaksmåter Innføring i Hasjavvenningsprogrammet Asker

13

14 Waterfall bong Gravity bong / røyke bøtte

15

16 Verden går fremover, eller?

17 Vanlig e-cigarette Liquid THC vaporizer

18 Cannabis skiller seg fra andre rusmidler ved at det virker på to måter, uten tilsynelatende en sammenheng for den som bruker det

19 Akutt rus Den tilstand brukerne forbinder med hasjrøyking 2 faser i akutt rus: fase 1: min Fysiske symptomer; hjertebank, tørrhet i munn og svelg, svimmel, lett hoste, overfølsomhet for lys, rød øyne og blussende hud i ansiktet. Psykiske symptomer; lett indre uro, rastløshet, lett for å le, snakkesalighet, føler seg mentalt aktiv og utadvendt.

20 Fase 2: ca. 45 min til ca. 4 timer Lykkefølelse Velbehag Avslappet, oppstemthet Sanseinntrykk blir sterkere Omverden mindre viktig, fokus på indre opplevelser assosiasjoner og klare øyeblikk Rusens karakter preges av omgivelsene/settingen. Avslutning av den akutte rus sultfølelse, mat kick Etter ca 4 timer går rusen over i en mer passiv tilstand, avhengig av hvor ofte og hvor mye en røyker.

21 Kronisk rus Ved jevnlig inntak av cannabis, f.eks 2 ganger i uka over 9 måneder, oppstår den kroniske rustilstanden. Kronisk rustilstand kjennetegnes av lavere energinivå, sløv, trøtt, passiv og dårligere til å fungere i det daglige. Etter perioder med jevnlig røyking blir den akutte rus den eneste tilstand der røykeren føler seg normal. Den akutte rus får ny funksjon: Man røyker for å føle seg kvikk, normal, våken og aktiv

22 Tidligere normaltilstand - Gjennomsnittlig energinivå Akutt rus Akutt rus Akutt rus Akutt rus Kronisk påvirket tilstand - Gjennomsnittlig energinivå

23 Påvirkning på de kognitive evnene Hva skjer med tankeprosessene under den kroniske cannabispåvirkning? Vår måte og tenke og fungere på i dagliglivet styres av våre kognitive evner som samlet sett utgjør vår evne til å forstå og erkjenne. Disse evnene påvirkes og reduseres av røyking av cannabis over tid.

24 Språklige evner Evne til kritisk refleksjon Tankefleksibilitet Hukommelse Evne til helhetstenking Evne til å fornemme situasjoner/orienteringssans Gestalthukommelse

25 cannabinoidreseptor 1 Fremre hjernebark frontal cortex Motivasjon Hippocampus Amygdala Belønningsbanen Lillehjernen

26 HAP er en struktur som skal kompensere for spesielt en dårlig fungerende frontallapp Thomas Lundqvist

27 Hvordan kommer vi «dit», at ungdommene tenker og snakker annerledes om cannabisbruken sin? Det er som regel en annen historie vi må jobbe for å få tilgang til som forteller hvordan cannabis har blitt et problem. Denne må vi kvalifisere oss til å få høre

28 What works in therapy? Duncan & Sparks % 15% 30% 40% Faktorer ved eller rundt ungdommen Relasjonen og alliansen med terapeuten Metoder og teknikker Forventning til effekt av hjelp

29 Erfaring fra møtet med «cannabisrøykeren»: Stor variasjon i egen opplevelse av problematisk bruk Motstand mot avhengighetstanken Vant til legaliseringsdiskusjon Kompetent på samtaler om cannabis på generelt nivå Tydelige forventninger om hva vi mener om cannabis Ukjent med sammenhengen mellom akutt og kronisk ruspåvirkning

30 Erfaringer fra oppfølgingen Anerkjennelse av cannabis positive egenskaper avgjørende Skape gjenkjennelse mellom deres erfaring og vår kunnskap Bruk av bilder, illustrasjoner og grafer: gjøre det abstrakte om til noe konkret og tilgjengelig Vikariere for redusert korttidshukommelse: Gjentagelser og møtefrekvens Prognostisering hva skjer når forberede den unge Etablering av strategier Kognitiv terapi: Hjelpe til å løse opp i tankefaller

31 HAP tar utgangspunkt i kognitiv terapi. Samtalestrukturen: Hvordan har det gått siden sist? Spesielle situasjoner som har skjedd? Utfordringer? Forandringer? Hvilke tanker gjorde du deg om disse, og hvordan påvirket tolkningen følelsene og handlingene dine? Oppgaver fra forrige samtale? Dagens temaer Prognose Nye strategier eller oppgaver Evaluering

32 Den kognitive modellen for tanker og følelse Hva vi føler og gjør, henger sammen med hvordan vi tenker eller fortolker det vi opplever. A B C D E Hendelsen / situasjonen De tanker vi gjør oss om det som skjer Følelser, kroppslige fornemmelser og atferd Hvorfor B? (Er mine tanker om situasjonen rimelige?) Alternative måter å forstå/tolke hendelsen på Tankene / fortolkningen henger sammen med grunnforståelsen av seg selv som menneske; f.eks «jeg er et dårlig menneske», «ikke elskbart», «verdiløs», eller «jeg er fantastisk», «jeg er bedre enn andre» osv osv

33 Den kognitive modellen for tanker og følelse Eksempel fra praksis; «Robert som har sluttet 3 uker» A B C D E Var på fest. Reiste meg opp fra sofaen, gikk på kjøkkenet, hentet øl og kom tilbake. Plassen var da tatt. «Ingen ser ut til å merke at jeg er borte» «Det er ikke sikkert at de egentlig liker meg» «De vil nok at jeg skal gå» «Jeg fortjener ikke å være sammen med de andre sånn som jeg er» Nedstemt, trist, ensom, grubler Trakk meg tilbake fra festen Røykte en joint. Dette roet tankene mine, og den ubehagelige følelsen av ikke å være god nok ga seg. Kanskje jeg tolket situasjonen utfra tidligere negative erfaringer og overreagerte??? Sårbar / skjør pga slutteprosessen??? Dette var ikke gjort med intensjon. Folk flytter seg på fest. Kanskje noen ville sitte ved siden av meg og ville prate med meg når jeg kom tilbake. Kan hun som satt seg på plassen min likte meg?? Grunntanke om seg selv: Ikke bra nok Et dårlig menneske En som mislykkes alltid

34 Den kognitive modellen for tanker og følelse «Andre, hatt pause i 1 uke fra røykingen» A B C Kjæresten hans minner han på flere ting han må huske den dagen, av praktisk gjøremål og oppgaver hjemme. «Tror hun at jeg er dum?» «Tror hun at jeg ikke klarer å huske noe som helst?» «Hun respekterer meg ikke. Tror hun bestemmer over meg» «Jeg lar meg faen ikke bli snakket til på den måten der» Følelser: Irritasjon, sinne, voksende raseri Atferd: Kjeftet på kjæresten. Skjelte henne ut foran naboene på vei ut av døra. Grunntanke om seg selv: D E Tankene er urimelige. Kjenner seg skjør og utsatt om dagen. Savner røykingen, sliter med å ha gitt det fra seg Abstinenser; irritasjon, konflikter, «kort lunte», dårlig impulskontroll og problemløsningsevne

35

36 Abstinenssymptomer (Behavior Checklist Diary (BCD)) 0 Ingen 1 Mild 2 Moderat 3 - Alvorlig 1. Skjelving 1 2. Nedtrykthet 1 3. Nedsatt apetitt 1 4. Kvalme 0 5. Irritabilitet 2 6. Søvnproblemer 2 7. Svette 0 8. Sug etter hasj 1 9. Rastløshet Nervøs / 2 engstelig 11. Økt aggresjon Hodepine Magesmerter Merkelige/ville drømmer 15. Økt sinne 1 Cannabis: kunnskap og metode i behandling 3 SUM totalt: 23

37 40 BCD 1 uke uten 34 2 uker uten 23 3 uker uten 20 4 uker uten 13 5 uker uten 13 6 uker uten 9 7 uker uten 4 8 uker uten uke uten 2 uker uten 3 uker uten 4 uker uten 5 uker uten 6 uker uten 7 uker uten 8 uker uten 35 VAS/ORS 1 uke uten 20,4 2 uker uten 19,1 3 uker uten 20,5 4 uker uten 26,9 5 uker uten 25,5 6 uker uten 26,1 7 uker uten 30,3 8 uker uten 32, uke uten 2 uker uten 3 uker uten 4 uker uten 5 uker uten 6 uker uten 7 uker uten 8 uker uten

38 HSCL 25 Kortversjon av SCL90 Omhandler psykiske plager, hovedsakelig knyttet til angst og depresjon. HSCL-25 registrerer psykiske plager i en generell forstand. Hvert spørsmål skåres med verdier fra 1 (ikke plaget) til 4 (veldig mye plaget). Cut-off: For SCL-15 har det blitt anslått at de som får en gjennomsnittsverdi på 1,75 eller høyere har symptomer på psykiske plager SCL25 - Mann 27 Før HAP 2,45 Etter HAP 1,6 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Før HAP Etter HAP

39 Kan vi være litt lekne, da vi snakker om endring?

40

41 Viktig for å drive hasjavvenning Kunnskap om cannabis bruk og virkninger Akutt og kronisk rus THC i hjernen De kognitive evnene THC-kurven, og de 3 fasene i avvenningen Verktøy i samtalen; prognostisere, illustrasjoner, reflektere, skjemaer Positiv og nysgjerrig fremgangsmåte HAP er basert på kognitiv terapi basiskunnskap om dette

42 Spørsmål?

43 Side 43

44 Takk for meg Håvard Haugstvedt Klinisk sosionom Fagkonsulent på Uteseksjonen Telefon: Epost:

En guide for DEG som vil slutte med hasj

En guide for DEG som vil slutte med hasj En guide for DEG som vil slutte med hasj Utarbeidet av: Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor Lund, Sverige (september 1998) Oversatt og utgitt i Norge av: Borgestadklinikken kompetansesenter Denne guiden

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 Tenk deg at du er på arbeid og møter en kollega som ikke hilser på deg. Du blir lei deg, og du grubler på om han har fått noe imot deg. Senere

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Hvilke erfaringer har vi med undervisning og veiledning til ungdom?

Hvilke erfaringer har vi med undervisning og veiledning til ungdom? Felles forberedelse før klassebesøket Det er viktig at det er to personer på klassebesøket, en fra skolen (helsesøster, PP- eller skolerådgiver) og en fra psykisk helsetjeneste (kommunal eller DPS.) De

Detaljer

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS.

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS. HÅNDBOK OM STRESS Hva er stress? Et moderne liv er preget av travelhet, temposkift, deadlines, utfordringer og forandringer. Alt dette er forhold som vi i perioder kan oppleve som stressende, fordi de

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

Å hjelpe noen med et cannabisproblem

Å hjelpe noen med et cannabisproblem Å hjelpe noen med et cannabisproblem En guide i mental førstehjelp Hva er mental førstehjelp ved problematisk cannabisbruk? Førstehjelp er hjelp som blir gitt til syke og/eller skadde mennesker frem til

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer