VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM"

Transkript

1 RAPPORTANSVARLIG: Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tlf: Faks: E-post: FAST EIENDOM Adresse Basmaveien 16 A, 9800 VADSØ Matrikkelnr Gnr 8 Bnr 1168 Snr 1 Kommune Vadsø Hjemmelshaver(e) Tom Greger Knutsen og Anja Bredesen med en ideell 1/-del hver Dato for befaring Bruksareal: 93 m Bruksareal primærdel (P-ROM):89 m Tomteareal: 359 m Normal markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr

2 1 Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver mm Adresse Gnr Bnr Festenr Seksjnr Basmaveien 16 A Postnr Poststed Kommune Område/bydel 9800 VADSØ Vadsø Prestelv Vest Rekvirent Tom Greger Knutsen Hjemmelshaver(e) Tom Greger Knutsen og Anja Bredesen med en ideell 1/-del hver Tilstede/opplysninger gitt av Besiktigelsesdato Tom Greger Knutsen og Anja Bredesen som viste frem og fortalte om eiendommen Premisser - Generelle opplysninger - Sammendrag Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, men kan være supplert med enkle målinger som da vil fremgå av taksten Legg merke til at verditakst ikke er en tilstandsrapport som beskriver byggets tekniske tilstand Dersom denne taksten er eldre enn 6 måneder bør takstingeniøren kontaktes for ny befaring og oppdatering Boligen er en 4 roms rekkehusleilighet med åpen løsning og relativt nyrenoverte innvendige overflater, beliggende nord i Prestelv Vest Store naturområder i umiddelbar nærhet med løypenett og lekeareal Boligen fremstår som velholdt 3 Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø Eiendommen ligger syd for Basmaveien med et skogsbelte mot syd som skjermer for bebyggelse nedenfor eiendommen Området er grense mot bymarka nord og vest for byen med løypenett hele året Offentlig kommunikasjon i gangavstand og gangvei inn i området Trafikk hovedsaklig til eiendommene og nedsatt fartsgrense gjør eiendommen meget barnevennlig 4 Reguleringsmessige forhold Området er regulert til boligformål Gnr: 8 Bnr: Side 1 av 6

3 5 Eiendommens tomt Tomteareal (m ) Type tomt Festetidens utløpsår Årlig festeavgift 359 Festet Kommentarer vedrørende festekontrakt Standard festeavtale med Vadsø kommune Tomta er på 718 m² for begge leilighetene i Basmaveien 16, hvor eiendomsbrøken for den takserte eiendommen er 4/9-deler Arealet tilhørende eiendommen er ansatt til 319 m² Tomta er et sameie mellom de to eiendommene men det er ikke opprettet særskilt sameieavtale Det antas at eiendommen kan fradeles på eget bruksnummer og evt kjøpes Normal arealpris i dag for boligtomt er ca kr 1,- per m² i Vadsø Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk mm) Tomten er opparbeidet med plen, gangvei med brosten, Tanakvarts i oppkjørsel, samt noe blomsterbed Mot syd er det etablert en trapp ned til nedre nivå og grensen for eiendommen hvor tidligere eiere har etablert en mindre uteplass på friarealet utenfor eiendomsgrenseneiendommen er ikke inngjerdet Offentlig vann og avløp, samt adkomst til eiendommen fra offentlig vei Grunnet snødekke er overflater ikke inspisert Terrengforhold Grunnforholdene består av løslagret morenemasser under et lag av matjord/torv Gjennom årstidene kan det i følge eier være mindre bevegelse i grunnen som muligens har medført at enkelte golvflis i vindfanget har løsnet 6 Eiendommens bygninger Type bygg Byggeår Rehab-/ombygd år A Rekkehus 1994 Likningsverdi (år) Kjøpsår Kjøpesum / Kostpris ,- Forsikringsselskap Polisenummer Type forsikring Gjensidige Flexi-Byggkasko Gnr: 8 Bnr: Side av 6

4 7 Bygningsmessig beskrivelse Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Bygget er fundamentert som plate på mark med lav ringmur av Leca hulblokk Ominnredet byggningsdel mot øst har oppforet bjelkelag/tilfarergolv Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader 150 mm isolert bindingsverk med utvendig liggende kledning I følge eier er boligen nymalt i 005 Eier opplyser at det har vært noe kaldtrekk på kjøkkenet ved ugunstig vindretning Dører og vinduer Vinduer består av lag isolérglass Innvendige malte finérte dører i arbeidsstue og bod,malt glatt lyddør 30 db til bad, nye pressformete hvitmalte fyllingsdører i øvrig del av boligen Ytterdør av type Roan med smalt glassfelt Biinngangsdør mot vest, balkongdør mot syd Takkonstruksjon med yttertak Takstoler belagt med undertak av armert plast, opplektet og tekket med profilert stålplatetak Takrenner og nedløp av plast På kaldloft er det lagt provisorisk golv for lagring av diverse utstyr Takluke mot øst er etterisolert med isoporplate og låses med to låsevridere montert i himling Takluke over rom mot vest er isolert og låsbar med integrert vrider Piper og ildsteder Pusset pipe bygget av Leca pipeelementer Over tak er pipa avdekket med beslag Det er montert peisovn for vedfyring i stua Eier opplyser om en mindre sprekk i topplata samt en avbrukket festebolt i høyre bærevange Oppvarming Elektrisk oppvarming er hovedkilde Det er installert varmekabler i alle golv unntatt bod, soverom og vindfang mot vest Bad og vaskerom Badet er innredet med 90 cm baderomsinnredning med nedfelt servant, høyskap, dusjkabinett og wc I avdelt område er det innredet plass for vaskemaskin og evt tørketrommel Det er montert sluk i golvet i begge avdelinger På golv i badarealet er det lagt flis og vegger er kledd med baderomsplater Eget mekanisk avtrekk via kanal over tak samt en innluftslyre hvor kanal er lagt over himling og tar inn luft fra raftekasse mot syd Eier opplyser at det har vært noe fukt på loftsgolv i området under kanalgjennomføringen over tak når det har vært kraftig regnvær Kjøkken Kjøkken i åpen løsning med stuearealet Innredning med folierte laminatskrog/fronter Baderomsplate montert mellom over- og underskap Plass for komfyr og oppvaskmaskin i innredningen Avlufting via ventilator over komfyr Innvendige overflater Himling kledd med malte himlingsplater, vegger enten malt panel/panelplater eller tapetsert og malt Gulv i stue/kjøkken og soverom er belagt med parkett i 006, vindfang er flislagt Gulv i arbeidsstue i vest er belagt med malte gulvbordgulv forøvrig er belagt med vinyl Elektrisk anlegg Generelt skjult anlegg sikret med automatsikringer i elskap plassert i vindfang Jordfeilrelé installert i skapet Annet Opprinnelig planløsning er endret av tidligere eiere uten at dette har vært meldt til bygningsmyndighetene Nåværende eiere har varslet om planendringene og det forutsettes i taksten at myndighetene godkjenner dette Boligen er tilknyttet Varanger Kraft sitt fibernett for overføring av tele, data og fjernsyn Gjenstående arbeider, hovedbygg Noe overflatearbeider innvendig Gnr: 8 Bnr: Side 3 av 6

5 8 Arealer mm Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger" Retningslinjene har NS 3940:007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter Ved motstrid mellom NS 3940:007 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på wwwnitotakstno og wwwntfno De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger MÅLEVERDIGE AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal Rom skal ha atkomst og gangbart gulv Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis Primære rom (P-ROM)- og sekundære rom: Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler Bygg A: Rekkehusleilighet - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m Anvendelse BTA m Totalt P-ROM Sekundære rom Hovedplan To vindfang, bod, to stuer, kjøkken, bad og to soverom Sum bygning Bygg A: Rekkehusleilighet - romfordeling Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal Hovedplan To vindfang, to stuer, kjøkken, bad og to soverom Bod Sum alle bygg Bruttoareal Bruksareal BRA m BTA m Totalt P-ROM Sekundære rom Sum alle bygninger Kommentarer til arealberegningen Innvendige arealer er oppmålt Utvendig areal (BTA) er beregnet Areal på loft er ikke medtatt i arealbenevnelsen da det ikke er måleverdig Kommentarer til planløsningen Enkel adkomst internt og ut på eiendommen fra to sider av bygget Gnr: 8 Bnr: Side 4 av 6

6 9 Kommentarer til Grunnboksbladet mm Sameie: Tomta er sameie mellom boligene Basmaveien 16 A og B Sameiebrøk for den takserte eiendommen er 4/9-deler Forkjøpsrett: Det foreligger kommunal forkjøpsrett til eiendommen gjennom festekontrakt Denne forkjøpsretten har sjelden eller aldri vært benyttet i Vadsø og anses ikke å ha betydning for omsetningsverdien Eiendomsbrøk: 4/9-deler Heftelser: Bestemmelser om vei,vann,kloakk,elektriske ledninger mv Pantobligasjon til DnB Nor ASA Servitutter: Ingen 10 Økonomi 11 Teknisk verdiberegning Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A kr Verdireduksjon -Hovedbygg 15 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Samlet sum beregnede byggekostnader = kr Tomteverdi inkl opparbeidelse + kr Sum beregnet teknisk verdi = kr Markedsanalyse Boligen er åpen, lys og innholdsrik og egner seg for en gjennomsnittlig barnefamilie Nærhet til barnehager, kollektivtransport og friområder nord for byen gjør boligen relativt attraktiv Treomsleiligheter på 65 m² i nærområdet har blitt omsatt for noe over kr ,- hvor standard har vært generelt lavere Det antas at denne eiendommen vil ha en større markedsinteresse 13 Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes! Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes: Dagens normale salgsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Gnr: 8 Bnr: Side 5 av 6

7 14 Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Vadsø den 5/ Dokumentkontroll Fremlagt: Utskrift av grunbok Boligeiers egenerklæring Tegninger Målebrev Situasjonskart Skjøte Festekontrakt Vedlagt: Utskrift av grunbok Boligeiers egenerklæring Tegninger Målebrev Situasjonskart Skjøte Festekontrakt Gnr: 8 Bnr: Side 6 av 6

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM BYGNINGSTAKST AS VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Nils N Svendsen Roholtvegen 5, 9414 HARSTAD Tlf: 976936 Faks: E-post: nilssven@onlineno Adresse Kilhusveien 105 a, 9403 HARSTAD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9100 KVALØYSLETTA Tlf: 77683333 Faks: 77 68 30 74 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: 906131 E-post: goheim@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Matrikkelnr Gnr 105 Bnr 70 Snr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Oddvard Aarnes Kåsavegen 54, 3810 GVARV Tlf: 35 95 65 00 E-post: oddvard@byggogtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Gåsefetvegen, 3810 GVARV Matrikkelnr Gnr 78 Bnr 101 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Helge Fjellro Vavollen 144, 5610 ØYSTESE Tlf: 41140500 E-post: post@helgefjellrono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hovland, 5694 ONARHEIM Matrikkelnr Gnr 19 Bnr 8 "MIDTHEIM"

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Herslebs gt. 17 B 0561 OSLO Gnr. 229 Bnr. 236 Seksj.nr. 43 Eierbrøk: 46/8723 OSLO KOMMUNE Bjørn Hallmo AS Autorisasjoner: Boliger, Leiligheter, Hytter, Tomter, Boligsalgs-/Tilstandsrapporter

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Badebakken Borettslag Maridalsveien 236 0467 OSLO Gnr. 222 Bnr. 142 Leilighet nr. 36 Andelsnr.: 36 OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Ing Dag Daae Johansen TAKSTTEAM VESTERÅLEN AS Tlf Dag : 915 36 999 E-post

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE E.post: post@sunnmorstakst.no Telefon 701.45771 Mobil 952.08827 Org.nr: 986591281 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446

Verdi- og lånetakst. Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER. over LILLEHAMMER KOMMUNE. Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 Rabben 18 2611 Lillehammer Org.nr. 970 435 204 Telefon 61255774-91377702 Verdi- og lånetakst over Bankgata 17 2609 LILLEHAMMER Gårdsnr. 200 Bruksnr. 446 LILLEHAMMER KOMMUNE Utført av: Morten M. Haugom

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE Tords vei 31 1386 Asker Mobil 41470155 www.huskonsulenten.no torbjorn@huskonsulenten.no Org.nr: 996 898 067 Verdi- og lånetakst over Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK Gnr. 14 Bnr.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE Takstmann Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50

Detaljer

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien Frittliggende enebolig i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning 750 000,- Fellesgjeld 121 950,- Totalpris: 871 950,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien 1 Bolig

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over andel i Væringkleiva Borettslag Ingeniør og Takstmann Thomas A. Haugan AS Tlf: 970 83 083 E-post: takst@thomashaugan.no Org.nr: 997 727 622 Væringkleiva Borettslag Ryenbergveien

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tåsenveien 26, 0853 Oslo Mobil; 924 69 095 E-post; jan.berby@storoslotakst.no Org.nr: 970 276 483 Verdi- og lånetakst over Nicolaysens vei 7 1367 SNARØYA Gnr. 44 Bnr. 704 Pluss 1/6 av gnr 44, brnr 276

Detaljer

Verdi-og lånetakst over

Verdi-og lånetakst over Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi-og lånetakst over Fossmoveien 19 9311 BRØSTADBOTN Gnr. 3 Bnr. 98 DYRØY KOMMUNE, 3. < Utført av: Richard K. Elverum

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49 Verdi- og lånetakst over Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD Gnr. 34 Bnr. 49 ASKER KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato: 11.03.2014 Verdi-

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing.

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing. Nordahlveien 3 B, 2312 Ottestad 47 64 97 17 marius@oustad.as Org.nr: 984 868 316 Verdi- og lånetakst over Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN Gnr. 656 Bnr. 5 RINGSAKER KOMMUNE Utført av: Marius

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Org.nr: 991 677 054 Verdi- og lånetakst over andel i Dyretråkket Borettslag. Orgnr: 850 738 602. Dyretråkket 29 1251 OSLO Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Utført av: Rana

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig nr. 13 Kalatupa Hytteområde 2256 GRUE FINNSKOG. Gårdsnr. 111 Bruksnr. 86 GRUE KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig nr. 13 Kalatupa Hytteområde 2256 GRUE FINNSKOG. Gårdsnr. 111 Bruksnr. 86 GRUE KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Fritidsbolig nr. 13 Kalatupa Hytteområde 2256 GRUE FINNSKOG Gårdsnr. 111 Bruksnr. 86 GRUE KOMMUNE TOMTERSTAD TAKST 2260 KIRKENÆR Org. nr. 970464883 MVA 62948629- Mob. 90580505

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND Gnr 21 Bnr 5/13/14/35 Kommune: 428 TRYSIL Befaringsdato: 27052014 Rapportdato: 30062014

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer