Styrets beretning. Norsk cøliakiforenings ungdom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning. Norsk cøliakiforenings ungdom"

Transkript

1 Styrets beretning 2010 Norsk cøliakiforenings ungdom

2 Innledning og oppsummering Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) har de siste årene opplevd en sterk vekst. Dette har fortsatt også i Medlemstallet øker, økonomien styrker seg, flere deltakere kommer på arrangement, det er flere lokale styrer enn noen gang før og sentralleddet utfører statid flere og bedre oppgaver. Styret har i 2010 lagt vekt på å inkorporere kjerneverdiene til NCFU i organiasjonen. Formålet med kjerneverdiene er todelt. Dels handler det om hvordan NCFU skal framstå som organiasjon. Dels handler det om hvordan en skal formidle hvordan det er å leve med cøliaki. Kjerneverdiene, som ble definert gjennom handlingsplanen for 2010, kan oppsummeres i PISK. Dette står for Positivitet, Initiativrikhet, Selvsikkerhet og Kunnskapsrikhet. Videre har det blitt lagt vekt på å overføre mest mulig av NCFUs kontakt med medlemmer og lokallag til nettet og nettbaserte løsninger. Grep tatt i 2010 gjør at det iløpet av 2011 vil være mulig å basere all NCFUs medlems- og lokallagskontakt via nett. De siste årene har vært preget av sterk medlemsvekst, noe som fortsatte også i Siden det er vanskelig å budsjettere hvor stor medlemsøkningen blir, fører dette til uforutsette inntekter til organisasjonen gjennom medlemskontingent og økt statstilskudd. Medlemsveksten vi har opplevd i 2010 gir et godt økonomisk grunnlag videre i støtteåret Det økte handlingsrommet har i 2010 for en stor del gått inn i egenkapitalen. Styret sitter igjen med den oppfatning av at 2010 har vært et godt og stabilt år for NCFU. Det har vært opp og nedturer, men dette har gitt viktige erfaringer for NCFU. Styret Bjørn Boman Rinde Vegard Jensrud / leder/ /nestleder/ Ole Nyland Dillerud /leirkoordinator/ Silje Nyhagen / fylkesansvarlig/

3 Synne Rødø /styremedlem og leirkoordinator/ Ane Sørstrand Sætren /1.vara/ Jørgen Wengaard /2. vara/ Magnus J. Delsett /organisasjonskonsulent/ Organisasjon: Virksomhetens art og sted NCFU jobber for at det skal være så enkelt som mulig for ungdom mellom 15 og 26 år, å leve med Cøliaki og Dermatittis herpetiformis (DH). NCFU legger til rette for møtesteder for ungdom med cøliaki, hvor man kan utveksle erfaringer, få faglige oppdateringer, og delta på kurs som gir kunnskap om hvordan man kan leve glutenfritt. NCFU er en landsdekkende organisasjon, med lokallag som dekker de fleste av landets fylker. Hovedkontoret ligger i Oslo, og er daglig bemannet av et sekretariat. Arrangement: Vintercamp Om vintercampen Vintercampen 2010 ble arrangert på Kvitfjell fra 21. til 24. januar. Leiren hadde 47 deltagere. Kvitfjell 47 deltagere Programmet inneholdt blant annet en til to dager i alpinanlegget, langrennstur og faglig innhold av Vegard Jensrud, samt Vegards pizzaskole. Evaluering Deltagernes evaluering gav gode tilbakemeldinger på hele arrangementet. Og da særskilt når det gjaldt det sosiale og det cøliakifaglige. Deltagerne gledet seg over pizzakurset. Deltagerne og arrangøren var igjen fornøyd med investeringen på fellesbuss.

4 Finansiering Vintercampen er et dyrt arrangement. Med en deltageravgift på? kroner og tilskudd fra FS på? Kroner ble deler av kostnadene dekket inn. Det resterende ble tatt fra driftsbudsjettet. Utgifter: XX XXX kroner? Deltageravgift: XX XXX kroner? Tilskudd studieforbund: XX XXX kroner? Arrangement: Sommerleir Om sommerleiren Sommerleiren 2010 hadde 46 deltagere. Leiren ble avholdt på Elverum folkehøgskole fra 19. til 23. juni. Sommerleir 46 deltagere Leiren fokuserte på god mat og forskjellige aktiviteter. Vi ønsket å gjøre noe nytt i årets sommerleir. Derfor hadde vi aktiviteter som rafting og topptur på Galdhøpiggen. Faglige innhold av overlege Trond Halstensen og And Sørstrand Sætren ble holdt. Evaluering Etter styrets syn klarte leiren å ivareta behovet for balanse mellom styrt aktivitet og fritid på en god måte. Som året før ble de 46 deltagerne en godt samlet gjeng i finværet på Elverum. Godt samhold førte til gode minner. Det var en god blanding av tidligere leirdeltagere og deltagere som kommer på leir for første gang. Vi var litt spente på utfordringen Galdhøpiggen, men fikk veldig god tilbakemelding på at dette var et godt tiltak. Det skal vi ta med oss videre. Temaet denne gangen ble Galdhøpiggen og vi kommer nok til å fortsette med tema på leir. Tema på et arrangement som promotering av varen har kommet for å bli for å skille leirene fra hverandre, samt skape nyssgjerrighet for medlemmene av NCFU. Dette har vært en suksess så langt. Finansiering Leiren ble finansiert over driftsbudsjettet i tillegg til deltageravgiften og tilskudd fra FS Utgifter: XX XXX kroner? Deltageravgift: XX XXX kroner? Studieforbundet: XX XXX kroner? Arrangement: Høsthelg Om høsthelga

5 Høsthelg ble arrangert i Geilo oktober for medlemsgruppen over 18 år. Høsthelga hadde 40 deltagere fra hele Norge. Det var uvanlige mange nye ansikter, noe som var gledelig. Høsthelg 40 deltagere Programmet inneholdt fokus på ernæring, foredrag og et diskusjonsforum i form av dialogcafè og sosialt samvær i flott norsk natur. Vi hadde mye spennende glutenfri mat på menyen for å vise frem valgmulighetene i markedet. Evaluering Evalueringen viste at samtlige deltagere var fornøyde med helga, og mange satt igjen med et meget godt faglig og sosialt utbytte. Ordningen med en alkoholfrihelg garantert noe vi kommer til å fortsette med. Det var andre året på rad vi befant oss på dette leirstedet. Vi har ikke noe imot å fortsette i samme gata. Finansiering Leiren ble finansiert over driftsbudsjettet med noe tilskudd fra FS, og en deltageravgift. Utgifter: Deltageravgift: Studieforbundet: XX XXX kroner? XXXX kroner (300 Per pers)? XX XXX kroner? Arrangement: Organisasjonsseminar (høstmøtet) Om høstmøtet Høstmøtet ble arrangert på Gardermoen oktober. 29 deltakere fra hele landet ankom. På arrangementet ble det gitt opplæring i motivasjon av en ekstern foreleser, Morten Brandt. Foredrag om positivitet rundt NCFU og aldersgruppen 0 til 14 år, av Vegard Jensrud, og vi hadde i tillegg Ingeborg Gjærum som drillet oss i markedsføring. NCF hadde også sitt årlige organisasjons seminar på samme hotell denne helgen. NCFU og NCF hadde derfor en fellesøkt rundt temaet samarbeid i fylkene og alderskuppen 0-14 år. Evaluering Deltagerne gav uttrykk for å være fornøyde med arrangementet, og styret er meget tilfreds med gjennomføringen. Det kom opp flere forslag som kan gjøre med barn i alderen 0-14 år rundt om i fylkene. Finansiering NCFU betalte deltakelse for en delegat fra hvert lokallag. Utover dette betalte lokallagene for dem de ønsket å sende.

6 Inntekter: Utgifter: XX XXX XX XXX Organisasjon: Landsmøtet Oppslutning: Landsmøtet ble avholdt April på Rica hotell i Kristiansand. Landsmøtet ble rammet av askeskyen fra Island som førte til problemer med å delta fra flere av våre lokallag. Til tross for dette trosset tilstrekkelig mange delegater askeskyen med tog, buss og bil til at landsmøtet ble vedtaksdyktig. Innhold: Landsmøtet fulgte vedtektenes krav til saksliste, og nytt styre ble valgt. Bjørn Boman Rinde ble valgt som ny leder. En Matmesse ble holdt parallelt med NCFU s landsmøte og NCF s fylkesledersamling ble avlyst på grunn av askeskyen men var også tilstede på messen. Foredragene vi var tilstede på var igjennom matmessen. Vi hadde underholdning på kvelden i sammenheng med Agders 30 års jubileum. NCFU var også på utflukt til Snadderkiosken i Kristiansand. Finansiering: NCFU dekte kostnader for en delegat fra hvert lokallag. Lokallagene betalte selv for observatører de ønsket å stille med. Inntekter: Utgifter: XX XXX XX XXX Organisasjon: Styrets arbeid Styremøter: Styret har i perioden avholdt 6 ordinære styremøter. Oppfølging av lokallagene

7 Styret har det siste året hatt tettere oppfølging av lokallagene. Styret har en person som er hovedansvarlig for dette arbeidet; fylkesansvarlig. Alle styremedlemmene har i tillegg hatt ansvar for hvert sitt lokallag. Fylkesansvarlig har koordinert oppfølgingen. Oppfølgingen har i hovedsak foregått via mail og telefon til leder i lokallagene. I tillegg har lokallagene blitt fulgt opp på ulike organisatoriske oppgaver, som for eksempel årsrapport. Lokallagsfondet Iløpet av 2010 har styret lagt til rette for at en så stor del av søknadsprosessen til lokallagsfondet som mulig skal gå via nett. Som en del av dette ble det mot slutten av året kjøpt inn et nettbasert organisasjonsverktøy som kan håndtere hele søknadsprosessen til Frifond via nettet. NCF Styret har i 2010 deltatt på styremøter i moderforeningen NCF, og har ferdigstilt og skrevet under på samarbeidsavtalen med dem. NCFU deler kontor med NCF. NCF har gjennom året krevd inn kontingent og ført medlemsregister for NCFU. Etter at NCF satte opp prisen på sin kontingent til 400 kroner, ble det også sendt ut krav om 400 kroner i medlemskontingent til NCFUs medlemmer. Dette ble gjort uten NCFUs medviten eller samtykke, og resulterte i klare uttalelser fra begge organisasjonene hvor det ble slått fast at dette var uheldig og ikke må gjenta seg igjen. Politisk arbeid NCFUs sentralstyret klaget Forsvaret inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet i 2009, da NCFU mener cøliakere uten reell grunn blir diskriminert fra muligheten til og avtjene verneplikt og eventuell videre tjeneste i forsvaret. Ved slutten av året hadde LDO enda ikke avlevert sitt svar på vår klage. NCFU har imidlertid opprettet kontakt med forsvarets tillitsmannsverk, og spilt inn flere momenter til LDO i forbindelse med klagebehandlingen. NCFU har også henvendt seg til NAV for å få en avklaring av praksisen rundt utbetaling av grunnstønad til studenter i utlandet. Praksisen rundt dette har variert, og NCFU fikk en prinsipiell avklaring på at medlemmer av folketrygden har krav på grunnstønad, uavhengig av hvor de studerer.

8 Organisasjon: Lokallag Fokuset på organisatorisk skolering, og aktivitet i lokallagene har fortsatt i Målsetningen er velfungerende og aktive lokallag, og dermed en sterkere organisasjon. NCFU hadde i 2010 tillitsvalgte i 14 forskjellige lokallag. Lokallagene har avholdt årsmøte og har hatt demokratiske valg. Aktiviteten i lokallagene har økt i henhold til større økonomiske tilskudd lokalt samt en tettere oppfølging fra styret. Organisasjon: Eksterne møter Sektretariat og tillitsvalgte har deltatt på flere kurs i regi av Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Blant annet har valgkomitèen også i år deltatt på valgkomitèekurs. Høsten 2010 deltok NCFU på linje med alle andre ungdomsorganisasjoner i en større evaluering av Frifond Organisasjon i regi av LNU. Formålet med dette var å få kartlagt organisasjonenes forvaltning av tilskuddet, og evalueringen foregikk ved innsending av dokumentasjon samt gjennom intervju. Organisasjon: Kontroller Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner gjennomførte i 2010 en større evaluering av ordningen med Frifond organisasjon. Denne evalueringen hadde til dels formål å være en kontroll. Administrasjon og økonomi Inntjening Styret har i liten grad drevet inntektsbringende arbeid. Dette skyldes i stor grad et stort tilsig av medlemmer til organisasjonen, som utsløser store økninger i inntekter hvert år. Medlemskontingentøkningen til NCF, som mot NCFUs medviten eller samtykke også ble gjort gjeldende for NCFU, førte også til store ekstraordinære inntekter. De største inntektspostene har vært o Kontingent kr ,- (anslag pr. Mars 2011.) o Statsstøtte kr ,- o Frifond kr ,-

9 Når det gjelder økonomisk resultat for øvrig vises det til regnskapet, som legges frem som egen sak. Rapportering og rutiner Rapporteringen til styret har ikke vært regelmessig til hvert styremøte, men skjedd fortløpende med oppfølging av ansvarspersoner og dialog mellom sekretariatet og leder. Det er et stort potensiale i å forbedre rapporeringsrutinene, og få dem inn i en mer formel form. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3, bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Arbeidsmiljø Arbeidsmilljøet anses som godt. Sykefraværet er lavt. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplasssen. Likestilling NCFU har i 2010 hatt to ansatte, en mann og en kvinne. Styret har i perioden bestått av tre menn og to kvinner. Ved valg tilstrebes det likestilling mellom kjønnene.. Ytre miljø Det drives ikke virksomhet som forusenser det ytre miljø. Retvisende oversikt over utvikling og organisasjonens stilling Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende blikk av NCFUs eiendeler, gjeld og finansielle stilling. Internasjonalt arbeid

10 SVENSKA CELIAKIUNGDOMSFORBUNDET (SCUF): NCFU deltok ikke i år med en observatør på landsmøtet til SCUF, da ingen hadde mulighet til å reise. SCUF deltok heller ikke på NCFUs landsmøte med en observatør på grunn av askeskyen som stoppet både det og det nordiske samarbeidsmøtet. NCFU og SCUF har, sammen med ungdomscøliakiforeningene i Danmark og Finland en nordisk samarbeidsavtale om at man kan delta på hverandres arrangement med samme kostnad som de lokale medlemmene. CELIAC YOUTH OF EUROPE (CYE): NCFU deltok med to delegater på årsmøtet til CYE i Valencia. Leder og nestleder stilte fra NCFU. Gjennom en fadderordning i CYE har NCFU ansvar for å bistå Danmark, Malta og Latvia i deres ungdomsarbeid. NORDISK MØTE Det ble besluttet av Norge skulle arrangere nordisk møte 2010, men det ble ikke gjennomført da de reisende ikke kom fram på grunn av omstendigheter utenfor vårt ansvarsområde. Norge skal dermed forsøke å arrangere det i Medlemstilbud: Informasjonsarbeid Nettsidene har blitt oppdatert av organisasjonskonsulenten og ett styremedlem iløpet av året. Hoveddelen av det som er blitt publisert har vært interne nyheter. Høsten 2010 ble det imidlertid satt i gang en publiseringsoffensiv som ga gode resultater på trafikken. I forbindelse med en teknisk oppgradering av sidene, gikk imidlertid luften noe ut av denne ballongen. Det har iløpet av året bygd seg opp en gradvis erkjennelse av at nettsidene ikke lenger er tilpasset dagens behov. På slutten av året ble det derfor vedtatt å gå til innkjøp av nytt design til sidene, med sikte på utarbeidelse i Av annet informasjonsarbeid har NCFU opprettholdt sine 5 sider i Cøliakinytt, under navnet U-nytt. Dette har utviklet seg til å bli faste sider med nyheter fra sentralt og lokalt, informasjon av ulike slag, oppskrifter og diverse. Hovedstyret har hatt en egen person som har jobbet dedikert med å samle inn stoff til disse sidene i hver utgave av bladet. Hovedmålet har vært å ha faste spalter som folk ønsker å lese. Nyttig informasjon om reise, matoppskrifter, nyheter og lokallagsarbeid er høyt prioritert på disse sidene. Det kommer ofte gode tilbakemeldinger spesielt på reisespaltene og statistikk viser at oppskriftene også leses hyppig. For å få mer aktivitet i lokallagene, blir disse oppfordret til å informere om lokale treff, både før og i etterkant.

11 Medlemmene har gjennomgående blitt oppfordret til å skrive om egne opplevelser og erfaringer. Dette gjelder ikke bare cøliaki, men også hvordan de opplever å delta på sin første camp eller styremøte. Alt i alt, gjør dette at det blir et svært variert og rikt innhold i artiklene som kommer på trykk i C-nytt. Medlemstilbud: Profilering Iløpet av 2010 har NCFU fornyet sitt grafiske uttrykk. Det er laget en egen maskot for NCFU, populært kalt Totty. Maskoten har opptrådt i ulike sammenhenger, og tanken er at totty skal profilere arrangementer og aktiviteter mens han gjør ulike ting som kjennetegner arrangementet han skal profilere. I forbindelse med at det ble laget en maskot, har også logoen til NCFU blitt redesignet. Den har nå fått klarere kontraster og tydeligere farger. Logo og maskot har blitt trykket på et stort spenn av ulike profileringsartikler. - PC-vesker - USB-penner - Keychains - Frisbeer - Hettegensere - T-skjorter - Drikkeflasker (aliminum) - Drikkeflasker (plast) - Termos - Kopper - Penner - Konferansemapper - Skistropper Tillitsvalgte Styret: Bjørn Boman Rinde Leder Vegard Jensrud Nestleder Ole Dillerud Leirkoordinator Silje Nyhagen Fylkesansvarlig

12 Synne Rødø Styremedlem og leiransvarlig Ane Sørstrand Sætren 1.varamedlem til styret Jørgen Wengaard 2.varameldem til styret Valgkomiteen: Thea Hegstad Jeanette Pehrsson Ansatte: Organisasjonskonsulent, Magnus J. Delsett, 50 % stilling Økonomi- og administrasjonskonsulent, Kristine Wika Haraldsen, 20% stilling

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 INNLEDNING Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og dermatittis herpetiformis (DH) altså leve glutenfritt.

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

International Students Union of Norway (ISU) Årsberetning

International Students Union of Norway (ISU) Årsberetning International Students Union of Norway (ISU) Årsberetning Utarbeidet av: Rikke Andersen, National President Silje Willumsen, National Secretary Utarbeidet i henhold til: regnskapslovens 3-3 2014 Virksomhetens

Detaljer

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 1 Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 12.05.2014 DATO 16:00 TID Tivoli STED Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Oslo, 27. mars 2014 Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Søknad om tilskudd til landsomfattende interesseorganisasjon for studenter

Kunnskapsdepartementet Oslo, 27. mars 2014 Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Søknad om tilskudd til landsomfattende interesseorganisasjon for studenter Kunnskapsdepartementet Oslo, 27. mars 2014 Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Søknad om tilskudd til landsomfattende interesseorganisasjon for studenter Vi ønsker med dette å søke Kunnskapsdepartementet (KD)

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 28.08.11/163.32 SENTRALSTYREMØTE 30.09-2.10.11 Saksbehandler: Marit Simonsen/Hege Winje Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 Tilstede: Helene Kleppestø,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene

Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene 1 Innhold 1. Leders beretning... 3 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 Organisering - Sekretariatet for konfliktrådene og lokale konfliktråd...

Detaljer