Der gode idéer blir til lønnsomme bedrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Der gode idéer blir til lønnsomme bedrifter"

Transkript

1 Der gode idéer blir til lønnsomme bedrifter

2 Karl-Christian Agerup Adm. dir. Forskningsparken AS I en god sirkel Forskningsparken er trolig det beste stedet du kan starte en kunnskapsbasert virksomhet i Oslo. Nærhet til byens viktigste kunnskapsmiljøer og verdien av alle tjenestene og tilbudene som Forskningsparken har til store og små virksomheter, gjør det enklere å lykkes hvis du velger å være her. Forskningsparken har ikke bare fleksible kontorlokaler for selskaper i vekst. Gjennom offentlig finansierte programmer tilbyr vi opplæring og utdanningsmoduler til deg som ønsker å lykkes. Vi driver nettverk og klyngeutvikling innenfor sentrale vekstområder, og vi har ikke minst en egen inkubator- og investeringsavdeling der vi gir, eller formidler, hjelp og kapital til personer og selskaper som vil noe. Vår inkubator er full av selskaper med ambisjoner og fremtidstro. Gjennom kapitalfondet Springfondet, investerer Forskningsparken langsiktig kapital i selskaper som har internasjonale vekstambisjoner. I mer enn 25 år har vi i Forskningsparken prøvet, feilet og også hatt suksess sammen med hundrevis av gründere og vekstbedrifter. Men den største verdien i Forskningsparken ligger i leietakerne og miljøet som finnes blant de 2000 personene og 140 selskapene som holder til her. Hver gang bedrifter i Forkningsparken i Oslo lykkes og det har skjedd ganske mange ganger styrker det Forskningsparken posisjon som et drivhus for fremtidens næringsliv. Dette gode omdømmet bidrar til å sette et kvalitetsstempel på gründere og vekstbedrifter som holder til i Forskningsparken. Og, like viktig, det gjør oss attraktive for de beste av fremtidens gründere og nye bedrifter. Det er både en god sirkel og et evig kretsløp. Karl-Christian Agerup Adm. direktør i Forskningsparken AS idé kompetanse avkastning nettverk vekst investering 2 3

3 Idéer oppstår der egne tanker møter andres erfaring Snart åpner vi vårt nyeste bygg, Hus 5. Dette bygget på 8000 kvm med kontorer og laboratorier får plass til cirka 350 personer. Med Hus 5 integrert i resten, vil Forskningsparkens samlede areal utgjøre kvm. Likevel er det i møtene mellom mennesker, formelle og uformelle, at nye idéer og løsninger blir skapt. Alt det vi gjør, som for eksempel å ferdigstille Hus 5, dreier seg om å legge de ytre forholdene til rette for alle de viktige møtene mellom mennesker med idéer og kompetanse. En gründer som brenner for å realisere sin idé møter tilfeldigvis en forsker over en kopp kaffe i en pause. De presenterer seg for hverandre og snart går samtalen løst og ledig. Forskeren, som har en helt annen erfaringsbakgrunn og kompetanse enn gründeren, spør gründeren hva han jobber med, og hun lytter til hans svar. Hun skriver noen stikkord på en lapp mens han snakker, tegner sammenhenger og nikker. Bare noen stikkord for at jeg selv skal forstå bedre, svarer hun når han spør hva det er hun noterer. Han ser på stikkordene og nikker. Ja!, utbryter han. Før han setter fra seg kaffekoppen, sier takk og skynder seg tilbake til kontoret. Forskeren, på sin side, forteller om dette lille møtet ved middagsbordet senere samme dag. Flinke gründere og forskere med tro på seg selv, sitt prosjekt og som vil legge ned en stor arbeidsinnsats for å lykkes. Mennesker med forskjellig kompetanse som ønsker å bidra til å strukturere og videreutvikle andre. Inspirerende og gode ledere. Nysgjerrige og risikovillige investorer som tør satse der andre nøler. Og da er vi tilbake ved starten, ved vårt nye Hus 5 som vil bidra til at Forskningsparkens totale areal blir på kvm. Vi får mer plass, noe som igjen vil forsterke det som har gitt oss den posisjonen vi har. Flere mennesker med kompetanse, arbeidsvilje og ønske om å skape og utvikle. Flere idéer. Flere nye bedrifter med potensial til å vokse og lykkes, også internasjonalt. Mennesker møtes. Tanker, erfaringer og idéer utveksles. Disse er i seg selv såkorn, en mengde fragmenter som senere settes sammen til skisser og prosessbeskrivelser. Som igjen blir til konkrete handlingsplaner med fremdrift og budsjetter. Underveis oppstår det behov for å kvalitetssikre enkelte elementer, og vi søker råd hos mennesker med spesiell kompetanse interne og eksterne. Underveis vil det, og det kan vi si fra mer enn 25 års erfaring, oppstå andre utfordringer som må løses. En forskningspark kan aldri - uansett sett antall kontorer, møterom eller andre fasiliteter bli større enn menneskene som jobber der. Det den imidlertid kan, er å legge forholdene til rette for å tiltrekke seg, og holde på, mennesker som på flere måter ligner hverandre. idé kompetanse 4 5 avkastning nettverk

4 Åge Korsvold Kistefos investerer i bedrifter i Forskningsparken - direkte og gjennom Springfondet. Ekstremt høy risiko og betydelig gevinstpotensial Åge Korsvold i Kistefos er imponert over det norske teknologimiljøet. Gang på gang har norske teknologer og forskere bevist at de er i verdenseliten. Og han er skråsikker på at det vil skje igjen. Det er også derfor Kistefos følger med på, og investerer i, bedrifter som holder til i Forskningsparken. Både direkte og gjennom Springfondet. å få finansiert neste steg i prosessen. - Vi går for eksempel inn med kroner for å få verifisert at teknologien fungerer. Parallelt med dette er det selvsagt viktig å avdekke markedspotensialet og sluttbrukerens betalingsvilje. Vi trenger bevis for at det virker, at idéen rent faktisk kan bli til en strålende bedrift som vi kan tjene penger på. Vår investeringsstrategi er å gå inn med en serie mindre beløp etter hvert som milepælene nås. Gründeren tror gjerne at han kan få en stor pengesekk med det samme, men det er ikke slik det fungerer. Få det til markedet! Korsvold sier, dog med et smil, at det verste jeg vet er en god idé. Meningen bak denne spissformuleringen er at en god idé i seg selv ikke har verdi når den mangler vurderingskriterier og en strukturert prosess. Han mener også at det blir stadig viktigere å forsere utviklingsprosessen for å gjøre idéen om til et produkt som raskt kan sendes ut til markedet. - Å få produktet ut på markedet nå bør prioriteres på bekostning av forskerens eller teknologens ønske om å bruke ytterligere to år på å perfeksjonere løsningen. Du kan med fordel sende produktet ut når det er, la oss si, 80 eller 90% ferdig utviklet. Få det ut av laboratoriet og perfeksjoner det i samarbeid med brukerne! Det som skjer i Forskningsparken er spennende og viktig Åge Korsvold mener, som nevnt, at norske teknologer er fremragende. Og at akademisk grunnforskning skal og bør skje på Universitetene, uten innblanding fra kommersielle aktører. I universitetsstrukturen er imidlertid Forskningsparken et viktig element, en kontaktflate mot samfunnet og som yngleplass for nye bedrifter. De krevende prosessene er hvordan anvendt forskning skal migrere fra universitet til marked og anvendelse. - Forskningsparken er for gründere en fantastisk mulighet til å komme inn i en god sirkel. Her kan han komme med sin entusiasme og sitt pågangsmot. Her finnes det tilgang til erfaring, kompetanse og kapital. Ser vi til USA så finansieres mange universiteter med midler fra avkastningen på investeringer i gründerbedrifter. Mitt ønske er at vi skal bli enda flinkere på dette området også i Norge. I så måte er det som skjer i Forskningsparken både spennende og viktig. Profesjonelle investorer følger nøye med på idéer og bedrifter som tar form i Forskningsparken Det er ekstremt høy risiko involvert med såkalte seedinvesteringer. Historien forteller at de fleste purunge bedrifter, som verken har et ferdig produkt eller et definert kundegrunnlag, ikke lykkes. - Ja, det kan godt hende at vi over tid taper et tosifret millionbeløp på bedrifter. Det er selvsagt ikke bra, men da er det bare å begynne på nytt igjen slik er såkorninvesteringers natur. Årsaken til at Kistefos driver med dette er at gevinstpotensialet er betydelig når vi lykkes. Vi har som policy at en viss andel av Kistefos samlede investeringer skal være i såkornbedrifter. Den første investeringen Kistefos og Forskningsparken gjorde sammen heter Kelkoo. Investeringen ble etter noen år solgt til Yahoo for 1,4 milliarder kroner. Selv om den norske eierandel på det tidspunktet var relativt lav, så sier den historien noe om potensialet. Kistefos etablerte det første Springfondet sammen med Forskningsparken i 2006, og nå er Springfondet II på plass med 100 millioner kroner som står klare til å gå inn i nye teknologieventyr. Gründeren har ofte stort driv og overvurderer ofte sitt eget prosjekt, utviklingstiden og markedspotensialet. Investorens rolle er å bygge suksess rundt gründeren. - Det er gründerens privilegium å være optimist, og vi trenger gründere med stor tro på egne evner og som brenner for å realisere sin idé. Vi andre kan noe om alt som har med produkter, kunder og markeder å gjøre. Det eneste vi ikke kan noe om er teknologi. Gi meg 5 millioner og to år Investoren bidrar med strukturer og definerer det Åge Korsvold kaller milepælene i utviklingen fra idé til ferdig produkt. Og det handler gjerne om å nå milepælene for 6 7

5 Inger Reidun Aukrust Forsker, Kappa Bioscience Tilgang til kompetanse og høyt kvalifiserte fagfolk K2VITAL Forskere trenger ikke bare kapital. Kommersiell kompetanse er også viktig for å lykkes. Kappa Bioscience har med kosttilskuddsproduktet K2VITAL inngått avtale med den internasjonale kosttilskuddsgiganten Danisco. Salget er også i ferd med å ta av i USA og Asia, og snart står Europa for tur. Forsker Inger Reidun Aukrust hadde sammen med kollega Marcel Sandberg idéen om syntetisk fremstilling av vitaminet K2. I Forskningsparken har vi god tilgang til laboratorier og nærhet til Universitetet. Nærheten til Universitetet var utslagsgivende for at Aukrust og hennes første bedrift Synthetica valgte å etablere seg i Forskningsparken høsten Synthetica driver med syntetisk organisk kjemi innen oppdragsbasert forskning og utvikling for farmasøytisk industri, med jevnlig behov for å kjøpe analysetjenester fra Universitetet. Tilgangen til høyt kvalifiserte fagfolk er helt avgjørende; det å kunne rekruttere de riktige menneskene er av uvurderlig betydning i en bransje hvor det tar lang tid fra en idé blir til et ferdig utviklet, patentert og godkjent produkt. Syntetisk fremstilling av vitamin K2 I 2006 etablerte Synthetica et nytt selskap, Syntavit (nå Kappa Bioscience), basert på en idé om syntetisk fremstilling av vitamin K2 (MK-7) til bruk som kosttilskudd og berikning av mat. Vitamin K2 er, enkelt forklart, et vitamin som styrker benbygningen og reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer. Et vitamin vi stort sett får i oss for lite av i vårt vanlige, vestlige kosthold. Erfaringen fra Synthetica, ikke minst når det gjelder hva som kreves for å få patent og godkjenning, bidro til at Kappa Bioscience kom raskt ut av startblokken. Forarbeidet ble gjort svært grundig, og alle stadier i prosessen med å utvikle vitaminet ble korrekt dokumentert. Kommersialisering og internasjonalt gjennombrudd Allerede i 2007 gikk Springfondet inn med kapital og kommersiell kompetanse i Kappa Bioscience. Med prosessen og selve molekylet grundig dokumentert og innsendt patentsøknad, har det i tiden etterpå vært betydelig enklere å få finansiert videre drift og utvikling. Produktet K2VITAL er allerede, med viktige avtaler og salg i USA og Asia, en oppsiktsvekkende internasjonal suksess. inspirasjon Kappa Bioscience er nå i gang med neste steg, å utvikle syntetisk fremstilt prodrug av vitamin K2 til medisinsk bruk. Det nye forskningsprosjektet har allerede mottatt økonomisk støtte fra Norges Forskningsråd. Godt og effektivt miljø i Forskningsparken Forskningsparken er et godt sted å være lokalisert for dyktige forskere som Inger Reidun Aukrust og hennes kolleger. Her er det flere mindre og kompetente bedrifter som selskapene tidvis samarbeider med, samtidig som de har god tilgang til laboratorier og ekstern kompetanse. Kappa Bioscience ser frem til å flytte til nye lokaler når Hus 5 står ferdig. innsats samarbeid kompetanse resultat 8 9

6 Utnyttet egen frustrasjon til å skape gigant innen IT-administrasjon Professor Mark Burgess Daglig leder Thomas Ryd Første salg skjedde i september -08. Nå har de Facebook, NASA og 5 av de 10 største bankene på Manhattan på kundelisten Bjørn Erik Reinseth Ferd Capitals: Dagfinn Teigland Da professor Mark Burgess skulle skrive doktoravhandlingen sin, endte han opp med å bruke uendelig mange frustrerende timer på å fikse dataproblemer for seg selv og sine medstudenter. Det var i 1993 kimen til CFEngine ble sådd. Idéen var å få IT-systemer til å fikse seg selv, på tvers av inkompatible komponenter, systemarkitektur og programvare. I dag er CFEngine installert på over en million servere. På den imponerende kundelisten finner vi blant andre Disney, IBM, Facebook, NASA og ebay. Og det kun tre år etter at CFEngine as så dagens lys som inkubatorselskap i Forskningsparken AS. Annar Bøhn CFEngine er en programvare med åpen kildekode for konfigurasjon og automatisering av datasentre og datasystemer. Med CFEngine kan du beskrive ønskede tilstander eller oppførsel for servere og andre maskiner. Programvaren vil automatisk holde alle enhetene i systemet kontinuerlig oppdatert. CFEngine er laget for å kunne skalere uendelig, og vil fungere uten problemer i klynger med flere tusen servere. Verken Mark Burgess eller andre skal i fremtiden måtte bedrive manuell feilsøking. Løftebasert og selvreparerende CFEngine opererer i forhold til løfter. I tilfellet Facebook så blir selskapets servere oppdatert i forhold til mer enn et tusen løfter hvert kvarter for å holde systemene oppe. Løftene kan for eksempel være det skal aldri være mindre enn 10% ledig lagringsplass eller backup blir kjørt hver kveld kl 23. Dersom det skjer noe unormalt, vil CFEngine automatisk sette systemet tilbake til en forhåndsdefinert normaltilstand. Brukerens systemer blir på den måten selvreparerende. En av de viktige fordelene med CFEngine er at programvaren ikke krever homogent utstyr, den er utviklet nettopp for å håndtere komplekse systemer med forskjellig maskinvare. Det stadig økende antallet tjenester som er tilgjengelige på nett/ipad/mobil gir en voldsom vekst i antall servere globalt, og medfører at datasentre blir større og mer komplekse. Det øker behovet for automatisering og effektiv konfigurasjonsstyring. CFEngine tilbyr denne type automatisering mer effektivt og i større skala enn konkurrerende løsninger. Kommersiell versjon av CFEngine lansert i 2010 Basisprogramvaren, CFEngine Community (med åpen kildekode), distribueres i en gratis versjon som i dag finnes installert på mer enn en million servere. I 2010 lanserte selskapet den kommersielle versjonen CFEngine Nova med tilleggsfunksjoner som statistikk- og rapportfunksjoner, grafisk brukergrensesnitt og brukerstøtte. En av driverne bak behovet for disse funksjonene er bedrifters behov for å etterfølge reguleringer (for eksempel Sarbanes-Oxley) som pålegger store selskaper å rapportere og dokumentere tilstanden i datasentrene deres. Hovedbasen for USA-kontoret er lagt til Palo Alto, California. Vil bli en av de fem store innen IT-administrasjon CFEngine, selskapet som fikk sitt første salg i september 2008, har siden da utviklet seg og vokst i et nesten ufattelig tempo. Den lille bedriften som i sin tid ble født av professor Mark Burgess egen frustrasjon, og som baserer seg på hans internasjonalt anerkjente innsikt i problemstillingen, ser seg selv som et ledende selskap innen sitt felt. Eksterne investorer ser det samme, og Ferd Capital gikk i 2011 inn med 30 millioner. Fotograf: Olav Heggø. - Vi vil bli en av de fem største innen IT-administrasjon. Det vil si med omsetning på over en milliard dollar, sier Thomas Ryd, daglig leder i CFEngine

7 Kathrine Myhre CEO, Oslo Medtech Kari Eian Krogstad President & CEO MediStim ASA Oslo Medtech samler bransjen som vil løse utfordringene i helsesektoren Befolkningen blir eldre, og de eldste eldre øker mest. I dag får hver sjette elev fra ungdomsskolen jobb innen helse- og omsorgsarbeid når han er ferdig utdannet. I 2025 vil sektoren ha behov for hver fjerde elev stigende til hver tredje elev i Hver tredje arbeidstager ansatt innen helse- og omsorg? Fritt for å ikke være ansvarlig for statsbudsjettet hvis det scenarioet skulle slå til. Oslo Medtech er på sporet av mange små revolusjoner innen medisinsk teknologi og ehelse. Kollega Geir Christian Melen i nabobedriften Ostomycure nikker ivrig. Ostomycure har utviklet en ny løsning med potensiale til å gi bedre livskvalitet til 3 millioner stomipasienter, det vi på folkemunne kaller utlagt tarm. Løsningen, med navnet TIES, vil også bety besparelser for helsevesenet fordi den erstatter dyre operasjoner og reoperasjoner. - Vi har mange av de samme rammebetingelsene og utfordringene, selv om bedriftene våre er forskjellige. Det tar lang tid å utvikle nye produkter, og det stilles naturlig nok strenge krav til dokumentasjon. Vi er patentavhengige. Summen av dette tilsier at innovasjon, forskning og produktutvikling er en svært kostnadskrevende prosess innenfor medisinsk-teknisk utstyr. Samlokalisering gir gode muligheter for erfaringsutvekslinger også når det gjelder søknads- og godkjenningsprosesser. Oslo Medtech, som medlemsorganisasjon, har enda større vyer enn enkeltbedriftene. Kathrine Myhre, daglig leder av organisasjonen, ser konturene av en helt ny næring. - Oslo Medtech jobber for å styrke medtechnæringen i Norge. Dette ved å fokusere på innovasjon, øke kommersialiserings- og industrialiseringskompetansen, og internasjonalisering. I Norge er vi langt fremme teknologisk og har høy medisinsk og IT-faglig kompetanse. Dette gir oss et svært godt utgangspunkt for å utvikle produkter og løsninger innen medtech og ehelse for et betydelig globalt marked. Etter snaue to år har medlemsorganisasjonen utviklet seg fra å være et nettverk til å bli et cluster av spennende bedrifter, FoU-institusjoner, investorer og helseaktører. Og både næringen og Oslo Medtech er raskt voksende. Samtidig er samfunnet helt avhengig av å utvikle og ta i bruk ny teknologi for å løse de utfordringene vi med sikkerhet ser komme innen blant annet eldreomsorgen. Det er ikke usannsynlig at medtech blir den neste store vekstnæringen i Norge. Samarbeid og effektiv kunnskapsoverføring er nøkler til en sterkere norsk medtechindustri, og samlokalisering kan være et viktig skritt på veien for små aktører som trenger hverandre for å lykkes internasjonalt. Medistim ASA er, med sine egenutviklede ultralydsystemer og mer enn 100 agenturer, et av lokomotivene i den norske medtechbransjen. CEO Kari E. Krogstad mener likevel at det er viktig å være med i Oslo Medtech. - Aktørene i den norske medtechindustrien må jobbe smart og sammen hvis vi skal lykkes ute i verden. Det er avgjørende at vi samler ressursene og deler raust av våre erfaringer. I Norge har vi den tekniske og kliniske kompetanse som trengs for å bygge en betydelig medtechindustri, men vi har mye å gå på i forhold til kommersialisering i det globale markedet. Oslo Medtech kan bli en uhyre viktig katalysator i prosessen med å utvikle bransjen, både hva gjelder innovasjon, kommersialisering og internasjonalisering. Krogstad mener at medtechbedrifters samlokalisering i Forskningsparkens nye bygg vil kunne gi positive synergier for små oppstartsselskaper. - Den fysiske plasseringen, lokalitetene og fasilitetene i Forskningsparken er som skreddersydd for bransjen vår. Clusteret gir nærhet mellom forskning og forretningsutvikling. Carl Christian Gilhuus-Moe Styreleder Oslo Medtech Ph.D Norsk medisinsk-teknisk forskning har et solid omdømme internasjonalt. Den rivende utvikling innen feltet medtechutstyr har resultert i både muligheter til å påvise sykdommer på et langt tidligere tidspunkt i sykdomsforløpet, med ditto langt bedre behandlingsresultat til en lavere kostnad, kombinert med forlenget levetid. Reservedelssiden av medtechfeltet har også resultert i forbedret livskvalitet og forlenget levetid hos mennesker med kroniske sykdommer. Nestor og guru i den norske medtechbransjen, Carl Chr. Gilhuus-Moe, har store visjoner når det gjelder bransjens fremtid. Han nevner at den sveitsiske medtechindustrien til sammenligning allerede utgjør 5 % av bruttoeksporten av den totale sveitsiske industriproduksjon. 12 I et område i det nye Hus 5, kalt Medtech Growth House, vil vi samle et voksende antall medtechbedrifter. Som alt annet her oppe så er også denne satsningen dynamisk, og planene for hva og hvem som skal flytte inn er til for å justeres når nye, gode idéer og muligheter oppstår. En av de som gleder seg er Iacob Mathiesen, CEO i Otivio, et selskap som allerede etter knappe to års drift har fått patent og vunnet designpris for sitt system for å kontrollere kroppstemperaturen under behandling. - Det er veldig spennende og motiverende det som nå skjer i regi av Forskningsparken og Oslo Medtech. Nå omgås vi hver dag, og kan dele erfaringer og drøfte idéer. Det kan gjerne skje over en kopp kaffe eller i pausen under en fagdag. Daglig kontakt gjør det betydelig enklere å bli kjent med hverandre, noe som igjen bygger tillit og stimulerer til samarbeid på tvers av bedriftene. Bedre samarbeid øker sannsynligheten for at den enkelte bedrift lykkes. Klarer vi å utvikle den norske medtechbransjen slik at den blir stor og toneangivende i et internasjonalt perspektiv? - Medtechindustrien vil bare bli viktigere med årene. Spørsmålet er om vi vil ha kraft og vilje til å utvikle en betydelig og internasjonal bransje også her i Norge. Suksess her avhenger av en rekke faktorer, men i utgangspunktet holder den norske anvendte medisinske forskning et meget imponerende og internasjonalt meget vel anerkjent nivå. Utfordringene ligger særlig på området å få bygget opp tilstrekkelig slagkraftige enheter som har en stabil omsetning som basis. Ofte vil dette bety at man må søke å bygge opp bedriftene på en blanding av agenturprodukter og egenutviklede produktkonsepter. Men i utgangspunktet er globalt orientert produktutvikling, klinisk testing, dokumentasjon og patentering minst like viktige faktorer. Dette gjør at det både tar tid og er kapitalkrevende å kommersialisere nye produkter og løsninger. Her er det viktig at det nasjonale støtteapparat og bidragsordninger holder internasjonalt konkurransedyktig nivå. Institusjoner som Oslo Medtech, Inven2 og Forskningsparkens nye medtech inkubator er nettopp slike faktorer som muliggjør en målrettet satsning på industriutvikling innen medtech. 13

8 Kunnskapsbanken: Lær av ekspertene når du har tid! Nicolai Jensen Fikk flere aha-opplevelser da jeg så Åsa Waldemars foredrag om hvordan sette sammen sitt første styre fra Kunnskapsbanken i dag. Når jeg ikke kunne være der live var det kult å kunne se det som video på web isteden! Her finner du Forskningsparken: Gaustadalléen 21, 0349 Oslo Like Comment Share - 56 minutes ago Nicolai Jensen and 2 others likes this. Julie Hoff...hvis man ikke selv kan bør man få andre til å styre seg 33 minutes ago Like Tom Nyhus Hm? Høres ut som en bank hvor du både kan sette inn og låne kunnskap 33 minutes ago Like Nicolai Ja, det kan du godt si. Forskningsparken arrangerer et stort antall kurs og konferanser hvert år; med mange av landets fremste foredragsholdere innen sine fagfelt. Disse foredragene publiseres med bra lyd- og bilde, og legges ut på forskningsparken.no/kunnskapsbanken. Med nystartet selskap har jeg alltid dårlig tid, men jeg bruker reisetiden på toget til å høre foredrag, med Iphone og øreplugger. 33 minutes ago Like Tom Nyhus Genialt! 33 minutes ago Like Nicolai Ja, ikke sant! Funker både på Mac/PC og smarttelefoner. Foredragene er organisert etter tema - teknologi og produkt, marked og salg,økonomi og finans, og organisasjon og ledelse. Lett å finne frem til den kompetansen du er på jakt etter, og du kan i tillegg til å se hele eller deler av et bestemt foredrag også laste ned verktøy til eget bruk. 33 minutes ago Like 638 gründere liker dette! Ring Oslomedtech Kunnskapsbanken: Build2Grow kompetansenettverk: LinkedIn : Build2Grow gründernettverk Oslo Medtech: Julie Hoff Høres ut som en bank jeg kan like! minutes ago Like 15

9 A Affitech AS - AIMS Innovation AS - Aktuar.no - Album2 IKT Amesto Easyaccount AS Amino AS - Apertura AS - Aptina Norway AS - Aquastructures B Biofokus BioGauge AS - Bioindex AS - Biomedisinsk innovasjon - Bioteknologisenteret, UiO C Changetech AS - CICERO Senter for klimaforskning - Comiskey Olsen CONNECT Norge - CONNECT Østlandet - CopyCat AS - CPI AS - CSC AS IKT - Cutehacks AS Cyberbook AS D Dakantus AS - Data Design System AS - Diatec Mono - DPS Supportia - Drug Discovery Laboratory AS E Elecape - Ellycrack AS - Enviro AS Eurosport Norge AS - Evacuaid AS F Forskningsparken Montessori AS Frischsenteret - Fylling Sign Reklame/Labrat Customs G GE Vingmed Ultrasound H Happy Ending AS - Havforskningsinstituttet - Holberg Research - HotSwap Stockholm AB I IMK, Institutt for medier og kommunikasjon - IndCon AS Inferno Nettverk AS - Innovitae AS - Instidata AS - InterMedia UiO - Inven2 AS Iris Informatikk - isky - ITU, Forsknings og kompetansenettverk for IT i Utdanning, UiO K Kappa Bioscience AS - Kjøle BRA AS L Lanestedt Consulting - Lauras AS LFH - Leverandører for helse-norge - Lytix Biopharma AS M MagSeis AS - Matriks AS - Mermaid Norway AS - Meteorologisk institutt (met.no) - Mizar Data - Motech/ Norsk Plasma tekn. N NCMM - Centre of Molecular Medicine Norway - Ncnor AS NetStorm AS - NIA - Nordic Insurance Administration - Nordic Quantum Computing Group AS - NorECs Norwegian Electro Ceramics As - Norges vassdrags- og energidirektorat - Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) Norsk institutt for luftforskning (NILU) - Norsk institutt for naturforskning (NINA) - Norsk institutt for vannforskning (NIVA) - Nor-Tek Teknologisenter AS O Omegatri AS - OptiNose AS OrigoID - Oslo Business Memo AS - Oslo Medtech - Ostomycure AS - Otivio AS Oxymed P Palliance Pharma AS - Polypure - Presentations Media Group AS Protia AS Q QM+ AS R Regenics AS - Registrar AS - Rikshospitalet, seksjon for celle og genterapi, Mikrobiologisk Institutt S Senter for materialvitenskap og nano-teknologi - SMN - Serodus ASA - Setred AS - Sherpa Integration Consulting sirnasense AS - Skansen AS - Smartfish AS - Sodexo - Spring Management AS Start Oslo - Supportia Norge AS - Symphonical - Synthetica AS T Texas Instruments - Transportøkonomisk institutt (TØI) U UiO, gruppe for strukturfysikk Uninett ABC - Universitetet i Oslo, Institutt for geofag (Metos) - Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) V VBPR AS - Venture Lab AS - Vis Technologies AS - VITAS AS W Webdesign AS X XT Software AS reklamebyraet.no

Styrets årsberetning og regnskap 2010

Styrets årsberetning og regnskap 2010 Styrets årsberetning og regnskap 2010 samarbeid inspirasjon resultat innsats kompetanse Der gode idéer blir til lønnsomme bedrifter Styrets årsberetning 2010 Forskningsparken i Oslo har i 2010 valgt å

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

CIENS strategi

CIENS strategi CIENS strategi 2013 17 CIENS strategi 2013 17 Vedtatt av CIENS-styret 15. mai 2013 Forskningsbasert kunnskap blir stadig viktigere i møtet med miljøutfordringer som befolkningsvekst, urbanisering, mobilitet,

Detaljer

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap.

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap. Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap 13 Patenter søkt i 2016 Over 1500 Ideer behandlet siden 2001 3,5 Milliarder kroner Akkumulert i omsetning fra inkubatorstartups (2001-2014) 25 Nye produkter

Detaljer

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Nyskaping alltid risikofylt, kunnskapsbasert nyskaping enda mer, oftest teknologidrevet, ikke

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Nytt studium i Medisinsk Teknologi

Nytt studium i Medisinsk Teknologi Nytt studium i Medisinsk Teknologi 1 Medisinsk Teknologi (klassisk) Laboratorier Biokjemi Analyse Legemidler Utstyr Pasientnært IKT 2 Medisinsk Teknologi Rettet bl.a. mot eldre og uføre Fire kategorier:

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering?

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Knut Allum Vice President Business Development 26. februar 2015 Om Inven2 Vi bygger bro

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NYE MULIGHETER I TRØNDELAG Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen SINTEF TTO 95 business angels På det internasjonale

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning

Topplederutdanning. Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Topplederutdanning Styrk din forretningsutvikling med en internasjonal utdanning Executive Management Programme INSEAD Oppnå strategisk skarphet med den nyeste kunnskapen På vår topplederutdanning Executive

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Styrets beretning - Oslotech

Styrets beretning - Oslotech Styrets beretning - Oslotech I 2012 ble det vedtatt å endre selskapets navn fra Forskningsparken AS til Oslotech AS. Navneskiftet er gjort ut fra ønsket om å tydeliggjøre at aktivitetene og ambisjonene

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no. www.investinor.no

Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no. www.investinor.no Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no www.investinor.no Dette er Investinor AS Statlig, landsdekkende investeringsselskap 3,7 mrd kroner under forvaltning Er aktiv eier i 29 norske vekstbedrifter

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

IT-bransjen i Nord-Norge etablerer et strategisk lederforum, fordi vi

IT-bransjen i Nord-Norge etablerer et strategisk lederforum, fordi vi Hvorfor IT-bransjen i Nord-Norge etablerer et strategisk lederforum, fordi vi Trenger samhandling og et felles talerør Vil bli mer slagkraftig regionalt, nasjonalt og internasjonalt Sammen besitter vi

Detaljer

Inven2 i 2012 bare lisenser, ingen selskapsetableringer. Hvorfor og hvordan? Jørund Sollid, MSc, PhD Forretningsutvikler Inven2 AS

Inven2 i 2012 bare lisenser, ingen selskapsetableringer. Hvorfor og hvordan? Jørund Sollid, MSc, PhD Forretningsutvikler Inven2 AS Inven2 i 2012 bare lisenser, ingen selskapsetableringer. Hvorfor og hvordan? Jørund Sollid, MSc, PhD Forretningsutvikler Inven2 AS Inven2: "TURNING TOP SCIENCE INTO BUSINESS" Inven2 AS er kommersialiseringsaktøren

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill

Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill Ved styreleder i FIN, Bjørn Horten FIN Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge - et bransjefora i Abelia, NHO Foreningen for innovasjonsselskaper FIN har 26

Detaljer

Oslo Cancer Cluster: webprosjektet Oppsummering etter oppstartworkshop 13. mars 2014

Oslo Cancer Cluster: webprosjektet Oppsummering etter oppstartworkshop 13. mars 2014 Oslo Cancer Cluster: webprosjektet Oppsummering etter oppstartworkshop 13. mars 2014 I. Enhetene og websitene Oslo Cancer Cluster Oslo Cancer Cluster Innovation Park Oslo Cancer Cluster Incubator Tre enheter,

Detaljer

Norsk forskning i fremtiden: hva kreves av samarbeid? Er nasjonale samarbeidsmodeller løsningen på fremtidens utfordringer - hva er merverdien

Norsk forskning i fremtiden: hva kreves av samarbeid? Er nasjonale samarbeidsmodeller løsningen på fremtidens utfordringer - hva er merverdien Norsk forskning i fremtiden: hva kreves av samarbeid? Er nasjonale samarbeidsmodeller løsningen på fremtidens utfordringer - hva er merverdien CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Haakon Thaulow-Forskningsleder

Detaljer

Norwegian Smart Care Cluster Arena Velferdsteknologi. Arild Kristensen, Ipark AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591

Norwegian Smart Care Cluster Arena Velferdsteknologi. Arild Kristensen, Ipark AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Norwegian Smart Care Cluster Arena Velferdsteknologi Arild Kristensen, Ipark AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling i omsorgstjenesten! «Omsorgskrisen skapes

Detaljer

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth Innovasjon noen erfaringer September 2011 Alf Bjørseth Agenda Hva er innovasjon Hvordan fremme innovasjon Innovasjon har med mennesker å gjøre Kompetanse Hvorfor skjer radikal innovasjon best i små selskaper?

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 Norinnova Technology Transfer AS Pb.6413- Forskningsparken 9294 Tromsø 77 67 97 60 post@norinnova.no www.norinnova.no Innovasjon i Nord Visjon Innovasjon i Nord Misjon

Detaljer

Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU første versjon med spor endringer

Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU første versjon med spor endringer Vedlegg 1 Forslag til Sstrategiske valg for NMBUs bidrg til innovasjon og verdiskaping NMBU 2014-2018 første versjon med spor endringer Formatert: Skrift: 14 pkt Visjon NMBU ønsker å synes på den internasjonale

Detaljer

Medtech Trondheim. ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297

Medtech Trondheim. ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297 Medtech Trondheim ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297 1 Medtech Trondheim AS Partnere ved oppstart i 2005: NTNU (Medisinsk fakultet / TTO AS) SINTEF (SINTEF Helse / Sinvent AS) St. Olavs Hospital

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

BizTools Salg. Kompendium: - Prospektering og møtebooking 32 foiler. Mars 2010. Versjon 1.0

BizTools Salg. Kompendium: - Prospektering og møtebooking 32 foiler. Mars 2010. Versjon 1.0 BizTools Salg Kompendium: - Prospektering og møtebooking 32 foiler Mars 2010 Versjon 1.0 Utviklet av Jens T. Kanden, BizTools AS Copyright BizTools AS Hvorfor kompendiet Prospektering og møtebooking Dette

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET?

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? Norwegian Innovation Cluster Forum 2016 Erik W. Jakobsen Bergen, 8. september FORNYELSE OG OMSTILLING HVA ER DET? Omstilling = innovasjon Omstilling uten innovasjon

Detaljer

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital Knoppskyting fra etablert næringsliv Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital NorInnova 2006 Knoppskyting fra etablert næringsliv skal bidra aktivt til 2-3 høyteknologiske bedriftsetableringer

Detaljer

Akademisk entreprenørskap fra forskning til business

Akademisk entreprenørskap fra forskning til business Akademisk entreprenørskap fra forskning til business Professor Lene Foss Handelshøgskolen i Tromsø, BFE-fak. Nasjonalt seminar, Uit 26.Mai 2010 Akademisk entreprenørskap å gjøre forretning av forskning

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Hva kan Norge lære av Danmark fra et sykehusperspektiv? Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning

Hva kan Norge lære av Danmark fra et sykehusperspektiv? Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning Hva kan Norge lære av Danmark fra et sykehusperspektiv? Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning Fremtidig utvikling av OUS Forbedret behandling og forskning I moderne bygg Til en

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU SAMFUNNSOPPDRAG Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene i framtidens helsetjeneste,

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no Fornybar energi og miljøteknologi Status og utvikling 2004-2013 Litt om rapporten I Norge er det 1.777 selskaper med en omsetning på 171 mrd kroner og verdiskaping på 69 mrd kroner innen fornybar energi

Detaljer

Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter

Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter Åpningsuken ved HIB, 26.09.2014 Førsteamanuensis Inger Beate Pettersen, Senter for nyskaping Avdeling for ingeniør-

Detaljer

Fremtidens Arena for Nyskaping KONSEPT

Fremtidens Arena for Nyskaping KONSEPT Fremtidens Arena for Nyskaping KONSEPT BAKGRUNN ARENA FOR NYSKAPING Hvordan ser fremtidens arena for nyskaping ut? Hvilken verdi skal arenaen tilby - for hvem? Hva er relevant innhold i arenaen? Oppgave:

Detaljer

Innovative bedrifter i en global økonomi

Innovative bedrifter i en global økonomi Innovative bedrifter i en global økonomi Rune Dahl Fitjar Professor i innovasjonsstudier, Handelshøgskolen ved UiS Universitetet i Stavanger uis.no 31.01.2014 Påstand 1: Samarbeid er viktig for innovasjon

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Sverre Konrad Nilsen BEHANDLING UTTALELSE DATO 2014-01-17

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Sverre Konrad Nilsen BEHANDLING UTTALELSE DATO 2014-01-17 SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Kommersialisering av teknologi Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73591299 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister:

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

Strategisk plan for Bioforsk

Strategisk plan for Bioforsk Strategisk plan for Bioforsk 2013-2016 Faglig plattform og egenart Bioforsk har sin faglige plattform innen landbruk og matproduksjon, plantebiologi og plantehelse, og miljø og ressursforvaltning. Organisasjonens

Detaljer

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter?

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Finansiering av de store teknologiløftene Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Jon Trygve Berg Siv.Ing Autorisert Finansanalytiker Enova Januar 2018 Sarsia

Detaljer

Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge

Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge Knut Haanæs - Diskusjonsmateriale, Produktivitetskommisjonen 14.desember 2015, Utgangspunkt: En betydelig innovasjonsutfordring Innovasjonsutfordring Få lokomotiver

Detaljer

Norsk farmasøytisk produksjon

Norsk farmasøytisk produksjon Norsk farmasøytisk produksjon Status og utfordringer Rapport utarbeidet av SINTEF Raufoss Manufacturing Mai Forprosjektets oppdrag, definert av LMI: Kortfattet beskrivelse av farmasøytisk produksjon i

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Utfordringene Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer

Detaljer

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling

Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Innspill HelseOmsorg21 Næringsutvikling Sammendrag Oslo Cancer Cluster takker for muligheten til å gi innspill til Forskningsrådets satsing: HelseOmsorg21. Oslo Cancer Cluster ønsker å fremme behovet for

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Initiativet ble fremmet september 2000 og overlevert Regjeringen februar 2001. FUNMATs prosjekter

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

En gründers bekjennelse fra Norsk Data til ansvar for offentlige støtteordninger. Rolf Skår, Norsk Romsenter

En gründers bekjennelse fra Norsk Data til ansvar for offentlige støtteordninger. Rolf Skår, Norsk Romsenter 08.09.2011 En gründers bekjennelse fra Norsk Data til ansvar for offentlige støtteordninger Rolf Skår, Norsk Romsenter Fokus på hvordan forskning kan lede til innovasjon, industriell virksomhet og verdiskaping

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

HVORDAN KAN KLYNGEN JOBBE FOR Å STYRKE KOBLINGENE MELLOM KAPITALEIERE OG BEDRIFTENE I KLYNGEN?

HVORDAN KAN KLYNGEN JOBBE FOR Å STYRKE KOBLINGENE MELLOM KAPITALEIERE OG BEDRIFTENE I KLYNGEN? HVORDAN KAN KLYNGEN JOBBE FOR Å STYRKE KOBLINGENE MELLOM KAPITALEIERE OG BEDRIFTENE I KLYNGEN? Erik W. Jakobsen Norwegian Innovation Cluster forum 2017 INNHOLD Hva skal jeg prate om? 1. Fra triple helix

Detaljer

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007 2007/2 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrå Strategier 2007 Ledelsen har ordet Hvordan vil rammebetingelsene for produksjon av offisiell statistikk utvikle seg framover? Det kan vi ikke svare presist

Detaljer

CONNECT i Norge. Mona Hellund Generalsekretær. www.connectnorge.org

CONNECT i Norge. Mona Hellund Generalsekretær. www.connectnorge.org CONNECT i Norge Mona Hellund Generalsekretær www.connectnorge.org Gründerrådet 2011 1 Hvem er jeg Hvordan har jeg bygget mine selskaper Hva skal til for å lykkes Hvor søke hjelp Hvorfor «være gründer»

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Forskning og innovasjon i farmasøytisk produksjon. Legemiddelindustriforeningen, LMI 16. juni 2010

Forskning og innovasjon i farmasøytisk produksjon. Legemiddelindustriforeningen, LMI 16. juni 2010 Forskning og innovasjon i farmasøytisk produksjon Legemiddelindustriforeningen, LMI 16. juni 2010 Legemiddelindustrien i Norge Ca. 4000 ansatte (ca 3000 i produksjonsfirmaene) 10 selskaper produserer i

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

Senter for Fremragende Utdanning i grunnleggende realfagsutdanning

Senter for Fremragende Utdanning i grunnleggende realfagsutdanning Senter for Fremragende Utdanning i grunnleggende realfagsutdanning Knut Mørken 1,2, Morten Hjorth-Jensen 3,2, Hans Petter Langtangen 5,1 og Anders Malthe-Sørenssen 3,4 1 Institutt for Informatikk, Universitetet

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Digitaliseringsskolen i Bergen

Digitaliseringsskolen i Bergen Digitaliseringsskolen i Bergen Økt kunnskap og inspirasjon i fire deler Digitaliseringsskolen er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, PwC og EVRY. Kurset går over fire samlinger, og tilbyr praktisk rettet

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET Finansforbundet mottok 18. februar et brev fra Kunnskapsdepartementet ved statsråden med invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen

Detaljer