bruksanvisning Komfyr EKE60010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bruksanvisning Komfyr EKE60010"

Transkript

1 bruksanvisning Komfyr EKE60010

2

3 Velkommen til Electrolux sin verden. Du har valgt et kvalitetsprodukt fra Electrolux som vi håper vil gi deg mye glede i årene som kommer. Vår ambisjon er å tilby et bredt og variert utvalg av kvalitetsprodukter som skal gjøre livet litt enklere for deg i hverdagen. På forsiden ser du noen eksempler på hva du har å velge i. Men nå er det tid for å gå igjennom innholdet i denne bruksanvisningen. Vi håper at du finner informasjonen nyttig - at den gir noen nyttig tips i hvordan du kan bruke produktet. Etter hvert som du blir kjent med produktet, vil du kanskje også oppdage at mulighetene og fordelene er flere enn du trodde på forhånd. Vi håper at produktet du har valgt bidrar til å gjøre hverdagen din litt enklere! Skulle du ha spørsmål om hvordan produktet brukes, hører vi gjerne fra deg! Da kan du kontakte vår kundeservice. Lykke til! 2

4 Innhold Sikkerhet...4 Installasjon...6 Nivåjustering...6 Tippesikringen...7 Elektrisk tilkobling...8 Sikkerhetsfunksjoner...9 Funksjonslåsen...9 Kjøleviften...9 Dørsperren...10 Produktbeskrivelse...11 Komfyren...11 Stekeovnen...11 Før første gangs bruk...12 Brenn av stekeovnen...12 Brenne av kokeplatene...13 Koketoppen...14 Kokeplatene...14 Bruke stekeovnen...16 Steketabell...20 Stektabell...21 Rengjøring og vedlikehold...22 Rengjøre komfyren...22 Rengjøring av kokeplatene...22 Rengjøre stekeovnen...23 Service...28 Praktiske råd og tips...32 Problemer og løsninger...34 Kassering

5 Sikkerhet Komfyrens utvikling gjør fremskritt. Du kan ikke alltid bruke en ny komfyr slik du brukte den gamle. Les derfor grundig igjennom bruksanvisningen, og gjør deg kjent med den nye komfyren og dens funksjoner. Komfyren er beregnet for bruk i vanlig husholdning. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen synspunkter eller spørsmål rundt komfyren og bruken av den. Adresse og telefonnummer finner du i kapitlet Service. Tekst med en VARSELTREKANT handler om sikkerhet. LES DENNE TEKSTEN EKSTRA NØYE slik at du unngår skade på deg selv, andre eller komfyren. Utpakking Kontroller at varen er feilfri og uten skader. Skade meldes til transportør snarest mulig, se fraktseddelen. Ved levering fra butikk eller forhandler kontakt dem. Emballasjen kan gjenvinnes. Kontakt kommunen for informasjon om hvor du kan levere emballasjen. Ikke glem å ta ut emballasjen fra stekeovnen før den tas i bruk. Installasjon Inngrep i komfyren skal utføres av GOD- KJENT FAGPERSON. Arbeid utført av ufaglærte kan ødelegge komfyren og føre til skade på person og/eller eiendom. For komfyrer med støpsel: Pass på at støpselet er skjøvet helt inn i vegguttaket. Komfyren er tung. Kanter og hjørner som du vanligvis ikke kommer i kontakt med, kan være skarpe. Bruk hansker når komfyren skal flyttes på. TIPPESIKRINGEN skal være montert, da unngår du at komfyren tipper ved unormal belastning. Obs! Plasser ikke komfyren på ekstra sokkel eller opphøyning. Det finnes risiko for at komfyren kan tippe! Barn og komfyr Barn er nysgjerrige av natur og interesserer seg for det meste, inklusive komfyrer. Vi vil for sikkerhets skyld få understreke noen punkter som du bør tenke over dersom du har barn eller besøk av barn: Vi anbefaler en avlastningsflate på minst 40 cm på hver side av komfyren, alternativt kan komfyren installeres med en vegg eller et høyskap på den ene siden og en avlastningsflate på den andre siden. TIPPESIKRINGEN må være montert for å unngå at komfyren tipper ved unormal belastning. Hvis du har KASSEROLLEVERN på komfyren, må dette være montert. DØRSPER- RENE må også virke som de skal. La gjerne barna hjelpe til ved komfyren, men lær dem at kokekar, toppen og ovner blir meget varme og beholder varmen en stund etter bruk. BERØRING KAN FORÅRSAKE BRANNSKADER! Forsiktighetsregler La aldri frityrkoking, smelting av fett, parafin eller annet som er lett antennelig stå uten tilsyn. Ved eventuell brann settes 4

6 bryterne på null og kjøkkenviften slås av. KVEL ILDEN MED ET LOKK, bruk aldri vann. Bruk kun kokekar som er beregnet for bruk på plate, henholdsvis i stekeovn. Kontroller at komfyren er slått av når den ikke brukes. Samtlige brytere skal være nullstilt. Advarsel! Alkohol o.l. som kan utvikle eksplosive gasser eller andre stoffer som kan forårsake brann eller eksplosjon, må ikke brukes i ovnen. Bruk av alkohol på glasstoppen må skje med den største forsiktighet. Flambering med konjakk eller annen alkohol kan f.eks. føre til at fettrester i kjøkkenviften antennes, noe som kan forårsake alvorlige branner. Likedan kan flammer og brennende fett forårsake personskader. Det må ikke plasseres kjemikalier eller rengjøringsmidler i oppbevaringsskuffen. Rengjøring Hold kokeplater og stekeovn rene. Fettflekker og annet søl avgir betydelig os ved oppvarming og medfører i verste fall fare for brann. Vedlikehold & service Nullstill alle brytere før du skifter lyspære i ovnen. Før du skifter pære, må du sørge for at komfyren er koblet fra strømmen. For komfyrer med ledning trekker du ut kontakten. For andre komfyrer kobler du ut strømmen med flerpolsbryteren. Service og reparasjoner bør utføres av et firma som leverandøren har godkjent. Bruk bare originale reservedeler. Kassering og gjenvinning Symbole på produktet eller emballasjen angir at produktet ikke skal håndteres som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres inn til et spesialanlegg for gjenvinning av el- og elektronikk-komponenter. Ved å forsikre deg om at produktet håndteres på riktig måte, bidrar du til å forebygge uheldige miljø- og helseeffekter som kan oppstå hvis produktet kasseres som vanlig avfall. Hvis du vil vite mer om gjenvinning, bør du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte varen. 5

7 Installasjon Inngrep i komfyren skal utføres av GODKJENT FAGPERSON. Komfyren er tung. Kanter og hjørner som du vanligvis ikke kommer i kontakt med, kan være skarpe. BRUK HANSKER når komfyren skal flyttes på. Ved levering er komfyren tilpasset en benkehøyde på 900 mm. En 60 cm bred komfyr har fast sokkel. Komfyren må ikke plasseres under utspring av noe slag. Komfyren skal ha en avlastningsflate på begge sider (se under Sikkerhet). Pass på at komfyrledningen ikke kommer i klem når du flytter komfyren. Nivåjustering Komfyren må stå plant for at for eksempel fettet skal fordele seg jevnt i stekepannen. Plasser et vater eller en stekepanne med vann på koketoppen når du vil kontrollere at komfyren står plant. Fra fremsiden av sokkelen kan du justere hjul og bein 15 mm. Bruk et skrujern til å justere hjulene bak og en tang til beina foran. 6

8 Tippesikringen Tippesikringen må være montert for at hindre at komfyren tipper ved unormal belastning. Tippesikringen fungerer bare når komfyren er skjøvet inn på plass. SLIK MONTERER DU TIPPESIKRINGEN PÅ KOMFYREN: 1 Før du monterer tippesikringen, må du påse at komfyren er blitt justert til riktig høyde og at den står plant (se side 6). 2 Festet (B) er montert på venstre side ved levering. Mål ut hvor vippesikringen (A) skal plasseres, 60 mm ned fra hellekant og 50 mm fra vegg/skap. Skru det fast i massivt materiale eller egnet forsterkning. Hele tippesikringen (A+B) kan også plasseres på høyre side (SE BILDE1). Pass på at veggflaten bak komfyren er jevn. Hvis det er fliser eller list bak toppen, må det legges til en tilsvarende avstand mellom vippesikringen og veggen. Dette for at tippesikringen skal være riktig låst til komfyren og fungere på riktig måte. Kontroller at tippesikringen stikker minst 20 mm inn i hullet på komfyrens bakside (B) når du skyver komfyren inn (SE BILDE 2). OBS! Dersom avstanden mellom benkeskapene er større enn komfyrens bredde, må du justere avstanden til sidene hvis du vil at komfyren skal stå sentrert. 1 2 B 7

9 Elektrisk tilkobling Inngrep i komfyren skal utføres av GODKJENT FAGPERSON. Arbeid utført av ufaglærte kan ødelegge komfyren og føre til skade på person og/eller eiendom. Komfyrer som leveres med ledning og støpsel, skal kobles til jordet vegguttak. Tilkoblingseffekt og -spenning er angitt på typeskiltet. Et koblingsskjema er plassert på baksiden av komfyren. For komfyrer med støpsel: Pass på at støpselet er skjøvet helt inn i vegguttaket OBS! Ved fast installasjon hvor tilkoblingen til strømnettet ikke gjøres med støpsel i vegguttak, må det monteres flerpolsbryter. Dette er et krav som må følges av sikkerhetsgrunner. 8

10 Sikkerhetsfunksjoner Funksjonslåsen Funksjonslåsen er bygd inn i stekeovnens funksjonsbryter. OBS! Hovedstrømmen til komfyren er ikke koblet ut. SLIK LÅSER DU KOMFYREN (SE BILDET): Vri funksjonsbryteren mot klokken til. Bryteren spretter ut cirka 2 mm. I denne posisjonen fungerer verken platene eller ovn. SLIK OPPHEVER DU LÅSEN: Trykk bryteren mot panelet, og vri med klokken til ønsket funksjon. Kjøleviften Komfyren er utstyrt med kjølevifte. Viften skal holde produktet avkjølt. Kjøleviften starter når du bruker stekeovnen. Når alle bryterne er nullstilt, stanser viften automatisk. 9

11 Dørsperren Dørsperren gjør det vanskeligere for barn å åpne døren. Sperren er aktivert ved levering, men kan kobles ut dersom det er ønskelig. ÅPNE OVNSDØREN Skyv sperren mot høyre når du skal åpne døren. KOBLE UT SPERRE Kontroller at ovnen ikke er varm! Skyv sperren mot høyre, trekk sperren en tanke til deg og skyv den videre et lite stykke mot høyre, trykk inn venstre kant på knappen. KOBLE INN SPERRE Skyv sperren mot høyre og ned. 10

12 Produktbeskrivelse Komfyren Dampventil Koketoppen Bryter for fremre plate til venstre Bryter for bakre plate til venstre Funksjonsbryter for stekeovnen Barnesikring Betjeningspanel med brytere Bryter for fremre plate til høyre Bryter for bakre plate til høyre Termostatbryter Stekeovnsdør Oppbevaringsskuff Sokkel Stekeovnen Overelement Grillelement Nivåer Ovnsbelysning, 40W Underelement (skjult) Ovnsstiger, uttagbare 11

13 Før første gangs bruk Brenn av stekeovnen Hold barn under oppsikt! Komfyren blir svært varm. Ikke glem å ta bort emballasjen i stekeovnen. Før du bruker stekeovnen første gang, må du brenne den av. Sørg for god ventilasjon ved hjelp av komfyr-viften eller et åpent vindu. Slik gjør du: 1 Åpne ovnsdøren og ta ut alt tilbehør og alle deler fra ovnen. 2 Lukk ovnsdøren. Sett i gang ovnen på over/undervarme. Vri temperaturbryteren til 200 o C. 3 La ovnen stå på denne innstillingen i cirka 1 time. 4 Skift til grillfunksjonen. Vri funksjonsbryteren til maks grill. 5 La ovnen stå på denne innstillingen i cirka 30 minutter. 6 Vri funksjonsbryteren til 0, og slå av temperaturbryteren. 7 La deretter ovnsdøren stå åpen i cirka 2 timer, og luft ut på kjøkkenet. 8 Rengjør stekeovnen, døren og glideskinnene med varmt vann og håndoppvaskmiddel. Tørk ut av stekeovnen I begynnelsen kan det fortsatt forekomme lukt når du bruker stekeovnen. Det påvirker ikke smaken på maten og er ikke helseskadelig. Rengjør tilbehøret Vask plater, langpanne m.m. i varmt vann og håndoppvaskmiddel. Skyll og tørk. 12

14 Bruke stekeristen Stekeristen har et merke på oppsiden. Dette merket skal være i forkant (mot ovnsdøren) når risten brukes. Vær nøye med å plassere ting på risten bak dette merket. Hvis ikke er det fare for at det ikke blir gjennomstekt i forkant. Risten kan plasseres i langpannen. Maksimal vekt på risten er 10 kg. Brenne av kokeplatene Platene er innsatt med et rustbeskyttende middel. Rustbeskyttelsen hefter bedre dersom du varmer opp platene før bruk. Sett på to plater av gangen, diagonalt plassert, på høyeste effekt i maks. fem minutter. Da platene kan bli svært varme, må du holde øye med komfyren slik at ingen kommer til skade. Under avbrenningen vil det bli utviklet litt røyk og os. max. 5 min. 13

15 Koketoppen Koketoppen har fire plater. La aldri frityrkoking, smelting av smør, parafin eller annet som er lett antennelig stå uten tilsyn. Ved eventuell brann nullstilles bryterne og ventilatoren slåes av. KVEL ILDEN MED ET LOKK, bruk aldri vann. Kokeplatene Bryterne har faste trinn fra 0 6, der 6 gir høyeste effekt. De kan vris både med og mot urviseren. Valg av bryterinnstilling er avhengig av hvilke kokekar du bruker og hva og hvor mye du skal tilberede. La følgende anbefalinger være retnings-givende, så lærer du deg fort hva som gjelder. 14

16 Valg av kasserolle/stekepanne For å spare tid og dermed strøm bør bunnen på kasserollen/stekepannen dekke kokeplaten helt. Med for liten bunn brenner dessuten overkok seg lett fast i platen. være jevn. En bunn som bukter deg for mye innover eller utover gir lengre oppvarmingstid. Når du skal kjøpe en ny kasserolle bør du passe på å velge en rustfri modell med sandwichbunn, dvs. en stabil bunn med lag av forskjellig metall. Spar på strømmen! Bruk lokk så halverer du strømforbruket (jf. uten lokk). Bruk kokekar med jevn bunn og spar 25 % strøm (jf. ujevn bunn). Pass på at kokeplaten er ren og tørr. Smuss og væske hindrer varmeoverføringen mellom kokekaret og kokeplaten. Slå av kokeplaten og la maten bli ferdig på ettervarmen. Damp- og trykkoking sparer også på strømmen. 15

17 Bruke stekeovnen Det er normalt at damp og kondens legger seg på stekeovnsdørens innside. Dette er fuktighet fra maten som tilberedes, og påvirker ikke ovnens sikkerhet og funksjon Stekeovnen har uttakbare ovnstiger i fem nivåer. Stekeovnens funksjoner For samtlige funksjoner gjelder at den gule kontrollampen på panelet lyser under oppvarming og slukkes når platen har fått riktig temperatur (tennes og slukkes når termostaten slår seg av og på). For å velge ovnsfunksjon vrir du funksjonsbryteren til symbolet for ønsket funksjon (se under). STEKEOVNEN HAR FØLGENDE FUNKSJONER: Over-/undervarme Takelement og bunnelement Hurtigstart (gratinering) Grillelement og bunnelement Maks grill Grillelement og takelement Undervarme Bunnelement Belysning 16

18 Bruk i det daglige Legg aldri aluminiumsfolie, langpanne eller stekeplate direkte på ovnsbunnen. Dersom undervarmen hindres, kan emaljen bli skadet på grunn av overoppheting. Stekeovnen blir varm under bruk, HOLD BARN UNDER OPPSIKT. Ved temperaturvekslinger og/eller ujevn plassering av for eksempel pizza på en stekeplate er det fare for at den slår seg (blir skjev). Stekeplaten får sin opprinnelige form når den kjølnes ned. Hvordan kan du utnytte de forskjellige funksjonene når du bruker ovnen? Nedenfor får du praktiske tips og råd for hvordan du får mest mulig ut av ovnens funksjoner ved forskjellige typer matlagning: Baking Kjenn på myke kaker med en bakepinne cirka fem minutter før tiden er gått ut. Det gir deg mulighet til å forkorte/forlenge steketiden. Resultatet kan påvirkes av oppskrift og formens materiale, farge, form og størrelse. Matlagning Følg anbefalingene i tabellen. 17

19 Steking Steking i ovn er lettvint og praktisk. Steik av storfekjøtt, som roastbiff og mørbrad, blir saftigst med tilberedning på 125 C ovnsvarme, men bruker da litt lengre tid enn ved høyere ovnstemperatur. Velg en ildfast form med lav kant hvor steiken akkurat får plass, så unngår du at skyen tørker inn. Ved ovnssteking av juleskinke dannes det ofte mye kraft. Bruk derfor et stort stekefat eller en langpanne, og vær forsiktig når du tar den ut. Maks grill Størrelsen, marmoreringen (isprengt fett), formen, mengden og temperaturen på det du skal grille, virker inn på tiden og resultatet. Fisk og lyst kjøtt (fjærkre, kalv og svin) tar ikke like lett farge som mørkt kjøtt (storfe og vilt). Grillolje og/eller grill-krydder gir bedre farge, men øker risikoen for brent overflate. Grillresultatet blir best hvis det som skal grilles, ikke hentes direkte fra kjøleskapet. Tørk av og legg det på stekeristen, og krydre etter ønske. Plasser en langpanne, gjerne foliekledd, under risten for å samle opp fettsøl m.m. Svinekoteletter, biffer, fiskefileter og liknende plasseres høyt opp i ovnen, mens for eksempel tykke ribber plasseres nederst i ovnen. Still funksjonsbryteren på og termostatbryteren på ønsket temperatur, maks 250 C. Begynn å grille etter 3 5 minutters oppvarming. Pass nøye på, og snu minst én gang under stekingen. For lang grilltid gir tørr, dårlig og i verste fall brent mat. Ovnsdøren skal være stengt under grillingen. 18

20 Hurtigstart (gratinering) Utmerket for å sette farge på gratenger og varme opp smørbrød. Denne funksjonen kan du også bruke for å varme opp ovnen raskt til innstilt temperatur. Når ovnen har kommet opp i angitt temperatur, velger du ønsket funksjon. Unngå hurtigoppvarming hvis du skal steke småkaker eller marengser. 19

21 Steketabell Disse steketidene er veiledende. C Skinneh øyde Minutter Myke kaker Fruktkaker Kaker Muffins Terter Rullekake Mørdeigsbunn Småkaker Mørdeigskaker Pepperkaker Butterdeigkaker Brød Formstekt brød Rugbrød Tebrød Lyse rundstykker Mørke rundstykker Pitabrød Hvetebakst Boller Stenger/kranser Ovnsretter Potetgrateng Ovnspannekake Pan pizza Plassering i ovnen Stekeovnen har fem skinner (se bildet)

22 Stektabell C Skinnehøyde Minutter C Kjøtt Roastbiff, blodig Roastbiff/oksesteik, rød Roastbiff/oksesteik, rosa Oksesteik, gjennomstekt Svinesteik Svinekam med bein Ribber, tykke Salt skinke i folie Lamme-/kalvesteik, rosa Lamme-/kalvesteik, gjennomstekt Kjøttpudding Fjærkre Hel kylling Kylling-/kalkunbryst, filet Kalkun, hel eller halv And Gås Fisk Ovnsbakt fisk Småørret á ca g Gjørsfileter, panerte (total vekt ca. 1 kg) Hel fisk, ca. 1 kg (gjørs, torsk) Hel laks / side, ca. 1 kg Bruk en ildfast form som passer til størrelsen på kjøttet, så slipper du svidd sky. Pass på at spissen på steketermometeret ligger midt i kjøttstykket, og ikke i fett eller mot bein. For ovnsbakt fisk er tilberedningstiden avhengig av tykkelsen på fiskeryggen. Jo tykkere fisk, jo lengre tid. Bruk steketermometeret i hel fisk. Kjernetemperatur for laks er cirka 58 o C og annen fisk cirka 64 o C. 21

23 Rengjøring og vedlikehold Bruk ikke steam-apparat ved rengjøring av komfyren! Rengjøre komfyren Komfyren rengjøres enklest med en ren klut, varmt vann og litt håndoppvaskmiddel direkte etter bruk. BRUK ALDRI SKUREMIDDEL ELLER ANDRE SLIPENDE MIDLER. Husk at tippesikringen ikke fungerer når du trekker ut komfyren for å gjøre rent bak den. Brytere og håndtak OBS! Sett ikke et varmt stekebrett/ en varm langpanne eller et varmt kokekar for nær bryterknappene, da de kan bli skadet av varmen. Bruk aldri skuremiddel eller andre midler som kan lage riper, så som svamper med skureflate. Bruk bare myke svamper eller kluter. Fjern ikke brytere fra panelet på komfyrens forside. dette medfører en sikkerhetsrisiko, og skade kan oppstå. 22

24 Rengjøring av kokeplatene La ikke overkok brenne fast, men fjern det med en gang. En skitten koketopp hindrer varmeoverføringen mellom kjele og plate. Tørk derfor av platene etter bruk med en fuktig klut og tørk tørt. Rengjøring og rustbeskyttelse 1 Rengjør platene grundig med stålull (Svint). Skyll bort alt skum og tørk tørt med husholdningspapir. 2 Stryk et jevnt lag med rustbeskyttelses-middel på den tørre og kalde platen. Rustbeskyttelsesmiddelet kan bestilles via forhandler eller direkte fra vårt reservedelslager. 3 Brenn deretter inn rustbeskyttelsen ved å varme opp platen på høyeste trinn i maks 5. minutter. Når løsningsmiddelet fordamper, kan det utvikles litt røyk og os. 4 Eventuelle rester etter rustbeskyttelses-middelet fjernes enkelt med white spirit fra hender eller emalje når denne er blitt kald. 23

25 Rengjøre stekeovnen Skinnene bør demonteres for å gjøre rengjøringen enklere, se side 26. Stekeovnen blir varm under bruk, hold barn under oppsikt. Stekeovnen har glatt emalje. SLIK GJØR DU HVIS STEKEOVNEN ER SVÆRT TILSØLT: 1 Søl eller overkok som sitter fast, løsner du med for eksempel en stekespade. 2 Fordel såpe i stekeovnen med en svamp. 3 Lukk ovnsdøren. Sett ovnen på 100 C og over-/undervarme i cirka 10 minutter. 4 Når ovnen er nedkjølt, vaskes den med rent vann. Det kan hende at du må gni forsiktig med stålull. Tørk over. 24

26 Ovnsdøren Håndtaket på ovnsdøren må ikke brukes som fotsteg. Ovnsdøren består av to deler med varmereflekterende glass for å gi lavere overflatetemperatur. Det innerste glasset kan tas ut for rengjøring. RENGJØRING MELLOM GLASSENE Vær forsiktig slik at du ikke skader dørglasset. Sprekkdannelser på kanten kan føre til at det sprekker etter noen gangers oppvarming. DEMONTERE GLASSET I OVNSDØREN 1 Ta tak i nedre kant av glassplaten og skyv den mot fjærene i retning av håndtaket på ovnsdøren, inntil den kommer løs i underkant (1). 2 Løft opp glassplaten en anelse i underkant, og dra den ut (2). Rengjør glasset MONTERE GLASSET I OVNSDØREN 1 Skyv inn glassplaten på skrå ovenfra i glassholderen på håndtakssiden (1). 2 Senk ned glassplaten. Skyv platen mot fjærene på håndtakssiden og frem foran festelisten i underkant av ovnsdøren, og slipp den ned under festelisten (2). Glassplaten må sitte fast og plant! 25

27 Ovnstiger Det går an å fjerne stigene både på høyre og venstre sidevegg i ovnen slik at det er lettere å komme til for å rengjøre sideveggene. FJERNE OVNSTIGER: Dra først stigen ut fra sideveggen i forkant (1), og løft den deretter av i bakkant (2). MONTERE OVNSTIGER IGJEN: Den avrundede enden av stigene må peke fremover! Ovnstigen monteres igjen ved først å feste den i hullet i bakkant (1), deretter i hullet i forkant, og så trykke stigen inn på plass(2). 26

28 Ovnsbelysning OBS! Før du skifter pære, må du nullstille alle brytere og sørge for at komfyren er koblet fra strømmen. For komfyrer med ledning trekker du ut kontakten. For andre komfyrer kobler du ut strømmen med flerpolsbryteren. Legg en klut i bunnen av ovnen for å beskytte både lampen og glasset. SKIFTE UT PÆREN I OVNEN / RENGJØRE BESKYTTELSESGLASSET 1 Kontroller at ovnen ikke er varm. 2 Skru av beskyttelsesglasset ved å vri det mot venstre, og rengjør det (SE BILDET). 3 Om nødvendig: Skift ut lyspæren med en ny ovnslyspære merket med V, 40W, 300 C, og med E14 sokkel. 4 Monter beskyttelsesglasset igjen. Oppbevaringsskuffen OBS! Det må ikke plasseres kjemikalier eller rengjøringsmidler i oppbevaringsskuffen. Stå ikke i oppbevaringsskuffen eller på håndtaket..1 Tøm skuffen og trekk den ut til den stopper. 2 Ta tak i håndtaket og løft opp slik at skuffen slipper løs fra sperren i bakkant. 3 Trekk ut skuffen helt. Etter rengjøring plasserer du skuffehjulene på skinnene (SE BILDET). Skyv inn skuffen. Løft den litt opp det første stykket slik at hjulene ikke hekter seg fast i sperren foran. 27

29 Tekniske data Med forbehold om endringer. Dette apparatet oppfyller kravene i EF-direktivene 89/336/EEG og 73/23/EEG EKE60010 KOMFYREN Bredde (mm): 596 Høyde ved levering (mm): 900 Dybde: 595 ENERGIKLASSE A ENERGIFORBRUK Konvensjonell oppvarming (kwh): 0,79 TILBEREDNINGSTID STANDARDLAST Konvensjonell oppvarming (min): 41 28

30 Garanti/Kundeservice Service Ved behov for service på ditt produkt, bør du kontakte din lokale forhandler for å få opplysninger om vår lokale reparatør. Du kan også besøke vår internettadresse der du finner frem til din nærmeste reparatør eller ringe for opplysninger vedrørende dette. Service og reservedeler Husk alltid å oppgi modellbetegnelse, produktnummer, serienummer og kjøpsdato ved bestilling av service eller reservedeler. Dette finner du på dataskiltet på produktet og som kan være lurt og skrive opp nedenfor. Husk at kjøpsbevis må fremvises til servicemann ved en eventuell reklamasjon. Modell betegnelse:... Produktnummer:... Serienummer:... Kjøpsdato:... Reservedeler Som forbruker kan du bestille deler hos E-Service Oslo AS på: Telefon: Fax: Internett: Leveringsbetingelser Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp. Dersom det inntreffer feil eller mangler som omfattes av loven innen lovens frister, utbedres dette uten omkostninger for deg. Feil eller skader som oppstår, som er brukerbetinget eller ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven. En reparasjon vil da normalt belastes bruker. All service/reparasjon skal utføres av serviceverksteder godkjent av leverandør. Inngrep/ reparasjoner skal kun utføres av fagperson og i henhold til gjeldende forskrifter. Ved næringskjøp mellom to profesjonelle parter gjelder egne bestemmelser i hht. NEL s leveringsbetingelser og Lov om kjøp. Leverandør: Electrolux Home Products Norway A/S Risløkkveien Oslo Tlf Internett: 29

31 Europeisk Garanti Dette apparatet er dekket av garantien fra Electrolux i alle de landene som er oppført på listen nedenfor for den tidsperioden som er spesifisert i apparatets garanti eller ellers gjennom kjøpsloven. Hvis du flytter fra et av disse landene til et annet land som er oppført på listen nedenfor, vil apparatets garanti flytte sammen med deg, forutsatt at følgende betingelser overholdes: Apparatets garanti starter fra den dato du først kjøpte apparatet, som bekreftes ved fremleggelse av gyldig kjøpsdokument, som utstedes av den som solgte deg apparatet. Apparatets garanti gjelder for samme periode og i samme utstrekning for arbeid og deler for denne spesifikke modellen eller typen apparat, som er i handelen i det nye landet du bor i. Apparatets garanti gjelder personlig for den som opprinnelig kjøpte apparatet og kan ikke overdras til annen bruker. Apparatet installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene som er utstedt av Electrolux og må kun brukes i vanlig husholdning, dvs. må ikke brukes til kommersielle formal. Apparatet installeres i overensstemmelse med alle relevante forskrifter som gjelder i det nye landet du bor i. Bestemmelsene i denne europeiske garantien har ingen innflytelse på de rettighetene du innrømmes gjennom loven. 30

32 31

33 Praktiske råd og tips Problem Årsak Løsning Brød-/hvetebakst, myke kaker blir flate. For lav temperatur i stekeovnen gjør at bakverket hever seg, og så synker sammen og blir flatt. Kontroller innstilt temperatur mot anbefaling i tabell eller oppskrift. Brød-/hvetedeiger heves ikke Kontroller hevetiden mot riktig. anbefalingen i oppskriften. For lang hevetid etter utbaking gir et flatt resultat. Brød-/ hvetedeiger skal heve trekkfritt i romtemperatur. Ved et lett trykk på deigen skal fordypningen gå tilbake.. For lite gjær eller bakepulver. Kontroller mot oppskriften at du har brukt riktig mengde. For varm fett-/væskeblanding ødelegger virkningen av gjæren. Riktig temperatur på væsken er 37 for fersk gjær, for tørrgjær se anvisning på pakken. Brød-/hvetebakst, myke kaker blir tørre. For liten mengde væske, for mye mel eller gal melsort kan gi tørt brød. For lav temperatur i stekeovnen gjør at bakverket blir stående inne for lenge for å bli ferdig, og dermed blir tørt. Kontroller mot oppskriften at du har brukt riktig melsort og riktig mengde mel/ væske. Kontroller at du har stilt inn riktig temperatur. 32

34 Bakverk/matretter blir for mørke. Ved for høy temperatur i stekeovnen blir bakverk/ matretter for mørke før de er ferdige. For høy plassering i stekeovnen ved over-/undervarme gir for mye overvarme, motsatt effekt ved for lav plassering. Kontroller at du har stilt inn riktig temperatur. Kontroller i tabell eller oppskrift at du har valgt riktig plassering. Bakverk/matretter blir lyse. Aluminiumsfolie, stekeplate eller langpanne i bunnen av stekeovnen hindrer undervarmen. Lyse bakeformer gir lysere kaker enn mørke former. Pass på at det ikke er noe på bunnen av stekeovnen. Bytt eventuelt til mørkere former. 33

35 Problemer og løsninger Gjør aldri inngrep i komfyren som kan skade person eller produkt. Under får du forslag til hva du selv har lov til og kan gjøre ved problemer. Hvis du trenger hjelp kontakt service. Problem Årsak/løsning Komfyren får ikke strøm Komfyren fungerer ikke Det tar lang tid å koke/steke Kontroller følgende: at SIKRINGEN/SIKRINGENE er hel/hele at evt. STØPSEL står ordentlig i at evt. JORDFEILBRYTER er slått på Kontroller at funksjonslåsen ikke er i funksjon (se s. 9) Kontroller at du har valgt en velegnet gryte med god varmeledning og plan bunn (se s. 15) Ovnsbelysningen fungerer ikke Skift utgått pære (se s. 27) Dørsperren fungerer ikke Sett sperren i funksjon (se s. 10) Kassering 1 Koble komfyren fra vegguttaket. 2 Kutt av ledningen så nær bakstykket som mulig. 3 Sett dørsperren i funksjon, for å hindre at barn blir innelåst i ovnen. 34

36

37

38

39

40 A-11/2007

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60050W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886571

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60050W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886571 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60154K http://no.yourpdfguides.com/dref/3886569

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60154K http://no.yourpdfguides.com/dref/3886569 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60751 http://no.yourpdfguides.com/dref/3887237

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC60751 http://no.yourpdfguides.com/dref/3887237 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QSP6131-1W http://no.yourpdfguides.com/dref/836882

Din bruksanvisning HUSQVARNA QSP6131-1W http://no.yourpdfguides.com/dref/836882 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 5005VW http://no.yourpdfguides.com/dref/617210

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 5005VW http://no.yourpdfguides.com/dref/617210 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 5005VW. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 5005VW i bruksanvisningen

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC6276X http://no.yourpdfguides.com/dref/3899670

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC6276X http://no.yourpdfguides.com/dref/3899670 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QSG7141-1W http://no.yourpdfguides.com/dref/836406

Din bruksanvisning HUSQVARNA QSG7141-1W http://no.yourpdfguides.com/dref/836406 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC6248X http://no.yourpdfguides.com/dref/3899642

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC6248X http://no.yourpdfguides.com/dref/3899642 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

S 600. Råd om bruk av

S 600. Råd om bruk av BEHA S 600. Design: BK Grafisk 6/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 6310DK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 41106IE-WN http://no.yourpdfguides.com/dref/2634264

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 41106IE-WN http://no.yourpdfguides.com/dref/2634264 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC6276 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899637

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKC6276 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN O C Design: BK Grafisk 7/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn og koketopp O C Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QSG6146 http://no.yourpdfguides.com/dref/836265

Din bruksanvisning HUSQVARNA QSG6146 http://no.yourpdfguides.com/dref/836265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Solid, praktisk ovnsinventar Panne og brett er laget etter samme prinsipp. Dette gir solid, stabilt inventar som også er enkelt å gjøre rent.

Solid, praktisk ovnsinventar Panne og brett er laget etter samme prinsipp. Dette gir solid, stabilt inventar som også er enkelt å gjøre rent. electrolux komfyrer 35 Hva er matlaging? Svarene på det spørsmålet er antagelig like mange som det finnes kokker. Noen vil at det skal gå raskt unna, og synes at mat skal være lettlaget. Andre igjen vil

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKD6145 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899743

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EKD6145 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899743 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av bygg-inn stekeovn S626

HÅNDBOK. Råd om bruk av bygg-inn stekeovn S626 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn 2 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha stekeovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn EasyCook Combair SE SEP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... 9 Poteter...

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

ATLANTA. Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

ATLANTA. Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING ATLANTA Atlanta kullgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Brukerveiledning IOP 2632-50 X

Brukerveiledning IOP 2632-50 X Brukerveiledning NORSK IOP 2632-50 X NO-1 Til lykke med din nye GRAM ovn Les hele bruksanvisningen nøye før du tar ovnen i bruk. Gjør deg kjent med den nye ovnen og de ulike funksjonene i den rekkefølgen

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EON2620W http://no.yourpdfguides.com/dref/3900193

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EON2620W http://no.yourpdfguides.com/dref/3900193 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EON2620W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EON2620W i bruksanvisningen

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZCS532W http://no.yourpdfguides.com/dref/662262

Din bruksanvisning ZANUSSI ZCS532W http://no.yourpdfguides.com/dref/662262 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp

HÅNDBOK. Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp HÅNDBOK Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha komfyr. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

IKEA 365+ gryter og panner

IKEA 365+ gryter og panner IKEA 365+ gryter og panner Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gryter og panner. IKEA 365+ gryter og panner er grundig testet for å tåle hverdagsbruk. Vi garanterer for funksjonen til IKEA 365+

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Lotus komfyr Art nr 340150 / 340160 NO Bruksanvisning 1-6 For mest mulig glede av komfyren ber vi deg studere bruksanvisning nøye og oppbevare den for fremtidig bruk. KOMFYREN

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

DENISON. Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING DENISON Denison kulegrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE, FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC9420A http://no.yourpdfguides.com/dref/835273

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC9420A http://no.yourpdfguides.com/dref/835273 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC9420A. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC9420A i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB 2600 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924163

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB 2600 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924163 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EOB 2600. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EOB 2600 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn 6 Funksjoner Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR KOMFYR Modell: WG-50 / WG-60 WGF-50 / WGF-60 / WGFC-60 W60-GU / W60-GUC. WWW.wilfa.com

BRUKSANVISNING FOR KOMFYR Modell: WG-50 / WG-60 WGF-50 / WGF-60 / WGFC-60 W60-GU / W60-GUC. WWW.wilfa.com BRUKSANVISNING FOR KOMFYR Modell: WG-50 / WG-60 WGF-50 / WGF-60 / WGFC-60 W60-GU / W60-GUC WWW.wilfa.com FØR BRUK Komfyren er beregnet på matlagning og baking som normalt forekommer i en husholdning. Brukes

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer