bruksanvisning Komfyr EKE60010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bruksanvisning Komfyr EKE60010"

Transkript

1 bruksanvisning Komfyr EKE60010

2

3 Velkommen til Electrolux sin verden. Du har valgt et kvalitetsprodukt fra Electrolux som vi håper vil gi deg mye glede i årene som kommer. Vår ambisjon er å tilby et bredt og variert utvalg av kvalitetsprodukter som skal gjøre livet litt enklere for deg i hverdagen. På forsiden ser du noen eksempler på hva du har å velge i. Men nå er det tid for å gå igjennom innholdet i denne bruksanvisningen. Vi håper at du finner informasjonen nyttig - at den gir noen nyttig tips i hvordan du kan bruke produktet. Etter hvert som du blir kjent med produktet, vil du kanskje også oppdage at mulighetene og fordelene er flere enn du trodde på forhånd. Vi håper at produktet du har valgt bidrar til å gjøre hverdagen din litt enklere! Skulle du ha spørsmål om hvordan produktet brukes, hører vi gjerne fra deg! Da kan du kontakte vår kundeservice. Lykke til! 2

4 Innhold Sikkerhet...4 Installasjon...6 Nivåjustering...6 Tippesikringen...7 Elektrisk tilkobling...8 Sikkerhetsfunksjoner...9 Funksjonslåsen...9 Kjøleviften...9 Dørsperren...10 Produktbeskrivelse...11 Komfyren...11 Stekeovnen...11 Før første gangs bruk...12 Brenn av stekeovnen...12 Brenne av kokeplatene...13 Koketoppen...14 Kokeplatene...14 Bruke stekeovnen...16 Steketabell...20 Stektabell...21 Rengjøring og vedlikehold...22 Rengjøre komfyren...22 Rengjøring av kokeplatene...22 Rengjøre stekeovnen...23 Service...28 Praktiske råd og tips...32 Problemer og løsninger...34 Kassering

5 Sikkerhet Komfyrens utvikling gjør fremskritt. Du kan ikke alltid bruke en ny komfyr slik du brukte den gamle. Les derfor grundig igjennom bruksanvisningen, og gjør deg kjent med den nye komfyren og dens funksjoner. Komfyren er beregnet for bruk i vanlig husholdning. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen synspunkter eller spørsmål rundt komfyren og bruken av den. Adresse og telefonnummer finner du i kapitlet Service. Tekst med en VARSELTREKANT handler om sikkerhet. LES DENNE TEKSTEN EKSTRA NØYE slik at du unngår skade på deg selv, andre eller komfyren. Utpakking Kontroller at varen er feilfri og uten skader. Skade meldes til transportør snarest mulig, se fraktseddelen. Ved levering fra butikk eller forhandler kontakt dem. Emballasjen kan gjenvinnes. Kontakt kommunen for informasjon om hvor du kan levere emballasjen. Ikke glem å ta ut emballasjen fra stekeovnen før den tas i bruk. Installasjon Inngrep i komfyren skal utføres av GOD- KJENT FAGPERSON. Arbeid utført av ufaglærte kan ødelegge komfyren og føre til skade på person og/eller eiendom. For komfyrer med støpsel: Pass på at støpselet er skjøvet helt inn i vegguttaket. Komfyren er tung. Kanter og hjørner som du vanligvis ikke kommer i kontakt med, kan være skarpe. Bruk hansker når komfyren skal flyttes på. TIPPESIKRINGEN skal være montert, da unngår du at komfyren tipper ved unormal belastning. Obs! Plasser ikke komfyren på ekstra sokkel eller opphøyning. Det finnes risiko for at komfyren kan tippe! Barn og komfyr Barn er nysgjerrige av natur og interesserer seg for det meste, inklusive komfyrer. Vi vil for sikkerhets skyld få understreke noen punkter som du bør tenke over dersom du har barn eller besøk av barn: Vi anbefaler en avlastningsflate på minst 40 cm på hver side av komfyren, alternativt kan komfyren installeres med en vegg eller et høyskap på den ene siden og en avlastningsflate på den andre siden. TIPPESIKRINGEN må være montert for å unngå at komfyren tipper ved unormal belastning. Hvis du har KASSEROLLEVERN på komfyren, må dette være montert. DØRSPER- RENE må også virke som de skal. La gjerne barna hjelpe til ved komfyren, men lær dem at kokekar, toppen og ovner blir meget varme og beholder varmen en stund etter bruk. BERØRING KAN FORÅRSAKE BRANNSKADER! Forsiktighetsregler La aldri frityrkoking, smelting av fett, parafin eller annet som er lett antennelig stå uten tilsyn. Ved eventuell brann settes 4

6 bryterne på null og kjøkkenviften slås av. KVEL ILDEN MED ET LOKK, bruk aldri vann. Bruk kun kokekar som er beregnet for bruk på plate, henholdsvis i stekeovn. Kontroller at komfyren er slått av når den ikke brukes. Samtlige brytere skal være nullstilt. Advarsel! Alkohol o.l. som kan utvikle eksplosive gasser eller andre stoffer som kan forårsake brann eller eksplosjon, må ikke brukes i ovnen. Bruk av alkohol på glasstoppen må skje med den største forsiktighet. Flambering med konjakk eller annen alkohol kan f.eks. føre til at fettrester i kjøkkenviften antennes, noe som kan forårsake alvorlige branner. Likedan kan flammer og brennende fett forårsake personskader. Det må ikke plasseres kjemikalier eller rengjøringsmidler i oppbevaringsskuffen. Rengjøring Hold kokeplater og stekeovn rene. Fettflekker og annet søl avgir betydelig os ved oppvarming og medfører i verste fall fare for brann. Vedlikehold & service Nullstill alle brytere før du skifter lyspære i ovnen. Før du skifter pære, må du sørge for at komfyren er koblet fra strømmen. For komfyrer med ledning trekker du ut kontakten. For andre komfyrer kobler du ut strømmen med flerpolsbryteren. Service og reparasjoner bør utføres av et firma som leverandøren har godkjent. Bruk bare originale reservedeler. Kassering og gjenvinning Symbole på produktet eller emballasjen angir at produktet ikke skal håndteres som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres inn til et spesialanlegg for gjenvinning av el- og elektronikk-komponenter. Ved å forsikre deg om at produktet håndteres på riktig måte, bidrar du til å forebygge uheldige miljø- og helseeffekter som kan oppstå hvis produktet kasseres som vanlig avfall. Hvis du vil vite mer om gjenvinning, bør du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte varen. 5

7 Installasjon Inngrep i komfyren skal utføres av GODKJENT FAGPERSON. Komfyren er tung. Kanter og hjørner som du vanligvis ikke kommer i kontakt med, kan være skarpe. BRUK HANSKER når komfyren skal flyttes på. Ved levering er komfyren tilpasset en benkehøyde på 900 mm. En 60 cm bred komfyr har fast sokkel. Komfyren må ikke plasseres under utspring av noe slag. Komfyren skal ha en avlastningsflate på begge sider (se under Sikkerhet). Pass på at komfyrledningen ikke kommer i klem når du flytter komfyren. Nivåjustering Komfyren må stå plant for at for eksempel fettet skal fordele seg jevnt i stekepannen. Plasser et vater eller en stekepanne med vann på koketoppen når du vil kontrollere at komfyren står plant. Fra fremsiden av sokkelen kan du justere hjul og bein 15 mm. Bruk et skrujern til å justere hjulene bak og en tang til beina foran. 6

8 Tippesikringen Tippesikringen må være montert for at hindre at komfyren tipper ved unormal belastning. Tippesikringen fungerer bare når komfyren er skjøvet inn på plass. SLIK MONTERER DU TIPPESIKRINGEN PÅ KOMFYREN: 1 Før du monterer tippesikringen, må du påse at komfyren er blitt justert til riktig høyde og at den står plant (se side 6). 2 Festet (B) er montert på venstre side ved levering. Mål ut hvor vippesikringen (A) skal plasseres, 60 mm ned fra hellekant og 50 mm fra vegg/skap. Skru det fast i massivt materiale eller egnet forsterkning. Hele tippesikringen (A+B) kan også plasseres på høyre side (SE BILDE1). Pass på at veggflaten bak komfyren er jevn. Hvis det er fliser eller list bak toppen, må det legges til en tilsvarende avstand mellom vippesikringen og veggen. Dette for at tippesikringen skal være riktig låst til komfyren og fungere på riktig måte. Kontroller at tippesikringen stikker minst 20 mm inn i hullet på komfyrens bakside (B) når du skyver komfyren inn (SE BILDE 2). OBS! Dersom avstanden mellom benkeskapene er større enn komfyrens bredde, må du justere avstanden til sidene hvis du vil at komfyren skal stå sentrert. 1 2 B 7

9 Elektrisk tilkobling Inngrep i komfyren skal utføres av GODKJENT FAGPERSON. Arbeid utført av ufaglærte kan ødelegge komfyren og føre til skade på person og/eller eiendom. Komfyrer som leveres med ledning og støpsel, skal kobles til jordet vegguttak. Tilkoblingseffekt og -spenning er angitt på typeskiltet. Et koblingsskjema er plassert på baksiden av komfyren. For komfyrer med støpsel: Pass på at støpselet er skjøvet helt inn i vegguttaket OBS! Ved fast installasjon hvor tilkoblingen til strømnettet ikke gjøres med støpsel i vegguttak, må det monteres flerpolsbryter. Dette er et krav som må følges av sikkerhetsgrunner. 8

10 Sikkerhetsfunksjoner Funksjonslåsen Funksjonslåsen er bygd inn i stekeovnens funksjonsbryter. OBS! Hovedstrømmen til komfyren er ikke koblet ut. SLIK LÅSER DU KOMFYREN (SE BILDET): Vri funksjonsbryteren mot klokken til. Bryteren spretter ut cirka 2 mm. I denne posisjonen fungerer verken platene eller ovn. SLIK OPPHEVER DU LÅSEN: Trykk bryteren mot panelet, og vri med klokken til ønsket funksjon. Kjøleviften Komfyren er utstyrt med kjølevifte. Viften skal holde produktet avkjølt. Kjøleviften starter når du bruker stekeovnen. Når alle bryterne er nullstilt, stanser viften automatisk. 9

11 Dørsperren Dørsperren gjør det vanskeligere for barn å åpne døren. Sperren er aktivert ved levering, men kan kobles ut dersom det er ønskelig. ÅPNE OVNSDØREN Skyv sperren mot høyre når du skal åpne døren. KOBLE UT SPERRE Kontroller at ovnen ikke er varm! Skyv sperren mot høyre, trekk sperren en tanke til deg og skyv den videre et lite stykke mot høyre, trykk inn venstre kant på knappen. KOBLE INN SPERRE Skyv sperren mot høyre og ned. 10

12 Produktbeskrivelse Komfyren Dampventil Koketoppen Bryter for fremre plate til venstre Bryter for bakre plate til venstre Funksjonsbryter for stekeovnen Barnesikring Betjeningspanel med brytere Bryter for fremre plate til høyre Bryter for bakre plate til høyre Termostatbryter Stekeovnsdør Oppbevaringsskuff Sokkel Stekeovnen Overelement Grillelement Nivåer Ovnsbelysning, 40W Underelement (skjult) Ovnsstiger, uttagbare 11

13 Før første gangs bruk Brenn av stekeovnen Hold barn under oppsikt! Komfyren blir svært varm. Ikke glem å ta bort emballasjen i stekeovnen. Før du bruker stekeovnen første gang, må du brenne den av. Sørg for god ventilasjon ved hjelp av komfyr-viften eller et åpent vindu. Slik gjør du: 1 Åpne ovnsdøren og ta ut alt tilbehør og alle deler fra ovnen. 2 Lukk ovnsdøren. Sett i gang ovnen på over/undervarme. Vri temperaturbryteren til 200 o C. 3 La ovnen stå på denne innstillingen i cirka 1 time. 4 Skift til grillfunksjonen. Vri funksjonsbryteren til maks grill. 5 La ovnen stå på denne innstillingen i cirka 30 minutter. 6 Vri funksjonsbryteren til 0, og slå av temperaturbryteren. 7 La deretter ovnsdøren stå åpen i cirka 2 timer, og luft ut på kjøkkenet. 8 Rengjør stekeovnen, døren og glideskinnene med varmt vann og håndoppvaskmiddel. Tørk ut av stekeovnen I begynnelsen kan det fortsatt forekomme lukt når du bruker stekeovnen. Det påvirker ikke smaken på maten og er ikke helseskadelig. Rengjør tilbehøret Vask plater, langpanne m.m. i varmt vann og håndoppvaskmiddel. Skyll og tørk. 12

14 Bruke stekeristen Stekeristen har et merke på oppsiden. Dette merket skal være i forkant (mot ovnsdøren) når risten brukes. Vær nøye med å plassere ting på risten bak dette merket. Hvis ikke er det fare for at det ikke blir gjennomstekt i forkant. Risten kan plasseres i langpannen. Maksimal vekt på risten er 10 kg. Brenne av kokeplatene Platene er innsatt med et rustbeskyttende middel. Rustbeskyttelsen hefter bedre dersom du varmer opp platene før bruk. Sett på to plater av gangen, diagonalt plassert, på høyeste effekt i maks. fem minutter. Da platene kan bli svært varme, må du holde øye med komfyren slik at ingen kommer til skade. Under avbrenningen vil det bli utviklet litt røyk og os. max. 5 min. 13

15 Koketoppen Koketoppen har fire plater. La aldri frityrkoking, smelting av smør, parafin eller annet som er lett antennelig stå uten tilsyn. Ved eventuell brann nullstilles bryterne og ventilatoren slåes av. KVEL ILDEN MED ET LOKK, bruk aldri vann. Kokeplatene Bryterne har faste trinn fra 0 6, der 6 gir høyeste effekt. De kan vris både med og mot urviseren. Valg av bryterinnstilling er avhengig av hvilke kokekar du bruker og hva og hvor mye du skal tilberede. La følgende anbefalinger være retnings-givende, så lærer du deg fort hva som gjelder. 14

16 Valg av kasserolle/stekepanne For å spare tid og dermed strøm bør bunnen på kasserollen/stekepannen dekke kokeplaten helt. Med for liten bunn brenner dessuten overkok seg lett fast i platen. være jevn. En bunn som bukter deg for mye innover eller utover gir lengre oppvarmingstid. Når du skal kjøpe en ny kasserolle bør du passe på å velge en rustfri modell med sandwichbunn, dvs. en stabil bunn med lag av forskjellig metall. Spar på strømmen! Bruk lokk så halverer du strømforbruket (jf. uten lokk). Bruk kokekar med jevn bunn og spar 25 % strøm (jf. ujevn bunn). Pass på at kokeplaten er ren og tørr. Smuss og væske hindrer varmeoverføringen mellom kokekaret og kokeplaten. Slå av kokeplaten og la maten bli ferdig på ettervarmen. Damp- og trykkoking sparer også på strømmen. 15

17 Bruke stekeovnen Det er normalt at damp og kondens legger seg på stekeovnsdørens innside. Dette er fuktighet fra maten som tilberedes, og påvirker ikke ovnens sikkerhet og funksjon Stekeovnen har uttakbare ovnstiger i fem nivåer. Stekeovnens funksjoner For samtlige funksjoner gjelder at den gule kontrollampen på panelet lyser under oppvarming og slukkes når platen har fått riktig temperatur (tennes og slukkes når termostaten slår seg av og på). For å velge ovnsfunksjon vrir du funksjonsbryteren til symbolet for ønsket funksjon (se under). STEKEOVNEN HAR FØLGENDE FUNKSJONER: Over-/undervarme Takelement og bunnelement Hurtigstart (gratinering) Grillelement og bunnelement Maks grill Grillelement og takelement Undervarme Bunnelement Belysning 16

18 Bruk i det daglige Legg aldri aluminiumsfolie, langpanne eller stekeplate direkte på ovnsbunnen. Dersom undervarmen hindres, kan emaljen bli skadet på grunn av overoppheting. Stekeovnen blir varm under bruk, HOLD BARN UNDER OPPSIKT. Ved temperaturvekslinger og/eller ujevn plassering av for eksempel pizza på en stekeplate er det fare for at den slår seg (blir skjev). Stekeplaten får sin opprinnelige form når den kjølnes ned. Hvordan kan du utnytte de forskjellige funksjonene når du bruker ovnen? Nedenfor får du praktiske tips og råd for hvordan du får mest mulig ut av ovnens funksjoner ved forskjellige typer matlagning: Baking Kjenn på myke kaker med en bakepinne cirka fem minutter før tiden er gått ut. Det gir deg mulighet til å forkorte/forlenge steketiden. Resultatet kan påvirkes av oppskrift og formens materiale, farge, form og størrelse. Matlagning Følg anbefalingene i tabellen. 17

19 Steking Steking i ovn er lettvint og praktisk. Steik av storfekjøtt, som roastbiff og mørbrad, blir saftigst med tilberedning på 125 C ovnsvarme, men bruker da litt lengre tid enn ved høyere ovnstemperatur. Velg en ildfast form med lav kant hvor steiken akkurat får plass, så unngår du at skyen tørker inn. Ved ovnssteking av juleskinke dannes det ofte mye kraft. Bruk derfor et stort stekefat eller en langpanne, og vær forsiktig når du tar den ut. Maks grill Størrelsen, marmoreringen (isprengt fett), formen, mengden og temperaturen på det du skal grille, virker inn på tiden og resultatet. Fisk og lyst kjøtt (fjærkre, kalv og svin) tar ikke like lett farge som mørkt kjøtt (storfe og vilt). Grillolje og/eller grill-krydder gir bedre farge, men øker risikoen for brent overflate. Grillresultatet blir best hvis det som skal grilles, ikke hentes direkte fra kjøleskapet. Tørk av og legg det på stekeristen, og krydre etter ønske. Plasser en langpanne, gjerne foliekledd, under risten for å samle opp fettsøl m.m. Svinekoteletter, biffer, fiskefileter og liknende plasseres høyt opp i ovnen, mens for eksempel tykke ribber plasseres nederst i ovnen. Still funksjonsbryteren på og termostatbryteren på ønsket temperatur, maks 250 C. Begynn å grille etter 3 5 minutters oppvarming. Pass nøye på, og snu minst én gang under stekingen. For lang grilltid gir tørr, dårlig og i verste fall brent mat. Ovnsdøren skal være stengt under grillingen. 18

20 Hurtigstart (gratinering) Utmerket for å sette farge på gratenger og varme opp smørbrød. Denne funksjonen kan du også bruke for å varme opp ovnen raskt til innstilt temperatur. Når ovnen har kommet opp i angitt temperatur, velger du ønsket funksjon. Unngå hurtigoppvarming hvis du skal steke småkaker eller marengser. 19

21 Steketabell Disse steketidene er veiledende. C Skinneh øyde Minutter Myke kaker Fruktkaker Kaker Muffins Terter Rullekake Mørdeigsbunn Småkaker Mørdeigskaker Pepperkaker Butterdeigkaker Brød Formstekt brød Rugbrød Tebrød Lyse rundstykker Mørke rundstykker Pitabrød Hvetebakst Boller Stenger/kranser Ovnsretter Potetgrateng Ovnspannekake Pan pizza Plassering i ovnen Stekeovnen har fem skinner (se bildet)

22 Stektabell C Skinnehøyde Minutter C Kjøtt Roastbiff, blodig Roastbiff/oksesteik, rød Roastbiff/oksesteik, rosa Oksesteik, gjennomstekt Svinesteik Svinekam med bein Ribber, tykke Salt skinke i folie Lamme-/kalvesteik, rosa Lamme-/kalvesteik, gjennomstekt Kjøttpudding Fjærkre Hel kylling Kylling-/kalkunbryst, filet Kalkun, hel eller halv And Gås Fisk Ovnsbakt fisk Småørret á ca g Gjørsfileter, panerte (total vekt ca. 1 kg) Hel fisk, ca. 1 kg (gjørs, torsk) Hel laks / side, ca. 1 kg Bruk en ildfast form som passer til størrelsen på kjøttet, så slipper du svidd sky. Pass på at spissen på steketermometeret ligger midt i kjøttstykket, og ikke i fett eller mot bein. For ovnsbakt fisk er tilberedningstiden avhengig av tykkelsen på fiskeryggen. Jo tykkere fisk, jo lengre tid. Bruk steketermometeret i hel fisk. Kjernetemperatur for laks er cirka 58 o C og annen fisk cirka 64 o C. 21

23 Rengjøring og vedlikehold Bruk ikke steam-apparat ved rengjøring av komfyren! Rengjøre komfyren Komfyren rengjøres enklest med en ren klut, varmt vann og litt håndoppvaskmiddel direkte etter bruk. BRUK ALDRI SKUREMIDDEL ELLER ANDRE SLIPENDE MIDLER. Husk at tippesikringen ikke fungerer når du trekker ut komfyren for å gjøre rent bak den. Brytere og håndtak OBS! Sett ikke et varmt stekebrett/ en varm langpanne eller et varmt kokekar for nær bryterknappene, da de kan bli skadet av varmen. Bruk aldri skuremiddel eller andre midler som kan lage riper, så som svamper med skureflate. Bruk bare myke svamper eller kluter. Fjern ikke brytere fra panelet på komfyrens forside. dette medfører en sikkerhetsrisiko, og skade kan oppstå. 22

24 Rengjøring av kokeplatene La ikke overkok brenne fast, men fjern det med en gang. En skitten koketopp hindrer varmeoverføringen mellom kjele og plate. Tørk derfor av platene etter bruk med en fuktig klut og tørk tørt. Rengjøring og rustbeskyttelse 1 Rengjør platene grundig med stålull (Svint). Skyll bort alt skum og tørk tørt med husholdningspapir. 2 Stryk et jevnt lag med rustbeskyttelses-middel på den tørre og kalde platen. Rustbeskyttelsesmiddelet kan bestilles via forhandler eller direkte fra vårt reservedelslager. 3 Brenn deretter inn rustbeskyttelsen ved å varme opp platen på høyeste trinn i maks 5. minutter. Når løsningsmiddelet fordamper, kan det utvikles litt røyk og os. 4 Eventuelle rester etter rustbeskyttelses-middelet fjernes enkelt med white spirit fra hender eller emalje når denne er blitt kald. 23

25 Rengjøre stekeovnen Skinnene bør demonteres for å gjøre rengjøringen enklere, se side 26. Stekeovnen blir varm under bruk, hold barn under oppsikt. Stekeovnen har glatt emalje. SLIK GJØR DU HVIS STEKEOVNEN ER SVÆRT TILSØLT: 1 Søl eller overkok som sitter fast, løsner du med for eksempel en stekespade. 2 Fordel såpe i stekeovnen med en svamp. 3 Lukk ovnsdøren. Sett ovnen på 100 C og over-/undervarme i cirka 10 minutter. 4 Når ovnen er nedkjølt, vaskes den med rent vann. Det kan hende at du må gni forsiktig med stålull. Tørk over. 24

26 Ovnsdøren Håndtaket på ovnsdøren må ikke brukes som fotsteg. Ovnsdøren består av to deler med varmereflekterende glass for å gi lavere overflatetemperatur. Det innerste glasset kan tas ut for rengjøring. RENGJØRING MELLOM GLASSENE Vær forsiktig slik at du ikke skader dørglasset. Sprekkdannelser på kanten kan føre til at det sprekker etter noen gangers oppvarming. DEMONTERE GLASSET I OVNSDØREN 1 Ta tak i nedre kant av glassplaten og skyv den mot fjærene i retning av håndtaket på ovnsdøren, inntil den kommer løs i underkant (1). 2 Løft opp glassplaten en anelse i underkant, og dra den ut (2). Rengjør glasset MONTERE GLASSET I OVNSDØREN 1 Skyv inn glassplaten på skrå ovenfra i glassholderen på håndtakssiden (1). 2 Senk ned glassplaten. Skyv platen mot fjærene på håndtakssiden og frem foran festelisten i underkant av ovnsdøren, og slipp den ned under festelisten (2). Glassplaten må sitte fast og plant! 25

27 Ovnstiger Det går an å fjerne stigene både på høyre og venstre sidevegg i ovnen slik at det er lettere å komme til for å rengjøre sideveggene. FJERNE OVNSTIGER: Dra først stigen ut fra sideveggen i forkant (1), og løft den deretter av i bakkant (2). MONTERE OVNSTIGER IGJEN: Den avrundede enden av stigene må peke fremover! Ovnstigen monteres igjen ved først å feste den i hullet i bakkant (1), deretter i hullet i forkant, og så trykke stigen inn på plass(2). 26

28 Ovnsbelysning OBS! Før du skifter pære, må du nullstille alle brytere og sørge for at komfyren er koblet fra strømmen. For komfyrer med ledning trekker du ut kontakten. For andre komfyrer kobler du ut strømmen med flerpolsbryteren. Legg en klut i bunnen av ovnen for å beskytte både lampen og glasset. SKIFTE UT PÆREN I OVNEN / RENGJØRE BESKYTTELSESGLASSET 1 Kontroller at ovnen ikke er varm. 2 Skru av beskyttelsesglasset ved å vri det mot venstre, og rengjør det (SE BILDET). 3 Om nødvendig: Skift ut lyspæren med en ny ovnslyspære merket med V, 40W, 300 C, og med E14 sokkel. 4 Monter beskyttelsesglasset igjen. Oppbevaringsskuffen OBS! Det må ikke plasseres kjemikalier eller rengjøringsmidler i oppbevaringsskuffen. Stå ikke i oppbevaringsskuffen eller på håndtaket..1 Tøm skuffen og trekk den ut til den stopper. 2 Ta tak i håndtaket og løft opp slik at skuffen slipper løs fra sperren i bakkant. 3 Trekk ut skuffen helt. Etter rengjøring plasserer du skuffehjulene på skinnene (SE BILDET). Skyv inn skuffen. Løft den litt opp det første stykket slik at hjulene ikke hekter seg fast i sperren foran. 27

29 Tekniske data Med forbehold om endringer. Dette apparatet oppfyller kravene i EF-direktivene 89/336/EEG og 73/23/EEG EKE60010 KOMFYREN Bredde (mm): 596 Høyde ved levering (mm): 900 Dybde: 595 ENERGIKLASSE A ENERGIFORBRUK Konvensjonell oppvarming (kwh): 0,79 TILBEREDNINGSTID STANDARDLAST Konvensjonell oppvarming (min): 41 28

30 Garanti/Kundeservice Service Ved behov for service på ditt produkt, bør du kontakte din lokale forhandler for å få opplysninger om vår lokale reparatør. Du kan også besøke vår internettadresse der du finner frem til din nærmeste reparatør eller ringe for opplysninger vedrørende dette. Service og reservedeler Husk alltid å oppgi modellbetegnelse, produktnummer, serienummer og kjøpsdato ved bestilling av service eller reservedeler. Dette finner du på dataskiltet på produktet og som kan være lurt og skrive opp nedenfor. Husk at kjøpsbevis må fremvises til servicemann ved en eventuell reklamasjon. Modell betegnelse:... Produktnummer:... Serienummer:... Kjøpsdato:... Reservedeler Som forbruker kan du bestille deler hos E-Service Oslo AS på: Telefon: Fax: Internett: Leveringsbetingelser Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp. Dersom det inntreffer feil eller mangler som omfattes av loven innen lovens frister, utbedres dette uten omkostninger for deg. Feil eller skader som oppstår, som er brukerbetinget eller ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven. En reparasjon vil da normalt belastes bruker. All service/reparasjon skal utføres av serviceverksteder godkjent av leverandør. Inngrep/ reparasjoner skal kun utføres av fagperson og i henhold til gjeldende forskrifter. Ved næringskjøp mellom to profesjonelle parter gjelder egne bestemmelser i hht. NEL s leveringsbetingelser og Lov om kjøp. Leverandør: Electrolux Home Products Norway A/S Risløkkveien Oslo Tlf Internett: 29

31 Europeisk Garanti Dette apparatet er dekket av garantien fra Electrolux i alle de landene som er oppført på listen nedenfor for den tidsperioden som er spesifisert i apparatets garanti eller ellers gjennom kjøpsloven. Hvis du flytter fra et av disse landene til et annet land som er oppført på listen nedenfor, vil apparatets garanti flytte sammen med deg, forutsatt at følgende betingelser overholdes: Apparatets garanti starter fra den dato du først kjøpte apparatet, som bekreftes ved fremleggelse av gyldig kjøpsdokument, som utstedes av den som solgte deg apparatet. Apparatets garanti gjelder for samme periode og i samme utstrekning for arbeid og deler for denne spesifikke modellen eller typen apparat, som er i handelen i det nye landet du bor i. Apparatets garanti gjelder personlig for den som opprinnelig kjøpte apparatet og kan ikke overdras til annen bruker. Apparatet installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene som er utstedt av Electrolux og må kun brukes i vanlig husholdning, dvs. må ikke brukes til kommersielle formal. Apparatet installeres i overensstemmelse med alle relevante forskrifter som gjelder i det nye landet du bor i. Bestemmelsene i denne europeiske garantien har ingen innflytelse på de rettighetene du innrømmes gjennom loven. 30

32 31

33 Praktiske råd og tips Problem Årsak Løsning Brød-/hvetebakst, myke kaker blir flate. For lav temperatur i stekeovnen gjør at bakverket hever seg, og så synker sammen og blir flatt. Kontroller innstilt temperatur mot anbefaling i tabell eller oppskrift. Brød-/hvetedeiger heves ikke Kontroller hevetiden mot riktig. anbefalingen i oppskriften. For lang hevetid etter utbaking gir et flatt resultat. Brød-/ hvetedeiger skal heve trekkfritt i romtemperatur. Ved et lett trykk på deigen skal fordypningen gå tilbake.. For lite gjær eller bakepulver. Kontroller mot oppskriften at du har brukt riktig mengde. For varm fett-/væskeblanding ødelegger virkningen av gjæren. Riktig temperatur på væsken er 37 for fersk gjær, for tørrgjær se anvisning på pakken. Brød-/hvetebakst, myke kaker blir tørre. For liten mengde væske, for mye mel eller gal melsort kan gi tørt brød. For lav temperatur i stekeovnen gjør at bakverket blir stående inne for lenge for å bli ferdig, og dermed blir tørt. Kontroller mot oppskriften at du har brukt riktig melsort og riktig mengde mel/ væske. Kontroller at du har stilt inn riktig temperatur. 32

34 Bakverk/matretter blir for mørke. Ved for høy temperatur i stekeovnen blir bakverk/ matretter for mørke før de er ferdige. For høy plassering i stekeovnen ved over-/undervarme gir for mye overvarme, motsatt effekt ved for lav plassering. Kontroller at du har stilt inn riktig temperatur. Kontroller i tabell eller oppskrift at du har valgt riktig plassering. Bakverk/matretter blir lyse. Aluminiumsfolie, stekeplate eller langpanne i bunnen av stekeovnen hindrer undervarmen. Lyse bakeformer gir lysere kaker enn mørke former. Pass på at det ikke er noe på bunnen av stekeovnen. Bytt eventuelt til mørkere former. 33

35 Problemer og løsninger Gjør aldri inngrep i komfyren som kan skade person eller produkt. Under får du forslag til hva du selv har lov til og kan gjøre ved problemer. Hvis du trenger hjelp kontakt service. Problem Årsak/løsning Komfyren får ikke strøm Komfyren fungerer ikke Det tar lang tid å koke/steke Kontroller følgende: at SIKRINGEN/SIKRINGENE er hel/hele at evt. STØPSEL står ordentlig i at evt. JORDFEILBRYTER er slått på Kontroller at funksjonslåsen ikke er i funksjon (se s. 9) Kontroller at du har valgt en velegnet gryte med god varmeledning og plan bunn (se s. 15) Ovnsbelysningen fungerer ikke Skift utgått pære (se s. 27) Dørsperren fungerer ikke Sett sperren i funksjon (se s. 10) Kassering 1 Koble komfyren fra vegguttaket. 2 Kutt av ledningen så nær bakstykket som mulig. 3 Sett dørsperren i funksjon, for å hindre at barn blir innelåst i ovnen. 34

36

37

38

39

40 A-11/2007

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB6640U http://no.yourpdfguides.com/dref/3899519

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB6640U http://no.yourpdfguides.com/dref/3899519 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EOB6640U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EOB6640U i bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

RÅD & VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Behas komfyrer.

RÅD & VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Behas komfyrer. RÅD & VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Behas komfyrer. Beha Ambassadør 2000 INNHOLD Side God mat med BEHA 3 Tilkopling - klargjøring 4 Betjening - tekniske data 4 Kokeplater av støpejern 6 Keramiske

Detaljer

HÅNDBOK S 625 PYR. www.beha.no. Bruksanvisning bygg-inn Pyrolyseovn S 625 PYR. Avfallshåndtering

HÅNDBOK S 625 PYR. www.beha.no. Bruksanvisning bygg-inn Pyrolyseovn S 625 PYR. Avfallshåndtering S 625 PYR / Design: K Grafisk. 06/2010 HÅNDOK ruksanvisning bygg-inn Pyrolyseovn S 625 PYR vfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og

Detaljer

Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn

Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn Bruksanvisning Combi-Steam XSL Combi-dampovn Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

A 602 PYR. Bruksanvisning for stekeovn

A 602 PYR. Bruksanvisning for stekeovn A 602 PYR Bruksanvisning for stekeovn 2 Innholdsfortegnelse Ovnens forskjellige deler Beskrivelse av ovnen s.4 Tilbehør s.5 Sikkerhetsanvisninger s.6 Tilkobling og montering av ovnen Tilkobling til det

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting.da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 920 010 Innhold Beskrivelse av mikrobølgeovnen...4

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

BRUKSANVISNING OP8640

BRUKSANVISNING OP8640 BRUKSANVISNING OP8640 Bruksanvisning Pyrolyseovn Kjære ASKO-kunde. Takk for at du har valgt dette kvalitetsproduktet. Vi forsikrer at både de indre og ytre delene er av samme høye kvalitet, at maskinen

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU ED230610 http://no.yourpdfguides.com/dref/3544039

Din bruksanvisning GAGGENAU ED230610 http://no.yourpdfguides.com/dref/3544039 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1760X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900423

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1760X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900423 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 79905G-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 79905G-M i bruksanvisningen

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX ERB4051 http://ru.yourpdfguides.com/dref/623984

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX ERB4051 http://ru.yourpdfguides.com/dref/623984 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Detaljer

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Detaljer