Foredrag fredag 11. oktober

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foredrag fredag 11. oktober"

Transkript

1 Foredrag fredag 11. oktober SONJA HENIESALEN NTFs informasjonsmøte Program for møtet trykkes i NTFs Tidende nr. 12/02. Fredag kl OLYMPIASALEN Erosive tooth wear: Diagnosis, riskfactors and preventions Erosive tooth wear is an emerging problem. The diagnosis, case history taking and the possible risk factors are sometimes difficult to achieve. The lecture will focus on these points in order to give the audience help to deal with patients with erosion. Adrian Lussi Professor, Dental School, University of Bern, Switzerland Fredag kl Future trends in dentistry: Profitable preventive dentistry The objective of this session will be to question conventional dentistry where we remove microorganisms within carious lesions by «amputation». An evidence based, clinically proven method using Ozone to reverse pit and fissure caries, as well as root caries, in an application time as low as 10 seconds, will be presented. The «filling» is natural remineralisation delivered by «Nature». The symbiotic benefits of using the HealOzone unit along with the DIAGNOdent will be demonstrated on a patient. Data from 10 centers carrying out applied clinical research in this novel conservative pharmaceutical approach to the management of caries will be discussed. Edward Lynch Professor, School of Clinical Dentistry, Belfast, Ireland Fredag kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR 10

2 FILM /KUNSTSALEN Periodonti Prosedyrer for systematisk periodontal behandling. Hva er egentlig en systematisk periodontal behandling? Hvilke elementer må inngå for at behandlingen kan kalles systematisk? I forskriften om refusjon finner vi flere begreper som kan trenge nærmere presisering. Hva betyr det for behandlingen at utgifter ikke dekkes for mer enn én gangs behandling i samme område? Et nytt begrep er «behandlingsserie». Hva menes med det? Disse og flere andre spørsmål vil bli drøftet. Hans R. Preus Professor, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl Noen «nye» risikofaktorer for periodontitt Periodontittpasienter er en heterogen og sammensatt gruppe, noe som avspeiler seg i sykdommens komplekse og sammensatte årsaksforhold. De fleste periodontittpasienter har en moderat sykdomsdisposisjon, mens en liten gruppe har høyere mottakelighet og fremviser et hurtigere sykdomsforløp. Foredraget vil fokusere på noen genetiske og ervervede risikofaktorer som kan ha betydning for sykdomsforløpet ved periodontitt. Svein Steinsvoll Postdoc. stipendiat, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl Periapical pain and problems Målet for sekvensen er å belyse hvordan vi kan kjenne igjen og forebygge kliniske reaksjoner på endodontisk behandling, både under behandlingen og ved komplikasjoner som opptrer senere. Moderator: Dag Ørstavik Seniorforsker, NIOM, Oslo Fredag kl Causes, prevention and treatment of endodontic flare-ups Flare-ups after root canal treatment, while unavoidable in some cases, can in most instances be avoided if the practitioner uses a biologically sound endodontic technique. This talk will present the theoretical causes of endodontic flare-ups. Based on these causes, a prevention protocol will be proposed and backed up scientifically that will ensure an extremely low flare-up rate. In addition an effective treatment strategy when flare-ups do occur is essential. The treatment of flare-ups after treatment of vital vs. non-vital teeth will be presented. Martin Trope Professor, University of North Carolina at Chapel Hill, USA Fredag kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR

3 Management of posttreatment disease (treatment failure) Revisjonsbehandling og kirurgisk endodonti er tradisjonelle problemområder i praksis. Vi får en gjennomgang av diagnostikk, kasusseleksjon, behandlingsvalg og eksempler på problemløsning av ulike kasus. Foredraget holdes på engelsk. Shimon Friedman Professor, Faculty of Dentistry, University of Toronto, Canada Fredag kl SPEKTRUM AMFI Små tenner Norsk Tannverns rolle i Norge i dag Norsk Tannvern er representant for «Det frivillige Norge», også kalt den 3. sektor. Organisasjonen har en viktig rolle å spille i samarbeid med privat og offentlig sektor i tannhelsetjenesten. Norsk Tannvern kan også være brobygger mellom tannhelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Gerd Marit Brandt Tannpleier, leder i Norsk Tannvern, Oslo Fredag kl Sammen for små tenner i Akershus Med utgangspunkt i antatt forverring av tannhelsen hos femåringene ønsket Tannhelsetjenesten i Bærum et nærmere samarbeid med helsestasjonene. Helsesøstrene har et klart definert veiledningsansvar, men er de faglig sikre nok, og hvor er de faglige hull størst? Vi ønsket å finne ut noe om dette, og funnene vil bli presentert her. Nina Misvær Helsesøster/prosjektleder i Bærum Gerd Ø. Aspelund Overtannlege, Tannhelsetjenesten i Bærum Fredag kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR 10

4 Alle barn i Vestfold har rett til god tannhelse Den offentlige tannhelsetjenesten har satt i gang et prosjekt etter en svensk modell for å bedre barns tannhelse. En tar sikte på å forbedre tannhelsen med enkle midler og liten kostnad. Målet skal oppnås gjennom forpliktende avtaler med helsestasjonene. Kari Langmo Becker Ledende tannpleier, Tannhelsetjenesten i Vestfold Kari Aasan Helsesøster, Larvik Fredag kl Kvalitetskriterier för svensk barn- och ungdomstandvård Finns det en specifik barnkompetens i tandvården? Möjligheten att ge barn- och ungdomstandvården en tydlig preventiv profil genom samverkan, hälsopedagogik och tandvårdsteamets totala kompetens, kommer att diskuteras. Liksom modeller för egenkontroll och utvärdering. Göran Dahllöf Professor, Karolinska institutet, Stockholm Fredag kl Varför ökar kariesförekomsten hos barn? Vad gick fel? Under senaste decennier har vi kunnat glädja oss åt en dramatiskt förbättrad tandhälsa hos barn. Nu duggar emellertid larmrapporter om en ökande kariesförekomst allt tätare samtidigt som vissa, för tandvården ansvariga, myndigheter fortfarande redovisar ytterligare förbättrad tandhälsa. Vad är sant, vad är orsaken och hur skall vi förhålla oss? Göran Koch Professor, Odontologiska Institutionen, Jönköping Fredag Kreft i munn, hals og hode Epidemiologi Det er store internasjonale variasjoner i forekomst av kreft i munnhule og hode-halsregionen. Disse kontrastene gir muligheter for innsikter om sykdomsprosessene. Behandlingen av kreft i disse kroppsdeler kan innebære betydelig nedsatt livskvalitet. Screening for slike kreftformer kan derfor være aktuelt i områder av verden der disse kreftformene er særlig hyppige. Frøydis Langmark Instituttoverlege, Kreftregistret, Oslo Fredag kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR

5 Team Radiumhospitalet Her presenteres teamet ved Radiumhospitalet, deres arbeidsoppgaver og forskning. Foredragsholderne begrunner hvorfor odontologisk kompetanse bør være en integrert del i dagens kreftbehandling, spesielt ved hode/halskreft. Det er viktig å få sykehuspersonellet til å integrere munnen i det daglige stellet. Bivirkninger i munnhulen før, under og etter kreftbehandling kan forebygges. Hvordan gjør vi det, og med hvilke hjelpemidler? Hva med refusjon for tannbehandling hos disse pasientene? Precancerøse forandringer og tilstander i oral mucosa Hvordan håndtere pasienter med forstadier til kreft i munnhulen? Viktigheten av forebyggelse, tidlig diagnostikk og klargjøring av risikofaktorer presiseres. Hva slags behandling har vi? Av hvem og hvordan skal pasientene følges opp? Bente Brokstad Herlofson Førsteamanuensis, Radiumhospitalet og Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Hild-Ada Bakke Andersen Tannpleier, Radiumhospitalet, Oslo Fredag kl Lysaktiverte legemidler mot kreft i munn og ansikt Alle celler syntetiserer heme, selv om røde blodlegemer er spesialisert til formålet. Når heme skal dannes, lages det lysfølsomme porfyriner. Kreftcellene blir lurt til å lage for mye porfyriner. Så lyser vi på dem med sterkt, rødt lys. Da dør de. Kosmetisk er metoden uovertruffen. En salve til å behandle hudkreft på ansiktshud er vårt første produkt. Studier er også påbegynt for å se på hvordan prinsippet kan benyttes i munn, svelg, spiserør og i luftveiene. John Afseth Vice President, PhotoCure, Belgia Fredag kl CHRISTIANIASALEN En klinisk anlagt dag for tannhelseteamet Barn på klinikken 5 10 prosent av befolkningen har alvorlig tannbehandlingsangst prosent av disse oppgir negative erfaringer hos tannlegen i barnealder som årsak. Smerteopplevelse kombinert med manglende kontroll er viktigste risikofaktor. Hvordan kan tannhelsepersonell hjelpe barnet til å mestre tannbehandling og hindre utvikling av tannbehandlingsangst. Kari Gravem Kvakestad Klinikksjef, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR 10

6 En munter hverdag med kirurgisk skråblikk En hverdag i kirurgipraksis byr på mange utfordringer og mye god underholdning. Vi ser litt på pasienter med behov for enkle kirurgiske inngrep, midt mellom latter og desperasjon. Petter O. Lind Tannlege, spesialist i oral kirurgi og oral medisin, Oslo Fredag Kjeveortopedi for voksne Full behandling ved ekstraksjoner/ikke-ekstraksjoner. Kjeveortopedi i samarbeid med andre fagdisipliner slik som; kirurgi, protetikk, periodonti og endodonti. Det vil bli vist eksempler på hva som kan oppnås ved konvensjonell kjeveortopedi, samt eksempler på mer begrenset behandling med mindre apparatur og kortere behandlingstid. Espen Færøvig Instruktørtannlege, Det odontologiske fakultet, Oslo Fredag kl Nye materialer og metoder i protetikken Et potpurri av nye behandlingsmuligheter innen fagdisiplinen serveres. Presentasjonen vil streife gjennom nytt i avtrykksmatrialer, sementer, temporærmaterialer, stifter, restaureringsmaterialer og fremstillingsteknikker. Asbjørn Jokstad Førsteamanuensis, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl De ti bud: Hva du MÅ kunne i odontologisk farmakoterapi Dette er et lynkurs hvor de ti viktigste, klinisk praktiske berøringspunktene i odontologisk farmakoterapi gjennomgås. Formålet er å kalibrere tannhelsepersonellets holdning for mer korrekt bruk av legemidler samt å ta stilling til forholdsregler ved de viktigste farmakoterapirelaterte problemene i vanlig klinisk praksis. Lasse Skoglund Professor, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl Hvite smil for alle Vi opplever en økning i etterspørsel etter estetisk tannpleie. Bleking har blitt stadig mer utbredt, og utvalget av matrialer til dette formål er økende. Ved hvilke typer misfarging og til hvilke pasienter kan vi anbefale bleking? Hva kan vi regne med å oppnå, og hva skjer egentlig i tannsubstansen under blekeprosessen. Nina Rygh Thoresen Instruktørtannlege, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR

7 Moderne endodonti Nye teknologiske hjelpemidler har blitt introdusert i endodontien i de siste årene. Det er viktig at tannhelsepersonellet følger med i denne utviklingen og gjør seg kjent med nye instrumenter og teknikker. I dette foredraget presenteres nye endodontiske instrumenter, apparater og teknikker. Gilberto Debelian Instruktørtannlege, Det odontologiske fakultet, Oslo Fredag kl Når må en periodontitt behandles Det klages mer og mer på underdiagnostikk og underbehandling av periodontal sykdom. Foredraget gir kliniske tips om rasjonell diagnostikk og systematisk og enkel periodontal behandling. Dessuten omtales viktig journalføring av diagnoser, informasjon og terapi. Ivar Hoff Spesialtannlege, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Fredag kl Kjeve- og ansiktsradiologi anno 2002: Hvilke undersøkelser er aktuelle, og hvordan kan de utføres av teamet i en allmennpraksis og hos spesialist. Bjørn Mork Knutsen Spesialtannlege, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Tore A. Larheim Professor, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag OSLOSALEN En klinisk anlagt dag for tannhelseteamet Hvite smil for alle Vi opplever en økning i etterspørsel etter estetisk tannpleie. Bleking har blitt stadig mer utbredt, og utvalget av materialer til dette formål er økende. Ved hvilke typer misfarging og til hvilke pasienter kan vi anbefale bleking? Hva kan vi regne med å oppnå, og hva skjer egentlig i tannsubstansen under blekeprosessen. Nina Rygh Thoresen Instruktørtannlege, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR 10

8 Moderne endodonti Nye teknologiske hjelpemidler er blitt introdusert i endodontien i løpet av de siste årene. Det er viktig at tannhelsepersonellet følger med i denne utviklingen og gjør seg kjent med nye instrumenter og teknikker. I dette foredraget presenteres nye endodontiske instrumenter, apparater og teknikker. Gilberto Debelian Instruktørtannlege, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl Når må en periodontitt behandles? Det klages mer og mer på underdiagnostikk og underbehandling av periodontal sykdom. Foredraget gir kliniske tips om rasjonell diagnostikk og systematisk og enkel periodontal behandling. Dessuten omtales viktig journalføring av diagnoser, informasjon og terapi. Ivar Hoff Spesialtannlege, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Fredag kl Kjeve- og ansiktsradiologi anno 2002: Hvilke undersøkelser er aktuelle, og hvordan kan de utføres av teamet i en allmennpraksis og hos spesialist. Bjørn Mork Knutsen Spesialtannlege, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Tore A. Larheim Professor, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl Barn på klinikken 5 10 prosent av befolkningen har alvorlig tannbehandlingsangst prosent av disse oppgir negative erfaringer hos tannlegen i barnealder som årsak. Smerteopplevelse kombinert med manglende kontroll er viktigste risikofaktor. Hvordan kan tannhelsepersonell hjelpe barnet til å mestre tannbehandling og hindre utvikling av tannbehandlingsangst. Kari Gravem Kvakestad Klinikksjef, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl En munter hverdag med kirurgisk skråblikk En hverdag i kirurgipraksis byr på mange utfordringer og mye god underholdning. Vi ser litt på pasienter med behov for enkle kirurgiske inngrep, midt mellom latter og desperasjon. Petter O. Lind Tannlege, spesialist i oral kirurgi og oral medisin, Oslo Fredag kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR

9 Kjeveortopedi for voksne Full behandling ved ekstraksjoner/ikke ekstraksjoner. Kjeveortopedi i samarbeid med andre fagdisipliner slik som; kirurgi, protetikk, periodonti og endodonti. Det vil bli vist eksempler på hva som kan oppnås ved konvensjonell kjeveortopedi, samt eksempler på mer begrenset behandling med mindre apparatur og kortere behandlingstid. Espen Færøvig Instruktørtannlege, Det odontologiske fakultet, Oslo Fredag kl Nye materialer og metoder i protetikken Et potpurri av nye behandlingsmuligheter innen fagdisiplinen serveres. Presentasjonen vil streife gjennom nytt i avtrykksmatrialer, sementer, temporærmaterialer, stifter, restaureringsmaterialer og fremstillingsteknikker. Asbjørn Jokstad Førsteamanuensis, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl De ti bud: Hva du må kunne i odontologisk farmakoterapi Dette er et lynkurs hvor de ti viktigste, klinisk praktiske berøringspunktene i odontologisk farmakoterapi gjennomgås. Formålet er å kalibrere tannhelsepersonellets holdning for mer korrekt bruk av legemidler samt å ta stilling til forholdsregler ved de viktigste farmakoterapirelaterte problemene i vanlig klinisk praksis. Lasse Skoglund Professor, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl MUNCHSALEN Hypnose for underholdning ja? For tannbehandling nei? Til tross for at hypnosens kliniske nytteverdi er godt dokumentert, ikke minst i smertebehandling, setter norsk straffelov forbud mot at tannleger benytter seg av hypnose i sin praksis. Samtidig har norske TV-kanaler i den senere tid underholdt publikum med programmer hvor deltakerne har utfoldet seg under hypnose. Dette kan synes selvmotsigende. Spørsmålet blir derfor: Er tiden inne for å endre lovgivningen? Geir Høstmark Nilsen Professor og poliklinikksjef, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Fredag kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR 10

10 Gradvis ekskavering koncept, indikation og prognose Behandling af det dybe cariesangreb med gradvis ekskavering er ikke en ny behandling, men hvordan er den blevet udført? Hva er det behandlingsmæssige koncept der i dag kan benyttes? Er det eksempelvis vigtigt at pulpa skal trække sig tilbake, eller spiller det en mindre rolle? Hvor meget karieret væv kan man efterlade ved første ekskaverings-seance? I foredraget vil strategi fremlægges vedrørende behandlingsplanlægning af tilfælde der enten behandles med gradvis ekskavering eller hvor anden endodontisk behandling er nødvendig. Hva er prognosen for gradvis ekskavering sammenlignet med andre endodontiske behandlinger? Lars Bjørndal Lektor, Tandlægeskolen, Københavns Universitet, Danmark Fredag kl Stiftförankring början till slutet för den rotfyllda tanden? Tekniska komplikationer på stiftförsedda tänder hör till de allra vanligaste protetiska komplikationerna. Dessa komplikationer får ofta allvarliga följder för den involverade tanden och kan ibland äventyra en stor protetisk konstruktion. Frågor som kommer att belysas är bl.a. följande: Varför frakturerar rotfyllda tänder? Hur kan den rotfyllda tanden skyddas mot rotfraktur? Stift i metall, keramik eller fiberarmerad plast vad skall man välja? Annika Torbjörner Övertandläkare i oral protetik, Vänersborg, Sverige Fredag kl MUNCHSALEN SALOME En ny rotfyllingsteknikk med varm guttaperka En ny rotfyllingsteknikk presenteres. Her kombineres to eksisterende teknikker, dvs. lateral kondensering og Thermafil, som er en varm guttaperkateknikk med guttaperka rundt en stiv plastkjerne. Målet med den nye teknikken, Thermafil backfilling eller Hybrid Thermafil, er å kombinere det beste av de to teknikkene. Unni Endal Instruktørtannlege, Det odontologiske fakultet, Oslo Fredag kl Nytt om medikamenter i endodontien Kalsiumhydroksid er et effektivt antibakterielt rotkanalmedikament i endodontien. I behandlingen av primær apikal periodontitt gir den gode resultater. I revisjonsbehandling av apikal periodontitt er prognosen likevel noe dårligere. Mer resistent mikroflora sammen med inaktivering av den DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR

11 antibakterielle effekten av kalsiumhydroksid eller andre medikamenter i rotkanalen, kan være en av årsakene til dårligere prognose. Undersøkelser viser at flere organiske og uorganiske komponenter i rotkanalen kan inaktivere de forskjellige lokale medikamenter. Isabelle Portenier Universitetsstipendiat, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl Dårlig rygg For tannhelsepersonell er rygglidelser et velkjent fenomen. Skal vi bare akseptere at vi har ugunstige arbeidsstillinger, eller kan vi gjøre noe for å unngå plagene? Når symptomene melder seg, hva slags behandling bør vi søke? Arnt Jahr Grønstvedt Kiropraktor og tannlege Fredag kl Tobakksforebygging Tidligere i år ble det gjennomført en undersøkelse om tobakksforebygging blant norske tannleger og tannpleiere. I hvor stor grad blir pasienten spurt om røykevaner? Hva avholder tannlegen/tannpleieren fra å spørre om pasientens røykevaner? Resultatene fra røykeundersøkelsen blir presentert. Karl Erik Lund Seniorforsker, Statens Institutt for rusmiddelforskning (Sirus), Oslo Fredag kl Kronaprosjektet: Bedre tannhelse for eldre, langtidssyke og funksjonshemmede Et fireårig tannpleierprosjekt i Buskerud har vist at det er mulig å få til forpliktende samarbeid på tvers av faggrenser og forvaltningsnivåer. Satsing på opplæring, ansvarsfordeling og samarbeidsmøter mellom tannhelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten har ført til bedring i tann- og munnhelsen hos «gruppe c»-pasienter. Prosjektet er tildelt Zendiumprisen i 1999 og «Det nytter»-prisen i Eva Rydgren Krona Overtannpleier, Tannhelsetjenesten i Buskerud Fredag kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR 10

12 MUNCHSALEN VAMPYR/MADONNA Er sparing og investering vanskelig? Noen konkrete råd. Aksjemarkedende svinger mer og mer får vi inntrykk av. Mange har sett verdiene sine stige plutselig for deretter å falle kraftig. Aviser og tidsskrifter er fulle av eksperters oppfatninger om hvor «markedet går» og hva som da er lurt å foreta seg. Hva kan vi lære av vår nære fortid når vi skal vurdere hva vi bør gjøre med sparepengene våre fremover? I presentasjonen vil vi drøfte temaer knyttet til avkastning, risiko, timing, porteføljebygging og risikospredning. Det vil bli gitt konkrete råd. Jan B. Penne Administrerende direktør, DnB Investor AS Fredag kl The Wand: Computerstyrt lokalbedøvelse Computerstyrt lokalbedøvelse gjør det mulig å bedøve flere tenner med færre injeksjoner og mindre bedøvelsesmiddel. Metoden bedøver ikke lepper eller ansiktsmuskler, den er mer forutsigbar enn de tradisjonelle og gir hurtigere anestesi. Fra pasientens synsvinkel er også teknikken overlegen ettersom injeksjonene gir en betydelig mindre opplevelse av smerte Göran Dahllöf Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Fredag kl NTI bittskinnen NTI er en ny og revolusjonerende teknikk som erstatter den tradisjonelle bittskinnen. NTI-skinnen er på kort tid blitt en suksess, og tilbakemeldingene om gode resultater er et faktum. Som kliniker sparer du tid ved å produsere NTI-skinnen på bare 30 minutter. Pasientene synes bruken og komforten av skinnen er helt overlegen. Leif Nordvall Tannlege, Sverige Fredag kl NTFs gjensidige sykeavbruddskasse Generalforsamling Ansvarlig: Knut Kjølstad, advokat i NTF, Oslo Fredag kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR

13 MØTEROM 301 Norsk Odontologihistorisk Forening Tandlæger, Tandlægerinder og Damer i Faget I 1884 ble Den norske Tandlægeforening stiftet. Norsk Kvindesagsforening ble stiftet samtidig og Stortinget vedtok at kvinner fikk adgang til å studere ved Det kgl. Fredriks Universitet. Foredraget tar utgangspunkt i de tre hendelsene i det norske samfunnet og drøfter utviklingen etterpå. Berit Heløe Tannlege, Oslo Fredag kl Omvisning i De odontlogiske samlinger Kl Oppmøte ved inngangen til Radisson SAS Plaza Hotel for å delta på omvisning i De odontologiske samlinger, Geitmyrsveien 71. Omvisningen starter kl Generalforsamling i NOF Ansvarlig: Astrid Fredlund, tannlege, Trondheim Fredag kl MØTEROM 303 Norsk spesialistforening i pedodonti Generalforsamling Ansvarlig: Audun Attramadal, professor emeritus, Oslo Fredag kl KVALITET FOR HVER KRONE "Arbeidene er bedre enn gjennomsnittet, og prisene upåklagelige. Dette sammen med god leveringsdyktighet og personlig service, gjør produktene pålitelige for både pasient og tannlege. Jeg deler gjerne disse erfaringene med mine kollegaer." VI SES PÅ LANDSMØTE I OSLO OKT. Tannlege Carl Henrik Gullaksen Dentrade as, boks 1076, 3001 Drammen. Tel: Fax DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR 10

Etterutdanning. NTFs landsmøte 2014. Høst 2014. HUSK LANDSMØTEFEST - for hele tannhelseteamet! Silya - DDE

Etterutdanning. NTFs landsmøte 2014. Høst 2014. HUSK LANDSMØTEFEST - for hele tannhelseteamet! Silya - DDE Returadresse: NTF, Pb. 2073 Vika, 0125 Oslo Etterutdanning Landsmøteprogram og kurstilbud fra Den norske tannlegeforening Høst 2014 2014 HUSK LANDSMØTEFEST - for hele tannhelseteamet! Silya - DDE Forhåndspåmelding

Detaljer

Søvnforstyrrelser Bjørn Bjorvatn Sverre Lehmann Anders Johansson 0900-1000 1015- Behandlingsplanlegging 1330-1525

Søvnforstyrrelser Bjørn Bjorvatn Sverre Lehmann Anders Johansson 0900-1000 1015- Behandlingsplanlegging 1330-1525 0900-1025 Clinical success in Endodontics Wilhelm J. Pertot 0900-1115 Søvnforstyrrelser Bjørn Bjorvatn Sverre Lehmann Anders Johansson 0900-1000 CBCT skiktröntgen i tre plan och dess använding inom tandvård

Detaljer

Foredrag fredag 10. oktober

Foredrag fredag 10. oktober Foredrag fredag 10. oktober INFORMASJONSMØTE NTFs informasjonsmøte Program for møtet trykkes i NTFs Tidende nr. 12/03 Fredag kl. 0900-1015 SEKVENS 5 Smitte og smitteforebygging Sekvensleder: Nina Wiencke

Detaljer

Foredrag fredag 15. oktober

Foredrag fredag 15. oktober Foredrag fredag 15. oktober Aktualitetsforedrag Tannhelse og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) I senere år er det kommet flere studier som tyder på en sammenheng mellom KOLS og dårlig tannhelse. Vi

Detaljer

Målgruppe Tannleger. Tid Mandag 8. januar 2007, kl. 0900 1600. Sted Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsg. 11, Oslo

Målgruppe Tannleger. Tid Mandag 8. januar 2007, kl. 0900 1600. Sted Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsg. 11, Oslo J ANUARKURSENE 2007 407 00 01 Vägen till bättre kompositfyllningar - ett kurs om materialen och metoderna 407 00 02 Tannbehandling av av rusmisbrukere rusmis Tannlege, dr.odont. Thomas Jacobsen, Sverige

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet. 5TIPS No.2 September 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE FOR EN BEDRE MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» FOTO: VÅLERENGA ISHOCKEY KNUTSEN Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

Detaljer

* Biologisk prinsipp til apikal preparasjon

* Biologisk prinsipp til apikal preparasjon J ANUARKURSENE 2008 Heldags arbeidskurs i maskinell endo Effektivt og trygt og så enkelt at det blir moro, men hvilket system skal jeg velge? Arbeidskurs med Bio RaCe og ProTaper e Universitetslektor,

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2011 Årgang 94

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2011 Årgang 94 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2011 Årgang 94 Erosjoner s. 2 3 Partnerskap og folkehelse i Finnmark s. 10 15 Helsestasjonsbrosjyrer på 22 språk s. 16 Erosjoner registrer og informer! Dette er rådet

Detaljer

TEMA Pasienten i FOKUS

TEMA Pasienten i FOKUS TEMA Pasienten i FOKUS 1 2012 Atraumatisk ekstraksjon side 6-7 Kjeveleddsplager side 15-16 Tandläkare utan gränser side 20-21 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot NDD - en del av Plandent Planmeca Compact

Detaljer

Markedsføring av tannimplantater

Markedsføring av tannimplantater Institutt for klinisk odontologi Markedsføring av tannimplantater Et etisk perspektiv Line Kalstad Aronsen og Marianne Lund Masteroppgave i odontologi, juni 2014 Veileder: Prof. Dr. Odont. Asbjørn Jokstad

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2009 Årgang 92. Helsestasjon s. 2 3, 6 7 Eldre år s. 5, 10 13 Bekymringspasienter s. 22 23

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2009 Årgang 92. Helsestasjon s. 2 3, 6 7 Eldre år s. 5, 10 13 Bekymringspasienter s. 22 23 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2009 Årgang 92 Helsestasjon s. 2 3, 6 7 Eldre år s. 5, 10 13 Bekymringspasienter s. 22 23 PROSJEKT FOR 2009-ÅRGANGEN I ASKIM OG RAKKESTAD Hvis barn innkalles til tannklinikken

Detaljer

Bruk av tannrestaureringsmaterialer i Norge IK-2652

Bruk av tannrestaureringsmaterialer i Norge IK-2652 Bruk av tannrestaureringsmaterialer i Norge IK-2652 1 Forord Neste Bruk av tannrestaureringsmaterialer har vært debattert med stor intensitet de siste ti-år i Norge - spesielt bruken av amalgam. Det finnes

Detaljer

Endodonti. Midnattssolsymposiet TEMA: 18. 19. juni 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Påmelding: www.tannlegeforeningen.no

Endodonti. Midnattssolsymposiet TEMA: 18. 19. juni 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø. Påmelding: www.tannlegeforeningen.no Midnattssolsymposiet 18. 19. juni 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø TEMA: Endodonti Påmelding: www.tannlegeforeningen.no Påmeldingsfrist: 15. april 2015 Kurset teller 12 timer i NTFs etterutdanningssystem

Detaljer

Prioritering i tannhelsetjenesten

Prioritering i tannhelsetjenesten Institutt for klinisk odontologi Prioritering i tannhelsetjenesten Sammenliknet med helsetjenesten og i de øvrige nordiske landene Amalie Ribe Øverby Masteroppgave i odontologi Mai 2014 Veiledere: Eeva

Detaljer

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en.

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en. SANDEFJORD KOMMUNE Rapport publisert 10.09.2014 Munn- og tannhelse når tennene ikke lenger pusses en etter en. Rapport fra tannhelseprosjektet - et samarbeid mellom tannhelsetjenesten i Vestfold og USHT

Detaljer

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Rapport IS-2128 Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Publikasjonens tittel: Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig

Detaljer

Pasienter med tannlegeskrekk hvordan planlegger man behandlingen?

Pasienter med tannlegeskrekk hvordan planlegger man behandlingen? raadal vetenskap al & klinik raadal et al magne raadal, professor, dr.odont. Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, Norge gerd kvale, førsteamanuensis, dr.psychol. Det psykologiske fakultet,

Detaljer

Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø i sykehus. Helsedirektoratet 15.10.2011

Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø i sykehus. Helsedirektoratet 15.10.2011 Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø i sykehus. Helsedirektoratet 15.10.2011 Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Hverdagsmat for glede, overskudd og helse s. 2 4 Tobakksforebygging i tannhelsetjenesten s. 8 11 President som prioriterer kommunikasjon s. 12 13 Tannvernseminar

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. april kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r 3 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 6. mars Tannbleking 10 OTFs Skidag 2012 13 Implementering av

Detaljer

Bruk av importerte tanntekniske tjenester i Norge

Bruk av importerte tanntekniske tjenester i Norge PROSJEKTOPPGAVE I DET INTEGRERTE MASTERGRADSSTUDIET I ODONTOLOGI Bruk av importerte tanntekniske tjenester i Norge Agnete Norheim Kaldestad og Tina Foseide Toklum Kull 2004 2009 Veileder: Nils Roar Gjerdet

Detaljer

Foredrag fredag 14. oktober

Foredrag fredag 14. oktober Foredrag fredag 14. oktober Erosion og slid af tænder hvad sker der og hvilke non-invasive behandlingsmuligheder er der? Erosion og slid af tænder er i dag et voksende problem for både unge og ældre. Selv

Detaljer

Målgruppe Tannpleiere og tannhelsesekretærer

Målgruppe Tannpleiere og tannhelsesekretærer FAGNEVNDENS KURS 404 00 01 404 00 02 Rehabilitering av nedslitte bitt Lokalanestesi for tannpleiere og tannhelsesekretærer Spesialtannlege i protetikk Harald Gjengedal, Bergen Mange unge har en livsstil

Detaljer

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2004 2 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 2004 Innhold Side BAKGRUNN...4 SAMMENDRAG...5 BIVIRKNINGSREGISTRERING...6

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2005 Årgang 88

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2005 Årgang 88 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2005 Årgang 88 Vann s. 2, 6 og 15 Småtann s. 10 Den gode samtalen s. 12 i videregående i Vestfold Det ser ut til at en «vannepidemi» sprer seg over det ganske land.

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Trygge barn på tannklinikken. Confident children in the dental clinic

Trygge barn på tannklinikken. Confident children in the dental clinic Campus Elverum Avdeling for Folkehelsefag 4TABA10 Torunn Vollstad Mjelde og Ingeborg Bekkevold Veileder Kristin Strøm Høvik Trygge barn på tannklinikken Confident children in the dental clinic Antall ord:11.820

Detaljer

Sluttstrek for SMÅTANN s. 2 4 Tannpleierutdanning i Hedmark s. 6 7 Norsk Tannvern 100 år s. 16 23

Sluttstrek for SMÅTANN s. 2 4 Tannpleierutdanning i Hedmark s. 6 7 Norsk Tannvern 100 år s. 16 23 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2011 Årgang 94 Sluttstrek for SMÅTANN s. 2 4 Tannpleierutdanning i Hedmark s. 6 7 Norsk Tannvern 100 år s. 16 23 Sluttstrek for SMÅTANN: Viktig å fokusere på foreldreholdninger

Detaljer

Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor?

Tannlegen spør, trygden svarer. Medlemsmøte tirsdag 24. mai kl 17:00 Inger Lise Mathiesen Nina Støveren Hals. Hvor? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 4 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 12. april 2011 10 Forbrukerrådets test av tannlegekvalitet 13 TSE vinter/vår 2011 14 Årskursus i København

Detaljer