Foredrag fredag 11. oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foredrag fredag 11. oktober"

Transkript

1 Foredrag fredag 11. oktober SONJA HENIESALEN NTFs informasjonsmøte Program for møtet trykkes i NTFs Tidende nr. 12/02. Fredag kl OLYMPIASALEN Erosive tooth wear: Diagnosis, riskfactors and preventions Erosive tooth wear is an emerging problem. The diagnosis, case history taking and the possible risk factors are sometimes difficult to achieve. The lecture will focus on these points in order to give the audience help to deal with patients with erosion. Adrian Lussi Professor, Dental School, University of Bern, Switzerland Fredag kl Future trends in dentistry: Profitable preventive dentistry The objective of this session will be to question conventional dentistry where we remove microorganisms within carious lesions by «amputation». An evidence based, clinically proven method using Ozone to reverse pit and fissure caries, as well as root caries, in an application time as low as 10 seconds, will be presented. The «filling» is natural remineralisation delivered by «Nature». The symbiotic benefits of using the HealOzone unit along with the DIAGNOdent will be demonstrated on a patient. Data from 10 centers carrying out applied clinical research in this novel conservative pharmaceutical approach to the management of caries will be discussed. Edward Lynch Professor, School of Clinical Dentistry, Belfast, Ireland Fredag kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR 10

2 FILM /KUNSTSALEN Periodonti Prosedyrer for systematisk periodontal behandling. Hva er egentlig en systematisk periodontal behandling? Hvilke elementer må inngå for at behandlingen kan kalles systematisk? I forskriften om refusjon finner vi flere begreper som kan trenge nærmere presisering. Hva betyr det for behandlingen at utgifter ikke dekkes for mer enn én gangs behandling i samme område? Et nytt begrep er «behandlingsserie». Hva menes med det? Disse og flere andre spørsmål vil bli drøftet. Hans R. Preus Professor, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl Noen «nye» risikofaktorer for periodontitt Periodontittpasienter er en heterogen og sammensatt gruppe, noe som avspeiler seg i sykdommens komplekse og sammensatte årsaksforhold. De fleste periodontittpasienter har en moderat sykdomsdisposisjon, mens en liten gruppe har høyere mottakelighet og fremviser et hurtigere sykdomsforløp. Foredraget vil fokusere på noen genetiske og ervervede risikofaktorer som kan ha betydning for sykdomsforløpet ved periodontitt. Svein Steinsvoll Postdoc. stipendiat, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl Periapical pain and problems Målet for sekvensen er å belyse hvordan vi kan kjenne igjen og forebygge kliniske reaksjoner på endodontisk behandling, både under behandlingen og ved komplikasjoner som opptrer senere. Moderator: Dag Ørstavik Seniorforsker, NIOM, Oslo Fredag kl Causes, prevention and treatment of endodontic flare-ups Flare-ups after root canal treatment, while unavoidable in some cases, can in most instances be avoided if the practitioner uses a biologically sound endodontic technique. This talk will present the theoretical causes of endodontic flare-ups. Based on these causes, a prevention protocol will be proposed and backed up scientifically that will ensure an extremely low flare-up rate. In addition an effective treatment strategy when flare-ups do occur is essential. The treatment of flare-ups after treatment of vital vs. non-vital teeth will be presented. Martin Trope Professor, University of North Carolina at Chapel Hill, USA Fredag kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR

3 Management of posttreatment disease (treatment failure) Revisjonsbehandling og kirurgisk endodonti er tradisjonelle problemområder i praksis. Vi får en gjennomgang av diagnostikk, kasusseleksjon, behandlingsvalg og eksempler på problemløsning av ulike kasus. Foredraget holdes på engelsk. Shimon Friedman Professor, Faculty of Dentistry, University of Toronto, Canada Fredag kl SPEKTRUM AMFI Små tenner Norsk Tannverns rolle i Norge i dag Norsk Tannvern er representant for «Det frivillige Norge», også kalt den 3. sektor. Organisasjonen har en viktig rolle å spille i samarbeid med privat og offentlig sektor i tannhelsetjenesten. Norsk Tannvern kan også være brobygger mellom tannhelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Gerd Marit Brandt Tannpleier, leder i Norsk Tannvern, Oslo Fredag kl Sammen for små tenner i Akershus Med utgangspunkt i antatt forverring av tannhelsen hos femåringene ønsket Tannhelsetjenesten i Bærum et nærmere samarbeid med helsestasjonene. Helsesøstrene har et klart definert veiledningsansvar, men er de faglig sikre nok, og hvor er de faglige hull størst? Vi ønsket å finne ut noe om dette, og funnene vil bli presentert her. Nina Misvær Helsesøster/prosjektleder i Bærum Gerd Ø. Aspelund Overtannlege, Tannhelsetjenesten i Bærum Fredag kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR 10

4 Alle barn i Vestfold har rett til god tannhelse Den offentlige tannhelsetjenesten har satt i gang et prosjekt etter en svensk modell for å bedre barns tannhelse. En tar sikte på å forbedre tannhelsen med enkle midler og liten kostnad. Målet skal oppnås gjennom forpliktende avtaler med helsestasjonene. Kari Langmo Becker Ledende tannpleier, Tannhelsetjenesten i Vestfold Kari Aasan Helsesøster, Larvik Fredag kl Kvalitetskriterier för svensk barn- och ungdomstandvård Finns det en specifik barnkompetens i tandvården? Möjligheten att ge barn- och ungdomstandvården en tydlig preventiv profil genom samverkan, hälsopedagogik och tandvårdsteamets totala kompetens, kommer att diskuteras. Liksom modeller för egenkontroll och utvärdering. Göran Dahllöf Professor, Karolinska institutet, Stockholm Fredag kl Varför ökar kariesförekomsten hos barn? Vad gick fel? Under senaste decennier har vi kunnat glädja oss åt en dramatiskt förbättrad tandhälsa hos barn. Nu duggar emellertid larmrapporter om en ökande kariesförekomst allt tätare samtidigt som vissa, för tandvården ansvariga, myndigheter fortfarande redovisar ytterligare förbättrad tandhälsa. Vad är sant, vad är orsaken och hur skall vi förhålla oss? Göran Koch Professor, Odontologiska Institutionen, Jönköping Fredag Kreft i munn, hals og hode Epidemiologi Det er store internasjonale variasjoner i forekomst av kreft i munnhule og hode-halsregionen. Disse kontrastene gir muligheter for innsikter om sykdomsprosessene. Behandlingen av kreft i disse kroppsdeler kan innebære betydelig nedsatt livskvalitet. Screening for slike kreftformer kan derfor være aktuelt i områder av verden der disse kreftformene er særlig hyppige. Frøydis Langmark Instituttoverlege, Kreftregistret, Oslo Fredag kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR

5 Team Radiumhospitalet Her presenteres teamet ved Radiumhospitalet, deres arbeidsoppgaver og forskning. Foredragsholderne begrunner hvorfor odontologisk kompetanse bør være en integrert del i dagens kreftbehandling, spesielt ved hode/halskreft. Det er viktig å få sykehuspersonellet til å integrere munnen i det daglige stellet. Bivirkninger i munnhulen før, under og etter kreftbehandling kan forebygges. Hvordan gjør vi det, og med hvilke hjelpemidler? Hva med refusjon for tannbehandling hos disse pasientene? Precancerøse forandringer og tilstander i oral mucosa Hvordan håndtere pasienter med forstadier til kreft i munnhulen? Viktigheten av forebyggelse, tidlig diagnostikk og klargjøring av risikofaktorer presiseres. Hva slags behandling har vi? Av hvem og hvordan skal pasientene følges opp? Bente Brokstad Herlofson Førsteamanuensis, Radiumhospitalet og Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Hild-Ada Bakke Andersen Tannpleier, Radiumhospitalet, Oslo Fredag kl Lysaktiverte legemidler mot kreft i munn og ansikt Alle celler syntetiserer heme, selv om røde blodlegemer er spesialisert til formålet. Når heme skal dannes, lages det lysfølsomme porfyriner. Kreftcellene blir lurt til å lage for mye porfyriner. Så lyser vi på dem med sterkt, rødt lys. Da dør de. Kosmetisk er metoden uovertruffen. En salve til å behandle hudkreft på ansiktshud er vårt første produkt. Studier er også påbegynt for å se på hvordan prinsippet kan benyttes i munn, svelg, spiserør og i luftveiene. John Afseth Vice President, PhotoCure, Belgia Fredag kl CHRISTIANIASALEN En klinisk anlagt dag for tannhelseteamet Barn på klinikken 5 10 prosent av befolkningen har alvorlig tannbehandlingsangst prosent av disse oppgir negative erfaringer hos tannlegen i barnealder som årsak. Smerteopplevelse kombinert med manglende kontroll er viktigste risikofaktor. Hvordan kan tannhelsepersonell hjelpe barnet til å mestre tannbehandling og hindre utvikling av tannbehandlingsangst. Kari Gravem Kvakestad Klinikksjef, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR 10

6 En munter hverdag med kirurgisk skråblikk En hverdag i kirurgipraksis byr på mange utfordringer og mye god underholdning. Vi ser litt på pasienter med behov for enkle kirurgiske inngrep, midt mellom latter og desperasjon. Petter O. Lind Tannlege, spesialist i oral kirurgi og oral medisin, Oslo Fredag Kjeveortopedi for voksne Full behandling ved ekstraksjoner/ikke-ekstraksjoner. Kjeveortopedi i samarbeid med andre fagdisipliner slik som; kirurgi, protetikk, periodonti og endodonti. Det vil bli vist eksempler på hva som kan oppnås ved konvensjonell kjeveortopedi, samt eksempler på mer begrenset behandling med mindre apparatur og kortere behandlingstid. Espen Færøvig Instruktørtannlege, Det odontologiske fakultet, Oslo Fredag kl Nye materialer og metoder i protetikken Et potpurri av nye behandlingsmuligheter innen fagdisiplinen serveres. Presentasjonen vil streife gjennom nytt i avtrykksmatrialer, sementer, temporærmaterialer, stifter, restaureringsmaterialer og fremstillingsteknikker. Asbjørn Jokstad Førsteamanuensis, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl De ti bud: Hva du MÅ kunne i odontologisk farmakoterapi Dette er et lynkurs hvor de ti viktigste, klinisk praktiske berøringspunktene i odontologisk farmakoterapi gjennomgås. Formålet er å kalibrere tannhelsepersonellets holdning for mer korrekt bruk av legemidler samt å ta stilling til forholdsregler ved de viktigste farmakoterapirelaterte problemene i vanlig klinisk praksis. Lasse Skoglund Professor, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl Hvite smil for alle Vi opplever en økning i etterspørsel etter estetisk tannpleie. Bleking har blitt stadig mer utbredt, og utvalget av matrialer til dette formål er økende. Ved hvilke typer misfarging og til hvilke pasienter kan vi anbefale bleking? Hva kan vi regne med å oppnå, og hva skjer egentlig i tannsubstansen under blekeprosessen. Nina Rygh Thoresen Instruktørtannlege, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR

7 Moderne endodonti Nye teknologiske hjelpemidler har blitt introdusert i endodontien i de siste årene. Det er viktig at tannhelsepersonellet følger med i denne utviklingen og gjør seg kjent med nye instrumenter og teknikker. I dette foredraget presenteres nye endodontiske instrumenter, apparater og teknikker. Gilberto Debelian Instruktørtannlege, Det odontologiske fakultet, Oslo Fredag kl Når må en periodontitt behandles Det klages mer og mer på underdiagnostikk og underbehandling av periodontal sykdom. Foredraget gir kliniske tips om rasjonell diagnostikk og systematisk og enkel periodontal behandling. Dessuten omtales viktig journalføring av diagnoser, informasjon og terapi. Ivar Hoff Spesialtannlege, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Fredag kl Kjeve- og ansiktsradiologi anno 2002: Hvilke undersøkelser er aktuelle, og hvordan kan de utføres av teamet i en allmennpraksis og hos spesialist. Bjørn Mork Knutsen Spesialtannlege, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Tore A. Larheim Professor, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag OSLOSALEN En klinisk anlagt dag for tannhelseteamet Hvite smil for alle Vi opplever en økning i etterspørsel etter estetisk tannpleie. Bleking har blitt stadig mer utbredt, og utvalget av materialer til dette formål er økende. Ved hvilke typer misfarging og til hvilke pasienter kan vi anbefale bleking? Hva kan vi regne med å oppnå, og hva skjer egentlig i tannsubstansen under blekeprosessen. Nina Rygh Thoresen Instruktørtannlege, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR 10

8 Moderne endodonti Nye teknologiske hjelpemidler er blitt introdusert i endodontien i løpet av de siste årene. Det er viktig at tannhelsepersonellet følger med i denne utviklingen og gjør seg kjent med nye instrumenter og teknikker. I dette foredraget presenteres nye endodontiske instrumenter, apparater og teknikker. Gilberto Debelian Instruktørtannlege, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl Når må en periodontitt behandles? Det klages mer og mer på underdiagnostikk og underbehandling av periodontal sykdom. Foredraget gir kliniske tips om rasjonell diagnostikk og systematisk og enkel periodontal behandling. Dessuten omtales viktig journalføring av diagnoser, informasjon og terapi. Ivar Hoff Spesialtannlege, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Fredag kl Kjeve- og ansiktsradiologi anno 2002: Hvilke undersøkelser er aktuelle, og hvordan kan de utføres av teamet i en allmennpraksis og hos spesialist. Bjørn Mork Knutsen Spesialtannlege, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Tore A. Larheim Professor, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl Barn på klinikken 5 10 prosent av befolkningen har alvorlig tannbehandlingsangst prosent av disse oppgir negative erfaringer hos tannlegen i barnealder som årsak. Smerteopplevelse kombinert med manglende kontroll er viktigste risikofaktor. Hvordan kan tannhelsepersonell hjelpe barnet til å mestre tannbehandling og hindre utvikling av tannbehandlingsangst. Kari Gravem Kvakestad Klinikksjef, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl En munter hverdag med kirurgisk skråblikk En hverdag i kirurgipraksis byr på mange utfordringer og mye god underholdning. Vi ser litt på pasienter med behov for enkle kirurgiske inngrep, midt mellom latter og desperasjon. Petter O. Lind Tannlege, spesialist i oral kirurgi og oral medisin, Oslo Fredag kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR

9 Kjeveortopedi for voksne Full behandling ved ekstraksjoner/ikke ekstraksjoner. Kjeveortopedi i samarbeid med andre fagdisipliner slik som; kirurgi, protetikk, periodonti og endodonti. Det vil bli vist eksempler på hva som kan oppnås ved konvensjonell kjeveortopedi, samt eksempler på mer begrenset behandling med mindre apparatur og kortere behandlingstid. Espen Færøvig Instruktørtannlege, Det odontologiske fakultet, Oslo Fredag kl Nye materialer og metoder i protetikken Et potpurri av nye behandlingsmuligheter innen fagdisiplinen serveres. Presentasjonen vil streife gjennom nytt i avtrykksmatrialer, sementer, temporærmaterialer, stifter, restaureringsmaterialer og fremstillingsteknikker. Asbjørn Jokstad Førsteamanuensis, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl De ti bud: Hva du må kunne i odontologisk farmakoterapi Dette er et lynkurs hvor de ti viktigste, klinisk praktiske berøringspunktene i odontologisk farmakoterapi gjennomgås. Formålet er å kalibrere tannhelsepersonellets holdning for mer korrekt bruk av legemidler samt å ta stilling til forholdsregler ved de viktigste farmakoterapirelaterte problemene i vanlig klinisk praksis. Lasse Skoglund Professor, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl MUNCHSALEN Hypnose for underholdning ja? For tannbehandling nei? Til tross for at hypnosens kliniske nytteverdi er godt dokumentert, ikke minst i smertebehandling, setter norsk straffelov forbud mot at tannleger benytter seg av hypnose i sin praksis. Samtidig har norske TV-kanaler i den senere tid underholdt publikum med programmer hvor deltakerne har utfoldet seg under hypnose. Dette kan synes selvmotsigende. Spørsmålet blir derfor: Er tiden inne for å endre lovgivningen? Geir Høstmark Nilsen Professor og poliklinikksjef, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Fredag kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR 10

10 Gradvis ekskavering koncept, indikation og prognose Behandling af det dybe cariesangreb med gradvis ekskavering er ikke en ny behandling, men hvordan er den blevet udført? Hva er det behandlingsmæssige koncept der i dag kan benyttes? Er det eksempelvis vigtigt at pulpa skal trække sig tilbake, eller spiller det en mindre rolle? Hvor meget karieret væv kan man efterlade ved første ekskaverings-seance? I foredraget vil strategi fremlægges vedrørende behandlingsplanlægning af tilfælde der enten behandles med gradvis ekskavering eller hvor anden endodontisk behandling er nødvendig. Hva er prognosen for gradvis ekskavering sammenlignet med andre endodontiske behandlinger? Lars Bjørndal Lektor, Tandlægeskolen, Københavns Universitet, Danmark Fredag kl Stiftförankring början till slutet för den rotfyllda tanden? Tekniska komplikationer på stiftförsedda tänder hör till de allra vanligaste protetiska komplikationerna. Dessa komplikationer får ofta allvarliga följder för den involverade tanden och kan ibland äventyra en stor protetisk konstruktion. Frågor som kommer att belysas är bl.a. följande: Varför frakturerar rotfyllda tänder? Hur kan den rotfyllda tanden skyddas mot rotfraktur? Stift i metall, keramik eller fiberarmerad plast vad skall man välja? Annika Torbjörner Övertandläkare i oral protetik, Vänersborg, Sverige Fredag kl MUNCHSALEN SALOME En ny rotfyllingsteknikk med varm guttaperka En ny rotfyllingsteknikk presenteres. Her kombineres to eksisterende teknikker, dvs. lateral kondensering og Thermafil, som er en varm guttaperkateknikk med guttaperka rundt en stiv plastkjerne. Målet med den nye teknikken, Thermafil backfilling eller Hybrid Thermafil, er å kombinere det beste av de to teknikkene. Unni Endal Instruktørtannlege, Det odontologiske fakultet, Oslo Fredag kl Nytt om medikamenter i endodontien Kalsiumhydroksid er et effektivt antibakterielt rotkanalmedikament i endodontien. I behandlingen av primær apikal periodontitt gir den gode resultater. I revisjonsbehandling av apikal periodontitt er prognosen likevel noe dårligere. Mer resistent mikroflora sammen med inaktivering av den DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR

11 antibakterielle effekten av kalsiumhydroksid eller andre medikamenter i rotkanalen, kan være en av årsakene til dårligere prognose. Undersøkelser viser at flere organiske og uorganiske komponenter i rotkanalen kan inaktivere de forskjellige lokale medikamenter. Isabelle Portenier Universitetsstipendiat, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Fredag kl Dårlig rygg For tannhelsepersonell er rygglidelser et velkjent fenomen. Skal vi bare akseptere at vi har ugunstige arbeidsstillinger, eller kan vi gjøre noe for å unngå plagene? Når symptomene melder seg, hva slags behandling bør vi søke? Arnt Jahr Grønstvedt Kiropraktor og tannlege Fredag kl Tobakksforebygging Tidligere i år ble det gjennomført en undersøkelse om tobakksforebygging blant norske tannleger og tannpleiere. I hvor stor grad blir pasienten spurt om røykevaner? Hva avholder tannlegen/tannpleieren fra å spørre om pasientens røykevaner? Resultatene fra røykeundersøkelsen blir presentert. Karl Erik Lund Seniorforsker, Statens Institutt for rusmiddelforskning (Sirus), Oslo Fredag kl Kronaprosjektet: Bedre tannhelse for eldre, langtidssyke og funksjonshemmede Et fireårig tannpleierprosjekt i Buskerud har vist at det er mulig å få til forpliktende samarbeid på tvers av faggrenser og forvaltningsnivåer. Satsing på opplæring, ansvarsfordeling og samarbeidsmøter mellom tannhelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten har ført til bedring i tann- og munnhelsen hos «gruppe c»-pasienter. Prosjektet er tildelt Zendiumprisen i 1999 og «Det nytter»-prisen i Eva Rydgren Krona Overtannpleier, Tannhelsetjenesten i Buskerud Fredag kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR 10

12 MUNCHSALEN VAMPYR/MADONNA Er sparing og investering vanskelig? Noen konkrete råd. Aksjemarkedende svinger mer og mer får vi inntrykk av. Mange har sett verdiene sine stige plutselig for deretter å falle kraftig. Aviser og tidsskrifter er fulle av eksperters oppfatninger om hvor «markedet går» og hva som da er lurt å foreta seg. Hva kan vi lære av vår nære fortid når vi skal vurdere hva vi bør gjøre med sparepengene våre fremover? I presentasjonen vil vi drøfte temaer knyttet til avkastning, risiko, timing, porteføljebygging og risikospredning. Det vil bli gitt konkrete råd. Jan B. Penne Administrerende direktør, DnB Investor AS Fredag kl The Wand: Computerstyrt lokalbedøvelse Computerstyrt lokalbedøvelse gjør det mulig å bedøve flere tenner med færre injeksjoner og mindre bedøvelsesmiddel. Metoden bedøver ikke lepper eller ansiktsmuskler, den er mer forutsigbar enn de tradisjonelle og gir hurtigere anestesi. Fra pasientens synsvinkel er også teknikken overlegen ettersom injeksjonene gir en betydelig mindre opplevelse av smerte Göran Dahllöf Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige Fredag kl NTI bittskinnen NTI er en ny og revolusjonerende teknikk som erstatter den tradisjonelle bittskinnen. NTI-skinnen er på kort tid blitt en suksess, og tilbakemeldingene om gode resultater er et faktum. Som kliniker sparer du tid ved å produsere NTI-skinnen på bare 30 minutter. Pasientene synes bruken og komforten av skinnen er helt overlegen. Leif Nordvall Tannlege, Sverige Fredag kl NTFs gjensidige sykeavbruddskasse Generalforsamling Ansvarlig: Knut Kjølstad, advokat i NTF, Oslo Fredag kl DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR

13 MØTEROM 301 Norsk Odontologihistorisk Forening Tandlæger, Tandlægerinder og Damer i Faget I 1884 ble Den norske Tandlægeforening stiftet. Norsk Kvindesagsforening ble stiftet samtidig og Stortinget vedtok at kvinner fikk adgang til å studere ved Det kgl. Fredriks Universitet. Foredraget tar utgangspunkt i de tre hendelsene i det norske samfunnet og drøfter utviklingen etterpå. Berit Heløe Tannlege, Oslo Fredag kl Omvisning i De odontlogiske samlinger Kl Oppmøte ved inngangen til Radisson SAS Plaza Hotel for å delta på omvisning i De odontologiske samlinger, Geitmyrsveien 71. Omvisningen starter kl Generalforsamling i NOF Ansvarlig: Astrid Fredlund, tannlege, Trondheim Fredag kl MØTEROM 303 Norsk spesialistforening i pedodonti Generalforsamling Ansvarlig: Audun Attramadal, professor emeritus, Oslo Fredag kl KVALITET FOR HVER KRONE "Arbeidene er bedre enn gjennomsnittet, og prisene upåklagelige. Dette sammen med god leveringsdyktighet og personlig service, gjør produktene pålitelige for både pasient og tannlege. Jeg deler gjerne disse erfaringene med mine kollegaer." VI SES PÅ LANDSMØTE I OSLO OKT. Tannlege Carl Henrik Gullaksen Dentrade as, boks 1076, 3001 Drammen. Tel: Fax DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2002; 112 NR 10

Foredrag torsdag 14. oktober

Foredrag torsdag 14. oktober Foredrag torsdag 14. oktober ÅPNING Åpning av NTFs landsmøte og Nordental 2004 Åpningstale NTFs president Carl Christian Blich Kunstnerisk innslag Ingrid Bjørnov Prisutdelinger Over til fagprogrammet Leder

Detaljer

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 11.mars Unni Endal Endodonti 9:30 Frammøte 10:00-10:45 Kurs «Endodonti» (1)

Detaljer

Foredrag torsdag 13. oktober

Foredrag torsdag 13. oktober Foredrag torsdag 13. oktober ÅPNING Åpning av NTFs landsmøte og Nordental 2011 Truls Chr. Breyholtz Gunnar Lyngstad Jan Eggum Velkommen til Bergen Formann i Bergen Tannlegeforening Truls Chr. Breyholtz

Detaljer

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter Historikk Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter TkNN etablert i 2003 TANN-bygget i 2007 Spesialisttilbud Spesialistutdanning Rådgivning/utdanning

Detaljer

Universitetet i Bergen Odontologisk fakultet

Universitetet i Bergen Odontologisk fakultet Universitetet i Bergen Odontologisk fakultet Fellesbygget: Tannpleierutdanningen Biomaterialer/Bivirkningsgruppen Odontologi PKI Allt är inte karies Innkallingsintervaller Magne Raadal, Odontologisk institutt

Detaljer

Tannslitasje, hva gjør vi? Kursgiver Overtandlæge Ulla Pallesen, Tandlægeskolen i København, Danmark. Målgruppe Tannleger.

Tannslitasje, hva gjør vi? Kursgiver Overtandlæge Ulla Pallesen, Tandlægeskolen i København, Danmark. Målgruppe Tannleger. L OKALFORENINGENES KURS Aust-Agder Tannlegeforening Tannlege- Akutt tannbehandling e Tannlegene Kari Myhr og Ingard Pangård, Oslo Kommunale tannpleie Arendal Torsdag 10. februar 2005 kl. 1300 1800 Fastsettes

Detaljer

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL

TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2015 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL TAKSTAR FOR BEHANDLING AV BETALANDE KLIENTELL I DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA

Detaljer

Bergen Tannlegeforening

Bergen Tannlegeforening LOKALFORENINGENES KURS Aust-Agder 304 21 11 TSE - Modul 1 Oral medisin & Gerodontologi Første samling: 30. og 31. januar 2004 Andre samling: 1. og 2. april 2004 For nærmere informasjon, se side 677. Vestlandsmøtet

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening

Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Utfordringer i Telemark Terje Fredriksen Leder Telemark Tannlegeforening Telemark Tannlegeforening Lokalforening av NTF. Representerer nesten alle offentlige og private tannleger og spesialister i fylket.

Detaljer

Bergen Tannlegeforening

Bergen Tannlegeforening L OKALE KURS Aust-Agder 402 21 03 Traumer mot tenner og deres støttevev Bergen 402 02 06 Kollapstilstander i tannlegepraksis hva gjør vi Haugaland 402 04 04 Orale manifestasjoner av systemiske sykdommer

Detaljer

A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015

A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015 2015 A. GENERELLE TJENESTER - 000 Takst Tekst Trygdetakst 2015 2015 stk 2015 time 1 Undersøkelse hos almenpraktiserende tannlege og hos tannpleier 545 545 1.640 2 Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist

Detaljer

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi.

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi 6 semester Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Strategi nr 1: Journalføring må skje i henhold til lover og regler Strategi

Detaljer

Regler for spesialistutdanning av tannleger

Regler for spesialistutdanning av tannleger Regler for spesialistutdanning av tannleger Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 19.12.2008 1. Formelt grunnlag. 3 2. Den norske tannlegeforenings spesialistkomité 3 3. Generelle regler. 3 3.1 Rett

Detaljer

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Kristiansand, 10. juni 2015 Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Interpellasjon i Stortinget 7. mai 1998 Jon Alvheim: Stortinget ber Regjeringen vurdere å fremme forslag for Stortinget om opprettelse

Detaljer

Karies-epidemiologi. Hva er epidemiologi? Sykdommer i befolkninger Helse i befolkninger. Hvorfor epidemiologi? wutbredelse av:

Karies-epidemiologi. Hva er epidemiologi? Sykdommer i befolkninger Helse i befolkninger. Hvorfor epidemiologi? wutbredelse av: Karies-epidemiologi 6 semester Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Hva er epidemiologi? wutbredelse av: Sykdommer i befolkninger Helse i befolkninger widentifisering av

Detaljer

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2013 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling nr.

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2013 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling nr. TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2013 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling honorar nr. Lav Normal Høy kr./time Honorar Refusjon Egenandel

Detaljer

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3 Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

Rogaland Tannlegeforening

Rogaland Tannlegeforening L OKALFORENINGENES KURS Rogaland Tannlegeforening Novemberkurs Kompositt anno 2005 Periodonti for tannhelsesekretærer Tsunamien ett år etter e Ulla Pallesen, overtannlege Tannlegehøyskolen, København Universitet

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA

TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA TAKSTER FOR TANNHELSTJENESTEN I FINNMARK GJELDENDE FRA 01.01.2015 Finnmark fylkets takster Trygdens takster Time GR.D Takst Tjeneste/behandling honorar nr. Lav Normal Høy kr./time Honorar Refusjon Egenandel

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Foredrag lørdag 15. oktober

Foredrag lørdag 15. oktober Foredrag lørdag 15. oktober Nytt om ansiktssmerter «Neuralgia Inducing Cavitational Osteonecrosis»- NICO-lesjon, er det årsak til kronisk smerte i ansiktsregionen? Sekvensleder: Nina Wiencke Gerner Kroniske

Detaljer

EHLERS-DANLOS SYNDROM (EDS) OG ORAL HELSE

EHLERS-DANLOS SYNDROM (EDS) OG ORAL HELSE EHLERS-DANLOS SYNDROM (EDS) OG ORAL HELSE EN VEILEDER Dette er en veileder for tannleger og tannpleiere som har pasienter med Ehlers-Danlos syndrom (EDS). Det er forsøkt å begrense bruk av faguttrykk slik

Detaljer

www.tannlegetidende.no

www.tannlegetidende.no R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Sandefjord Utadvendt, seriøs og kvalitetsbevisst tannlege søkes til vår veletablerte, moderne og travle praksis med svært varierte behandlinger. Vi tilbyr et bredt fagmiljø

Detaljer

ENDODONTISK OG RESTORATIV PROGNOSE

ENDODONTISK OG RESTORATIV PROGNOSE ENDODONTISK OG RESTORATIV PROGNOSE Faktorer som påvirker p prognosen: Preoperative Operative Postoperative Alder Preoperative faktorer Ingen betydning Helse Ingen betydning Kjønn Ingen betydning Rotkanalmorfologi

Detaljer

Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter

Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter Metoderapport for prosedyre for munnstell til voksne, palliative pasienter 1. Overordnet mål for prosedyren: Å sikre at pasienter i palliativ fase bevarer god munnhelse, gjennom systematisk observasjon

Detaljer

Bergen - Norge. Odontologisk smärta. Procedursmärta. rta. Universitetet i Bergen Det odontologiske fakultet. Magne Raadal, Professor, Dr.odont.

Bergen - Norge. Odontologisk smärta. Procedursmärta. rta. Universitetet i Bergen Det odontologiske fakultet. Magne Raadal, Professor, Dr.odont. Bergen - Norge Odontologisk smärta Procedursmärta rta Universitetet i Bergen Det odontologiske fakultet Magne Raadal, Professor, Dr.odont. Terminologi Vegring (Behavior management problems,bmp) = Vegring

Detaljer

Ekstraksjoner og pulpabehandling på grunn av karies i permanente tenner hos barn og unge

Ekstraksjoner og pulpabehandling på grunn av karies i permanente tenner hos barn og unge F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: 228 32 Nina J. Wang og Jan Th. Schiøth Ekstraksjoner og pulpabehandling på grunn av karies i permanente tenner hos barn og unge Omfang og årsaker Hensikten

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Tannhelsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at

Detaljer

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012

Sør-Varanger kommune Forprosjekt januar 2012 Sør-Varanger kommune en grensesprengende kommune Forprosjekt januar 2012 Munn- og Tannhelse Helsefremmende og forebyggende tiltak i hjemmetjenesten Forord Dette er et forprosjekt til Tannhelse Helsefremmende

Detaljer

ROGALAND TANNLEGEFORENING

ROGALAND TANNLEGEFORENING ROGALAND TANNLEGEFORENING Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 6-2015 Leder Side 3 September kurs Side 4 Side 3 Side 4 ROGALAND TANNLEGEFORENING Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 6-2015 Leder

Detaljer

Foredrag lørdag 12. oktober

Foredrag lørdag 12. oktober Foredrag lørdag 12. oktober OLYMPIASALEN Genanse og verdighet på tannlegekontoret Manglende følelsesmessige evner hos ledere øker faren for konflikter, utbrenthet og stress. Hvordan kan vi være medmennesker

Detaljer

SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14. Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik

SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14. Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik SYKE BARN FRISKE TENNER BARN PÅ SYKEHUS 16.06.14 Sykepleier Anne Marthe Peveri Tannpleier Eline Juel Bjørkevik Sykehusprosjektet 2010-2012 SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM BARNEAVDELINGEN OG HABILITERINGSSENTERET

Detaljer

V.3.0. Moduloversikt. Norsk

V.3.0. Moduloversikt. Norsk V.3.0 Moduloversikt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse: 2 Faglige moduler: After: 3 Bleking: 3 Broer: 4 Børsteskader: 4 Dårlig ånde: 5 Gingivitt: 5 Graviditet og munnhygiene: 6 Graviditet og

Detaljer

CE merking. DoxaDent pillen hvor ble den av? Hva legger vi vekt på ved valg av fyllingsmateriale? Klinisk studie om DoxaDent

CE merking. DoxaDent pillen hvor ble den av? Hva legger vi vekt på ved valg av fyllingsmateriale? Klinisk studie om DoxaDent Ivar Espelid, Universitetet i Oslo DoxaDent pillen hvor ble den av? Dagbladet 20.12.2000 Hva legger vi vekt på ved valg av fyllingsmateriale? NFPseminaret i Molde 10. 11. november 2005 "Den keramiska fyllningen

Detaljer

Foredrag torsdag 13. oktober

Foredrag torsdag 13. oktober Foredrag torsdag 13. oktober ÅPNING Åpning av NTFs landsmøte og Nordental 2005 Åpningstale NTFs president Carl Christian Blich Kunstnerisk innslag Heine Totland Gisle Børge Styve Prisutdelinger Over til

Detaljer

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149 R UBRIKKANNONSER Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149 Assistenttannlege, Grimstad Skjærgårdstannlegene DA i Grimstad v/tannlegene Svein Leikanger og Lars Jomås søker

Detaljer

Hur ofta skall barnen komma til tandläkaren? Barntandvårdsdagar Linköping 24 og 25 september 2004

Hur ofta skall barnen komma til tandläkaren? Barntandvårdsdagar Linköping 24 og 25 september 2004 Hur ofta skall barnen komma til tandläkaren? Barntandvårdsdagar Linköping 24 og 25 september 2004 Behandlingsintervallens längd? University of Oslo Førsteamanuensis, dr. odont. Nina J. Wang Universitetet

Detaljer

For ikke-boende er prisene for dagmøtepakke (lunsj og kaffepauser) kr 250,- og kr 375,- for middagsbuffet.

For ikke-boende er prisene for dagmøtepakke (lunsj og kaffepauser) kr 250,- og kr 375,- for middagsbuffet. PRISER Kursavgift: Tannleger kr 1300,- Tannteknikere kr 1000,- Tannpleiere/tannhelsesekretærer kr 700,- Tillegg ved påmelding etter 25. april kr 200,- Hotellpriser pr. døgn med full pensjon: 1 døgn 2 døgn

Detaljer

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste?

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Pål Barkvoll, professor dr.odont. (oral kirurgi og oral medisin) Dekan Det odontologiske fakultet,

Detaljer

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Samfunnsodontologisk forum i Molde 5. juni 2008 Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Gjør r vi tingene slik vi alltid har gjort dem,

Detaljer

Bakgrunn for veilederen

Bakgrunn for veilederen Bakgrunn for veilederen Stortingsmelding 35 (2006-2007) - Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - Framtidas tannhelsetjenester Endringene i trygdereglene fra 1. Januar 2008 Forbrukerrådet Det

Detaljer

Utviklingstrekk i tannhelsetjenesten

Utviklingstrekk i tannhelsetjenesten Utviklingstrekk i tannhelsetjenesten Næringspolitisk Forum - September 2010 Konst. generalsekretær Dag Erlend Reite Den norske tannlegeforening Hva innlegget tar sikte på Presentere enkeltfakta om utvikling

Detaljer

ROGALAND TANNLEGEFORENING

ROGALAND TANNLEGEFORENING ROGALAND TANNLEGEFORENING Medlemsblad for Rogaland Tannlegeforening 1-2016 Leder Side 3 Trygdekurs Side 4 Kursoversikt 2016 21.01.2016 «Å bli mitt beste jeg» hva, hvorfor, hvordan? Foredragsholder: Trond

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Prosjektleder Helge Mjøen Bakgrunn/ erfaring: - Senior rådgiver strategi og ledelse - Arbeidet med utvikling av kommuner og helseforetak - Master

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander.

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. MASTEROPPGAVE Munn & Helse Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. Annelin Austrheim Stødle, Anne-Marte Stemland, Kari Torsvik Steinsvåg

Detaljer

Målgruppe Tannpleiere og tannhelsesekretærer

Målgruppe Tannpleiere og tannhelsesekretærer FAGNEVNDENS KURS 404 00 01 404 00 02 Rehabilitering av nedslitte bitt Lokalanestesi for tannpleiere og tannhelsesekretærer Spesialtannlege i protetikk Harald Gjengedal, Bergen Mange unge har en livsstil

Detaljer

Hvordan opprettholde god oral helse gjennom hele livet? Clarion Hotel Oslo Airport 20.09.2013

Hvordan opprettholde god oral helse gjennom hele livet? Clarion Hotel Oslo Airport 20.09.2013 Hvordan opprettholde god oral helse gjennom hele livet? Clarion Hotel Oslo Airport 20.09.2013 Rigmor Moe Folkehelsekoordinator, tannhelsetjenesten i Akershus Dagens tema: Tannhelse for ulike aldersgrupper

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

Smerte hos barn. Tannbehandling og smertefulle prosedyrer. Lars Ulvestad tannlege

Smerte hos barn. Tannbehandling og smertefulle prosedyrer. Lars Ulvestad tannlege Smerte hos barn Tannbehandling og smertefulle prosedyrer Lars Ulvestad tannlege Dentale plager er ikke av ny dato behandlingen av tannsmerter er også en historie om smerter Lystgass Wells 1844 - tanntrekking

Detaljer

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER. Assistenttannlege + tannpleier Søkes til travel praksis. Godt pasientgrunnlag.

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER. Assistenttannlege + tannpleier Søkes til travel praksis. Godt pasientgrunnlag. R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Assistenttannlege + tannpleier Søkes til travel praksis. Godt pasientgrunnlag. Henv. tlf. 75 13 17 88. Faks 75 13 17 89. Assistenttannlege Oslo søkes Grunnet svangerskapspermisjon

Detaljer

Tannlegeforeningens 862 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 12

Tannlegeforeningens 862 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 12 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av seks fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

Kariesbehandling i 2011. En ny måte å tenke på?

Kariesbehandling i 2011. En ny måte å tenke på? Kariesbehandling i 2011. En ny måte å tenke på? Professor emeritus Magne Raadal Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo 1966 Nytt odontologibygg, Universitetet i Bergen og DOT Hordaland 2012 Hva

Detaljer

Foredrag torsdag 10. oktober

Foredrag torsdag 10. oktober Foredrag torsdag 10. oktober SONJA HENIESALEN Åpning av NTFs landsmøte og Nordental 2002 Åpningstale NTFs president Carl Christian Blich Kunstneriske innslag Leif Linge, Steinar Ofsdal og Kjetil Skaslien

Detaljer

Takstnr. Tjenester. 1 Konsultasjon/undersøkelser samlet 970 enkel 490

Takstnr. Tjenester. 1 Konsultasjon/undersøkelser samlet 970 enkel 490 Takstnr Tjenester 1 Konsultasjon/undersøkelser samlet 970 enkel 490 4 Enkel etterkontrol etter kirurgiske inngrep, 340 periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser 5 Omfattende etterkontrol etter

Detaljer

Evidens-basert medisin applisert på.

Evidens-basert medisin applisert på. Evidens-basert medisin applisert på. laserbleking Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Selv om man kan betegne seg som en faglig dyktig tannlege er det til enhver tid en

Detaljer

Kjære praksiseier og kollega

Kjære praksiseier og kollega Kjære praksiseier og kollega Ønsker du at din praksis skal være rustet for fremtiden? Utviklingen i samfunnet går bare fortere og fortere. Meld deg på PraksieierforeningenSPAs årsmøte og få med deg hvordan

Detaljer

Målgruppe Tannleger. Tid Mandag 8. januar 2007, kl. 0900 1600. Sted Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsg. 11, Oslo

Målgruppe Tannleger. Tid Mandag 8. januar 2007, kl. 0900 1600. Sted Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsg. 11, Oslo J ANUARKURSENE 2007 407 00 01 Vägen till bättre kompositfyllningar - ett kurs om materialen och metoderna 407 00 02 Tannbehandling av av rusmisbrukere rusmis Tannlege, dr.odont. Thomas Jacobsen, Sverige

Detaljer

Tannlegeforeningens 388 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 6

Tannlegeforeningens 388 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 6 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av fem fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

STILLING LEDIG. Den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland R UBRIKKANNONSER

STILLING LEDIG. Den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Sørlandet/Tvedestrand Assistenttannlege søkes til ledig stilling fra 1. juni 2005. Kan tiltre stilling august 2005. Vi er to tannleger og en tannpleier. Vi har en travel

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen

Oppfølgingskonferanse Risikoutsatte barn og deres familier 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar. Få munnen tilbake til kroppen Oppfølgingskonferanse 17. januar 2007 Victoria Hotell Hamar Få munnen tilbake til kroppen Rådgiver Arnhild Sunde Seim og ledende tannpleier Hilde Søberg Tannhelsetjenesten i Hedmark Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

Takstar/prisar for vaksne

Takstar/prisar for vaksne http://www.hordaland.no/hordaland-fylkeskommune/tannhelse/takstar--prisar/takstarprisar-for-vaksne/ Skriv ut Takstar/prisar for vaksne Takstar/prisar for vaksne betalande i Tannhelsetenesta i Hordaland

Detaljer

Lørdag 18. oktober Lørdag 18. oktober

Lørdag 18. oktober Lørdag 18. oktober 1000-1230 Hvordan går det med plastfyllningar I kindtänder? Thomas Jacobsen Reparasjoner kontra utvidelse av fyllinger Jon E. Dahl 0930-1125 Halitose Alex Young Vik Peter Lingström 0930-1000 1005-1035

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Tannlegeforeningens 804 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2011; 121 NR 12

Tannlegeforeningens 804 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2011; 121 NR 12 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av seks fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

Prader-Willi syndrom (PWS) og tannhelse

Prader-Willi syndrom (PWS) og tannhelse Prader-Willi syndrom (PWS) og tannhelse Rønnaug Sæves Lovisenberg Diakonale sykehus Oslo. Lillehammer 3 november 2011. side 1 PWS - historikk Beskrevet første gang i 1956 av Prader-Labhart- Willi Kasus-rapporter

Detaljer

Tannlegeforeningens 424 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 6

Tannlegeforeningens 424 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 6 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av seks fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

Den moderne tannhelsesekretær en ressurs for tannklinikken

Den moderne tannhelsesekretær en ressurs for tannklinikken 40 300 02 SENTRALE KURS Den moderne tannhelsesekretær en ressurs for tannklinikken dæmoner, en vandrende livmoder, Guds vrede, hekseri, hysteri, nervesvækkelse og meget andet. Trods århundreders intensiv

Detaljer

Tannlegeforeningens 740 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2005; 115 NR 12

Tannlegeforeningens 740 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2005; 115 NR 12 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av fem fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

Hovedutfordringer og strategiske satsinger

Hovedutfordringer og strategiske satsinger Besøksadresse: Postadresse: Kontakt: Sørlandet sykehus Sørlandet sykehus Tlf: 37 07 53 00 Sykehusveien 1 Postboks 783 Stoa Hjemmeside: Arendal 4809 Arendal www.tksor.no Hovedutfordringer og strategiske

Detaljer

Lav 515,00 775,00 875,00 1235,00 5410,00. Broledd, Bropilar, Ekstraksjon, Endodonti, Implantat, Krone, Midlertidig krone, Protese, Trai 1 5500,00

Lav 515,00 775,00 875,00 1235,00 5410,00. Broledd, Bropilar, Ekstraksjon, Endodonti, Implantat, Krone, Midlertidig krone, Protese, Trai 1 5500,00 20 Preparering og fylling, fl ate (kl l.lil.v) 55,00 585,00 202 Preparering og fylling, 2 fl 775,00 875,00 980,00 Preparering og fylling, 3 eller fl ere fl Preparering og fylling, eller fl ere fl 875,00

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endring i Folketrygden - Stønad til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier

Høringsuttalelse til forslag til endring i Folketrygden - Stønad til undersøkelse og behandling for sykdom hos tannpleier Arkivsak-dok. 201106028-2 Arkivkode ---/G40/&13 Saksbehandler Tone Hustad Furst Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse (fra 26.10.2011) 06.02.2012 2/12 Høringsuttalelse til forslag til

Detaljer

Foredrag lørdag 18. oktober

Foredrag lørdag 18. oktober Foredrag lørdag 18. oktober Patologiforståelse og evidens af dyb cariesbehandling Sekvensleder: Ulf Örtengren En forståelse af cariespatologi er en vigtig nøgle til at designe et behandlingsconcept omkring

Detaljer

NR. 4 / 2013. God Jul og Godt Nytt År!

NR. 4 / 2013. God Jul og Godt Nytt År! NR. 4 / 2013 God Jul og Godt Nytt År! Vi har mer en 20 ansatte på Østlandet som ønsker deg som kunde! Kvalitet hele veien......det merkes! Totalleverandør av teknisk utstyr, journalsystem, service og praksisplanlegging.

Detaljer

Foredrag torsdag 15. oktober

Foredrag torsdag 15. oktober Foredrag torsdag 15. oktober ÅPNING Åpning av NTFs landsmøte og Nordental 2009 Åpningstale NTFs president, Gunnar Lyngstad Kunstneriske innslag Øystein Wiik Prisutdelinger Gunnar Lyngstad Inger-Johanne

Detaljer

Epidemiologiske prosjekt. Pilotstudie knuttet til forskningsnettverk. Foto: Kerstin Sjöquist

Epidemiologiske prosjekt. Pilotstudie knuttet til forskningsnettverk. Foto: Kerstin Sjöquist Epidemiologiske prosjekt Pilotstudie knuttet til forskningsnettverk Foto: Kerstin Sjöquist Epidemiologi Tannhelse i Nord «Tromstannen» (Finnmark) (Troms fylkeskommune) Et i planleggingsfase (Tromsøundersøkelsen,

Detaljer

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Interessekonflikter.. Ansvar for kreftstrategiområdet i Helsedirektoratet Medlem i Nasjonalt

Detaljer

TANNHELSE ER OGSÅ HELSE

TANNHELSE ER OGSÅ HELSE FFOs notat om tannhelse TANNHELSE ER OGSÅ HELSE Politisk notat nr. 01/15 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Det er ikke lett. Jeg vil i hvert fall ikke prioritere meg selv i forhold til ting som ungene

Detaljer

Smerte og palliasjon I, Videreutdanning MDV6010

Smerte og palliasjon I, Videreutdanning MDV6010 Smerte og palliasjon I, Videreutdanning MDV6010 Mandag 05.01.15 09.00 09.15: Velkommen. Kari Hanne Gjeilo og Petter Borchgrevink 09.15 10.00: Introduksjon til smertefysiologi. Astrid Woodhouse 10.15 11.00:

Detaljer

Tannlegeforeningens 424 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2014; 124 NR 5

Tannlegeforeningens 424 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2014; 124 NR 5 Tannlegeforeningens Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av åtte fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Detaljer

Eurodent. Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016. Protetikk

Eurodent. Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016. Protetikk Eurodent Prisliste Eurodent 1. jan 2015 1. jan 2016 1-1 Første konsultasjon, ny pasient, inkludert første OPG kr 770 1-2 Recall fast pasient, årlig sjekk med tannpleier, rens og 2 røntgen kr 770 1-3 Undersøkelse,

Detaljer

Sekundærkaries. Prevalens

Sekundærkaries. Prevalens Sekundærkaries Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Prevalens Prevalens Study Land % Klinikk Prep Antall Qvist et al., 1986 Danmark 33 Privatpraksis 2 1064 Qvist et al.,

Detaljer

Marit Slåttelid Skeie: Småbarns tannhelse fra forskning til praksis

Marit Slåttelid Skeie: Småbarns tannhelse fra forskning til praksis Marit Slåttelid Skeie: Småbarns tannhelse fra forskning til praksis Holistisk, helhetlig, er et mye brukt begrep, for eksempel, når vi definerer oral helse. Det innebærer at når det gjelder karies, at

Detaljer

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner.

Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt av undervisning, hjelpemidler og rutiner. Nedlasting av munnstellkort: http://iko.uib.no/seksjoner/gerodontologi.html Munn-og tannstell på sykehjem. -Langtidseffekt

Detaljer

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-b Undersøkelse med 2 røntgenbilder kr. 375 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege,

Detaljer

Strategiske satsinger på Helsefak

Strategiske satsinger på Helsefak Strategiske satsinger på Helsefak Sameline Grimsgaard Prodekan forskning Nasjonalt prodekanmøte 22.10.2014 Utfordringer og muligheter UTFORDRINGER Tromsø er langt nord Helsefak er sammensatt 1000 ansatte,

Detaljer

Palliativ omsorg og behandling i kommunene

Palliativ omsorg og behandling i kommunene Palliativ omsorg og behandling i kommunene Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 02.12.13 Nina Aass Seksjonsleder, professor i palliativ medisin Avdeling for kreftbehandling,

Detaljer

Epilepsi og tannhelse

Epilepsi og tannhelse S HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Spesialtannlege dr. odont Kari Stohaug,TAKO senteret

Detaljer

Prosjektleder STILLING LEDIG ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE R UBRIKKANNONSER

Prosjektleder STILLING LEDIG ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Nye Sandvika Storsenter Vi starter ny praksis med åpning ca medio nov -7. Søker en erfaren og service-innstilt kollega i full stilling. Henv. nraaum@c2i.net/ 926 33 301.

Detaljer

Palliation i en international kontekst

Palliation i en international kontekst 1 PRC European Palliative Care Research Centre Palliation i en international kontekst Hvad sker der på internationalt niveau, hvad kan vi lære af det og hvordan spiller tiltagene i Danmark sammen med de

Detaljer

ROGALAND TANNLEGEFORENING

ROGALAND TANNLEGEFORENING ROGALAND TANNLEGEFORENING Nr. 2-2010 Side 2 Kursoversikt Side 3 Leder Side 4 Invitasjon til Februarkurs Side 6 Innkalling til generalforsamling Nr. 2-2010 Redaksjonens hjørne Redaksjon: Guttorm Haug tlf.

Detaljer

J ANUARKURSENE 2010. Har du kontroll på helseskjemaet? Endodonti i hverdagen 796 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2009; 119 NR 12

J ANUARKURSENE 2010. Har du kontroll på helseskjemaet? Endodonti i hverdagen 796 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2009; 119 NR 12 J ANUARKURSENE 2010 Endodonti i hverdagen Har du kontroll på helseskjemaet? Professor Dag Ørstavik, UiO * Kasusseleksjon * Endo-perio-problematikken * Tannsprekker * Smerteproblematikk * Endodonti og odontogene

Detaljer

Radiologiseminar :CBCT i odontologien

Radiologiseminar :CBCT i odontologien Radiologiseminar :CBCT i odontologien Per Lüdemann 23.01.2012 Radiologiseminar 2012 1 Organisering helserefusjoner (HR) 23.01.2012 Radiologiseminar pl Stavanger 5 nov 2012 2011 2 Helsedirektoratet Fagorgan

Detaljer

Telemark fylkeskommunes takster for behandling av betalende klientell i den offentlige tannhelsetjenesten.

Telemark fylkeskommunes takster for behandling av betalende klientell i den offentlige tannhelsetjenesten. DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA Telemark fylkeskommunes takster for behandling av betalende klientell i den offentlige tannhelsetjenesten. 2015 Helse- og Omsorgsdepartementet har bestemt at fra 2001 skal

Detaljer