Einar O. Risas collageroman om deportasjonen av de norske jødene mangler historisk følsomhet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Einar O. Risas collageroman om deportasjonen av de norske jødene mangler historisk følsomhet."

Transkript

1 Historiemaskinen Date : 05/02/2013 Einar O. Risas collageroman om deportasjonen av de norske jødene mangler historisk følsomhet. Einar O. Risa: Maskineriet. Listene Tiden, 2012 Tidligere publisert i Vagant 4/2012 «Jeg ville ikke skrive en bok om jødene, men om maskineriet som gjorde det mulig å deportere 532 jøder fra Norge til Auschwitz», forklarte Einar O. Risa i et intervju med Stavanger Aftenblad 4. september i år. Metaforer av denne typen maskineriet er så innarbeidet i hvordan vi snakker om nazistenes forsøk på å utslette de europeiske jødene at det er lett å glemme at det dreier seg om nettopp metaforer, språklige uttrykk som skaper forbindelse mellom to forskjellige betydningsområder. Maskineriet. Listene undersøker ikke mekanikken i drosjene norsk politi rekvirerte for å bringe jøder i Oslo sentrum til Amerikalinjens kai, ei heller motorkraften til det tyske transportskipet Donau som tok dem videre til Stettin. Den 140 sider lange boka Risa har i intervjuer kalt den en roman gir oss heller et innblikk i... ja, hva gir den oss egentlig innblikk i? Hva er det Risa skriver om når han skriver om «maskineriet» som gjorde det mulig å deportere de norske jødene? Først må det bemerkes at Risa ikke skriver så forferdelig mye, i tradisjonell forstand. Han siterer og parafraserer avisartikler, gjerne fra Aftenposten, gjengir diverse dokumenter for eksempel Statspolitisjef Karl A. Marthinsens rapport «Evakuering av jøder» og oversetter andre dokumenter igjen, blant annet innkallelsespapirene til Wannsee-konferansen. Forfatteren Einar O. Risa kommer først og fremst til syne gjennom beskrivelsene av en rekke fotografier, som ikke er reprodusert i boka. Per Olov Enquists dokumentarroman Legionärerna (1968), om utleveringen av 146 baltiske soldater fra Sverige til Sovjetunionen i 1946, er et uttalt forbilde. En annen tekst det virker naturlig å sammenligne Maskineriet. Listene med, er Nicholsons Bakers sakprosabok Human Smoke (2008, på norsk i 2010, anmeldt av Anne Helene Guddal i Vagant 4/2010), som gjennom snaue 500 dokumentariske nedslag følger USAs inntreden i andre verdenskrig. Riktignok er Human Smoke langt mer omfattende enn Maskineriet. Listene, og ikke minst målbærer den et mye tydeligere resonnement, men Baker og Risa møtes i et ønske om å kartlegge aktørene bak de historiske hendelsene. Angrepet på Pearl Harbor 7. desember 1941 og jødedeportasjonene 26. november 1942 var ikke noe som bare «skjedde»: Hvem gjorde og sa hva når? Fra Risas avisartikler og dokumenter, fotografier og offentlige kunngjøringer trer det etter hvert 1 / 7

2 fram noen hovedpersoner: Heinrich Himmler, leder av SS og den øverste organisatoren av folkemordet på jødene; Albert Viljam Hagelin, innenriksminister i Quislings regjering; og Halldis Nergård Østbye, alias Irene Sverd, forfatter av Jødespørsmålets og dets løsning (1938) og i flere år redaktør av Nasjonal Samlings avis Fritt Folk. I tillegg kommer noen mer utydelige bipersoner: for eksempel Himmlers private massør, Felix Kersten, og den svenske journalisten Benkt Jerneck, som var stasjonert i Norge under krigen. Tom Egil Hverven kaller Maskineriet. Listene en «mosaikk» og spør i sin anmeldelse: «Hva er mosaikken, bakgrunnen for tilintetgjørelsen av det mosaiske trossamfunnet?» (Klassekampen, 15. september) Metaforen er uheldig, fordi den antyder at Risas roman inneholder mange små biter som til sammen danner et fullstendig bilde. Størrelsen på persongalleriet og romanens beskjedne lengde skulle være nok til å skjønne at det ikke er tilfellet. Collage synes å være en mer dekkende betegnelse. Ikke bare åpner «collage» for at bildet Maskineriet. Listene setter sammen kan være ufullstendig, men begrepet antyder også hvor vi må lete etter den litterære kvaliteten i en roman av denne typen: i utvelgelsen og sammenstillingen av de ulike dokumentariske elementene. Hva er det så Risa har plukket ut? Hva er det han vil vise oss? Et viktig moment er å rekonstruere den byråkratiske beslutningskjeden følge sporet av papirer som fører fram til 26. november 1942 og Amerikalinjens kai. Først: 22. januar 1942 kunngjøres det i Aftenposten at legitimasjonskortene til jøder skal stemples med «J». Risa kommenterer: «Maskineriet klargjøres». Så: Lørdag 24. oktober undertegnes loven som gjør det tillatt for politiet å lage lister på grunnlag av skjemaene jødene fylte ut da passene deres ble stemplet. Allerede dagen etter: iltelegram fra Statspolitisjef Karl A. Marthinsen til alle landets politikammer: «Alle mannlige personer over 15 år hvis legitimasjonskort er stemplet med J, skal arresteres uansett alder oppover, og transporteres til Kirkevegen 23, Oslo. Arrestasjonene skal skje mandag 26. oktober kl » Risa kommenterer igjen: «Maskineriet er i gang.» Og slik går det videre, med bestemmelser, instrukser, kvitteringer og rapporter. Slik ser et folkemord ut på papiret. Risas rekonstruksjon av papirsporet eller det han altså kaller «maskineriet» er unektelig et effektivt grep. Den instrumentelle fornuften i forvaltningsapparatet blottstilles (spør ikke hvorfor, konsentrer deg om hvordan), og jødeutslettelsenes moderne, byråkratiske karakter blir tydelig. Samtidig oppleves papirsporet dypt utilfredsstillende, fordi det er fanget i sin egen rasjonalitet. Det gir oss et snevert «hvordan» og ikke stort mer. Gjennom avisartiklene, fotografiene, bokutdragene og de øvrige kildetekstene får vi et og annet glimt av alt det andre som foregikk rundt «maskineriet» i krigsårene. Et grep Risa benytter seg av ved flere anledninger og med blandet resultat er å kontrastere papirsporet med mer hverdagslige tekster fra samme tidsperiode. Et rimelig vellykket eksempel er Risas klipp fra Aftenpostens seksjon for «underholdning, kunngjøringer, meldinger» 22. januar 1942: [P]å Ullevål kino begynner Bra mennesker med Sonja Wigert og Georg Løkkeberg klokken 19.00, Konsertbyrået arrangerer foredrag fredag klokken i Aulaen, første og andre foredrag er utsolgt, nå skal Tvedt-Raabe holde sitt tredje foredrag med tittelen «Atter Sol og Sommer», fra Telemarks bygder til Trollheimens tinder, foredrag med ca. 200 lysbilder vesentlig i naturlige farver, på Eldorado er det matiné arrangert av Hans 2 / 7

3 Erichsen, landskonkurranse på munnspill, søndag klokken Personalet på Ritz restaurant takker for nyttårsgratiale, og A/S Reginol annonserer at alle «slags brukte oljer mottas til regenerering», før vi så midt inni alt det som for ettertiden fremstår som trivialiteter får kunngjøringen fra Politidepartementet om at alle jøder skal ha en «J» stemplet i passet og den utførlige redegjørelsen for hvem som regnes for jøde. Avisklippet forteller oss ikke bare noe om hvordan deportasjonsforberedelsene foregikk i praksis, det ansporer oss også til refleksjon over hvordan det vi ettertiden kaller historie utfolder seg midt oppi alt det andre som aldri finner veien ut av arkivene igjen. (Når det er sagt, så voldsomt overraskende er Risas grep ikke: Det brukes på baksiden av Morgenbladet hver uke.) Dessverre er det få eksempler av typen over i Maskineriet. Listene, og de som finnes, overskygges av Risas mer uvørne kryssklipping. I kapittelet «Instruks, telegram, skrivemaskin», som dreier seg om torsdag 26. november 1942, dagen for den første deportasjonen, kan vi for eksempel lese følgende avsnitt klemt mellom to telegrammer fra SS-Sturmbannführer Hellmuth Reinhard, gestaposjef i Norge: I Aftenpostens aftenutgave er Fantomet på plass, det er tre tegninger nederst på side 2, serien heter Fantomet og Baron Danton, det er dramatikk under vannet, i den første ruten er Fantomet bundet med et tau, teksten: Best som Fantomet har oppgitt alt håp, merker han noen rykk i tauet og føler at han langsomt glir nedover og forbi de farlige propellbladene. I den andre ruten henger han under propellen: Det er Sala, som ved å gi spillet noen omdreininger har senket Fantomet et godt stykke under skruen. Den tredje ruten. Propellen går rundt: Lynsnart griper han sjansen til å få manøvrert tauet mellom propellvingene, og da skruen i neste øyeblikk begynner å rotere, blir trossen skåret over som en sytråd. Fortsettes. Men ingenting om DS «Donau». At journalistene i «nyordnede» Aftenposten ikke gravde i hva som foregikk nede på havna, er vel ikke spesielt overraskende. Og hvilke erkjennelser kan vi trekke ut av at avisa denne dagen som dagen før og dagen etter, formodentlig hadde en Fantomet-stripe på trykk? Sammenstillingen synes først og fremst å være motivert av den billige kontrasten mellom «Mannen som ikke kan dø» og det faktum at av de 532 jødene ombord på Donau var det bare ni som overlevde. Risas dokumentariske framgangsmåte henter sin kraft fra vår kjennskap til historien, vi vet at det ender i Auschwitz. Men for at dokumentasjon ikke skal bli manipulasjon må kildene avleses i sine samtidige sammenhenger og ikke tilskrives en betydning fra ettertidens privilegerte ståsted. Når Risa her dumper trekvart århundre med kunnskap på «Ånden som går» og samtidig anklagende påpeker «Men ingenting om DS 'Donau'» vitner det om manglende historisk følsomhet og en ikke ubetydelig vilje til melodrama. 3 / 7

4 I et portrett av Hilary Mantel, som i høst vant Booker-prisen for den historiske romanen Bring Up the Bodies, formulerer The New Yorkers Larissa Macfaquhar (15. oktober) utfordringen Mantel står overfor når hun henter sin karakterer og historier fra fortida på denne måten: So much of fiction is a matter of trying to force uncertainty and freedom into a process that is in fact entirely determined by choice or events. When she is writing historical fiction, she knows what will happen and can do nothing about it, but she must try to imagine the events as if the outcome were not yet fixed, from the perspective of the characters, who are moving forward in ignorance. This is not just an emotional business of entering the characters point of view; it is also a matter of remembering that at every point things could have been different. What she, the author, knows is history, not fate. Selv om Risa bygger sin roman av dokumenter, heller enn å dikte liv i historiske personer innenfor en tradisjonell, psykologisk-realistisk fortelling, gjelder det samme prinsippet: Vi kjenner historiens gang, ikke skjebnens styrelser. I Maskineriet. Listene får man inntrykk av at Risa har latt seg forføre av sin egen metafor for organiseringen av jødedeportasjonene «maskineriet» som viljeløst jobber mot et på forhånd gitt mål og opphøyet den til en fortolkningsnøkkel for historien som sådan. Etter dokumentene fra Wannsee-konferansen, et hemmelig møte i en villa utenfor Berlin 20. januar 1942 hvor «den endelige løsningen» ble formalisert, leser vi for eksempel følgende: I Aftenposten nevnes Wannsee bare én gang i 1942, en liten notis som forteller at det skal avholdes trelandskamp i seiling mellom Tyskland, Italia og Ungarn på sjøen. Tre spalter til høyre er det en annonse med tegning, en soldat med SS-runer på hjelmen og en ung, blond mann, de håndhilser: Med Waffen-SS og Den Norske Legion mot den felles fiende. Mot bolsjevismen. Gjør også du din plikt. Meld deg til nærmeste politimyndighet. En villa i Wannsee, det var fortsettelsen. Hva vil Risa med dette? At et hemmelig møte på øverste nivå i Det tredje riket ikke refereres i en norsk avis bør ikke forundre oss, og det forundrer neppe Risa heller. (Vi får vel også anta at det ikke er avisas sparsomme dekning av seilsporten i Wannsee-området bare én notis i løpet av et helt år!? forfatteren vil ta et oppgjør med.) Hva skal vi så tro om at den ene forekomsten av ordet «Wannsee» i Aftenpostens 1942-årgang står på samme side som en verveannonse for Waffen-SS? Det er en historisk tilfeldighet som Risa ved å løfte fram og kommentere opphøyer til et tegn, et forvarsel om katastrofen vi vet skal komme: historiens gang forandret til «maskineriets» taktfaste dur. (I det ovennevnte klippet fra Aftenpostens seksjon for underholdning og meldinger klarer ikke Risa å la være å kommentere dateringen til Politidepartementets kunngjøring: «Det er samme dag som Wannsee-konferansen avholdes rett utenfor Berlin.») Risa må ha innsett at «maskineriet» hans er for anonymt og abstrakt eller rent ut mystisk til å 4 / 7

5 bære en roman alene, for han bruker en del plass på å skissere biografiene til ideologen Halldis Nergård Østbye og Quislings innenriksminister, Albert Viljam Hagelin, og ikke minst Heinrich Himmler. I passasjene om Himmler aner vi det som er kjernespørsmålet i nær sagt alle studier av nazismen og jødeutslettelsene, og som gjerne formuleres i vendinger à la: Hvordan kunne en kulturnasjon som Tyskland falle ned i det dypeste barbari? Hvordan kan et menneske være en kjærlig, Mozart-lyttende familiefar på kveldstid og sluse menn og kvinner, gamle og barn inn i et gasskammer på dagtid? Risa tar gjerne utgangspunkt i et fotografi (ifølge Hverven er det «ekfrasene», bildebeskrivelsene «som gjør boka til god litteratur»), og det er særlig forholdet mellom RF-SS Heinrich Himmler og mennesket Heinrich Himmler som ser ut til å interessere ham. Et eksempel på det første kan være åpningen av kapittelet «En hjelm i Wien»: Haken er så vidt kraftig nok til at hjelmstroppen finner feste, det er en stor hjelm, skinnende svart i vårsolen, det er i Wien, 15. mars 1938, RF-SS Heinrich Himmler har løftet den høyre armen, den germanske hilsenen, han har på seg den svarte SSuniformen levert av Hugo Boss, han har bandolær, armbind med hakekors, og han har festet et stort sverd til uniformen, de svarte høye støvlene skinner også, han stirrer rett fram under den store hjelmen, munnen er bestemt lukket, politiet i Wien er tatt i ed for Hitler, og han er blitt sjef for det østerrikske politiet, det er Anschluss, Østerrike er forsvunnet, det er blitt en del av Tyskland, han har vært i Wien i flere dager, han kom med fly tidlig om morgenen den 12. mars, flyet landet på Aspern rett utenfor byen, han kommer først, og han har Reinhard Heydrich med i følget, han skal overta et land, han skal gjøre forberedelser innen Adolf Hitler ankommer. Det er travle dager. Når man klarer å se forbi Risas kommakåte og selvkjælende språkføring, melder spørsmålet seg her også: Hva er erkjennelsesverdien i en passasje som dette? Fotografiet er ikke gjengitt, så leseren har ingen mulighet til å ta stilling til Risas beskrivelse av det. Vi får et inntrykk av Himmlers seremonielle påkledning (hjelm, sverd, bandolær, etc.), men hva mer? Fotografibeskrivelsen er montert sammen med et telegram fra Aftenpostens korrespondent Andreas Vinding som begeistret rapporterer om «verdenshistoriske dager i Wien» og legger til at «[j]akten på jødene fortsetter med uforsonlig strenghet». Risa forteller at Vindings telegram «er hovedoppslaget i Aftenpostens morgenutgave onsdag 16. mars, det er et fotografi over fire spalter av militærparaden, ved siden, til venstre er det et fotografi av Hitler på talerstolen på Heldenplatz foran Hofburg». Risa avslutter det to og en halv side lange kapittelet med følgende avsnitt: «Aftenposten har ikke fått med seg fotografiet av mannen under den store, svarte og skinnende hjelmen, RF-SS Himmler. Det finnes i Das Bundesarchiv.» Igjen får man denne følelsen av at Risa er mer interessert i «maskineriet» bakenfor korrespondansene og detaljene man kan lete opp i dag heller enn historien slik den utfoldet seg. Alles oppmerksomhet var rettet mot Hitler, men hva med «mannen under den store, svarte og skinnende hjelmen», mannen som skal organisere det vi vet kommer hva med ham? Ikke en gang Aftenpostens nazivennlige Vinding syntes det verdt å sende hjem et foto av ham. Minst like påfallende som Risas avsluttende bemerkninger, er den innledende påpekningen: Himmlers hake «er så vidt kraftig nok til at hjelmstroppen finner feste». Hvorfor denne trangen til å latterliggjøre ondskapen? Den lille mannen med den store hjelmen. Massemorderen med den 5 / 7

6 korte, umandige haken. Tankene går til Dagbladets forside dagen etter Anders Behring Breiviks første fengslingsmøte: «Ynkelig. Feminin. Iskald.» De intime ansatsene vi finner i avsnittet over møtet mellom kroppens mykhet og utrustningens tunge stivhet bringer oss over til Risas andre interessefeltet: mennesket Heinrich Himmler. Mannen som elsket sin datter og måtte ha en privat massør som kunne dempe de kroniske magesmertene han led av, agronomen som hadde drevet en kyllingfarm før han ble en av de mektigste mennene i Det tredje riket. Men hva kan man egentlig lese ut av for eksempel et fotografi av Heinrich Himmler sammen med kona Margarete og datteren Gudrun på kyllingfarmen i Waldrudering utenfor München? Hva kan man lære om mennesket Heinrich Himmler som overskrider de sosiale og kjønnsmessige strukturene som et familiefotografi fra overgangen mellom og 1930-tallet vitner om? Risas bildebeskrivelser begrenser seg da også stort sett til skisseaktige gjengivelser av fotografiene ispedd et og annet spørsmål eller frampek om hva som kommer til å følge etter øyeblikket som er fanget på film. Metoden avstedkommer ikke de helt store resultatene, og på et tidspunkt begynner Risa å drømme om andre og mer avslørende fotografier enn dem han har for hånden: Kan hende finnes det et fotografi av den sengeliggende RF-SS Himmler, uten briller, mens smertene herjer i ham, men det er lite trolig, Himmler liggende på ryggen, avkledd, og Felix Kersten står ved siden av sengen, bøyd over ham, hendene over den lidende pasienten (...). Opp i Himmlers seng sammen med den mannlige massøren... Her har vi forlatt den seriøse, historiske undersøkelsen og begitt oss inn i de våte drømmeriene til en News of the World-journalist. Hvis Risa hadde konstruert skjebnetunge frampek av typen vi har sett over i en fiksjonsroman eller inkludert grovsnekrede kontraster à la Fantomet-eksempelet, ville han blitt kritisert for ikke å ha kontroll på virkemidlene. Hvis han hadde fantasert seg inn på soverommet til en massemorder, ville formodentlig en leser eller to stilt spørsmålstegn ved det valget. Når Risa gjør det førstnevnte med historiske dokumenter og det sistnevnte med en virkelig person, vurderes det positivt. Jens Vetland i Fædrelandsvennen kaller romanen «Skremmende og velskrevet» (18. september), mens Sigmund Jensen i Stavanger Aftenblad (10. oktober) sier at vi har å gjøre med en «velskrevet og sjangerutfordrende» roman. Ifølge Jensen er formen «valgt med kløkt, ja med en utspekulert spissfindighet som til slutt setter leseren i klisteret»: «Forfatterens grep får nemlig leseren, som jo tross alt sitter med fasiten og omfanget av katastrofen, til å føle seg skyldig fordi han ikke kjenner seg mer opprørt og fortvilet over det han leser.» I en dobbeltanmeldelse av Maskineriet. Listene og Terje Emberland og Matthew Kotts Himmlers Norge. Nordmenn i det storgermanske prosjekt (Aschehoug) slår Heming Gujord fast følgende: «Det gjør vondt å lese Risas bok, slik det skal gjøre, når vond historie fortelles på en vellykket måte.» (Bergens Tidende, 22. oktober.) 6 / 7

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vagant Frykt, skyld og smerte, altså det er tre følelsesmessige reaksjoner man sjelden ser kritikere henvise til i begrunnelsen av hva som gjør et litterært verk godt. Vetland, Jensen og Gujord skal selvfølgelig få lov til å føle hva de vil, men det er interessant å merke seg at tekstene deres bare i liten grad beveger seg forbi den umiddelbare responsen på verket. (Vetland: «Det som gir leseren kuldegysninger, er hvorledes tyskerne sammen med Quisling og hans ministere gjennomførte deportasjonen av de norske jødene.») For Vetland og Jensen ser det ut til at den sjokkerende avstanden mellom dokumentenes tørre, kjølige formuleringer og den kunnskapen vi har i dag alle de bildene vi har sett igjen og igjen de siste 70 årene er nok til å overbevise dem om romanens litterære kvaliteter. Gujord trenger en personlig forbindelse for at emnet det systematiske drapet på millioner av mennesker skal oppleves tilstrekkelig «relevant». Fagboka Himmlers Norge «mangler språk», noe som «skaper avstand», ifølge Gujord. Ikke så med Maskineriet. Listene: «Risa gjør språklige utsnitt, også i historiske dokumenter, men på en måte som bringer historien nær. Slik lykkes han med å gjøre besettelsen subjektivt relevant, på tvers av den historiske avstanden.» Besettelsen Gujord her snakker om, finner vi igjen på romanens tittelblad: Maskineriet. Listene. En besettelse. Betegnelsen henviser til den nazistiske antisemittismen, besettelsen som spredde seg gjennom det tyske riket og andre europeiske land, men den kan også leses som en genrebetegnelse, noe Risa selv har antydet i intervjuer: en manisk søken etter å kryste en eller annen form for mening eller forståelse ut av massedrapet på Europas jøder. Det er ingen grunn til å betvile verken oppriktigheten eller arbeidsmengden bak Risas forsøk, men som roman er Maskineriet. Listene mislykket. Den baserer seg på enkel kryssklipping av dokumenter som heller enn å skape reelle, åpnende koblinger seg imellom etablerer vage men skjebnetunge mønstre for ettertiden og etterkommerne. I stedet for å utforske fortiden bruker den ikke uten hell, som vi har sett populærkulturens skjemaer for å tilfredsstille samtidens krav om at ethvert fenomen skal kunne fordøyes affektivt og umiddelbart. 22. oktober publiserte Risa kronikken «Godsvogner, byfruen og Fantomet» i Vårt Land. Byfruen i tittelen henviser til en matspalte i Aftenposten, og teksten er en 6000 tegn lang versjon av Risas roman. Kronikken konsentrerer seg om transporten av norske jøder fra Berg interneringsleir utenfor Tønsberg til Oslo 26. november 1942 «Godsvognene lar seg ikke skjule når de passerer foran Rådhuset»; byfruen «har prøvd å lage bløtkake av poteter» klimakset, dagen for den første deportasjonen til Auschwitz. At Maskineriet. Listene lar seg klippe ned på denne måten, er ikke overraskende: «Maskineriet» vi hører arbeide i Risas roman er ikke historiens gang, men tabloidjournalistikken og melodramaets treskeverk. I Vagant 4/2012 ble Fædrelandsvennen oppgitt som trykkested for kronikken «Godsvogner, byfruen og Fantomet». Vagant beklager feilen. 7 / 7

Einar O. Risa. Maskineriet. Listene. En besettelse

Einar O. Risa. Maskineriet. Listene. En besettelse Einar O. Risa Maskineriet. Listene En besettelse Han sitter der, bøyd over papirene, han arbeider, han skal et sted, han er underveis, kanskje i et tog, i Sonderzug Heinrich, spesialtoget Heinrich, han

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Holocaust i kulturen -elevens materiale

Holocaust i kulturen -elevens materiale Holocaust i kulturen -elevens materiale Sannsynligvis har du mange inntrykk av 2. verdenskrig, nazismen og Holocaust fra andre kilder enn læreboka. Kanskje har du sett spillefilmer, lest romaner eller

Detaljer

Fortellinger om Holocaust -lærerens materiale

Fortellinger om Holocaust -lærerens materiale Fortellinger om Holocaust -lærerens materiale Her følger en gjennomgang av de ulike oppgavene i opplegget, med en del konkrete tips og råd. For mer om mål og begrunnelser, se eget dokument betegnet bakgrunn,

Detaljer

DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO)

DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO) DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO) SOLUM BOKVENNEN 2017 Den som ikke mestrer livet sitt mens han lever, trenger den ene hånden for å holde fortvilelsen over sin skjebne

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Pierre Lemaitre. Oversatt av Christina Revold

Pierre Lemaitre. Oversatt av Christina Revold Pierre Lemaitre ALEX Oversatt av Christina Revold Om forfatteren: Pierre Lemaitre, født 1956 I Paris. Han har i mange år undervist i litteratur før han viet sin tid til å skrive skuespill og romaner. ALEX

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

Vegard Sæther. Norske kvinner under hakekorset

Vegard Sæther. Norske kvinner under hakekorset Vegard Sæther FRONTSØSTRE Norske kvinner under hakekorset Vegard Sæther FRONTSØSTRE Norske kvinner under hakekorset Til Eva Cathrine, Peder, Ida og Ane Innhold Innledning DEL I Oppvekst i mellomkrigsårene

Detaljer

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut å tolke noveller Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen de har, og begrunne dine egne

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Bjørn-Erik Hanssen. Glamour for Goebbels. En biografi om Kirsten Heiberg

Bjørn-Erik Hanssen. Glamour for Goebbels. En biografi om Kirsten Heiberg Bjørn-Erik Hanssen Glamour for Goebbels En biografi om Kirsten Heiberg Om forfatteren: BJØRN-ERIK HANSSEN (f. 1952) er forfatter og dramatiker. Hans produksjon spenner fra barne- og ungdomsbøker til lyrikk

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde:

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: - Handling = det som skjer, altså handlingsgangen o Noe som setter handlingen i gang: Prosjekt = en oppgave som må løses,

Detaljer

Den andre verdenskrigen

Den andre verdenskrigen Den andre verdenskrigen 1939-1945 Denne planen tilhører: Vi har lært om den industrielle revolusjonen, imperialismen, den første verdenskrigen og mellomtidskrigen og nå skal vi hive oss ut i den andre

Detaljer

OPPDRAG 1 GRUPPETENKNING

OPPDRAG 1 GRUPPETENKNING OPPDRAG 1 GRUPPETENKNING Artikkel og Dagbok Kunne beskrive og forklare nazismens menneskesyn. Kunne presentere hva rasisme er, og gi eksempler på hvordan individer er blitt forfulgt eller drept på grunn

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Gestapos hemmelige terrorplan

Gestapos hemmelige terrorplan Christopher Hals Gylseth Gestapos hemmelige terrorplan Operasjon Blumenpflücken Om forfatteren: Christopher Hals Gylseth (f. 1965). Cand. philol, hovedfag i idéhistorie. Forfatter av biografier og dokumentarbøker.

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Holocaust i kulturen -Om hvordan vi skaper våre inntrykk av fortiden

Holocaust i kulturen -Om hvordan vi skaper våre inntrykk av fortiden Holocaust i kulturen -Om hvordan vi skaper våre inntrykk av fortiden Populærkulturelle og personlige fremstillinger har mye å si for hvordan mennesker forestiller seg fortiden. Nazismen, 2. verdenskrig

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

To barns flukt under andre verdenskrig

To barns flukt under andre verdenskrig To barns flukt under andre verdenskrig Siegmund og Karl Peters historie Nazistene kom til makten i Tyskland i 1933 og satte i gang forfølgelse av jøder. Året 1938 gjorde nazistene Østerrike og områder

Detaljer

Nye bøker fra kulturfondet juni 2013

Nye bøker fra kulturfondet juni 2013 Nye bøker fra kulturfondet juni 2013 Fluesommer Arne Svingen En klok og varm og spillevende roman om et mørkt tema. Og om Kasper. Og om hva vennskap kan føre til. Pris: 249,- Fluesommer er historien om

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går.

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går. SKAPELSEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Skapelsesdagene (1. Mos. 1,1 2,3) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: 7 skapelseskort, stativ

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Stemplet «jøssingismus psykopatica» av nazistene

Stemplet «jøssingismus psykopatica» av nazistene Stemplet «jøssingismus psykopatica» av nazistene - nyheter - Dagbladet.no 22.12.11 10:50 SATT I FANGELEIR: Ingrid Bjerkås ble erklært psykisk syk og plassert i en fangeleir på Grini etter å ha skrevet

Detaljer

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM

TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM FANGET I ISEN TRE STYRTEDE FLY, NI HAVARERTE MENN, OG EN DRAMATISK KAMP FOR Å HENTE DEM HJEM MITCHELL ZUCKOFF Til Suzanne, Isabel og Eve INNHOLD Til leseren PROLOG: Anda 1 Grønland 2 «En mor som spiser

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Tiltak ved Namsos Opplæringssenter

Tiltak ved Namsos Opplæringssenter Tiltak ved Ca. 180 elever To bygg 4 km fra hverandre. 1 Geilin: elever med god skolebakgrunn(spor 2/3) 2 Olav Duun: elever med liten eller ingen skolegang fra hjemland (spor 1) + grunnskole for voksne.

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman Ketil Bjørnstad Ensomheten Roman Om boken: Fiolinisten Susanne Hvasser og bassisten Oscar Enger er musikere i Oslofilharmonien. Lenge har de levd rolige og regelmessige liv. Men sensommeren 2012 settes

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

Skrekkfilm en praktisk videoredigeringsoppgave

Skrekkfilm en praktisk videoredigeringsoppgave Skrekkfilm en praktisk videoredigeringsoppgave Storyboardet inneholder beskrivelser av de ulike klippene du har å jobbe med i oppgaven. Dette fungerer bare som et utkast til et storyboard. Du er ikke bundet

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Ben Goldacre er lege og forfatter. Hans første bok Kvakksalverne ble nummer én på den britiske sakprosalisten, solgte over 400 000 eksemplarer bare i

Ben Goldacre er lege og forfatter. Hans første bok Kvakksalverne ble nummer én på den britiske sakprosalisten, solgte over 400 000 eksemplarer bare i Ben Goldacre er lege og forfatter. Hans første bok Kvakksalverne ble nummer én på den britiske sakprosalisten, solgte over 400 000 eksemplarer bare i Storbritannia, og er oversatt til 25 språk. Goldacre

Detaljer

Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen

Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen Kapittel 1 Innledning I denne oppgaven skal jeg skrive en bildeanalyse av reklameplakaten til DKNY. Bildet reklamerer for parfymen til Donna Karen New

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Norske nazister på flukt

Norske nazister på flukt Norske nazister på flukt Anne Kristin Furuseth Norske nazister på flukt Jakten på et nytt hjemland i Argentina Anne Kristin Furuseth: Norske nazister på flukt Jakten på et nytt hjemland i Argentina Schibsted

Detaljer

Arkivpedagogikk i praksis Erfaringer fra Riksarkivet i Norge. Patricia Haeck Det norske Riksarkiv

Arkivpedagogikk i praksis Erfaringer fra Riksarkivet i Norge. Patricia Haeck Det norske Riksarkiv Arkivpedagogikk i praksis Erfaringer fra Riksarkivet i Norge Patricia Haeck Det norske Riksarkiv Dagens agenda Riksarkivets kildenett Norge i krig Nye tider - nye løsninger Oppsummering Riksarkivets kildenett

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig»

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» CReating Independence through Student-owned Strategies Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» Lærer: Gabriela Hetland Sandnes Læringssenter 2011 1 Adolf Hitler, nazismen og

Detaljer

Den Gode Ryggkonsultasjonen. Professor Even Lærum FORMI Formidlingsenheten Bevegelsesdivisjonen Ullevål Universitetssykehus 2013.

Den Gode Ryggkonsultasjonen. Professor Even Lærum FORMI Formidlingsenheten Bevegelsesdivisjonen Ullevål Universitetssykehus 2013. Den Gode Ryggkonsultasjonen Professor Even Lærum FORMI Formidlingsenheten Bevegelsesdivisjonen Ullevål Universitetssykehus 2013 1 Bakgrunn Kvaliteten på klinisk kommunikasjon kan ha betydelig innvirkning

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Å tolke noveller. Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag

Å tolke noveller. Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag Å tolke noveller Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag Oppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Bli venn med fienden

Bli venn med fienden Bli venn med fienden Få folk dit du vil Psykolog John Petter Fagerhaug Preventia Medisinske Senter AS Pilestredet 15b. 0164 Oslo Tlf: 22 20 31 32 www.fagerhaug.no john.petter@fagerhaug.no 1 Hva er problemet?

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Kjell Terje Ringdal. Lær å lage taler som begeistrer

Kjell Terje Ringdal. Lær å lage taler som begeistrer Kjell Terje Ringdal Vel talt Lær å lage taler som begeistrer Om forfatteren: Kjell Terje Ringdal er førstelektor ved Markedshøyskolen i Oslo,der han underviser i retorikk, samfunnspåvirkning og public

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman Runar Mykletun Repetisjonsøvelse Roman Om forfatteren: Runar Mykletun (f. 1980) jobber til daglig i Cappelens antikvariat. Repetisjonsøvelse er hans debutroman. Niklas R. Lello Om boken: 19 år gammel tar

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

DET ER FARLIG Å VÆRE MEKTIG

DET ER FARLIG Å VÆRE MEKTIG DET ER FARLIG Å VÆRE MEKTIG Herskere og mektige folk har alltid levd farlig. Uansett om de er krigerske tyranner eller om de prøver å skape fred og velstand: Det er alltid noen som hater dem. Mange av

Detaljer

Tre trosbekjennelser for Litteraturhus Vestfold

Tre trosbekjennelser for Litteraturhus Vestfold Tre trosbekjennelser for Litteraturhus Vestfold La oss bekjenne vår tro: Trosbekjennelse 1 Jeg tror på ordene Ja, jeg tror på ordene, og jeg tror på ordenes evne til å formidle, beskrivelser, refleksjoner,

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren Sammendrag, Veiviseren Webmaster ( 10.09.04 16:34 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Filmreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Veiviseren Filmens navn: Ofelas/Veiviseren Utgivelsesår : 1987 Produksjonsland:

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Kildeoppgaver Undervisningspakke 3

Kildeoppgaver Undervisningspakke 3 Kildeoppgaver Undervisningspakke 3 Okkupasjon, krig og konsentrasjonsleirer Under følger tre ulike kilder 1. En teknisk beskrivelse av forbedringer ved en mobil gassvogn 2. Bergens Tidende 1. mai 1942,

Detaljer

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN:

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1471-6 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det var lenge siden ulykken. Lenge

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 - Vad som helst kan delas ut och läsas som bibel för barn, med följden att

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

Analyse av en sammensatt tekst. Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger.

Analyse av en sammensatt tekst. Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger. Analyse av en sammensatt tekst Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger. Forberedelse før skrivingen begynner Begynn med å se/lese teksten og

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer