Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prop. 106 L Endringer i barnevernloven. NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen"

Transkript

1 Prop. 106 L Endringer i barnevernloven NRHS-samling Lillehammer Eirik Christopher Gundersen

2 Bakteppet

3 Barnevernsløftet Ressursløft Ny organisering Bedre beskyttelse

4 Antall barn i barnevernet Stillinger i det kommunale barnevernet Ressursløftet Øremerkede stillinger i barnevernet

5 Hovedretning Sikre høy kvalitet i barnevernets arbeid gjennom Krav til rettssikkerhet Krav til forsvarlighet Barns medvirkning Kunnskaps- og kompetanseutvikling God samhandling En meldingsdel og en proposisjonsdel

6 Utfordringer for barnevernet Kvalitetsutfordringer For mange meldinger henlegges For mange undersøkelser henlegges Barn får tiltak som ikke evalueres Barn blir ikke hørt Manglende kompetanse Samhandlingsutfordringer Mellom forvaltningsnivåene Mellom tjenester

7 Meldingsdelen Vi ber om at et krav til å jobbe i barnevernet er at du er glad i mange ulike barn og at du er god til å lytte. Også når du er uenig Barnevernsproff, 16 år

8 Fakta om barna i barnevernet Langt flere barn og unge får hjelp, eksempel 2004: barn og unge fikk hjelp 2011: barn og unge fikk hjelp Økning på 38,5 prosent På de siste 15 årene har økningen vært på 77 prosent Årsaken til barneverntiltak Manglende omsorgsevne Atferdsproblemer Marginalisering, levekårsutfordringer

9 Samarbeid mellom tjenester gir et bedre barnevern Samarbeid som grunnlag for tidlig intervensjon Felles kunnskapsgrunnlag for blant annet barnevern, helsestasjon og barnehagen Rett hjelp krever tverrfaglig og tverretatlig innsats Styrke barnevernsbarns skoleresultater Felles retningslinjer for samarbeid og ansvarsdeling mellom barnevernet og arbeids- og velferdsforvaltningen og psykisk helsevern Økt forskningsinnsats om barn i barnevernet, bl.a. om psykisk helse, traumer

10 Kvalitet i barnevernets arbeid Seks nasjonale kvalitetsmål Hjelp som virker Trygge og sikre tjenester Medvirkning Samordnede tjenester Utnyttelse av ressursene Likeverdige tjenester Faglige anbefalinger som støtte for god praksis Bl.a. i utredninger, samtaler med barn, hva som skal inngå i vurderingen av barnets beste, samvær, omsorgsovertakelser Bufdir oppgaver også overfor kommunene

11 Et robust barnevern med høy kompetanse Kunnskapstriangelet: Forskning utdanningene praksis Samarbeidsforum som arena årlige utdanningskonferanser Styrke kompetansen: barnevernledelse, samtaler med barn Tiltak for å gi robuste fagmiljø Veileder om når det er hensiktsmessig med interkommunalt samarbeid

12 Tiltakene i barnevernet Hjelpetiltak Økt kunnskap gjennom forskning, evaluering av hjelpetiltak, langsiktig fagutviklingsprogram Fosterhjem Stimulere til rekruttering, god opplæring og oppfølging av fosterforeldre, kartlegge fosterforeldres økonomiske rammevilkår Institusjon Revidere kvalitetsforskriften, utrede hensiktsmessige arbeidstidsordninger

13 Bedre beskyttelse av barns utvikling Barnets beste grunnregelen for arbeid i barnevernet Fire underliggende faglige prinsipper Tilknytnings- og relasjonskvalitet Biologiske bånd Mildeste effektive inngrep Barnets medvirkning Vurdere om og eventuelt hvordan prinsippene kan presiseres ytterligere i barnevernloven

14 Proposisjonsdelen Oppfølging av høringsnotat fra september 2012 Forslagene inndelt i to hoveddeler Oppgave- og finansieringsansvaret Styrket rettssikkerhet

15 Oppgave- og finansieringsansvaret Oppgaveansvaret Barnevernlovens ansvarsfordeling videreføres og presiseres Forskrift om ansvarsfordelingen Gi Bufdir et generelt ansvar for faglig utvikling av barnevernområdet også overfor kommunalt barnevern Opprette et fagråd Kommunenes finansieringsansvar for institusjonsplasser foreslås økt

16 Lovfeste forsvarlighetskrav Tjenester og tiltak etter barnevernloven skal allerede i dag være faglig forsvarlige Å lovfeste et forsvarlighetskrav vil gi et viktig signal både til tjenesten og brukerne Et lovfestet forsvarlighetskrav vil styrke tilsynsmyndighetenes mulighet til å føre kontroll med at tjenestene er forsvarlige

17 Styrke barns medvirkning Innføre ny overordnet bestemmelse i barnevernloven om barns medvirkning i alle forhold som berører barnet Egen tillitsperson ny bestemmelse om at barn som barnevernet har overtatt omsorgen for kan gis anledning til å ha med seg en person som barnet har særlig tillit til i møter med barnevernet

18 Hjelpetiltak Formålet med hjelpetiltak tas inn i loven Bidra til positiv endring for barnet og familien Dagens eksempler på type hjelpetiltak utgår

19 Oppfølging av barn etter omsorgsovertakelse Den kommunale barnevernstjenestens ansvar for å følge opp barn etter en omsorgsovertakelse foreslås presisert i barnevernloven Barneverntjenestens ansvar for å legge til rette for ønskede samvær mellom søsken foreslås presisert

20 Tilsyn med barn i fosterhjem Departementet foreslår å erstatte dagens tilsynsførerordning med et nytt og mer profesjonalisert tilsyn med barn i fosterhjem. Kommunen får plikt til å føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem Ansvaret for tilsyn ved barn i fosterhjem legges til kommunen, ikke til barneverntjenesten Kommunen skal sørge for at de som skal utøve tilsynet gis nødvendig opplæring og veiledning Forskriftsbestemmelser

21 Øvrige forslag Begrepsbruken i barnevernet skal utredes nærmere Innføre tilsyn med statlige tjenester og tiltak Presisering av 8-4 om oppholdskommunens ansvar for å reise sak for fylkesnemnda

22 Prop. 106 L: Endringer i barnevernloven Barnevernsarbeidere kan være de vakreste folkene som fins. De må bli lett nøye etter og passa godt på. De har redda livet mitt. Barnevernsproff, 15 år Ill.foto: Colourbox

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014.

Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014. Vedlegg 1 til årsrapport 2014 Vedlegget består av en samelet oversikt over de om lag 200 oppdrag og tiltak gitt direktoratet til utførelse i 2014. Hovedmål 1 Referanse Oppdrag Status Merknad Utarbeide

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 20. mars 2015 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om midler til nye stillinger i barneverntjenesten i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bente Nestvold bente.nestvold@verdal.kommune.no 74048396 Arkivref: 2010/9006

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Høringsnotat Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Organisering av tjenestetilbudet i Bufetat Status: Høringsdokument v. 1.0 Utsendt: 6. mai 2014 Høringsfrist: 2. juni

Detaljer

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Hemne Kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august 2010

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON Barnevern MALVIK KOMMUNE Januar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden februar 2013 januar 2014.

Detaljer

Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår

Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår Overlevert Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 6. august 2014 Sammendrag Formålet med kartleggingen av fosterforeldres

Detaljer

Innspill fra Fellesorganisasjonen (FO) til Familie- og kulturkomiteens høring om statsbudsjettet 2014

Innspill fra Fellesorganisasjonen (FO) til Familie- og kulturkomiteens høring om statsbudsjettet 2014 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Familie- og kulturkomiteen Stortinget 0026 Oslo Deres referanse Vår referanse Vår dato 13/00043-10 12.11.2012 Innspill fra Fellesorganisasjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID. Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner

RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID. Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjoner Samarbeid mellom: Buskerud fylkeskommune Vestfold fylkeskommune Telemark fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Vest-Agder

Detaljer

BARNEVERNPANELETS RAPPORT

BARNEVERNPANELETS RAPPORT BARNEVERNPANELETS RAPPORT Barnevernpanelet 2011 ble opprettet i desember 2010 av Barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken Avlevert rapport september 2011 BARNEVERNPANELETS RAPPORT

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Høringssvar NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt

Høringssvar NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Oslo, 2. september 2010 Vår ref.: 423.4/LRK Deres ref.: 201000615 Høringssvar NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt Landsrådet

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høring - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge

BARNEOMBUDET. Høring - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 10/00937-2 Tone Viljugrein 008;O;PLAN 31.8.2010 Høring - NOU 2009:22

Detaljer

Tillitspersoner Et verktøy for medvirkning i barnevernet.

Tillitspersoner Et verktøy for medvirkning i barnevernet. Tillitspersoner Et verktøy for medvirkning i barnevernet. Astrid Strandbu Regionalt kunnskapssenter for barn og unge- Nord Universitetet i Tromsø Lanseringskonferanse «Barn i Norge» 28.11.12 «Det nye barnevernet»

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Bedre beskyttelse av barns utvikling Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet NOU 2012:5

Bedre beskyttelse av barns utvikling Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet NOU 2012:5 UTVALG OM DET BIOLOGISKE PRINSIPP I BARNEVERNET Utvalg opprettet ved kgl.res. 18. februar 2011 Bedre beskyttelse av barns utvikling Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet NOU

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

KS Utredning av rammeverk for fosterhjem

KS Utredning av rammeverk for fosterhjem www.pwc.no KS Utredning av rammeverk for fosterhjem PwC Mai 2015 Forord PwC har gjennomført en utredning av nytt rammeverk for fosterhjem, på oppdrag for KS. Utredningen har fokus på fosterforeldres økonomiske

Detaljer