kombinasjonseiendom med stor tomt, sentralt i arna salg av storaneset 12 (as)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kombinasjonseiendom med stor tomt, sentralt i arna salg av storaneset 12 (as)"

Transkript

1 kombinasjonseiendom med stor tomt, sentralt i arna salg av storaneset 12 (as)

2 introduksjon Kombinert lager- og kontoreiendom med stor tilhørende tomt Delvis utleid med årlig leieinntekt på ca. kr 1,5 mill Prisantydning: NOK 60 mill NØKKELINFORMASJON Adresse Storaneset 12, 5260 Indre Arna Matrikkel Gnr. 286, bnr. 299 og 462 i Bergen kommune Tomt Eiet, kvm Bebyggelse Ca BTA Byggeår 1963, 1977, 1981 og 1989 Anvendelse Produksjon/lager og kontor Utleid Areal kvm (16%) Årlig leieinntekt Kr Regulering Industri Salgsobjekt 100% av aksjene i Storaneset 12 AS KONTAKTinformasjon Lars Erik Wirsching TLF: DNB Næringsmegling AS Postboks Bergen Fax:

3 beliggenhet Eiendommen ligger med meget god tilgjengelighet i etablert industriområde i Arna, ved hovedinnfartsåren til Bergen. 1,8 km 2,2 km Bergen sentrum 27 km 3

4 arna/indre arna ARNA Storaneset 12 Fylke Hordaland Kommune Bergen Status Bydel Areal 99,71 kvm Befolkning (2014) Bef.tetthet 135 innb./kvm Arna Arna er en av Bergens åtte bydeler, etter at tidligere Arna kommune i 1972 ble innlemmet i den nye Bergen storkommune. Bydelen hadde innbyggere 1. januar Arealet er 99,71 km² landareal og 2,78 km² ferskvann. Mesteparten av arealet omfattes av store fjellmassiver i øst og vest. Mellom disse ligger Arnadalen med tettstedet Arna, som omfatter Haukeland, Espeland, Indre Arna, Garnes og Ytre Arna med innbyggere fordelt på 6.16 km² [1]. Til bydelen hører også de mindre bygdene Gaupås, Haugland og Trengereid. Bydelen grenser til Åsane i nordvest, Bergenhus i vest, og Fana i sør. I øst ligger Samnanger og Vaksdal kommuner, og over Sørfjorden i nord ligger Osterøy. Bydels- og kjøpesenteret Øyrane Torg og Arna stasjon ligger i Indre Arna. Det tar 7 minutter med tog gjennom Ulrikstunnelen til Bergen stasjon. Lokalavisen Bygdanytt dekker bydelen og Osterøy Indre Arna Indre Arna var tidligere et eget tettsted, men har vokst sammen med tettstedet og er blitt senteret i bydelen Arna. Her ligger Arna stasjon mellom Ulrikstunnelen og Arnanipa (tunnel) på Bergensbanen og litt høyere oppe ligger Arna gamle stasjon på severdighet Gamle Vossebanen og severdighet Ådnatun museum. Bussterminalen, Arna kirke samt handlesenteret Øyrane Torg ligger i bunnen av Arnavågen. Der ligger og småbåthavnen og utløpet for Storelva/Arnaelva. Badeplasser er Kalvtrevik, Hegglandsviken badeplass på østsiden av Arnavågen, og Holmen badeplass på vestsiden. Bebyggelsen i Indre Arna ligger i all hovedsak på østsiden av Arnadalen. Bydelssenteret i Arna ligger på Øyrane Torg. Nytt godsterminalområde under planlegging NSB planlegger et større godsterminalområde i Arnadalen. kilde: 4

5 virksomheter i området 5

6 økonomi LEIESTATUS Eiendommen er delvis utleid. leieinntekter Årlig leieinntekt pr. sept 2014 er på kr ,-. For nærmere informasjon se leietakeroversikt under. Diagramtittel Utleid areal 16 % 84 % Ledig areal Ledig areal Utleid areal ligningsverdi Ikke oppgitt. eiendomsskatt For 2014 i følge opplysninger fra Bergen kommune: Kr ,-. kommunale avgifter Årlig avgift i følge opplysninger fra Bergen kommune: Kr ,- Eiendommen har vannmåler. forsikring Eiendommen inngår i selgers egen flåteforsikring, årlig forsikringspremie for eiendommen er ikke spesifisert. Leietakeroversikt pr. sept 2014 Leietaker Areal BTA Årlig leie Mva Leiekontrakt start Leiekontrakt utløp Opsjoner Indeks Garanti/ sikkerhet Bakermester Hoff AS Kpi 3 mnd Merknader Bjørkhaug Arbeidsfellesskap AS Kpi Sum Kontraktsareal/leie

7 Selskapet SELSKAP / SALGSOBJEKT Storaneset 12 AS, org.nr Selskapets hovedaktivum er eiendommen Storaneset 12. Aksjonær / SELGER Orkla Foods Norge AS, org.nr Skattemessig saldoverdi og avskrivningssats Saldonr. og gruppe Avskr.sats Saldogrunnlag pr ANSATTE Det er ingen ansatte, lønns- og pensjonsforpliktelser i selskapet. driftsavtaler Det foreligger diverse driftsavtaler. Oversikt fås ved henvendelse til megler. merverdiavgift og justeringsforpliktelser Selskapets justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og rettigheter opplyses på forespørsel. Kjøper overtar ansvaret for disse pr. overtakelse. Bygg og anlegg (h) 4 % Kr Teknisk anlegg (j) 10 % Kr Biler, maskiner mv (d) 20 % Kr Kontormaskinger (a) 30 % Kr Totalt skattemessig verdi pr Kr

8 EIENDOMMEN ADresse Storaneset 12, 5260 Indre Arna. PARKERING Det er god parkeringsdekning på eiendommen. MATRIKKEL Gnr. 286, bnr. 299 og 462 i Bergen kommune. ADKOMST Adkomst til eiendommen via kommunal grunn/vei. EIER / HJEMMELSHAVER / SELGER Eier er Storaneset 12 AS, org.nr , og hjemmelshaver/ selger er Orkla Foods Norge AS, org.nr Hjemmel vil bli overføret til Storaneset 12 AS innen overtakelse. Hjemmelsoverføringen vil utføres og bekostes av selger. TOMT Bnr. 299: Bebygd, planert og delvis asfaltert kvm. Bnr. 462: Ubebygd, kvm. Totalt tomteareal: kvm. REGULERING Eiendommen er regulert til industri ihht. reguleringsplan Arna. Del av gnr 286, Seimstranda, med planid: , ikraftrådet Arealformål ihht. kommuneplanen; bebyggelse og anlegg m.v. VEI, VANN OG AVLØP Bnr. 299: Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløpsnett via private stikk- og fellesledninger. Eiendommen har vannmåler. Adkomst via kommunal vei. FORURENSING Selger er ikke kjent med forurensing i bygg eller grunn. Miljørapport er bestilt av selger, og vil følge som vedlegg til kjøpekontrakt. TINGLYSTE HEFTELSER OG SERVITUTER Ingen heftelser registrert. Bnr 299 Bnr 462 Vegstatuskart Vegstatuskart Byrådsavdeling for byutvikling Målestokk 1:2000 Byrådsavdeling for byutvikling Etat for plan og geodata Adresse: STORANESET 12 Etat for plan og geodata Målestokk 1:2000 Adresse: BERGEN KOMMUNE Dato: Gnr/Bnr/Fnr: 286/299/0 BERGEN KOMMUNE Dato: Gnr/Bnr/Fnr: 286/462/0 BEBYGGELSE Bnr. 299 er bebygd med et kombinasjonsbygg for lager/produksjon og kontor. Servitutter bnr. 299: /01/1977 Bestemmelse om Gjerde Bestemmelse om veg Eiendomsgrensene er omtrentlig markert FOTAVTRYKK BYGG Fotavtrykk- og lokaliseringsfigur /07/1981 Bestemmelse om bebyggelse Bestemmelsom om benyttelse Bestemmelse om vann/kloakkledning Overført fra gnr 286 gnr 387. Kopi av servitutter følger i vedlegg 1. 8

9 Bygget BYGGEÅR Bygget er oppført i flere trinn: 1963, 1977, 1981 og AREALOVERSIKT Plan Areal BTA Type areal U2 351 kvm Kontor, Lager m.m. U kvm Lager, verksted, produksjon m.m. Plan kvm Lager og kontor Plan kvm Kontor, labratorium Plan kvm Kontor Plan kvm Kontor kvm Megler og selger har ikke kontrollmålt arealet. Arealavvik skal ikke under noen omstendigheter kunne utgjøre grunnlag for reklamasjon/mangelsbeføyelser. kvalitet og standard tilpasset for de ulike formål En del av arealene er utidsmessige og trenger vedlikehold/oppjustering av standard. Nærmere beskrivelse i teknisk rapport vedlagt prospektet OPPGRADERINGER Det er i 2014 foretatt enkelte oppgraderinger, blant annet nytt tak på lagerbygg, ny ventilasjon hos leietaker Bjørkhaug Arbeidsfellesskap AS, og utvidelse av areal hos leietaker Bakermester Hoff AS. ENERGIMERKE Selger har igangsatt tiltak for å innhente Energiattest for bygningen/eiendommen og denne vil bli fremlagt for interessenter så snart den foreligger. Inntil Energiattest foreligger bør derfor interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse, energiklasse G5/Rød. BRANNTEKNISKE FORHOLD Bygningsmassen er utført med heldekkende brannalarmanlegg, delvis sprinnklerbeskyttet og delvis utstyrt med røykluker. Det foreligger brannteknisk tilstandsvurdering dat utført av Konsepta. Rapporten viser til anbefalte tiltak. Rapporten følger som vedlegg til prospektet. TEKNISKE FORHOLD Det er i anledning salget utarbeidet en rapport om tekniske forhold. Kjøper anmodes å sette seg grundig inn i denne rapporten før bud inngis. Rapporten følger som vedlegg til prospektet. KONSTRUKSJON/BYGGEMÅTE Bygningskompleks av bærende betongkonstruksjoner i 1 etasje på delvis sokkeletasje og mindre underetasje. Vegger av betongelementer type sandwich med isolasjon og frilagt singel, dels betong med lettbetongisolasjon, dels muret lettbetong etc. Gulv, etasjeskillere og tak av betong. Takene er isolert og tekket med papp. Vinduene er doble. Det er direkte innkjørsel til sokkel (U1)- og plan 1. Det er to heiesr i bygget, vare- og personheis á kg mellom U1- og plan 1, og kombiheis á kg med 4 stopp i nyeste del av bygget. Plan 3 Plan 2 Plan 4 STANDARD Eiendommen er bygget i flere byggetrinn og har vært utleid i forskjellige tidsperioder. Arealene har derfor en svært varierende Plan 1 U1 U2 Illustrasjon: Omtrentlig planoversikt 9

10 Salgsprosess Salgsprospekt Dette salgsprospekt er utarbeidet av DNB Næringsmegling AS basert på informasjon mottatt av Selger. Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette presentasjonsmateriell må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept. Informasjonen vedrørende eiendommene er fremskaffet fra kilder som Selger og deres rådgivere anser som pålitelige. Selger og deres rådgivere garanterer imidlertid ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår utrykkelig av endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder den informasjonen gitt i kjøpekontrakten og dens vedlegg foran prospektet. Transaksjonsstruktur Salget av eiendommen vil bli gjennomført som salg av 100 % av aksjene i eierselskapet til eiendommen. Budgiving Bud skal fremsettes ved at budgiver angir verdi på eiendommen. Ved vurdering av eiendomsverdien skal budgiver hensynta at det er aksjene som skal selges slik at budet må reflektere kjøpers vurdering av selskapets skatteposisjoner, herunder den oppgitte skattemessige saldoverdi og eventuelt fremførbart underskudd. Endelig pris på aksjene forutsettes fastsatt med utgangspunkt i budet på eiendommen med ovennevnte forutsetninger, dog slik at det korrigeres for øvrige eiendeler og gjeld (utsatt skatt av midlertidige forskjeller relatert til driftsmidler hensyntas ikke) i forhold til revidert balanse på overtagelsestidspunktet. Selger står fritt til å anta eller forkaste ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Selger trenger ikke å grunngi eventuelle avslag. Det inviteres til å fremsette bud på eiendommen basert på følgende forutsetninger: Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmateriale herunder kjøpekontrakt og foretar befaring av eiendommen før bud inngis. Eiendommen selges as-is, i hht. vedlagt kjøpekontrakt. Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper. Vilkårene for kjøpet reguleres av kjøpekontrakt inntatt som bilag til dette prospekt. Dersom kjøper tilbyr å kjøpe eiendommene på andre betingelser eller forutsetter ytterligere informasjon fremlagt enn de som fremgår av vedlagte kjøpekontrakt med vedlegg må de avvikende vilkår fremkomme av tilbudet, evt. i form av en endringsmarkert versjon av avtalen (mark up). Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpetilbudet. Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om eiendommens matrikkelnr, adresse, beløp, budgivers navn og kontaktdata og eventuelle forbehold. Budet skal lyde på et bestemt kronebeløp og kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Bud inngis på de vilkår som følger av prospekt og fremlagt kjøpekontrakt. Bud uten vesentlige forbehold prefereres. Som vesentlig ansees forbehold om finansiering og styreforbehold. Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud. Due diligence Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due diligence for å verifisere den informasjon som er mottatt i salgsprosessen. Selger vil gjennom megler stille web-basert datarom (www.prosjektplassen.no) tilgjengelig for Kjøper. Kjøper/kjøpers rådgivere er selv ansvarlig for å strukturere opplysningene dersom annet oppsett er ønskelig. Selger/selgers rådgivere vil kun presentere opplysninger på Prosjektplassen og etter den struktur som finnes der. Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet gjeldende. Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, står selger fritt til å akseptere de endrede vilkår. Budgiver kan ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt oppdaget gjennom due diligence. Styreforbehold Inngåelse av en for selger bindende avtale, er betinget av godkjennelse fra selgers styre, både hva gjelder kontraktsvilkår og de kommersielle betingelser for kjøpet. Diverse Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens 18 og i tilfelle inngi melding. Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold til Hvitvaskingsloven (lov 2009 nr. 11). 10

11 bilag til prospekt 1. Grunnboksutskrift og kopi av servitutter 2. Plantegninger 3. Teknisk rapport 4. Selskapsinformasjon - Firmaattest - Årsregnskap Vedtekter - Selvangivelse Informasjon fra Bergen kommune - Matrikkelinformasjon - Basiskart og vegstatuskart - Digitalt eiendomskart - Planinformasjon - Kommunale avgifter - VA - Midlertidig brukstillatelse 6. Brannteknisk tilstandsvurdering dat Kjøpekontrakt som forutsettes benyttet MEGLER Lars Erik Wirsching Tlf: DNB Næringsmegling AS Postboks Bergen Leiekontrakter mottas ved henvendelse til megler, og forutsettes gjennomgått før budgivning. 11

12 DNB Næringsmegling AS Oslo Dronning Eufemias gate Oslo Tlf Faks: Ålesund Kongens gate Ålesund Tlf. +47 (915) Faks: Østfold Nygaardsgt Fredrikstad Tlf Faks: Internett dnb.no/naringsmegling E post Trondheim Beddingen Trondheim Tlf Faks: Tønsberg Anton Jenssens gate Tønsberg Tlf Faks: Innlandet Kirkegata Lillehammer Tlf / Bergen Lars Hillesgate Bergen Tlf Faks: Skien Hesselberggaten Skien Tlf Faks: Stavanger Haakon VII gate Stavanger Tlf /

NarverødvN. 40, Råel - Tønsberg. til salgs. 4 byggeklare tomter til småindustri/lager/kontor

NarverødvN. 40, Råel - Tønsberg. til salgs. 4 byggeklare tomter til småindustri/lager/kontor NarverødvN. 40, Råel - Tønsberg til salgs 4 byggeklare tomter til småindustri/lager/kontor narverødveien 40 Beskrivelse Attraktivt område med eksisterende næringsbedrifter innenfor forskjellige kontor

Detaljer

NarverødvN. 40, Råel - Tønsberg. til salgs. 4 byggeklare tomter til småindustri/lager/kontor

NarverødvN. 40, Råel - Tønsberg. til salgs. 4 byggeklare tomter til småindustri/lager/kontor NarverødvN. 40, Råel - Tønsberg til salgs 4 byggeklare tomter til småindustri/lager/kontor narverødveien 40 Beskrivelse Attraktivt område med eksisterende næringsbedrifter innenfor forskjellige kontor

Detaljer

Hagegata 25, Oslo. Kombinasjonseiendom på Tøyen med utviklingspotensiale - Forretning, leiligheter, kontor og produksjon.

Hagegata 25, Oslo. Kombinasjonseiendom på Tøyen med utviklingspotensiale - Forretning, leiligheter, kontor og produksjon. Hagegata 25, Oslo Colliers næringsmegling AS salgsprospekt kombinasjonseiendom Kombinasjonseiendom på Tøyen med utviklingspotensiale - Forretning, leiligheter, kontor og produksjon. hagegt. 25 AS S. 1

Detaljer

Egganveien 1, Trondheim

Egganveien 1, Trondheim Egganveien 1, Trondheim SALG AV 100% AV AKSJENE I EGGANVEIEN 1 EIENDOM AS KONTAKT MEGLER Stein Tollin M: 928 16 688 stein.tollin@norion.no Sammendrag Norion Næringsmegling AS bistår ICA Eiendom Norge

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 DnB NOR Næringsmegling AS har i oppdrag for Oslo kommune v/eiendoms- og byfornyelsesetaten å selge Grefsenkollveien 16. Eiendommen

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T Boligutviklingseiendom selges Grenseveien 91 Ensjø/Helsfyr S A L G S P R O S P E K T Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

Kombinasjonsbygg m/ utviklingsmuligheter i Vestby til salgs

Kombinasjonsbygg m/ utviklingsmuligheter i Vestby til salgs Kombinasjonsbygg m/ utviklingsmuligheter i Vestby til salgs Salgsprospekt - januar 2011 Henvendelse: For ytterligere informasjon og avtale om visning, vennligst ta kontakt med: Eiendomsmegler Knut Holter

Detaljer

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

Bergen-Arna Terminalvegen 4. Vi megler frem dine verdier

Bergen-Arna Terminalvegen 4. Vi megler frem dine verdier Bergen-Arna Terminalvegen 4 Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi ble etablert i 1985 og er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger. Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm.

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Oppdragsnr: 50130026 MOI Moiveien 7, 4460 MOI Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Moiveien 7 INNHOLD 01 02 03 04 05 07 30 31 32 33 Innhold

Detaljer

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,-

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,- MØLNMYRA/MISVÆR PRISANTYDNING: KR 1670000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Mølnmyra Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - kontorbygg, verksted, og lager EIENDOMMEN

Detaljer

SUNDLAND - STOKKE. www.smartmegling.no

SUNDLAND - STOKKE. www.smartmegling.no SUNDLAND - STOKKE Næringstomt sundland - Stokke kommuen. Prisant.: Åpent for bud Adresse: Sundland Tomteareal: 150 000 kvm Oppdragsnr: 2130059 Adresse Sundland 3160 Stokke Sundland har en fordelaktig beliggenhet,

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM TORØD - NØTTERØY

NÆRINGSEIENDOM TORØD - NØTTERØY NÆRINGSEIENDOM TORØD - NØTTERØY Leiet ut til dagligvare og pizza Prisant.: 4 000 000,- Adresse: Torødveien 45 Bra: 649 kvm Tomteareal: 2 469 kvm Oppdragsnr: 2130055 www.smartmegling.no Adresse Torødveien

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen

Detaljer

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Rådhusgata 25 B, Oslo. Næringslokale Bar/servering. Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten for Oslo Kommune ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Rådhusgata 25 B, Oslo. Næringslokale Bar/servering. Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten for Oslo Kommune ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Rådhusgata 25 B, Oslo Næringslokale Bar/servering Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten for Oslo Kommune ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller

Detaljer

Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen

Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen - SALG/UTLEIE - Utviklingspotensiale Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Camilla Haugerudbråten

Detaljer

NANSET - LARVIK. www.smartmegling.no

NANSET - LARVIK. www.smartmegling.no NANSET - LARVIK Stor utleiebolig på Nanset - Larvik, med et mulig utviklingspotensial! Prisant.: 3 990 000,- Adresse: Jerpeveien 13 BRA/P-rom: 487/385 kvm Tomteareal: 785 kvm Oppdragsnr: 2150014 www.smartmegling.no

Detaljer

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles

Detaljer

8 kvalitetsleiligheter på flott utsiktstomt - Høy standard!

8 kvalitetsleiligheter på flott utsiktstomt - Høy standard! Stølsvegen 52 8 kvalitetsleiligheter på flott utsiktstomt - Høy standard! BRA 78m²/ 95m² Eierform: Selveier Prisant. Kr. 4.200.000,- - 5.150.000,- + omk. Komfort og det lille ekstra... Velkommen til ditt

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 MOI Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 Prisantydning: 2.350.000,- Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene

Detaljer

SALGSOPPGAVE SALHUSVEGEN 213 B, 5529 HAUGESUND

SALGSOPPGAVE SALHUSVEGEN 213 B, 5529 HAUGESUND SALGSOPPGAVE SALHUSVEGEN 213 B, 5529 HAUGESUND INNHOLD Nøkkelinformasjon Situasjonskart Kommunal eiendomsinformasjon (GIS/LINE WebMatrikkel) Oversikt over fakturert kommunale avgifter for gr. 36, bnr.

Detaljer

Leirsund - Enebolig Nedre Enger

Leirsund - Enebolig Nedre Enger Leirsund - Enebolig Nedre Enger Stor og innholdsrik eiendom med flere muligheter. 7.833 kvm tomt. Uregulert område men avsatt til bolig i kommuneplanen. Utsikts eiendom. PRISANTYDNING: Kr 5.500.000,- +

Detaljer

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad

BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD. Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad BOLIGTOMT I ØVRE GJERSTAD GJERSTAD Prisantydning: Ypperlig boligtomt på Ausland ferdig planert med støpt såle. Boligtomt i Gjerstad Kr. 398 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Tomten er planert og opparbeidet

Detaljer