Kombinasjonsbygg m/ utviklingsmuligheter i Vestby til salgs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kombinasjonsbygg m/ utviklingsmuligheter i Vestby til salgs"

Transkript

1 Kombinasjonsbygg m/ utviklingsmuligheter i Vestby til salgs Salgsprospekt - januar 2011

2 Henvendelse: For ytterligere informasjon og avtale om visning, vennligst ta kontakt med: Eiendomsmegler Knut Holter Mob.tlf.: Besøksadresse: Storgata 33, 8. etg, Oslo Postadresse: Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Telefon: E-post: Prospektet er uforbindtlig og uten ansvar for mulige feil. Oslo, Januar

3 Beliggenhet Eiendommens betegnelse: Hjemmelshavere: Gnr: 144, Bnr: 51 i Vestby Kommune. Per Petterson og Tore Petterson. Selgere: We-Pe Møbler AS, org.nr Postboks 74, 1550 Hølen Petterson Holding AS, org.nr Postboks 44, 1550 Hølen Beliggenhet: Eiendommen ligger i landlige omgivelser ca. 400 meter fra gamle E6. 40 km fra Oslo og 9 km til Verpet Industriområde i Vestby, med Bauhus, Norwegian Outlet, Asko m.fl. og 14 km fra Moss. Det tar ca. 5 min til Vestby og 10 min til Moss. Ca 35 min til Oslo og med god tilgang fra gamle E6. Det er ca. 3 km til Deliskog. Lokalene ligger kun ca.15 min kjøring til Rygge flyplass. 2

4 Eiendomsdata: Tomt: Regulering: Tomten er selveiet med et totalt areal på ca kvm. Utomhusarealene er opparbeidet. Asfalterte parkeringsplasser Eiendommen er i dag regulert til byggeområde for industri/lager. Se reguleringsbestemmelser. I kommuneplan er eiendommen merket som et kombinasjonsbygg næring/ leiligheter. Selger fikk i 2005 utført et skisseprosjekt for omgjøring av bygget til leiligheter. Prosjektet ble ikke forsøkt byggmeldt. EIENDOMSDATA Adkomst: Enkel og grei adkomst fra Gamle Mosseveien. Bebyggelse: Eiendommen er oppført i flere byggetrinn. Byggetrinn 1 i 1972, byggetrinn 2 i 1980 og byggetrinn 3 i Isolerte sandwich betongelementer. Bæresystemer og dekker i spennbetong. Areal: Bygget er på ca m2. Se vedlagt tegning for planløsning. Konstruksjon: Isolerte sandwich betongelementer. Bæresystemer, dekker og tak i spennbetong. Standard: Eiendommen er oppført i 3 byggetrinn i tidsrommet av isolerte sandwich betongelementer. Bæresystemer og dekker i spennbetong, vinduer i aluminium og 2 lags isolerglass. Innvendige høyder fra 3-3,5 meter. Asfaltert utenfor kjøreporter og inngangsparti. Gulv i transportganger og lager/produksjonslokaler i armert betong, glattpusset og acrylbehandlet. Gulv i sosialrom, møterom og kontor, parkett, vinyl og tepper. Innvendige yttervegger glattpusset betong, innvendige delvegger er i gips, fiberstrie og malt. Tekniske anlegg: Brannvarslingsanlegg. Byggetrinn 2 og 3 har balansert ventilasjonsanlegg med gjenvinning. Parkering:. Gode parkeringsforhold på tomten. Salgsprospekt - Kombinasjonsbygg -Vestby 3

5 Leieforhold: HENDIT lamet VE Start Opphør Kontrakt tid Kvm.Pris Kvm. Utleid Totalt Nkr Posekompaniet AS 01/12/ /12/ år Morten Golten 01/10/ /09/ år ADL produkteras 01/11/ /11/ år Microtek AS 01/04/ /04/ år Epoke Interiør 01/04/ /04/ år Innbolagring Sum utleide arealer Sum utleide arealer Sum lediger arealer Sum totale arealer = m2 = m2 = m2 Eiendommen har hatt en gjennomsnitts leieinntekt på kr i tidsrommet kr1,600,000 kr1,400,000 kr1,200,000 kr1,000,000 kr800,000 Gjennomsnitts inntekt = Kr 979,000 ( ) LEIEFORHOLD Det er i dag ca m2 ledige lokaler i eiendommen. kr600,000 kr400,000 kr200,000 Totale potensielle leieinntekter er estimert til i størrelsesorden kr. 1,8 til 2,0 mill pr. år kr (est). TOTAL Leieinntekter Innbolagring: Ca. 700 kvm blir i dag brukt til innbolagring ved utleie av boder som genererer ca. kr per år. Innbolagrings virksomheten har sett betydelig vekst i 2010, og eiendommen har muligheter til a utvide denne delen ytterligere. 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, ,000 50% 45% 40% 35% 30% 25% I slutten av 2009 ble lansert og som et resultat har leieinntekten økt med 118% fra 2009 til 2010, og utgjør nå 46% av total leieinntekt. Innbolagring er Selgernes egenvirksomhet. Se for flere opplysninger. 600, , , Innbolagring (est). 20% 15% 10% 5% 0%. Lager/Produksjon % Leieinntekter fra Innbolagring 4 Salgsprospekt - Kombinasjonsbygg -Vestby

6 Salgsinformasjon: Overtagelse: Etter nærmere avtale med Selger. Eierkostnader: Budsjettert til ca kr ,- for 2010 Forsikring: Eiendommen er fullverdiforsikret i IF, polisenr Vann/kloakk: Eiendommen er tilknyttet off. vann/ kloakk Likningsverdi: Ca kr ,- Skattemessig Verdi: Ca. kr ,- Energimerking: Under utarbeidelse fra Selger. Moms: Selger av eiendommen er registrert i avgiftsmanntallet for anlegget/eiendommen i henhold til forskrift 117 (nå merverdiavgiftslovens 2-3) om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven. Kjøper av eiendommen vil overta tilbakeføringsforpliktelsen på beløpet ihht. de nye regler om avkorting av beløpet med 1/10 hvert år fra nevnte termin. Forpliktelsen om tilbakeføring skjer først dersom ny kjøper ikke skal drive avgiftspliktig omsetning på arealene eller leie ut til ikke avgiftspliktig formål på arealene. Kfr. megler for ytterligere opplysninger. Det er en forutsetning at Selgers justerings- /tilbakeføringsforpliktelser og -rettigheter tilknyttet Eiendommen skal overføres til Kjøper per Overtakelse. SALGSINFORMASJON Samtidig med inngåelse av kjøpekontrakt skal det derfor inngås en egen avtale om overføring av plikt/rett til å justere/tilbakeføre merverdiavgift ( Justeringsavtalen ), som tilfredsstiller kravene for slik overføring etter gjeldende merverdiavgiftsregelverk, se utkast til avtale i vedleggsmappen. Per Overtakelse skal opplysningene i Justeringsavtalen oppdateres og endelig justeringsavtale inngås. Justerings-/tilbakeføringsforpliktelsene og eventuelle justeringsrettigheter skal være hensyntatt ved beregning av Kjøpesummen, 5 Salgsprospekt - Kombinasjonsbygg -Vestby

7 Salgsinformasjon: Øvrig: Informasjon gitt i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av Kjøper før bindende bud avgis. Diverse: Selger fikk i 2005 utarbeidet skisser fra arkitekt om å bygge leiligheter i eiendommens 1. og 2.etg., med takterrasser etc., samt påbygg av ytterligere en etasje. Se vedlagte planskisser hvordan leilighetsprosjektet var tenkt løst. Prisantydning: Kr ,- (eiendomsverdi) Handelen gjennomføres ved overtagelse av et single purpose selskap. Eiendommen er pr. i dag organisert som et tingsrettligsameie, som skattemessig behandles som et ANS, men kan omdannes til et AS. Det forutsettes en åpen budrunde og budene må avgis skriftlig til meglers kontor. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Bud med forbehold om finansiering, eller betinget av myndigheters handling eller gjort avhengig av størrelsen på andre bud, eller lignende, vil ikke bli akseptert. Det tas forbehold om å kunne kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Bud avgitt pr. telefonsvarer eller e-post vil ikke bli hensyntatt. Dokumentavgift: Salgsvilkår: Evt. forurensninger i grunnen: Kjøper betaler dokumentavgift ved overdragelse av hjemmelen til eiendommen, samt tinglysingsgebyr på skjøte. Selger forbeholder seg retten til å anta og forkaste ethvert bud. Selger kan vurdere å overdra selskapet som er hjemmelshaver til eiendommen. Eiendommen selges fri for pengeheftelser. Kjøper er selv ansvarlig for eventuelle forurensninger i grunnen selv om dette skyldes Selgers, eventuelt tidligere eieres, bruk av eiendommen. Selger er ikke kjent med forurensning på eiendommen. SALGSINFORMASJON Særlige vilkår i kjøpekontrakten: Det forutsettes brukt en standard kjøpekontrakt ved transaksjonen Andre forhold: Eiendommen selges som den er (as is). Dette prospektet er basert på opplysninger gitt av Selger, av Selgers rådgivere eller offentlige instanser. Innholdet forutsettes å være korrekt, men kan ha mindre unøyaktigheter. Potensielle budgivere oppfordres til å besiktige eiendommen sammen med kompetente fagfolk. 6 Salgsprospekt - Kombinasjonsbygg -Vestby

8 Salgsinformasjon: Andre forhold: Avhendingslovens 3-9 fravikes, og Selger fraskriver seg ethvert ansvar for skjulte og/eller åpenbare feil og mangler, heri innbefattet sopp, råte og skadeinsekter av enhver art, slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller; - dersom Selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingslovens dersom Selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. avhendingslovens 3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette Kjøperen. Kjøper kan ikke kreve erstatning for eventuelle arealavvik i forhold til oppgitte arealer på tomt og bygningsmasse som måtte fremkomme ved kontrollmåling. Avhendingslovens 4-19 fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 2 år etter overtagelse. Henvendelse: For så vidt gjelder tekniske rapporter er Selger ikke kjent med feil i disse dokumentene, dog fravikes Avhendingslovens 3-8 slik at Kjøper ikke skal kunne gjøre gjeldende at eventuell uriktig informasjon i dokumentene utgjør en mangel. Dersom rapportene skulle vise seg å inneholde uriktig informasjon, som Selger ikke hadde grunnlag for å korrigere, skal Kjøper ikke kunne rette noen form for krav mot Selger. For ytterligere informasjon og avtale om visning, vennligst ta kontakt med: SALGSINFORMASJON Eiendomsmegler Knut Holter Mob.tlf.: Prospektet er uforbindtlig og uten ansvar for mulige feil. Oslo, Januar 2011 Salgsprospekt - Kombinasjonsbygg -Vestby 7

9 8

10 9

11 Besøksadresse: Storgata 33, 8. etg, Oslo Postadresse: Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Telefon:

12 Vedlegg: 1. Plantegninger 2. Leietakeroversikt 3. Vedtekter for Sameiet Hølen Næringspark 4. Oversiktskart 5. Reguleringsplan med reguleringskart 6. Arkitekttegninger: Penthouse-leiligheter 7. Kopi av panteattest 8. Arealbekreftelse 9. Opplysninger om Sameiet. 10. Budsjett 2011 for Sameiet 11. Regnskap 12. Referat fra ordinært årsmøte i Sameiet

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier Salgsoppgave Slettaveien 12 3403 Lier OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Kontorbygg kombinert med 4 stk. utleieleiligheter i Lierbyen. Selger: Rerob Eiendom AS, org.nr. 979 980 264. Adresse: Slettaveien

Detaljer

Hotellprosjekt kurs/konferanse HORTEN HAVN

Hotellprosjekt kurs/konferanse HORTEN HAVN Hotellprosjekt kurs/konferanse HORTEN HAVN INNLEDNING Malling & Co Næringsmegling AS har fått i oppdrag på vegne av Horten Havnevesen KF å bortfeste tomtearealer i Horten Havn for oppføring av et spa-,

Detaljer

Egganveien 1, Trondheim

Egganveien 1, Trondheim Egganveien 1, Trondheim SALG AV 100% AV AKSJENE I EGGANVEIEN 1 EIENDOM AS KONTAKT MEGLER Stein Tollin M: 928 16 688 stein.tollin@norion.no Sammendrag Norion Næringsmegling AS bistår ICA Eiendom Norge

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

ULLERN / MONTEBELLO SPENNENDE UTVIKLINGSEIENDOM MED FLOTT UTSIKT

ULLERN / MONTEBELLO SPENNENDE UTVIKLINGSEIENDOM MED FLOTT UTSIKT ULLERN / MONTEBELLO SPENNENDE UTVIKLINGSEIENDOM MED FLOTT UTSIKT SALG AV OFFENTLIG BYGNING Petter W. Christensen Telefon: 23 23 89 65 MONTEBELLO TERRASSE 15 Epost: pc@fcnm.no Foss & Co Næringsmegling AS

Detaljer

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,-

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,- MØLNMYRA/MISVÆR PRISANTYDNING: KR 1670000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Mølnmyra Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - kontorbygg, verksted, og lager EIENDOMMEN

Detaljer

SUNDLAND - STOKKE. www.smartmegling.no

SUNDLAND - STOKKE. www.smartmegling.no SUNDLAND - STOKKE Næringstomt sundland - Stokke kommuen. Prisant.: Åpent for bud Adresse: Sundland Tomteareal: 150 000 kvm Oppdragsnr: 2130059 Adresse Sundland 3160 Stokke Sundland har en fordelaktig beliggenhet,

Detaljer

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT.

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT. BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT. LEILIGHET ETG. BRA kvm P-ROM kvm SOVEROM TERRASSE/ BALKONG Totalsum inkl. omkostninger PRIS KR. STATUS 14 H0 101 1 124 119 3 22,7 4 530 976,- 4

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene

Detaljer

1 TIL SALGS AS KLIPRA

1 TIL SALGS AS KLIPRA TIL SALGS AS KLIPRA 1 2 Eier/selger: Sabinum AS (org nr 940 791 545) eier og selger 100 % av aksjene i AS Klipra (org nr 830 303 472). 3 Bakgrunn: Det er aksjene i AS Klipra som er til salgs. Klipra ble

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

NANSET - LARVIK. www.smartmegling.no

NANSET - LARVIK. www.smartmegling.no NANSET - LARVIK Stor utleiebolig på Nanset - Larvik, med et mulig utviklingspotensial! Prisant.: 3 990 000,- Adresse: Jerpeveien 13 BRA/P-rom: 487/385 kvm Tomteareal: 785 kvm Oppdragsnr: 2150014 www.smartmegling.no

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 70313246 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s gt 9, 4005 Stavanger

Detaljer

Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen

Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen - SALG/UTLEIE - Utviklingspotensiale Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Camilla Haugerudbråten

Detaljer

Prisliste Hove Gård, B1-5 Nøkkelferdige leiligheter

Prisliste Hove Gård, B1-5 Nøkkelferdige leiligheter Prisliste Hove Gård, B1-5 Nøkkelferdige leiligheter Datert: 01.09.2015 50.000,- ved signering, resten ved innflytting. Leiligheter B1-5 Bygg A Ca BRA eks. bod Etasje Antall soverom Salgspris Salgspris

Detaljer

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter

ILSENG. Lageråa Boligfelt, byggetrinn I. Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter ILSENG Lageråa Boligfelt, byggetrinn I Adresse: Lageråa Boligfelt, Ilseng Priser: Kr. 1 390 000,- + omk. Boligtype: Selveierleiligheter Bra: Ca 76 kvm Mnd. fellesutg.: Kr. 300-500,- (antatt) Byggeår: 2007-2008

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T Boligutviklingseiendom selges Grenseveien 91 Ensjø/Helsfyr S A L G S P R O S P E K T Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDVIKEN REKKEHUS II (B6) PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 17.07.15 Rekke -hus BRA P-ROM Balk/platting (cirka) Stipulerte felleskost Omkost Pris Total pris inkl omkost Opsjon loftsstue

Detaljer

Hovedpunkter 05. Nøkkelinformasjon 07. Området 08. Eiendommen 11. Kontraktsføringer 14. Salgsobjekt og tilbud 15. Kontaktinformasjon 16

Hovedpunkter 05. Nøkkelinformasjon 07. Området 08. Eiendommen 11. Kontraktsføringer 14. Salgsobjekt og tilbud 15. Kontaktinformasjon 16 Snarøyveien 34 Innholdsfortegnelse Hovedpunkter 05 Nøkkelinformasjon 07 Området 08 Eiendommen 11 Kontraktsføringer 14 Salgsobjekt og tilbud 15 Kontaktinformasjon 16 Vedleggsliste 17 1 2 3 4 Hovedpunkter

Detaljer

ATTRAKTIVT PÅ MAJORSTUEN

ATTRAKTIVT PÅ MAJORSTUEN ADVOKAT TOM STAVNES MNA TULLINS GT. 6 0166 OSLO www.stavnes.no ATTRAKTIVT PÅ MAJORSTUEN Lys og praktisk treroms selveier i femte etasje. Heis, balkong, peis og mulighet for parkering Adresse: Sorgenfrigaten

Detaljer

NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD. Kjøpsinformasjon. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD. Kjøpsinformasjon. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD Kjøpsinformasjon DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Hasseldalen Brygge 2 Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

Bergen-Arna Terminalvegen 4. Vi megler frem dine verdier

Bergen-Arna Terminalvegen 4. Vi megler frem dine verdier Bergen-Arna Terminalvegen 4 Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi ble etablert i 1985 og er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger. Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer