1. Innhold. Spesifikasjon Eksport fra FS til Fronter. Spesifikasjon - Eksport fra FS til Fronter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innhold. Spesifikasjon Eksport fra FS til Fronter. Spesifikasjon - Eksport fra FS til Fronter"

Transkript

1 Spesifikasjon - Eksport fra FS til Fronter 1. Innhold 1. Innledning Overføring av data til Fronter Struktur i Fronter etter eksport Navnsetting på de ulike org.enhetene og rom i Fronter Eksempel på struktur for importerte korridorer og rom Eksempel på struktur for importerte noder og grupper STUDENTER ANSATTE Ekstra Fronterrettigheter: Kontaktlærer- og faglærerrettighet Roller IMS informasjon for data som kan overføres til Fronter Personopplysninger Gruppeopplysninger IMS opplysninger om ulike Medlemsskap i Fronter Hva skal eksporteres fra FS

2 1. Innledning Dagens FS eksport til Fronter, ble laget for mange år siden, og både institusjonene selv og Fronter ser at det må gjøres en oppdatering av denne eksporten for å få en mer helhetlig eksport, og lik struktur for alle institusjoner i Fronter. I dag er det slik at hver enkelt institusjon setter opp eksporten på sine måte, og det er ulike praksis fra institusjon til instiusjon i forhold til hvordan man håndterer denne eksporten. Sett fra Fronters og institusjonenes side, vil hovedmål for ny FS-eksport være: At selve overføringen av dataene fra FS til Fronter gjøres enklere og likt for alle institusjoner. At alle institusjoner får lik struktur i Fronter. At det skal være mulig å detaljstyre hva og når elementer (ulike grupper og rom) skal bli eksportert. Noen institusjoner ønsker at overføringen fra FS skal skje via Bas et (eks. Cerebrum). For disse institusjonene gjelder de samme anbefalingene som for de som ønsker å benytte seg av FS-eksporten direkte. For å få til alle ønskene, vil det også kreve noe utvikling i selve FS-applikasjonen. Her må FS være tydlig på å sette opp en liste som institusjonene må være med å prioritere hvis det mot formodning ikke er mulig å få til alt til semesterstart høst Spesifiksjonen blir litt mye tilpasset direkte mot Fronter, men dette er for at institusjonene som er svært avanserte i bruk av Fronter, skal få en enda bedre integrasjon mellom FS og Fronter. Basisfunksjonaliteten i eksporten kan trolig benyttes mot andre LMS. 2. Overføring av data til Fronter Fronter har laget en egen webservice som skal benyttes for overføre data til Fronter. Hver enkelt institusjon får hver sin (authkey/unik url), som dataene skal sendes til. Fronter har en en WIN-klient til å overføre dataene direkte, men vi kan også tilby kildekode for en java og php-applikasjon, som andre kunder av Fronter har laget til det samme formålet. Hvis hver enkelt institusjon kan styre når eksporten skal kjøres, vil man få mulighet til å starte importen manuelt i Fronter. 2

3 3. Struktur i Fronter etter eksport 3.1 Navnsetting på de ulike org.enhetene og rom i Fronter Så langt det lar seg gjøre, bør det være en felles navnsetting for alle org.enheter og rom på tvers av institusjonene. I og med at hver enkelt institusjon har ulike roller, vil disse kunne være annerledes. Alle titler bør være så korte som det er praktisk mulig, men det er viktig at man enkelt finner det man leter etter ved enkle søk Navn på studieprogramrom <STUDIEPROGRAMKODE> studieprogramrom Navn på kullrom <STUDIEPROGRAMKODE> kullrom ( <ARSTALL> <TERMINKODE> ) Det kan være aktuelt å skille studieprogramkoden fra resten ved å legge de to siste elementene i en parentes. Se eksempel Navn på klasserom <STUDIEPROGRAMKODE> klasserom: (<ARSTALL><TERMINKODE><KLASSEKODE> ) Navn på emneinstansrom <EMNEKODE> ( <VERSJONSKODE><TERMINNR><ARSTALL><TERMINKODE> ) Navn på rom for undervisningsaktivitet <EMNEKODE> ( <VERSJONSKODE><TERMINNR><ARSTALL><TERMINKODE> <AKTIVITETSKODE> ) Navn på studieprogramgrupper <STUDIEPROGRAMKODE> studenter <STUDIEPROGRAMKODE> Studieledere for <STUDIEPROGRAMKODE> Studiekonsulenter for Navn på kullgrupper Studenter på <STUDIEPROGRAMKODE> kull <ARSTALL> <TERMINKODE> Navn på klassegrupper Studenter i <STUDIEPROGRAMKODE> <ARSTALL> <TERMINKODE> klasse <KLASSEKODE> Navn på emneinstansgrupper Studenter på <EMNEKODE> <VERSJONSKODE> <TERMINNR> <ARSTALL> <TERMINKODE> Navn på aktivitetsbaserte grupper Studenter på <EMNEKODE> <VERSJONSKODE> <TERMINNR> <ARSTALL> <TERMINKODE> <AKTIVITETSKODE> 3

4 3.2 Eksempel på struktur for importerte korridorer og rom <Institusjon> / 05 Importerte rom <Fakultet (Avdeling)> < Fakultet (Avdeling)> studieprogramrom <studieprogramkode> studieprogramrom <studieprogramkode> fellesrom <studieprogramkode> kull <arstall><terminkode> kullrom <studieprogramkode> kull <arstall><terminkode> klasse <klassekode> klasserom <Institutt> <Institutt> studieprogramrom <studieprogramkode> studieprogramrom <studieprogramkode> fellesrom <studieprogramkode> kull <arstall><terminkode> kullrom <studieprogramkode> kull <arstall><terminkode> klasse <klassekode> klasserom <studieprogramkode> studieprogramrom <studieprogramkode> fellesrom <studieprogramkode> kull <arstall><terminkode> kullrom <studieprogramkode> kull <arstall><terminkode> klasse <klassekode> klasserom <Institutt> emnerom <arstall><terminkode> <emnekode><versjonskode><terminnr><arstall><terminkode> <emnekode><versjonskode><terminnr><arstall><terminkode><aktivitetskode> <Institutt> vurderingsrom <arstall><terminkode> <emnekode><versjonskode><arstall_reell><vurdtidkode_reell><vurdstatuskode> <Institutt> EVU-rom <etterutdkurskode><kurstidsangivelsekode> Bold svart tekst = NODE Blå tekst = korridor Vanlig svart tekst = ROM Kommentarer fra UiA (Tore Junker): Siden spesifikasjonen forutsetter at det meste blir lagt på instituttnivå, må FS angi hvilke felt i FS som skal bestemme hvilket institutt emnerom, vurderingsrom og EVU-rom skal knyttes til. For studieprogram må dette være stedkoden i feltet for Studieansvarlig sted. For emner og vurdering finnes det to alternative stedkoder, Adm ansv (kontr) og Studieansv (regl). Vi benytter i dag konsekvent Adm ansv (kontr), men det er ikke sikkert at alle gjør det. For EVU finnes det også to stedkodefelt, Fagansvarlig og Admin-ansvarlig. Vi har i dag et subtre for all EVU ved UiA, men for oss ville det være naturlig å benytte stedkoden i Fagansvarlig for å fordele EVU-rommene på institutt. 4

5 3.3 Eksempel på struktur for importerte noder og grupper STUDENTER Kommentar fra UiA Når det gjelder studentdefinisjonen, bør vi, som flere allerede har nevnt i tidligere kommentarer, benytte verdien i feltet <status_aktiv_student> i studentstatustabellen for å bestemme om en student skal eksporteres eller ikke. Da kan vi benytte felles utplukksregler samtidig som den enkelte institusjon kan tilpasse statusbruken etter egne behov. Det eneste praktiske alternativet for programstudenter er å bruke studentens studierett for å koble vedkommende til fakultet/institutt. Siden noen studenter kan ha aktive studieretter på flere program samtidig, kan en og samme student få kobling til flere fakultet/institutt. Studenter som bare tar enkeltemner (har ikke studierett på program der emnet inngår) og privatister vil i disse rollene ikke ha studierett på et vanlig program. Noe tilsvarende kan vel også gjelde de som tar en selvvalgt bachelor. Ved UiA er studenter i disse gruppene i FS registrert som studenter på egne, administrative program for å gi dem en programtilknytning. Slike programmer har vanligvis stedkoden for hele institusjonen. Disse studentene bør ikke nødvendigvis være med i studentgrupper på samme måte som de ordinære programstudentene, men dersom de er registrert som en slags programstudent, trenger vi regler som gjør at vi kan utelukke dem. Det skal være mulig for hver enkelt institusjon å velge om vurderingsgrupper skal tas i bruk. Hvis det ikke skal tas i bruk, må det være mulig å knytte til et emne. <Institusjon> / 06 Importerte grupper Alle ansatte ved <Institusjon> Alle studenter ved <Institusjon> Alle kursdeltakere ved <Institusjon> <Institusjon>/ 06 Importerte grupper <Fakultet (Avdeling )> Alle ansatte ved <Fakultet(Avdeling)> Alle studenter ved <Fakultet(Avdeling)> <Institutt> Studentgrupper Alle studenter ved <instituttnavn> <Institusjon> / 06 Importerte grupper / <Fakultet (Avdeling ) > / <Institutt >/ Studentgrupper Emnegrupper <semester år> Studenter <semester år> <EMNEKODE><VERSJONSKODE><TERMINNR> emne <ARSTALL><TERMINKODE> studenter Studenter <underv.aktivitet> <semester år> <EMNEKODE><VERSJONSKODE><TERMINNR> emne <ARSTALL><TERMINKODE> aktivitet <AKTIVITETSKODE> studenter 5

6 <Institusjon> / 06 Importerte grupper / <Fakultet (Avdeling ) > / <Institutt >/ Studentgrupper Studieprogramgrupper <studieprogramkode> <studieprogramkode> alle studenter <studieprogramkode> kull <arstall><terminkode> studenter ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: <studieprogramkode> kull <arstall><terminkode> klasse <klassekode> studenter <studieprogramkode> Vurderingsgrupper studenter <emnekode><versjonskode><arstall_reell><vurdtidkode_reell><vurdstatuskode> studenter EVU Kursdeltakere Kursdeltakere <kurskode> <tidskode> Bold svart tekst = NODE Brun vanlig tekst= GRUPPE 6

7 3.3.2 ANSATTE <Institusjon> / 06 Importerte grupper / <Fakultet (Avdeling ) > / <Institutt >/ Ansattgrupper Alle ansatte ved <instituttnavn> Emnegrupper ansatte Emnegrupper ansatte <årstall><terminkode> <emnekode><versjonskode><arstall><terminkode> ansattgrupper <alle ansattgrupper for dette emnet for denne terminen> Studieprogramgrupper ansatte <studieprogramkode> ansattgrupper <alle ansattgrupper for dette studieprogrammet> <studieprogramkode> ansattgrupper <alle ansattgrupper for dette studieprogrammet> Vurderingsgrupper ansatte <emnekode><versjonskode><arstall_reell><vurdtidkode_reell><vurdstatuskode> ansatte EVU-grupper ansatte <kurskode><tidskode> ansattgrupper alle ansattgrupper for dette kurset Bold svart tekst = NODE Brun vanlig tekst= GRUPPE * Alle roller må gjensspeile de rollene som er definert i FS ved egen institusjon. Navnestruktur for de ulike rollegruppene: <studieprogramkode> rollegruppe <rollekode> <studieprogramkode> kull <arstall><terminkode> rollegruppe <rollekode> <studieprogramkode> kull <arstall><terminkode> klasse <klassekode> rollegruppe <rollekode> <emnekode><versjonskode><terminnr><arstall><terminkode> rollegruppe <rollekode> <kurskode><tidskode> rollegruppe <rollekode> 7

8 3.4 Ekstra Fronterrettigheter: Kontaktlærer- og faglærerrettighet De ulike lærergruppene på emner må få rettigheten Faglærer i Fronter på sine respektive emner/aktiviteter REF: IMS.membership.role.extension.groupaccess.contactAccess= 170. De ulike lærergruppene på studieprogram/klasser/kull skal ha kontaktlærerrettighet i Fronter på sine respektive studentgrupper. REF: IMS.membership.role.extension.groupaccess.contactAccess= 160. NB: Nøyaktig hvilke lærergrupper skal ha faglærerrettigheten i Fronter, må defineres nærmere. Disse rettighetene benyttes først og fremst i dag til Fravær og IUP, men i fremtiden kan de også bli brukt for å kunne se portefølje på tvers av rom. 8

9 4. Roller De ulike rollene i FS angir hvilke rettighet grupper skal få i rom i Fronter. Eksempel fra UiT: Rollekode Rollenavn Rollenavn-publisering Ims - rollekode Rettighet i Fronter Groupaccess (Emne) Groupaccess (ST.prog) ANSVLEDER Ansvarlig leder Ansv. leder 06 Slette ASSISTENT Studentassistent Studentassistent 06 Slette DLO DLO - Digital lokal Digital lokal 06 Slette administrator administrator FAGANSVARL Fag/Kursansvarlig Fag/Kursansvarlig 06 Slette FORELESER Foreleser Foreleser 06 Slette GJESTEFORE Gjesteforeleser Gjesteforeleser 06 Slette 170 GRUPPELÆRE Gruppelærer Gruppelærer 06 Slette HOVEDLÆRER Hovedlærer Hovedlærer 07 Eier KONTAKT Kontaktperson Kontaktperson 07 Eier KURSANSV Kursansvarlig Kursansvarlig 06 Slette LÆRER Lærer Lærer 06 Slette SENSOR Sensor Sensor STUDIEKONS Studiekonsulent Studiekonsulent 05 Skrive VEILEDER Veileder Veileder 06 Slette Det er opp til hver enkelt institusjon å angi navn og rettighet på de ulike rollene. Eksemplet på rettighet kan være standard for alle institusjoner, men det må være mulig å tilpasse hver enkelt rolle. Det må være opp til hver enkelt institusjon å angi hvilke rettigheter de ulike rollene skal få i rom i Fronter. Alle studentgrupper skal ha skrive -rettighet i rom som standard (IMS Rollekode=05). Mapping IMS roller Fronter roller IMS roller Rettighet i Fronter 01 = Learner Read 02 = Instructor write 03 = Content Developer delete 04 = Member read 05 = Manager write 06 = Mentor delete 07 = Adminstrator owner 9

10 5. IMS informasjon for data som kan overføres til Fronter 5.1 Personopplysninger Enkelte felter for visning av personinformasjon, krever aktiv samtykke fra student. Eks. Mobil og Bilde. Det foreslås at dette gjøres tilgjengelig via StudentWeb. Alle felter unntatt obligatoriske felter må være valgfritt hos hver enkelt institusjon. Personinformasjon IMS attributt i Person-object Oblig. FS + institusjon IMS. person.sourcedid.source Personnummer IMS.person.sourcedid.id Ja Brukernavn IMS.person.userid Ja Passord Ved ldap-autentisering eller FEIDE autentisering: Ja IMS.person.userid.password= ldap1: pwencryptiontype="5" Ved vanlig autentisering: IMS.userid.password= ET PASSORD pwencryptiontype="4" Fullt Navn IMS.person.Name.fn Ja Etternavn IMS.person.N.family Ja Fornavn IMS.person.N.given Ja E-post IMS.person. Adresse IMS.person.adr Telefon 1 IMS.person.Teltype= 1 Mobiltelefon IMS.person.Teltype= 3 Bilde IMS.person.photo Kull for studenter IMS.person.extension.organization Avdeling /Fakultet IMS.person.extension.location Epostkontoinnstillinger IMS.person.extension. settings Epostkonto - IMS.person.extension. settings.mail_username brukernavn Epostkonto - passord IMS.person.extension. settings.mail_password= FRONTERLOGIN Epostkonto - IMS.person.extension. settings.description= Min e-post Beskrivelse Epostkonto - IMS.person.extension. settings.mailserver mailserver Epostkonto - mailtype IMS.person.extension. settings.mailtype= imap Epostkonto - serverdir IMS.person.extension. settings.imap_serverdirectory=.INBOX Epostkonto mappe IMS.person.extension. settings.imap_sentfolder= Sent items for sendte elementer Epostkonto mappe IMS.person.extension. settings.imap_draftfolder= Draft for kladd Epostkonto mappe IMS.person.extension. settings.imap_trashfolder= Trash for søppel Epostkonto - SSL IMS.person.extension. settings.use_ssl (0 1) "0" Rolle IMS.person.institutionrole (Staff/Student) Ja 10

11 5.2 Gruppeopplysninger Gruppe informasjon FS + <institusjon> ID på gruppen, noden, korridor eller rom Tittel Beskrivelse Definere om det er en node, gruppe, korridor eller rom Hvilken gruppe som er foreldrenode IMS attributt i Group IMS. group.sourcedid.source IMS.group.sourcedid.id IMS.group.description.short IMS.group.description.long Group.typevalue.level= 0 Node Group.typevalue.level= 1 Korridor Group.typevalue.level= 2 Gruppe Group.typevalue.level= 4 Rom IMS.group.relationship 5.3 IMS opplysninger om ulike Medlemsskap i Fronter Medlemsskapsinformasjon FS + <institusjon> ID på gruppen eller rom ID på personen som skal meldes inn i gruppen Id en på gruppen som skal meldes inn i et rom. Id en på gruppen som skal ha groupaccessrettighet 160/170 på gruppen. Angi om IMS. membership.sourcedid.id er en gruppe eller rom. Angi kontaktlærer-/faglærerrettighet for spesifikke grupper IMS attributt i Membership IMS. membership.sourcedid.source IMS. membership.sourcedid.id IMS. membership.member.sourcedid.id IMS. membership.member.idtype IMS. membership.member.role.extension.groupaccess Verktøylister til rom i Fronter trenger man ikke lengre å definere i FS, da dette kan spesifiseres pr. org.enhet i Fronter. 11

12 6. Hva skal eksporteres fra FS A) På overordnet nivå må det være mulig å bestemme om alle studieprogram/klasser/kull/emner og Evu skal bli eksportert. Dette bør styres av et eget oppsett for hver institusjon. B) På et underordnet nivå må det være mulig å definere i detalj hvilket studieprogram/emne/kull eller klasser samt Evu(kurs) som skal bli eksportert. Dette bør styres via felt i FS. Det er i dag et felt for eksport til LMS for de fleste objektene. Det bør være mulig å få til for samtlige felt. C) Det må være mulig å definere hvilke rom som skal opprettes på hvert enkelt undernivå. F.eks skal man kunne opprette klasserom, uten at kullrom opprettes. Siden behovet for rom vil kunne variere innenfor den enkelte institusjon, bør dette styres vha egne felt i FS. I og med at verktøylister ikke lengre er nødvendig å registrere i FS, kan feltet istedenfor benyttes til om rom skal opprettes eller ikke. D) Det må være mulig å tidsstyre når grupper/rom skal eksporteres. Både start og slutt for et kurs må kunne angis. Den enkelte institusjon bør i importoppsettet kunne bestemme hvilke terminer det skal plukkes fra. Ellers bør felt i FS for de ulike objektene benyttes for å styre dette på rom-/gruppenivå. E) Det må være mulig å eksportere flere terminer samtidig, og bestemme eksportdato for de ulike terminene. F.eks må det være mulig å eksportere både inneværende semester og neste semester. Dette bør den enkelte institusjon kunne angi i eget importoppsett. F) Det må være mulig å definere hvilke personopplysninger som skal eksporteres. Se 5.1 for mer informasjon. G) Eksporten må ivareta at enkelte studenter kan beskytte seg mot at informasjon blir eksportert. Til og med opptre som et alias i Fronter. Som allerede nevnt under pkt. 5.2, bør dette håndteres via StudentWeb/FS og da fortrinnsvis som aktivt og positivt samtykke og ikke som reservasjon. Eventuelle alias bør ikke opprettes direkte i Fronter, men komme fra et autoritativt kildesystem. H) Bilder for studenter må være mulig å overføre. Det må være mulig å reservere seg mot at bilder blir eksportert, evt. at det bør være aktiv samtykke. Hvis informasjon av bilde eller kontaktopplysninger blir reservert av en student i etterkant må dette overstyre det som ligger i Fronter. 12

Kommunikasjon med studenter. Ny integrasjon - FS og Fronter

Kommunikasjon med studenter. Ny integrasjon - FS og Fronter Kommunikasjon med studenter - elektroniske møteplasser og læringsplattformer Ny integrasjon - FS og Fronter FS brukerforum oktober 2011 Hvem er vi? Aleksander Pettersen Integrasjonsansvarlig Fronter Nordic

Detaljer

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning FSAT - vår 2015 1 Undervisningsmodulen Administrere undervisning for ulike emner i ulike år-terminer Fem generelle oppgaver: Opprette undervisningsenheter

Detaljer

1.2.8 Tilgang til eksporterte filer...19 1.3 Diagnoserapport (FS009.004)...20 1.3.1 Forutsetninger...20 1.3.2 Hvilke data det rapporteres på...

1.2.8 Tilgang til eksporterte filer...19 1.3 Diagnoserapport (FS009.004)...20 1.3.1 Forutsetninger...20 1.3.2 Hvilke data det rapporteres på... Innhold 1. Web Service-integrasjon med LMS... 3 1.1 Innledning... 3 1.1.1 Bakgrunn... 3 1.1.2 Notasjon... 3 1.1.2.1 Målgruppe... 3 1.1.2.2 Skrifttyper o.l.... 3 1.1.3 Felles begreper... 3 1.1.4 Fronter-spesifikke

Detaljer

2 Beholdes inntil det er lagt opp til endringssendinger for disse utplukkene. Institusjon.Institusjonsnavn for eierinstitusjon

2 Beholdes inntil det er lagt opp til endringssendinger for disse utplukkene. Institusjon.Institusjonsnavn for eierinstitusjon IMS-eksport fra FS Versjon: 21.04.2010 Fra FS kan det eksporteres informasjon til e-læringssystemer. Det er IMS Enterprise spesifikasjonen som benyttes i denne eksporten. Pr 2010 er det IMS Enterprise

Detaljer

Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13. Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13. Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13 Adelheid Mortensen Huuse Forkunnskapskrav God kjennskap til grunnleggende felter/funksjoner i: Emne samlebilde Studieprogram samlebilde Emnekombinasjon

Detaljer

3 - Studentadministrasjon

3 - Studentadministrasjon 3 - Studentadministrasjon Studenten i M-STAS Studentnummerserier De fleste institusjoner vil få personopplysningene om studenten importert fra M-STAS opptaksprogram (NOM/LOK). Beskrivelse av overføringsrutiner

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER Høsten 2011 Side 2 av 22 INNHOLD INNLEDNING... 4 1 Bakgrunnsinformasjon som må ligge tilgrunn... 5 1.1 Emne samlebilde...

Detaljer

Generell Feide-arkitektur

Generell Feide-arkitektur Generell Feide-arkitektur Introduksjon Feide er i stor grad innført i universitets- og høgskolesektoren, og blir nå innført i grunnopplæringen. Samtlige fylkeskommuner er enten ferdige eller godt i gang

Detaljer

Eksport av studieinformasjon fra FS Versjon 2009.12.14

Eksport av studieinformasjon fra FS Versjon 2009.12.14 Eksport av studieinformasjon fra FS Versjon 2009.12.14 Fra FS kan det eksporteres studieinformasjon, f eks til katalogsystemer. Dette er XML-kodet informasjon. Metadatabeskrivelsen av denne XML-koden er

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging Privatister Opptak, registrering og oppfølging Hva en er privatist? 4-7. Privatist (1) Person som ikke har studierett, men som fyller kravene til opptak, kan søke fakultetet om adgang til å gå opp til

Detaljer

Superbrukerkurs i etter- og videreutdanning - FS, 23.2.2015 Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i etter- og videreutdanning - FS, 23.2.2015 Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i etter- og videreutdanning - FS, 23.2.2015 Adelheid Mortensen Huuse Forutsetninger Kjennskap til administrasjon av etter- og videreutdanningskurs Grunnleggende kunnskap om registrering

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet HMS-opplæringen ved MN-fakultetet Kai Åge Fjeldheim, Ellen Kristine Grøholt, Yvonne Halle, Knut Mørken og Hanne Sølna 27.05.15 MN-fakultetet har vedtatt at HMS-opplæring er obligatorisk for alle våre studenter.

Detaljer

«Kravspesifikasjon» digital oppmøteregistrering med strekkode i Fagpersonweb

«Kravspesifikasjon» digital oppmøteregistrering med strekkode i Fagpersonweb «Kravspesifikasjon» digital oppmøteregistrering med strekkode i Fagpersonweb Utformet i møte 16.6.15 Deltakere: Pål Erik Megaard, Michael Schøyen Grude, Kine Veronica Lund, Adelheid Mortensen Huuse Sist

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall Renatesenteret Realfagbygget 7491 Trondheim Deres ref Vår ref Dato 2008/9203 2008/8644 1.10.2009 Sluttrapport fra prosjektet MATRISE MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet Rekruttering

Detaljer

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-130 Referat Møte i

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 14 Po we ro ffice AS - v4.5.1 PowerOffice SQL - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Nytt kalender- og e-postsystem, hva nå? v/gruppeleder Bård Jakobsen, GMT/KD/IT-Drift/USIT

Nytt kalender- og e-postsystem, hva nå? v/gruppeleder Bård Jakobsen, GMT/KD/IT-Drift/USIT Nytt kalender- og e-postsystem, hva nå? v/gruppeleder Bård Jakobsen, GMT/KD/IT-Drift/USIT Agenda Hvor er vi i dag, status for NIKE Ansatte/Tilknyttet Studenter Andre Rom og ressurser Hva ser vi i horisonten

Detaljer

Feide Nøkkel til den digitale skolen

Feide Nøkkel til den digitale skolen Feide Nøkkel til den digitale skolen Narvik, 2008-04-24 Snorre Løvås www.uninettabc.no Digitale tjenester. 2 Digitale tjenester krever pålogging 3 Hva vi ser Større tilfang av tjenester Tjenester til ansatte,

Detaljer

Eksterne systemer Involvert? Operativ/ Planlagt/ Ønsket? FS BAS Nei Operativ Auto ITA. Nei Operativ Manuell/Auto ITA. Nei Operativ Manuell/Auto ITA

Eksterne systemer Involvert? Operativ/ Planlagt/ Ønsket? FS BAS Nei Operativ Auto ITA. Nei Operativ Manuell/Auto ITA. Nei Operativ Manuell/Auto ITA Oversikt over integrasjoner og flyt av informasjonsaktiva mellom Sist oppdatert: 2011-05-03 av Terje Lein-Mathisen/ITA Utdanning FS Personinformasjon (studenter + søkere som har mottatt plass) FS Emneinformasjon

Detaljer

Fylles ut av institusjonen

Fylles ut av institusjonen Endring av datauttrekk FSWS BAS Fylles ut av institusjonen Institusjon og navn på innsender. Merk at avsender skal være Fskontaktperson Dato 2/6-2015 Bilde/Rutine/Rapport/Annet Opprinnelig RT-id/saksdokument

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH

RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH Vedtekne 27.04.2006 med heimel i kapittel 9 og 10 i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH Utarbeiding og godkjenning

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-STUDIET

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-STUDIET 1. Personlige opplysninger: Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-STUDIET Fødselsdato: Personnummer: Etternavn: Fornavn: Mann Kvinne Nasjonalitet:

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

De punktene som vi ønsker redegjort for i forhold til opsjon barnehage vil også bli tillagt vekt dersom leverandørene ellers står likt.

De punktene som vi ønsker redegjort for i forhold til opsjon barnehage vil også bli tillagt vekt dersom leverandørene ellers står likt. Kravspesifikasjon for skoleadministrativt program Molde kommune Kommunen har spesifisert en del krav til løsningen, og beskrivelse av ønskelig funksjon. Der hvor vi stiller absolutte krav, må tilbyder

Detaljer

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Fronter 82 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Elverumskolen samler inn personopplysninger:

Elverumskolen samler inn personopplysninger: Innhold Elverumskolen samler inn personopplysninger:... 1 1.1 Registrering av personopplysninger... 1 1.2 Endring av personopplysninger... 4 1.3 Sletting av personopplysninger... 5 Elverumskolen samler

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6)

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Tanja 21. juni 2005 MEVIT 4000 HØSTEN 2006 KOKEBOK Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Emneansvarlig:

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hva er Studentweb? Studentweb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb lar studentene få tilgang til sine studiedata, utføre studieadministrative rutiner og

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

Askeladden Release-logg 30. august 2012

Askeladden Release-logg 30. august 2012 NR. Tema Kort beskrivelse av oppgaven Status Spesifikasjon - detaljert Kommentar 1. Søk Søkeresultat skal være likt i id-søk og avansert søk 2. Registrering Revet/brent bygning - skal kunne være inneværende

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

REGISTRERING INNREISENDE UTVEKSLINGSSTUDENTER

REGISTRERING INNREISENDE UTVEKSLINGSSTUDENTER REGISTRERING INNREISENDE UTVEKSLINGSSTUDENTER 1. Grunnlaget Følgende grunnlag er opprettet i FS for at registreringen av innreisende utvekslingsstudenter skal kunne gjennomføres. - Opptak: INTUTVEINN -

Detaljer

LMS-administrator i går, i dag og i morgen. UiA / SUHS-Trondheim 5/11-2014 Claus Wang

LMS-administrator i går, i dag og i morgen. UiA / SUHS-Trondheim 5/11-2014 Claus Wang LMS-administrator i går, i dag og i morgen UiA / SUHS-Trondheim 5/11-2014 Claus Wang LMS - hva er det? WIKIPEDIA: «En digital læringsplattform (ofte omtalt som forkortelsen LMS) er et system for å administrere

Detaljer

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning)

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) 1. Søknadsbehandling utenfor FS a) Mottak og registrering Søknaden vil som regel komme gjennom arkivet. Da vil den ha blitt registrert og lagt inn

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Spørsmålsbank Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette heftet:

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Søknaden leveres/sendes til fakultetet SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE PERSONALIA Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Fakultet, studieprogram

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Til stede: Forfall:

Detaljer

Referat. Møte i EpN ekspertgruppe 15-16.02.2011

Referat. Møte i EpN ekspertgruppe 15-16.02.2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-036 Referat Møte i

Detaljer

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det 1 2 3 4 I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det dukker opp tall i oversikter eller man får meldingen

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

LMS i endring. UiA, 3/2-2015 Claus Wang

LMS i endring. UiA, 3/2-2015 Claus Wang LMS i endring UiA, 3/2-2015 Claus Wang LMS i dag og i morgen LMS:14-15 år i UH-sektor Alle studenter er født og oppvokst med LMS, alle UHlærere er fortrolig med LMS LMS: svært liten endring i funksjonalitet

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes.

Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes. Tips: for å søke i dokumentet, benytt Søk i PDF-leseren. Innlogging Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes. Skriv inn Brukernavn og Passord. Det får du av administrasjonen

Detaljer

Endring av e-postoppsett med IMAP til ny e-posttjener

Endring av e-postoppsett med IMAP til ny e-posttjener Endring av e-postoppsett med IMAP til ny e-posttjener APPLE IOS (IPHONE, IPAD OG IPOD) 1 Klikk ikonet Innstillinger. 2 Klikk Mail, kontakter, kalendere på venstre side. Klikk deretter Legg til konto. Apple

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 19. januar 2011

Referat. Møte i arbeidsgruppen for etter- og videreutdanning 19. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i arbeidsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Kravspesifikasjon 1 Inledning 1.1 Presentasjon Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer

Detaljer

2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata

2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata 2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata Studieprogram I enkelte tilfeller ønsker du kanskje ikke at en student skal knyttes opp mot et studieprogram, for eksempel privatister. Dette er fullt tillatt i

Detaljer

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Denne veiledningen er en steg-for-steg beskrivelse av hvordan man legger inn og setter opp et NTG-cup-løp i Eventor. Den er ment som en hjelp for arrangører og

Detaljer

Bruk av Fronter i vurderingsarbeidet. Ann Kathrin B Aasen og Geir Kristiansen, Veggli skole

Bruk av Fronter i vurderingsarbeidet. Ann Kathrin B Aasen og Geir Kristiansen, Veggli skole Bruk av Fronter i vurderingsarbeidet VEGGLI SKOLE er en 1-10 skole SFO 159 elever 26 lærere 5 assistenter Alle elever på alle trinn har egen pc Smartboard i alle klasserom Trådløst nett på hele skolen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for administratorer Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Bestilling av nye kurs Ved etterbestilling av nye kurs, oppdaterer DataPower Learning oversikten over

Detaljer

System-X brukermanual

System-X brukermanual System-X brukermanual System-X brukermanual... 1 Når registrerer jeg I System-X?... 1 Innlogging... 1 Søk - Registrer... 2 Registrering i System-X Med personnummer - 11 siffer... 2 Forklaring på spesialfelt...

Detaljer

Grunnkurs i FS - UMB

Grunnkurs i FS - UMB Grunnkurs i FS - UMB Innholdsregister INNLOGGING - BRUKERNAVN OG PASSORD... 2 ROLLER I FS... 3 GENERELT OM FS... 4 MODULENES INNHOLD... 4 BILDER, RUTINER OG RAPPORTER... 6 ÅPNE/ AKTIVISERE BILDER, RUTINER

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Praksishåndtering i FS

Praksishåndtering i FS Praksishåndtering i FS Karin Stormo Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 Praksishåndtering i FS Dagens situasjon Praksisprosjekt Eksempler på praksishåndtering i FS i dag Eksempel på studieprogram med praksis

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Årsrapport for bachelorprogrammet i antikk kultur og klassisk tradisjon studieåret 2006-2007

Årsrapport for bachelorprogrammet i antikk kultur og klassisk tradisjon studieåret 2006-2007 Årsrapport for bachelorprogrammet i antikk kultur og klassisk tradisjon studieåret 2006-2007 Saksnummer 05/18619 1 Data med kommentarer Kilder: http://www.hf.uio.no/internt/studier/studiestatistikk/index.html

Detaljer

Bestemmelser tilknyttet elektronisk samarbeid med Vinmonopolet

Bestemmelser tilknyttet elektronisk samarbeid med Vinmonopolet Bestemmelser tilknyttet elektronisk samarbeid med Vinmonopolet Versjon 1.1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Parter... 3 3 Vinmonopolets Leverandørportal... 3 Omfang og formål... 3 Modulene i Leverandørportalen...

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

FS kurs 4 Utdanningsplan Versjon: 31.10.2011

FS kurs 4 Utdanningsplan Versjon: 31.10.2011 FS kurs 4 Utdanningsplan Versjon: 31.10.2011 FS kurs 4 Utdanningsplan v 27.10.2011 KFH skrevet ut 31.10.11 side 1 av 53 Innhold 1 Innledning... 3 2 Emner og studieprogram... 4 2.1 Emne samlebilde, undervinduer...

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS Høsten 2009 Innhold 1. Kandidatnummerering... 3 2. Godkjenning av arbeidskrav/obligatorisk aktivitet... 4 3. Hente fram vurderingsprotokoll...

Detaljer

Opprettelse av medlem

Opprettelse av medlem Opprettelse av medlem For å opprette et nytt medlem må man har rettigheter til Medlemmer i GolfBox. Rettigheter kan kun gis av en bruker som har rettigheter til å gi andre rettigheter. Rettigheter ligger

Detaljer

Vedlikehold av register over deltakerne i Veien til prestetjeneste

Vedlikehold av register over deltakerne i Veien til prestetjeneste Vedlikehold av register over deltakerne i Veien til prestetjeneste 1. Om registeret Bispemøtet har fått utviklet et nytt register over deltakerne i Veien til prestetjeneste. Registeret er tilgjengelig

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Det forutsettes at tillatelse til oppdatering av FS mot folkeregisteret er innhentet og at man er registrert som kunde hos EVRY. Mal for

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:...

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... 2 Mislighold:... 2 Oppsigelse av tjeneste:... 2 Hvordan

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Semesterregistrering ved UiN

Semesterregistrering ved UiN Semesterregistrering ved UiN Brukerveiledning i StudentWeb ved UiN Universitetet i Nordland Veiledning i semesterregistrering Du registrerer deg på UiNs StudentWeb. Her skal du: 1. Godkjenne utdanningsplan

Detaljer