1. Innhold. Spesifikasjon Eksport fra FS til Fronter. Spesifikasjon - Eksport fra FS til Fronter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innhold. Spesifikasjon Eksport fra FS til Fronter. Spesifikasjon - Eksport fra FS til Fronter"

Transkript

1 Spesifikasjon - Eksport fra FS til Fronter 1. Innhold 1. Innledning Overføring av data til Fronter Struktur i Fronter etter eksport Navnsetting på de ulike org.enhetene og rom i Fronter Eksempel på struktur for importerte korridorer og rom Eksempel på struktur for importerte noder og grupper STUDENTER ANSATTE Ekstra Fronterrettigheter: Kontaktlærer- og faglærerrettighet Roller IMS informasjon for data som kan overføres til Fronter Personopplysninger Gruppeopplysninger IMS opplysninger om ulike Medlemsskap i Fronter Hva skal eksporteres fra FS

2 1. Innledning Dagens FS eksport til Fronter, ble laget for mange år siden, og både institusjonene selv og Fronter ser at det må gjøres en oppdatering av denne eksporten for å få en mer helhetlig eksport, og lik struktur for alle institusjoner i Fronter. I dag er det slik at hver enkelt institusjon setter opp eksporten på sine måte, og det er ulike praksis fra institusjon til instiusjon i forhold til hvordan man håndterer denne eksporten. Sett fra Fronters og institusjonenes side, vil hovedmål for ny FS-eksport være: At selve overføringen av dataene fra FS til Fronter gjøres enklere og likt for alle institusjoner. At alle institusjoner får lik struktur i Fronter. At det skal være mulig å detaljstyre hva og når elementer (ulike grupper og rom) skal bli eksportert. Noen institusjoner ønsker at overføringen fra FS skal skje via Bas et (eks. Cerebrum). For disse institusjonene gjelder de samme anbefalingene som for de som ønsker å benytte seg av FS-eksporten direkte. For å få til alle ønskene, vil det også kreve noe utvikling i selve FS-applikasjonen. Her må FS være tydlig på å sette opp en liste som institusjonene må være med å prioritere hvis det mot formodning ikke er mulig å få til alt til semesterstart høst Spesifiksjonen blir litt mye tilpasset direkte mot Fronter, men dette er for at institusjonene som er svært avanserte i bruk av Fronter, skal få en enda bedre integrasjon mellom FS og Fronter. Basisfunksjonaliteten i eksporten kan trolig benyttes mot andre LMS. 2. Overføring av data til Fronter Fronter har laget en egen webservice som skal benyttes for overføre data til Fronter. Hver enkelt institusjon får hver sin (authkey/unik url), som dataene skal sendes til. Fronter har en en WIN-klient til å overføre dataene direkte, men vi kan også tilby kildekode for en java og php-applikasjon, som andre kunder av Fronter har laget til det samme formålet. Hvis hver enkelt institusjon kan styre når eksporten skal kjøres, vil man få mulighet til å starte importen manuelt i Fronter. 2

3 3. Struktur i Fronter etter eksport 3.1 Navnsetting på de ulike org.enhetene og rom i Fronter Så langt det lar seg gjøre, bør det være en felles navnsetting for alle org.enheter og rom på tvers av institusjonene. I og med at hver enkelt institusjon har ulike roller, vil disse kunne være annerledes. Alle titler bør være så korte som det er praktisk mulig, men det er viktig at man enkelt finner det man leter etter ved enkle søk Navn på studieprogramrom <STUDIEPROGRAMKODE> studieprogramrom Navn på kullrom <STUDIEPROGRAMKODE> kullrom ( <ARSTALL> <TERMINKODE> ) Det kan være aktuelt å skille studieprogramkoden fra resten ved å legge de to siste elementene i en parentes. Se eksempel Navn på klasserom <STUDIEPROGRAMKODE> klasserom: (<ARSTALL><TERMINKODE><KLASSEKODE> ) Navn på emneinstansrom <EMNEKODE> ( <VERSJONSKODE><TERMINNR><ARSTALL><TERMINKODE> ) Navn på rom for undervisningsaktivitet <EMNEKODE> ( <VERSJONSKODE><TERMINNR><ARSTALL><TERMINKODE> <AKTIVITETSKODE> ) Navn på studieprogramgrupper <STUDIEPROGRAMKODE> studenter <STUDIEPROGRAMKODE> Studieledere for <STUDIEPROGRAMKODE> Studiekonsulenter for Navn på kullgrupper Studenter på <STUDIEPROGRAMKODE> kull <ARSTALL> <TERMINKODE> Navn på klassegrupper Studenter i <STUDIEPROGRAMKODE> <ARSTALL> <TERMINKODE> klasse <KLASSEKODE> Navn på emneinstansgrupper Studenter på <EMNEKODE> <VERSJONSKODE> <TERMINNR> <ARSTALL> <TERMINKODE> Navn på aktivitetsbaserte grupper Studenter på <EMNEKODE> <VERSJONSKODE> <TERMINNR> <ARSTALL> <TERMINKODE> <AKTIVITETSKODE> 3

4 3.2 Eksempel på struktur for importerte korridorer og rom <Institusjon> / 05 Importerte rom <Fakultet (Avdeling)> < Fakultet (Avdeling)> studieprogramrom <studieprogramkode> studieprogramrom <studieprogramkode> fellesrom <studieprogramkode> kull <arstall><terminkode> kullrom <studieprogramkode> kull <arstall><terminkode> klasse <klassekode> klasserom <Institutt> <Institutt> studieprogramrom <studieprogramkode> studieprogramrom <studieprogramkode> fellesrom <studieprogramkode> kull <arstall><terminkode> kullrom <studieprogramkode> kull <arstall><terminkode> klasse <klassekode> klasserom <studieprogramkode> studieprogramrom <studieprogramkode> fellesrom <studieprogramkode> kull <arstall><terminkode> kullrom <studieprogramkode> kull <arstall><terminkode> klasse <klassekode> klasserom <Institutt> emnerom <arstall><terminkode> <emnekode><versjonskode><terminnr><arstall><terminkode> <emnekode><versjonskode><terminnr><arstall><terminkode><aktivitetskode> <Institutt> vurderingsrom <arstall><terminkode> <emnekode><versjonskode><arstall_reell><vurdtidkode_reell><vurdstatuskode> <Institutt> EVU-rom <etterutdkurskode><kurstidsangivelsekode> Bold svart tekst = NODE Blå tekst = korridor Vanlig svart tekst = ROM Kommentarer fra UiA (Tore Junker): Siden spesifikasjonen forutsetter at det meste blir lagt på instituttnivå, må FS angi hvilke felt i FS som skal bestemme hvilket institutt emnerom, vurderingsrom og EVU-rom skal knyttes til. For studieprogram må dette være stedkoden i feltet for Studieansvarlig sted. For emner og vurdering finnes det to alternative stedkoder, Adm ansv (kontr) og Studieansv (regl). Vi benytter i dag konsekvent Adm ansv (kontr), men det er ikke sikkert at alle gjør det. For EVU finnes det også to stedkodefelt, Fagansvarlig og Admin-ansvarlig. Vi har i dag et subtre for all EVU ved UiA, men for oss ville det være naturlig å benytte stedkoden i Fagansvarlig for å fordele EVU-rommene på institutt. 4

5 3.3 Eksempel på struktur for importerte noder og grupper STUDENTER Kommentar fra UiA Når det gjelder studentdefinisjonen, bør vi, som flere allerede har nevnt i tidligere kommentarer, benytte verdien i feltet <status_aktiv_student> i studentstatustabellen for å bestemme om en student skal eksporteres eller ikke. Da kan vi benytte felles utplukksregler samtidig som den enkelte institusjon kan tilpasse statusbruken etter egne behov. Det eneste praktiske alternativet for programstudenter er å bruke studentens studierett for å koble vedkommende til fakultet/institutt. Siden noen studenter kan ha aktive studieretter på flere program samtidig, kan en og samme student få kobling til flere fakultet/institutt. Studenter som bare tar enkeltemner (har ikke studierett på program der emnet inngår) og privatister vil i disse rollene ikke ha studierett på et vanlig program. Noe tilsvarende kan vel også gjelde de som tar en selvvalgt bachelor. Ved UiA er studenter i disse gruppene i FS registrert som studenter på egne, administrative program for å gi dem en programtilknytning. Slike programmer har vanligvis stedkoden for hele institusjonen. Disse studentene bør ikke nødvendigvis være med i studentgrupper på samme måte som de ordinære programstudentene, men dersom de er registrert som en slags programstudent, trenger vi regler som gjør at vi kan utelukke dem. Det skal være mulig for hver enkelt institusjon å velge om vurderingsgrupper skal tas i bruk. Hvis det ikke skal tas i bruk, må det være mulig å knytte til et emne. <Institusjon> / 06 Importerte grupper Alle ansatte ved <Institusjon> Alle studenter ved <Institusjon> Alle kursdeltakere ved <Institusjon> <Institusjon>/ 06 Importerte grupper <Fakultet (Avdeling )> Alle ansatte ved <Fakultet(Avdeling)> Alle studenter ved <Fakultet(Avdeling)> <Institutt> Studentgrupper Alle studenter ved <instituttnavn> <Institusjon> / 06 Importerte grupper / <Fakultet (Avdeling ) > / <Institutt >/ Studentgrupper Emnegrupper <semester år> Studenter <semester år> <EMNEKODE><VERSJONSKODE><TERMINNR> emne <ARSTALL><TERMINKODE> studenter Studenter <underv.aktivitet> <semester år> <EMNEKODE><VERSJONSKODE><TERMINNR> emne <ARSTALL><TERMINKODE> aktivitet <AKTIVITETSKODE> studenter 5

6 <Institusjon> / 06 Importerte grupper / <Fakultet (Avdeling ) > / <Institutt >/ Studentgrupper Studieprogramgrupper <studieprogramkode> <studieprogramkode> alle studenter <studieprogramkode> kull <arstall><terminkode> studenter ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: <studieprogramkode> kull <arstall><terminkode> klasse <klassekode> studenter <studieprogramkode> Vurderingsgrupper studenter <emnekode><versjonskode><arstall_reell><vurdtidkode_reell><vurdstatuskode> studenter EVU Kursdeltakere Kursdeltakere <kurskode> <tidskode> Bold svart tekst = NODE Brun vanlig tekst= GRUPPE 6

7 3.3.2 ANSATTE <Institusjon> / 06 Importerte grupper / <Fakultet (Avdeling ) > / <Institutt >/ Ansattgrupper Alle ansatte ved <instituttnavn> Emnegrupper ansatte Emnegrupper ansatte <årstall><terminkode> <emnekode><versjonskode><arstall><terminkode> ansattgrupper <alle ansattgrupper for dette emnet for denne terminen> Studieprogramgrupper ansatte <studieprogramkode> ansattgrupper <alle ansattgrupper for dette studieprogrammet> <studieprogramkode> ansattgrupper <alle ansattgrupper for dette studieprogrammet> Vurderingsgrupper ansatte <emnekode><versjonskode><arstall_reell><vurdtidkode_reell><vurdstatuskode> ansatte EVU-grupper ansatte <kurskode><tidskode> ansattgrupper alle ansattgrupper for dette kurset Bold svart tekst = NODE Brun vanlig tekst= GRUPPE * Alle roller må gjensspeile de rollene som er definert i FS ved egen institusjon. Navnestruktur for de ulike rollegruppene: <studieprogramkode> rollegruppe <rollekode> <studieprogramkode> kull <arstall><terminkode> rollegruppe <rollekode> <studieprogramkode> kull <arstall><terminkode> klasse <klassekode> rollegruppe <rollekode> <emnekode><versjonskode><terminnr><arstall><terminkode> rollegruppe <rollekode> <kurskode><tidskode> rollegruppe <rollekode> 7

8 3.4 Ekstra Fronterrettigheter: Kontaktlærer- og faglærerrettighet De ulike lærergruppene på emner må få rettigheten Faglærer i Fronter på sine respektive emner/aktiviteter REF: IMS.membership.role.extension.groupaccess.contactAccess= 170. De ulike lærergruppene på studieprogram/klasser/kull skal ha kontaktlærerrettighet i Fronter på sine respektive studentgrupper. REF: IMS.membership.role.extension.groupaccess.contactAccess= 160. NB: Nøyaktig hvilke lærergrupper skal ha faglærerrettigheten i Fronter, må defineres nærmere. Disse rettighetene benyttes først og fremst i dag til Fravær og IUP, men i fremtiden kan de også bli brukt for å kunne se portefølje på tvers av rom. 8

9 4. Roller De ulike rollene i FS angir hvilke rettighet grupper skal få i rom i Fronter. Eksempel fra UiT: Rollekode Rollenavn Rollenavn-publisering Ims - rollekode Rettighet i Fronter Groupaccess (Emne) Groupaccess (ST.prog) ANSVLEDER Ansvarlig leder Ansv. leder 06 Slette ASSISTENT Studentassistent Studentassistent 06 Slette DLO DLO - Digital lokal Digital lokal 06 Slette administrator administrator FAGANSVARL Fag/Kursansvarlig Fag/Kursansvarlig 06 Slette FORELESER Foreleser Foreleser 06 Slette GJESTEFORE Gjesteforeleser Gjesteforeleser 06 Slette 170 GRUPPELÆRE Gruppelærer Gruppelærer 06 Slette HOVEDLÆRER Hovedlærer Hovedlærer 07 Eier KONTAKT Kontaktperson Kontaktperson 07 Eier KURSANSV Kursansvarlig Kursansvarlig 06 Slette LÆRER Lærer Lærer 06 Slette SENSOR Sensor Sensor STUDIEKONS Studiekonsulent Studiekonsulent 05 Skrive VEILEDER Veileder Veileder 06 Slette Det er opp til hver enkelt institusjon å angi navn og rettighet på de ulike rollene. Eksemplet på rettighet kan være standard for alle institusjoner, men det må være mulig å tilpasse hver enkelt rolle. Det må være opp til hver enkelt institusjon å angi hvilke rettigheter de ulike rollene skal få i rom i Fronter. Alle studentgrupper skal ha skrive -rettighet i rom som standard (IMS Rollekode=05). Mapping IMS roller Fronter roller IMS roller Rettighet i Fronter 01 = Learner Read 02 = Instructor write 03 = Content Developer delete 04 = Member read 05 = Manager write 06 = Mentor delete 07 = Adminstrator owner 9

10 5. IMS informasjon for data som kan overføres til Fronter 5.1 Personopplysninger Enkelte felter for visning av personinformasjon, krever aktiv samtykke fra student. Eks. Mobil og Bilde. Det foreslås at dette gjøres tilgjengelig via StudentWeb. Alle felter unntatt obligatoriske felter må være valgfritt hos hver enkelt institusjon. Personinformasjon IMS attributt i Person-object Oblig. FS + institusjon IMS. person.sourcedid.source Personnummer IMS.person.sourcedid.id Ja Brukernavn IMS.person.userid Ja Passord Ved ldap-autentisering eller FEIDE autentisering: Ja IMS.person.userid.password= ldap1: pwencryptiontype="5" Ved vanlig autentisering: IMS.userid.password= ET PASSORD pwencryptiontype="4" Fullt Navn IMS.person.Name.fn Ja Etternavn IMS.person.N.family Ja Fornavn IMS.person.N.given Ja E-post IMS.person. Adresse IMS.person.adr Telefon 1 IMS.person.Teltype= 1 Mobiltelefon IMS.person.Teltype= 3 Bilde IMS.person.photo Kull for studenter IMS.person.extension.organization Avdeling /Fakultet IMS.person.extension.location Epostkontoinnstillinger IMS.person.extension. settings Epostkonto - IMS.person.extension. settings.mail_username brukernavn Epostkonto - passord IMS.person.extension. settings.mail_password= FRONTERLOGIN Epostkonto - IMS.person.extension. settings.description= Min e-post Beskrivelse Epostkonto - IMS.person.extension. settings.mailserver mailserver Epostkonto - mailtype IMS.person.extension. settings.mailtype= imap Epostkonto - serverdir IMS.person.extension. settings.imap_serverdirectory=.INBOX Epostkonto mappe IMS.person.extension. settings.imap_sentfolder= Sent items for sendte elementer Epostkonto mappe IMS.person.extension. settings.imap_draftfolder= Draft for kladd Epostkonto mappe IMS.person.extension. settings.imap_trashfolder= Trash for søppel Epostkonto - SSL IMS.person.extension. settings.use_ssl (0 1) "0" Rolle IMS.person.institutionrole (Staff/Student) Ja 10

11 5.2 Gruppeopplysninger Gruppe informasjon FS + <institusjon> ID på gruppen, noden, korridor eller rom Tittel Beskrivelse Definere om det er en node, gruppe, korridor eller rom Hvilken gruppe som er foreldrenode IMS attributt i Group IMS. group.sourcedid.source IMS.group.sourcedid.id IMS.group.description.short IMS.group.description.long Group.typevalue.level= 0 Node Group.typevalue.level= 1 Korridor Group.typevalue.level= 2 Gruppe Group.typevalue.level= 4 Rom IMS.group.relationship 5.3 IMS opplysninger om ulike Medlemsskap i Fronter Medlemsskapsinformasjon FS + <institusjon> ID på gruppen eller rom ID på personen som skal meldes inn i gruppen Id en på gruppen som skal meldes inn i et rom. Id en på gruppen som skal ha groupaccessrettighet 160/170 på gruppen. Angi om IMS. membership.sourcedid.id er en gruppe eller rom. Angi kontaktlærer-/faglærerrettighet for spesifikke grupper IMS attributt i Membership IMS. membership.sourcedid.source IMS. membership.sourcedid.id IMS. membership.member.sourcedid.id IMS. membership.member.idtype IMS. membership.member.role.extension.groupaccess Verktøylister til rom i Fronter trenger man ikke lengre å definere i FS, da dette kan spesifiseres pr. org.enhet i Fronter. 11

12 6. Hva skal eksporteres fra FS A) På overordnet nivå må det være mulig å bestemme om alle studieprogram/klasser/kull/emner og Evu skal bli eksportert. Dette bør styres av et eget oppsett for hver institusjon. B) På et underordnet nivå må det være mulig å definere i detalj hvilket studieprogram/emne/kull eller klasser samt Evu(kurs) som skal bli eksportert. Dette bør styres via felt i FS. Det er i dag et felt for eksport til LMS for de fleste objektene. Det bør være mulig å få til for samtlige felt. C) Det må være mulig å definere hvilke rom som skal opprettes på hvert enkelt undernivå. F.eks skal man kunne opprette klasserom, uten at kullrom opprettes. Siden behovet for rom vil kunne variere innenfor den enkelte institusjon, bør dette styres vha egne felt i FS. I og med at verktøylister ikke lengre er nødvendig å registrere i FS, kan feltet istedenfor benyttes til om rom skal opprettes eller ikke. D) Det må være mulig å tidsstyre når grupper/rom skal eksporteres. Både start og slutt for et kurs må kunne angis. Den enkelte institusjon bør i importoppsettet kunne bestemme hvilke terminer det skal plukkes fra. Ellers bør felt i FS for de ulike objektene benyttes for å styre dette på rom-/gruppenivå. E) Det må være mulig å eksportere flere terminer samtidig, og bestemme eksportdato for de ulike terminene. F.eks må det være mulig å eksportere både inneværende semester og neste semester. Dette bør den enkelte institusjon kunne angi i eget importoppsett. F) Det må være mulig å definere hvilke personopplysninger som skal eksporteres. Se 5.1 for mer informasjon. G) Eksporten må ivareta at enkelte studenter kan beskytte seg mot at informasjon blir eksportert. Til og med opptre som et alias i Fronter. Som allerede nevnt under pkt. 5.2, bør dette håndteres via StudentWeb/FS og da fortrinnsvis som aktivt og positivt samtykke og ikke som reservasjon. Eventuelle alias bør ikke opprettes direkte i Fronter, men komme fra et autoritativt kildesystem. H) Bilder for studenter må være mulig å overføre. Det må være mulig å reservere seg mot at bilder blir eksportert, evt. at det bør være aktiv samtykke. Hvis informasjon av bilde eller kontaktopplysninger blir reservert av en student i etterkant må dette overstyre det som ligger i Fronter. 12

Registreringer i FS ved bruk av Fronter

Registreringer i FS ved bruk av Fronter Registreringer i FS ved bruk av Fronter Bakgrunnsinformasjon Opprette rom i Fronter o Undervisningsenhet samlebilde o Undervisningsaktivitet samlebilde Tilgang til alle Fronterrom for emner på en stedkode

Detaljer

Registreringer i FS ved bruk av Fronter

Registreringer i FS ved bruk av Fronter Registreringer i FS ved bruk av Fronter Bakgrunnsinformasjon Opprette rom i Fronter o Undervisningsenhet samlebilde o Undervisningsaktivitet samlebilde Rom for kullbaserte studier Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Registreringer i FS ved bruk av Fronter

Registreringer i FS ved bruk av Fronter Registreringer i FS ved bruk av Fronter Bakgrunnsinformasjon Opprette rom i Fronter o Undervisningsenhet samlebilde o Undervisningsaktivitet samlebilde Rom for kullbaserte studier Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Kommunikasjon med studenter. Ny integrasjon - FS og Fronter

Kommunikasjon med studenter. Ny integrasjon - FS og Fronter Kommunikasjon med studenter - elektroniske møteplasser og læringsplattformer Ny integrasjon - FS og Fronter FS brukerforum oktober 2011 Hvem er vi? Aleksander Pettersen Integrasjonsansvarlig Fronter Nordic

Detaljer

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning FSAT - vår 2015 1 Undervisningsmodulen Administrere undervisning for ulike emner i ulike år-terminer Fem generelle oppgaver: Opprette undervisningsenheter

Detaljer

2 Beholdes inntil det er lagt opp til endringssendinger for disse utplukkene. Institusjon.Institusjonsnavn for eierinstitusjon

2 Beholdes inntil det er lagt opp til endringssendinger for disse utplukkene. Institusjon.Institusjonsnavn for eierinstitusjon IMS-eksport fra FS Versjon: 21.04.2010 Fra FS kan det eksporteres informasjon til e-læringssystemer. Det er IMS Enterprise spesifikasjonen som benyttes i denne eksporten. Pr 2010 er det IMS Enterprise

Detaljer

1.2.8 Tilgang til eksporterte filer...19 1.3 Diagnoserapport (FS009.004)...20 1.3.1 Forutsetninger...20 1.3.2 Hvilke data det rapporteres på...

1.2.8 Tilgang til eksporterte filer...19 1.3 Diagnoserapport (FS009.004)...20 1.3.1 Forutsetninger...20 1.3.2 Hvilke data det rapporteres på... Innhold 1. Web Service-integrasjon med LMS... 3 1.1 Innledning... 3 1.1.1 Bakgrunn... 3 1.1.2 Notasjon... 3 1.1.2.1 Målgruppe... 3 1.1.2.2 Skrifttyper o.l.... 3 1.1.3 Felles begreper... 3 1.1.4 Fronter-spesifikke

Detaljer

Romaktivering i Fronter

Romaktivering i Fronter Romaktivering i Fronter Alle automatisk generte rom i Fronter ved UIT Norges Arktiske Universitet må aktiveres. Veiledning vil ta for seg gjennomgang av alle valg på startpanelet til autogenererte rom:

Detaljer

Ved manglende aktiviteter i FS

Ved manglende aktiviteter i FS Innhold Ved manglende aktiviteter i FS... 1 Forenklet bygging av undervisningsstruktur... 1 Undervisningsaktiviteter i detalj... 3 Struktur på undervisningsaktivitetene... 4 Rapporten FS481.001 Diagnose

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER Høsten 2011 Side 2 av 22 INNHOLD INNLEDNING... 4 1 Bakgrunnsinformasjon som må ligge tilgrunn... 5 1.1 Emne samlebilde...

Detaljer

Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13. Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13. Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13 Adelheid Mortensen Huuse Forkunnskapskrav God kjennskap til grunnleggende felter/funksjoner i: Emne samlebilde Studieprogram samlebilde Emnekombinasjon

Detaljer

Opprette eksamensinnlevering i Fronter veiledning for eksamensansvarlige

Opprette eksamensinnlevering i Fronter veiledning for eksamensansvarlige Opprette eksamensinnlevering i Fronter veiledning for eksamensansvarlige Ved UIT avvikles hjemmeeksamen i flere fag ved å anvende innleveringsmappe i et tilpasset eksamen- eller undervisningsrom i Fronter.

Detaljer

Generell Feide-arkitektur

Generell Feide-arkitektur Generell Feide-arkitektur Introduksjon Feide er i stor grad innført i universitets- og høgskolesektoren, og blir nå innført i grunnopplæringen. Samtlige fylkeskommuner er enten ferdige eller godt i gang

Detaljer

3 - Studentadministrasjon

3 - Studentadministrasjon 3 - Studentadministrasjon Studenten i M-STAS Studentnummerserier De fleste institusjoner vil få personopplysningene om studenten importert fra M-STAS opptaksprogram (NOM/LOK). Beskrivelse av overføringsrutiner

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Superbrukerkurs i etter- og videreutdanning - FS, 23.2.2015 Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i etter- og videreutdanning - FS, 23.2.2015 Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i etter- og videreutdanning - FS, 23.2.2015 Adelheid Mortensen Huuse Forutsetninger Kjennskap til administrasjon av etter- og videreutdanningskurs Grunnleggende kunnskap om registrering

Detaljer

Utestenging og RUST Utestenging og RUST Innledning RUST Administrasjon av utestenginger...

Utestenging og RUST Utestenging og RUST Innledning RUST Administrasjon av utestenginger... 2014-03-28 Innhold 92.... 1 92.1. Innledning... 1 92.1.1 RUST... 1 92.2. Administrasjon av utestenginger... 1 92.2.1 Bilde Utestenging... 1 92.2.2 Opprette utestenging... 3 92.2.3 Endre utestenging...

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet HMS-opplæringen ved MN-fakultetet Kai Åge Fjeldheim, Ellen Kristine Grøholt, Yvonne Halle, Knut Mørken og Hanne Sølna 27.05.15 MN-fakultetet har vedtatt at HMS-opplæring er obligatorisk for alle våre studenter.

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall Renatesenteret Realfagbygget 7491 Trondheim Deres ref Vår ref Dato 2008/9203 2008/8644 1.10.2009 Sluttrapport fra prosjektet MATRISE MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet Rekruttering

Detaljer

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging Privatister Opptak, registrering og oppfølging Hva en er privatist? 4-7. Privatist (1) Person som ikke har studierett, men som fyller kravene til opptak, kan søke fakultetet om adgang til å gå opp til

Detaljer

Eksport av studieinformasjon fra FS Versjon 2009.12.14

Eksport av studieinformasjon fra FS Versjon 2009.12.14 Eksport av studieinformasjon fra FS Versjon 2009.12.14 Fra FS kan det eksporteres studieinformasjon, f eks til katalogsystemer. Dette er XML-kodet informasjon. Metadatabeskrivelsen av denne XML-koden er

Detaljer

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-130 Referat Møte i

Detaljer

Resultatutveksling mellom institusjoner

Resultatutveksling mellom institusjoner Resultatutveksling mellom institusjoner Resultatutveksling innebærer å hente vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student har oppnådd ved andre utdanningsinstitusjoner. Når en student via Studentweb

Detaljer

Brukerveiledning til FS-rapportene

Brukerveiledning til FS-rapportene 1 Brukerveiledning til FS-rapportene 754.001 Gjennomføringsfakta emne Rapporten gir gjennomføringsfakta om studenter på et emne for gjeldende semester og studentenes studieprogramtihørighet. 755.001 Gjennomføringsfakta

Detaljer

Brukerdokumentasjon Emneplanlegging på nett EpN. for kvalitetssikrer/godkjenner

Brukerdokumentasjon Emneplanlegging på nett EpN. for kvalitetssikrer/godkjenner Brukerdokumentasjon Emneplanlegging på nett EpN for kvalitetssikrer/godkjenner 1 Innhold Innledning... 3 Om stadium og rolle... 4 Personlige innstillinger og bruk av EpN... 5 Brukerinnstillinger... 5 Forsiden...

Detaljer

Praksisadministrasjon i FS

Praksisadministrasjon i FS Praksisadministrasjon i FS Sist endret: 16.11.2015, gchr Denne brukerveiledningen tar for seg hvordan studier med praksis skal administreres i FS. Vurdering av praksis vil ikke bli omtalt her. Dette registreres

Detaljer

Utdanningsplaner ved HF innføring

Utdanningsplaner ved HF innføring Utdanningsplaner ved HF innføring 22.10.13 Litt om bakgrunn Fakultetet vedtar studieplaner for påfølgende studieår i januar. Studieprogrammenes oppbygging og struktur blir deretter oversatt til FS gjennom

Detaljer

Vurdering og campus webinar

Vurdering og campus webinar Sven Petter Næss, CERES Vurdering og campus webinar 12.9.2017 1 05.09.2017 Agenda Generelt om campusfunksjonalitet i FS Nyheter fra høsten 2017 Vurderingsbilder med campus-informasjon Rutiner/rapporter

Detaljer

Brukerveiledning for. FagpersonWeb. ved Universitetet i Stavanger

Brukerveiledning for. FagpersonWeb. ved Universitetet i Stavanger Brukerveiledning for FagpersonWeb ved Universitetet i Stavanger Innledning FagpersonWeb er en nettbasert tjeneste som lar fagpersoner utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver via

Detaljer

«Kravspesifikasjon» digital oppmøteregistrering med strekkode i Fagpersonweb

«Kravspesifikasjon» digital oppmøteregistrering med strekkode i Fagpersonweb «Kravspesifikasjon» digital oppmøteregistrering med strekkode i Fagpersonweb Utformet i møte 16.6.15 Deltakere: Pål Erik Megaard, Michael Schøyen Grude, Kine Veronica Lund, Adelheid Mortensen Huuse Sist

Detaljer

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 UiS 2016 Denne oversikten har som formål å vise anbefalt registreringsforslag for de mest vanlige studentadministrative sakene. Bruk av titler:

Detaljer

Nytt kalender- og e-postsystem, hva nå? v/gruppeleder Bård Jakobsen, GMT/KD/IT-Drift/USIT

Nytt kalender- og e-postsystem, hva nå? v/gruppeleder Bård Jakobsen, GMT/KD/IT-Drift/USIT Nytt kalender- og e-postsystem, hva nå? v/gruppeleder Bård Jakobsen, GMT/KD/IT-Drift/USIT Agenda Hvor er vi i dag, status for NIKE Ansatte/Tilknyttet Studenter Andre Rom og ressurser Hva ser vi i horisonten

Detaljer

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-STUDIET

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-STUDIET 1. Personlige opplysninger: Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet SØKNAD OM OPPTAK TIL PhD-STUDIET Fødselsdato: Personnummer: Etternavn: Fornavn: Mann Kvinne Nasjonalitet:

Detaljer

Løsningsforslag Integrasjon mot EIS / ephorte

Løsningsforslag Integrasjon mot EIS / ephorte R e v i d e r t Løsningsforslag Integrasjon mot EIS / ephorte v2.0 Alexander Rødseth Joakim Hovlandsvåg for Cerebrum/USIT 2014 Overblikk esak har bestilt ny integrasjon fra Cerebrum til ephorte. Den største

Detaljer

Anbefaling om igangsetting av løsning for resultatutveksling

Anbefaling om igangsetting av løsning for resultatutveksling FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH

RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH Vedtekne 27.04.2006 med heimel i kapittel 9 og 10 i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH Utarbeiding og godkjenning

Detaljer

Emnekombinasjoner FS ved UMB

Emnekombinasjoner FS ved UMB Emnekombinasjoner FS ved UMB Innholdsregister INNLEDNING... 2 STUDIEPROGRAM OG EMNEKOMBINASJONER... 2 EMNEKOMBINASJONER... 3 EMNEKOMBINASJON - EMNE... 6 EMNEKOMBINASJON - UTDANNINGSPLANELEMENT... 9 EMNEKOMBINASJON

Detaljer

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37 Notat EK har funksjonalitet for å synkronisere brukertabellen sin mot Active Directory eller en annen katalogtjeneste som kan aksesseres via LDAP protokollen. Funksjonaliteten kan brukes til å: - Oppdatere

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 14 Po we ro ffice AS - v4.5.1 PowerOffice SQL - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Fylles ut av institusjonen

Fylles ut av institusjonen Endring av datauttrekk FSWS BAS Fylles ut av institusjonen Institusjon og navn på innsender. Merk at avsender skal være Fskontaktperson Dato 2/6-2015 Bilde/Rutine/Rapport/Annet Opprinnelig RT-id/saksdokument

Detaljer

Referat CERES. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering Tid: Onsdag 25. februar 2017, kl 10:00 15:00. Møtested:

Referat CERES. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering Tid: Onsdag 25. februar 2017, kl 10:00 15:00. Møtested: CERES CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no

Detaljer

Superbrukerkurs i studieelementer og utdanningsplaner, Oslo den Adelheid M. Huuse

Superbrukerkurs i studieelementer og utdanningsplaner, Oslo den Adelheid M. Huuse Superbrukerkurs i studieelementer og utdanningsplaner, Oslo den 20.10.14 Adelheid M. Huuse Forkunnskapskrav God kjennskap til grunnleggende felter/funksjoner i: Studieprogram samlebilde Emne samlebilde

Detaljer

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPLIGE FAKULTET. Studentgrupper. Thomas Kalvik

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPLIGE FAKULTET. Studentgrupper. Thomas Kalvik DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPLIGE FAKULTET Studentgrupper Thomas Kalvik Navn på studentgruppe Alle studentgrupper ved MatNat skal ha denne navnekombinasjonen når studentgruppen omfatter emner på tvers

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

Eksterne systemer Involvert? Operativ/ Planlagt/ Ønsket? FS BAS Nei Operativ Auto ITA. Nei Operativ Manuell/Auto ITA. Nei Operativ Manuell/Auto ITA

Eksterne systemer Involvert? Operativ/ Planlagt/ Ønsket? FS BAS Nei Operativ Auto ITA. Nei Operativ Manuell/Auto ITA. Nei Operativ Manuell/Auto ITA Oversikt over integrasjoner og flyt av informasjonsaktiva mellom Sist oppdatert: 2011-05-03 av Terje Lein-Mathisen/ITA Utdanning FS Personinformasjon (studenter + søkere som har mottatt plass) FS Emneinformasjon

Detaljer

Eigersund kommune. Rutinene beskrevet i dette dokumentet er alle pliktige til å sette seg inn i og følge!

Eigersund kommune. Rutinene beskrevet i dette dokumentet er alle pliktige til å sette seg inn i og følge! Eigersund kommune Rutinehåndbok for behandling av persondata i skoleverket Rutinene beskrevet i dette dokumentet er alle pliktige til å sette seg inn i og følge! «Organisasjonen må ha skriftlige retningslinjer

Detaljer

FRAVÆRSVERKTØYET I FRONTER MED HOVEDVEKT PÅ KARAKTERSETTING FOR UNGDOMSTRINNET. Linderud skole, november 2010

FRAVÆRSVERKTØYET I FRONTER MED HOVEDVEKT PÅ KARAKTERSETTING FOR UNGDOMSTRINNET. Linderud skole, november 2010 FRAVÆRSVERKTØYET I FRONTER FOR UNGDOMSTRINNET MED HOVEDVEKT PÅ KARAKTERSETTING Linderud skole, november 2010 GENERELT Vi bruker rutenett Vi bruker ikke varselsbrev om fare for nedsatt ordens og oppførselskarakter

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Gjelder fra versjon 5.16.3 - november 2016 1. HURTIGGUIDE FOR Å SETTE OPP INTEGRASJONEN... 2 2. SETTE OPP INTEGRASJON MED VISMA.NET...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Elverumskolen samler inn personopplysninger:

Elverumskolen samler inn personopplysninger: Innhold Elverumskolen samler inn personopplysninger:... 1 1.1 Registrering av personopplysninger... 1 1.2 Endring av personopplysninger... 4 1.3 Sletting av personopplysninger... 5 Elverumskolen samler

Detaljer

LMS-administrator i går, i dag og i morgen. UiA / SUHS-Trondheim 5/11-2014 Claus Wang

LMS-administrator i går, i dag og i morgen. UiA / SUHS-Trondheim 5/11-2014 Claus Wang LMS-administrator i går, i dag og i morgen UiA / SUHS-Trondheim 5/11-2014 Claus Wang LMS - hva er det? WIKIPEDIA: «En digital læringsplattform (ofte omtalt som forkortelsen LMS) er et system for å administrere

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

FS - Integrasjoner. Brukerforum 2017 Martin Sagen

FS - Integrasjoner. Brukerforum 2017 Martin Sagen FS - Integrasjoner Brukerforum 2017 Martin Sagen Fire varianter av integrasjon for FS Filoverføring Webservice: FS er klient (FS dytter data ut) Webservice: FS er Server Webservice (FS tilbyr data mellom

Detaljer

Beskrivelse av informasjonstyper. Retningslinjer for informasjonsdeling i Mitt UiB

Beskrivelse av informasjonstyper. Retningslinjer for informasjonsdeling i Mitt UiB Retningslinjer for informasjonsdeling i Mitt UiB Dokumentet består av anbefalte retningslinjer for informasjonsdeling i Mitt UiB. Retningslinjene er i hovedsak tenkt for studieadministrativt personale,

Detaljer

Feide Nøkkel til den digitale skolen

Feide Nøkkel til den digitale skolen Feide Nøkkel til den digitale skolen Narvik, 2008-04-24 Snorre Løvås www.uninettabc.no Digitale tjenester. 2 Digitale tjenester krever pålogging 3 Hva vi ser Større tilfang av tjenester Tjenester til ansatte,

Detaljer

De punktene som vi ønsker redegjort for i forhold til opsjon barnehage vil også bli tillagt vekt dersom leverandørene ellers står likt.

De punktene som vi ønsker redegjort for i forhold til opsjon barnehage vil også bli tillagt vekt dersom leverandørene ellers står likt. Kravspesifikasjon for skoleadministrativt program Molde kommune Kommunen har spesifisert en del krav til løsningen, og beskrivelse av ønskelig funksjon. Der hvor vi stiller absolutte krav, må tilbyder

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hva er Studentweb? Studentweb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb lar studentene få tilgang til sine studiedata, utføre studieadministrative rutiner og

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNELSE AV STUDIEPLAN FOR MASTERPROGRAMMET I GEOFAG

SØKNAD OM GODKJENNELSE AV STUDIEPLAN FOR MASTERPROGRAMMET I GEOFAG Leveres til: Institutt for geofag Studieadministrasjonen Postboks 1047 Blindern 0316 Oslo SØKNAD OM GODKJENNELSE AV STUDIEPLAN FOR MASTERPROGRAMMET I GEOFAG Avtalen er en felles forpliktende avtale mellom

Detaljer

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6)

Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Tanja 21. juni 2005 MEVIT 4000 HØSTEN 2006 KOKEBOK Her finner du bl.a. oppskrifter på: - Plenumssamlingene (s3) - Skriveseminaret (s4) - Arbeidet i grupper og krav til innleveringer (s5-6) Emneansvarlig:

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet Dokumentnavn: Prosedyrer for eksamensadministrasjon på 8000-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet Opprettet: 23.1.2017 Formål: Klargjøre oppgavefordeling og ansvar

Detaljer

Studieavdelingen. Seksjonssjefer studieseksjon ved NTNUs fakulteter

Studieavdelingen. Seksjonssjefer studieseksjon ved NTNUs fakulteter NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Studieavdelingen NOTAT Til: Kopi til: Seksjonssjefer studieseksjon ved NTNUs fakulteter - FS Brukerforum og de det måtte angå Gjelder: Vedrørende tiltak

Detaljer

Referat. Møte i EpN ekspertgruppe

Referat. Møte i EpN ekspertgruppe Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i EpN ekspertgruppe

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 16 Po we ro ffice AS - v5.1.6 PowerOffice WIN - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

FSAT. Notat: Campus-funksjonalitet FS

FSAT. Notat: Campus-funksjonalitet FS FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 2 - praksis

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 2 - praksis Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 2 - praksis FSAT - vår 2015 2 Fordeler ved å partiplassere studenter i FS Studentene finner praksisplasseringen i StudentWeb I Student samlebilde ligger oversikt

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net.

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Gjelder fra versjon 5.16.2 Juni 2016 1. HURTIGGUIDE FOR Å SETTE OPP INTEGRASJONEN... 3 2. SETTE OPP INTEGRASJON MED VISMA.NET... 4 2.1.

Detaljer

Askeladden Release-logg 30. august 2012

Askeladden Release-logg 30. august 2012 NR. Tema Kort beskrivelse av oppgaven Status Spesifikasjon - detaljert Kommentar 1. Søk Søkeresultat skal være likt i id-søk og avansert søk 2. Registrering Revet/brent bygning - skal kunne være inneværende

Detaljer

Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan

Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan Bildet Utdanningsplan i FS er et stort bilde: Sist oppdatert den 16.5.2014 av Sara Mauland Side 1 Innhold Å jobbe med Utdanningsplaner

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Praksisrelatert info fra ILU NTNU

Praksisrelatert info fra ILU NTNU Praksisrelatert info fra ILU NTNU Her er det datagrunnlaget jeg ønsker å få inn i praksisweb (evt. Tilgjengelig i den delen av undervisningsmodulen som lar oss plassere studenter på parti) til slutt, mye

Detaljer

Brukerveiledning for Oslo kommune og PRK

Brukerveiledning for Oslo kommune og PRK Brukerveiledning for Oslo kommune og PRK 1. Introduksjon... 1 2. Inngang til PRK, organisasjonsstruktur i 10-FAKTOR... 2 3. Koble eksisterende struktur til PRK... 5 4. Opprette ny struktur via PRK....

Detaljer

LMS i endring. UiA, 3/2-2015 Claus Wang

LMS i endring. UiA, 3/2-2015 Claus Wang LMS i endring UiA, 3/2-2015 Claus Wang LMS i dag og i morgen LMS:14-15 år i UH-sektor Alle studenter er født og oppvokst med LMS, alle UHlærere er fortrolig med LMS LMS: svært liten endring i funksjonalitet

Detaljer

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning)

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) 1. Søknadsbehandling utenfor FS a) Mottak og registrering Søknaden vil som regel komme gjennom arkivet. Da vil den ha blitt registrert og lagt inn

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

Timeplan høsten Publiseringsfrist:

Timeplan høsten Publiseringsfrist: Timeplan høsten 2010 Publiseringsfrist: 01.06.10 Viktige tidsfrister 15. april for å legge inn i FS Ca 15. mai; timeplaner til gjennomsyn (men vent på e-post om at timeplanforslag er klart!) 1. juni; publisering

Detaljer

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Til stede: Forfall:

Detaljer

REGISTRERING INNREISENDE UTVEKSLINGSSTUDENTER

REGISTRERING INNREISENDE UTVEKSLINGSSTUDENTER REGISTRERING INNREISENDE UTVEKSLINGSSTUDENTER 1. Grunnlaget Følgende grunnlag er opprettet i FS for at registreringen av innreisende utvekslingsstudenter skal kunne gjennomføres. - Opptak: INTUTVEINN -

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER Våren 2012 Side 2 av 20 INNHOLD INNLEDNING 4 KOBLINGER SOM MÅ GJØRES FØR UTDANNINGSPLANKONTROLL 5 1.1 STUDIEPROGRAM

Detaljer

GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL

GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL Oppdatering til FS6.2 medfører endringer i forbindelse med administrering av obligatorisk aktivitet. Hovedendringen til FS6.2 er innføringen

Detaljer

Emnekombinasjoner. Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU Versjon 1.2 1

Emnekombinasjoner. Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU Versjon 1.2 1 Emnekombinasjoner Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU 25.01.2017 Versjon 1.2 1 Emnekombinasjoner - generelt Denne veiledningen er ment å supplere dokumentasjon fra

Detaljer

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Testrapport Høgskolen i Oslo Student: Martin Oppegaard Gruppe: 07-12 Dato: 25. mai 2007 Veileder ved HIO: Eva Vihovde Oppdragsgiver: Bekk Consulting

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Fronter 82 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Vedlikehold av utdanningsplaner

Vedlikehold av utdanningsplaner Vedlikehold av utdanningsplaner Innhold 1. Hva er en utdanningsplan?... 2 2. Utdanningsplanens gyldighet... 2 3. Vedlikehold av utdanningsplanen kontrollrutiner... 3 4. Progresjonssamtale... 3 5. Studierettsperiode...

Detaljer

Vår rutine for å finne fram til, informere og følge opp studenter som kvalifiserer til grad er som følger:

Vår rutine for å finne fram til, informere og følge opp studenter som kvalifiserer til grad er som følger: Gradfangst Fra 1. august 2014 begynner vi med gradfangst av bachelorstudenter ved NTNU, men store deler av denne dokumentasjonen gjelder generelt for alle studieprogram hvor studentens utdanningsplan vedlikeholdes.

Detaljer

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Søknaden leveres/sendes til fakultetet SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE PERSONALIA Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Fakultet, studieprogram

Detaljer

Netctrl har våren 2017 fått noen endringer som omhandler funksjonalitet.

Netctrl har våren 2017 fått noen endringer som omhandler funksjonalitet. Netctrl 2017 Netctrl har våren 2017 fått noen endringer som omhandler funksjonalitet. Netctrl skal brukes på alle eksamener, også privatisteksamener for å sikre at privatister har tilgang til de samme

Detaljer

1. Emnets nivå og omfang Beskrivelse Emnets navn

1. Emnets nivå og omfang Beskrivelse Emnets navn 1. Emnets nivå og omfang Beskrivelse Emnets navn Innføring i utdanningsvitenskap Emnekode i FS for emnet og UTVIT1100 studienivåkode i FS Emnets omfang i studiepoeng 30 Finansiering av emnet KD 2. Mål

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 2.6 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere brukere...

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Prøveeksamen i : INF1300 Introduksjon til databaser Eksamensdag: leveringsfrist 11. november 2016 Oppgavesettet er på 5 sider. Vedlegg:

Detaljer

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Kravspesifikasjon 1 Inledning 1.1 Presentasjon Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer