Krise, krise, krise Hvor ille blir 2015 får pessimistene rett, eller?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krise, krise, krise Hvor ille blir 2015 får pessimistene rett, eller?"

Transkript

1 SpareBank 1 SR-Bank Markets Krise, krise, krise Hvor ille blir 2015 får pessimistene rett, eller? Januar 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, SpareBank 1 SR-Bank - 1 -

2 - 2 -

3 Hvordan blir 2015 hva er det som er viktig for oss og hva leter vi etter? - 3 -

4 Hvordan blir 2015 hva er det som er viktig for oss og hva leter vi etter? - 4 -

5 Universet, en uendelighet av stjerner og planeter jordkloden en planet i verdensrommet der Utviklingen i verdensøkonomien er alltid viktig - 5 -

6 Veksten i verden er på vei opp og lavere oljepris hjelper godt - 6 -

7 Quiz: Kan Norge gå mye dårligere når det går bedre i resten av verden? - 7 -

8 Men i media varsles krise for olje og Norge kan forsterke krisen/svingningene - 8 -

9 Oljesmurt gullalder for Norge siste 10 år - 9 -

10 Men det skapes også en hel del er det noen som ikke skjønner forskjellen på brutto og netto?

11 Noen har et mer balansert syn

12 Og sålangt ser man ikke krise i tallene

13 Hva består egentlig denne KRISEN i?

14 Vi skal være ydmyke for at en del ansatte og bedrifter opplever krise, men er summen av dette nok til at vi kan rope krise på vegne av regionen?

15 Klarer man å overbevise noen i utlandet/europa/spania/hellas om at dette er en KRISE?

16 Det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden men en ting er ganske sikkert norsk sokkel står ikke foran en snarlig død!

17 Produksjonen holder seg kan da investeringene falle mye? petroleum production profile NCS production profile Kilde: Petroleumsmeldingen Kilde: Oljedirektoratet, 23 april

18 Ja, men da må oljeprisen være lav lenge

19 Quiz: Når var oljeprisen sist under 10 USD/fat?

20 Quiz: og hva var arbeidsledigheten da?

21 jan.99 jul.99 jan.00 jul.00 jan.01 jul.01 jan.02 jul.02 jan.03 jul.03 jan.04 jul.04 jan.05 jul.05 jan.06 jul.06 jan.07 jul.07 jan.08 jul.08 jan.09 jul.09 jan.10 jul.10 jan.11 jul.11 jan.12 jul.12 jan.13 jul.13 jan.14 jul.14 Quiz: og hva var arbeidsledigheten da? 6 Arbeidsledige. Prosent Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Norge

22 Den oljefyrte gullalderen ebber og vi er over i en mer normal fase

23 Oljesmurt gullalder for Norge siste 10 år 250,0 Bytteforhold mot utlandet. Det beste fra to verdener: vi eksporterer dyrt og importerer billig. 2000= ,0 150,0 100,0 50,0 0,

24 Norge investeringer på norsk sokkel flater ut

25 Norsk økonomi nær normal vekst på ca 2% i 2015 Growth close to trend of 2,5% GDP Mainland. Real, 4 quarter growth, SA Low unemployment rate Business activity holding up, PMI indicates 2% growth Low interest rates Favorable FX Rock solid state economy But high wages and cost level Optimistic households, but high savings Kilde: Norges Bank

26 KONJUNKTURBAROMETER for Sør- og Vestlandet, januar

27 Om bedriftsundersøkelsen 600 bedrifter har deltatt 200 i hver av de tre regionene Ulike bransjer Ulik grad av eksport og oljeeksponering Både store og små bedrifter Vurderer utsikter og viktige drivkrefter Resultatene gjengis som en indeks der 50 er nøytralt nivå

28 Bedriftsundersøkelsen - hovedfunn Regionen er så mye mer enn bare olje et flertall av bedriftene venter vekst i omsetning og ansatte og ordrereserve Økt usikkerhet gjenspeiles i mer dempede investeringer i 2015, men gir sammen kostnadsfokus og bedre lønnsomhet Nedgang i oljeprisen gir utfordringer for en del bedrifter, men samtidig fører økt usikkerhet om norsk økonomi til svakere kronekurs, som gir drahjelp for mange bedrifter Og til slutt: offentlig pengebruk herunder infrastruktur gir medvind og styrefart

29 Bedriftene ser nokså lyst på utsiktene for egen virksomhet alle indikatorer utenom investeringer er over

30 Bedriftene ser nokså lyst på utsiktene for egen virksomhet noe variasjon mellom bransjer, geografi og oljeeksponering

31 Bedriftene ser nokså lyst på utsiktene for egen virksomhet noe variasjon mellom eksportandel, størrelse og kundefokus (bedrifter eller husholdninger)

32 Omsetning i olje-/ gass-sektoren (andel av omsetning) Geografi Bransje Antall årsverk Tror du virksomheten i løpet av de neste 12 månedene vil ha flere årsverk, færre årsverk eller like mange årsverk som nå? Svar i %/delindikator. N=600. Delindikator *) Inkl. Inkludert Bergverk/Utvinning/El./Gass/Damp/VA/Renovasjon **) Omsetter mer enn 1/3 i/til olje/gass OG har de siste 12 mnd. begynt å levere til nye sektorer (NB! Lav base: n=13)

33 Omsetning i olje-/ gass-sektoren (andel av omsetning) Geografi Bransje Lønnsomhet Tror du lønnsomheten i de kommende 12 månedene vil bli høyere, lavere eller den samme som i de forrige 12 månedene? Svar i %/delindikator. N=600. Delindikator *) Inkl. Inkludert Bergverk/Utvinning/El./Gass/Damp/VA/Renovasjon **) Omsetter mer enn 1/3 i/til olje/gass OG har de siste 12 mnd. begynt å levere til nye sektorer (NB! Lav base: n=13)

34 Omsetning i olje-/ gass-sektoren (andel av omsetning) Geografi Bransje Investeringer Tror du virksomhetens investeringer i de kommende 12 månedene vil bli høyere, lavere eller de samme som i de forrige 12 månedene? Svar i %/delindikator. N=600. Delindikator *) Inkl. Inkludert Bergverk/Utvinning/El./Gass/Damp/VA/Renovasjon **) Omsetter mer enn 1/3 i/til olje/gass OG har de siste 12 mnd. begynt å levere til nye sektorer (NB! Lav base: n=13)

35 Oppsummert - hva er utsiktene og hvor stor er fallhøyden i 2015?

36 Hva er utsiktene og hvor stor er fallhøyden i 2015? Verdensøkonomien bedre Norsk økonomi noe lavere vekst (men fortsatt vekst) Oljeprisen lav første halvår, etter hvert vil markedskreftene begynne å virke Renter kan de bli lavere? Norske kroner et mer normalt år? Et flertall av bedriftene venter vekst i

37 Risiko og usikkerhet både nedside, men også oppside

38 Risiko og usikkerhet både nedside, men også oppside

39 Risiko og usikkerhet både nedside, men også oppside

40 Og litt inspirasjon fra Aristoles: det mest sannsynlige er at det usannsynlige skjer

41 Vedlegg

42 Og fra Darwin: det er ikke den sterkeste som vinner, men den som er best å tilpasse seg endringer

43 Omsetning i olje-/ gass-sektoren (andel av omsetning) Geografi Bransje Veksten i norsk økonomi Hvordan forventer du at den økonomiske utviklingen i Norge blir i løpet av de kommende 12 månedene, sammenlignet med de forrige 12 månedene? Tror du den blir... Svar i %/omregnet med samme formel som delindikatorene. N=600. Omregnet *) Inkl. Inkludert Bergverk/Utvinning/El./Gass/Damp/VA/Renovasjon **) Omsetter mer enn 1/3 i/til olje/gass OG har de siste 12 mnd. begynt å levere til nye sektorer (NB! Lav base: n=13)

44 Antall ansatte Omsetning Leverer til Eksport (andel av omsetn.) Veksten i norsk økonomi (forts.) Hvordan forventer du at den økonomiske utviklingen i Norge blir i løpet av de kommende 12 månedene, sammenlignet med de forrige 12 månedene? Tror du den blir... Svar i %/omregnet med samme formel som delindikatorene. N=600. Omregnet

45 Omsetning i olje-/ gass-sektoren (andel av omsetning) Geografi Bransje Veksten i eget fylkes økonomi Hvordan forventer du at den økonomiske utviklingen i ditt fylke blir i de kommende 12 månedene, sammenlignet med de forrige 12 månedene? Tror du den blir... Svar i %/omregnet med samme formel som delindikatorene. N=600. Omregnet *) Inkl. Inkludert Bergverk/Utvinning/El./Gass/Damp/VA/Renovasjon **) Omsetter mer enn 1/3 i/til olje/gass OG har de siste 12 mnd. begynt å levere til nye sektorer (NB! Lav base: n=13)

46 Antall ansatte Omsetning Leverer til Eksport (andel av omsetn.) Veksten i eget fylkes økonomi (forts.) Hvordan forventer du at den økonomiske utviklingen i ditt fylke blir i de kommende 12 månedene, sammenlignet med de forrige 12 månedene? Tror du den blir... Svar i %/omregnet med samme formel som delindikatorene. N=600. Omregnet

47 Bedriftene venter flere ansatte og økt omsetning De ulike bransjene har likt syn på forventninger til årsverk. Bedriftenes forventning til omsetning er konsistente på tross av bransjene Industri Bygg/anlegg Varehandel Annet 0 Industri Bygg/anlegg Varehandel Annet

48 Bedriftene venter bedret lønnsomhet og økt ordrereserve, men dempede investeringer (med unntak av industri) Industrien er mest positiv til utvikling i lønnsomhet, mens det er liten variasjon mellom de øvrige bransjene. Bedriftene venter økt ordrereserve, industri er mest positiv og det er lite variasjon i de andre bransjene. Bedriftene har dempede forventninger til egne investeringer. Blant bransjene er industri mest positive, mens det er liten variasjon ellers i bransjene Lønnsomhet Ordrereserve Industri Bygg/anlegg Varehandel Annet 42 Industri Bygg/anelgg Varehandel Annet

49 Bedriftene en av fem oljebedrifter ser mot nye markeder/sektorer Av bedrifter som leverer minst 1/3 av omsetningen til olje- og gass- sektoren har flere begynt å se mot nye sektorer Ja, har begynt å levere til nye sektorer Nei, leverer til de samme sektorene som før Vet ikke\ubesvart

50 Bedriftene er nøkterne i synet på norsk økonomi Bedriftene er mer positive til egen virksomhet enn til utviklingen i eget fylke og norsk økonomi Hordaland mer positive til norsk økonomi enn Rogaland 70 Agder Rogaland Hordaland Vekst i norsk økonomi Veskt i fylkets økonomi Vekst i egen virksomhet 0 Vekst i norsk økonomi Vekst i fylkets økonomi Vekst i egen virksomhet

51 Bedriftene er nøkterne i synet på norsk økonomi større bedrifter mer pessimistiske, varehandel mer positive Synet på norsk økonomi varierer bedriftens størrelse. De største bedriftene ser mørkest på fremtiden. Synet på norsk økonomi varierer med bransje. Varehandel langt mer positiv enn øvrige Under 6. mill 6-10 mill mill mill mill. Mer enn 100 mill. 0 Industri Bygg/anlegg Varehandel Annet

52 Bedriftene er nøkterne i synet på norsk økonomi oljebedrifter mer negative enn andre Bedriftene som selger til privatmarkeder ser lysere på fremtiden til norsk økonomi enn de som selger til bedriftsmarkedet. Bedriftene som ikke har eksponering mot olje og gass ser lysere på fremtiden for norsk økonomi enn dem som har eksponering. Dette gjenspeiles også i graden av eksport Eksponering mot olje og gass Eksport Primært BM Primært PM Like mye BM og PM 0 Ingen Under 1/3 Over 1/3-52 -

53 Bedriftene har dempede forventninger til utviklingen i eget fylke Hordaland mest positive, samt varehandel Hordaland mer positive til utvikling i eget fylke enn Rogaland og Agder. Synet på eget fylke varierer med bransje. Varehandel er langt mer positiv enn øvrige bransjer Agder Rogaland Hordaland 0 Industri Bygg/anlegg Varehandel Annet

54 Bedriftene er nøkterne i synet på utviklingen i eget fylke olje- (og eksport) bedrifter samt større bedrifter er minst positive Høyere optimisme blant bedriftene som selger til privatmarked enn hos dem som selger bedriftsmarked. Bedre utsikt jo mindre eksport og oljeeksponering. Synet på eget fylke varierer med bedriftens størrelse. De største bedriftene er langt mindre positive enn øvrige bedrifter Eksport Oljeeksponering Primært BM Primært PM Like mye BM og PM Ingen Under 1/3 Over 1/3 0 Under 6 mill mill mill mill mill. Mer enn 100 mill

55 Kort om Konjunkturbarometeret Bedriftsundersøkelsen Prognoser Viktige trender Investortrender

56 Dette ser vi i glasskulen Prognoser

57 Prognoser

58 Vekst i verdensøkonomien Vi anslår: 41% 36% 31% 26% Vekst i verdensøkonomi i området 3,5% 3,8% per år. USA ventes å vokse mellom 2,2% og 3,0% per år. Noe lavere i Europa, mellom 1,1% og 1,75%. Kinas vekst avtar men fortsatt høy, 6,5% og 7,5% de neste årene. 21% Verden USA Europa 16% Kina 11% 6% 1% Grafene viser samlet endring fra

59 Oljepris Stabilitet fra 2010 til sommer 2014, avløst av betydelige svingninger høsten 2014 Vi venter at oljeprisen holder seg lav første halvår 2014, men at markedskreftene etterhvert virker dvs at lav pris demper tilbud og øker etterspørselen som bidrar til høyere pris høsten

60 Oslo Børs hovedindeks Oslo Børs (og andre aksjebørser) stiger normalt med ca 10% i året Vi venter at dette vil fortsette også de kommende årene (men at lav prising ved utgangen av 2014 gir noe ekstra oppside) Som alltid vil det være betydelige svingninger i aksjemarkedet

61 Valuta Den norske kronen svekket seg markert høsten Vi venter at dette vil reverseres noe slik at kronen styrkes litt

62 Rente oppgangen trekker ut i tid Styringsrenten ble satt ned til 1,25% mot slutten av Vi tror det vil komme et kutt i 2015 før den igjen ventes å stige. Det ventes moderat oppgang i lange renter

63 Norsk økonomi fortsatt god utvikling Norsk økonomi har hatt god vekst i mange år Veksten i norsk økonomi har i gjennomsnitt vært 2,5% Vi venter at veksten holder seg litt under historisk snitt de nærmeste årene

64 Norsk økonomi dekomponert i ulike sektorer

65 Norsk økonomi oljeinvesteringer flater ut på rekordnivå Oljeinvesteringene steg markert i årene etter 2002 Høy vekst fra 2010 til 2013 Vi venter utflating de kommende årene på rekordnivå

66 Arbeidsledigheten ventes å øke noe fremover, men fortsatt lavt nivå

67 Regionene sysselsettingsveksten ventes å fortsette

68 Regionene dempet vekst i boligpriser Vi venter moderat vekst i samtlige regioner fremover, med høyest vekst i Hordaland etterfulgt av Agder. Vekstratene varierer mellom 0,5% og 2,0% hvert år. Grafene viser samlet endring fra

69 Kort om Konjunkturbarometeret Bedriftsundersøkelsen Prognoser Viktige trender Investortrender

70 Trender mot 2020 Viktige trender for næringslivet

71 Økt usikkerhet Usikkerhet oppleves alltid stor når endringene skjer raskt. Usikkerhet knyttet til euroens fremtid, men samlingen av Europa har gitt stabilitet. Usikkerhet knyttet til utvikling i Kina. Kortere levetid for bedrifter. Endringer skjer raskere. Hvordan respondere? Økt fleksibilitet i forretningsmodell, input, output, finansiering og kostnader

72 delvis som følge av globalisering og nettverksøkonomi Mer globale kunder, leverandører og eiere. Mange produkter er globale i sin natur og må regne med økt konkurranse. Flere må reise ut. De som våger, vinner ofte. Stor fordel å ha en virksomhet som er lett å selge til utenlandske eiere. Nettverk blir enda mer avgjørende. Positivt bytteforhold med utlandet går mot mer normale tider

73 Digitalisering og effektivisering Globalisering utfordrer og tester vår konkurransekraft. Digitalisering og nettverksøkonomi gir potensielt veldig raske endringer. Høye lønninger krever effektivitet. Vi må fokusere på konkurransekraft og effektivisering hver dag!

74 i en verden med mer kapitalisme og større usikkerhet Nordisk modell har gitt for lav produktivitet Lite lønnsomt å ta sjanser og være innovative? Vi bør ikke verne oss ved bruk av proteksjonisme. Skal vi fortsatt ha høye lønninger, må vi være høyt i verdikjeden

75 Bedrifter som navigerer godt i dette landskapet får store muligheter Konsekvenser av trendene er at flere bedrifter vil gå konkurs, men flere har også muligheten til å bli store. Bedrifter som ikke har vært vant til omstilling og ikke justerer kursen raskt, vil slite. Vinnere blir de flinke, fleksible og finansielt robuste!

76 Kort om Konjunkturbarometeret Bedriftsundersøkelsen Prognoser Viktige trender Investortrender

77 Investortrender viktigste tall for 2014 og utsikter for

78 - 78 -

79 Vedlegg

80 Norsk økonomi nær normal vekst på ca 2% Growth close to trend of 2,5% GDP Mainland. Real, 4 quarter growth, SA Low unemployment rate Business activity holding up, PMI indicates 2% growth Low interest rates Favorable FX Rock solid state economy But high wages and cost level Optimistic households, but high savings Kilde: Norges Bank

81 Norge mindre forskjell mellom ulike sektorer Produksjonsprofil på norsk sokkel Produksjonsprofil på norsk sokkel Kilde: Petroleumsmeldingen Kilde: Oljedirektoratet, 23 april

82 Og i noen sektorer går det bra/bedre Produksjonsprofil på norsk sokkel Produksjonsprofil på norsk sokkel Kilde: Petroleumsmeldingen Kilde: Oljedirektoratet, 23 april

83 Jevn utvikling på Sørlandet ingen krise, ingen bratt vekst Produksjonsprofil på norsk sokkel Produksjonsprofil på norsk sokkel Kilde: Petroleumsmeldingen Kilde: Oljedirektoratet, 23 april

84 Jevn utvikling på Sørlandet ingen krise, ingen bratt vekst Produksjonsprofil på norsk sokkel Produksjonsprofil på norsk sokkel Kilde: Petroleumsmeldingen Kilde: Oljedirektoratet, 23 april

85 Det grunnleggende: produksjonen holder seg kan da investeringene falle mye? Produksjonsprofil på norsk sokkel Produksjonsprofil på norsk sokkel Kilde: Petroleumsmeldingen Kilde: Oljedirektoratet, 23 april

86 Investeringer på norsk sokkel vil trolig holde seg nær rekordnivåer i 2015 og påfølgende år (på tross av hva media og enkelte andre mener) hvorfor alt dette snakket om KRISE? Informasjon fra Statoil ifm oppdateringen på Johan Sverdrup-feltet og utbyggingen Noe usikkerhet knyttet til om de som ikke er vedtatt, men stort sett er dette investeringer som er robuste mot en lavere oljepris

87 Enormt globalt marked knyttet til olje og gass aktivitet! Økt kapitaldisiplin hos oljeselskapene påvirker etterspørselen fra eksport-markedene, men globalt er dette et enormt marked Globale drifts- og investeringskostnader relatert til petroleumsvirksomhet, nivå fordelt på on- og offshore og gjennomsnittlig årlig vekstrate (CAGR), Kilde: Rystad Energy, november

88 Eksport Agder har den høyeste Ro galand lavest Ansatte i petroleumsrettet fordelt på eksport og hjemmemarked for Norges viktigste petroleumsregioner. Kilde: Rystad Energy, oktober

89 Norske pengemarkedsrenter ned med Europa - rekordlavt

90 Norske lange (swap) renter skraper bunnen

91 Statsobligasjoner 10 år ned i 2014 og historisk lav tysk rente

92 Norske kroner svakere i fjor, sideveis/litt svakere i år

93 Hva tror vi om 2015? Verdens økonomien i bedring kan Europa bli den positive overraskelsen? Renter forblir lave, men uendret styrings rente og høyere langrenter enn i dag Aksjemarkeder fortsetter opp i Norge og Europa Største usikkerhet oljepris, renter, geopolitikk Norsk økonomi og regionen tar tid før evt oljeinnstramninger kan utløse ordentlig krise og svakere valutakurs er nok en julegave

94 Og til slutt. Statoils finansdirektør: «Egentlig ikke så dystert» og litt fra årets Pulpit konferanse

95 Disclaimer Dette er utarbeidet av SpareBank 1 SR-Bank ASA, Markets (heretter benevnt SR-Bank Markets). Innholdet er kun ment for bruk av personer og/eller selskapet som har fått tilgang til informasjonen fra SR-Bank Markets. Enhver form for reproduksjon/gjenbruk av hele eller deler av innholdet må ikke finne sted uten etter forutgående samtykke fra SR-Bank Markets. Innholdet må ikke på noen måte gjøres tilgjengelig for allmennheten. Denne rapporten må anses som markedsføringsmateriale med mindre den er utarbeidet i henhold til krav for investeringsanalyse, jf Forskrift til verdipapirhandelloven 2007/06/29 nr 876. SR-Bank Markets gjør sitt ytterste for at informasjonen skal være så korrekt og fullstendig som mulig, og informasjonen baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men SR-Bank Markets kan på ingen måte innestå for at informasjonen er korrekt, presis eller fullstendig, og/eller egnet for kundens formål med å innhente informasjonen. Det skjønn som eventuelt kommer til uttrykk i dokumentet må ikke oppfattes som garanti, forsikring eller løfte. SR-Bank Markets fraskriver seg ett hvert økonomisk ansvar for tap, både direkte eller indirekte tap eller kostnader, som helt eller delvis skyldes beslutninger, handlinger og/eller unnlatelser foretatt med utgangspunktet i den informasjon som følger av dokumentet. Uttalelsene i dokumentet gir uttrykk for SR-Bank Markets oppfatninger på det tidspunkt dokumentet ble utarbeidet, og oppfatningen vil kunne være gjenstand for endringer uten særskilt varsel. Lovbestemmelser og/eller internt regelverk om taushetsplikt vil kunne være til hinder for utveksling av informasjon mellom selskaper, avdelinger og ansatte i SpareBank 1 SR-Bank ASA konsernet. Det vil si at det kan foreligge informasjon i SpareBank 1 SR-Bank ASA konsernet som kan ha betydning for den informasjon og de oppfatninger som fremkommer i dette dokument, men som ikke har vært tilgjengelig for vedkommende som har utarbeidet dokumentet. SpareBank 1 SR-Bank ASA og/eller datterselskap av banken og/eller ansatte i konsernet kan være markedspleier (market maker) i, handle med eller ha posisjoner i omtalte markeder og/eller finansielle instrumenter, eller ha sikkerhet i omtalte eller beslektede finansielle instrumenter, eller yte finansielle råd eller banktjenester til og innenfor de samme områder/markeder. Informasjonen skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter (eller valuta) eller posisjonstaking i omtalte markeder, og verken hele eller deler av informasjonen kan brukes som grunnlag for inngåelse av noen form for kontrakt eller forpliktelse. Vennligst ta kontakt med SR-Bank Markets for ytterligere informasjon vedrørende denne rapport, slik som eierskap, offentlig kjente corporate oppdrag og øvrig informasjon relatert til Lov om verdipapirhandel 2007/06/29 nr 75 og Forskrift til verdipapirhandelloven 2007/06/29 nr 876. Informasjon om SR- Markets Alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelig på vår hjemmeside SR-Bank Markets, en divisjon i SpareBank 1 SR-Bank ASA - organisasjonsnummer NO i Foretaksregisteret, er medlem av Norges Fondsmeglerforbund og underlagt tilsyn av Finanstilsynet. SpareBank1 SR-Bank ASA, Markets

96 Markedsoppdatering og strategiske vurderinger Juni

97 - 97 -

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser. Står vi foran en krise i oljenæringen? SpareBank 1 SR-Bank Markets. Kontaktmøte oljeservice 29.

Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser. Står vi foran en krise i oljenæringen? SpareBank 1 SR-Bank Markets. Kontaktmøte oljeservice 29. SpareBank 1 SR-Bank Markets Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser Står vi foran en krise i oljenæringen? Kontaktmøte oljeservice 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 214 Illustrasjon: Shutterstock Stemningsskifte blant de største bedriftene For norsk økonomi innebærer overgangen fra 213 til 214 et lite temposkifte, men ingen

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 1 2010. 8. mars 2010. Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 1 2010. 8. mars 2010. Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 1 2010 8. mars 2010 Tilrettelegger: Investorrapport 1 2010 Innhold Side Leder 3 Nytt fra DnB NOR 4 Eiendomsinvest I ASA Verdiutvikling 6 Eiendomsporteføljen

Detaljer

Fra verdivurdering til et vellykket salg

Fra verdivurdering til et vellykket salg SpareBank 1 SR-Bank Markets Fra verdivurdering til et vellykket salg Februar 2014-1- Totalleverandør av finansielle tjenester Èi dør inn Vi ønsker å tilby våre kunder et komplett produkt- og tjenestetilbud.

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar Nøktern optimisme Bedriftene på Agder er mer måteholden i sin optimisme til, enn hva de var til. Har realismen overtatt for den rene optimismen? Hver tredje krone

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport 2007. 21. desember 2006 Tilbakeblikk på 2006. Selv om året ikke er over ennå og vi dermed ikke kan gjøre opp status for året som helhet kan vi trygt si at det har

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 3 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 10. november 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge Månedsrapport 05/14 Markedskommentar Flere makro begivenheter har satt sitt preg på måneden så langt. Det rapporteres om stadig bedre økonomiske forhold i USA ledet an av en jevnt fallende arbeidsledighet,

Detaljer

Byggenæringens fremtidsbarometer

Byggenæringens fremtidsbarometer Byggenæringens fremtidsbarometer BNL-rapport 2/13 Foto: Thomas Tryti Pilgrim Innhold Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Utviklingen de siste årene 6 Bedre tiltro til egen enn til landets økonomi

Detaljer

RENTEKUTT I NORGE USA

RENTEKUTT I NORGE USA RENTEKUTT I NORGE USA VENTER MED Å HEVE 7. september 2015 Utsiktene for amerikansk økonomi er gode. Ser en isolert på amerikansk økonomi kunne sentralbanken godt ha satt opp renten på neste rentemøte 17.

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2015 Leder 3 Gjestekommentar 4 Kvartalets tema Analysesjefens kommentar 6 Lindorff European Credit Outlook 8 Nytt fra juridisk 10 Person Inkassosaker 12 Ligningstall 13 Geografi

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Rogaland, oktober 2003

Rogaland, oktober 2003 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 23 Utarbeidet av Asplan Viak Innhold

Detaljer

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris.

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Den sveitsiske sentralbanken SCB valgte 15. Januar å gi opp det tidligere gulvet på 1,20 mellom EURCHF. Det vil i prinsippet si at de ikke lengre

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Konjunkturbarometeret i stikkord:

Konjunkturbarometeret i stikkord: Konjunkturbarometeret i stikkord: UTFLATING/NEDGANG I ETTERSPØRSEL FRA NORSK SOKKEL GJØR AT ØKONOMIEN I ROGALAND FLATER UT PÅ ET HØYT AKTIVITETSNIVÅ; 96 % AV VIRKSOMHETENE MELDER OM UENDRET ELLER BEDRET

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013 Markedssyn: Juni 2013 Markedssyn Allegro Finans ASA Juni 2013 Oppsummering Fordelingen mellom positive overraskelser og skuffelser er nå mer balansert, og veksten er på det jevne Vi frykter fortsatt effektene

Detaljer

Konjunkturrapporten 2009

Konjunkturrapporten 2009 Konjunkturrapporten 2009 1 Konjunkturrapporten 2009 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 2. Utviklingen i 2008 3. Finanskrisen 4. Bedriftenes vurdering av 2009 Omsetting Investeringer Resultat Sysselsetting

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer