DIBK ByggNett. Eilif Hjelseth Transformering av byggeteknisk regelverk. Tema for formidlingen. Regelverket for plan og bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIBK ByggNett. Eilif Hjelseth 11.09.2014. Transformering av byggeteknisk regelverk. Tema for formidlingen. Regelverket for plan og bygg"

Transkript

1 Transformering av byggeteknisk regelverk EILIF HJELSETH, 11.SEPT PRESENTASJON PÅ «PRAKTISK BLIKK PÅ FRA LOVTEKST TIL PROGRAMKODE» FINF4001 Eilif Hjelseth Senioringeniør DIBK Prosjektleder Indeksbyggprosjektet Digitaliserer i ByggNett E post: Telefon: Regelverket for plan og bygg Du er heldig du som jobber med et regelverk som er passe stort og passe komplisert Kommentar fra Dag Wiese Schartum Tema for formidlingen Del 1 DIBK hvem er vi hvor langt er vi kommet ByggNett en strategi for fremtidens digitale byggsektor prosjekter og hva vi har jobber med / kommer til å jobbe med Del 2 Transformering Erfaringer om transformering av regelverket Tanker og prinsipper om digitalisering Del 3 Spørsmål 3 4 Om oss dibk.no Direktoratet for byggkvalitet er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket. Del 1 DIBK ByggNett Vi er tilsynsmyndighet for produkter som brukes i byggverk og vi vurderer om foretak er kvalifisert for sentral godkjenning. Vi er også kompetansesenter for landets kommuner og rådgiver for Kommunal og moderniseringsdepartementet

2 DIBK Regelvelerket PBL TEK10 SAK10 DOK Plan og bygnignsloven Teknisk forskrift Saksbehandlings forskrift Byggeproduktsdokumentasjonsforskriften Våre rolle er å tolke byggereglene lager veiledningene: tekst, tall og tegning «Bestselgere» V TEK10 Veiledning til TEK10 V SAK10 Veiledning til SAK10 Hva er så spesielt med digitalisering av byggeregler i Direktoratet for byggkvaltiet 1. Vi skal gjøre som de store etatene 2. Vi skal bruke proffe metoder og dyktige personer 3. Vi skal ha med oss byggesektoren på vår felles digitale utviklingsreise men vi er ikke der ennå. Det er også vi som spesifiserer hvilken informasjon som skal inngå i ulike typer byggsøknader 7 8 dette blidet er nok nærmere virkeligheten «Utvikling må selvsagt skje i samarbeid med brukerne, men her er jo vi i DiBK ikke i praksis ennå. Det er kanskje viktig å få fram at vi er i en sandkasse som nettopp har fått sand. Der har vi begynt å leke oss med å bygge noen sandslott, men vi ser at vi ikke helt vet hvilke metoder og verktøy å bruke ennå for å bygge det perfekte sandslottet. Det skal vi finne ut i tiden fremover, og når vi har funnet fram til beste spade og gravemaskin, så skal vi få mer futt på sakene.» Hvis brukerne er vant til dette Digital innsjekk Digital bank Digital værmelding Ragnhild Olin Omdam, Forvaltningsinformatiker i DIBK, 2014 Digitalt innkjøp Digital selvangivelse og skattekort 9 10 hvor interessant er da dette? Vi var tidlig ute. Var vi for tidlig ute men var det for bra? Fortsatt i drift! Bygningssektoren Norges siste papirbaserte sektor?

3 ByggSøk Utvikling og bruk søknader per år %Distribution in use of ByggSøk % of total applications % digital submitted % of local buiding authorities ByggNett fremtidens digitale byggesektor Utfordringer i dag Tidkrevende og kompleks byggesaksprosess Manglende samordning mellom myndigheter og mellom myndighet og næring om mellom aktører i næringen Stor variasjon i digital kompetanse Hvorfor ByggNett? Alle parter i byggsektoren ønsker seg økt grad av digitalisering. Både kommuner, statlige myndigheter og byggenæringen har et uttalt behov for å ta ut en større effekt mulighetene som teknologien åpner for Digitalisering kan gi: mer effektive plan og byggesaksprosesser høyere produktivitet i byggeprosesser færre byggefeil og byggskader mer miljø og klimavennlig utbygging og drift Visjonen for fremtidens digitale byggesektor Fem overlappende innsatsområder Relasjonsutvikling Verktøyutvikling Prosesser og metoder som understøtter digitalisering Regelverksutvikling Kompetansebygging

4 Lærende tilnærming Hvordan? ByggNett er ikke én IKT løsning men summen av mange små og større initiativ og prosjekter som jobber i samme retning. ByggNett strategien skal gjennomføres i samarbeid med andre myndigheter, kommuner, BAE næring og IKT leverandører. Ingen aktør kan lykkes med digitalisering alene vi tar vår del, men da må hele byggsektoren bidra! ByggNett bygger på moderne prinsipper for systemutvikling Fire (og en halv) sentrale målgrupper Lokale og sentrale myndigheter Profesjonelle byggeiere IKT industrien Bygg, anleggs og eiendomsnæringen Privatpersoner Tre ulike typer roller for DiBK Fremtiden for byggesøkeren ByggLett tankesmie for innovative løsinger Fullt og helt eierskap til aktiviteten gjennom finansiering, styring og kontroll Forpliktende samarbeid med andre aktører Stimulere aktører og leverandørmarkedet med direkte eller indirekte støtte

5 Samordnet informasjonsflyt for eksisterende eiendommer Selvbetjeningsløsing «Søknadsfrie garasjer» Utvikling av nettbasert tjeneste for garasjebyggere når nytt regelverk trer i kraft. Det vi vet er at vi vi alle fall skal sørge for at det finnes en minimumsløsning som hjelper garasjebyggeren i å vurdere søknadsplikten. Det er ikke gitt at denne inneholder noen form for regelsjekk, og mest sannsynlig blir det bare en beslutningsstøtte Vi samarbeider med KommIT (Digitaliserignsprosjekt i Kommunenses sentralforbund) Standardisering Sitter i styringsgruppe for satsingsområdet plan, bygg og geodata Delfinansierer dette satsningsområdet og deltar i arbeidet Pågående aktiviteter: ebyggesak felles spesifikasjon av digitale verktøy for byggesaksbehandling ebyggesøknad felles spesifikasjon av krav til fremtidige selvbetjeningsløsninger Tidlig dialog med leverandørindustrien Bruk av BIM bygingsinfromasjonsmodeller BIM Database med informasjon Informasjonen inkluderer ofte visuell representasjon i 3 D og farger Muliggjør overføring Tekst, tall og tegninger i en modul / fil Tips: KIM kommunikasjonsmodell da faller kravet om at vi må snakke sammen om det som er relevant på plass fokus på informasjon 30 5

6 Eksempel på bruk av BIM SiV bygget TEK10 Perspektiv Helse Sør Øst SiV bygget Helse Sør Øst Næringsbygg Sykehjem Tak: Teknisk rom 2.etg. Behandlingsrom ++ 1.etg. Kontor og utredning ++ U.etg. Kjøkken, varemottak og garderober Fagmodell RIB Rådgivende ingeniør bygg Fagmodell IARK Interiørsarkitekt Fagmodell RIB Rådgivende ingeniør bygg Fagmodell RIE Rådgivende ingeniør elektro

7 Fagmodell RIVvent Rådgivende ingeniør ventilasjon Fagmodell RIVrør Rådgivende ingeniør røropplegg Registrering av tilstandsgrad Oppdatert registrering av tilstandsgrad Digitale løsninger på økologiske prinsipper! Informasjon skal kunne gjenbrukes! krever felles utvekslingsstandarder > fokus på åpenbim bruk IFC formatet til utveksling av informasjon ByggNett støtter denne måten å tenke på! «Regnearket» kan visualiseres eller ending i modell blir oppdatert i regneark 39 Regelverk tilrettelagt for digitale løsninger Byggenæring som krever digitale løsninger Bruker åpenbim Myndigheter som følger opp Tilrettelegger for løsninger som bruker BIM som f.eks. byggesøknader og tilsynsrapportering. (dvs. ikke avhengig av en bestemt programvareleverandør) 40 Del 2 Transformering

8 Ut av tankeheiemen.. Tanker om transformering En del tanker, prinsipper, metoder, erfaringer om transformering av regelverket Hva er å transformere? Lost in translation? Søk på Google: Ordboka: gjøre om, omforme Transformering av byggteknisk regelverk Transformering av utforming av bestemmelsene i regelverket gjøre regelverket lettere å forstå Transformering for bruk av regelverket i digitale løsninger gjøre regelverket lettere å bruke Samspill mellom perspektivene fra juss til bygg vs og fra bygg til juss Byggeregler på ) Hva skal gjøres: nybygg, på bygg, tilbygg, bruksendring osv. 2) Hvor byggverket tekniske krav på hvilken tomt plan krav 3) Hvem ansvarlige roller: søker, prosjekterende, utførende, kontrollerende. Ved du noe om disse tre så kan du identifisere relevante del av regelverket PS: Jeg har ikke sagt at dette er lett bare at det er mulig også for et informasjonssystem

9 Strukturering av bestemmelsene Kan man gjøre det enkle enkelt? Hva er komplisert? Regelkompleksitet Liten Stor PS: Denne metoden ivaretar legalitetsprinsippet Alle regler har en direkte kobling til en gitt bestemmelse i regelverker Kan sjekke regler i forhold til hverandre Faktakompleksitet Liten Stor Hagebod Privat garasje Ombygging av gammel bygning Biologisk laboratorium Flyplass Utvikling av nye metoder innen modellsjekking (regelsjekking)* Utvikling av nye metoder Økt grad av automatisering > Støtte til søker > Støtte til saksbehandler > Støtte til utvikling av regelverket *) Modellsjekking sjekker modellen md bruk av regler Regelsjekking sjekker regler med bruk av modeller Hva kan en regelsjekker gi svar på Den kan med sikkerhet gi et Ja svar Det er positivt funnet informasjon som inngår i logikken Den kan dokumentere et Ikke Ja svar. Regelmotoren identifiseres hvilke regler som medførte at man ikke fikk «forventet» løsning 52 Restrukturering kan gjøre de enklere å se sammenheng Er det kun «alvorlig» brannfare stopp letingen => svaret er 2 Er det kun sporadisk bruk stopp letingen => svaret er

10 Betydningen av tverrfaglighet Semantisk søke identifiser relevatninformasjon The 7 principles for development of digital rules Automatiseringsgrad Det er ikke lett å forstå hva vi legger i ulike digitale løsninger.. ByggSøk Norway have an execelent net based solution! vs ByggSøk er et gammeldags system for byggesøknader? Materoppgaver eller papers Del 3 Spørsmål Forskningsproblemet kan knyttes til: DIBK prosjekter Regelutviklingsprosess Prinsipper Praksis Brukerperspektiv Teknologisk test av løsninger andre forslag 59 10

11 Digitale løsninger på økologiske prinsipper! Spørsmål Informasjon skal kunne gjenbrukes! krever felles standarder > fokus på åpenbim bruk IFC formatet til utveksling av informasjon ByggNett støtter denne måten å tenke på Vurderinger skal kunne gjenbrukes krever felles metoder > fokus på regelverk og standarder Indeksbyggprosjektet støtter denne måten å tenke på Regelverk tilrettelagt for digitale løsninger Byggenæring som krever digitale løsninger Myndigheter som følger opp Spørsmål / kommentarer? Takk for oppmerksomheten! Eilif Hjelseth Senioringeniør DIBK E post: Telefon:

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling INNHOLD 1 ANSKAFFELSE AV WEBLØSNING FOR ENKLE BYGGESAKER... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 OM NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING... 4 4 OM DIBK OG

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

4 Beskrivelse av rammebetingelser

4 Beskrivelse av rammebetingelser 3.2.1 Regler for plassering av garasjer og uthus Regelsjekk kan baseres på disse eksemplene på regler. Merk: Dette er ikke utfyllende regler for garasjer og uthus. Bygning < 50m2 Bygning > 50 m2 Hjemmel

Detaljer

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Side 1 av 68 Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.1 04.03 2015 Utkast for innspill per 27.02.2015 Sopra Steria 0.6 10.04.2015 Utkast til

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Innhold Del I: Leders beretning 2 Del II: Introduksjon til virksomheten 5 Del III: Årets aktiviteter og resultater 9 Arbeidsmål: Mer brukervennlig og målrettet

Detaljer

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tove L. Mordal og Veronica Lorentzen Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tittel

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Signaturkrav, risiko og elektroniske byggesøknader

Signaturkrav, risiko og elektroniske byggesøknader Statskonsultrapport 2003/14 Signaturkrav, risiko og elektroniske byggesøknader Rapport om behovet for elektroniske signaturer i ByggSøksystemet, skrevet på oppdrag fra Statens bygningstekniske etat 0 Forord

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Digitale plandata til bruk i byggesak. HILDE GREVSKOTT LARSEN OG TOR GUNNAR ØVERLI 12.11.2014, Gardermoen, Teknologiforum 2014

Digitale plandata til bruk i byggesak. HILDE GREVSKOTT LARSEN OG TOR GUNNAR ØVERLI 12.11.2014, Gardermoen, Teknologiforum 2014 Digitale plandata til bruk i byggesak HILDE GREVSKOTT LARSEN OG TOR GUNNAR ØVERLI 4, Gardermoen, Teknologiforum 4 Stikkord Strategi for ByggNett ByggLett Visjonen om garasjebyggeren Sjur Fra pilot til

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

Behovet for bedre verktøy for kvalifisering av leverandører endring i ordningen for sentral godkjenning av foretak.

Behovet for bedre verktøy for kvalifisering av leverandører endring i ordningen for sentral godkjenning av foretak. NOTAT Til: Eier og forvalterforumet Fra: Arbeidsgruppe (Thor Olaf, Henning og Eystein) Kopi: Dato: 17. april 2015 Sak: Evaluering av leverandør, prosjekter og bygg Behovet for bedre verktøy for kvalifisering

Detaljer

Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven

Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven 27.08.14 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 1 av 30 Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven Sak 139/2012 i Fylkesutvalget. Prosjektets varighet: Sept. 12 juni 13. Kartlegging

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper n Røde tall på bunnlinjen: Sviktende rutiner får skylda Side 4 n Felles prosjektering: Omstilling gjennom økt erfaring Side 10 n Jobb og utdanning: BIM-kompetanse ettertraktet Side 14 BuildingSMART En

Detaljer

En lettfattelig guide for engangsbyggherrer - Allsidig Arkitekt

En lettfattelig guide for engangsbyggherrer - Allsidig Arkitekt Allsidig Arkitekt En lettfattelig guide for engangsbyggherrer Søknad uten krav om ansvarlige foretak 1. Introduksjon Skal du igang med et byggeprosjekt, men vet ikke hvordan du skal gripe an saken? Synes

Detaljer

Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013. Oslo, 09.09.13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013. Oslo, 09.09.13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oppdrag: Oppdragsnavn Referanse: "sett inn referanse" Dato: "sett inn dato" Bygg21 Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Oslo, 09.09.13 Utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS ved Per Ola Ulseth og

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer