TEACHING ARTIST NORGE SLUTTRAPPORT APRIL 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEACHING ARTIST NORGE SLUTTRAPPORT APRIL 2013"

Transkript

1 TEACHING ARTIST NORGE SLUTTRAPPORT APRIL 2013 DEL 1 BAKGRUNN, BEGREP OG EKSPEMPLER BAKGRUNN To talk about the artist s role in teaching is to talk about a pedagogy that encourages making, attending, problem solving, taking responsibly, and experiencing hardly revolutionary concepts in themselves, but perhaps revolutionary in articulating the case for teaching art as fundamental - even critical - to developing a healthy and creative post-industrial society. (Bennington Report 2006, p.6) 1 Seanse har siden 2004 arbeidet med kunst for og med barn og unge. Kjernevirksomheten er kunstneropphold med veiledning av kunstproduksjoner for Den kulturelle skolesekken, utvikling av kunstpraksis med barn og unge som aktører, og kunstverksteder, konferanser og seminar. I april 2009 arrangerte vi Arts in Education Research Conference, der blant annet Eric Booth, Anne Bamford, Brad Haseman, Bjørn Rasmussen og Aslaug Nyrnes var viktige bidragsytere (se bildet til høyre). Inspirert av Eric Booth sitt innlegg om Teaching Artist arbeid i USA, arrangerte vi en studietur til New York i januar Hovedmålet var å se nærmere på ulike former for kunstnerrelatert arbeid, og særlig slik det blir drevet i regi av de store kunstinstitusjonene i New York by. Ekskursjonen ble ledet av Eric Booth og Marit Ulvund og hadde følgende deltakere: Aud Folkestad (dekan Avdeling for kulturfag, Høgskolen i Volda), Arvid Blindheim (fylkeskultursjef Møre og Romsdal), Astrid Holen (leder Den kulturelle skolesekken), Thorbjørn Harr (skuespiller Nationaltheatret), Johannes Joner (skuespiller/regissør Oslo Nye Teater og medlem Faglig råd Seanse), Kjersti Paulsen (Kampen Casting/Norsk Film), Nina Westby (Fellesrådet for kunstfag i skolen), Caroline Wahlstrøm Nesse (Rom for dans), Kjell Tore Innvik (dekan Norges Musikkhøyskole). 1 1

2 Gjennom dette og senere besøk/studieopphold har Seanse hatt møter og fått oppleve Teaching Artist arbeid relatert til mange kunstinstitusjoner, blant annet følgende: Lincoln Center Institute Leadership team, og kunstnerlærere I skoleopplegg Joyce Theater - Joanne Robinson Hill, Director of Education, og kunstnerlærere I skoleopplegg Manhattan Theater Club - David Shookhoff, Director of Education Epic Theater Center, Leadership Team, og kunstnerlærere I skoleopplegg DreamYard Art Center - Leadership Team, og kunstnerlærere I skoleopplegg Guggenheim Museum - Education department, og kunstnerlærere I skoleopplegg Carnegie Hall/Weill Music Institute Education department, og kunstnerlærere I skoleopplegg New York Philharmonic - Education Director Ted Wiprud, og kunstnerlærere I skoleopplegg Roundabout Theatre Company Director of Education Greg McCaslin, og kunstnerlærere I skoleopplegg Mange skoler i New York city Vi har også deltatt på den årlige konferansen Face to Face New York City Roundtable Conference for Arts in Education (http://www.nycaieroundtable.org/) GRØNN PAKT I årene 2009/2011 støttet Seanse ett større Teaching Artist program i Norddal, og siden i Geiranger og Vega kommuner. Det lengste av disse pågikk over et helt skoleår og 12 skoledager i grunnskolen i Norddal. Prosjektet ble kalt Grønn pakt og tematikken som ble utforsket var knyttet til at disse kommunene har status som verdensarvområder. Hvilken rolle har jeg som verdensarving i den lokale og globale sammenhangen? Hva er arven? Hvordan forpakter jeg skatten? Dette var noen av spørsmålene barn og voksne arbeidet med i dette prosjektet, og aktuelle tema i denne forbindelse var økologi, historie og identitet. Programmet ble ledet av Ingvild Hansen Nystad og kunstnerne Ottar Andre Breivik (foto), Liv Dysthe Sønderland (visuell kunst/film) og Marit Moltu (billedelige handlinger) deltok sammen med lærere og elever i 5. 6 og 7.klasse. I november 2010 arrangerte vi den første konferansen med Teaching Artistry som hovedtema, på Litteraturhuset i Oslo. Vi kalte den: Teaching Artist - noe for Norge? Konferansen var ledet av senterleder Marit Ulvund som dette året hadde studieopphold i New York, og over 100 deltakere var påmeldt. Bidragytere denne dagen var: Greg McCaslin, Educational Director Roundabout Theatre, New York City, Johannes Joner, Oslo Nye Teater/Seanse, Thorbjørn Harr, Nationalteatret, Ingvild Hansen Nystad, leder for Teaching Artist prosjektet i Norddal, Geiranger og Vega, og Helge Øye, Oppland Fylke. 2

3 BEGREPET TEACHING ARTIST Selve begrepet Teaching Artist betyr undervisende kunstner, og det vi på norsk har valgt å kalle en kunstnerlærer. Eric Booth gir følgende definisjon: A teaching artist is a practicing professional artist with the complementary skills, curiosities and sensibilities of an educator, who can effectively engage a wide range of people in learning experiences in, through, and about the arts. Foruten å vise til rollen som en kunstnerlærer så viser begrepet også til en amerikansk modell for langsiktige og forpliktende samarbeid mellom kunst og skolefeltet. Samarbeidet blir avtalt på institusjonsnivå, og opplevelse av profesjonell kunst ved moderinstitusjonen inngår ofte i programmene. Et Teaching Artist Program viser til det kunstprogram som gjennomføres i samarbeid mellom kunstner/kunstinstitusjon og klasselærer/elever/skoleledelse. I New York har de aller fleste større kunstinstitusjoner egne avdelinger med ansvar for å utvikle og tilrettelegge slike kunstprosjekt, og ansvaret for den konkrete gjennomføringen av programmene ligger hos kunstnerlærer og klasselærer i samarbeid. De utøvende kunstnere er som oftest ansatt av kunst- og kulturorganisasjoner i delstillinger, og noen få i hele stillinger. Danseverksted med en kunstnerlærer og ca 15 klasselærere på Joyce Theatre 2010 (til venstre), og de norske kunstnerlærerstudentene på danseverksted, Lincoln Center Institute våren 2012 (til høyre). NOEN EKSPEMPLER New York Philharmonic Orchestra har arbeidet i mer enn 85 år med framføringer for unge publikumsgrupper, men bare de siste 15 årene har de ansatt egne kunstnerlærere. Deres hovedmål er å engasjere unge mennesker i virkelige musikalske ideer, og de har utviklet et 3-årig kunstprogram som involverer alle klassene i 3-10 skoler hvert år. For tiden har de 27 3

4 konservatorie-utdannede kunstnerlærere ansatt, og de involverte klasselærerne blir i løpet av året invitert på fem egne kunstverksted sammen med disse. Elevene mottar omtrent skolebesøk av kunstnerlærer per år. I tillegg til dette har New York Philharmonic Orchestra sin utdanningsavdeling noe de har kalt Young Composer s Program, og i 10 år har de spurt seg selv What is children s music? Dette er musikkverksted er for spesielt interesserte barn og foregår etter skoletid. Slik sett kunne det vært et tilbud ved en norsk kulturskole eller skolefritidsordning. Musikkverkene barna komponerer blir framført av et kammerorkester ved New York Philharmonic Orchestra i deres lokaler på Lincoln Center. New York Philharmonic Orchestra i klasserommet (til venstre), og i Young Composer s Program (til høyre). Guggenheim Museum har hatt kunstnerlærere ansatt fra ca 1970, og i dag har de 15 ansatte som arbeider i hele USA. Vanligvis arbeider en kunstnerlærer med 3 klasser, møter dem 20 ganger i tilegg til at elevene kommer til museet 3 ganger i året. Museet har dessuten forskere som forsker på det arbeidet de gjennomfører. Bildene under er fra et prosjekt kalt Discovering Bushwick, og et kunstpogram blant annet gjennomført i 2. og 3. klasse ved skolen PS 145 Brooklyn. Elevene utforsker og tok bilder av nærmiljøet sitt, og arbeidet siden med kunstprosjekt i forhold til dette. Fra prosjektet Discovering Bushwick (Guggenheim Museum) 4

5 De ansatte ved Guggenheim Museum lager nye prosjekt hvert år og har fokus på kunst som utforskning av tema, som for eksempel kan være USAs historie,hvilke egenskaper har en god leder?, Kreativitet, Leseferdighet, eller Problemløsning. Manhattan Theatre Club er et teater som setter opp nyskreven dramatikk på Broadway. De har blant annet et kunstprogram de kaller Right on the Edge = ROTH, og i her møter klassene en kunstnerlærer fire ganger i tillegg til at arbeider i timer i mellom sammen med klasselærer. Ungdommene skaper karakterer og skriver replikker til små drama, deretter kommer profesjonelle skuespillere og spiller disse ministykkene for dem, om altså er basert på ungdommenes egne tekster. Utdanningsavdelingen ved dette teatret har også et After School Playwriting Program for de som er spesielt interesserte, og verksted for lærere. De siste årene har de utviklet et stort og svært vellykket internett-basert utdanningsprogram som involverer 18 partnerskoler fra hele USA. Seks kunstnerlærere arbeider tett med klasselærerne, og også her arbeider elevene med å skrive små drama. Når de er ferdige bytter skolene tekster og elevene øver inn hverandres stykker. Deretter og spiller de disse dramaene for hverandre via videokonferanser og streeming av visninger. Teaterarbeid i fengsel er et annen del av deres utdanningsprogram, og det har også blant andre Carnegie Hall/Weill Music Institute. Dreamyard Art Center kan sammenlignes med en vellykket norsk kulturskole. De ligger i Bronx og tilbyr partnerskap til alt fra barnehager til og med high school. Deres mål er Art Integration, det vil si å bygge bro mellom kunst og samfunn, og de har mange Teaching Artists ansatt i hel- og delstillinger. De tilbyr kunstverksted og kunstprogram både i og etter skoletid, og både skoleledere og lærere arbeider tett sammen med Dreamyard, ikke bare elever. De arbeider innenfor alle kunstdisipliner, og har tilbud som for eksempel hvordan skrive en opera, fri skriving, poesi, foto, film, drama, og mange forskjellig verksted i visuell kunst. På bildet over av ser vi arbeid med å skape opera i klasserommet. 5

6 DEL 2 MÅLSETTING OG GJENNOMFØRING MÅLSETTING FOR KUNSTPROGRAM OG KUNSTNERLÆRERE I NORGE Bakgrunnen for vår søknad om midler og vår hovedmålsetting med Teaching Artist Norge har vært å utforske mulighetene for kunstprogram og kunstnerlærere i Norge, med eller uten tilknytning til Den kulturelle skolesekken. Videre ønsket vi å skolere noen kunstnere til å bli kunstnerlærere og finne ut hvilke muligheter de ser i forpliktende samarbeid med skolefeltet og gjennomføring av kunstprogram i samarbeid med lærere. Spesielt for disse kunstprogrammene er at det i stor grad legges til rette for at elevene selv er aktive og skapende, ikke bare i opplevelsen av profesjonell kunst, men også i deltakelse i kunstneriske prosesser hvor deres kreativitet og ferdigheter stimuleres og utvikles. Modellen slik vi har opplved den i New York framstår som en popular og svært god etterutdanning av klasseromslærere med lite eller ingen kunstutdanning, og de som er med i slike program ønsker å fortsette år etter år. Vi ser derfor dette som en god mulighet til å styrke den estetiske kompetansen til vanlige klasselærere, noe dete r behov for i følge Anne Bamfords rapport Arts and cultural education in Norway 2010/11 (se for eksempel i Chapter 6, s.97-98). Vår opprinnelige målsetting i søknaden fra 2011 knyttet seg til gjennomføring av seks delprogram: A. Et Teaching Artist pilot kurs for kunstnere i samarbeid med kunstinstitusjoner og skoler/samfunnsinstitusjoner B. Et åpent Teaching Artist kurs C. Et internasjonalt nettbasert samarbeidsprogram for videregående skoler (inspirert av ROTH se s.5) D. En internasjonal konferanse for videre utveksling av kunstprogram E. Et skoleleder seminar som stimulerer til kunst og kulturaktiv skole F. En webbasert ressursbase for teaching artist arbeid Vi søkte om kr, og mottok 1 million kroner. Selv om vi måtte halvere den planlagte aktiviteten så er vi takknemlige for muligheten denne million gav for arbeidet og vår store satsing nå i Vi valgte å gjennomføre følgende fire tiltak: 1. Et Teaching Artist pilot kurs for kunstnere i samarbeid med kunstinstitusjoner og skoler/samfunnsinstitusjoner 2. En internasjonal konferanse for videre utveksling av kunstprogram 3. Et skolelederseminar som stimulerer til kunst og kulturaktiv skole 4. En webbasert ressursbase for teaching artist arbeid Med de midlene vi mottok i 2011 og gjennomføringen av disse tiltakene er vi kommet et godt steg videre i utviklingen av et helhetlig og nyskapende program for Teaching Artists tilpasset Norge. Like 6

7 fullt ser vi et stort behov for å fortsette arbeidet i årene som kommer, ikke minst for å kunne gjennomføre en mer helhetlig satsing med flere involverte kunstinstitusjoner, kunserlærere, skoler, lærere og med anledning til å dokumentere det arbeidet som blir gjennomført. Fra mange hold opplever vi spørsmål å retningslinjer og beskrivelser av rollen kunstnerlærer og forslag til modeller for kunstprogram. Dette arbeidet er vi i gang med, men vi har så langt ikke klart å skaffe midler til å fortsette dette. GJENNOMFØRING 1) ET TEACHING ARTIST PILOT KURS FOR KUNSTNERE I SAMARBEID MED KUNSTINSTITUSJONER OG SKOLER/SAMFUNNSINSTITUSJONER Høgskolen i Volda har tidligere utviklet studieprogrammet Arts in Education med emnene Learning In and Through the Arts (10stp), og Arts and Understanding (10stp), og Acting for Animation (5stp). Alle disse har vært gjennomført som internasjonale intensivprogram i regi av Erasmus Life Long Learning Program og Senter for Internasjonale studier. I samarbeid med Høgskolen i Volda utviklet vi våren 2012 et nytt studieemne på 10 studiepoeng kalt Teaching Artist, også dette kurset ligger også under studieprogrammet Arts in Education. Emnet er fagfellevurdert og godkjent på ordinær måte. Invitasjon til deltakelse på kurset ble sendt til lederne ved sentrale norske institusjoner innenfor teater, musikk, dans og visuell kunst. Mange svarte ikke på invitasjonen tross flere eposthenvendelser, men vi fikk likevel raskt på plass det antall deltakere vi hadde mulighet til å ha med på kurset. Kurset gjennomføres etter planen og vi er heldige å ha fått med oss engasjerte kunstnere tilknyttet etablerte institusjoner. Deltakerne er: Den Norske Opera og Ballett - Hanne Suttie (dans), David Fiedler (sang), Heidi Johannesen (musikk) Det Norske Teatret - Bernhard Ramstad, Siri Hansen Nasjonalmuseet - Jeanette E. Jensen, Anna C. Hedberg Herøy Museum/Seanse - Marit Moltu Seanse/Avdeling for kulturfag ved Høgskulen i Volda - Janne Heggvoll, (visuell kunst), Vibeke Preus Bech (teater), Øystein Salhus (musikk) Telemark Teater/frilance - Hans Jacob Sand Norges Musikkhøgskole Kjell Tore Innervik 7

8 I tillegg deltok følgende på studieturen til New York; Hauk Heyerdahl (Norsk Skuespillerforbund) og Johild Bredin (Møre og Romsdal Fylke/DKS nettverket). Første samling var en svært utbytterik studietur til New York, andre samling var deltakelse på 1st Internasjonal Teaching Artist Conference i Oslo, samt en dagssamling med refleksjon og planlegging av Teaching Artist program. Deretter fulgte deltakerne sin gjennomføring av Teaching Artist Program i samarbeid med en institusjon. Tredje fellessamling i november 2012 fokuserte på gjennomføringen av Teaching Artist program med utfordringer og muligheter. Deltakerne la alle fram sine prosjekt på det stadiet de var i prosessen, og vi diskuterte og reflekterte over hva som er de typiske norske muligheter og utfordringer i dette arbeidet. Følgende prosjekt er gjennomført i forbindelse med dette kurset: The Butterfly Effect studenter Bårdarakademiet sammen med sanger David Fiedler Ballettverksted i Lofoten kulturskolelever sammen med danser/koreograf Hanne Suttie Kreativt musikk laboratorium Masterstudenter sammen med 1.amanuensis/musiker Kjell Tore Innervik Orkesteret i klasserommet elever i en 5.klasse sammen med musiker Heidi Johannesen Musikk i demensomsorg Beboere og pleiere på Omsorgsenter sammen med musiker/musikkterapeut Øystein Salhus Inn i bildet pasienter ved Oslo universitetssykehus sammen med kurator/kunstner Jeanette Eek Jensen og Anna Carin Hedberg Historier fra Bibelen elever i videregående skole og skuespiller Bernhard Ramstad og formidlingsledersiri Hansen Teitere enn deg hvertfall du (TDHD) elever på barneskole og skuespillerne Johannes Joner og Suzanne Paalgard Fortellerverksted elever i 3.klasse sammen med skuepsiller Hans Jacob Sand Studio tenkning som arbeidsmetode i Teater i Undervisning BA studenter og teaterpedagog Vibeke Preus Bech Eksamen er 7.juni og da skal deltakerne levere sin hjemmeeksamen som er en refleksjonoppgave tilknyttet det kunstprogrammet de har gjennomført, den undervising de har hatt fått, og litteratur de har lest. Deltakerne har vært svært positivt engasjert i studiet og gjennomføring av sine prosjekter. Særlig viktig har det vært for dem å finne sin identitet og rolle i møte skolefeltet, og det har de fått i og med navnet og innholdet i begrepet Teaching Artist, eller det vi kaller kunstnerlærer. Dette er en nyttig erfaring, vi opplever at kunstnere vil gjerne arbeide i skoleverket hvis de kan få bære med seg 8

9 sin identitet som kunster. Videre opplever vi at noe opplæring er avgjørende for at disse kunstnerne skal lykkes i møte med skolefeltet, det er ikke nok å komme i kraft av å være kunstner i en disiplin, skolen har også sine koder og ordninger og noen av disse er det nødvendig å kjenne til. De største utfordringene for dette arbeidet ligger i forhold til arbeidskontrakter og organisering av arbeidet i kunstinstitusjonene. Foreløpig har de fleste deltatt på dette kurset i tillegg til sine vanlige arbiedsoppgaver, og vi ser at det er behov for å utvikle nye og emr fleksible arbeidskontrakter og ordninger tilknyttet ansvar for og gjennomføring av kunstprogram i samarbeid med skolefeltet. Det samme vil vi tro gjelder i forhold til engasjement i sykehus og fengselsvesen, et arbeid vi gjerne skulle utforsket videre. Endelig evaluering av dette kurset vil bli gjennomført etter eksamen er gjennomført. 2) 1ST INTERNATIONAL TEACHING ARTIST CONFERENCE (GJENNOMFØRT 28-31/8 2012) Vi har ønsket å løfte fram Teaching Artist konseptet på en større arena, både for å synliggjøre muligheten i en slik samarbeidsform for kunst i skolen nasjonalt, og for å stimulere til ideer på tvers av land og kontinent. Dette førte til et svært arbeidskrevende, men samtidig enormt engasjerende og fantastisk spennende arbeid med å planlegge, arrangere og gjennomføre verdens første internasjonale Teaching Artist konferanse i august I nært samarbeid utviklet Eric Booth og Marit Ulvund konferansen med et praktiskkunstnerisk fokus og internasjonalt perspektiv. Ved søknadsfristen i mai var konferansen mer enn fulltegnet og ikke alle fikk plass. I 28.august ankom 120 deltakere fra 24 land og seks kontinent Litteraturhuset I Oslo. Av disse fikk 25 delegater delta med paper eller presentasjon, i tillegg til de sentrale foredragsholderne og de fire teamene som hadde masterklass i henholdvis teater, dans, musikk og visuell kunst (se bildet over). Konferansen ble i følge tilbakemeldingene og vår egen vurdering en stor suksess. Den var den første i sitt slag i verden, og før den var over hadde Creative Industries ved Queensland University of Technology i Brisbane, Australia, samt Carnegie Hall/Weill Music Institute i New York city meldt sin interesse for å følge opp med en ny lignende konferanse om to år. 9

10 Bildende handlinger masterclass med Marit Moltu og internasjonale deltakere i Slottsparken (til venstre), og Juan Felipe Molano (Columbia) med unge musikere instruerer masterclass på den Internasjonale konferansen i Oslo (til høyre).foto: Maria Antvort Vår vurdering går i retning av å ønske neste konferanse lagt til Sør-Afrika, vi hadde to delegater fra kulturrådet der tilstede på konferansen, men ingenting er avgjort enda. Vi mener det er særdeles viktig for et lite land som Norge å åpne for impulser og lære av andre nasjoner og enkeltmenneskers innsats. Det er ikke de samme tema som er livsnødvendige i Afrika, Amerika, Asia, Oceania og Norge. Vi har mye lære av hverandre, for eksempel det å være livsnære i kunstens innhold og formspråk slik som våre kollegaer i Tanzania når de som arbeidet for rent vann, eller kollegaer i Colombia når de redde fattige barn gjennom musikkopplæring. Drop-out problematikken er også i fokus i for eksempel USA, og vi får nye perspektiv og ser nye muligheter når vi får innblikk i hverandres opplegg og læreformer. Gjennom denne internasjonale konferansen lærte vi svært mye og fikk utrolig mange spennende kontakter for videre samarbeid. Eric Booth leder forsamlingen i fellesaktiviteter 10

11 3) ET SKOLELEDERSEMINAR SOM STIMULERER TIL KUNST OG KULTURAKTIV SKOLE Ut fra vår kunnskap om gjennomføring av Teaching Artist program og satsing på nye tiltak mener vi at det er helt nødvendig at slike prosjekt forankres på ledernivå. Dette seminaret inkluderte både forelesninger og konkrete tips og råd om mulighetene for kunst og kulturinitiativ i skoler. Videre ble det lagt opp til flere praktiske gruppeopplegg hvor skolelederne sammen og med veiledning dikuterte ideer, utfordringer og muligheter for dette arbeidet. Deltakerne ble oppfordret til å komme med ideer og utvikle nye kunstprogram tilpasset sine skoler, og de kom opp med mange spennende forslag. Om mulig hadde vi ønsket å følge opp denne gruppen med en ny dagssamling for å dele erfaringene med arbeid som ble satt i gang. ARBEID 4) EN WEBBASERT RESSURSBASE FOR TEACHING ARTIST Et aktivt internasjonalt nettverk som har kontakt via epost, facebook og twitter har startet på bakgrunn av konferansen, og tid og sted for neste konferanse diskuteres allerede. Dette lover også godt for videre samarbeid. I Seanse strever vi med å finne tid til å utvide vår Teaching Artistressursbase, men vi hodler på. Følg med på våre nettsider for å finne mer stoff om Teaching Artist arbeidet. 11

12 DEL 3 - UTFORDRINGER VED GJENNOMFØRING OG ØNSKET VIDEREFØRING AV PROSJEKTET UTFORDRINGER VED GJENNOMFØRING Seanse mener å ha vært en hovedinspirator til den nye satsingen på Teaching Artist i Norge, først ved den internasjonale forskerkonferansen for Arts in Education i 2009, senere ved en New York ekskursjon med ti deltakere fra kunst og kulturfeltet i januar 2010, og Teaching Artist noe for Norge? dagskonferansen i Oslo i november I 2012 fikk vi gjennomføre den store satsingen som her er beskrevet og arbeidet har understreket behovet for videre arbeid på dette feltet. Utfordringene for gjennomføringen har først og fremst knyttet seg til to forhold som henger klart sammen; få ansatte og dårlig økonomi. Det faktum at Seanse stort sett har kortsiktige og ganske små bevilgninger gjør det vanskelige å ta seg råd til å ansette folk, og det blir tidvis et svært stort arbeidspress for de som er ansatt. Litt mer langsiktighet i bevilgningene hadde vært utrolig bra for oss. De store tiltak vi har satt i verk har dessuten til dels krevd noe mer penger enn vi hadde forutsett. Satsingen har vært konkrollert og de overskridelser som er gjennomført har blitt gjort utfra ønsket om å gjennomføre på en kvalitetsmessig best mulig måte, selv om dette naturlig nok har gått utover økonomien for EVALUERING OG DOKUMENTASJON I tilknytning til alle tiltakene oppdaterer vi stadig vår Teaching Artist ressursbase på våre nettsider Tross lite midler og få ansatte har vi som mål å fortsette dette arbeidet. I Telemarksforskning evalueringsrapport om Seanse blir vår Teaching Artist satsing evaluert. Her fremheves følgende: [D]et viser seg en sterk grad av konsistens mellom Seanses ideologi og ambisjoner og oppstartstiltak når det gjelder planlagte TA-prosjekt og innholdet i 1st International Teaching Artist Conference. Videre konkluderes det slik; Imidlertid må TA-satsingen få mulighet til å videreutvikle arbeidet, og videre følges av evalueringer for å kunne svare på om de planlagte aspektene ivaretas i de gjennomførte prosjektene. (Telemarksforskning, Infrastruktur for kvalitet? 2012,S.68) 2. På bakgrunn av den store og svært vellykkede satsingen vi har hatt på Teaching Artist program og partnerskap i 2012, opplever vi stadig etterspørsel om en videreføring arbeidet i form av ønske om kursing, deltakelse på konferanser og lignende. Henvendelser har kommet både fra kunstinstitusjoner, kulturskoler og Norsk Kulturskoleråd, og ikke minst fra mange internasjonale samarbeidspartnere. Vi har et sterkt ønske om å fortsette arbeidet, men vårt videre engasjement er avhengig av friske midler eller at oppdragene blir finansert eksternt

13 VIDEREFØRING AV PROSJEKTET BEGRUNNELSE FOR HVORFOR PROSJEKTET ØNSKES VIDEREFØRT Erfaringen så langt viser er at det er stor interesse for våre Teaching Artist prosjekt, både nasjonalt og internasjonalt. Teaching artist kurset ble raskt fulltegnet med deltakere fra sentrale norske kunstinstitusjoner, 1st International Teaching Artist Conference fikk omtrent alle de nasjonale og internasjonale bidragsytere vi ønsket oss, og deltakerne fylte fort opp konferanseplassene. Vårt skolelederseminar i november 2012 var også fulltegnet. Seanse ønsker å fortsette arbeidet for å implementere konseptet med Teaching Artist i norsk skole, - i nært samarbeid med kunstnere og kunstinstitusjoner. Vi har ikke fått satt i gang alle de planlagte tiltak, og vi ser klart at vi ikke når mange nok gjennom de arrangement vi har hatt så langt. På Kulturløftet 2, 2012 fikk Seanse ingen penger til videreføring, men vi vil fortsette å søke om midler. Det er svært uheldig om vi må stoppe denne store og så langt vellykkede satsing på et så tidlig stadium. Vi ønsker en videreføring av denne nyskapende satsingen som vi tror fører mye godt med seg for barna i norsk skole, kulturskole og for kunstfeltet som sådan, og som har internasjonale ringvirkninger. PLANER FOR VIDERE SATSING LÆRERNE i klasserommet - Ut fra erfaringer og refleksjon omkring arbeidet ser vi et tydelig behov for en videre satsing på lærerne i klasserommet, ikke minst siden lærerutdanningene de siste årene har nedprioritert satsingen på praktisk-estetiske fag. Vi ønsker å utvide programmet med kurs og seminar for lærere som skal arbeide med en kunstnerlærer, og ha en tilknytning til kunstinstitusjoner. Videre er det aktuelt å utvikle kurs for lærerkurs i hvordan legge til rette for kreative og estetiske læreprosesser, og fokusere på hvordan lærerne kan ta i mot og dra nytte av opplevelser og kunnskap elevene får gjennom DKS produksjoner. TEACHING ARTIST KURS som nevnt har Seanse har i samarbeid med Høgskolen i Volda utarbeidet et Teaching Artist kurs på 10 studiepoeng. Vi ønsker å følge opp med et nytt kurs på basis av erfaringene av det første. Vi kunne videre tenke oss utvikle kurs som fokuserer på ansatte i kulturskolene, og sammen med dem være med å utvikle modeller for samarbeid med andre institusjoner som skole, skolefritidsordninger, helse og fengselsvesen. SKOLEPROSJEKT Seanse ønsker å initiere et eller to større skoleprosjekt relatert til kunst og kulturaktive ungdomskoler. Vi ville da særlig fokusere på elevenes medvirkning og praktisk-estetiske og kroppsbaserte læringsformer. Til disse prosjektene ville vi engasjere noen av de kunstnerne og lærerne som har deltatt på våre kurs for å videreutvikle kunstprosjekt, ferdigheter og læringsformer. KUNSTPRAKSIS - Seanse arbeider for å stimulere til nyskapende KUNSTPRAKSISER i barnehage og skole, og DIALOG mellom kunst- og utdanningsfeltet, nasjonalt og internasjonalt. Vårt mål er derfor å fortsette å inspirere gjennom oppfølgingskurs for nye lærere, og inspirasjons- og 13

14 refleksjonsseminar for kunstnere. Videre vil vi benytte vår nyvunne erfaring ved veiledning av kunstnere på arbeidsopphold ved Seanse. DOKUMENTAJON OG SPREDNING AV INFO - Vi vil arbeide for stadig oppdatering av vårt nettsted med teori, ideer, refleksjon og eksempler fra Teaching Artist-arbeid i Norge og internasjonalt, samt medvirke til at rapporter og bøker om emnet blir skrevet. Sluttrapport 7.april 2013, Marit Ulvund, Senterleder Seanse 14

Teaching Artists noe for Norge?

Teaching Artists noe for Norge? Fra New York til Nordal: Teaching Artists noe for Norge? STED: Litteraturhuset, Oslo TID: Onsdag 24.november 2010 KL.09.00 16.00 PRIS: Kr 500 Støttet av: KONFERANSE for: Kunstinstitusjoner, kunstutdanninger,

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

«Det gjemmer seg i deg»

«Det gjemmer seg i deg» TITTEL «DET GJEMMMER SEG I DEG» En DKS-produksjon for 1. trinn, med Visuelle kunstfag og Drama som fagområde. Laget av kunstpedagoger fra Bodø kulturskole: Janne Vik Lossius, Henriette Nilssen Bakken,

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010

Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010 Kreativt partnerskap Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010 Creative Partnerships er Storbritannias flaggskip inne kreativ læring. Det administreres

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Samarbeidsavtalen 2012-2015

Samarbeidsavtalen 2012-2015 BODØPILOTEN Samarbeidsavtalen 2012-2015 Formål Sammen skal vi øke barn og unges motivasjon og interesse for læring, ved å stimulere kreativitet og bruk av estetiske sans i opplæringen i skolene og barnehagene

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN 2012-2015 HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?»

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» «HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» Innlegg på strategikonferansen til Musikk i skolen og Norsk kulturskoleråd region Øst ved Hege Knarvik Sande Samarbeid og synergier mellom de ulike

Detaljer

Handlingsplan for BODØ piloten 2012 2015

Handlingsplan for BODØ piloten 2012 2015 Handlingsplan for BODØ piloten 2012 2015, Nordland fylkeskommune, Kunst og kultursenteret og Universitetet i Nordland vil sammen styrke kvaliteten på kunst- og kulturfagene i opplæringen. Dette ved å øke

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kreativt partnerskap i videregående skoler i Oppland 2013-14 Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kontakt: Vivian Haverstadløkken, rådgiver Kulturenheten Vivian.haverstadlokken@oppland.org www.oppland.ksys.no

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet FORMIDLINGSTILBUD Skoleformidling: Målgruppe: Grunnskole og videregående skole. Tilbud: Astrup Fearnley Museet (AFM) tilbyr tre gratis omvisninger for skoleklasser

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Løten kommune Besøksadresse: Kildevegen 1 postadresse: Postboks 113 telefon: 62564000 faks: 62564001 epostadresse:

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BODØPILOTEN 2015

HANDLINGSPLAN FOR BODØPILOTEN 2015 HANDLINGSPLAN FOR BODØPILOTEN Barnehage Aktiviteter Deltakere Tidspunkt Presentasjoner Evalueringsmøte Barnehager, Vår- eksterne fagpersoner som har vært inne i barnehagene, alle samarbeidspartene Lage

Detaljer

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud og heve deres kulturelle kompetanse. Den kulturelle

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Kunst og kultur som en rettighet. Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet

Kunst og kultur som en rettighet. Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet Kunst og kultur som en rettighet Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet Dette handler litt om Håkon Bleken, litt om og Maria Mena. og litt om Oskar 11 år Det er 1 118

Detaljer

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga!

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga! Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole RUSK og RASK kampen om søppeldynga! 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside RUSK og RASK kampen om søppeldynga

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ÅPNING AV JUBILEUMSÅRET Rom for Dans feirer 10 år! Det blir fest, kunstneriske innslag, taler og lansering av jubileumsbok. For: åpent for alle (begrenset antall plasser!)

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

International Space Camp 2012. Av Abeera Akbar

International Space Camp 2012. Av Abeera Akbar International Space Camp 2012 Av Abeera Akbar 1 20. juli satte jeg kursen mot Hunstville, Alabama sammen med Tove Astrid Kvarme og Usman Azeem for å delta på International Space Camp. Min store drøm jeg

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Skoleverket. Introduseres i 2012

Skoleverket. Introduseres i 2012 Skoleverket Introduseres i 2012 Vi ønsker oss en skole som henter det beste ut av lærere, elever, foreldre og besteforeldre, kunstnere, næringslivsledere, helsearbeidere... Nesten uansett hvor i all verden

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Håndbok. for kulturkontakter

Håndbok. for kulturkontakter Håndbok for kulturkontakter 1 KULTURKONTAKTENS ROLLE Hva er en kulturkontakt På hver skole er det en ansvarlig kulturkontakt. Kulturkontakten er kontaktpersonen og bindeleddet mellom kommunekontakten for

Detaljer

Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling. 17. september 2014

Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling. 17. september 2014 Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling 17. september 2014 Forankring? Samarbeid med eksterne aktører og Generell del av læreplanen «Det miljøbevisste menneske» «Undervisningen

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 Virksomhetsstrategi A, B og C med tiltaksplaner Innledning Vi håper at alle våre medlemskommuner, fylkesavdelinger/regioner, samarbeidsparter og andre vil dra nytte av dette dokumentet

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

en kulturelle skolesekken i Øs D tfol 09/10 d, e h n e å t n k d a b t o n o k k r u t l u k r o f

en kulturelle skolesekken i Øs D tfol 09/10 d, e h n e å t n k d a b t o n o k k r u t l u k r o f Den kulturelle skolesekken i Østfold, håndbok for kulturkontaktene 09/10 Skolen som kulturarrangør en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing. Den

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole.

Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole. Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside Tittel : Økt kompetanse i kunst og kultur for alle på Vålerenga skole. Vålerenga

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway Samarbeidsprosjekt mellom Gamlebyen skole, Oslo/Norge Yüce school, Ankara/Tyrkia Al Hanane school, Agadir/Marokko Juelsminde

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

Orientering om kultursekken

Orientering om kultursekken Orientering om kultursekken DK den 16.01.2008 Visjon: SAMMEN SKAL VI GJØRE SKOLEN I LEVANGER BEDRE DET ER DEN DRAUMEN Olav H Hauge DET ER DEN DRAUMEN ME BÆR PÅ AT NOKO VEDUNDERLEG SKAL SKJE AT DET MÅ SKJE

Detaljer

Andrea Westbye. Asker, 20.2.2012. Asker Kulturskole Eli Risa SØKNAD OM DRØMMESTIPEND 2012

Andrea Westbye. Asker, 20.2.2012. Asker Kulturskole Eli Risa SØKNAD OM DRØMMESTIPEND 2012 Andrea Westbye Asker, 20.2.2012 Asker Kulturskole Eli Risa SØKNAD OM DRØMMESTIPEND 2012 Mitt navn er Andrea Westbye, og jeg bor på Bleiker i Asker. Jeg søker om drømmestipend for å kunne videreutvikle

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ROGALAND FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

NORSK FAGRÅD FOR MDD. HØRINGSUTTALELSE TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015:8

NORSK FAGRÅD FOR MDD. HØRINGSUTTALELSE TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015:8 NORSK FAGRÅD FOR MDD HØRINGSUTTALELSE TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015:8 Norsk fagråd for MDD er et rådgivende organ som har som formål å følge opp

Detaljer

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn Emnekode: GLU1071_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2 NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

Elsker - Elsker ikke. Ragnhild Furholt - sang Jon Solberg - gitar Anders Erik Røine - munnharpe. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Elsker - Elsker ikke. Ragnhild Furholt - sang Jon Solberg - gitar Anders Erik Røine - munnharpe. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Elsker - Elsker ikke Ragnhild Furholt - sang Jon Solberg - gitar Anders Erik Røine - munnharpe Konsert for 1. - 7. årstrinn : Elsker - Elsker ikke PROGRAMMET Kjærlighet har i lang tid vært et

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen Rødtvet skole Den ElevVill festivalen Egen skrevet rap tekst fra en gruppe på 3.trinn. FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2014/15 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Fortellerkunstner Per

Detaljer

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet PROSJEKTTITTEL «Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet» - Samarbeid med eksterne fagpersoner fra Universitetet i Nordland. FORANKRING I RAMMEPLANEN «Barnehagen skal formidle verdier og kultur,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere Musikk I 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere NMH januar 2012 Musikk 1 (15 + 15 studiepoeng) KORT OM STUDIET Studiet består av to moduler à 15 studiepoeng som begge inneholder

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Bonn-erklæringen om musikkutdanning i Europa

Bonn-erklæringen om musikkutdanning i Europa Bonn-erklæringen om musikkutdanning i Europa Bakgrunn I mai 2011 inviterte (EMC) aktive miljøer 1 innen musikkutdanning for å drøfte implementeringen av UNESCOs Seoul Agenda, Goals for the Development

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Den kulturelle skolesekken i Østfold Håndbok for kulturkontaktene Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KOMMUNAL PLAN 2005 2008 Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN...1 1. Forord...3 2. Forankring...3 3. Mål...3 4. Organisering...3 4.1 Skolens kontaktperson...3 4.2 Samarbeide med

Detaljer

Nasjonal satsing på «Vurdering for læring» - videreutvikling av skolers vurderingspraksis

Nasjonal satsing på «Vurdering for læring» - videreutvikling av skolers vurderingspraksis Nasjonal satsing på «Vurdering for læring» - videreutvikling av skolers vurderingspraksis Møte om eksamen og vurdering i Molde 15.02.13 Hedda Birgitte Huse, seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet Forskning

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art. 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art. 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06.2013, 01.12.2014) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT

Detaljer

Sammen om positiv lek og læring

Sammen om positiv lek og læring Sammen om positiv lek og læring Opplæringsloven 13-7. Skolefritidsordninga, fastslår at «Kommunen skal ha et eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4.årstrinn, og for barn med særskilte

Detaljer

1. Den kulturelle skolesekken: lærernes estetiske kompetanse er utdanningssektorens ansvar

1. Den kulturelle skolesekken: lærernes estetiske kompetanse er utdanningssektorens ansvar Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget Dato: 08.11.2004 Vår ref: SHA/2004 Deres ref: Lærernes estetiske kompetanse må heves! Denne henvendelsen er aktualisert av budsjettproposisjonen fra

Detaljer