TEACHING ARTIST NORGE SLUTTRAPPORT APRIL 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEACHING ARTIST NORGE SLUTTRAPPORT APRIL 2013"

Transkript

1 TEACHING ARTIST NORGE SLUTTRAPPORT APRIL 2013 DEL 1 BAKGRUNN, BEGREP OG EKSPEMPLER BAKGRUNN To talk about the artist s role in teaching is to talk about a pedagogy that encourages making, attending, problem solving, taking responsibly, and experiencing hardly revolutionary concepts in themselves, but perhaps revolutionary in articulating the case for teaching art as fundamental - even critical - to developing a healthy and creative post-industrial society. (Bennington Report 2006, p.6) 1 Seanse har siden 2004 arbeidet med kunst for og med barn og unge. Kjernevirksomheten er kunstneropphold med veiledning av kunstproduksjoner for Den kulturelle skolesekken, utvikling av kunstpraksis med barn og unge som aktører, og kunstverksteder, konferanser og seminar. I april 2009 arrangerte vi Arts in Education Research Conference, der blant annet Eric Booth, Anne Bamford, Brad Haseman, Bjørn Rasmussen og Aslaug Nyrnes var viktige bidragsytere (se bildet til høyre). Inspirert av Eric Booth sitt innlegg om Teaching Artist arbeid i USA, arrangerte vi en studietur til New York i januar Hovedmålet var å se nærmere på ulike former for kunstnerrelatert arbeid, og særlig slik det blir drevet i regi av de store kunstinstitusjonene i New York by. Ekskursjonen ble ledet av Eric Booth og Marit Ulvund og hadde følgende deltakere: Aud Folkestad (dekan Avdeling for kulturfag, Høgskolen i Volda), Arvid Blindheim (fylkeskultursjef Møre og Romsdal), Astrid Holen (leder Den kulturelle skolesekken), Thorbjørn Harr (skuespiller Nationaltheatret), Johannes Joner (skuespiller/regissør Oslo Nye Teater og medlem Faglig råd Seanse), Kjersti Paulsen (Kampen Casting/Norsk Film), Nina Westby (Fellesrådet for kunstfag i skolen), Caroline Wahlstrøm Nesse (Rom for dans), Kjell Tore Innvik (dekan Norges Musikkhøyskole). 1 1

2 Gjennom dette og senere besøk/studieopphold har Seanse hatt møter og fått oppleve Teaching Artist arbeid relatert til mange kunstinstitusjoner, blant annet følgende: Lincoln Center Institute Leadership team, og kunstnerlærere I skoleopplegg Joyce Theater - Joanne Robinson Hill, Director of Education, og kunstnerlærere I skoleopplegg Manhattan Theater Club - David Shookhoff, Director of Education Epic Theater Center, Leadership Team, og kunstnerlærere I skoleopplegg DreamYard Art Center - Leadership Team, og kunstnerlærere I skoleopplegg Guggenheim Museum - Education department, og kunstnerlærere I skoleopplegg Carnegie Hall/Weill Music Institute Education department, og kunstnerlærere I skoleopplegg New York Philharmonic - Education Director Ted Wiprud, og kunstnerlærere I skoleopplegg Roundabout Theatre Company Director of Education Greg McCaslin, og kunstnerlærere I skoleopplegg Mange skoler i New York city Vi har også deltatt på den årlige konferansen Face to Face New York City Roundtable Conference for Arts in Education (http://www.nycaieroundtable.org/) GRØNN PAKT I årene 2009/2011 støttet Seanse ett større Teaching Artist program i Norddal, og siden i Geiranger og Vega kommuner. Det lengste av disse pågikk over et helt skoleår og 12 skoledager i grunnskolen i Norddal. Prosjektet ble kalt Grønn pakt og tematikken som ble utforsket var knyttet til at disse kommunene har status som verdensarvområder. Hvilken rolle har jeg som verdensarving i den lokale og globale sammenhangen? Hva er arven? Hvordan forpakter jeg skatten? Dette var noen av spørsmålene barn og voksne arbeidet med i dette prosjektet, og aktuelle tema i denne forbindelse var økologi, historie og identitet. Programmet ble ledet av Ingvild Hansen Nystad og kunstnerne Ottar Andre Breivik (foto), Liv Dysthe Sønderland (visuell kunst/film) og Marit Moltu (billedelige handlinger) deltok sammen med lærere og elever i 5. 6 og 7.klasse. I november 2010 arrangerte vi den første konferansen med Teaching Artistry som hovedtema, på Litteraturhuset i Oslo. Vi kalte den: Teaching Artist - noe for Norge? Konferansen var ledet av senterleder Marit Ulvund som dette året hadde studieopphold i New York, og over 100 deltakere var påmeldt. Bidragytere denne dagen var: Greg McCaslin, Educational Director Roundabout Theatre, New York City, Johannes Joner, Oslo Nye Teater/Seanse, Thorbjørn Harr, Nationalteatret, Ingvild Hansen Nystad, leder for Teaching Artist prosjektet i Norddal, Geiranger og Vega, og Helge Øye, Oppland Fylke. 2

3 BEGREPET TEACHING ARTIST Selve begrepet Teaching Artist betyr undervisende kunstner, og det vi på norsk har valgt å kalle en kunstnerlærer. Eric Booth gir følgende definisjon: A teaching artist is a practicing professional artist with the complementary skills, curiosities and sensibilities of an educator, who can effectively engage a wide range of people in learning experiences in, through, and about the arts. Foruten å vise til rollen som en kunstnerlærer så viser begrepet også til en amerikansk modell for langsiktige og forpliktende samarbeid mellom kunst og skolefeltet. Samarbeidet blir avtalt på institusjonsnivå, og opplevelse av profesjonell kunst ved moderinstitusjonen inngår ofte i programmene. Et Teaching Artist Program viser til det kunstprogram som gjennomføres i samarbeid mellom kunstner/kunstinstitusjon og klasselærer/elever/skoleledelse. I New York har de aller fleste større kunstinstitusjoner egne avdelinger med ansvar for å utvikle og tilrettelegge slike kunstprosjekt, og ansvaret for den konkrete gjennomføringen av programmene ligger hos kunstnerlærer og klasselærer i samarbeid. De utøvende kunstnere er som oftest ansatt av kunst- og kulturorganisasjoner i delstillinger, og noen få i hele stillinger. Danseverksted med en kunstnerlærer og ca 15 klasselærere på Joyce Theatre 2010 (til venstre), og de norske kunstnerlærerstudentene på danseverksted, Lincoln Center Institute våren 2012 (til høyre). NOEN EKSPEMPLER New York Philharmonic Orchestra har arbeidet i mer enn 85 år med framføringer for unge publikumsgrupper, men bare de siste 15 årene har de ansatt egne kunstnerlærere. Deres hovedmål er å engasjere unge mennesker i virkelige musikalske ideer, og de har utviklet et 3-årig kunstprogram som involverer alle klassene i 3-10 skoler hvert år. For tiden har de 27 3

4 konservatorie-utdannede kunstnerlærere ansatt, og de involverte klasselærerne blir i løpet av året invitert på fem egne kunstverksted sammen med disse. Elevene mottar omtrent skolebesøk av kunstnerlærer per år. I tillegg til dette har New York Philharmonic Orchestra sin utdanningsavdeling noe de har kalt Young Composer s Program, og i 10 år har de spurt seg selv What is children s music? Dette er musikkverksted er for spesielt interesserte barn og foregår etter skoletid. Slik sett kunne det vært et tilbud ved en norsk kulturskole eller skolefritidsordning. Musikkverkene barna komponerer blir framført av et kammerorkester ved New York Philharmonic Orchestra i deres lokaler på Lincoln Center. New York Philharmonic Orchestra i klasserommet (til venstre), og i Young Composer s Program (til høyre). Guggenheim Museum har hatt kunstnerlærere ansatt fra ca 1970, og i dag har de 15 ansatte som arbeider i hele USA. Vanligvis arbeider en kunstnerlærer med 3 klasser, møter dem 20 ganger i tilegg til at elevene kommer til museet 3 ganger i året. Museet har dessuten forskere som forsker på det arbeidet de gjennomfører. Bildene under er fra et prosjekt kalt Discovering Bushwick, og et kunstpogram blant annet gjennomført i 2. og 3. klasse ved skolen PS 145 Brooklyn. Elevene utforsker og tok bilder av nærmiljøet sitt, og arbeidet siden med kunstprosjekt i forhold til dette. Fra prosjektet Discovering Bushwick (Guggenheim Museum) 4

5 De ansatte ved Guggenheim Museum lager nye prosjekt hvert år og har fokus på kunst som utforskning av tema, som for eksempel kan være USAs historie,hvilke egenskaper har en god leder?, Kreativitet, Leseferdighet, eller Problemløsning. Manhattan Theatre Club er et teater som setter opp nyskreven dramatikk på Broadway. De har blant annet et kunstprogram de kaller Right on the Edge = ROTH, og i her møter klassene en kunstnerlærer fire ganger i tillegg til at arbeider i timer i mellom sammen med klasselærer. Ungdommene skaper karakterer og skriver replikker til små drama, deretter kommer profesjonelle skuespillere og spiller disse ministykkene for dem, om altså er basert på ungdommenes egne tekster. Utdanningsavdelingen ved dette teatret har også et After School Playwriting Program for de som er spesielt interesserte, og verksted for lærere. De siste årene har de utviklet et stort og svært vellykket internett-basert utdanningsprogram som involverer 18 partnerskoler fra hele USA. Seks kunstnerlærere arbeider tett med klasselærerne, og også her arbeider elevene med å skrive små drama. Når de er ferdige bytter skolene tekster og elevene øver inn hverandres stykker. Deretter og spiller de disse dramaene for hverandre via videokonferanser og streeming av visninger. Teaterarbeid i fengsel er et annen del av deres utdanningsprogram, og det har også blant andre Carnegie Hall/Weill Music Institute. Dreamyard Art Center kan sammenlignes med en vellykket norsk kulturskole. De ligger i Bronx og tilbyr partnerskap til alt fra barnehager til og med high school. Deres mål er Art Integration, det vil si å bygge bro mellom kunst og samfunn, og de har mange Teaching Artists ansatt i hel- og delstillinger. De tilbyr kunstverksted og kunstprogram både i og etter skoletid, og både skoleledere og lærere arbeider tett sammen med Dreamyard, ikke bare elever. De arbeider innenfor alle kunstdisipliner, og har tilbud som for eksempel hvordan skrive en opera, fri skriving, poesi, foto, film, drama, og mange forskjellig verksted i visuell kunst. På bildet over av ser vi arbeid med å skape opera i klasserommet. 5

6 DEL 2 MÅLSETTING OG GJENNOMFØRING MÅLSETTING FOR KUNSTPROGRAM OG KUNSTNERLÆRERE I NORGE Bakgrunnen for vår søknad om midler og vår hovedmålsetting med Teaching Artist Norge har vært å utforske mulighetene for kunstprogram og kunstnerlærere i Norge, med eller uten tilknytning til Den kulturelle skolesekken. Videre ønsket vi å skolere noen kunstnere til å bli kunstnerlærere og finne ut hvilke muligheter de ser i forpliktende samarbeid med skolefeltet og gjennomføring av kunstprogram i samarbeid med lærere. Spesielt for disse kunstprogrammene er at det i stor grad legges til rette for at elevene selv er aktive og skapende, ikke bare i opplevelsen av profesjonell kunst, men også i deltakelse i kunstneriske prosesser hvor deres kreativitet og ferdigheter stimuleres og utvikles. Modellen slik vi har opplved den i New York framstår som en popular og svært god etterutdanning av klasseromslærere med lite eller ingen kunstutdanning, og de som er med i slike program ønsker å fortsette år etter år. Vi ser derfor dette som en god mulighet til å styrke den estetiske kompetansen til vanlige klasselærere, noe dete r behov for i følge Anne Bamfords rapport Arts and cultural education in Norway 2010/11 (se for eksempel i Chapter 6, s.97-98). Vår opprinnelige målsetting i søknaden fra 2011 knyttet seg til gjennomføring av seks delprogram: A. Et Teaching Artist pilot kurs for kunstnere i samarbeid med kunstinstitusjoner og skoler/samfunnsinstitusjoner B. Et åpent Teaching Artist kurs C. Et internasjonalt nettbasert samarbeidsprogram for videregående skoler (inspirert av ROTH se s.5) D. En internasjonal konferanse for videre utveksling av kunstprogram E. Et skoleleder seminar som stimulerer til kunst og kulturaktiv skole F. En webbasert ressursbase for teaching artist arbeid Vi søkte om kr, og mottok 1 million kroner. Selv om vi måtte halvere den planlagte aktiviteten så er vi takknemlige for muligheten denne million gav for arbeidet og vår store satsing nå i Vi valgte å gjennomføre følgende fire tiltak: 1. Et Teaching Artist pilot kurs for kunstnere i samarbeid med kunstinstitusjoner og skoler/samfunnsinstitusjoner 2. En internasjonal konferanse for videre utveksling av kunstprogram 3. Et skolelederseminar som stimulerer til kunst og kulturaktiv skole 4. En webbasert ressursbase for teaching artist arbeid Med de midlene vi mottok i 2011 og gjennomføringen av disse tiltakene er vi kommet et godt steg videre i utviklingen av et helhetlig og nyskapende program for Teaching Artists tilpasset Norge. Like 6

7 fullt ser vi et stort behov for å fortsette arbeidet i årene som kommer, ikke minst for å kunne gjennomføre en mer helhetlig satsing med flere involverte kunstinstitusjoner, kunserlærere, skoler, lærere og med anledning til å dokumentere det arbeidet som blir gjennomført. Fra mange hold opplever vi spørsmål å retningslinjer og beskrivelser av rollen kunstnerlærer og forslag til modeller for kunstprogram. Dette arbeidet er vi i gang med, men vi har så langt ikke klart å skaffe midler til å fortsette dette. GJENNOMFØRING 1) ET TEACHING ARTIST PILOT KURS FOR KUNSTNERE I SAMARBEID MED KUNSTINSTITUSJONER OG SKOLER/SAMFUNNSINSTITUSJONER Høgskolen i Volda har tidligere utviklet studieprogrammet Arts in Education med emnene Learning In and Through the Arts (10stp), og Arts and Understanding (10stp), og Acting for Animation (5stp). Alle disse har vært gjennomført som internasjonale intensivprogram i regi av Erasmus Life Long Learning Program og Senter for Internasjonale studier. I samarbeid med Høgskolen i Volda utviklet vi våren 2012 et nytt studieemne på 10 studiepoeng kalt Teaching Artist, også dette kurset ligger også under studieprogrammet Arts in Education. Emnet er fagfellevurdert og godkjent på ordinær måte. Invitasjon til deltakelse på kurset ble sendt til lederne ved sentrale norske institusjoner innenfor teater, musikk, dans og visuell kunst. Mange svarte ikke på invitasjonen tross flere eposthenvendelser, men vi fikk likevel raskt på plass det antall deltakere vi hadde mulighet til å ha med på kurset. Kurset gjennomføres etter planen og vi er heldige å ha fått med oss engasjerte kunstnere tilknyttet etablerte institusjoner. Deltakerne er: Den Norske Opera og Ballett - Hanne Suttie (dans), David Fiedler (sang), Heidi Johannesen (musikk) Det Norske Teatret - Bernhard Ramstad, Siri Hansen Nasjonalmuseet - Jeanette E. Jensen, Anna C. Hedberg Herøy Museum/Seanse - Marit Moltu Seanse/Avdeling for kulturfag ved Høgskulen i Volda - Janne Heggvoll, (visuell kunst), Vibeke Preus Bech (teater), Øystein Salhus (musikk) Telemark Teater/frilance - Hans Jacob Sand Norges Musikkhøgskole Kjell Tore Innervik 7

8 I tillegg deltok følgende på studieturen til New York; Hauk Heyerdahl (Norsk Skuespillerforbund) og Johild Bredin (Møre og Romsdal Fylke/DKS nettverket). Første samling var en svært utbytterik studietur til New York, andre samling var deltakelse på 1st Internasjonal Teaching Artist Conference i Oslo, samt en dagssamling med refleksjon og planlegging av Teaching Artist program. Deretter fulgte deltakerne sin gjennomføring av Teaching Artist Program i samarbeid med en institusjon. Tredje fellessamling i november 2012 fokuserte på gjennomføringen av Teaching Artist program med utfordringer og muligheter. Deltakerne la alle fram sine prosjekt på det stadiet de var i prosessen, og vi diskuterte og reflekterte over hva som er de typiske norske muligheter og utfordringer i dette arbeidet. Følgende prosjekt er gjennomført i forbindelse med dette kurset: The Butterfly Effect studenter Bårdarakademiet sammen med sanger David Fiedler Ballettverksted i Lofoten kulturskolelever sammen med danser/koreograf Hanne Suttie Kreativt musikk laboratorium Masterstudenter sammen med 1.amanuensis/musiker Kjell Tore Innervik Orkesteret i klasserommet elever i en 5.klasse sammen med musiker Heidi Johannesen Musikk i demensomsorg Beboere og pleiere på Omsorgsenter sammen med musiker/musikkterapeut Øystein Salhus Inn i bildet pasienter ved Oslo universitetssykehus sammen med kurator/kunstner Jeanette Eek Jensen og Anna Carin Hedberg Historier fra Bibelen elever i videregående skole og skuespiller Bernhard Ramstad og formidlingsledersiri Hansen Teitere enn deg hvertfall du (TDHD) elever på barneskole og skuespillerne Johannes Joner og Suzanne Paalgard Fortellerverksted elever i 3.klasse sammen med skuepsiller Hans Jacob Sand Studio tenkning som arbeidsmetode i Teater i Undervisning BA studenter og teaterpedagog Vibeke Preus Bech Eksamen er 7.juni og da skal deltakerne levere sin hjemmeeksamen som er en refleksjonoppgave tilknyttet det kunstprogrammet de har gjennomført, den undervising de har hatt fått, og litteratur de har lest. Deltakerne har vært svært positivt engasjert i studiet og gjennomføring av sine prosjekter. Særlig viktig har det vært for dem å finne sin identitet og rolle i møte skolefeltet, og det har de fått i og med navnet og innholdet i begrepet Teaching Artist, eller det vi kaller kunstnerlærer. Dette er en nyttig erfaring, vi opplever at kunstnere vil gjerne arbeide i skoleverket hvis de kan få bære med seg 8

9 sin identitet som kunster. Videre opplever vi at noe opplæring er avgjørende for at disse kunstnerne skal lykkes i møte med skolefeltet, det er ikke nok å komme i kraft av å være kunstner i en disiplin, skolen har også sine koder og ordninger og noen av disse er det nødvendig å kjenne til. De største utfordringene for dette arbeidet ligger i forhold til arbeidskontrakter og organisering av arbeidet i kunstinstitusjonene. Foreløpig har de fleste deltatt på dette kurset i tillegg til sine vanlige arbiedsoppgaver, og vi ser at det er behov for å utvikle nye og emr fleksible arbeidskontrakter og ordninger tilknyttet ansvar for og gjennomføring av kunstprogram i samarbeid med skolefeltet. Det samme vil vi tro gjelder i forhold til engasjement i sykehus og fengselsvesen, et arbeid vi gjerne skulle utforsket videre. Endelig evaluering av dette kurset vil bli gjennomført etter eksamen er gjennomført. 2) 1ST INTERNATIONAL TEACHING ARTIST CONFERENCE (GJENNOMFØRT 28-31/8 2012) Vi har ønsket å løfte fram Teaching Artist konseptet på en større arena, både for å synliggjøre muligheten i en slik samarbeidsform for kunst i skolen nasjonalt, og for å stimulere til ideer på tvers av land og kontinent. Dette førte til et svært arbeidskrevende, men samtidig enormt engasjerende og fantastisk spennende arbeid med å planlegge, arrangere og gjennomføre verdens første internasjonale Teaching Artist konferanse i august I nært samarbeid utviklet Eric Booth og Marit Ulvund konferansen med et praktiskkunstnerisk fokus og internasjonalt perspektiv. Ved søknadsfristen i mai var konferansen mer enn fulltegnet og ikke alle fikk plass. I 28.august ankom 120 deltakere fra 24 land og seks kontinent Litteraturhuset I Oslo. Av disse fikk 25 delegater delta med paper eller presentasjon, i tillegg til de sentrale foredragsholderne og de fire teamene som hadde masterklass i henholdvis teater, dans, musikk og visuell kunst (se bildet over). Konferansen ble i følge tilbakemeldingene og vår egen vurdering en stor suksess. Den var den første i sitt slag i verden, og før den var over hadde Creative Industries ved Queensland University of Technology i Brisbane, Australia, samt Carnegie Hall/Weill Music Institute i New York city meldt sin interesse for å følge opp med en ny lignende konferanse om to år. 9

10 Bildende handlinger masterclass med Marit Moltu og internasjonale deltakere i Slottsparken (til venstre), og Juan Felipe Molano (Columbia) med unge musikere instruerer masterclass på den Internasjonale konferansen i Oslo (til høyre).foto: Maria Antvort Vår vurdering går i retning av å ønske neste konferanse lagt til Sør-Afrika, vi hadde to delegater fra kulturrådet der tilstede på konferansen, men ingenting er avgjort enda. Vi mener det er særdeles viktig for et lite land som Norge å åpne for impulser og lære av andre nasjoner og enkeltmenneskers innsats. Det er ikke de samme tema som er livsnødvendige i Afrika, Amerika, Asia, Oceania og Norge. Vi har mye lære av hverandre, for eksempel det å være livsnære i kunstens innhold og formspråk slik som våre kollegaer i Tanzania når de som arbeidet for rent vann, eller kollegaer i Colombia når de redde fattige barn gjennom musikkopplæring. Drop-out problematikken er også i fokus i for eksempel USA, og vi får nye perspektiv og ser nye muligheter når vi får innblikk i hverandres opplegg og læreformer. Gjennom denne internasjonale konferansen lærte vi svært mye og fikk utrolig mange spennende kontakter for videre samarbeid. Eric Booth leder forsamlingen i fellesaktiviteter 10

11 3) ET SKOLELEDERSEMINAR SOM STIMULERER TIL KUNST OG KULTURAKTIV SKOLE Ut fra vår kunnskap om gjennomføring av Teaching Artist program og satsing på nye tiltak mener vi at det er helt nødvendig at slike prosjekt forankres på ledernivå. Dette seminaret inkluderte både forelesninger og konkrete tips og råd om mulighetene for kunst og kulturinitiativ i skoler. Videre ble det lagt opp til flere praktiske gruppeopplegg hvor skolelederne sammen og med veiledning dikuterte ideer, utfordringer og muligheter for dette arbeidet. Deltakerne ble oppfordret til å komme med ideer og utvikle nye kunstprogram tilpasset sine skoler, og de kom opp med mange spennende forslag. Om mulig hadde vi ønsket å følge opp denne gruppen med en ny dagssamling for å dele erfaringene med arbeid som ble satt i gang. ARBEID 4) EN WEBBASERT RESSURSBASE FOR TEACHING ARTIST Et aktivt internasjonalt nettverk som har kontakt via epost, facebook og twitter har startet på bakgrunn av konferansen, og tid og sted for neste konferanse diskuteres allerede. Dette lover også godt for videre samarbeid. I Seanse strever vi med å finne tid til å utvide vår Teaching Artistressursbase, men vi hodler på. Følg med på våre nettsider for å finne mer stoff om Teaching Artist arbeidet. 11

12 DEL 3 - UTFORDRINGER VED GJENNOMFØRING OG ØNSKET VIDEREFØRING AV PROSJEKTET UTFORDRINGER VED GJENNOMFØRING Seanse mener å ha vært en hovedinspirator til den nye satsingen på Teaching Artist i Norge, først ved den internasjonale forskerkonferansen for Arts in Education i 2009, senere ved en New York ekskursjon med ti deltakere fra kunst og kulturfeltet i januar 2010, og Teaching Artist noe for Norge? dagskonferansen i Oslo i november I 2012 fikk vi gjennomføre den store satsingen som her er beskrevet og arbeidet har understreket behovet for videre arbeid på dette feltet. Utfordringene for gjennomføringen har først og fremst knyttet seg til to forhold som henger klart sammen; få ansatte og dårlig økonomi. Det faktum at Seanse stort sett har kortsiktige og ganske små bevilgninger gjør det vanskelige å ta seg råd til å ansette folk, og det blir tidvis et svært stort arbeidspress for de som er ansatt. Litt mer langsiktighet i bevilgningene hadde vært utrolig bra for oss. De store tiltak vi har satt i verk har dessuten til dels krevd noe mer penger enn vi hadde forutsett. Satsingen har vært konkrollert og de overskridelser som er gjennomført har blitt gjort utfra ønsket om å gjennomføre på en kvalitetsmessig best mulig måte, selv om dette naturlig nok har gått utover økonomien for EVALUERING OG DOKUMENTASJON I tilknytning til alle tiltakene oppdaterer vi stadig vår Teaching Artist ressursbase på våre nettsider Tross lite midler og få ansatte har vi som mål å fortsette dette arbeidet. I Telemarksforskning evalueringsrapport om Seanse blir vår Teaching Artist satsing evaluert. Her fremheves følgende: [D]et viser seg en sterk grad av konsistens mellom Seanses ideologi og ambisjoner og oppstartstiltak når det gjelder planlagte TA-prosjekt og innholdet i 1st International Teaching Artist Conference. Videre konkluderes det slik; Imidlertid må TA-satsingen få mulighet til å videreutvikle arbeidet, og videre følges av evalueringer for å kunne svare på om de planlagte aspektene ivaretas i de gjennomførte prosjektene. (Telemarksforskning, Infrastruktur for kvalitet? 2012,S.68) 2. På bakgrunn av den store og svært vellykkede satsingen vi har hatt på Teaching Artist program og partnerskap i 2012, opplever vi stadig etterspørsel om en videreføring arbeidet i form av ønske om kursing, deltakelse på konferanser og lignende. Henvendelser har kommet både fra kunstinstitusjoner, kulturskoler og Norsk Kulturskoleråd, og ikke minst fra mange internasjonale samarbeidspartnere. Vi har et sterkt ønske om å fortsette arbeidet, men vårt videre engasjement er avhengig av friske midler eller at oppdragene blir finansert eksternt

13 VIDEREFØRING AV PROSJEKTET BEGRUNNELSE FOR HVORFOR PROSJEKTET ØNSKES VIDEREFØRT Erfaringen så langt viser er at det er stor interesse for våre Teaching Artist prosjekt, både nasjonalt og internasjonalt. Teaching artist kurset ble raskt fulltegnet med deltakere fra sentrale norske kunstinstitusjoner, 1st International Teaching Artist Conference fikk omtrent alle de nasjonale og internasjonale bidragsytere vi ønsket oss, og deltakerne fylte fort opp konferanseplassene. Vårt skolelederseminar i november 2012 var også fulltegnet. Seanse ønsker å fortsette arbeidet for å implementere konseptet med Teaching Artist i norsk skole, - i nært samarbeid med kunstnere og kunstinstitusjoner. Vi har ikke fått satt i gang alle de planlagte tiltak, og vi ser klart at vi ikke når mange nok gjennom de arrangement vi har hatt så langt. På Kulturløftet 2, 2012 fikk Seanse ingen penger til videreføring, men vi vil fortsette å søke om midler. Det er svært uheldig om vi må stoppe denne store og så langt vellykkede satsing på et så tidlig stadium. Vi ønsker en videreføring av denne nyskapende satsingen som vi tror fører mye godt med seg for barna i norsk skole, kulturskole og for kunstfeltet som sådan, og som har internasjonale ringvirkninger. PLANER FOR VIDERE SATSING LÆRERNE i klasserommet - Ut fra erfaringer og refleksjon omkring arbeidet ser vi et tydelig behov for en videre satsing på lærerne i klasserommet, ikke minst siden lærerutdanningene de siste årene har nedprioritert satsingen på praktisk-estetiske fag. Vi ønsker å utvide programmet med kurs og seminar for lærere som skal arbeide med en kunstnerlærer, og ha en tilknytning til kunstinstitusjoner. Videre er det aktuelt å utvikle kurs for lærerkurs i hvordan legge til rette for kreative og estetiske læreprosesser, og fokusere på hvordan lærerne kan ta i mot og dra nytte av opplevelser og kunnskap elevene får gjennom DKS produksjoner. TEACHING ARTIST KURS som nevnt har Seanse har i samarbeid med Høgskolen i Volda utarbeidet et Teaching Artist kurs på 10 studiepoeng. Vi ønsker å følge opp med et nytt kurs på basis av erfaringene av det første. Vi kunne videre tenke oss utvikle kurs som fokuserer på ansatte i kulturskolene, og sammen med dem være med å utvikle modeller for samarbeid med andre institusjoner som skole, skolefritidsordninger, helse og fengselsvesen. SKOLEPROSJEKT Seanse ønsker å initiere et eller to større skoleprosjekt relatert til kunst og kulturaktive ungdomskoler. Vi ville da særlig fokusere på elevenes medvirkning og praktisk-estetiske og kroppsbaserte læringsformer. Til disse prosjektene ville vi engasjere noen av de kunstnerne og lærerne som har deltatt på våre kurs for å videreutvikle kunstprosjekt, ferdigheter og læringsformer. KUNSTPRAKSIS - Seanse arbeider for å stimulere til nyskapende KUNSTPRAKSISER i barnehage og skole, og DIALOG mellom kunst- og utdanningsfeltet, nasjonalt og internasjonalt. Vårt mål er derfor å fortsette å inspirere gjennom oppfølgingskurs for nye lærere, og inspirasjons- og 13

14 refleksjonsseminar for kunstnere. Videre vil vi benytte vår nyvunne erfaring ved veiledning av kunstnere på arbeidsopphold ved Seanse. DOKUMENTAJON OG SPREDNING AV INFO - Vi vil arbeide for stadig oppdatering av vårt nettsted med teori, ideer, refleksjon og eksempler fra Teaching Artist-arbeid i Norge og internasjonalt, samt medvirke til at rapporter og bøker om emnet blir skrevet. Sluttrapport 7.april 2013, Marit Ulvund, Senterleder Seanse 14

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Aud Berggraf Sæbø KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Et forprosjekt for tiltak 25 i Skapende læring: Muligheter og sentrale utfordringer for estetiske fag og estetiske læreprosesser i grunnskolens opplæring,

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Prosjektet startet skoleåret 2003 / 2004 og ble avsluttet ved utgangen av skoleåret 2005 / 2006.

Prosjektet startet skoleåret 2003 / 2004 og ble avsluttet ved utgangen av skoleåret 2005 / 2006. 2 Forord Prosjektet Skolebesteforeldre er utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektet er gjennomført ved ti utvalgte grunnskoler i ulike deler av landet. Skolene ble valgt ut etter samråd

Detaljer

kultur Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: GAUTE ØIEN TOLLAN, TOLGA SKOLE

kultur Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd FORSIDEMOTIV: GAUTE ØIEN TOLLAN, TOLGA SKOLE kultur TRØKK Nr. 3:2011 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:08 KULTURLAUGET - EN TILDELINGSVINNER s:10 NYE SPILLERE PÅ KULTURSKOLERÅDLAGET s:16 ELEVRÅD - EN SJELDENHET I KULTURSKOLEN FORSIDEMOTIV:

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Praktiske opplegg og yrkesretting på Service og samferdsel - en relevant og meningsfull skolehverdag Mette Holm og Ragnvald Holst-Larsen

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

Grimstad kommune. Langemyr skole og ressurssenter. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011. Sluttrapport

Grimstad kommune. Langemyr skole og ressurssenter. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011. Sluttrapport Grimstad kommune Langemyr skole og ressurssenter Utvikling av relasjonskompetanse i skolen. Marte Meo som redskap. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011 Sluttrapport Innhold Forord. 3 Sammendrag. 5

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

Skolelederen. Viviane Robinson. Møte med. Nr. 6 juni 2012 Fagblad for skoleledelse. s 6: Lærer fra Norge hjelper jenter med utdanning i Afghanistan

Skolelederen. Viviane Robinson. Møte med. Nr. 6 juni 2012 Fagblad for skoleledelse. s 6: Lærer fra Norge hjelper jenter med utdanning i Afghanistan Skolelederen Nr. 6 juni 2012 Fagblad for skoleledelse Møte med Viviane Robinson s 6: Lærer fra Norge hjelper jenter med utdanning i Afghanistan s 16: Kunst og kultur gir mer entusiastiske elever! s. 10

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Masteroppgave i skoleledelse

Masteroppgave i skoleledelse Merete Aadnøy KULTURSKOLETIMEN - EN VEIVISER? Å lede utvikling og endring i kulturskolen Masteroppgave i skoleledelse NTNU 2014 ii Forord «Kulturskoletimen sto på scenen, lykkelig for den varme mottakelsen,

Detaljer

Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009

Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009 Lærende nettverk i Oppland 2004 2009 Avsluttende nettverksrapport mars 2009 1. Formelle aspekter 1.1. Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere. Nettverkets navn: Lærende nettverk i Oppland

Detaljer

støtte til prosjekter informasjon om europeiske og nordiske programmer. kultur, kunnskaps- og kulturminnesektoren

støtte til prosjekter informasjon om europeiske og nordiske programmer. kultur, kunnskaps- og kulturminnesektoren støtte til prosjekter informasjon om europeiske og nordiske programmer. kultur, kunnskaps- og kulturminnesektoren ABM-utvikling ABM-utvikling er et strategisk utviklings- og rådgivingsorgan underlagt Kultur-

Detaljer

Bergen: Forsøk med økt praksis i lærerutdanning

Bergen: Forsøk med økt praksis i lærerutdanning Nr. 9 November 2009 www.nslf.no Bergen: Forsøk med økt praksis i lærerutdanning Internasjonalisering gjelder for alle. s 9 Skolelederen må få mer tid til å lede. s 14 Sosial læreplan positiv effekt på

Detaljer

Det gjenstår nå å se om regjeringen følger opp det de har lovet, og om det gjenspeiles i Statsbudsjettet 2011 som i skrivende stund ikke er kjent.

Det gjenstår nå å se om regjeringen følger opp det de har lovet, og om det gjenspeiles i Statsbudsjettet 2011 som i skrivende stund ikke er kjent. MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008 2010 Landsmøtet 2010 For første gang i Norsk kulturskoleråds historie er landsmøtet lagt til Østfold, nærmere bestemt Quality Hotel Fredrikstad. Det er denne gangen ikke en

Detaljer

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole HEIDI HAUKELIEN OG BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 254 2009 TF-rapport Tittel: Kulturkunnskap i en

Detaljer

En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning

En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning Trine Berg og Karen Bøhle Aarhus 1 INNHOLD: SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING... 4 MANDAT... 4 BEGREPSAVKLARING... 5 RAPPORTENS

Detaljer

Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen. Broer mellom hjem og skole. fug.no Broer mellom hjem og skole_1

Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen. Broer mellom hjem og skole. fug.no Broer mellom hjem og skole_1 Broer mellom hjem og skole HÅNDBOK OM SAMARBEID MELLOM MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE OG SKOLEN Broer mellom hjem og skole Håndbok om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og skolen fug.no Broer

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

SKOLELEDEREN. ICP internasjonal skolelederkonferanse. Nr. 6 august 2015 Fagblad for skoleledelse. s 14: Fremtidens skoleledere

SKOLELEDEREN. ICP internasjonal skolelederkonferanse. Nr. 6 august 2015 Fagblad for skoleledelse. s 14: Fremtidens skoleledere SKOLELEDEREN Nr. 6 august 2015 Fagblad for skoleledelse ICP internasjonal skolelederkonferanse s 14: Fremtidens skoleledere s 16: Hva er evidensbasert praksis? s. 14 s.16 s. 22 s 22: Fortellinger om skoleledelse

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2012 Tittel: Politisk gehør? Undertittel: Evaluering av Kristiansand kommunes satsing

Detaljer

ARTIST IN RESIDENCE BERGEN. Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie

ARTIST IN RESIDENCE BERGEN. Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie ARTIST IN RESIDENCE BERGEN Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie 1 INNHOLD side 3 side 6 side 6 INNLEDNING DEL 1 CASE BESKRIVELSE Kulturpolitisk forankring side 7 Nasjonaliteter side

Detaljer