Akvaarena Møljelaget 06.mai 08. Malvin Villabø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akvaarena Møljelaget 06.mai 08. Malvin Villabø"

Transkript

1 Akvaarena Møljelaget 06.mai 08 Malvin Villabø

2 En samlet instrumenteringsklynge StatoilHydro Roxar Fugro OCEANOR Q-Free Kongsberg Seatex Kongsberg Maritime Sicom Norbit Cavotec Microcontrol Noca SINTEF, NTNU og HiST (assosierte medlemmer)

3 A geographical concentration of specialized companiesand related companies, Research & development institutions, finance institutions, public actors, and with relations and cooperation's between these actors Samspill Ledende bedrifter Relaterte bedrifter Samarbeid FoU Utd. Arbeids marked Støttefunksjoner Fysisk infrastruktur Finans.- marked m.m

4 Maritime Energi Offshore Medisinsk Havbruk Klyngens kjernebedrifter Underleverandører

5 Prioriteringer første 3 årsperiode (pkt 1-5 første år og pkt 4-8 i år 2-3) Etablere strategisk arena for samarbeid. Etablere samarbeidsforum for kompetanseheving og erfaringsutveksling mellom alle bedrifter i klyngen og skape forpliktende samarbeid og medlemstilhørighet til klyngen og NCE-satsingen. Etablere felles prosjekt for etablering av felles normer og ressurser når det gjelder standardisering og verifisering av funksjonalitet og miljøutfordringer for klyngens produkter og tjenester. Analyse av klyngens styrker og svakheter. Gjennomføre internanalyser, mulighetsstudier og vurderinger m.h.t. effektivisering og kvalitetsøkning i tradisjonell aktivitet. Gjennomføre mulighetsstudier for å identifisere nye markeder og anvendelser hvor klyngen samlet sett kan ha tilstrekkelig konkurransekraft. Prosjekter for identifisering av felles produksjonsutfordringer hvor felles investeringer kan være utløsende Etablere klyngen som en aktiv deltaker i utvikling av ny generisk teknologi gjennom FoU-prosjekter sammen med SINTEF/NTNU. Felles prosjekt hvor klyngen tar fadder/mentor-ansvar for nye relevante kommersialiseringsavskallinger fra FoU.

6 Konkrete resultatforventninger i første 3-års periode: Etablere 5 samarbeidsprosjekter innenfor utvikling og produksjon av tradisjonelle instrumenteringsprodukter med effektiviseringsgevinst på NOK 5 mill/år som resultat av hvert prosjekt, og beholde konkurransekraft i regional produksjon Etablere 2 større utviklingsprosjekt mellom flere bedrifter hvor man sammen med en kunde/bransje utvikler nye kundespesifiserte instrumenteringsløsninger for en integrert kompleks prosess (undervannsoperasjon, gasskraftverk, vindkraftverk o.l) med internasjonalt potensiale Etablere et nytt produktsegment hvor samarbeid mellom bedriftene er utløsende for å dekke kunders sammensatte behov. Fremstå i markedet som konsortium. Aktiv felles deltagelse i minst 3 FoU-prosjekter sammen med Sintef/NTNU innenfor EU s 7. rammeprogram Mentoring gjennom aktivt fadderskap for minst 5 nyetableringer ut fra FoU

7 Organisering Etablere samarbeidsarenaer NCE-Instrumenteringklyngen Ca. 100 pot. medlemsbedrifter Eie/styre NCE-Instrumentering Medlemsskatt/Dele resultat Styre NCE-Instrumentering Prioritere prosjekter Styre utviklingen Administrasjon (LEN) Kontrakter/avtaler Koordinere/styre driften I tillegg: Styremedlemmer/ Observatører fra Sponsorer Samarbeidsparter Nettverk Strategi Kompetanse Samarbeid P11 PI2 P1x Standardisering Kvalitet Sertifisering Verifisering Testlaboratorium Kompetansedeling Fokusområder Teknologi Overvåk/utvikl Felles utv.prosj EU-deltagelse kompetansedeling Planlegge/Gjennomføre Utviklingsprosjekter Industrialisering Arbeidsform Underlev. Produksjon Kompetansedeling Markedsutvikling Nye marked Nye løsninger Nye produkt markedssamarbeid P21 P22 P3x P4x P5x

8 Organisering 2007 M O B I L I S E R I N G Klyngeutvikling Strategi Innovasjon Næringspol. utvikling Kommunikasjon og profilering Kompetanse og rekruttering Styre Prioritere prosjekter Styre utviklingen Administrasjon Kontrakter/avtaler Facilitere/Koordinere/styre driften sekundæraktivitet Standard -isering NCE-Instrumentering Fokusområder Teknologi overvåkning Oddbjørn Malmo, Kongsberg Maritime, styreleder Alf Gabrielsen, NOCA Frode Berge, Fugro OCEANOR Geir Paulsen, Cavotec/MicroControl Atle Hertenæs, Sicom Per Jørgen Weisethaunet, Norbit Bjørn Fossum, Kongsberg Seatex Øystein Narvhus, Corrocean Steinar Furan, Q-Free Svein Omdal, Statoil Sissel Ravnsborg, HIST (observatør) Geir Mathisen, Sintef primæraktivitet Industrialisering Markeds utvikling

9 M E D L E M S G R U P P E N Kommunikasjon og profilering - Merkevarebygging/profil - Markedsføring Blæst - Rekruttering/karriere - Samfunnskontakt/politikk - Nettverksbygging Kompetanse/FoU - Teknologiutvikling -Radio-teknologi -Målefysikk -Trådløs kommunikasjon - EU-prosjekter - Gjevingåsen Sensor AS - Standardisering - Nye utdanningstilbud NCE-I: Styret Facilitator/ Daglig Leder Innovasjon - Nyskaping - Spinn-outs ny bedrift - Mentoring FoU-avskalling - Nye markeder utrede - Fornybar energi - Havbruk - Subsea olje/gass - Nye pilotmarked - Nye pilotprodukter/tjenesater Styringsmodell i 2008 Strategi og Adm - Forsight og strategi - Radar-Feasibilities - FORUM/Etterutdann - Prosjektinitiering - Finansiering/giring - Prosjektoppfølging - Adm - Øk - rapportering Industrialiser/Drift - Teknologiseminarer - Underlev. Utvikling - Totalkontrakter - Logistikk - Utvikl. verktøy - Innkjøpsavtaler - Produksjon - Design og mek konstr - Kvalitetssikring - Testing - Komponentvalg/base - Prosjektstyring LEN Ansvar

10 NCE-I sin arbeidsform er prosjekter Skal være initiativtaker for å få realisert nye ambisjoner Hver styringsgruppe reserverer andel av budsjett for arenautvikling Forprosjekter som påpeker/utreder nye muligheter for felles utvikling kan fullfinansieres innenfor NCE-I sitt bruttobudsjett Fellesprosjekter som ivaretar fellesinteresser og fremmer klyngens samlende utvikling kan innledningsvis fullfinansieres. Evigvarende aktivitet søkes delfinansiert utenfor programmet Konkrete Utviklingsprosjekter tar NCE-I initiativ til. Initiativ gjennom forprosjekter. Delfinansiere, men kreve min 50 % cofinansiering utenfor NCE-I sitt bruttobudsjett. Samarb.parter kan være NFR, IN, EU, Fylke/komm, Bedrifter

11 Prosjekter igangsatt 2006/2007: Kartlegge behov for bedre arb.pros, utv.met og sertif. av software. Kartlegge ressurser og testbehov innen EMC/EX Kartlegging av teknologibase Teknologiovervåkning Forum som avholder mnd temamøter for utv.av prosesser Prosjektskisse for "e-field" instrumentering-totalkonsept Barentshavet på skjerm Styringsgrupper

12 Prosjekter igangsatt siste halvdel 2007: Kommunikasjon og profilering Rekruttering og kompetanse Næringspol. Utvikling Åpningseminaret Technoportmessen NCEI Markedsføring og profilering Software utvikling- del to Styrking av mekanikkmiljøet Radioteknologi Radian Bedriftsnettverk Petrocluster Mulighetsstudier bølge og vind

13 Budsjetter 2008 Sentrale NCEI-budsjetter er 8 mill 50 % NCE-fundet 50% regionalt fra medlemmer, myndigheter og samarb.parter I alle utøvende prosjekter er det 50/50 funding fra bedriftene Totalaktivitet - grovbudsjett: 50% av 8 mill fra NCE 4,0 mill Medlemsfunding 1,55 mill Reg. myndigheter 0,7 mill 6,25 mill 50 % Egeninnsats i prosjekter på 7,5 mill 3,75 mill Total aktivitet i 2008 blir i størrelsesorden NOK 10,00 mill For 2009 forventes nytt brutto NCEI-budsjett på NOK 8,0 mill Evaluering av NCE-I i 2009 mht måloppnåelse Mulig økning i NCEI-budsjett for 2010 til max 14 mill

14 Spådom om kommende periode Økende målorientering i Prosjektene og sterkere Fremdriftstyring Arbeide videre med NCE-I sin rolle - indremedisin Skape gevinster i grenselandet mellom bedrifter Skape nye markedsmuligheter Skape attraktivitet for rekruttering av kompetent arbeidskraft til klyngen Strategi Analysere seg selv: SWOT og lignende Analysere omgivelser: Forsight og lignende Resultere i matnyttige prosjektområder Forankre og synliggjøre Forankre NCE-I internt i bedriftene Større utbredelse forankre i samfunnet se og bli sett (politikk og rekruttering) Forankre i bredere klynge utvide klyngen Være synlig som et attraktivt og ambisiøst arbeidsmarked

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg

Driftsåret 2008. - oppsummering av virksomheten. NCE Systems Engineering Kongsberg Driftsåret 2008 - oppsummering av virksomheten NCE Systems Engineering Kongsberg 1. Introduksjon NCE Systems Engineering, Kongsberg (NCE SE) ble etablert i juli 2006 og foreliggende rapport gir en oppsummering

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015:

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015: Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 14/2073 06.01.15 Statsbudsjettet 2015 - tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2014-2015)

Detaljer

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Kultur Vest AS, Grieghallen, BIT20 Ensemble og Norsk publikumsutvikling inviterte til seminar med utgangspunkt i behovet for og kravet til økt samarbeid i kultursektoren.

Detaljer

OECD PROSJEKTET OM HØYERE UTDANNINGS- INSTITUSJONERS BIDRAG TIL REGIONAL UTVIKLING

OECD PROSJEKTET OM HØYERE UTDANNINGS- INSTITUSJONERS BIDRAG TIL REGIONAL UTVIKLING OECD PROSJEKTET OM HØYERE UTDANNINGS- INSTITUSJONERS BIDRAG TIL REGIONAL UTVIKLING EGENEVALUERING OG EKSTERN EVALUERING NORSK KORTVERSJON SEPTEMBER 2006 OECD prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Prosjektperiode 2008-2010 av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Merethe

Detaljer

Forskningsplan del 1 2015-2018

Forskningsplan del 1 2015-2018 Forskningsplan del 1 2015-2018 Forord Det er en glede for meg å presentere FFIs forskningsplan for perioden 2015 2018. Ved FFI gjør vi kunnskap og ideer til et effektivt forsvar, og instituttet er en sentral

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer