Fornying og modernisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fornying og modernisering"

Transkript

1 Fornying og modernisering - Samhandling mellom kompetansemiljøet på Raufoss og Vestre Toten kommune - Rådmann Bjørn Fauchald - Presentasjon for kommunal- og forvaltningskomiteen Raufoss, 9. oktober 2014

2 Temaer Vestre Toten kommunes næringsrettede omstillingsarbeid Lean kontinuerlig forbedring i Vestre Toten kommune kortversjonen av et to-timers foredrag - presentert på tjue minutter..!

3 Bakgrunn for omstillingsarbeidet Vestre Toten kommune søkte i 2009 Oppland Fylkeskommune om omstillingsstatus på bakgrunn av: Bortfall av ca 550 arbeidsplasser i Raufoss Industripark, dvs omlag 17 % nedgang i perioden september 2008 til juli 2009 I tillegg kommer bortfall av arbeidsplasser utenfor industriparken som en ringvirkning Søknaden ble innvilget med et tilsagn på kr 5 MNOK og omstillingsstatus ut 2011 pluss opsjon på et tredje år som nå er innvilget Det forutsettes her en kommunal egenandel på 20 % Forventer omstillingsstatus ut 2015

4 HOVEDMÅL OG INNSATSOMRÅDER HOVEDMÅLET for omstillingsprogrammet er å styrke og utvikle arbeidsplasser i Vestre Toten og å skape en varig plattform for å styrke og utvikle næringslivet i kommunen og regionen INNSATSOMRÅDER: Nyskaping i næringslivet» (inkludert velferdsinnovasjon) 2. «Attraktivitet for næringslivet»

5 NYSKAPING I NÆRINGSLIVET HOVEDAKTIVITET gi finansiell støtte til utviklingsprosjekter i i næringslivet RESULTATMÅL Nye og sikrede arbeidsplasser: 50/år Antall nye bedrifter i perioden: 6 EFFEKTMÅL 2020 Vestre Toten skal ha en mer allsidig næringsstruktur.

6 ATTRAKTIVITET FOR NÆRINGSLIVET RESULTATMÅL Bygge et langsiktig og bærekraftig fundament for næringsutvikling i kommunen og regionen. Etablere et sterkt regionalt samarbeid om næringsutvikling med utgangspunkt i Næringsrådet. Mobilisere regionens utviklingsressurser i et kraftfullt samarbeid om nyskaping og vekst EFFEKTMÅL 2020 Vestre Toten skal være en næringsvennlig kommune som driver aktiv tilrettelegging for næringslivet i samspill med offentlige og private aktører i regionen og på fylkesplan

7 ORGANISERING

8 Grensegang og synergi i forhold til NCE Raufoss Kompetanseutvikling Bedriftsutvikling Nettverkssamarbeid Samfunnsutvikling Risiko og innovasjon Venture kapital NCE Raufoss Overordnet nivå og mer rettet mot akademia Sikre relevante, generiske og langsiktige FoU programmer. NCE Raufoss støtter ikke enkeltprosjekter i bedrifter Nasjonalt og internasjonalt fokus Viktig, men ikke strategisk satsningsområde Fokus på hovedprosjekter mot etablert næringsstruktur Komm-In er etablert med en kapitalbase på 21 MNOK Regional omstilling Bedriftsrettede tiltak med fokus på etterog videreutdanning Bedriftsspesifikke utfordringer hvor omstillingsmidler raskt kan avhjelpe situasjonen Tematisk både lokalt / regionalt Veiledningshefte fra Innovasjon Norge åpner for stor spennvidde I større grad fokus på forstudier og forprosjekter høyere risikoprofil Komm-In vil være komplementært til omstillingsprogrammet og et naturlig virkemiddel når bedrifter går fra forprosjekt til hovedprosjekt

9 Grensegang og synergi i forhold til NCE Raufoss og andre nettverk og virkemidler

10 Arbeidsform Dialog med bedriftene - ikke søknadskasse Kartlegging av ideer og mulige prosjekter - Tidlig fase (forstudier og forprosjekter) - Nyskapende for bedriften (spin-off fra eksisterende virksomhet - Finansiell støtte til gjennomføring Ubyråkratisk men samtidig god kvalitetssikring. og hele vegen nær dialog og tett samspill med kompetansemiljøet i industriparken

11 OPPSUMMERING AV KONKRETE RESULTATER Januar 2011 september 2014 Iverksatt 40 prosjekter, 32 er avsluttet Ca 120 nye og sikrede arbeidsplasser ( indirekte effekter ikke tatt med). Samlet prosjektstøtte ca. 12 mill Tre nye bedrifter To nye nettverk Etablert prosjekter som har fått medfinansiering fra bedrifter og andre på nærmere 40 mill. Ytterligere ca. 60 mill. i finansiering fra andre kilder etter at prosjektene er etablert/videreført Nærmere 50 bedrifter har enten enkeltvis eller i nettverk vært involvert i prosjekter gjennom programmet

12 SUKSESSFAKTORER I OMSTILLINGSARBEIDET I V. TOTEN Programmet fanger opp et behov som ikke dekkes av det øvrige virkemiddelapparatet (breddeprogram, tidlig fase, spin-off fra eksisterende virksomhet) Samspill og dialog med andre sentrale utviklingsaktører i regionen (Synergier og grensegang) Arbeidsformen; bedriftsvennlig og ubyråkratisk saksbehandling Kompetent prosjektledelse!!

13 Bruk og fordeling av omstillingsmidler Samlet prosjektstøtte ca. 11,7 mill. kr Programadministrasjon ca. 2,5 mill. kr Ledige midler ca. 0,8 mill. kr. Disponibelt for prosjekter i 2014 ca. 0,4 mill. kr 1 % 1 % 11 % 2 % Totalt bevilget ift Innsatsområder 10 % 0 % 75 % Nyskaping i næringslivet Fritid Velferdsinnovasjon Sentrum Andre Attraktivitet for Næringslivet

14 HVA GJØR VI ETTER 2015? Nytt hovedmål: Styrke og utvikle arbeidsplasser i Vestre Toten, og å skape en varig plattform for næringsutvikling i kommunen og regionen etter at programperioden er over Videreføring av erfaringer og virkemidler fra omstillingsprogrammet - på regionnivå

15 Hva skaper et maksimalt trykk på næringsutvikling? God samhandlingsstruktur mellom aktørene, offentlige og private Aksept for at omstillingsvirkemidlene fyller et reelt behov (idèutvikling, knoppskyting, risiko, resultater) Tilstrekkelige finansielle bidrag

16 VTK/Omstillingsprogrammet ble tildelt prisen Årets Innovasjonsmiljø sammen med SINTEF/NCE

17 Noen eksempler 10 av 40 prosjekter

18 Hydro Aluminium Profiler HAP fikk første kvartal 2011 tildelt i støtte til kompetansehevende tiltak i forbindelse med overflytting av produksjonskapasitet fra Karmøy til Raufoss. 28 nye ansatte på Raufoss hovedsakelig ufaglært ungdom (18-19 år) fra Gjøvik- og Totenområdet, der 23 stk har fått spesialopplæring tonn ekstruderingsvolum overført til Raufoss verktøy er overført hvorav 600 kjøpt nye fra verktøyprodusenter på Raufoss. Utviklet kompetanse ift nye standarder og kundekrav spesielt mot offshore og maritim sektor Omstilling gjennomført på halvannet år. Prosjektet er gjennomført i henhold til plan og eier er fornøyd. HAP ser likevel at man må agere stadig raskere i en bransje med overkapasitet og et usikkert marked. Forprosjekt 450'

19 Raufoss Ammunisjonsfabrikker Målsettingen er å utnytte teknologi- og industrikompetansen i Raufossmiljøet til å bli en ledende internasjonal aktør innen avanserte våpensikringssystemer. Produktene i Safehouse serien kjennetegnes av innovative funksjonsløsninger, kompakthet, nyskapende design, lav vekt, plasseringsvennlighet, lettbetjent og høy kvalitet. Dårlig likviditet våren 2012, midt i en viktig utviklingsfase mot sentral kunde, førte til søknad til Omstillingsprogrammet med potensial om: Stor leveransekontrakt innen sommeren Leverandøravtale er inngått med Felleskjøpet Agri og vil øke årlig salg fra kr 1,5 mill til ca kr 7-8 mill fra sommeren 2012, men krever arbeidskapital for produksjonsoppstart. En rettet emisjon planlegges innen sommeren 2012 og vil legge grunnlaget for en betydelig forretningsvekst. Mål om ansatte innen 2015 Hovedprosjekt 690' Safehouse

20 Alumast (TotAl-Gruppen) TotAl-gruppen ønsker å igangsette en forstudie for å kartlegge mulighetene for å igangsette utvikling og produksjon av kraftmaster i aluminiumprofiler. Statnett ønsker tilgang til nye mastetyper til erstatning for tradisjonelle stålmaster i fagverkskonstruksjon. Dette er begrunnet ut fra følgende: Vekt Utseende Miljø Vedlikehold og kilekostnad Aktiviteter: Erfaringer Markedskartlegging Aktører / produsenter Søknader Forstudie 180'

21 SMB Utvikling Etablere et SMB-Utviklingsprosjekt i VTK. Dette prosjektet har som formål å styrke eksisterende næringsliv gjennom fokus på eksempelvis marked, teknologi, ledelse, kompetanse, rekruttering etc. Mål i forstudie og forprosjekt: Identifisere 10 virksomheter i VTK, som har satsingsvilje, evne og potensial til utvikling. Definere bedriftsspesifikke prosjekter med betydelig potensial - og som passer med omstillingsprogrammets strategi - som i neste runde skal videreføres som hovedprosjekt. Ekstern prosjektledelse etter anbefaling fra Innovasjon Norge. Spleiselag med IN og Næringsrådet Finansiering forstudie og forprosjekt Innovasjon Norge Næringsrådet Omstillingsprogrammet VTK Bedriftene Totalt

22 Dolphi Tech Utvikler håndholdt ultralydkamera for materialundersøkelser i fly, biler etc. Bidra til kompetanseheving og organisasjonsutvikling for produksjon og markedsføring Prosjektet kan på sikt gi kompetansearbeidsplasser lokalt. Forprosjekt kr. 400

23 Steffensrud Rehabiliteringssenter Etablering av nevroklinikk Intensivbehandling av slagpasienter. Nytt behandlingstilbud i Norge Styrker virksomhetens konkurranseevne Kan gi 5 nye arbeidsplasser Forprosjekt 440

24 Raufoss Offshore Kompetanseprogram for å sikre kvalitet, leveringsdyktighet og gjennomføringsevne opp mot krevende kunder Raufoss Offshore har blitt kvalifisert til leveranser for subsea-markedet worldwide. Har utvidet med avdeling i Sagvoll og planlegger ekspansjon som vil doble antall ansatte på få år. Forutsetningen er kompetanse i alle ledd. (ledelse, fagpersoner, lærlinger, materialteknologi, marked etc.) Samkjøring av de to enhetene Forprosjekt kr. 700

25 Tokvam AS Utvikling av snøplogproduksjon Vil gjøre Tokvam til totalleverandør til nordisk snøryddingsmarked Stort vekstpotensial Utvikling inkl. patentsøknad, prototyper og testing, kompetanseheving og prosessutvikling, lansering Forprosjekt kr. 500

26 Gjenkjøp forsvarskontrakter Forstudie i Omstillingsprogrammets egen regi. Gjennomføres av Ko-Aks i samarbeid med flere bedrifter i Raufoss Industripark Prosjektmål: kartlegge muligheter for kontrakter med leverandører av forsvarsmateriell til Norge. Disse har forpliktelser om gjenkjøp av varer og forsknings- oppdrag hos norske bedrifter. Stort potensiale for aktivitet og verdiskaping hos flere bedrifter i Raufoss Industripark Forstudie kr. 350

27 Kommersialisering og utvikling av vekstbedrifter i Gjøvik-regionen Sterkere nyskapingsstruktur gjennom samordning av aktører, strategier og programmer. Større evne til å bistå bedrifter med behov for omstilling Større evne til å løfte fram nye konkurransekraftige bedrifter Mer attraktiv region Mer effektiv bruk av ressurser Forstudie kr. 250 i regi av Omstillingsprogrammet

Innovativt samarbeid. Bjørn Iversen og Geir Ringen VTK,

Innovativt samarbeid. Bjørn Iversen og Geir Ringen VTK, Innovativt samarbeid Bjørn Iversen og Geir Ringen VTK, 23.03.2015 Innhold Geir Ringen, SRM: Litt om SRM og Raufossmiljøet Innovasjon sett fra SRM sitt ståsted Innovasjon i grensesnitt privat og offentlig

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten. Bjørn Iversen

Omstillingsprogrammet i Vestre Toten. Bjørn Iversen Omstillingsprogrammet i Vestre Toten Bjørn Iversen 18.4.2016 Vestre Toten kommune 13 300 innbyggere Høyeste industrisysselsetting i Innlands-Norge Sterkt fokus på innovasjon og samfunnsutvikling Stor og

Detaljer

Sintef / NCE Raufoss og Vestre Toten kommune ble i 2014 =ldelt prisen «Årets Innovasjonsmiljø» av Innovasjon Norge. Vestre Toten kommune

Sintef / NCE Raufoss og Vestre Toten kommune ble i 2014 =ldelt prisen «Årets Innovasjonsmiljø» av Innovasjon Norge. Vestre Toten kommune Sintef / NCE Raufoss og Vestre Toten kommune ble i 2014 =ldelt prisen «Årets Innovasjonsmiljø» av Innovasjon Norge Vestre Toten kommune Bakgrunn for oms=llingsarbeidet Vestre Toten kommune søkte i 2009

Detaljer

HVA KAN KOMMUNENE LÆRE FRA INDUSTRIEN?

HVA KAN KOMMUNENE LÆRE FRA INDUSTRIEN? HVA KAN KOMMUNENE LÆRE FRA INDUSTRIEN? - Innovativ samhandling mellom kommune og industri skaper gode resultater for både kommunal tjenesteyting og omstilling og vekst i næringslivet Innovasjonskonferanse

Detaljer

Sintef / NCE Raufoss og Vestre Toten kommune ble i 2014 tildelt prisen «Årets Innovasjonsmiljø» av Innovasjon Norge. Vestre Toten kommune

Sintef / NCE Raufoss og Vestre Toten kommune ble i 2014 tildelt prisen «Årets Innovasjonsmiljø» av Innovasjon Norge. Vestre Toten kommune Sintef / NCE Raufoss og Vestre Toten kommune ble i 2014 tildelt prisen «Årets Innovasjonsmiljø» av Innovasjon Norge Vestre Toten kommune Bakgrunn for omstillingsarbeidet Vestre Toten kommune søkte i 2009

Detaljer

Samarbeid om omstilling og nyskaping i Gjøvikregionen. Regiontinget

Samarbeid om omstilling og nyskaping i Gjøvikregionen. Regiontinget Samarbeid om omstilling og nyskaping i Gjøvikregionen Regiontinget 8.11 2013 Bakgrunn Vestre Toten kommune søkte i 2009 Oppland Fylkeskommune om omstillingsstatus på bakgrunn av: Bortfall av ca 550 arbeidsplasser

Detaljer

Raufoss Ammunisjonsfabrikker

Raufoss Ammunisjonsfabrikker Prosjekter 2012 Raufoss Ammunisjonsfabrikker Målsettingen er å utnytte teknologi- og industrikompetansen i Raufossmiljøet til å bli en ledende internasjonal aktør innen avanserte våpensikringssystemer.

Detaljer

Vestre Toten Rotary Omstilling i Vestre Toten

Vestre Toten Rotary Omstilling i Vestre Toten Vestre Toten Rotary 19.11.2013 Omstilling i Vestre Toten Bakgrunn Vestre Toten kommune søkte i 2009 Oppland Fylkeskommune om omstillingsstatus på bakgrunn av: Bortfall av ca 550 arbeidsplasser i Raufoss

Detaljer

Omstilling i Vestre Toten Aktivitet og måloppnåelse. Bjørn Iversen Totens Sparebank og TotAl gruppen

Omstilling i Vestre Toten Aktivitet og måloppnåelse. Bjørn Iversen Totens Sparebank og TotAl gruppen Omstilling i Vestre Toten Aktivitet og måloppnåelse Bjørn Iversen Totens Sparebank og TotAl gruppen 23.10.2014 Bakgrunn Vestre Toten kommune søkte i 2009 Oppland Fylkeskommune om omstillingsstatus på bakgrunn

Detaljer

Omstillingskonferansen Resultatmåling av Omstillingsarbeidet Vestre Toten kommune

Omstillingskonferansen Resultatmåling av Omstillingsarbeidet Vestre Toten kommune Omstillingskonferansen 2015 Resultatmåling av Omstillingsarbeidet Vestre Toten kommune Gardermoen 21 oktober 2015 Bakgrunn for VTK som omstillingskommune Mål for omstillingsarbeidet Organisering av omstillingsarbeidet

Detaljer

Eina Bondelag Omstilling i Vestre Toten

Eina Bondelag Omstilling i Vestre Toten Eina Bondelag 13.12.2012 Omstilling i Vestre Toten Næringslivet i Vestre Toten Jord og skogbruk Varehandel og transport Bygg og anlegg Servicenæringer INDUSTRI OM INDUSTRIEN 35 40 BEDRIFTER I INDUSTRIPARKEN

Detaljer

Omstillingspogrammet i VTK Bakgrunn, organisering, programgjennomføring og resultater. Rådmann Bjørn Fauchald Daglig leder Bjørn Iversen 3.9.

Omstillingspogrammet i VTK Bakgrunn, organisering, programgjennomføring og resultater. Rådmann Bjørn Fauchald Daglig leder Bjørn Iversen 3.9. Omstillingspogrammet i VTK Bakgrunn, organisering, programgjennomføring og resultater Rådmann Bjørn Fauchald Daglig leder Bjørn Iversen 3.9.2014 Bakgrunn Vestre Toten kommune søkte i 2009 Oppland Fylkeskommune

Detaljer

SAMHANDLING MED INDUSTRIEN GIR RESULTATER

SAMHANDLING MED INDUSTRIEN GIR RESULTATER SAMHANDLING MED INDUSTRIEN GIR RESULTATER - Innovativ samhandling mellom kommune og industri skaper gode resultater for både kommunal tjenesteyting og omstilling og vekst i næringslivet Lederkonferansen

Detaljer

Raufoss Water & Gas 1

Raufoss Water & Gas 1 Prosjekter 2011 Raufoss Water & Gas 1 Prosjektmål: "Kompetanseheving av de medarbeiderne som ble overtatt fra Raufoss Metall" RWG gjennomførte aktivitetene med suksess og sikret 17 medarbeidere i ca halvannet

Detaljer

Omstilling i Vestre Toten arbeidet gir resultater

Omstilling i Vestre Toten arbeidet gir resultater Omstilling i Vestre Toten arbeidet gir resultater Vestre Toten kommune ble tildelt status som omstillingsområde fra og med 2010. Begrunnelsen var den sterke og raske nedgangen i industriarbeidsplasser

Detaljer

OMSTILLINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN. Handlingsplan 2016

OMSTILLINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN. Handlingsplan 2016 OMSTILLINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN Handlingsplan 2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 3 Status pr. 31.12.2014...s. 3 Programstatusvurdering 2014. s. 4 Om handlingsplanen..s. 4 Mål for Omstillingsprogrammet

Detaljer

Protokoll. Møte i styret for Omstillingsprogrammet. Tid og sted: Mandag kl på Messa, Nammo. Til stede: Leif Waarum, styreleder

Protokoll. Møte i styret for Omstillingsprogrammet. Tid og sted: Mandag kl på Messa, Nammo. Til stede: Leif Waarum, styreleder Protokoll Møte i styret for Omstillingsprogrammet Tid og sted: Mandag 15.6. 2016 kl. 14-1530 på Messa, Nammo Til stede: Leif Waarum, styreleder Bjørn Fauchald Arild N. Ødegaard Emma Østerbø Rolf Selmer

Detaljer

Omstilling VTK Måloppnåelse og prosjektgjennomføring. Møte i Omstillingsstyret

Omstilling VTK Måloppnåelse og prosjektgjennomføring. Møte i Omstillingsstyret Omstilling VTK Måloppnåelse og prosjektgjennomføring Møte i Omstillingsstyret 21.11 2012 Bakgrunn Vestre Toten kommune søkte i 2009 Oppland Fylkeskommune om omstillingsstatus på bakgrunn av: Bortfall av

Detaljer

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Innhold Innledning... 3 1.1 Fasene i omstillingsprogrammet... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen for arbeids- og næringsliv

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Saknr. 14/8792-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at det er behov for jobbe

Detaljer

Omstilling

Omstilling Omstilling 2017-2022 Kragerø kommune Handlingsplan 2017-2018 Versjon: 1-19. April 2017 Behandlet av styringsgruppa:19.04.2017 Vedtatt av kommunestyret: 11.05.2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

OMSTILLINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN. Handlingsplan 2014

OMSTILLINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN. Handlingsplan 2014 OMSTILLINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN Handlingsplan 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 3 Status pr. 31.12.2013...s. 3 Programstatusvurdering 2013. s. 4 Om handlingsplanen..s. 4 Mål for Omstillingsprogrammet

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Møte i styret for Omstillingsprogrammet i Vestre Toten

Møte i styret for Omstillingsprogrammet i Vestre Toten Protokoll Møte i styret for Omstillingsprogrammet i Vestre Toten Tid og sted: Tirsdag 7.1 2014 kl. 1000 1445 på Messa, Nammo Til stede: Leif Waarum (møteleder) Bjørn Fauchald Arild N. Ødegaard Emma Østerbø

Detaljer

Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling. Johannes Skaar Spesialrådgiver

Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling. Johannes Skaar Spesialrådgiver Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling Johannes Skaar Spesialrådgiver Regional omstilling som offentlig virkemiddel Hva er regional omstilling? En nasjonal ekstraordinær innsats for kommuner

Detaljer

Møtereferat styremøte omstillingsmidler

Møtereferat styremøte omstillingsmidler Møtereferat styremøte omstillingsmidler 05.09.2012 Tid og sted: Raufoss Industripark, bygning 1 0830-1230 Leif Waarum, Ordfører styreleder (fra kl. 1000) Bjørn Fauchald, Rådmann styremedlem (møteleder)

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan Omstilling 2016-2022 Sør-Varanger kommune Handlingsplan 2016-2017 Vedtatt av kommunestyret: 15. juni 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.2 Om handlingsplanen...

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon 16. Juni 2010, LMI, Ole Johan Borge, Ph.D. Side 1 Disposisjon 1. Om Innovasjon Norge 2. INs virkemidler

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt,

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt, CenSES innovasjonsforum Tone Ibenholt, 7.12.2011 To gode grunner for å jobbe med innovasjon og kommersialisering Temperaturøkning på mellom 3,5 og 6 grader vil få dramatiske konsekvenser Åpner enorme markeder:

Detaljer

Søknad om støtte fra næringsfond - Nasjonalparken Næringshage AS

Søknad om støtte fra næringsfond - Nasjonalparken Næringshage AS Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/3175-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 19.11.2013 Formannskapet 25.11.2013 Saksbehandler: Katharina Berit Fugger Søknad om støtte fra næringsfond

Detaljer

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2008/1558-6037/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU Narvik Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland

Relevante virkemidler for FoU Narvik Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Relevante virkemidler for FoU Narvik 27.4.2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Hovedpoenger i min presentasjon 1. Nordland i et næringsrettet FoU perspektiv 2. Relevante virkemidler for finansiering

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon 20. august 2014 Fylkesrådmann Egil Johansen Innhold Situasjonen Utfordringer Muligheter Strategiske grep Vestfold Verdiskapingen

Detaljer

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet:

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet: Komite for næring Sak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slår fast at fiskeri- og havbruksnæringa utgjør det viktigste fundamentet for bosetting

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Forstudie gjenkjøp. TotAl Medlemsmøte Mustad 27. mars 2014

Forstudie gjenkjøp. TotAl Medlemsmøte Mustad 27. mars 2014 Forstudie gjenkjøp TotAl Medlemsmøte Mustad 27. mars 2014 Forstudie gjenkjøp Gjenkjøpsforpliktelser: En gjenkjøpsavtale er en avtale mellom den utenlandske leverandøren og FD (Forsvarsdepartementet) som

Detaljer

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017 Omstilling Dyrøy Handlingsplan Versjon: 1.1-5. september 2017 Behandlet av styringsgruppa: 5. september 2017 Vedtatt av kommunestyret: 12. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier

Detaljer

Forskningsrådets tilbud til næringslivet. Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland

Forskningsrådets tilbud til næringslivet. Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland Forskningsrådets tilbud til næringslivet Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland Programtyper: 1. Grunnforskningsprogrammer 2. Handlingsrettede programmer 3. Brukerstyrte innovasjonsprogrammer

Detaljer

Innovative anskaffelser Telemark fylkeskommune som pådriver og «døråpner»

Innovative anskaffelser Telemark fylkeskommune som pådriver og «døråpner» Innovative anskaffelser Telemark fylkeskommune som pådriver og «døråpner» Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen Miniseminar 15.03.17. Fylkeskommunens samfunnsoppdrag Yte tjenester Telemark trenger Gjøre Telemark

Detaljer

OFU/IFU, LÅN SKATTEFUNN LILLEHAMMER 16.04.2013

OFU/IFU, LÅN SKATTEFUNN LILLEHAMMER 16.04.2013 OFU/IFU, LÅN SKATTEFUNN LILLEHAMMER 16.04.2013 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon Norges rolle Fremme bedrifts og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet Utløse ulike distrikters

Detaljer

Prosjektplan Fosen Vind

Prosjektplan Fosen Vind Prosjektplan Fosen Vind Fosen Vind er et utviklingsprosjekt etablert av Åfjord kommune i samarbeid med Roan kommune. Gjennom prosjektet skal det utvikles strategier og iverksettes tiltak som gjøre at Åfjord

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Logistikkdagen 2011 Erlend Ystrøm Haartveit Quality hotell, Sarpsborg, 4. mai 2011 Innovasjon Norges formål: Fremme bedrifts og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i

Detaljer

Verdiskaping i mineralnæringen gjennom innovasjonsarbeid

Verdiskaping i mineralnæringen gjennom innovasjonsarbeid Alle foto: Mye i media Verdiskaping i mineralnæringen gjennom innovasjonsarbeid Høstmøte 2015 Nye metoder og teknologi til å møte bergindustriens utfordringer Rune Finsveen Prosjektleder Mineralklynge

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Strategi for nettverk og leverandørutvikling

Strategi for nettverk og leverandørutvikling Strategi for nettverk og leverandørutvikling - erfaringer og valg i TotAl-gruppen - LUEN Tromsø, 22. februar 2012 Tor Holdø, TotAl-gruppen, Raufoss www.total-gruppen.no Presentasjon Om TotAl-gruppen Om

Detaljer

OMSTILLINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN. Handlingsplan 2015

OMSTILLINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN. Handlingsplan 2015 OMSTILLINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN Handlingsplan 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 3 Status pr. 31.12.2014...s. 3 Programstatusvurdering 2014. s. 4 Om handlingsplanen..s. 4 Mål for Omstillingsprogrammet

Detaljer

«Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss

«Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss «Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss Spesialrådgiver Petroleum, Forskningsrådet Anders J. Steensen Nye ideer og teknologi hva kan Forskningsrådet bidra med? Om Forskningsrådet

Detaljer

Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar

Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar Hva er regional omstilling? Tilbud til kommuner i omstilling Verktøy for omstilling av lokalt næringsliv Økonomisk støtte fra fylkeskommunen Hva er INs rolle? Nasjonalt

Detaljer

Tilskudd til fremtidens løsninger

Tilskudd til fremtidens løsninger Tilskudd til fremtidens løsninger VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Gode innovasjonsprosjekt i næringslivet Vi går i dialog og utfordrer bedriftene Våger du å tenke innovativt? Har du internasjonale

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering I. Innledning Svart kursiv = Tekst hentet fra vedtatt omstillingsplan Blå kursiv = Tekst hentet fra handlingsplan SPIRE 3 Rød kursiv = Tekst hentet fra styreseminaret II. Mål Omstillingsarbeidets resultatmål:

Detaljer

Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer

Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer kunnskap gir vekst Hvilke rettigheter og muligheter har ansatte når det gjelder kompetanseheving- og ny kompetanse etter HA eller HTA ved organisasjonsendringer Hovedavtalen 22 Kompetanseutvikling 1. Ledelsen

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

OMSTILLINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN. Omstillingsplan

OMSTILLINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN. Omstillingsplan OMSTILLINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN Omstillingsplan 2013-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn..s. 3 DEL I Status pr. desember 2012 s. 3 Befolkning og sysselsetting.s. 4 Arbeid og resultater i perioden

Detaljer

Vi gjør norsk næringsliv bedre

Vi gjør norsk næringsliv bedre Vi gjør norsk næringsliv bedre Lean Forum Innlandet 8.September 2011 v/direktør Torunn Aass Taralrud Innovasjon Norge Oppland Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter

Detaljer

Industriinkubator Sunndalsøra

Industriinkubator Sunndalsøra Industriinkubator Sunndalsøra Forretningsplan pr. juni 2010 Skaffe seg oversikt over potensielle støtteordninger for inkubatorprosjekter Skaffe seg oversikt over potensielle kontor- og industrilokaler,

Detaljer

Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid. Regional plan for verdiskaping Valdresrådet OFK

Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid. Regional plan for verdiskaping Valdresrådet OFK Regional plan for verdiskaping Valdresrådet 20.9.2017 OFK Hovedmål med Verdiskapingsplanen: Vekst i arbeidsplasser og verdiskaping over gjennomsnittet for landet innen de prioriterte plantema Avgrensing:

Detaljer

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen Miljøteknologiordningen Pilot og demonstrasjonsanlegg for miljøteknologi Bodø 15.4.16 Roger Hatling, seniorrådgiver www.innovasjonnorge.no Vi er tilstede i hele Norge + ca. 30 utekontorer Våre eiere: NFD

Detaljer

Klyngearbeid rykker. «Champions League»

Klyngearbeid rykker. «Champions League» Klyngearbeid rykker småbedrifter opp til «Champions League» Hva er smart grid? Litt om SGSC 54 aktive medlemmer som jobber forpliktende med å utvikle klyngen. 40 bedrifter (flest SMB) 3 forskningsinstitusjoner

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen

Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen Saknr. 16/15084-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avslår søknaden fra 7Sterke om kr 560.000

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013. Stein Ivar Strøm VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB

OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013. Stein Ivar Strøm VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013 VEKST I BEDRIFTER Stein Ivar Strøm Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon står høyt på dagsorden Myndigheter, kommuner (KS) og næringsliv (NHO)

Detaljer

«Midtre Namdal - attraktiv med vekstkraft

«Midtre Namdal - attraktiv med vekstkraft Innen 2020 skal det skapes 1000 flere arbeidsplasser i regionen gjennom å styrke konkurransekraft og vekst i etablerte bedrifter og institusjoner samt øke antall nyetableringer. 1. Klynge og nettverksutvikling

Detaljer

Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor. Bærekraft: samfunnet må bli mer bærekraftig

Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor. Bærekraft: samfunnet må bli mer bærekraftig Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for innovasjon og bærekraft Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft: samfunnet må bli mer bærekraftig Bidra til sterke og nyskapende forskningsmiljøer

Detaljer

1 Forankring og rolleavklaringer

1 Forankring og rolleavklaringer Søknad til VRIprogrammet fra RogalandUtviklingsdelen 1 Forankring og rolleavklaringer!"#"$% & $ ' ) )'*+)&+) ', % % & && $ &.& / ) ) # 0%,1!"#") 0& 1 $ 2 0 1& &&*3& 0&1,2 0& 1 % $. NFR 2007 2008 2009 Totalt

Detaljer

SAMMENDRAG LANGTIDSEFFEKTER AV OMSTILLINGSPROGRAM. Kompetansesenter for distriktsutvikling. Akersgata 13 0158 Oslo Ogndalsveien 2 7713 Steinkjer

SAMMENDRAG LANGTIDSEFFEKTER AV OMSTILLINGSPROGRAM. Kompetansesenter for distriktsutvikling. Akersgata 13 0158 Oslo Ogndalsveien 2 7713 Steinkjer LANGTIDSEFFEKTER AV OMSTILLINGSPROGRAM SAMMENDRAG Kompetansesenter for distriktsutvikling Akersgata 13 0158 Oslo Ogndalsveien 2 7713 Steinkjer Telefon: 22 00 25 00 Telefon: 48 16 82 80 E-post: post@innovasjonnorge.no

Detaljer

Formål, kundetype, andre kjennetegn og investeringsart med definisjoner

Formål, kundetype, andre kjennetegn og investeringsart med definisjoner VEDLEGG 1 Formål, kundetype, andre kjennetegn og investeringsart med definisjoner Fra og med 2005 har IN foretatt enkelte endringer i inndelingen i formål som benyttes for å karakterisere prosjektene.

Detaljer

Presentasjon av virkemiddelaktører og virkemidler

Presentasjon av virkemiddelaktører og virkemidler Presentasjon av virkemiddelaktører og virkemidler Case: Fjellrypa/MadeToFit presenterer egne erfaringer. Truls Terje Hoel, Innovasjon Norge Oppland Elisabeth Frydenlund, Norges forskningsråd Hilde Ulvatne

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet.

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Per Niederbach, spesialrådgiver 12. mars 2008 Alle kunder gir næring - bare krevende kunder gir læring! IFU/OFU er en tilskuddsordning

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark

Innovasjon Norge Hedmark Innovasjon Norge Hedmark Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift - Frokostmøte i Brumunddal Næringshage 20.02.2014 Innovasjon Norge «kortversjonen» www.innovasjonnorge.no Kan Innovasjon

Detaljer

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge IFU/OFU, Miljøteknologiordningen nopparit/istock/thinkstock Program 1. Forsknings- og utviklingskontrakter v/ivar Skjerve, Innovasjon Norge 2. Miljøteknologiordningen

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Årsrapport 551.60 og 551.61- midler for 2012 fra Østfold fylkeskommune Innledning

Årsrapport 551.60 og 551.61- midler for 2012 fra Østfold fylkeskommune Innledning Årsrapport 551.60 og 551.61- midler for 2012 fra Østfold fylkeskommune Innledning De statlige midlene kap. 551.60 har Østfold fylkeskommune fordelt på følgende prosjekter i 2011: Interreg IVA 9 350 000

Detaljer

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå Region Beløp (1000 kr) Agder 13 685 Hovedstaden 28 190 Innlandet 15 416 Oslofjordfondet 33 833 Midt-Norge

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Programsamling i Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken, 05.03.2012 Olav Bardalen, programansvarlig, Innovasjon Norge

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Innovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien

Innovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Innovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Skog og Tre 2012 Per Niederbach, Divisjonsdirektør The gap flere mennesker, mindre ressurser 9 mrd mennesker i 2050 øker

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

GJØVIKREGIONEN ER AVHENGIGE AV ET ATTRAKTIVT OG UTVIKLINGSORIENTERT INDUSTRI- OG NÆRINGSMILJØ Ordfører Leif Waarum, Vestre Toten, næringsseminar

GJØVIKREGIONEN ER AVHENGIGE AV ET ATTRAKTIVT OG UTVIKLINGSORIENTERT INDUSTRI- OG NÆRINGSMILJØ Ordfører Leif Waarum, Vestre Toten, næringsseminar GJØVIKREGIONEN ER AVHENGIGE AV ET ATTRAKTIVT OG UTVIKLINGSORIENTERT INDUSTRI- OG NÆRINGSMILJØ Ordfører Leif Waarum, Vestre Toten, næringsseminar 25.9.2012 Gjøvikregionen er den mest folkerike delen av

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

Hans-Christian Gabrielsen Produktivitet og kontinuerlig forbedring

Hans-Christian Gabrielsen Produktivitet og kontinuerlig forbedring Hans-Christian Gabrielsen Produktivitet og kontinuerlig forbedring LO og forbedringsarbeid TWI tiltakene i Marshallhjelpen etter 2.VK. Produksjonsutvalgene i HA, LO-NHO Teknologiseringen av arbeidslivet

Detaljer

Omstillingsplan 2015 2021 Lierne Kommune. Revidert januar 2016

Omstillingsplan 2015 2021 Lierne Kommune. Revidert januar 2016 Omstillingsplan 2015 2021 Lierne Kommune Revidert januar 2016 Behandlet av styret i Lierne Utvikling AS: 3. februar 2016 Vedtatt av kommunestyret: 16. februar 2016 - Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen

Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Innovasjon i offentlig sektor anskaffelser og samarbeid med næringslivet er en del av løsningen Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Konferanse om offentlige innkjøp Knutepunkt Møre og Romsdal

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer