SAK 09/10 VALG AV NYE STYREMEDLEMMER I NRV IKS 1 SAKSDOKUMENTER: SAKSFRAMLEGG: Bakgrunn/bestemmelser. Hva representantskapet skal beslutte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 09/10 VALG AV NYE STYREMEDLEMMER I NRV IKS 1 SAKSDOKUMENTER: SAKSFRAMLEGG: Bakgrunn/bestemmelser. Hva representantskapet skal beslutte"

Transkript

1 SAK 09/10 VALG AV NYE STYREMEDLEMMER I NRV IKS 1 SAKSDOKUMENTER: Valgkomiteens innstilling Oppdatert CV-oversikt for styrekandidatene SAKSFRAMLEGG: Bakgrunn/bestemmelser Representantskapet vedtok i møte 27 april i år (sak 03/10) følgende valgkomite, med det formål å fremme forslag til sammensetning av et nytt styre i NRV IKS: Hans Marius Johnsen (leder) Kjell Arne Hagen Christen Ræstad Varamedlem: Hallstein Flesland Det ble i samme møte vedtatt at valgkomiteen fremmer forslag til møtegodtgjørelse og honorarer. Representantskapet vedtok videre i sitt møte 8 juni i år (sak 7/10) endringer av selskapsavtalen, som innebærer at styret velges for 2 år og at valgkomiteen i sin innstilling legger frem et begrunnet forslag til styre, herunder forslag til leder og nestleder. Alle de 5 medlemmene er på valg. Det sjette medlemmet av styret er valgt av og blant de ansatte. Dette valget ble gjennomført i februar tidligere i år. Hva representantskapet skal beslutte Om de går inn for valgkomiteens innstilling Hvem som velges til nytt styre Hvem som velges til leder og nestleder Størrelsen på honoraret til styreleder, nestleder og styremedlem Størrelsen på møtegodtgjørelsen Valgkomiteen har også lagt frem en innstilling på justering av møtegodtgjørelse og honorarer for representantskapet, som ikke er på valg før neste år. Her er det i realiteten kun foreslått en justering av møtegodtgjørelse, mens honorarer foreslås opprettholdt på dagens nivå. INNSTILLING TIL VEDTAK: Det vises til valgkomiteens innstilling.

2 FORSLAG TIL NYTT STYRE I NRV IKS VALGKOMITEENS INNSTILLING Valgkomiteen har hatt ett møte, og kontakt pr e-post og telefon. Det har også vært kontakt med leder for valgkomiteen for nytt styre i NRA IKS. Samtlige av dagens styremedlemmer er kontaktet, og av disse har Jostein Skjefstad bekreftet at han ikke ønsker gjenvalg. Valgkomiteens innstilling til representantskapet i NRV IKS: Leder: Øyvind Refsnes (gjenvalg) Nestleder: May Rostad (gjenvalg) Styremedlem: Ola Rømo (gjenvalg) Styremedlem: Ellen Stokstad (gjenvalg) Styremedlem: Øyvind Brevik (ny) Samtlige kandidater velges for 2 år. Forslag til møtegodtgjørelse og honorarer til styret: Styreleder: kr ,- pr år Nestleder: kr ,- pr år Styremedlem: kr ,- pr år Møtegodtgjørelse: kr 1 200,- pr møte Forslag til møtegodtgjørelse og honorarer til representantskapet: Leder av representantskapet: kr ,- pr år Nestleder: kr 5 000,- pr år Møtegodtgjørelse: kr 1 200,- pr møte Valgkomiteens begrunnelse Det sittende styre har gjort et godt arbeid for selskapet i de tre årene de har hatt sine verv, og fire av medlemmene er motivert for å fortsette. De representerer en allsidig teoretisk og praktisk bakgrunn, og ser ut til å fungere godt som team, til beste for selskapet. Videre har valgkomiteen vurdert hensynet til geografi og likestilling. Den nye kandidaten, Øivind Brevik, er ikke selv bosatt på Romerike, men har tilegnet seg kunnskaper om regionen gjennom sitt daglige virke som Direktør i ROAF. Valgkomiteen anmoder om at representantskapet ser på selskapsavtalen om valgordningen slik at man i de påfølgende år kan velge 2 representanter det ene året og 3 representanter det neste. Dette for å beholde kontinuiteten i styret og unngå for eksempel å måtte skifte alle 5 samtidig. Hans Marius Johnsen Kjell Arne Hagen Christen Ræstad (sign) (sign) (sign)

3 Styrekandidater NRV IKS Oversikt pr 24 nov 2010 Personalia Øyvind Refsnes May Rostad. Ola Rømo Ellen Stokstad Øivind Brevik Siv.ing krafttekn. Født 1945 Daglig leder Akershus Fjernvarme (utleid) Ingeniør kjemi +BI (management) Født 1960 Eget firma Jurist Født 1951 Assisterende Kommuneadvokat i Oslo Siv.ing teknisk fysikk Født 1951 Justerdirektør Cand.scient. Planteøkologi Cand.mag. Biologi Miljøforvaltning Direktør i ROAF Født 1970 VA-jobber siden år teknisk sjef Gran kommune 1. Vannforsyningskompetanse Renovasjonskompetanse 2. Forbrukerhensyn Direktør Oslo Energi , ref CV Rådmann Gran kommune i 12 år ROAF 3. Forvaltning Omdømme, trygghet, kontroll. Etikk, lover og regler. 4. Regionalt samarbeid Erfaring fra skandale i Oslo Energi (overtok da som ny adm.dir) Mye erfaring fra interkommunale prosjekter Assisterende Kommuneadvokat Lang kommunal erfaring Rådmann 12 år Erfaring fra Statens forurens.tilsyn, Fylkesmannen og NINA ROAF omfatter 8 kommuner 5. Økonomi og økonomistyring Adm.dir Oslo Energi Effektivitetsmåling Lederfaring Rådmann og teknisk sjef Direktør ROAF 6. Kontinuitet og samordning Tidligere styreleder NRF AS (fjernvarmeselskap) 7. Andre kriterier Ledende på benchmarking Styreerfaring

4 Curriculum Vitae: Øivind Brevik Personalia: Øivind Brevik Født: Frydenlundgata 3 A Sivilstand: Gift 0169 Oslo Ingen barn Tlf Utdanning: Tidsrom: Utdanning: Sted: Vedl: 2008 Innkjøpssertifisert Oslo kommune Mellomlederprogram (MLP) Statskonsult, Jevnaker 1 Høsten 1999 Studieopphold EU-kommisjonen Brussel, Belgia Miljøforvaltning NTNU Cand. Scient. Planteøkologi NTNU Cand. Mag. Biologi NTNU Videregående. Naturfaglinje Adolf Øiens Skole, Tr.h. 6 Arbeidserfaring: Tidsrom: Stilling: Sted: Vedl: 2009-dd Administrerende direktør Romerike Avfallsforedling IKS Avdelingsdirektør Oslo kommune, Renovasjonsetaten Seksjonssjef Statens forurensningstilsyn, ODS Stabsleder Statens forurensningstilsyn, NAS Rådgiver Statens forurensningstilsyn, LAV Avdelingsingeniør Statens forurensningstilsyn, LFA 1997, 1998 Avdelingsingeniør Norsk institutt for Naturforskning Sivilarbeider Norsk Institutt for Naturforskning Feltkursleder NTNU Lagleder Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1993, 1995 Feltassistent Fylkesmannen i Møre og Rom sdal 1995 Feltassistent Norsk Institutt for Naturforskning 1993, 1994, Felt- og NTNU laboratoriekursassistent 1993, 1994 Feltassistent University of Durham 10, Kollokvieleder NTNU 9 Annen arbeidserfaring: Tidsrom: Stilling: Sted: Tilkallingshjelp, lørdager Aage Pettersen AS, Orientalske tepper Ekstrahjelp Brando A/ S Jack & Jones 1992 Tangleverandør Frøytang A/ S Ekstrahjelp A. F. Wigen 1985 Sildefisker Hitra

5 Verv: 2009-dd Styremedlem hovedstyret i Avfall Norge 2008-dd Styremedlem Norges Håndballforbund, Region Øst NHF Styremedlem, Sameiet Frydenlundgata Styreleder, Sameiet Frydenlundgata Styremedlem, Sameiet Frydenlundgata Hovedverneombud SFT Verneombud, Lokalmiljøavdelinga SFT 2000 Valgkomite-medlem, Tøyenhus borettslag 1999 Styremedlem B.I.L. SFT Kasserer SFT 1998 Styremedlem B.I.L. SFT SFT 1995 Komitemedlem for professorat NTNU 1994 Leder for hovedfagsforeninga i Botanikk NTNU 1994 Hovedfagsrepresentant i Botanisk instituttråd og arbeidsutvalg NTNU 1993 Representant for laveregradsstudenter i Bot. Instituttråd og arb.utvalg NTNU Kurs: 2010 Daglig leder og styret Styreforeningen 2010 Rammeavtaler i offentlige anskaffelser Forum for off. ansk Agresso lønn og personal Ergo 2004 Friskere Framtid v/ Christian Rafn HR Management 2003 Rekruttering og intervjuteknikk Statskonsult Diverse interne kurs angående personalpolitikk SFT 2001 Prosjektlederkurs, v/ Gateway Management SFT 1999 English for International Meetings SFT 1998 Presentasjonsteknikk, v/ Per Arne Bjerke, Precom SFT 1998 PowerPoint kurs SFT 1998 Kurs om helse- og miljøfarlige kjemikalier MD 1997 Miljøøkonomi kurs SFT 1997 Gråsoneavfall kurs SFT 1997 Miljøforvaltningsjus kurs SFT 1993 Windows og Word kurs NTNU Referanser: Sted: Telefon: Direktør Ingrid Bjotveit SFT Seksjonssjef Karl S. Norbraathen SFT Professor Håkan Hytteborn NTNU Butikkeier Arne Pettersen Aage Pettersen AS Forsker Per Arild Aarrestad NINA Overingeniør i miljøteknologi Keith Roebuck Statoil / Annet: -Sykler, jogger, spiller og dømmer håndball, leder en håndballklubb, står telemark.

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter Representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS mandag 20 desember 2010 kl.17.00 Innkalling og saksdokumenter Representantskapets medlemmer Innkalling til representantskapsmøte Med dette oversendes

Detaljer

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling torsdag 14. april kl. 13.00

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling torsdag 14. april kl. 13.00 HURTIGRUTEN ASA Havnegata 2, Postboks 43 8501 Narvik NO 914 904 633 MVA Telefon: 970 57 030 Telefax: 970 57 031 Booking: 810 30 000 www.hurtigruten.com firmapost@hurtigruten.com Til aksjonærene i Hurtigruten

Detaljer

Satser, reglementer, statutter og avtaler

Satser, reglementer, statutter og avtaler Satser, reglementer, statutter og avtaler Oppdatert etter representantskapsmøtet 19.6.2013 Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO E-post: n-e-f@online.no Telefon 911 04 077 www.n-e-f.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Årsmøte i Rakkestad Frivilligsentral SAKSLISTE 2/15 15/425 BUDSJETT 2015 FOR RAKKESTAD FRIVILLIGSENTRAL

MØTEINNKALLING. Årsmøte i Rakkestad Frivilligsentral SAKSLISTE 2/15 15/425 BUDSJETT 2015 FOR RAKKESTAD FRIVILLIGSENTRAL MØTEINNKALLING Årsmøte i Rakkestad Frivilligsentral Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 10.03.2015 Tid: 19:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/422 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Bedriftsforsamlingen Lyse Energi AS

Bedriftsforsamlingen Lyse Energi AS Bedriftsforsamlingen Lyse Energi AS Styresak nr. Referanse 06/14 OVE/628049.000.01 Møtedato Side 29.04.2014 1 av 5 Sak: Innstilling. Valg av styre i Lyse Energi AS 2014-2016 Saken gjelder Valgkomitéen

Detaljer

Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette kalt inn til Ordinær Generalforsamling onsdag 30. april 2014 kl 15:00

Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette kalt inn til Ordinær Generalforsamling onsdag 30. april 2014 kl 15:00 Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette kalt inn til Ordinær Generalforsamling onsdag 30. april 2014 kl 15:00 Generalforsamlingen avholdes på Tidesenteret Møllendalsveien 1 a, 5009 Bergen Utlevering av stemmemateriell

Detaljer

Landsmøte 2010. Sak 8 Valg

Landsmøte 2010. Sak 8 Valg Landsmøte 2010 Sak 8 Valg Dokumenter vedlagt: 1. Valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre samt kontroll- og klageutvalg 2. Forbundsstyrets innstilling til ny valgkomité Valg gjennomføres i tråd

Detaljer

Det vises til kunngjøring om årets generalforsamling på hjemmesiden og i nyhetsbrev datert 13. mars 2009

Det vises til kunngjøring om årets generalforsamling på hjemmesiden og i nyhetsbrev datert 13. mars 2009 Til NARFs medlemmer Det vises til kunngjøring om årets generalforsamling på hjemmesiden og i nyhetsbrev datert 13. mars 2009 Generalforsamlingen avholdes på Radisson SAS Plaza Hotell, Oslo fredag 12. juni

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2008 Hafslund Infratek ASA mandag 5. mai 2008 kl. 17:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2008 Hafslund Infratek ASA mandag 5. mai 2008 kl. 17:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2008 Hafslund Infratek ASA mandag 5. mai 2008 kl. 17:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Innkalling Ordinær generalforsamling 2006 Hafslund ASA Onsdag 3. mai kl. 16:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo

Innkalling Ordinær generalforsamling 2006 Hafslund ASA Onsdag 3. mai kl. 16:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2006 Hafslund ASA Onsdag 3. mai kl. 16:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS Aksjeeierne i Mentor Medier AS innkalles med dette til ordinær generalforsamling 5. mai 2015 kl. 15.00 i selskapets lokaler, i Grubbegt 6. Dagsorden

Detaljer

Vedlagt ligger valgkomiteens innstilling til valg av leder, hovedstyre og varamedlemmer til hovedstyre.

Vedlagt ligger valgkomiteens innstilling til valg av leder, hovedstyre og varamedlemmer til hovedstyre. Sak 6 Valg Vedlagt ligger valgkomiteens innstilling til valg av leder, hovedstyre og varamedlemmer til hovedstyre. Valg av valgkomite Det er hovedstyret som fremmer forslag til valg av valgkomite, og hovedstyrets

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Tilbud om konsulentbistand i forbindelse med vurdering av søkere til fast sekretariat

Tilbud om konsulentbistand i forbindelse med vurdering av søkere til fast sekretariat Til Fjellregionsamarbeidet Sekretariatsleder Monica Eriksson Oppland Fylkeskommune E-post: Monica.eriksson@oppland.org Hamar, 16.02. 2015 Tilbud om konsulentbistand i forbindelse med vurdering av søkere

Detaljer

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Nominasjon til valgkomiteen på kandidater til valg på 4H Norges årsmøte juli 2008 Valgkomiteen

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo

DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo Aksjeeierne i DNB ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i DNBs lokaler

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

12/43 18.09.2013. Klager hevdet at hun ble utsatt for aldersdiskriminering ved forbigåelse til en stilling som organisasjonsrådgiver.

12/43 18.09.2013. Klager hevdet at hun ble utsatt for aldersdiskriminering ved forbigåelse til en stilling som organisasjonsrådgiver. Vår ref.: Dato: 12/43 18.09.2013 Saksnummer: 12/43 Lovgrunnlag: AML 13-1 Dato for uttalelse:17.08.2012 Sammendrag av sak 12/43 Klager hevdet at hun ble utsatt for aldersdiskriminering ved forbigåelse til

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 04.05.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Vedlegg til dagsorden punkt 5

Vedlegg til dagsorden punkt 5 www.orkla.no Vedlegg til dagsorden punkt 5 Til generalforsamlingen i Orkla ASA VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL BEDRIFTSFORSAMLINGEN 1. Innledning Valgkomiteen har behandlet sammensetningen av bedriftsforsamlingen

Detaljer