Kulturledere i spagaten en fot i hver leir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturledere i spagaten en fot i hver leir"

Transkript

1 Magasinet for Delta #5 oktober årgang tok i bruk lean-metoden: Stopper tidstyvene bergen: 1-års jubileum for kafé Generasjonen Jobben glapp. Var det rullestolen? Kulturledere i spagaten en fot i hver leir

2 Innhold Ta del nr. 6, oktober 2013 ₈ ₂ ₄ ₇ ₈ ₁₆ Leder Renholdsarbeidere kjemper for jobbene Deltalederen Lean-metoden frigjør tid på jobben Fagdag for kulturledere ga mersmak ₃₃ ₂₈ ₁₉ Smånytt ₂₀ Arbeidstidskluss ble solskinnshistorie ₂₃ Medlemmer møtte politikere i Bergen ₂₆ Kafé Generasjonen startet av omsorgsarbeidere ₁₆ ₂₈ Glimt fra Delta-uka ₃₂ Delta Camp på Voss ₃₄ Frispark med Andreas Hompland ₃₇ Ekspertråd: Delta Direkte svarer, likestilling og diskriminering, pensjon Ta del Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo TELEFON FAKS KONTOR Brugata 19, 6.etg. NETT tadel.no UTGIVER Delta en arbeidstakerorganisasjon i YS Opplag Isbn Redaksjonen avsluttet 3. oktober DESIGN Katinka Odner, Itera Gazette TRYKK Ålgård Offset FORSIDEFOTO Geir Norling REDAKTØR Audun Hopland REDAKSJONSSEKRETÆR Siv M. Bjelland JOURNALIST Gunhild Lervåg

3 leder Audun Hopland Jag er inte sjuk (jag er bara svensk)...men forkjølet og hjemme fra jobben. En fersk undersøkelse fra Østlandsforskning, omtalt i Dagens Næringsliv, viser at dobbelt så mange svensker som nordmenn mener at forkjølelse er gyldig fraværsgrunn. Ville vi fått enda flere sjuke/forkjøla nordmenn på jobb dersom det blir innført svensk sykelønnsordning med karensdag i Norge? Nei, trolig har det for denne fraværsgrunnen null betydning om vi hadde måttet betale for første sykedag også kalt karensdag. Et av temaene som skilte partiene mest fra hverandre under valgkampen var endringer i arbeidsmiljøloven om arbeidstid og helgearbeid. Arbeidsmiljøloven skal beskytte de ansatte for å forebygge skader på deres helse. Dersom en mer arbeidsgivervennlig regjering endrer arbeidstiden til det verre for norske arbeidstakere kan det føre til mer slitasje og økt sykefravær. I en undersøkelse utført av Norstat svarer 300 av 600 ledere i norske virksomheter at de tror innføring Dersom en mer arbeidsgivervennlig regjering endrer arbeidstiden til det verre for norske arbeidstakere kan det føre til mer slitasje og økt sykefravær. av en karensdag vil ha størst effekt for å redusere sykefraværet i sin egen virksomhet. Dette smaker av å mistenkeliggjøre norske arbeidstakere. Norge er på verdenstoppen i yrkesdeltakelse og ut fra dette har vi et lavt sykefravær. Sverige har innført pisk og ikke gulrot. Sykelønn gis ikke for den første dagen man er syk, så får man åtti prosent av lønnen betalt av arbeidsgiver i 13 dager. Deretter tar den svenske staten regningen for sykefraværet. Norske arbeidsgivere ønsker seg svensk sykelønnsordning. De argumenterer med at sykefraværet i Sverige har sunket de siste ti årene til 3,5 prosent i I Norge synker det også, men var på 6,6 prosent i Et spørsmål kan være om tallmaterialet er sammenlignbart. Kanskje er en forklaring at svenskene er flinkere til å forebygge framfor å reparere når skaden har skjedd og folk er blitt syke. Selv om det er bred politisk enighet om IA-avtalen inkluderende arbeidsliv - som virkemiddel, er det svært få norske ledere som mener den er avgjørende for å få ned sykefraværet. Arbeidsgiverne sier de vil ha ned korttidsfraværet og redusere arbeidsgivers kostnader. IA-avtalen, om inkluderende arbeidsliv skal nå revideres. Siden 2009 har sykefraværet gått betraktelig ned. Argumentene for redusert sykelønn ble da tilbakevist. Redusert sykelønn vil ramme kvinner, som av ulike grunner har høyere fravær enn menn. Karensdager rammer skjevt og har ikke dokumentert virkning. Den norske sykelønnsordningen må beskyttes. Den er med på å sørge for at flere seniorer, kvinner og funksjonshemmede står lengre i jobb. Ikke rør en ordning som fungerer godt for norske arbeidstakere. 3 ta del oktober 2013 sykefravær

4 kjemp Renholderne for nyhet 4 ta del oktober 2013 konkurranseutsetting

5 Gunhild Lervåg Ç Ski Renholderne i Ski kommune tar fagbrev, læres opp til å takle endringer og samarbeide bedre. Slik skal de vinne konkurransen mot private renholdsfirma. er jobbene sine Renholderne i Ski kommune er samlet på rådhuset i Ski for å forberede seg på konkurransen fra private renholdsfirma. De neste tre årene vil Ski kommune måle og sammenligne kvaliteten på arbeidet hos de private og kommunalt ansatte renholdere. Foto: Gunhild Lervåg De kommunale renholderne i Ski er samlet i kommunestyresalen. Her har de brukt arbeidsdagen til lære seg hvordan de kan takle stress bedre, mestre endringer og finne motivasjon i jobben. Vi er nødt til å jobbe med oss selv, sier de sju kollegene og talspersonene for gruppa. Anne Grethe L. Tangen, Afrim Aljiji, Muhammad Ihsan, Berit Bakken, Nazif Jashanica, Zijad Aljicevic og Anne-Lise Wattum er samlet rundt et bord. De er ferdig med den andre av årets tre kurssamlinger etter Jobo-modellen, som handler om person- og organisasjonsutvikling. Denne gangen har de vært samlet i to dager for å lære mer om blant annet motivasjon og endring. Takler stress bedre De sju har allerede erfart at det de lærer på Jobo-samlingene hjelper dem til å tenke og handle annerledes i arbeidshverdagen. Når noe uforutsett oppstår på jobb, blir de ikke like stresset som før. Dette hjelper. Vi forstår mer om oss selv nå. Det kan vi takke Kåre for, sier de og sikter til kursholder Einar Kåre Johnsen. Johnsen har «personutvikler» som yrkestittel og jobber blant annet med kommuneansatte som skal forberede seg på økt konkurranse fra det private. Åmot, Haugesund, Bamble, Vågsøy og Klepp er eksempler på andre kommuner som benytter seg av opplegget.

6 nyhet Einar Kåre Johnsen har «personutvikler» som yrkestittel og jobber blant annet med kommuneansatte som skal forberede seg på økt konkurranse fra det private. Foto: Gunhild Lervåg Johnsen mener at Jobo-modellen forebygger konkurranseutsetting. Det er viktigere enn noen gang å mestre omstilling og konkurranse. Ett av målene med kursene er å endre rollen til renholdsarbeiderne, slik at de kan ta på seg flere oppgaver og bli miljøservicearbeidere, hvis det er ønskelig. De skal være «bærekraftige medarbeidere» som mestrer endringer, samarbeid og bidrar til positiv utvikling akkurat slik myndighetene ønsker. Sammenlignes med de private I Ski er 30 prosent av renholdet av kommunale bygg nå satt ut på det private markedet. Fra september har renholdsselskapet Toma ansvar for renholdet i 30 prosent av byggene. 70 prosent av renholdet tar kommunalt ansatte renholdere seg av. De skal holde seg innenfor samme pris og med samme bestilling som det private firmaet, til tross for at pensjonsavtalene hos de kommunalt ansatte er mye bedre. De neste tre årene vil Ski kommune måle og sammenligne kvaliteten på arbeidet hos de private og kommunalt ansatte. Så skal politikerne i Ski vurdere om mer av renholdet overtas av private. Når politikerne skal vurdere og velge, må de velge mellom private selskap og kommunalt ansatte renholdere som har økt kompetansen sin, mestrer endringer, sam arbeider på tvers av yrkesgrupper og påtar seg oppgaver som tjener helheten, sier leder for renholderne i Ski, Trude Sanna. Hvis kommunalt ansatte renholdere ikke gjør noe for å endre seg vil de private bli valgt, tror Sanna. Tar fagbrev Renhold i Ski har 33,5 årsverk. Fire av de ansatte har allerede fagbrev. I høst går 22 i gang med å ta fagbrev som renholdsoperatør. De følger undervisning utenfor arbeidstid og er innstilt på å stå på for å beholde jobbene sine. Trude Sanna er også renholdslærer og står for undervisningen. Hvis vi tar fagbrev, kan vi gjøre en bedre jobb. Det er viktig for at vi kan beholde jobbene våre. Fagbrev gir trygghet, sier renholderne. Vi er ikke dyrere i drift enn de private. Kommunen sparer ikke noe på konkurranseutsetting, sier Trude Sanna. Målet vårt er å beholde jobbene i kommunal regi, sier renholderne. Usikker tid For to år siden begynte Ski kommune å vurdere om renholdet skulle konkurranseutsettes. I vinter vedtok kommunestyret av 30 prosent av renholdes skal utføres av et privat firma. Renholderne har opplevd de siste to årene som tøffe. De har vært usikre på om de fortsatt ville ha jobb i Ski kommune. Vi har lurt på hvem av oss som må gå. Det går utover arbeidsmiljøet. Prosessen har vært tung, er renholderne enig om. Hvis vi tar fagbrev, kan vi gjøre en bedre jobb. Det er viktig for at vi kan beholde jobbene våre renholdere i ski De mener det tok altfor lang tid å avklare om renholdet skulle utføres av andre. En rask prosess hadde vært mye bedre. Men vi har ikke mistet motivasjonen. Vi går i kampen og vil gjøre vårt beste. Vi står på. Når noe er vedtatt, må vi bare akseptere det, sier de. Ingen har mistet jobben som følge av prosessen. Vikarer som hadde krav på det, har nå fått fast stilling i kommunen. jobo-modellen Personutvikling som skal bidra til å styrke enkeltmenneskets bærekraft, gjøre det bedre i stand til å mestre påkjenninger, endringer og de utfordringer livet har å by på, så vel i privatlivet som i yrkeslivet. Organisasjonsutvikling som skal skape en bærekraftig organisasjonsstruktur og -kultur. Modellen er særlig godt egnet for organisasjoner i det offentlige og er et alternativ til konkurranseutsetting og privatisering i offentlig sektor. 6 ta del oktober 2013 konkurranseutsetting

7 delta-lederen Erik Kollerud Deltas innspill til nytt politisk flertall: Sats på ansatte! I skrivende stund sitter de fire borgerlige partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre og sonderer mulighetene for en felles regjeringsplattform, som kan gi en ny regjering. Delta, som er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon, gratulerer med valgresultatet og ser positivt på signalene om at en ny regjering ønsker en god dialog med bredden av arbeidstakerorganisasjonene. Velferdssamfunnet vårt står overfor store utfordringer. Det stiller store krav til nytenkning, innovasjon og god verdiskapning i offentlig sektor. Verdien av framtidig arbeidsinnsats utgjør størstedelen av vår nasjonalformue. Det er helt avgjørende at vi forvalter og mobiliserer denne viktige ressursen riktig. Delta har sendt brev til de fire partilederne og gitt følgende innspill under overskriften: Sats på ansatte 1. Bidra til en videreutvikling av den norske samarbeidsmodellen. En styrking og videreutvikling av trepartssamarbeidet er en suksessformel for endringer i arbeidslivet. 2. Lytt til hele fagbevegelsen og alle arbeidstakerorganisasjoner. Ta alle med inn i et likeverdig samarbeid som er åpent og demokratisk. Lytt til hele fagbevegelsen og alle arbeidstakerorganisasjoner 3. Legg til rette for forpliktende samarbeid mellom ledere og ansatte både direkte og via tillitsvalgte. Ledelse, medbestemmelse og medarbeiderskap gir de beste beslutnings-og utviklingsprosessene i den enkelte virksomhet. 4. Rett oppmerksomheten mot ledere og ledelse. Ikke minst må mellomledere gis rom til å lede og mobilisere mennesker med demokratiske virkemidler. 5. Arbeide for bedre oppgave-og funksjonsfordeling. Det er behov for en nasjonal satsing for å stimulere til hensiktsmessig fordeling av arbeidsoppgaver og bedre utnyttelse av kompetanse i den enkelte virksomhet. 6. Vektlegg tiltak som fremmer godt arbeidsmiljø. Inkludering, trygghet, verdsetting og utviklingsmuligheter til å rekruttere, beholde og få det beste ut av ansatte. 7. Sats på heltidskultur. En rekke ulike virkemidler må tas i bruk basert på godt partssamarbeid og ut i fra lokale behov. Få fram gode eksempler fra de som lykkes for å fremme kunnskap og kreativitet i forhold til muligheter som finnes. Delta ønsker å være en partner i arbeidslivet, ikke bare overfor medlemmene og arbeidsgivere, men også for myndighetene i utviklingen av arbeidslivet, velferdstjenestene og samfunnet. net. Hånda er strakt ut! 7 ta del oktober 2013 xxx ny regjering ta del mai 2013 lønnsoppgjøret ks

8 reportasje Gunhild Lervåg Ç Torpa i Nordre Land De ansatte i Torpa barne hage har ryddet seg systematisk gjennom lagerrommene sine. Med enkle grep har de fått mer tid med barna og et bedre arbeidsmiljø. Metoden kalles «lean» og blir stadig mer brukt. Ryddet s til me 8 ta del oktober 2013 kvalitetsheving

9 g Foto: Geir Norling r tid Barnehagestyrer Gunvor Finstuen Framnes og barne hageassistent Thomas Lyngstad gleder seg over at de nå lett finner det de trenger. Foto: Geir Norling 9 ta del oktober 2013 kvalitetsheving

10 reportasje De ansatte i Torpa barnehage, avdeling Mariringen, er samlet rundt en hvit tavle med gule, rosa og blå lapper. Det er tid for det ukentlige tavlemøtet. Her går de gjennom hva som har vært veldig bra den siste uka og hva som kan bli bedre. Barnehageassistent Thomas Lyngstad er møteleder og leser opp de fargerike lappene som de ansatte har hengt opp på tavla siden forrige møte. Møtet skal ikke ta mer enn 15 minutter. For at møtet skal være så kort og effektivt som mulig, må alle stå. Kake og oppmerksomhet på bursdagen til ansatte har vært bra, men at låsen til sykkelskuret stadig forsvinner og at de store barna vekker de små når de sover ute, bør det gjøres noe med. Alle ansatte kommer med forslag til løsninger. De blir enige om et tiltak og skriver det opp på tavla. En av dem får ansvar for å følge opp forbedringsforslaget, og de setter en frist for når det skal være gjort. Triller trivselkuler Før møtet er over, tømmer de grønne, røde eller gule kuler fra et glass. Vanligvis står glasset i de ansattes garderobe. Når de er ferdig for dagen, kan hver enkelt putte en rød, gul eller grønn kule i glasset. Rød kule betyr at dagen har vært dårlig, grønn er en god dag, gul er halvgod. Gule eller røde kuler bør følges opp med en lapp på tavla eller forslag til forbedring. Denne uka triller det bare grønne kuler ut av glasset. Hadde det vært røde eller gule kuler i samlingen, ville de som hadde lagt dem oppi, blitt oppfordret til å si noe om hva som gjorde dagen rød eller gul. Mindre irritasjon Både leder Gunvor Finstuen Framnes og de ansatte opplever at det er færre store problemer å hanskes med etter at de innførte tavlemøter. Irritasjonsmomenter blir tatt opp før det går lang tid. I fellesskap finner de løsningen. Alle forplikter seg til å prøve ut denne løsningen. Er de ikke fornøyd, må de henge opp en lapp på tavla, så blir det tatt opp igjen neste uke. Tavlemøtet er genialt. Vi får drøftet problemene når de er ferske, mener barne- og ungdomsarbeider Line Rosenberg Søreng som er plasstillitsvalgt for Delta. Også kollegene Heidi Bratlien, Vigdis Roen Bråten og Stine Hella Nyland opplever at tavlemøtet gjør at små saker ikke lenger vokser seg store. Det er blitt mindre klaging og sutring. Arbeidsmiljøet er blitt bedre, sier Gunvor Finstuen Framnes. Avdekker sløsing Tavlemøter er et av verktøyene i lean-metoden. Leanmetoden er på full fart inn i barnehagene, hjemme tjenesten, sykehus og kommuneadministrasjonene. Målet er å utvikle en kultur for kontinuerlig forbedring. Med utgangspunkt i brukerne prøver de ansatte å utvikle gode arbeids prosesser der de systematisk jobber for å redusere sløsing med ressurser. Offentlig sektor er under jevnt press for å levere bedre tjenester til en rimeligere penge. Derfor jakter også det offentlige på gode grep, tilnærminger og metoder som kan gi god kvalitet på tjenestene med færre ressurser, sier arbeidsforsker Henrik Finsrud. Han er forskningsleder hos Arbeidsforskningsinstituttet. Han beskriver lean eller kontinuerlig forbedring som en tung trend som ruller over hele arbeidslivet. Superfornøyde Da leder Gunvor Finstuen Framnes hørte at Nordre Land kommune i Oppland søkte etter arbeidsplasser som ville prøve ut Lean-metoden, var Torpa barnehage rask til å melde seg. Nå har de brukt Lean i vel ett år og er superfornøyde. Dette enkel måte å jobbe med forbedring på. Alle klarer dette. Vi har hatt to kvelder med kurs, sier Line Rosenberg Søreng. Også tidligere har de jobbet med forbedringer og evalueringer, men Lean-metoden er mer effektfull, mener de. Det som er spesielt med Lean, er at vi kan bruke det i alle sammenhenger. Metoden er så lett å bruke. Den går automatisk inn i hverdagen. Det er en ny måte å jobbe på, sier Line Rosenberg Søreng som tror at vil fortsette med lean lenge. Det som virker, fortsetter vi med. Det som ikke virker, 10 ta del oktober 2013 kvalitetsheving

11 FAKTA LEAN-metoden Lean er en sekkebetegnelse på forbedringsarbeid. Metoden er opprinnelig utviklet av bilprodusenten Toyota i Japan. Toyota ble verdensledende ved hele tida prøve å forbedre forretningsdriften. Lean er et engelsk begrep som betyr «slank». Egentlig er det snakk om «slank produksjon» (lean manufacturing). Lean handler om å slanke produksjonen gjennom å forenkle, fjerne sløsing og konsentrere seg om aktivitetene som gir økt verdi for kunden. Kontinuerlig forbedring står sentralt. Medarbeiderne skal være med på å drive fram forbedringer. Stine Hella Nyland (t.h.) og de andre ansatte har fått mer tid med barna etter at barnehagen på Torpa tok i bruk lean-metodene. Foto: Gunhild Lervåg 11 ta del oktober 2013 kvalitetsheving

12 reportasje På tavlemøtet tar de ansatte for seg både det som har fungert bra og dårlig den siste uka. Her er Gunvor Finstuen Framnes og Thomas Lyngstad. 15 minutter i uka møtes de ansatte stående foran tavla. Det er færre store problemer å hanskes med siden de begynte med tavlemøter. Hvordan lykkes med lean? Ledere, ansatte og de tillitsvalgte må samarbeide. Gå sammen fra starten av og etabler en felles forståelse av hva som skal gjøres og hvorfor. Medvirkning og involvering av alle er avgjørende for å lykkes. Lederne må være motiverte. Hvis topplederen ikke er med, går det ikke. Langsiktig perspektiv. For å få ut potensialet, må lean-metodene brukes over lang tid Bli på forhånd enig om hvordan besparelser skal tas ut. Hvis stillinger blir overflødige eller tid blir spart, bør de frigjorte ressursene brukes til å gjøre organisasjonen og tjenestene bedre. Tilpass metodene til virksomheten, ikke bare kjøp og ta i bruk ferdige løsninger fra oppskriftsbøker og konsulenter. Lean må oversettes til norske forhold og til hver enkelt virksomhet. Resultatet blir best hvis hele virksomheten jobber etter leanmetoden. Hvis det bare er en enkelt avdeling går man glipp av de store gevinstene som ligger i vellykket integrasjon på tvers av avdelinger og sektorer, og satsingen blir også mer sårbar for at enkelte ledere slutter. Grønne kuler i glasset betyr at de ansatte har hatt gode arbeidsdager. Gul kule signaliserer at dagen har vært halvgod. Alle foto: Gunhild Lervåg 12 ta del oktober 2013 kvalitetsheving

13 Målet er økt kvalitet, ikke at de ansatte skal fly enda fortere, sier Vibeke Bjørkeli. Hun er prosjektleder for Lean og tillitsvalgt for Delta. Foto: Kim Holthe Plasstillitsvalgt for Delta, Line Rosenberg Søreng, opplever at det er enkelt å følge lean-metoden. Foto: Gunhild Lervåg slutter vi med. Det er en god filosofi å jobbe etter, mener Gunvor Finstuen Framnes. Hun understreker at lederen må være synlig og tilstede i lean-arbeidet, for eksempel på tavlemøtet. Tavlemøtet er en del av den kontinuerlige forbedringen. Kontinuerlig forbedring er nøkkelordet i lean. Prosessen skal ikke stoppe opp. Lean skal være en del av arbeidsplassens tenkemåte, sier barnehagestyreren. Bra for de ansatte Bedre kvalitet på tjenestene er målet for lean-satsingen i Nordre Land kommune, ikke at det skal bli færre ansatte og at de ansatte skal fly fortere. Vibeke Bjørkeli er både prosjektleder for lean-satsingen og hovedtillitsvalgt for Delta i Nordre Land. Lean bygger på medarbeiderskap og gir alle ansatte mulighet til å være med på å påvirke. Også som tillitsvalgt har jeg troen på at lean-metodene er bra for de ansatte, sier Bjørkeli. I Opplandskommunen er lean tatt i bruk både i barnehager, innenfor plan og næring, politisk saksbehandling, psykisk helse og hjemmetjenesten. På forsommeren gjennomførte de verdistrømsanalyse av tidsbruken i hjemmetjenesten. I en hel uke registrerte alle ansatte alt de gjorde, helt ned til treminuttsmåling. Jeg har vært med på tidsregistrering før, men da har registreringen vært brukt til å se på om det er tid som ikke blir brukt. Nå er målet økt kvalitet, ikke at ansatte skal fly enda fortere. Det må ansatte ha tillit til og stole på, sier Bjørkeli. Vårt mål har vært å få mer tid barna. I offentlig sektor er målet med lean ofte å spare penger. Økonomi har heldigvis ikke vært et tema for lean-satsningen vår kommune, sier barnehagestyrer Finstuen Framnes. Laget system i rotet De voksne har faktisk fått mer tid til barna i Mariringen barnehage, takket være arbeidsmetodene «5 S» og «verdistrømsanalyse». «5 S» handler om fysisk opprydning og systematisering, mens verdistrømsanalyse er en måte å undersøke en arbeidsoppgave på for å se om den kan organiseres bedre. Alle arbeidsplasser som bruker lean i Nordre Land blir bedt om å finne et område som trenger en opprydding eller 5 S som det heter på lean-språket. I Mariringen bestemte de seg for å gå løs på alle lagerrommene. Når de skulle finne fram litt maling eller annet hobbyutstyr, måtte de rote gjennom uoversiktlige lagerrom. De ansatte brukte lett tre kvarter på å lete fram det de trengte. I det daglige tenkte vi at å rydde på lagerrommene ville jo ta enda mer tid fra barna, og det viktigste i en barnehage, er at voksne er der for barna, forklarer lederen i barnehagen. Siden barnehagen var valgt ut til å være en pilot for lean i kommunen, hadde de hjelp av en konsulent fra Sintef. Hvor mange lagerrom har dere, spurte han. To-tre, mente Gunvor Finstuen Framnes. Så gikk de en runde gjennom barnehagen og konkluderte med at de faktisk hadde 11 lagerrom. Alle deltok i ryddingen Sammen gikk de ansatte løs på lagerrommene i første etasje. De bestemte hva de skulle beholde og hva de skulle kaste eller gi bort. Så fikk alle ting sin merkede plass. Etter oppryddingen er arbeidsmiljøet er blitt bedre, de bruker mindre tid på å lete og har fått mer tid til ungene, oppsummerer Finstuen Framnes. Økonomisk er det også. Vi skal ikke kjøpe inn mer enn vi trenger. Det er god økonomi i å holde orden, sier Finstuen Framnes. Så langt har systemet vært lett å opprettholde. Siden alle var med på å sortere og systematisere, har alle et eierforhold til oppbevaringsrommene. Dette er ikke et system de har fått tredd nedover hodet. Det er mye lettere å finne fram ting nå. Før sto alt hulter i bulter, sier Line Rosenberg Søreng. Grunnen til at vi klarer å holde på systemet, er at vi er så glade for at vi finner igjen ting, sier Gunvor Finstuen Framnes. Frigjorde en arbeidstime Et annet lean-verktøy barnehagen har tatt i bruk er «verdistrømsanalyse». De ansatte tok for seg en situasjon i hverdagen som de ønsket å forandre. I Mariringen valgte de ut 13 ta del oktober 2013 kvalitetsheving

14 reportasje Før vi omorganiserte smøre måltidet, trodde vi at vi hadde det så travelt. Men ungene koser seg når de får være med å stelle i stand. De lærer mye av det også. barnehagebestyrer gunvor finstuen framnes smøremåltidet som krevde mye tid av de voksne. Ungene var fjernet fra forberedelsene og ryddingen etterpå fordi de ansatte opplevde at det tok for mye tid å ha dem med. Sammen med konsulenten fra Sintef plukket de smøremåltidet fra hverandre, alt fra innkjøp til å sette på oppvaskmaskinen. De oppdaget at de lagde unødvendige mange bestillingslister og innkjøp i uka. Nå er de eldste barna med i organiseringen av måltidet og koser seg med oppgavene sine. Når barna er med, er det bare nødvendig å ha med en voksen. Dermed frigjør de en time for en voksen hver dag. Før vi omorganiserte smøremåltidet, trodde vi at vi hadde det så travelt. Men ungene koser seg når de får være med å stelle i stand. De lærer mye av det også. Koster det for mye? For å komme i gang med lean og ta i bruk verktøyene på en god måte, trenger arbeidsplassene eksperthjelp. Flere selskaper leier ut lean-konsulenter i Norge. I Nordre Land har de hatt hjelp fra Sintef. KS-konsulentene selger også leantjenester til kommuner. Rådgiver Geir Johan Hansen i K-lean i KS-konsulentene veileder kommuner som skal i gang med lean og utdanner veiledere på arbeidsplassene, slik at de blir selvdrevne i arbeidet. Organisasjonene må sette av interne ressurser til å drive med lean. Det er ikke nødvendigvis konsulentregningen som blir størst, sier han. Om investeringen lønner seg, kommer an på om arbeidsplassen klarer å ta arbeidsmetodene i bruk. Hvis lean-metodene erstatter andre metoder og ikke kommer i tillegg til gamle måter å jobbe på, gir det fortere resultater og koster mindre. Da blir det ikke som ekstraarbeid og motstanden blir mindre, sier Hansen. Også Finsrud peker på at det er viktig å bygge opp egne ressurser og kompetanse. Det er lettvint å kjøpe inn tjenestene, men kontinuerlig forbedring vil ikke fungere hvis den er konsulentdrevet, sier han. Fallgruver Hvis målet er å kutte kostnader og å redusere bemanning, vil ikke lean lykkes. Å la være å involvere tillitsvalgte. Å være mer styrt av klokka, enn av at tjenesten skal bli bedre. Satsingen drives av ekstern eksperter uten godt eierskap og lean-kompetanse i virksomheten. Bruker for kort tid. Det tar tre-fem år før gevinstene kan høstes. I starten vil det komme umiddelbare effekter, men forbedringsarbeidet må fortsette hvis de gode resultatene skal vare. Standardiseringen av arbeidsoppgaver må ikke føre til at folk ikke lærer og ikke tenker selv. Medarbeiderne må lage standarden, da fungerer det. Så kan de reflektere over om standarden fungerer og forbedre den. Blir jobbene bedre? I en leanprosess vil noen av jobbene endres. Hvis prosessen er bra og ryddig, stopper de opp og ser på hva slags jobber de nå skaper. Er det blitt en god jobb? Kanskje er svaret nei. Engasjementet synker. Ledere ser de første, positive resultatene av en leansatsing og tror at resultatene deretter vil komme av seg selv. Den største utfordringen for bedrifter som ikke lykkes, er ifølge undersøkelsen å skape delaktighet og engasjement i organisasjonen, viser en svensk studie. Glemme sluttbrukeren; barna, pasientene, borgerne, kundene, brukerne, studentene kilder Forskningsleder Henrik Finsrud ved Arbeidsforskningsinstituttet. Har innovasjon og virksomhetsutvikling som fagfelt. Finsrud har fulgt lean-prosesser i private og offentlige virksomheter og sitter i styret i Lean Forum Norge. Rådgiver Geir Johan Hansen i K-lean i KS-konsulentene. Han veileder kommuner som skal i gang med lean for å forbedre tjenestene. 14 ta del oktober 2013 kvalitetsheving

15 HVA BETYR 5S? 1. SORTERE Identifisere og rydde bort alt overflødig 2. SYSTEMATISERE Egen oppmerket plass for det du må ha rundt deg, begrens antallet 3. SKRUBBE/RENGJØRE Rengjør og puss opp arbeidsplassen. Den skal være skinnende ren 4. STANDARDISERE Alle jobber på lik måte, lik merking av utstyr og arbeidsplasser 5. SIKRE Opprettholde standarden, jevnlige vurderinger av status. Kontinuerlig forbedring Det er blitt lettere å få til endringer som gavner barna etter at Torpa barnehage tok i bruk lean-metoden. Nå har Thomas Lyngstad og de andre ansatte mer tid til å leke med barna. Foto: Geir Norling 15 ta del oktober 2013 kvalitetsheving

16 Friminutt for kulturbransjen Vi opplever ofte at kultur er noe man pynter litt med på toppen, men vi som jobber med dette vet at det er mye viktigere enn som så, sier leder i Kulturforbundet, Lena Hillestad. Yndig ballettdans fra unge dansere på åpningen av Kulturforbundets fagdag. Foto: Siv M. Bjelland 16 ta del oktober 2013 kulturledelse

17 Siv M. Bjelland Ç Oslo, Popsenteret rundt 80 kulturbyråkrater fra hele landet fikk faglig påfyll på Popsenteret i Oslo da Kulturforbundet arrangerte sin fagdag torsdag 5. september. Foredragsholderne var Magne Lerø, redaktør og utgiver av magasinet Kult- Mag, og Kristin Danielsen, opprinnelig danser med bred bakgrunn innenfor kulturledelse som hun underviser i ved BI og Universitetet i Tromsø. Kulturledelse et dobbeltliv Både Lerø og Danielsen snakket på litt ulikt vis om kulturledernes krevende rolle som balansekunstnere mellom forventningene fra politikerne på den ene siden og det kreative kaoset der kulturen skapes på den andre siden. Magne Lerø beskrev lederrollen innenfor kulturfeltet som å leve parallelt i to verdener som kan virke innbyrdes uforenelige. Den ene er rasjonell og basert på fornuft, tall, prognoser og toppstyring. Den andre er emosjonell og består av følelser, meninger, subjektivitet og egne valg. Vær forberedt på å leve med dobbelthet, sier Lerø. Nå folket levere kvalitet, umulig? Kulturmeldingen (NOU 2013:4) var utgangspunktet for foredraget til Kristin Danielsen, som også ledet gruppearbeidet og diskusjonene. Hun understreket at kulturen virkelig har blitt satset på av regjeringen Stoltenberg med Kulturløftets fem milliarder kroner. Kulturnæringene har vært i voldsom vekst med 50 prosent vekst i sysselsettingen mellom Over hele landet er kulturledelse nå et fag ved høyere utdanninger. Men et problem som knuger mange kulturledere er dilemmaet mellom å nå så mange som mulig og samtidig levere det aller beste. Er demokratiseringen av kulturlivet i ferd med å ødelegge for diskusjonen av kvalitet? lød et hjertesukk fra salen. Det er viktig å få opp denne diskusjonen, sier Kristin Danielsen. For mye kontorarbeid og rapportering? Alle deltakerne ble utfordret til å diskutere kvalitetskriterier innad i grupper og her var meningene delte med interessante innspill fra drevne kulturbyråkrater så vel som unge studenter. Annette Torp og Denise Anfinnsen tar det toårige studiet for prosjektledelse og kultur ved Nordisk institutt for scene og studio (NISS) og var to av studentene som deltok. Vi har lært mye og fått innsikt i en bransje vi selv ønsker å bli en del av. 1. Leder i Kulturforbundet, Lena Hillestad. 2. «Jeg får mot og styrke av å være her», sa virksomhetsleder Else Blom i Vestfold fylkes- kommune, som kjente seg igjen i mange av problemstillingene knyttet til at alt skal telles og måles innenfor et felt der hva som er kvalitet for hvem ikke er så lett å tallfeste. 3. Leder i Kulturforbundet, Lena Hillestad (t.v.) sammen med foredragsholderne redaktør for Ukeavisen Ledelse og utgiver av KultMag, Magne Lerø, og kunst- og kulturviter ved BI og Universitetet i Trømsø, Kristin Danielsen. 4. Annette Torp og Denise Anfinnsen studerer prosjektledelse og kultur Alle foto: Siv M. Bjelland 17 ta del oktober 2013 kulturledelse

kommuniké. ÅRETS TILLITSVALGT 08.2011

kommuniké. ÅRETS TILLITSVALGT 08.2011 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 08.2011 ÅRETS TILLITSVALGT SIDE 8 SMÅBARNSMØDRE ER MEST SYKE SIDE 28 «SATS PÅ DE ANSATTE, BRUK DERES KOMPETANSE» SIDE 18 «VÅG Å ANSETTE FLERE

Detaljer

kommuniké. HJELP TIL Å TENKE ANNERLEDES

kommuniké. HJELP TIL Å TENKE ANNERLEDES kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 01.2012 HJELP TIL Å TENKE ANNERLEDES DELTAS LEDERDAGER STØRRE ENN NOENSINNE JOBBET UNDER ORKANEN NYE VIRKEMIDLER MOT DELTID FOTTERAPEUTENE: HÅP

Detaljer

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang TEMA: LOKALE FORHANDLINGER HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 03.2011 2 leder lederen EN LEVENDE ORGANISASJON «I dette lange og viktige arbeidet er det

Detaljer

kommuniké. 02.2012 BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG

kommuniké. 02.2012 BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG Skåler oftere med kolleger s. 22 KOMPETANSE SKAL LØNNE SEG Lønnsoppgjøret s. 06 Samhandlingsreformen: 23-åring fikk tilbud om sykehjemsplass s.

Detaljer

kommuniké. HVER FJERDE HELG ER NOK TEMA: DELTID GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN

kommuniké. HVER FJERDE HELG ER NOK TEMA: DELTID GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI BUF ER BLITT NULL TIL ATTEN kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 03.2012 TEMA: DELTID HVER FJERDE HELG ER NOK s. 14 GI NYUTDANNEDE HELE STILLINGER s. 12 LØNNSOPPGJØRET: KAN BLI STREIK FRA 24. MAI s. 04 BUF ER

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer

kommuniké. HER KNIVER DE OM SOMMERJOBBENE SIDE 4 Ti år i Beatlesfansens tjeneste SIDE 22 Færre fristes av helsesekretæryrket SIDE 15 GOD SOMMER!

kommuniké. HER KNIVER DE OM SOMMERJOBBENE SIDE 4 Ti år i Beatlesfansens tjeneste SIDE 22 Færre fristes av helsesekretæryrket SIDE 15 GOD SOMMER! kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 04.2011 HER KNIVER DE OM SOMMERJOBBENE SIDE 4 Ti år i Beatlesfansens tjeneste SIDE 22 Færre fristes av helsesekretæryrket SIDE 15 GOD SOMMER!

Detaljer

FINANS F O KUS. nummer 7 2013. Magasin for Finansforbundet

FINANS F O KUS. nummer 7 2013. Magasin for Finansforbundet FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 7 2013 Få uttelling For din AFr-AutorisAsjon Påbygning for AFR-autoriserte Påmelding og mer informasjon: bi.no/afr Er du autorisert finansiell rådgiver?

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 04.2012 SAMHOLD FØRTE FRAM BARNEHAGEASSISTENTER FØLER SEG LURT s. 16 FORTVILER OVER SKOLENEDLEGGELSER I HARSTAD s. 30 TRUET MED BALLTRE PÅ JOBB

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Mangfold

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet

ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 16-19 26-29 4-7 < 3 Leder: Når kommunene byr på seg selv < 4-7 Former sin egen hverdag og andres < 8-10 Servicetorg bra bare for innbyggerne?

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

stafonytt organ for stafo nr. 3-2013 Rune Skoglund årets tillitsvalgt 2013 Driftsleder Narvestad besøker STAFO 90-års feiring på Norsk folkemuseum

stafonytt organ for stafo nr. 3-2013 Rune Skoglund årets tillitsvalgt 2013 Driftsleder Narvestad besøker STAFO 90-års feiring på Norsk folkemuseum stafonytt organ for stafo nr. 3-2013 Driftsleder Narvestad besøker STAFO Rune Skoglund årets tillitsvalgt 2013 90-års feiring på Norsk folkemuseum Snart Pensjonist? Mange ønsker å fortsette sitt medlemskap

Detaljer

kommuniké. JOBBER UTE I ALLSLAGS VÆR SIDE 6 7 01.2011 HAR ALZHEIMER OG ER I JOBB TEMA SIDE 10 14 LAR RIKE OG MISFORNØYDE NORDMENN GJENNOMGÅ SIDE 28 29

kommuniké. JOBBER UTE I ALLSLAGS VÆR SIDE 6 7 01.2011 HAR ALZHEIMER OG ER I JOBB TEMA SIDE 10 14 LAR RIKE OG MISFORNØYDE NORDMENN GJENNOMGÅ SIDE 28 29 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 01.2011 JOBBER UTE I ALLSLAGS VÆR SIDE 6 7 HAR ALZHEIMER OG ER I JOBB TEMA SIDE 10 14 LAR RIKE OG MISFORNØYDE NORDMENN GJENNOMGÅ SIDE 28 29 JENTENE

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

Forbundet viser styrke

Forbundet viser styrke http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte august, nr. 7/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke

Detaljer

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 NR 1 FEBRUAR 2010 Jens' hjørne Nr. 1 - Februar 2010 Snorre Wikstrøm er statssekretær på Statsministerens

Detaljer

Medlemskampanjen. Du bestemmer! Gi oss dine viktigste saker for kommunevalget i Oslo 2011!

Medlemskampanjen. Du bestemmer! Gi oss dine viktigste saker for kommunevalget i Oslo 2011! Medlemskampanjen Gi oss dine viktigste saker for kommunevalget i Oslo 2011! Du bestemmer! På baksiden finner du et skjema du kan sende inn til oss med dine fem viktigste valgkampsaker Side 2 Fortell oss

Detaljer

- En dag med Jorunn Berland NYTT. Ny YS-leder. Side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2013/36.

- En dag med Jorunn Berland NYTT. Ny YS-leder. Side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2013/36. NYTT Nr. 2-2013/36. årgang SkL-konferansen Side 4 Årskonferanse for SkL sør og SkL SKD/SITS Side 10 Nytter likestilling? Side 20 Ny YS-leder - En dag med Jorunn Berland Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Bytter jobb for å beholde PENSJON Side 10 Samferdsel og teknisk Innhold Forvalter millioner

Detaljer