Kulturledere i spagaten en fot i hver leir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturledere i spagaten en fot i hver leir"

Transkript

1 Magasinet for Delta #5 oktober årgang tok i bruk lean-metoden: Stopper tidstyvene bergen: 1-års jubileum for kafé Generasjonen Jobben glapp. Var det rullestolen? Kulturledere i spagaten en fot i hver leir

2 Innhold Ta del nr. 6, oktober 2013 ₈ ₂ ₄ ₇ ₈ ₁₆ Leder Renholdsarbeidere kjemper for jobbene Deltalederen Lean-metoden frigjør tid på jobben Fagdag for kulturledere ga mersmak ₃₃ ₂₈ ₁₉ Smånytt ₂₀ Arbeidstidskluss ble solskinnshistorie ₂₃ Medlemmer møtte politikere i Bergen ₂₆ Kafé Generasjonen startet av omsorgsarbeidere ₁₆ ₂₈ Glimt fra Delta-uka ₃₂ Delta Camp på Voss ₃₄ Frispark med Andreas Hompland ₃₇ Ekspertråd: Delta Direkte svarer, likestilling og diskriminering, pensjon Ta del Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo TELEFON FAKS KONTOR Brugata 19, 6.etg. NETT tadel.no UTGIVER Delta en arbeidstakerorganisasjon i YS Opplag Isbn Redaksjonen avsluttet 3. oktober DESIGN Katinka Odner, Itera Gazette TRYKK Ålgård Offset FORSIDEFOTO Geir Norling REDAKTØR Audun Hopland REDAKSJONSSEKRETÆR Siv M. Bjelland JOURNALIST Gunhild Lervåg

3 leder Audun Hopland Jag er inte sjuk (jag er bara svensk)...men forkjølet og hjemme fra jobben. En fersk undersøkelse fra Østlandsforskning, omtalt i Dagens Næringsliv, viser at dobbelt så mange svensker som nordmenn mener at forkjølelse er gyldig fraværsgrunn. Ville vi fått enda flere sjuke/forkjøla nordmenn på jobb dersom det blir innført svensk sykelønnsordning med karensdag i Norge? Nei, trolig har det for denne fraværsgrunnen null betydning om vi hadde måttet betale for første sykedag også kalt karensdag. Et av temaene som skilte partiene mest fra hverandre under valgkampen var endringer i arbeidsmiljøloven om arbeidstid og helgearbeid. Arbeidsmiljøloven skal beskytte de ansatte for å forebygge skader på deres helse. Dersom en mer arbeidsgivervennlig regjering endrer arbeidstiden til det verre for norske arbeidstakere kan det føre til mer slitasje og økt sykefravær. I en undersøkelse utført av Norstat svarer 300 av 600 ledere i norske virksomheter at de tror innføring Dersom en mer arbeidsgivervennlig regjering endrer arbeidstiden til det verre for norske arbeidstakere kan det føre til mer slitasje og økt sykefravær. av en karensdag vil ha størst effekt for å redusere sykefraværet i sin egen virksomhet. Dette smaker av å mistenkeliggjøre norske arbeidstakere. Norge er på verdenstoppen i yrkesdeltakelse og ut fra dette har vi et lavt sykefravær. Sverige har innført pisk og ikke gulrot. Sykelønn gis ikke for den første dagen man er syk, så får man åtti prosent av lønnen betalt av arbeidsgiver i 13 dager. Deretter tar den svenske staten regningen for sykefraværet. Norske arbeidsgivere ønsker seg svensk sykelønnsordning. De argumenterer med at sykefraværet i Sverige har sunket de siste ti årene til 3,5 prosent i I Norge synker det også, men var på 6,6 prosent i Et spørsmål kan være om tallmaterialet er sammenlignbart. Kanskje er en forklaring at svenskene er flinkere til å forebygge framfor å reparere når skaden har skjedd og folk er blitt syke. Selv om det er bred politisk enighet om IA-avtalen inkluderende arbeidsliv - som virkemiddel, er det svært få norske ledere som mener den er avgjørende for å få ned sykefraværet. Arbeidsgiverne sier de vil ha ned korttidsfraværet og redusere arbeidsgivers kostnader. IA-avtalen, om inkluderende arbeidsliv skal nå revideres. Siden 2009 har sykefraværet gått betraktelig ned. Argumentene for redusert sykelønn ble da tilbakevist. Redusert sykelønn vil ramme kvinner, som av ulike grunner har høyere fravær enn menn. Karensdager rammer skjevt og har ikke dokumentert virkning. Den norske sykelønnsordningen må beskyttes. Den er med på å sørge for at flere seniorer, kvinner og funksjonshemmede står lengre i jobb. Ikke rør en ordning som fungerer godt for norske arbeidstakere. 3 ta del oktober 2013 sykefravær

4 kjemp Renholderne for nyhet 4 ta del oktober 2013 konkurranseutsetting

5 Gunhild Lervåg Ç Ski Renholderne i Ski kommune tar fagbrev, læres opp til å takle endringer og samarbeide bedre. Slik skal de vinne konkurransen mot private renholdsfirma. er jobbene sine Renholderne i Ski kommune er samlet på rådhuset i Ski for å forberede seg på konkurransen fra private renholdsfirma. De neste tre årene vil Ski kommune måle og sammenligne kvaliteten på arbeidet hos de private og kommunalt ansatte renholdere. Foto: Gunhild Lervåg De kommunale renholderne i Ski er samlet i kommunestyresalen. Her har de brukt arbeidsdagen til lære seg hvordan de kan takle stress bedre, mestre endringer og finne motivasjon i jobben. Vi er nødt til å jobbe med oss selv, sier de sju kollegene og talspersonene for gruppa. Anne Grethe L. Tangen, Afrim Aljiji, Muhammad Ihsan, Berit Bakken, Nazif Jashanica, Zijad Aljicevic og Anne-Lise Wattum er samlet rundt et bord. De er ferdig med den andre av årets tre kurssamlinger etter Jobo-modellen, som handler om person- og organisasjonsutvikling. Denne gangen har de vært samlet i to dager for å lære mer om blant annet motivasjon og endring. Takler stress bedre De sju har allerede erfart at det de lærer på Jobo-samlingene hjelper dem til å tenke og handle annerledes i arbeidshverdagen. Når noe uforutsett oppstår på jobb, blir de ikke like stresset som før. Dette hjelper. Vi forstår mer om oss selv nå. Det kan vi takke Kåre for, sier de og sikter til kursholder Einar Kåre Johnsen. Johnsen har «personutvikler» som yrkestittel og jobber blant annet med kommuneansatte som skal forberede seg på økt konkurranse fra det private. Åmot, Haugesund, Bamble, Vågsøy og Klepp er eksempler på andre kommuner som benytter seg av opplegget.

6 nyhet Einar Kåre Johnsen har «personutvikler» som yrkestittel og jobber blant annet med kommuneansatte som skal forberede seg på økt konkurranse fra det private. Foto: Gunhild Lervåg Johnsen mener at Jobo-modellen forebygger konkurranseutsetting. Det er viktigere enn noen gang å mestre omstilling og konkurranse. Ett av målene med kursene er å endre rollen til renholdsarbeiderne, slik at de kan ta på seg flere oppgaver og bli miljøservicearbeidere, hvis det er ønskelig. De skal være «bærekraftige medarbeidere» som mestrer endringer, samarbeid og bidrar til positiv utvikling akkurat slik myndighetene ønsker. Sammenlignes med de private I Ski er 30 prosent av renholdet av kommunale bygg nå satt ut på det private markedet. Fra september har renholdsselskapet Toma ansvar for renholdet i 30 prosent av byggene. 70 prosent av renholdet tar kommunalt ansatte renholdere seg av. De skal holde seg innenfor samme pris og med samme bestilling som det private firmaet, til tross for at pensjonsavtalene hos de kommunalt ansatte er mye bedre. De neste tre årene vil Ski kommune måle og sammenligne kvaliteten på arbeidet hos de private og kommunalt ansatte. Så skal politikerne i Ski vurdere om mer av renholdet overtas av private. Når politikerne skal vurdere og velge, må de velge mellom private selskap og kommunalt ansatte renholdere som har økt kompetansen sin, mestrer endringer, sam arbeider på tvers av yrkesgrupper og påtar seg oppgaver som tjener helheten, sier leder for renholderne i Ski, Trude Sanna. Hvis kommunalt ansatte renholdere ikke gjør noe for å endre seg vil de private bli valgt, tror Sanna. Tar fagbrev Renhold i Ski har 33,5 årsverk. Fire av de ansatte har allerede fagbrev. I høst går 22 i gang med å ta fagbrev som renholdsoperatør. De følger undervisning utenfor arbeidstid og er innstilt på å stå på for å beholde jobbene sine. Trude Sanna er også renholdslærer og står for undervisningen. Hvis vi tar fagbrev, kan vi gjøre en bedre jobb. Det er viktig for at vi kan beholde jobbene våre. Fagbrev gir trygghet, sier renholderne. Vi er ikke dyrere i drift enn de private. Kommunen sparer ikke noe på konkurranseutsetting, sier Trude Sanna. Målet vårt er å beholde jobbene i kommunal regi, sier renholderne. Usikker tid For to år siden begynte Ski kommune å vurdere om renholdet skulle konkurranseutsettes. I vinter vedtok kommunestyret av 30 prosent av renholdes skal utføres av et privat firma. Renholderne har opplevd de siste to årene som tøffe. De har vært usikre på om de fortsatt ville ha jobb i Ski kommune. Vi har lurt på hvem av oss som må gå. Det går utover arbeidsmiljøet. Prosessen har vært tung, er renholderne enig om. Hvis vi tar fagbrev, kan vi gjøre en bedre jobb. Det er viktig for at vi kan beholde jobbene våre renholdere i ski De mener det tok altfor lang tid å avklare om renholdet skulle utføres av andre. En rask prosess hadde vært mye bedre. Men vi har ikke mistet motivasjonen. Vi går i kampen og vil gjøre vårt beste. Vi står på. Når noe er vedtatt, må vi bare akseptere det, sier de. Ingen har mistet jobben som følge av prosessen. Vikarer som hadde krav på det, har nå fått fast stilling i kommunen. jobo-modellen Personutvikling som skal bidra til å styrke enkeltmenneskets bærekraft, gjøre det bedre i stand til å mestre påkjenninger, endringer og de utfordringer livet har å by på, så vel i privatlivet som i yrkeslivet. Organisasjonsutvikling som skal skape en bærekraftig organisasjonsstruktur og -kultur. Modellen er særlig godt egnet for organisasjoner i det offentlige og er et alternativ til konkurranseutsetting og privatisering i offentlig sektor. 6 ta del oktober 2013 konkurranseutsetting

7 delta-lederen Erik Kollerud Deltas innspill til nytt politisk flertall: Sats på ansatte! I skrivende stund sitter de fire borgerlige partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre og sonderer mulighetene for en felles regjeringsplattform, som kan gi en ny regjering. Delta, som er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon, gratulerer med valgresultatet og ser positivt på signalene om at en ny regjering ønsker en god dialog med bredden av arbeidstakerorganisasjonene. Velferdssamfunnet vårt står overfor store utfordringer. Det stiller store krav til nytenkning, innovasjon og god verdiskapning i offentlig sektor. Verdien av framtidig arbeidsinnsats utgjør størstedelen av vår nasjonalformue. Det er helt avgjørende at vi forvalter og mobiliserer denne viktige ressursen riktig. Delta har sendt brev til de fire partilederne og gitt følgende innspill under overskriften: Sats på ansatte 1. Bidra til en videreutvikling av den norske samarbeidsmodellen. En styrking og videreutvikling av trepartssamarbeidet er en suksessformel for endringer i arbeidslivet. 2. Lytt til hele fagbevegelsen og alle arbeidstakerorganisasjoner. Ta alle med inn i et likeverdig samarbeid som er åpent og demokratisk. Lytt til hele fagbevegelsen og alle arbeidstakerorganisasjoner 3. Legg til rette for forpliktende samarbeid mellom ledere og ansatte både direkte og via tillitsvalgte. Ledelse, medbestemmelse og medarbeiderskap gir de beste beslutnings-og utviklingsprosessene i den enkelte virksomhet. 4. Rett oppmerksomheten mot ledere og ledelse. Ikke minst må mellomledere gis rom til å lede og mobilisere mennesker med demokratiske virkemidler. 5. Arbeide for bedre oppgave-og funksjonsfordeling. Det er behov for en nasjonal satsing for å stimulere til hensiktsmessig fordeling av arbeidsoppgaver og bedre utnyttelse av kompetanse i den enkelte virksomhet. 6. Vektlegg tiltak som fremmer godt arbeidsmiljø. Inkludering, trygghet, verdsetting og utviklingsmuligheter til å rekruttere, beholde og få det beste ut av ansatte. 7. Sats på heltidskultur. En rekke ulike virkemidler må tas i bruk basert på godt partssamarbeid og ut i fra lokale behov. Få fram gode eksempler fra de som lykkes for å fremme kunnskap og kreativitet i forhold til muligheter som finnes. Delta ønsker å være en partner i arbeidslivet, ikke bare overfor medlemmene og arbeidsgivere, men også for myndighetene i utviklingen av arbeidslivet, velferdstjenestene og samfunnet. net. Hånda er strakt ut! 7 ta del oktober 2013 xxx ny regjering ta del mai 2013 lønnsoppgjøret ks

8 reportasje Gunhild Lervåg Ç Torpa i Nordre Land De ansatte i Torpa barne hage har ryddet seg systematisk gjennom lagerrommene sine. Med enkle grep har de fått mer tid med barna og et bedre arbeidsmiljø. Metoden kalles «lean» og blir stadig mer brukt. Ryddet s til me 8 ta del oktober 2013 kvalitetsheving

9 g Foto: Geir Norling r tid Barnehagestyrer Gunvor Finstuen Framnes og barne hageassistent Thomas Lyngstad gleder seg over at de nå lett finner det de trenger. Foto: Geir Norling 9 ta del oktober 2013 kvalitetsheving

10 reportasje De ansatte i Torpa barnehage, avdeling Mariringen, er samlet rundt en hvit tavle med gule, rosa og blå lapper. Det er tid for det ukentlige tavlemøtet. Her går de gjennom hva som har vært veldig bra den siste uka og hva som kan bli bedre. Barnehageassistent Thomas Lyngstad er møteleder og leser opp de fargerike lappene som de ansatte har hengt opp på tavla siden forrige møte. Møtet skal ikke ta mer enn 15 minutter. For at møtet skal være så kort og effektivt som mulig, må alle stå. Kake og oppmerksomhet på bursdagen til ansatte har vært bra, men at låsen til sykkelskuret stadig forsvinner og at de store barna vekker de små når de sover ute, bør det gjøres noe med. Alle ansatte kommer med forslag til løsninger. De blir enige om et tiltak og skriver det opp på tavla. En av dem får ansvar for å følge opp forbedringsforslaget, og de setter en frist for når det skal være gjort. Triller trivselkuler Før møtet er over, tømmer de grønne, røde eller gule kuler fra et glass. Vanligvis står glasset i de ansattes garderobe. Når de er ferdig for dagen, kan hver enkelt putte en rød, gul eller grønn kule i glasset. Rød kule betyr at dagen har vært dårlig, grønn er en god dag, gul er halvgod. Gule eller røde kuler bør følges opp med en lapp på tavla eller forslag til forbedring. Denne uka triller det bare grønne kuler ut av glasset. Hadde det vært røde eller gule kuler i samlingen, ville de som hadde lagt dem oppi, blitt oppfordret til å si noe om hva som gjorde dagen rød eller gul. Mindre irritasjon Både leder Gunvor Finstuen Framnes og de ansatte opplever at det er færre store problemer å hanskes med etter at de innførte tavlemøter. Irritasjonsmomenter blir tatt opp før det går lang tid. I fellesskap finner de løsningen. Alle forplikter seg til å prøve ut denne løsningen. Er de ikke fornøyd, må de henge opp en lapp på tavla, så blir det tatt opp igjen neste uke. Tavlemøtet er genialt. Vi får drøftet problemene når de er ferske, mener barne- og ungdomsarbeider Line Rosenberg Søreng som er plasstillitsvalgt for Delta. Også kollegene Heidi Bratlien, Vigdis Roen Bråten og Stine Hella Nyland opplever at tavlemøtet gjør at små saker ikke lenger vokser seg store. Det er blitt mindre klaging og sutring. Arbeidsmiljøet er blitt bedre, sier Gunvor Finstuen Framnes. Avdekker sløsing Tavlemøter er et av verktøyene i lean-metoden. Leanmetoden er på full fart inn i barnehagene, hjemme tjenesten, sykehus og kommuneadministrasjonene. Målet er å utvikle en kultur for kontinuerlig forbedring. Med utgangspunkt i brukerne prøver de ansatte å utvikle gode arbeids prosesser der de systematisk jobber for å redusere sløsing med ressurser. Offentlig sektor er under jevnt press for å levere bedre tjenester til en rimeligere penge. Derfor jakter også det offentlige på gode grep, tilnærminger og metoder som kan gi god kvalitet på tjenestene med færre ressurser, sier arbeidsforsker Henrik Finsrud. Han er forskningsleder hos Arbeidsforskningsinstituttet. Han beskriver lean eller kontinuerlig forbedring som en tung trend som ruller over hele arbeidslivet. Superfornøyde Da leder Gunvor Finstuen Framnes hørte at Nordre Land kommune i Oppland søkte etter arbeidsplasser som ville prøve ut Lean-metoden, var Torpa barnehage rask til å melde seg. Nå har de brukt Lean i vel ett år og er superfornøyde. Dette enkel måte å jobbe med forbedring på. Alle klarer dette. Vi har hatt to kvelder med kurs, sier Line Rosenberg Søreng. Også tidligere har de jobbet med forbedringer og evalueringer, men Lean-metoden er mer effektfull, mener de. Det som er spesielt med Lean, er at vi kan bruke det i alle sammenhenger. Metoden er så lett å bruke. Den går automatisk inn i hverdagen. Det er en ny måte å jobbe på, sier Line Rosenberg Søreng som tror at vil fortsette med lean lenge. Det som virker, fortsetter vi med. Det som ikke virker, 10 ta del oktober 2013 kvalitetsheving

11 FAKTA LEAN-metoden Lean er en sekkebetegnelse på forbedringsarbeid. Metoden er opprinnelig utviklet av bilprodusenten Toyota i Japan. Toyota ble verdensledende ved hele tida prøve å forbedre forretningsdriften. Lean er et engelsk begrep som betyr «slank». Egentlig er det snakk om «slank produksjon» (lean manufacturing). Lean handler om å slanke produksjonen gjennom å forenkle, fjerne sløsing og konsentrere seg om aktivitetene som gir økt verdi for kunden. Kontinuerlig forbedring står sentralt. Medarbeiderne skal være med på å drive fram forbedringer. Stine Hella Nyland (t.h.) og de andre ansatte har fått mer tid med barna etter at barnehagen på Torpa tok i bruk lean-metodene. Foto: Gunhild Lervåg 11 ta del oktober 2013 kvalitetsheving

12 reportasje På tavlemøtet tar de ansatte for seg både det som har fungert bra og dårlig den siste uka. Her er Gunvor Finstuen Framnes og Thomas Lyngstad. 15 minutter i uka møtes de ansatte stående foran tavla. Det er færre store problemer å hanskes med siden de begynte med tavlemøter. Hvordan lykkes med lean? Ledere, ansatte og de tillitsvalgte må samarbeide. Gå sammen fra starten av og etabler en felles forståelse av hva som skal gjøres og hvorfor. Medvirkning og involvering av alle er avgjørende for å lykkes. Lederne må være motiverte. Hvis topplederen ikke er med, går det ikke. Langsiktig perspektiv. For å få ut potensialet, må lean-metodene brukes over lang tid Bli på forhånd enig om hvordan besparelser skal tas ut. Hvis stillinger blir overflødige eller tid blir spart, bør de frigjorte ressursene brukes til å gjøre organisasjonen og tjenestene bedre. Tilpass metodene til virksomheten, ikke bare kjøp og ta i bruk ferdige løsninger fra oppskriftsbøker og konsulenter. Lean må oversettes til norske forhold og til hver enkelt virksomhet. Resultatet blir best hvis hele virksomheten jobber etter leanmetoden. Hvis det bare er en enkelt avdeling går man glipp av de store gevinstene som ligger i vellykket integrasjon på tvers av avdelinger og sektorer, og satsingen blir også mer sårbar for at enkelte ledere slutter. Grønne kuler i glasset betyr at de ansatte har hatt gode arbeidsdager. Gul kule signaliserer at dagen har vært halvgod. Alle foto: Gunhild Lervåg 12 ta del oktober 2013 kvalitetsheving

13 Målet er økt kvalitet, ikke at de ansatte skal fly enda fortere, sier Vibeke Bjørkeli. Hun er prosjektleder for Lean og tillitsvalgt for Delta. Foto: Kim Holthe Plasstillitsvalgt for Delta, Line Rosenberg Søreng, opplever at det er enkelt å følge lean-metoden. Foto: Gunhild Lervåg slutter vi med. Det er en god filosofi å jobbe etter, mener Gunvor Finstuen Framnes. Hun understreker at lederen må være synlig og tilstede i lean-arbeidet, for eksempel på tavlemøtet. Tavlemøtet er en del av den kontinuerlige forbedringen. Kontinuerlig forbedring er nøkkelordet i lean. Prosessen skal ikke stoppe opp. Lean skal være en del av arbeidsplassens tenkemåte, sier barnehagestyreren. Bra for de ansatte Bedre kvalitet på tjenestene er målet for lean-satsingen i Nordre Land kommune, ikke at det skal bli færre ansatte og at de ansatte skal fly fortere. Vibeke Bjørkeli er både prosjektleder for lean-satsingen og hovedtillitsvalgt for Delta i Nordre Land. Lean bygger på medarbeiderskap og gir alle ansatte mulighet til å være med på å påvirke. Også som tillitsvalgt har jeg troen på at lean-metodene er bra for de ansatte, sier Bjørkeli. I Opplandskommunen er lean tatt i bruk både i barnehager, innenfor plan og næring, politisk saksbehandling, psykisk helse og hjemmetjenesten. På forsommeren gjennomførte de verdistrømsanalyse av tidsbruken i hjemmetjenesten. I en hel uke registrerte alle ansatte alt de gjorde, helt ned til treminuttsmåling. Jeg har vært med på tidsregistrering før, men da har registreringen vært brukt til å se på om det er tid som ikke blir brukt. Nå er målet økt kvalitet, ikke at ansatte skal fly enda fortere. Det må ansatte ha tillit til og stole på, sier Bjørkeli. Vårt mål har vært å få mer tid barna. I offentlig sektor er målet med lean ofte å spare penger. Økonomi har heldigvis ikke vært et tema for lean-satsningen vår kommune, sier barnehagestyrer Finstuen Framnes. Laget system i rotet De voksne har faktisk fått mer tid til barna i Mariringen barnehage, takket være arbeidsmetodene «5 S» og «verdistrømsanalyse». «5 S» handler om fysisk opprydning og systematisering, mens verdistrømsanalyse er en måte å undersøke en arbeidsoppgave på for å se om den kan organiseres bedre. Alle arbeidsplasser som bruker lean i Nordre Land blir bedt om å finne et område som trenger en opprydding eller 5 S som det heter på lean-språket. I Mariringen bestemte de seg for å gå løs på alle lagerrommene. Når de skulle finne fram litt maling eller annet hobbyutstyr, måtte de rote gjennom uoversiktlige lagerrom. De ansatte brukte lett tre kvarter på å lete fram det de trengte. I det daglige tenkte vi at å rydde på lagerrommene ville jo ta enda mer tid fra barna, og det viktigste i en barnehage, er at voksne er der for barna, forklarer lederen i barnehagen. Siden barnehagen var valgt ut til å være en pilot for lean i kommunen, hadde de hjelp av en konsulent fra Sintef. Hvor mange lagerrom har dere, spurte han. To-tre, mente Gunvor Finstuen Framnes. Så gikk de en runde gjennom barnehagen og konkluderte med at de faktisk hadde 11 lagerrom. Alle deltok i ryddingen Sammen gikk de ansatte løs på lagerrommene i første etasje. De bestemte hva de skulle beholde og hva de skulle kaste eller gi bort. Så fikk alle ting sin merkede plass. Etter oppryddingen er arbeidsmiljøet er blitt bedre, de bruker mindre tid på å lete og har fått mer tid til ungene, oppsummerer Finstuen Framnes. Økonomisk er det også. Vi skal ikke kjøpe inn mer enn vi trenger. Det er god økonomi i å holde orden, sier Finstuen Framnes. Så langt har systemet vært lett å opprettholde. Siden alle var med på å sortere og systematisere, har alle et eierforhold til oppbevaringsrommene. Dette er ikke et system de har fått tredd nedover hodet. Det er mye lettere å finne fram ting nå. Før sto alt hulter i bulter, sier Line Rosenberg Søreng. Grunnen til at vi klarer å holde på systemet, er at vi er så glade for at vi finner igjen ting, sier Gunvor Finstuen Framnes. Frigjorde en arbeidstime Et annet lean-verktøy barnehagen har tatt i bruk er «verdistrømsanalyse». De ansatte tok for seg en situasjon i hverdagen som de ønsket å forandre. I Mariringen valgte de ut 13 ta del oktober 2013 kvalitetsheving

14 reportasje Før vi omorganiserte smøre måltidet, trodde vi at vi hadde det så travelt. Men ungene koser seg når de får være med å stelle i stand. De lærer mye av det også. barnehagebestyrer gunvor finstuen framnes smøremåltidet som krevde mye tid av de voksne. Ungene var fjernet fra forberedelsene og ryddingen etterpå fordi de ansatte opplevde at det tok for mye tid å ha dem med. Sammen med konsulenten fra Sintef plukket de smøremåltidet fra hverandre, alt fra innkjøp til å sette på oppvaskmaskinen. De oppdaget at de lagde unødvendige mange bestillingslister og innkjøp i uka. Nå er de eldste barna med i organiseringen av måltidet og koser seg med oppgavene sine. Når barna er med, er det bare nødvendig å ha med en voksen. Dermed frigjør de en time for en voksen hver dag. Før vi omorganiserte smøremåltidet, trodde vi at vi hadde det så travelt. Men ungene koser seg når de får være med å stelle i stand. De lærer mye av det også. Koster det for mye? For å komme i gang med lean og ta i bruk verktøyene på en god måte, trenger arbeidsplassene eksperthjelp. Flere selskaper leier ut lean-konsulenter i Norge. I Nordre Land har de hatt hjelp fra Sintef. KS-konsulentene selger også leantjenester til kommuner. Rådgiver Geir Johan Hansen i K-lean i KS-konsulentene veileder kommuner som skal i gang med lean og utdanner veiledere på arbeidsplassene, slik at de blir selvdrevne i arbeidet. Organisasjonene må sette av interne ressurser til å drive med lean. Det er ikke nødvendigvis konsulentregningen som blir størst, sier han. Om investeringen lønner seg, kommer an på om arbeidsplassen klarer å ta arbeidsmetodene i bruk. Hvis lean-metodene erstatter andre metoder og ikke kommer i tillegg til gamle måter å jobbe på, gir det fortere resultater og koster mindre. Da blir det ikke som ekstraarbeid og motstanden blir mindre, sier Hansen. Også Finsrud peker på at det er viktig å bygge opp egne ressurser og kompetanse. Det er lettvint å kjøpe inn tjenestene, men kontinuerlig forbedring vil ikke fungere hvis den er konsulentdrevet, sier han. Fallgruver Hvis målet er å kutte kostnader og å redusere bemanning, vil ikke lean lykkes. Å la være å involvere tillitsvalgte. Å være mer styrt av klokka, enn av at tjenesten skal bli bedre. Satsingen drives av ekstern eksperter uten godt eierskap og lean-kompetanse i virksomheten. Bruker for kort tid. Det tar tre-fem år før gevinstene kan høstes. I starten vil det komme umiddelbare effekter, men forbedringsarbeidet må fortsette hvis de gode resultatene skal vare. Standardiseringen av arbeidsoppgaver må ikke føre til at folk ikke lærer og ikke tenker selv. Medarbeiderne må lage standarden, da fungerer det. Så kan de reflektere over om standarden fungerer og forbedre den. Blir jobbene bedre? I en leanprosess vil noen av jobbene endres. Hvis prosessen er bra og ryddig, stopper de opp og ser på hva slags jobber de nå skaper. Er det blitt en god jobb? Kanskje er svaret nei. Engasjementet synker. Ledere ser de første, positive resultatene av en leansatsing og tror at resultatene deretter vil komme av seg selv. Den største utfordringen for bedrifter som ikke lykkes, er ifølge undersøkelsen å skape delaktighet og engasjement i organisasjonen, viser en svensk studie. Glemme sluttbrukeren; barna, pasientene, borgerne, kundene, brukerne, studentene kilder Forskningsleder Henrik Finsrud ved Arbeidsforskningsinstituttet. Har innovasjon og virksomhetsutvikling som fagfelt. Finsrud har fulgt lean-prosesser i private og offentlige virksomheter og sitter i styret i Lean Forum Norge. Rådgiver Geir Johan Hansen i K-lean i KS-konsulentene. Han veileder kommuner som skal i gang med lean for å forbedre tjenestene. 14 ta del oktober 2013 kvalitetsheving

15 HVA BETYR 5S? 1. SORTERE Identifisere og rydde bort alt overflødig 2. SYSTEMATISERE Egen oppmerket plass for det du må ha rundt deg, begrens antallet 3. SKRUBBE/RENGJØRE Rengjør og puss opp arbeidsplassen. Den skal være skinnende ren 4. STANDARDISERE Alle jobber på lik måte, lik merking av utstyr og arbeidsplasser 5. SIKRE Opprettholde standarden, jevnlige vurderinger av status. Kontinuerlig forbedring Det er blitt lettere å få til endringer som gavner barna etter at Torpa barnehage tok i bruk lean-metoden. Nå har Thomas Lyngstad og de andre ansatte mer tid til å leke med barna. Foto: Geir Norling 15 ta del oktober 2013 kvalitetsheving

16 Friminutt for kulturbransjen Vi opplever ofte at kultur er noe man pynter litt med på toppen, men vi som jobber med dette vet at det er mye viktigere enn som så, sier leder i Kulturforbundet, Lena Hillestad. Yndig ballettdans fra unge dansere på åpningen av Kulturforbundets fagdag. Foto: Siv M. Bjelland 16 ta del oktober 2013 kulturledelse

17 Siv M. Bjelland Ç Oslo, Popsenteret rundt 80 kulturbyråkrater fra hele landet fikk faglig påfyll på Popsenteret i Oslo da Kulturforbundet arrangerte sin fagdag torsdag 5. september. Foredragsholderne var Magne Lerø, redaktør og utgiver av magasinet Kult- Mag, og Kristin Danielsen, opprinnelig danser med bred bakgrunn innenfor kulturledelse som hun underviser i ved BI og Universitetet i Tromsø. Kulturledelse et dobbeltliv Både Lerø og Danielsen snakket på litt ulikt vis om kulturledernes krevende rolle som balansekunstnere mellom forventningene fra politikerne på den ene siden og det kreative kaoset der kulturen skapes på den andre siden. Magne Lerø beskrev lederrollen innenfor kulturfeltet som å leve parallelt i to verdener som kan virke innbyrdes uforenelige. Den ene er rasjonell og basert på fornuft, tall, prognoser og toppstyring. Den andre er emosjonell og består av følelser, meninger, subjektivitet og egne valg. Vær forberedt på å leve med dobbelthet, sier Lerø. Nå folket levere kvalitet, umulig? Kulturmeldingen (NOU 2013:4) var utgangspunktet for foredraget til Kristin Danielsen, som også ledet gruppearbeidet og diskusjonene. Hun understreket at kulturen virkelig har blitt satset på av regjeringen Stoltenberg med Kulturløftets fem milliarder kroner. Kulturnæringene har vært i voldsom vekst med 50 prosent vekst i sysselsettingen mellom Over hele landet er kulturledelse nå et fag ved høyere utdanninger. Men et problem som knuger mange kulturledere er dilemmaet mellom å nå så mange som mulig og samtidig levere det aller beste. Er demokratiseringen av kulturlivet i ferd med å ødelegge for diskusjonen av kvalitet? lød et hjertesukk fra salen. Det er viktig å få opp denne diskusjonen, sier Kristin Danielsen. For mye kontorarbeid og rapportering? Alle deltakerne ble utfordret til å diskutere kvalitetskriterier innad i grupper og her var meningene delte med interessante innspill fra drevne kulturbyråkrater så vel som unge studenter. Annette Torp og Denise Anfinnsen tar det toårige studiet for prosjektledelse og kultur ved Nordisk institutt for scene og studio (NISS) og var to av studentene som deltok. Vi har lært mye og fått innsikt i en bransje vi selv ønsker å bli en del av. 1. Leder i Kulturforbundet, Lena Hillestad. 2. «Jeg får mot og styrke av å være her», sa virksomhetsleder Else Blom i Vestfold fylkes- kommune, som kjente seg igjen i mange av problemstillingene knyttet til at alt skal telles og måles innenfor et felt der hva som er kvalitet for hvem ikke er så lett å tallfeste. 3. Leder i Kulturforbundet, Lena Hillestad (t.v.) sammen med foredragsholderne redaktør for Ukeavisen Ledelse og utgiver av KultMag, Magne Lerø, og kunst- og kulturviter ved BI og Universitetet i Trømsø, Kristin Danielsen. 4. Annette Torp og Denise Anfinnsen studerer prosjektledelse og kultur Alle foto: Siv M. Bjelland 17 ta del oktober 2013 kulturledelse

18 Det handler om hvilken musikk du hørte på da du fikk ditt første kyss. øivind nordal Vi lærer også hva som kan være bra å forandre, sier Denise Anfinnsen. Kanskje er det for mye papirarbeid og måling og for lite praktisk kulturarbeid, sier Anfinnsen. Det handler mye om søknader og rapportering. Spørsmålet er hele tiden hvordan vi skal få penger til kultur. Byråkratiet har de samme utfordringene i alle sektorer, sa Annette Torp. Hun har bakgrunn som sosionom og har jobbet i Nav. Dette er en fin arena for å løfte opp problemstillinger som angår fagfeltet og det gir styrke til å jobbe som en gruppe. Og sammen står man sterkt! sier Torp. Morsomt friminutt Da jeg var ung, dro ingen i gang slike diskusjoner. Dette blir en viktig påminnelse om hva som ventes av dem. Dette er morsomt, et friminutt fra hverdagen og fint å delta i diskusjonene, sier prosjektleder for Kultur politisk Plan i Akershus fylkeskommune, Øivind Nordal. 5 6 Øl og jakten på kjærligheten I diskusjonen om hvordan kvaliteten på kulturopplevelsen kan måles fastslo Øivind Nordal at: «Jazzkonserter som regel blir akkompagnert av øl, sigaretter og jakten på kjærligheten». Han er opptatt av at kulturbegrepet må forstås utfra sammenhengen det brukes i. Kulturopplevelser er nært knyttet til tradisjoner, 17. mai, jul, årstider, bryllup og begravelse. Det handler om hvilken musikk du hørte på da du fikk ditt første kyss, sier Nordal. «Får styrke av å være her» Jeg kjente meg veldig igjen i det Magne Lerø sa om å gå i den grøfta som handler om å være tro mot bare ett av systemene du skal styre ved hjelp av. Det er viktig at noen sier at kulturledelse handler å eksistere i to verdener samtidig, både i den rasjonelle byråkrativerdenen og den skapende kunstverdenen. Jeg får mot og styrke av å være her, sier virksomhetsleder Else Blom i Vestfold fylkeskommune. Hun kjenner seg igjen i mange av problemstillingene knyttet til at alt skal telles og måles innenfor et felt der hva som er kvalitet for hvem ikke er så lett å tallfeste. Høyanger satset bevisst Kultursjef i Høyanger kommune, Anita Nordheim, var en av de som bidro med erfaringer i å lykkes som kulturleder. 5. Øivind Nordal er stolt over å være kulturbyråkrat. 6. Kultursjef i Høyanger Anita Nordheim jubler for at kultur prioriteres høyt i kommunen hun jobber i. Foto: Siv M. Bjelland Jeg er et resultat av en bevisst satsing på kultur, et resultat av at kommunen synes kultur er viktig og ikke bare til pynt, sier Nordheim. Høyanger opprettet den nåværende stillingen som kultursjef for ett år siden etter at kommunen lenge hadde vært uten en slik stilling. Det tradisjonsrike industristedet Høyanger har lenge vært en omstillingskommune, men er det ikke lenger nå. Stillingen ble løftet og lagt direkte inn under rådmannen. Vi må også prioritere mellom å tilby kulturtilbud som favner mange og noe som er en helt unik opplevelse, som gavner mange på lang sikt. Vi skal både bygge opp grunnmuren og dyrke fram talent. Kvalitet og kunst på det nivået som har vært diskutert her i dag er en utfordring å nå. Kulturtilbudet skal bidra til at Høyanger er et godt sted å bo, sier den fornøyde kultursjefen, som nå ser fram mot 100-års jubileet i kilder: artikkelen: «Vei-, vann-, kloakk- og kultursjef» i Aftenposten Kultur, kulturforbundets fagdag Kulturforbundet er en av Deltas yrkesorganisasjoner, organiserer ansatte innenfor alle deler av kultur sektoren. Fag dagen var åpen for alle i bransjen, og trakk også en god del studenter. Kultur forbundets leder Lena Hillestad er bekymret for at kultursjefstillinger stadig oftere slås sammen med andre fagområder og blir alt-mulig-sjefer. Kultur har fått en sterkere posisjon de senere årene, men taper fortsatt ofte i budsjettprosesser, særlig mot helse og skole. Mye av kulturbudsjettet går også til idrett. Plasseringen av kultur sjefstillinger i den enkelte kommune kan si mye om synet på kultur og hvor viktig eller uviktig politikerne mener det er. 18 ta del oktober 2013 kulturledelse

19 smånytt Alle illustrasjonsfoto: Shutterstock Hyppigere sykefravær om sommeren Trøtt om dagen, våken om kvelden? hvordan kan man plutselig kvikne til igjen utover kvelden, uten å ha sovet? Poul Jennum, overlege på Dansk Center for Søvnmedicin på Glostrup Hospital og professor i nevrofysiologi ved Københavns Universitet forteller at det to «vinduer» som er avgjørende for når man har behov for søvn. Det ene tidspunktet er omkring middag, og det andre trer inn om kvelden mellom klokken 22 og 23. Overskrider man det punktet, vil mange oppleve at man friskner til igjen. En hvil midt på dagen, som spanjolene tar, kan imidlertid redusere behovet for ettermiddagshvile. kilde: forskning.no Kartlegging ga heltid en kartlegging av vikarbruken på en avdeling ved Gruben sykehjem i Mo i Rana resultert i tre nye årsverk, større stillinger, redusert sykefravær og flere aktiviteter for beboerne. Dette har de klart innenfor eksisterende budsjett, skriver sykepleien.no. Innleide vikarer er erstattet med egne ansatte, og vikarbudsjettet er omdisponert til å gi fast ansatte økt stilling. Slik er grunnbemanningen økt. Av de 27 årsverkene på avdelingen, som alle er faglært, har til nå 11 gått opp i stilling. 16 arbeider heltid og ingen av de resterende arbeider ufrivillig deltid. Nå er 11 på vakt på formiddagen, mot ni tidligere. Hvis noen er syke, tilkaller de ikke lenger vikar, siden grunnbemanningen har økt med to personer. jo lengre dager og flere soltimer, desto hyppigere er vi syke en dag eller to. Men totalt sett er vi mindre borte fra jobben i lysere tider, viser en sykefraværsundersøkelse fra Frischsenteret. Sykefraværet varierer gjennom året. På sommeren øker hyppigheten på fraværet, men fraværets varighet er kortere enn vanlig, skriver forskning.no. Vil støvsuge Bergen for avfall tittel i Kommunal Rapport Tatoveringene ødela jobbsjansen 24-åringen som møtte opp for å underskrive arbeidskontrakten på jobben hun var lovet som SFO-vikar og skoleassistent i Skedsmo, måtte dra hjem uten jobb. Da skoleledelsen fikk se tatoveringene og hårsveisen gikk de tilbake på tidligere lovnader. Skole sjefen i Skedsmo sier det er opp til skolene hvilken policy de følger ved ansettelser og vil ikke blande seg inn i saken. kilde: Kommunal Rapport 19 ta del oktober 2013 arbeidsliv

20 reportasje Endelig enige om turnusavtaler Illustrasjon: istockphoto 20 ta del oktober 2013 arbeidstid

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5 DRAMMEN 8. mai 2013 Verksted 5 Geir Johan Hansen geir.johan.hansen@ks.no 2 20. mai 2014 Verksted 5 Partssamarbeidet Hva mangler? FaFo; Moland og Lien 2013 Speed-date Tenk deg en tjeneste: der alle er

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer

ARBEIDSTIDSORDNINGER. Samling for hovedtillitsvalgte 6.Juni 2014 Tromsø

ARBEIDSTIDSORDNINGER. Samling for hovedtillitsvalgte 6.Juni 2014 Tromsø ARBEIDSTIDSORDNINGER Samling for hovedtillitsvalgte 6.Juni 2014 Tromsø ARBEIDSTID Reguleres i Arb.miljølovens Kap. 10 og tariffavtalene/overenskomstene Ved arbeid på ulike tider på døgnet skal det utarbeides

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

- FULLT OG HELT, IKKE STYKKEVIS OG DELT

- FULLT OG HELT, IKKE STYKKEVIS OG DELT - FULLT OG HELT, IKKE STYKKEVIS OG DELT Temaverksted om heltidskultur First Hotel Ambassadeur i Drammen 8. mai. 10:00 Skap gode dager med heltid Åpning ved varaordfører Tove Paule, Drammen kommune. Tove

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Tema for innlegget Muligheter og utfordringer i arbeidstidsbestemmelsene Ny bestemmelse om deltidsansattes

Detaljer

SPEED DATE Kjappe samtaler om hvordan arbeide med nærværskultur og redusert sykefravær. Kommunal- og regionaldepartementet

SPEED DATE Kjappe samtaler om hvordan arbeide med nærværskultur og redusert sykefravær. Kommunal- og regionaldepartementet SPEED DATE Kjappe samtaler om hvordan arbeide med nærværskultur og redusert sykefravær 14 Hvorfor er det viktig å redusere sykefraværet egentlig? Norge trenger arbeidskraft Alt fravær er ikke sykdom (3-4%

Detaljer

Partssamarbeid og utvikling Samarbeid lønner seg

Partssamarbeid og utvikling Samarbeid lønner seg Partssamarbeid og utvikling Samarbeid lønner seg Temasamling i Luster kommune 17. Februar 2017 Anne K Grimsrud, Spesialrådgiver Fagforbundets omstillingsenhet Utfordringer internasjonalt, nasjonalt, lokalt

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@asd.dep.no Endringer i arbeidsmiljøloven Norges Kommunistiske Parti (NKP) i Østfold

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet

Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo 30.6.2016 Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet Innledning For NRF er

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE 2010 mandal ii KARTLEGGING AV UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE RAPPORT Innledning: I Mandal kommune har utviklingen når det gjelder deltidsansatte

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Sammen for kvalitet. MIO tar ansatte på alvor

Sammen for kvalitet. MIO tar ansatte på alvor Sammen for kvalitet Sammen for kvalitet Fagforbundet setter søkelyset på kvalitet på offentlige tjenester. Forbundet ønsker å vise i praktisk arbeid og med gode eksempler at medlemmene gjør en viktig

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

Veileder Rammeavtale om arbeidstid

Veileder Rammeavtale om arbeidstid Veileder Rammeavtale om arbeidstid Forord Delta erfarer at mange virksomheter ønsker å inngå rammeavtaler om turnus med tillitsvalgte. Derfor har Delta utarbeidet et veiledningshefte om rammeavtaler. En

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

LEANHÅNDBOK. Foto: Trym Ivar Bergsmo

LEANHÅNDBOK. Foto: Trym Ivar Bergsmo LEANHÅNDBOK Foto: Trym Ivar Bergsmo Innholdsfortegnelse 1. LEAN KONTINUERLIG FORBEDRING... 3 2. INTERVJU OG KORTLEGGING... 4 3. REDESIGN... 6 4. HANDLINGSPLAN... 7 5. FORBEDRINGSMØTER... 7 6. RESULTATENE

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART?

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? SKIFT OG TURNUS NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? Arbeidstiden for helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid er 33,6 timer per uke i bedrifter med tariffavtale.

Detaljer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer Steinkjer Dato 15.09.2011 19.09.2011 Vår referanse Vår saksbehandler Monica Rakvåg Direkte telefon 99788161 Nytt arbeidsgiverdokument i Steinkjer kommune, Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

Jobbhelsa. Arbeidstidens betydning for jobbhelsa

Jobbhelsa. Arbeidstidens betydning for jobbhelsa Jobbhelsa Arbeidstidens betydning for jobbhelsa Sesjon 1: Arbeidstid og helse Jobbhelsa Arbeidsmiljøkongressen, Bergen 23.10.2014 Ørn Terje Foss, Fagsjef arbeidsmiljø og helse, NSB Jobbhelsa hva menes

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk.

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Nettverkssamling Sammen om en bedre kommune Gardermoen 17.09.2013 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, Fagforbundet Retten til heltid er en viktig

Detaljer

Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår

Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår Ann Cecilie Bergene Forskningsleder og seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Avvisning av søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Sigdal kommune

Avvisning av søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Sigdal kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.03.2017 2016/50748 DERES DATO 23.12.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE SIGDAL KOMMUNE - Tjenester til funksjonshemmede Kommunehuset 3350 PRESTFOSS

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031)

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) 1 Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) Hva har skjedd i Statoil DST/FPL? SYKEFRAVÆR I 1997: Fraværskultur Kilde til konflikt/forhandling

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Saksfremlegg Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

PS15/26Interpellasjon

PS15/26Interpellasjon PS15/26Interpellasjon Side615 Interpellasjon til Bodø bystyres møte 26.mars 2015 Bodø kommunes ansvar for et seriøst arbeidsliv Ordfører. I skriftlig spørsmål til ordfører i bystyremøte 12.februar avviste

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger?

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Likestillingsforum, UiA, 020212 Kari Ingstad, Førsteamanuensis HiNT Deltid Bare 1/3 av personellet i pleie- og omsorgstjenesten arbeider over 30 timer

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET OKTOBER 2012 Hei alle sammen Takk for enda en kjekk måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye denne måneden også, mange fine turer, god lek og spennende samtaler.

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Oversikt over dagen 09.00 Forelesning 11.30 Lunch 12.00 Forelesning og gruppeoppgaver 14.00 Kaffepause 14.15 Forelesning

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Herøy kommune, Sykehjemmet avd. Soltun

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Herøy kommune, Sykehjemmet avd. Soltun VÅR DATO VÅR REFERANSE 24.10.2017 2017/43514 DERES DATO DERES REFERANSE 20.09.2017 14/1466-1 VÅR SAKSBEHANDLER Mari Vikhals Strøm tlf 47637503 HERØY KOMMUNE Silvalveien 1 8850 HERØY Samtykke til gjennomsnittsberegning

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer